Parametry Dr³g Wodnych RZGW Gda„sk

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Parametry Dr³g Wodnych RZGW Gda„sk

 • Drogi wodne eglowne w administracji RZGW Gdask

  (zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrwz dnia 7 maja 2002 roku w sprawie klasyfikacji drg wodnych)

  WisWisaa km od 684 do 718 (dkm od 684 do 718 (dugougo 34 km), klasa Ib34 km), klasa Ib km od 718 do 910 (dkm od 718 do 910 (dugougo 192km), klasa II192km), klasa II km od 910 do 941,3 (dkm od 910 do 941,3 (dugougo 31,30), klasa III31,30), klasa IIIBrda Brda 14,414,4 km, klasa IIkm, klasa IIKanaKana JagielloJagielloskiski 5,835,83 km, klasa IIkm, klasa IINogatNogat 62 62 km, klasa IIkm, klasa IISzkarpawa Szkarpawa 25,4 25,4 km, klasa IIkm, klasa IIMartwa WisMartwa Wisaa 11,511,5 km, km, VbVbSystem KanaSystem Kanau Elblu Elblskiegoskiego 151,7151,7 km, klasa km, klasa IaIa, II, II

 • Klasyfikacja rdldowych drg wodnych wg Rozporzdzenia Rady Ministrwz dnia 7 maja 2002r (Dz. U. nr 77 poz. 695)

  II

  IaIaIa

  151,7

  84,921,07,4

  SYSTEM KANAU ELBLSKIEGO, jezior Pojezierza Iawskiego i jeziora Drunoobejmujcy:

  A) jeziora: Piniewo, Sambrd, Ruda Woda, Bartek, Ilisk, Drwckie, Puzy, Szelg Wielki, Dauby, Jeziorak, Ewingi

  B) Kana elblski od jeziora Druno do jeziora Jeziorak i jeziora Szelg Wielki

  C) Kana Bartnicki od jeziora Ruda Woda do jeziora Bartek

  D) Szlak eglowny jeziora Druno

  7

  Vb11,5MARTWA WISAod rzeki Wisy w miejscowoci Przegalina do granic z morskimi wodami wewntrznymi

  6

  II25,4SZKARPAWAod rzeki Wisy do ujcia do Zalewu Wilanego

  5

  II62,0NOGATod rzeki Wisy do ujcia do Zalewu Wilanego

  4

  II5,8KANA JAGIELLOSKIod poczenia z rzek Elblg do rzeki Nogat

  3

  II14,4BRDAod poczenia z kanaem Bydgoskim w miejscowoci Bydgoszcz do ujcia do rzeki Wisy

  2

  IbIIIII

  43,0190,532,7

  WISAA) od stopnia wodnego Wocawek do ujcia rzeki Tyny

  B) od ujcia rzeki Tyny do miejscowoci Tczew

  C) od miejscowoci Tczew do granic z morskimi wodami wewntrznymi

  1

  Klasa drogi wodnejDugo w kmNazwa rdldowej drogi wodnejLp.

 • Parametry eksploatacyjne rdldowych drg wodnych wg Rozporzdzenia Rady Ministrwz dnia 7 maja 2002r (Dz. U. nr 77 poz. 695)

  Wielko parametrw l.p. Parametry eksploatacyjne Klasy: Ia Ib II III IV Va Vb

  1 Minimalne wymiary szlaku eglownego w rzece

  Jedn. miary

  1.1 Szeroko szlaku eglownego m 15 20 30 40 40 50 50 1.2 Gboko tranzytowa m 1,2 1,6 1,8 1,8 2,8 2,8 2,8 1.3 Promie uku osi szlaku

  eglownego m 100 200 300 500 650 650 800

  2 Minimalne wymiary kanau 2.1 Szeroko szlaku eglownego m 12 18 25 35 40 45 45 2.2 Najmniejsza gboko wody w

  kanale m 1,5 2,0 2,2 2,5 3,5 3,5 3,5

  2.3 Promie uku osi szlaku eglownego

  m 150 250 400 600 650 650 800

  3 Minimalne wymiary luz eglownych

  3.1 Szeroko luzy m 3,3 5,0 9,6 9,6 12,0 12,0 12,0 3.2 Dugo luzy m 25 42 65 72 120 120 187 3.3 Gboko na progu dolnym m 1,5 2,0 2,2 2,5 3,5 4,0 4,0 4 Odlego pionowa przewodw

  linii elektroenerg. przy zwisie normalnym ponad poziom WW

  4.1 Nieuziemnionych o napiciu do 1kV oraz uziemionych i przewodw telekomunikacyjnych

  m 8 8 8 10 12 15 15

  4.2 Nieuziemnionych o napiciu wyszym ni 1kV, w zalenoci od napicia znamionowego linii (U)

  m 10+U/150 12+U/150 14+U/150 17+U/150

 • RZEKA WISA

 • 1. Parametry drogi wodnej.

  rzeka Wisa zaliczana jest do nastpujcych klas:

  od stopnia wodnego Wocawek do ujcia rzeki Tyny klasa Ib, d. 43km,

  z ograniczeniem T do 1 m.

  od ujcia rzeki Tyny do miejscowoci Tczewklasa II, d. 190,5km

  z ograniczeniem T do 1,4 m.

  od miejscowoci Tczew do granic z morskimi wodami wewntrznymi: klasa III, dugo 32,7km

  z ograniczeniem T do 1,6 m.

  Rzeka WISA

 • 1. Parametry drogi wodnej (c.d.)

  Rzeka WISA

  Wielko parametrw Parametry eksploatacyjne Klasy: Ib II III Va

  Minimalne wymiary szlaku eglownego w rzece

  Jedn. miary

  Szeroko szlaku eglownego m 20 30 40 50 Gboko tranzytowa m 1,6 1,8 1,8 2,8 Promie uku osi szlaku eglownego m 200 300 500 650 Minimalne wymiary luz eglownych Szeroko luzy m 5,0 9,6 9,6 12,0 Dugo luzy m 42 65 72 120 Gboko na progu dolnym m 2,0 2,2 2,5 4,0 Odlego pionowa przewodw linii elektroenerg. przy zwisie normalnym ponad poziom WW

  Nieuziemnionych o napiciu do 1kV oraz uziemionych i przewodw telekomunikacyjnych

  m 8 8 10 15

  Nieuziemnionych o napiciu wyszym ni 1kV, w zalenoci od napicia znamionowego linii (U)

  m 10+U/150 12+U/150 17+U/150

 • 2. Dane Hydrologiczne wodowskazy.

  700528-5,08936,00Przegalina9

  600516-5,083939,00wibno10

  830386-0,58908,6Tczew8

  7402644,62886,0Biaa Gra7

  7303257,91867,2Korzeniewo6

  72032713,81834,8Grudzidz5

  72031918,96806,8Chemno4

  70032524,74774,9Fordon3

  72032631,98734,7Toru2

  69134542,28679,4Wocawek1

  WWcm

  SWcm

  Rzdna 0mnpm

  Km rzeki Nazwa wodowskazuLp.

  Rzeka WISA

 • 3. Wykaz przeszkd biegncych nad rzek.

  13,00

  6,94

  12,00

  5,55

  14,56

  5,17

  7,85

  9,44

  14,56

  14,56

  6,48

  14,56

  14,56

  4

  Przewit nad WW

  m

  814,65Linia energetyczna wysokiego napicia13

  807,50Most drogowy Chemno12

  778,32Linia energetyczna wysokiego napicia11

  774,84Most kolejowo drogowy Fordon10

  744,85Linia energetyczna wysokiego napicia9

  735,20Most drogowy Toru8

  733,80Most kolejowy Toru7

  725,38Most drogowy Toru6

  705,71Linia energetyczna wysokiego napicia5

  694,40Linia energetyczna wysokiego napicia4

  679,40Most drogowy - Wocawek3

  677,00Linia energetyczna wysokiego napicia2

  675,50Linia energetyczna wysokiego napicia1

  5321

  Uwagikm rzekiNazwa przeszkodyLp.

  Rzeka WISA

 • 3. Wykaz przeszkd biegncych nad rzek (c.d)

  16,00930,80Linia energetyczna wysokiego napicia25

  876,90Prom drogowy pracujcy w cigu drogi Janowo - Gniew

  18

  Zawenie szlaku eglownego do 70 m,

  poprzez pozostawione w rzece filary mostu (szt. 5)

  !863,75Pozostaoci mostu Opalenie16

  867,00Prom drogowy pracujcy w cigu drogi Korzeniewo - Opalenie

  17

  16,00

  6,79

  14,13

  7,50

  7,16

  9,78

  5,28

  19,13

  Przewit nad WW m

  938,70Przeprawa promowa linowa wibno -Mikoszewo

  26

  930,20Linia energetyczna wysokiego napicia24

  930,00Most drogowy Kiezmark23

  922,60Linia energetyczna wysokiego napicia22

  908,725Most kolejowy Tczew21

  908,65Most drogowy Tczew 20

  903,90Most drogowy Knybawa19

  834,05Most kolejowo drogowy Grudzidz15

  832,39Linia energetyczna wysokiego napicia14

  Uwagikm rzekiNazwa przeszkodyLp.

  Rzeka WISA

 • 4. Wykaz uciliwych przemiaw.

  747,00Grsk16

  749,00Grsk17

  733,00Toru11

  736,00Toru12

  740,00Toru13

  743,00Wielka Nieszawka14

  745,00Dybowo15

  730,00Toru10

  728,00Zotoria9

  727,00Czerniewice8

  718,00Wouszewo7

  716,00Wouszewo6

  710,00Ciechocinek5

  704,00Nieszawa4

  701,00Nieszawa3

  698,00Wlne2

  694,00Bobrowniki1

  km rzekiNazwaLp.

  Rzeka WISA

 • 4. Wykaz uciliwych przemiaw (c.d.)

  802,00Sarogrd30

  792,00Kokocko29

  807,00Chemno31

  777,00Ostromecko25

  773,00Fordon24

  785,00Rafa27

  781,00oskot26

  787,00Zawie28

  759,00Zawie Wielka20

  764,00Czarnowo22

  762,00Solec Kujawski21

  766,00Otorowo23

  832,00Grudzidz32

  755,00Przyubie19

  752,00Smolno18

  km rzekiNazwaLp.

  Rzeka WISA

 • 4. Wykaz uciliwych przemiaw (c.d.)

  910,00Tczew40

  902,00Gorzdziej39

  864,00Opalenie35

  879,00Ciepe37

  870,00Jawiska36

  897,00Rybaki38

  857,00Kozielec34

  854,00Bochlin33

  km rzekiNazwaLp.

  Rzeka WISA

 • 5. Wykaz miejsc szczeglnie niebezpiecznychdla jednostek pywajcych.

  - km 866 w rejonie ostrogi nr 1/867/1891 gdy szlak przebiega przy lewym brzegu rzeki zestawy pchane a w szczeglnoci holowane poruszajce siw d rzeki mog ulec wypadkowi na skutek napynicia na w/w ostrog

  - ostrogi pooone w cigu opaski U-9/874-875 widoczne dopiero przy niskich stanach wody istnieje ryzyko napynicia i uszkodzenia jednostki pywajcej

  - km 884 zerwana od strony ldu ostroga nr 1/885 przy niesprzyjajcym ukadzie nurtu wzgldem achy piaszczystej, ldu i zerwanej czci ostrogi oraz na skutek oddziaywania silnych prdw strumieniowych w tym rejonie statki zagroone s zepchniciem na niezniszczona cz ostrogi ktra znajduje si w chwili obecnej w odlegoci 70m od brzegu

  - km 888,5 do 889,4 rafa kamienna w miejscowoci Pieko na dnie zalegaj gazy narzutowe, wystpuje niebezpieczestwo uszkodzenia kaduba szczeglnie przy niskich stanach wody

  Rzeka WISA

 • RZEKA BRDAi

  KANA BYDGOSKI

 • 1. Parametry drogi wodnej.rzeka Brda i Kana Bydgoski zaliczane s do nastpujcych klas:

  1. Rzeka Brda (od ujcia do rzeki Wisy 14km) klasa II z ograniczeniem T do 1,4

  2. Kana Bydgoski (do luzy Okole 0,4km) klasa II z ograniczeniem T do 1,2

  Rzeka BRDA i KANA BYDGOSKI

  Wielko parametrw

  Parametry eksploatacyjne Jedn. miary

  Klasa II Minimalne wymiary szlaku eglownego w rzece Szeroko szlaku eglownego m 30 Gboko tranzytowa m 1,8 Promie uku osi szlaku eglownego m 300 Minimalne wymiary kanau Szeroko szlaku eglownego m 25 Najmniejsza gboko wody w kanale m 2,2 Promie uku osi szlaku eglownego m 400 Minimalne wymiary luz eglownych Szeroko luzy m 9,6 Dugo luzy m 65 Gboko na progu dolnym m 2,2 Odlego pionowa przewodw linii elektroenerg. przy zwisie normalnym ponad poziom WW

  Nieuziemnionych o napiciu do 1kV oraz uziemionych i przewodw telekomunikacyjnych

  m 8

  Nieuziemnionych o napiciu wyszym ni 1kV, w zalenoci od napicia znamiono