Click here to load reader

PARTEA I Anul 178 (XXII) — Nr. 104 LEGI, DECRETE ... ... 2010/02/16  · MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 104/16.II.2010 5Nr. crt. Nivel de clasificare Număr de înregistrare

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PARTEA I Anul 178 (XXII) — Nr. 104 LEGI, DECRETE ... ... 2010/02/16  · MONITORUL...

 • P A R T E A I

  LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

  Anul 178 (XXII) — Nr. 104 Marți, 16 februarie 2010

  S U M A R

  Nr. Pagina

  HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  94. — Hotărâre pentru declasificarea unor informații

  secrete de stat emise de Ministerul Apărării Naționale 2–231

  ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

  ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

  84. — Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii

  privind publicarea acceptării Codului de standarde

  internaționale și practici recomandate pentru

  investigația privind siguranța în cazul accidentelor sau

  incidentelor maritime (Codul de investigație a

  accidentelor), adoptat de Organizația Maritimă

  Internațională prin Rezoluția MSC.255(84) a

  Comitetului Securității Maritime din 16 mai 2008 ...... 231–239

  135. — Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției

  sociale privind stabilirea valorii nominale indexate a

  unui tichet de masă pentru semestrul I al anului

  2010 .......................................................................... 239

 • H O T Ă R Â R I A L E G U V E R N U L U I R O M Â N I E I

  GUVERNUL ROMÂNIEI

  H O T Ă R Â R E

  pentru declasificarea unor informații secrete de stat emise de Ministerul Apărării Naționale

  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 24 alin. (4) din Legea nr. 182/2002 privind protecția

  informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 19 și art. 20 alin. (1) lit. b) din Standardul național

  de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările

  ulterioare,

  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 104/16.II.2010

  2

  Art. 1. — Se aprobă declasificarea informațiilor cu nivel de

  clasificare strict secret, emise de Ministerul Apărării Naționale,

  prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a faptului că dezvăluirea

  acestora nu mai poate prejudicia siguranța națională, apărarea

  țării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public

  sau privat.

  Art. 2. — Se aprobă declasificarea informațiilor cu nivel de

  clasificare secret, emise de Ministerul Apărării Naționale, prevăzute

  în anexa nr. 2, ca urmare a faptului că dezvăluirea acestora nu mai

  poate prejudicia siguranța națională, apărarea țării, ordinea publică

  ori interesele persoanelor de drept public sau privat.

  Art. 3. — Instituțiile și autoritățile publice care au în gestiune

  copii ale documentelor prevăzute în anexe vor lua măsuri în

  consecință, conform legii.

  Art. 4. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta

  hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  Ministrul apărării naționale,

  Gabriel Oprea

  Ministrul justiției,

  Cătălin Marian Predoiu

  București, 10 februarie 2010.

  Nr. 94.

  ANEXA Nr. 1

  L I S T A

  informațiilor cu nivel de clasificare strict secret propuse pentru declasificare

  Nr.

  crt.

  Nivel de

  clasificare

  Număr de

  înregistrare

  Data

  înregistrării

  Conținutul pe scurt

  Filă

  dosar

  U.M. 02405 Pitești

  1.

  STRICT

  SECRET

  R.U. A 10748 5.01.1993

  Registrul istoric al Diviziei 57 Tancuri/1968—1994:

  — activități de control, înștiințarea privitoare la aplicarea în

  perioada 17—21.12.1989 a planului de măsuri înregistrat la

  nr. 0576/1989 și executarea de către comandamentul

  Diviziei și unitățile subordonate a „alarmei de luptă națională”

  începând cu 17.12.1989;

  — participarea Diviziei 57 Tancuri la Revoluția din

  Decembrie 1989.

  Încadrarea Diviziei la 01.01.1989, avansări, eliberări și

  numiri în funcții.

  f. 157—162

  2.

  STRICT

  SECRET

  005010 22.12.1989

  Dosar nr. 6/1989 nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor

  Vladimirescu Debrețin”:

  — raport de luptă nr. 4, întocmit de comandantul Diviziei

  1 Mecanizate „Tudor Vladimirescu” adresat comandantului

  Armatei I privind acțiunile diviziei și unităților subordonate în

  București, în timpul evenimentelor premergătoare schimbării

  regimului totalitar ceaușist, dislocarea efectivelor și tehnica

  de luptă pe marile bulevarde și în apropierea principalelor

  sedii de instituții politice, economice, sociale;

  — evenimente militare în amănunt, pe ore de desfășurare,

  în intervalul 21 decembrie, ora 22,30—22 decembrie, ora

  6,00; anexa conține un tabel cu unitățile care au fost dotate

  cu muniție de mai multe categorii și calibre.

  f. 180—182

 • ANEXA Nr. 2

  L I S T A

  informațiilor cu nivel de clasificare secret propuse pentru declasificare

  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 104/16.II.2010

  3

  Nr.

  crt.

  Nivel de

  clasificare

  Număr de

  înregistrare

  Data

  înregistrării

  Conținutul pe scurt

  Filă

  dosar

  3.

  STRICT

  SECRET

  004992 18.12.1989

  Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor

  Vladimirescu Debrețin”:

  — raport de luptă nr. 1, adresat comandantului Armatei 1,

  cuprinzând măsurile luate în cadrul comandamentului

  diviziei și unităților subordonate, la primirea indicativului

  „Radu cel Frumos”: 17.12.1989, ora 15,20;

  — organizarea sistemului de observare, cercetare și

  ascultare;

  — măsurarea din 3 în 3 ore a nivelului de radiații;

  — asigurarea informării operative a efectivelor cu situația

  creată;

  — dotarea unităților subordonate cu materiale genistice,

  distribuirea către U. M. 01642 București a 358 G.I.S.P.-7 din

  depozitul Regimentului 2 Mecanizat;

  — ieșirea subunităților de artilerie și a divizionului de rachete

  tactice în punctele de adunare;

  — scoaterea muniției de toate calibrele din depozite.

  În noaptea de 17/18.12.1989, în zona a V-a de

  responsabilitate au acționat 6 patrule pe 3 itinerare stabilite.

  18.12.1989: — executarea serviciului de patrulare cu câte

  două patrule din U. M. 02272 și U. M. 01436 în zonele:

  intersecția bd. Ghencea cu Drumul Sării—Stadionul Steaua,

  zona restaurantului Novaci—Piața 13 Septembrie, Șos.

  Antiaeriană—intersecția cu Șos. Alexandriei.

  f. 210—211

  Nr.

  crt.

  Nivel de

  clasificare

  Număr de

  înregistrare

  Data

  înregistrării

  Conținutul pe scurt

  Filă

  dosar

  Statul Major al Forțelor Terestre

  U.M. 01295 Clinceni

  1. SECRET

  R.U. 2686

  Volumul 2

  9.01.1989

  O.Z.U. 300/18.12.1989:

  — numirea personalului de serviciu pe regiment;

  — prezentarea în unitate a unor cadre nou-numite (6 cadre);

  — plecarea în misiune a unui număr de 14 cadre și 86

  militari la U.M. 01227 Constanța;

  — efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care

  se scad din efectivul prezent al unității;

  — modificări în serviciul de zi.

  f. 52 f—v

  2. SECRET

  R.U. 2686

  Volumul 2

  9.01.1989

  O.Z.U. 301/19.12.1989:

  — numirea personalului de serviciu pe regiment;

  — prezentarea în unitate a unor cadre nou-numite (5 cadre);

  — punerea în funcțiune și verificarea stațiilor radio de la stoc;

  — ordin de constituire a unor comisii de verificare și reparare

  a tehnicii auto, armamentului și mijloacelor de legătură

  instalate pe mașinile de luptă de la uz și stoc;

  — efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care

  se scad din efectivul prezent al unității;

  — modificări în serviciul de zi.

  f. 53 f—54 f

 • MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 104/16.II.2010

  4

  Nr.

  crt.

  Nivel de

  clasificare

  Număr de

  înregistrare

  Data

  înregistrării

  Conținutul pe scurt

  Filă

  dosar

  3. SECRET

  R.U. 2686

  Volumul 2

  9.01.1989

  O.Z.U. 302/20.12.1989:

  — numirea personalului de serviciu pe regiment;

  — prezentarea în unitate a unor cadre nou-numite (22

  cadre);

  — organizarea pregătirii cadrelor pe anul 1990 prin

  convocări;

  — prezentarea de cadre în unitate din economia națională;

  — efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care

  se scad din efectivul prezent al unității;

  — prezentarea din concedii, spitale, permisii a militarilor în

  termen.

  f. 54 v—60 v

  4. SECRET

  R.U. 2686

  Volumul 2

  9.01.1989

  O.Z.U. 303/21.12.1989:

  — numi

Search related