of 21/21
Określenie warunków wodnych zlewni potoku Leśnickiego Opiekun naukowy: dr hab.inż. Ryszard Ślizowski Prof. AR Autorzy: Ewa Balinka Rafał Błaut Andrzej Marasek Katarzyna Piotrowska Izabela Rudnik Anna Rzemińska Sebastian Satora Katarzyna Smolarczyk

Określenie warunków wodnych zlewni potoku Leśnickiego

 • View
  37

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Określenie warunków wodnych zlewni potoku Leśnickiego. Opiekun naukowy: dr hab.inż. Ryszard Ślizowski Prof. AR Autorzy: Ewa Balinka Rafał Błaut Andrzej Marasek Katarzyna Piotrowska Izabela Rudnik Anna Rzemińska Sebastian Satora Katarzyna Smolarczyk. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Określenie warunków wodnych zlewni potoku Leśnickiego

 • Okrelenie warunkw wodnych zlewnipotoku LenickiegoOpiekun naukowy:

  dr hab.in. Ryszard lizowski Prof. AR

  Autorzy:Ewa BalinkaRafa BautAndrzej MarasekKatarzyna Piotrowska Izabela RudnikAnna RzemiskaSebastian SatoraKatarzyna Smolarczyk

 • Koo Naukowe Sekcji Wodocigw i Hydrogeologii Akademia Rolnicza w Krakowie Lenica 2003

 • Celem pracy jest okrelenie warunkw wodnych, zlewni potoku Lenickiego oraz zmian zachodzcych na przestrzeni lat.Rozpoznanie warunkw nastpio podczas obozu naukowego zorganizowanego w okresie od 1 do 10 wrzenia 2003 roku przez Koo Naukowe Inynierii rodowiska Sekcj Wodocigw i Hydrogeologii, dziaajc przy Wydziale Inynierii rodowiska Akademii Rolniczej w Krakowie. Badaniami objto zlewni potoku Lenickiego o powierzchni 11,45 km2. Do opracowania wynikw uyto rwnie danych zebranych w czasie poprzednich obozw naukowych.

 • Charakterystyka terenuTeren objty badaniami znajduje si w obrbie Maych Pienin, w niewielkiej odlegoci od Szczawnicy. Miejscowo Lenica pooona jest w pasie przygranicznym w obrbie Pieniskiego Parku Narodowego w dolinie potoku Lenickiego.

  Potok Lenicki o dugoci 4,9 km i powierzchni zlewni 11,45 km2, skada si z czternastu dopyww, z ktrych siedem jest lewostronnych i siedem prawostronnych. Niektre z nich posiadaj nazwy takie jak: Bystrzyk, Gboki, Glinnik i Spod Zabanisk. Najduszy jest dopyw o dugoci 2,2 km, najkrtszy 0,45 km.

 • Zlewnia potoku Lenickiego

 • W czasie trwania obozu :

  - przeprowadzono wizje terenow obszaru zlewni;

  - odnaleziono i powtrnie zastabilizowano przekroje pomiarowe;

  - naniesiono przekroje pomiarowe na map sytuacyjno wysokociow w skali 1:50 000;

  - wykonano wielokrotne pomiary metodami hydrologicznymiprdkoci przepyww w wytyczonych przekrojach wodowskazowych;

  - obliczono powierzchnie przekrojw poprzecznych koryta;

  - ustalono wielkoci przepyww oraz odpyw jednostkowy.

 • Wyniki prowadzonych badaW okresie 1 do 10 wrzenia przeprowadzono badania na 14 dopywach oraz 2 przekrojach poprzecznych potoku Lenickiego. Dopywy te najczciej swj pocztek zawdziczaj rdom typu zboczowego.Na podstawie przeprowadzonych pomiarw na przekrojach w rejonie ujcia potoku Lenickiego do Dunajca, oraz jego grnym biegu opracowano tabelaryczne zestawienie wynikw oraz sporzdzono przekroje nr 8 i nr 16. Badania prdkoci przepywu w 2 wybranych punktach cieku zostay przeprowadzone metod pywakow. Okrelono pole przekrojw poprzecznych koryta na podstawie metody analitycznej. Otrzymane wyniki porwnano z sytuacj z lat poprzednich.

 • Wykres8

  0

  -3.4

  -5

  -5.5

  -6.2

  -4.5

  -3.5

  -2.8

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny nr 8 stan z wrzenia 2003r

  Wykres1

  10.635.036.95

  8.4310.117.36

  9.5615.555.25

  12.1910.385.38

  wrz-01

  wrz-02

  wrz-03

  Q [dm3/s]

  Wykres zalenoci przepywu od czasu

  Arkusz1

  Data pomiaruNumer dopywuCzasIlo wodyPrzepywPrzepyw redni

  [s][dm3][dm3/s][dm3/s]

  03.IX.0371.3396.776.952003

  1.63116.75200223180.0386

  1.5117.33200118360.0306

  05.XI.031.8113.27.297.36

  1.3107.69

  1.913.57.11

  07.XI.031.739.4255.455.25

  1.919.755.10

  1.698.775.19

  09.XI.031.749.45.405.38

  1.9510.15.18

  1.8410.255.57

  03.0910.635.036.95

  05.098.4310.117.36

  07.099.5615.555.25

  09.0912.1910.385.38

  przekroj8

  odleglocigbokoodlegocigbokociodlegocigbokociodlegocigbokoci

  0-3.47.090-3.50-40-4

  30-530-59.0530-5.85.0930-63.09

  80-6.280-5.180-680-6.5

  140-3.5140-2.8140-3.5140-3

  150-2.8150-2.5150-4150-4

  przekroj8

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny potoku Lenickiego nr 8 03.09.03 r

  proby

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny potoku Lenickiego nr 8 05.09.03 r

  uczciwy

  0

  0

  0

  0

  0

  gbokoci

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny potoku Lenickiego nr 8 07.09.03 r

  Arkusz3

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny potoku Lenickiego nr 8 09.09.03 r

  Arkusz2

  odleglocigboko0-3.5

  0-3.430-5

  30-580-5.1

  80-6.2140-2.8

  140-3.5150-2.5

  150-2.8

  -4

  -5.8

  -6

  -3.5

  -4

  Arkusz4

  8

  20012002200300

  000010-3.4

  10-5.7-4-3.427-5

  27-5.75-8-550-5.5

  50-5.8-8-5.580-6.2

  80-5-7.5-6.21-4.5

  1-5-7-4.5140-3.5

  140-5-7.6-3.5150-2.8

  150-6.5-8-2.81700

  170-600180

  180

  Arkusz4

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  odlego

  gboko

  Zmiany w przekroju nr 8

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny nr 8 stan z wrzenia 2003r

  20012002

  04.30.4

  606.3

  806

  12012

  1803.5

  2101

  miesice letnie 2003 roku byy bardzo skpe w opady i suma ich bya mniejsza ni w latach

  8

  200120022003

  0-7.5-5.7-3.40-3.4

  50-8.5-5.8-530-5

  100-7.5-3.99-1.780-6.2

  150-7.8-6.5-2.8140-3.5

  160-7.9-6.55-1.1150-2.8

  170-8-6.60

  170-8-6.6

  180-4-3.3

  19000

  0-3.4

  50-5

  100-1.7

  150-2.8

  160-1.1

  1700

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  2001 r

  2002 r

  2003 r

  odlego

  gboko

  Zmiany zachodzce w korycie przekrj nr 8

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny nr 8 wg stanu z wrzenia 2003r

  odleglocigbokoodlegocigbokociodlegocigbokociodlegocigbokoci

  03.47.0903.50404

  3053059.05305.85.093063.09przekroj 8

  806.2805.1806806.5

  1403.51402.81403.51403

  1502.81502.515041504

  odleglocigboko

  odleglocigbokoodleglocigbokoodleglocigboko

  0-20-3.50-1.50-2przekroj 16

  60-7.53.0960-8.55.0960-7.57.0960-7.59.09

  120-6120-7120-6.5120-6

  180-5180-4180-4.5180-5

  210-3210-1.5210-3210-3.5

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny nr 16 potoku Lenickiego 03.09.03 r

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  przekrj poprzeczny nr 16 potoku Lenickiego 05.09.03 r

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny nr 16 potoku Lesnickiego 07.09.03 r

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny nr 16 potoku Lenickiego 09.09.03 r

  Wykres7

  000

  -4-5.7-3.4

  -8-5.75-5

  -8-5.8-5.5

  -7.5-5-6.2

  -7-5-4.5

  -7.6-5-3.5

  -8-6.5-2.8

  0-60

  180180180

  2001 r

  2002 r

  2003 r

  odlego

  gboko

  Zmiany w przekroju nr 8

  Wykres1

  10.635.036.95

  8.4310.117.36

  9.5615.555.25

  12.1910.385.38

  wrz-01

  wrz-02

  wrz-03

  Q [dm3/s]

  Wykres zalenoci przepywu od czasu

  Arkusz1

  Data pomiaruNumer dopywuCzasIlo wodyPrzepywPrzepyw redni

  [s][dm3][dm3/s][dm3/s]

  03.IX.0371.3396.776.952003

  1.63116.75200223180.0386

  1.5117.33200118360.0306

  05.XI.031.8113.27.297.36

  1.3107.69

  1.913.57.11

  07.XI.031.739.4255.455.25

  1.919.755.10

  1.698.775.19

  09.XI.031.749.45.405.38

  1.9510.15.18

  1.8410.255.57

  03.0910.635.036.95

  05.098.4310.117.36

  07.099.5615.555.25

  09.0912.1910.385.38

  przekroj8

  odleglocigbokoodlegocigbokociodlegocigbokociodlegocigbokoci

  0-3.47.090-3.50-40-4

  30-530-59.0530-5.85.0930-63.09

  80-6.280-5.180-680-6.5

  140-3.5140-2.8140-3.5140-3

  150-2.8150-2.5150-4150-4

  przekroj8

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny potoku Lenickiego nr 8 03.09.03 r

  proby

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny potoku Lenickiego nr 8 05.09.03 r

  uczciwy

  0

  0

  0

  0

  0

  gbokoci

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny potoku Lenickiego nr 8 07.09.03 r

  Arkusz3

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny potoku Lenickiego nr 8 09.09.03 r

  Arkusz2

  odleglocigboko0-3.5

  0-3.430-5

  30-580-5.1

  80-6.2140-2.8

  140-3.5150-2.5

  150-2.8

  -4

  -5.8

  -6

  -3.5

  -4

  Arkusz4

  8

  200120022003

  0000

  10-5.7-4-3.4

  27-5.75-8-5

  50-5.8-8-5.50-3.4

  80-5-7.5-6.230-5

  1-5-7-4.580-6.2

  140-5-7.6-3.5140-3.5

  150-6.5-8-2.8150-2.8

  170-600

  180

  Arkusz4

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  odlego

  gboko

  Zmiany w przekroju nr 8

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj nr 8 stan z wrzenia 2003r

  20012002

  04.30.4

  606.3

  806

  12012

  1803.5

  2101

  miesice letnie 2003 roku byy bardzo skpe w opady i suma ich bya mniejsza ni w latach

  8

  200120022003

  0-7.5-5.7-3.40-3.4

  50-8.5-5.8-530-5

  100-7.5-3.99-1.780-6.2

  150-7.8-6.5-2.8140-3.5

  160-7.9-6.55-1.1150-2.8

  170-8-6.60

  170-8-6.6

  180-4-3.3

  19000

  0-3.4

  50-5

  100-1.7

  150-2.8

  160-1.1

  1700

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  2001 r

  2002 r

  2003 r

  odlego

  gboko

  Zmiany zachodzce w korycie przekrj nr 8

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny nr 8 wg stanu z wrzenia 2003r

  odleglocigbokoodlegocigbokociodlegocigbokociodlegocigbokoci

  03.47.0903.50404

  3053059.05305.85.093063.09przekroj 8

  806.2805.1806806.5

  1403.51402.81403.51403

  1502.81502.515041504

  odleglocigboko

  odleglocigbokoodleglocigbokoodleglocigboko

  0-20-3.50-1.50-2przekroj 16

  60-7.53.0960-8.55.0960-7.57.0960-7.59.09

  120-6120-7120-6.5120-6

  180-5180-4180-4.5180-5

  210-3210-1.5210-3210-3.5

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny nr 16 potoku Lenickiego 03.09.03 r

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  przekrj poprzeczny nr 16 potoku Lenickiego 05.09.03 r

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny nr 16 potoku Lesnickiego 07.09.03 r

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny nr 16 potoku Lenickiego 09.09.03 r

 • Wykres9

  -2

  -3

  -3

  -3

  -4

  -7.5

  -7.3

  -7

  -6.5

  -6

  -5.7

  -5.3

  -5

  -3.5

  -3

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny nr 16 stan z wrzenia 2003r

  Wykres1

  10.635.036.95

  8.4310.117.36

  9.5615.555.25

  12.1910.385.38

  wrz-01

  wrz-02

  wrz-03

  Q [dm3/s]

  Wykres zalenoci przepywu od czasu

  Arkusz1

  Data pomiaruNumer dopywuCzasIlo wodyPrzepywPrzepyw redni

  [s][dm3][dm3/s][dm3/s]

  03.IX.0371.3396.776.952003

  1.63116.75200223180.0386

  1.5117.33200118360.0306

  05.XI.031.8113.27.297.36

  1.3107.69

  1.913.57.11

  07.XI.031.739.4255.455.25

  1.919.755.10

  1.698.775.19

  09.XI.031.749.45.405.38

  1.9510.15.18

  1.8410.255.57

  03.0910.635.036.95

  05.098.4310.117.36

  07.099.5615.555.25

  09.0912.1910.385.38

  przekroj8

  odleglocigbokoodlegocigbokociodlegocigbokociodlegocigbokoci

  0-3.47.090-3.50-40-4

  30-530-59.0530-5.85.0930-63.09

  80-6.280-5.180-680-6.5

  140-3.5140-2.8140-3.5140-3

  150-2.8150-2.5150-4150-4

  przekroj8

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny potoku Lenickiego nr 8 03.09.03 r

  proby

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny potoku Lenickiego nr 8 05.09.03 r

  uczciwy

  0

  0

  0

  0

  0

  gbokoci

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny potoku Lenickiego nr 8 07.09.03 r

  Arkusz3

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny potoku Lenickiego nr 8 09.09.03 r

  Arkusz2

  odleglocigboko0-3.5

  0-3.430-5

  30-580-5.1

  80-6.2140-2.8

  140-3.5150-2.5

  150-2.8

  -4

  -5.8

  -6

  -3.5

  -4

  Arkusz4

  8

  20012002200300

  000010-3.4

  10-5.7-4-3.427-5

  27-5.75-8-550-5.5

  50-5.8-8-5.580-6.2

  80-5-7.5-6.21-4.5

  1-5-7-4.5140-3.5

  140-5-7.6-3.5150-2.8

  150-6.5-8-2.81700

  170-600180

  180

  200120022003

  0-4.5-4-20-2

  20-10-3-320-3

  25-11-3-325-3-2

  40-11-3-340-3-7.5

  50-11-5-450-4-6

  60-12-6.9-7.560-7.5-5

  75-13.5-6.3-7.375-7.3-3

  80-13-6-780-7

  100-11-11-6.5100-6.5

  120-10-12-6120-6

  140-9-12-5.7140-5.7

  160-8.2-9-5.3160-5.3

  180-3.5-5180-5

  200-1-3.5200-3.5

  210-3210-3

  Arkusz4

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  odlego

  gboko

  Zmiany w przekroju nr 8

  0

  -3.4

  -5

  -5.5

  -6.2

  -4.5

  -3.5

  -2.8

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny nr 8 stan z wrzenia 2003r

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  odlego

  gboko

  Zmiany w przekroju nr 8

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny nr 16 stan z wrzenia 2003r

  20012002

  04.30.4

  606.3

  806

  12012

  1803.5

  2101

  miesice letnie 2003 roku byy bardzo skpe w opady i suma ich bya mniejsza ni w latach

  8

  200120022003

  0-7.5-5.7-3.40-3.4

  50-8.5-5.8-530-5

  100-7.5-3.99-1.780-6.2

  150-7.8-6.5-2.8140-3.5

  160-7.9-6.55-1.1150-2.8

  170-8-6.60

  170-8-6.6

  180-4-3.3

  19000

  0-3.4

  50-5

  100-1.7

  150-2.8

  160-1.1

  1700

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  2001 r

  2002 r

  2003 r

  odlego

  gboko

  Zmiany zachodzce w korycie przekrj nr 8

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny nr 8 wg stanu z wrzenia 2003r

  odleglocigbokoodlegocigbokociodlegocigbokociodlegocigbokoci

  03.47.0903.50404

  3053059.05305.85.093063.09przekroj 8

  806.2805.1806806.5

  1403.51402.81403.51403

  1502.81502.515041504

  odleglocigboko

  odleglocigbokoodleglocigbokoodleglocigboko

  0-20-3.50-1.50-2przekroj 16

  60-7.53.0960-8.55.0960-7.57.0960-7.59.09

  120-6120-7120-6.5120-6

  180-5180-4180-4.5180-5

  210-3210-1.5210-3210-3.5

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny nr 16 potoku Lenickiego 03.09.03 r

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  przekrj poprzeczny nr 16 potoku Lenickiego 05.09.03 r

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny nr 16 potoku Lesnickiego 07.09.03 r

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny nr 16 potoku Lenickiego 09.09.03 r

  Wykres10

  -4.5-4-2

  -10-3-3

  -11-3-3

  -11-3-3

  -11-5-4

  -12-6.9-7.5

  -13.5-6.3-7.3

  -13-6-7

  -11-11-6.5

  -10-12-6

  -9-12-5.7

  -8.2-9-5.3

  180-3.5-5

  200-1-3.5

  210210-3

  2001 r

  2002 r

  2003 r

  odlego

  gboko

  Zmiany w przekroju nr 16

  Wykres1

  10.635.036.95

  8.4310.117.36

  9.5615.555.25

  12.1910.385.38

  wrz-01

  wrz-02

  wrz-03

  Q [dm3/s]

  Wykres zalenoci przepywu od czasu

  Arkusz1

  Data pomiaruNumer dopywuCzasIlo wodyPrzepywPrzepyw redni

  [s][dm3][dm3/s][dm3/s]

  03.IX.0371.3396.776.952003

  1.63116.75200223180.0386

  1.5117.33200118360.0306

  05.XI.031.8113.27.297.36

  1.3107.69

  1.913.57.11

  07.XI.031.739.4255.455.25

  1.919.755.10

  1.698.775.19

  09.XI.031.749.45.405.38

  1.9510.15.18

  1.8410.255.57

  03.0910.635.036.95

  05.098.4310.117.36

  07.099.5615.555.25

  09.0912.1910.385.38

  przekroj8

  odleglocigbokoodlegocigbokociodlegocigbokociodlegocigbokoci

  0-3.47.090-3.50-40-4

  30-530-59.0530-5.85.0930-63.09

  80-6.280-5.180-680-6.5

  140-3.5140-2.8140-3.5140-3

  150-2.8150-2.5150-4150-4

  przekroj8

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny potoku Lenickiego nr 8 03.09.03 r

  proby

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny potoku Lenickiego nr 8 05.09.03 r

  uczciwy

  0

  0

  0

  0

  0

  gbokoci

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny potoku Lenickiego nr 8 07.09.03 r

  Arkusz3

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny potoku Lenickiego nr 8 09.09.03 r

  Arkusz2

  odleglocigboko0-3.5

  0-3.430-5

  30-580-5.1

  80-6.2140-2.8

  140-3.5150-2.5

  150-2.8

  -4

  -5.8

  -6

  -3.5

  -4

  Arkusz4

  8

  20012002200300

  000010-3.4

  10-5.7-4-3.427-5

  27-5.75-8-550-5.5

  50-5.8-8-5.580-6.2

  80-5-7.5-6.21-4.5

  1-5-7-4.5140-3.5

  140-5-7.6-3.5150-2.8

  150-6.5-8-2.81700

  170-600180

  180

  200120022003

  0-4.5-4-20-2

  20-10-3-320-3

  25-11-3-325-3-2

  40-11-3-340-3-7.5

  50-11-5-450-4-6

  60-12-6.9-7.560-7.5-5

  75-13.5-6.3-7.375-7.3-3

  80-13-6-780-7

  100-11-11-6.5100-6.5

  120-10-12-6120-6

  140-9-12-5.7140-5.7

  160-8.2-9-5.3160-5.3

  180-3.5-5180-5

  200-1-3.5200-3.5

  210-3210-3

  Arkusz4

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  odlego

  gboko

  Zmiany w przekroju nr 8

  0

  -3.4

  -5

  -5.5

  -6.2

  -4.5

  -3.5

  -2.8

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny nr 8 stan z wrzenia 2003r

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  odlego

  gboko

  Zmiany w przekroju nr 8

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny nr 16 stan z wrzenia 2003r

  20012002

  04.30.4

  606.3

  806

  12012

  1803.5

  2101

  miesice letnie 2003 roku byy bardzo skpe w opady i suma ich bya mniejsza ni w latach

  8

  200120022003

  0-7.5-5.7-3.40-3.4

  50-8.5-5.8-530-5

  100-7.5-3.99-1.780-6.2

  150-7.8-6.5-2.8140-3.5

  160-7.9-6.55-1.1150-2.8

  170-8-6.60

  170-8-6.6

  180-4-3.3

  19000

  0-3.4

  50-5

  100-1.7

  150-2.8

  160-1.1

  1700

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  2001 r

  2002 r

  2003 r

  odlego

  gboko

  Zmiany zachodzce w korycie przekrj nr 8

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny nr 8 wg stanu z wrzenia 2003r

  odleglocigbokoodlegocigbokociodlegocigbokociodlegocigbokoci

  03.47.0903.50404

  3053059.05305.85.093063.09przekroj 8

  806.2805.1806806.5

  1403.51402.81403.51403

  1502.81502.515041504

  odleglocigboko

  odleglocigbokoodleglocigbokoodleglocigboko

  0-20-3.50-1.50-2przekroj 16

  60-7.53.0960-8.55.0960-7.57.0960-7.59.09

  120-6120-7120-6.5120-6

  180-5180-4180-4.5180-5

  210-3210-1.5210-3210-3.5

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny nr 16 potoku Lenickiego 03.09.03 r

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  przekrj poprzeczny nr 16 potoku Lenickiego 05.09.03 r

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny nr 16 potoku Lesnickiego 07.09.03 r

  0

  0

  0

  0

  0

  odlego

  gboko

  Przekrj poprzeczny nr 16 potoku Lenickiego 09.09.03 r

 • Kolejnym punktem bada byo przeprowadzenie pomiarw przepyww rednich na poszczeglnych dopywach potoku Lenickiego metod wolumetryczn.

  Na 13 dopywach pomierzono ilo przepywajcej wody oraz czas jej przepywu.

  Wynik zestawiono tabelarycznie, porwnano z wynikami z wczeniejszych lat oraz zilustrowano wykresami.

 • Zestawienie wynikw metody wolumetrycznej dla dopywu nr 7.

  Wykres1

  10.635.036.95

  8.4310.117.36

  9.5615.555.25

  12.1910.385.38

  wrz-01

  wrz-02

  wrz-03

  Q [dm3/s]

  Wykres zalenoci przepywu od czasu

  Arkusz1

  Data pomiaruNumer dopywuCzasIlo wodyPrzepywPrzepyw redni 2003Przepyw redni 2002Przepyw redni 2001

  [s][dm3][dm3/s][dm3/s][dm3/s][dm3/s]

  03.IX.0371.3396.776.955.0310.63

  1.63116.75

  1.5117.33

  05.XI.031.8113.27.297.3610.118.43

  1.3107.69

  1.913.57.11

  07.XI.031.739.4255.455.2515.559.56

  1.919.755.10

  1.698.775.19

  09.XI.031.749.45.405.3810.3812.19

  1.9510.15.18

  1.8410.255.57

  03.0910.635.036.95

  05.098.4310.117.36

  07.099.5615.555.25

  09.0912.1910.385.38

  Arkusz5

  Arkusz4

  odleglocigbokoodlegocigbokociodlegocigbokociodlegocigbokoci

  03.47.0903.50404

  3053059.05305.85.093063.09przekroj 8

  806.2805.1806806.5

  1403.51402.81403.51403

  1502.81502.515041504

  odleglocigbokoodleglocigbokoodleglocigbokoodleglocigboko

  0-206.501.502przekroj 16

  60-7.53.09608.55.09608.57.09607.59.09

  120-612010.51208.51205

  180-518041808.51808.5

  210-32101.521072103.5

  Arkusz2

  Nr przekrojuData pomiaruTrVFQ 2001Q 2001Q 2002Q 2002Q 2003Q 2003

  [s][m/s][m2][m3/s][dm3/s][m3/s][dm3/s][m3/s][dm3/s]

  803.09.20033.970.380.07820.00434.30.00550.0329.5669110907

  05.09.20034.240.350.07640.00777.70.00345.40.0327.0283018868

  07.09.20035.160.290.07280.010510.50.00595.90.0221.1627906977

  09.09.20035.030.300.06430.00999.90.00414.10.0219.1749502982

  1603.09.20035.070.410.1260.030830.80.028728.70.0552.1893491124

  05.09.20034.830.430.15370.027327.30.017417.40.0766.8260869565

  07.09.20035.730.370.15520.021221.20.023723.70.0656.8795811518

  09.09.20035.910.360.12450.031931.90.029729.70.0444.2385786802

  4.45

  4.12

  3.7416 L

  4.842.1

  3.321.5

  3.57

  3.2

  4.06

  4.07

  3.98

  4.29

  43.643.9672727273

  Arkusz3

  MBD000F31A7.xls

  16

  prekrj16

  dzie3.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)

  20.0100

  100.04-1.80.02-0.07200trodek5.6200.04

  20.20.030.40.010.01200.002tl7.660.20.03

  30.40.050.40.0350.02000.014tp5.980.40.05

  40.60.0650.40.010.02600.006tsr6.420.60.065

  50.80.060.40.050.02400.040.80.06

  610.1150.40.060.04600.06l210.115

  71.20.120.40.0050.04800.006v0.31152647981.20.12

  81.40.120.4-0.030.0480-0.0421.40.12

  91.60.090.4-0.0850.0360-0.1361.60.09

  101.80.0350.4-0.080.0140-0.1441.80.035

  1120.01-1.80.005-0.01800.0120.01

  00.0420

  2P=0.1840-0.184

  P=-0.0920-0.0920

  Q=-0.0286604361[m3/s]

  prekrj16

  dzie5.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)

  20.0600

  100.02-1.8-0.03-0.03600trodek5.2100.02

  20.20.030.40.010.01200.002tl8.150.20.03

  30.40.030.40.030.01200.012tp5.630.40.03

  40.60.060.40.0450.02400.027tsr6.330.60.06

  50.80.0750.40.010.03000.0080.80.075

  610.070.40.0350.02800.035l210.07

  71.20.110.40.030.04400.036v0.31595576621.20.11

  81.40.10.40.010.04000.0141.40.1

  91.60.120.4-0.060.0480-0.0961.60.12

  101.80.040.4-0.060.0160-0.1081.80.04

  1120.06-1.8-0.02-0.1080-0.0420.06

  00.0220

  2P=0.1100-0.11

  P=-0.0550-0.0550

  Q=-0.0173775671[m3/s]

  prekrj16

  dzie7.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)

  20.0500

  100.02-1.8-0.035-0.03600trodek5.2500.02

  20.20.0150.40.0350.00600.007tl7.180.20.015

  30.40.0550.40.0450.02200.018tp6.540.40.055

  40.60.060.40.0250.02400.015tsr6.32333333330.60.06

  50.80.080.40.020.03200.0160.80.08

  610.080.40.030.03200.03l210.08

  71.20.110.40.040.04400.048v0.31628887721.20.11

  81.40.120.4-0.020.0480-0.0281.40.12

  91.60.090.4-0.040.0360-0.0641.60.09

  101.80.080.4-0.040.0320-0.0721.80.08

  1120.05-1.8-0.06-0.0900-0.1220.05

  00.0220

  2P=0.1500-0.15

  P=-0.0750-0.0750

  Q=-0.0237216658[m3/s]

  prekrj16

  dzie9.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)

  20.03200

  100.025-1.8-0.007-0.04500trodek5.1400.025

  20.20.0250.40.0150.01000.003tl5.750.20.025

  30.40.040.40.0180.01600.0072tp5.670.40.04

  40.60.0430.40.0230.01720.0138tsr5.520.60.043

  50.80.0630.40.0670.02520.05360.80.063

  610.110.40.0870.04400.087l210.11

  71.20.150.400.06000v0.36231884061.20.15

  81.40.110.4-0.0840.0440-0.11761.40.11

  91.60.0660.4-0.050.0264-0.081.60.066

  101.80.060.4-0.0340.0240-0.06121.80.06

  1120.032-1.8-0.035-0.0576-0.0720.032

  00.02520

  2P=0.1642-0.1642

  P=-0.0821-0.0821

  Q=-0.0297463768[m3/s]

  16

  Odlegoc od brzgu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 16 potoku lenickiego z dnia 03.09.2002

  Wykres3

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Odlegoc od brzgu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 16 potoku lenickiego z dnia 09.09.2002

  8

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Odlegoc od brzgu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 16 potoku lenickiego z dnia 05.09.2002

  zestawienie

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Odlegoc od brzgu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 16 potoku lenickiego z dnia 07.09.2002

  0

  0.075

  0.085

  0.075

  0.078

  0.08

  0

  Odlegoc od brzegu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 8 potoku lenickiego z dnia 03.09.2002

  prekrj8

  dzie3.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)00

  1.50.0100.075

  100.075-1.40.048-0.10500trodek6.150.270.085

  20.10.0580.800.04640tl3.350.80.075

  30.80.0751.30.0120.09750.0096tp5.041.40.078

  41.40.070.70.0050.04900.007tsr4.84666666671.50.08

  51.50.08-1.40.005-0.11200.00751.50

  00.075l2

  v0.4126547455

  2P=-0.02410.0241

  P=0.01210.0121

  Q=0.0049724897[m3/s]

  prekrj8

  dzie5.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)00

  1.50.0800.08

  100.08-1.20.02-0.09600trodek5.850.30.1

  20.30.10.800.08000tl3.550.80.08

  30.80.081.1-0.020.0880-0.016tp4.651.40.08

  41.40.080.700.05600tsr4.68333333331.50.08

  51.50.08-1.40-0.112001.50

  00.08l2

  v0.4270462633

  2P=0.0160-0.016

  P=-0.0080-0.0080

  Q=-0.0034163701[m3/s]

  prekrj8

  dzie7.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)00

  1.50.0800.09

  100.09-1.20.03-0.10800trodek5.920.30.11

  20.30.110.800.08800tl4.310.80.09

  30.80.091.1-0.020.0990-0.016tp5.141.40.09

  41.40.090.7-0.010.0630-0.014tsr5.12333333331.50.08

  51.50.08-1.40-0.112001.50

  00.09l2

  v0.3903708523

  2P=0.0300-0.03

  P=-0.0150-0.0150

  Q=-0.0058555628[m3/s]

  prekrj8

  dzie9.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)00

  1.50.0800.065

  100.065-1.20.025-0.07800trodek5.640.30.105

  20.30.1050.800.08400tl4.230.80.065

  30.80.0651.1-0.0250.0715-0.02tp5.981.40.08

  41.40.080.70.0150.05600.021tsr5.28333333331.50.08

  51.50.08-1.4-0.015-0.1120-0.02251.50

  00.065l2

  v0.3785488959

  2P=0.0215-0.0215

  P=-0.0108-0.0108

  Q=-0.0040694006[m3/s]

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Odlegoc od brzgu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 8 potoku lenickiego z dnia 05.09.2002

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Odlegoc od brzgu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 8 potoku lenickiego z dnia 07.09.2002

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Odlegoc od brzgu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 8 potoku lenickiego z dnia 09.09.2002

  Przekrj nr 16przekrjdata pomiarut(b.lewy)t(rodek)t(b.prawy)

  Odlegogebokoci [m][s][s][s]

  [m]3.09.20025.09.20027.09.20029.09.200283.09.20023.696.225.00

  00.040.020.020.0253.255.825.16

  0.20.030.030.0150.0252.316.404.97

  0.40.050.030.0550.045.09.20023.646.634.23

  0.60.0650.060.060.0433.195.415.16

  0.80.060.0750.080.0633.825.504.56

  10.1150.070.080.117.09.20024.286.135.31

  1.20.120.110.110.154.076.435.34

  1.40.120.10.120.114.595.214.78

  1.60.090.120.090.0669.09.20024.165.795.90

  1.80.0350.040.080.064.125.646.19

  20.010.060.050.0324.405.475.85

  163.09.20027.505.545.99

  9.206.146.40

  Przekrj nr 88.465.185.56

  Odlegogebokoci [m]5.09.20027.205.206.64

  [m]3.09.20025.09.20027.09.20029.09.20028.155.015.09

  00.0750.080.090.0659.105.405.15

  0.270.0850.10.110.1057.09.20027.325.286.56

  0.80.0750.080.090.0656.695.156.10

  1.40.0780.080.090.087.535.316.97

  1.50.080.080.080.089.09.20025.025.494.90

  5.694.675.43

  6.535.256.69

  MBD000D8FDA.xls

  16

  prekrj16

  dzie3.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)

  20.0100

  100.04-1.80.02-0.07200trodek5.6200.04

  20.20.030.40.010.01200.002tl7.660.20.03

  30.40.050.40.0350.02000.014tp5.980.40.05

  40.60.0650.40.010.02600.006tsr6.420.60.065

  50.80.060.40.050.02400.040.80.06

  610.1150.40.060.04600.06l210.115

  71.20.120.40.0050.04800.006v0.31152647981.20.12

  81.40.120.4-0.030.0480-0.0421.40.12

  91.60.090.4-0.0850.0360-0.1361.60.09

  101.80.0350.4-0.080.0140-0.1441.80.035

  1120.01-1.80.005-0.01800.0120.01

  00.0420

  2P=0.1840-0.184

  P=-0.0920-0.0920

  Q=-0.0286604361[m3/s]

  prekrj16

  dzie5.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)

  20.0600

  100.02-1.8-0.03-0.03600trodek5.2100.02

  20.20.030.40.010.01200.002tl8.150.20.03

  30.40.030.40.030.01200.012tp5.630.40.03

  40.60.060.40.0450.02400.027tsr6.330.60.06

  50.80.0750.40.010.03000.0080.80.075

  610.070.40.0350.02800.035l210.07

  71.20.110.40.030.04400.036v0.31595576621.20.11

  81.40.10.40.010.04000.0141.40.1

  91.60.120.4-0.060.0480-0.0961.60.12

  101.80.040.4-0.060.0160-0.1081.80.04

  1120.06-1.8-0.02-0.1080-0.0420.06

  00.0220

  2P=0.1100-0.11

  P=-0.0550-0.0550

  Q=-0.0173775671[m3/s]

  prekrj16

  dzie7.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)

  20.0500

  100.02-1.8-0.035-0.03600trodek5.2500.02

  20.20.0150.40.0350.00600.007tl7.180.20.015

  30.40.0550.40.0450.02200.018tp6.540.40.055

  40.60.060.40.0250.02400.015tsr6.32333333330.60.06

  50.80.080.40.020.03200.0160.80.08

  610.080.40.030.03200.03l210.08

  71.20.110.40.040.04400.048v0.31628887721.20.11

  81.40.120.4-0.020.0480-0.0281.40.12

  91.60.090.4-0.040.0360-0.0641.60.09

  101.80.080.4-0.040.0320-0.0721.80.08

  1120.05-1.8-0.06-0.0900-0.1220.05

  00.0220

  2P=0.1500-0.15

  P=-0.0750-0.0750

  Q=-0.0237216658[m3/s]

  prekrj16

  dzie9.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)

  20.03200

  100.025-1.8-0.007-0.04500trodek5.1400.025

  20.20.0250.40.0150.01000.003tl5.750.20.025

  30.40.040.40.0180.01600.0072tp5.670.40.04

  40.60.0430.40.0230.01720.0138tsr5.520.60.043

  50.80.0630.40.0670.02520.05360.80.063

  610.110.40.0870.04400.087l210.11

  71.20.150.400.06000v0.36231884061.20.15

  81.40.110.4-0.0840.0440-0.11761.40.11

  91.60.0660.4-0.050.0264-0.081.60.066

  101.80.060.4-0.0340.0240-0.06121.80.06

  1120.032-1.8-0.035-0.0576-0.0720.032

  00.02520

  2P=0.1642-0.1642

  P=-0.0821-0.0821

  Q=-0.0297463768[m3/s]

  16

  Odlegoc od brzgu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 16 potoku lenickiego z dnia 03.09.2002

  Wykres3

  Odlegoc od brzgu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 16 potoku lenickiego z dnia 09.09.2002

  8

  Odlegoc od brzgu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 16 potoku lenickiego z dnia 05.09.2002

  zestawienie

  Odlegoc od brzgu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 16 potoku lenickiego z dnia 07.09.2002

  0

  0.075

  0.085

  0.075

  0.078

  0.08

  0

  Odlegoc od brzegu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 8 potoku lenickiego z dnia 03.09.2002

  prekrj8

  dzie3.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)00

  1.50.0100.075

  100.075-1.40.048-0.10500trodek6.150.270.085

  20.10.0580.800.04640tl3.350.80.075

  30.80.0751.30.0120.09750.0096tp5.041.40.078

  41.40.070.70.0050.04900.007tsr4.84666666671.50.08

  51.50.08-1.40.005-0.11200.00751.50

  00.075l2

  v0.4126547455

  2P=-0.02410.0241

  P=0.01210.0121

  Q=0.0049724897[m3/s]

  prekrj8

  dzie5.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)00

  1.50.0800.08

  100.08-1.20.02-0.09600trodek5.850.30.1

  20.30.10.800.08000tl3.550.80.08

  30.80.081.1-0.020.0880-0.016tp4.651.40.08

  41.40.080.700.05600tsr4.68333333331.50.08

  51.50.08-1.40-0.112001.50

  00.08l2

  v0.4270462633

  2P=0.0160-0.016

  P=-0.0080-0.0080

  Q=-0.0034163701[m3/s]

  prekrj8

  dzie7.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)00

  1.50.0800.09

  100.09-1.20.03-0.10800trodek5.920.30.11

  20.30.110.800.08800tl4.310.80.09

  30.80.091.1-0.020.0990-0.016tp5.141.40.09

  41.40.090.7-0.010.0630-0.014tsr5.12333333331.50.08

  51.50.08-1.40-0.112001.50

  00.09l2

  v0.3903708523

  2P=0.0300-0.03

  P=-0.0150-0.0150

  Q=-0.0058555628[m3/s]

  prekrj8

  dzie9.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)00

  1.50.0800.065

  100.065-1.20.025-0.07800trodek5.640.30.105

  20.30.1050.800.08400tl4.230.80.065

  30.80.0651.1-0.0250.0715-0.02tp5.981.40.08

  41.40.080.70.0150.05600.021tsr5.28333333331.50.08

  51.50.08-1.4-0.015-0.1120-0.02251.50

  00.065l2

  v0.3785488959

  2P=0.0215-0.0215

  P=-0.0108-0.0108

  Q=-0.0040694006[m3/s]

  Odlegoc od brzgu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 8 potoku lenickiego z dnia 05.09.2002

  Odlegoc od brzgu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 8 potoku lenickiego z dnia 07.09.2002

  Odlegoc od brzgu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 8 potoku lenickiego z dnia 09.09.2002

  Przekrj nr 16przekrjdata pomiarut(b.lewy)t(rodek)t(b.prawy)

  Odlegogebokoci [m][s][s][s]

  [m]3.09.20025.09.20027.09.20029.09.200283.09.20023.696.225.00

  00.040.020.020.0253.255.825.16

  0.20.030.030.0150.0252.316.404.97

  0.40.050.030.0550.045.09.20023.646.634.23

  0.60.0650.060.060.0433.195.415.16

  0.80.060.0750.080.0633.825.504.56

  10.1150.070.080.117.09.20024.286.135.31

  1.20.120.110.110.154.076.435.34

  1.40.120.10.120.114.595.214.78

  1.60.090.120.090.0669.09.20024.165.795.90

  1.80.0350.040.080.064.125.646.19

  20.010.060.050.0324.405.475.85

  163.09.20027.505.545.99

  9.206.146.40

  Przekrj nr 88.465.185.56

  Odlegogebokoci [m]5.09.20027.205.206.64

  [m]3.09.20025.09.20027.09.20029.09.20028.155.015.09

  00.0750.080.090.0659.105.405.15

  0.270.0850.10.110.1057.09.20027.325.286.56

  0.80.0750.080.090.0656.695.156.10

  1.40.0780.080.090.087.535.316.97

  1.50.080.080.080.089.09.20025.025.494.90

  5.694.675.43

  6.535.256.69

 • Wykres zalenoci przepywu od czasu dla dopywu nr 7

  Wykres1

  10.635.036.95

  8.4310.117.36

  9.5615.555.25

  12.1910.385.38

  wrz-01

  wrz-02

  wrz-03

  Q [dm3/s]

  Arkusz1

  Data pomiaruNumer dopywuCzasIlo wodyPrzepywPrzepyw redni 2003Przepyw redni 2002Przepyw redni 2001

  [s][dm3][dm3/s][dm3/s][dm3/s][dm3/s]

  03.IX.0371.3396.776.955.0310.63

  1.63116.75

  1.5117.33

  05.XI.031.8113.27.297.3610.118.43

  1.3107.69

  1.913.57.11

  07.XI.031.739.4255.455.2515.559.56

  1.919.755.10

  1.698.775.19

  09.XI.031.749.45.405.3810.3812.19

  1.9510.15.18

  1.8410.255.57

  03.0910.635.036.95

  05.098.4310.117.36

  07.099.5615.555.25

  09.0912.1910.385.38

  Arkusz5

  Arkusz4

  odleglocigbokoodlegocigbokociodlegocigbokociodlegocigbokoci

  03.47.0903.50404

  3053059.05305.85.093063.09przekroj 8

  806.2805.1806806.5

  1403.51402.81403.51403

  1502.81502.515041504

  odleglocigbokoodleglocigbokoodleglocigbokoodleglocigboko

  0-206.501.502przekroj 16

  60-7.53.09608.55.09608.57.09607.59.09

  120-612010.51208.51205

  180-518041808.51808.5

  210-32101.521072103.5

  Arkusz2

  Nr przekrojuData pomiaruTrVFQ 2001Q 2001Q 2002Q 2002Q 2003Q 2003

  [s][m/s][m2][m3/s][dm3/s][m3/s][dm3/s][m3/s][dm3/s]

  803.09.20033.970.380.07820.00434.30.00550.0329.5669110907

  05.09.20034.240.350.07640.00777.70.00345.40.0327.0283018868

  07.09.20035.160.290.07280.010510.50.00595.90.0221.1627906977

  09.09.20035.030.300.06430.00999.90.00414.10.0219.1749502982

  1603.09.20035.070.410.1260.030830.80.028728.70.0552.1893491124

  05.09.20034.830.430.15370.027327.30.017417.40.0766.8260869565

  07.09.20035.730.370.15520.021221.20.023723.70.0656.8795811518

  09.09.20035.910.360.12450.031931.90.029729.70.0444.2385786802

  4.45

  4.12

  3.7416 L

  4.842.1

  3.321.5

  3.57

  3.2

  4.06

  4.07

  3.98

  4.29

  43.643.9672727273

  Arkusz3

  MBD000F31A7.xls

  16

  prekrj16

  dzie3.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)

  20.0100

  100.04-1.80.02-0.07200trodek5.6200.04

  20.20.030.40.010.01200.002tl7.660.20.03

  30.40.050.40.0350.02000.014tp5.980.40.05

  40.60.0650.40.010.02600.006tsr6.420.60.065

  50.80.060.40.050.02400.040.80.06

  610.1150.40.060.04600.06l210.115

  71.20.120.40.0050.04800.006v0.31152647981.20.12

  81.40.120.4-0.030.0480-0.0421.40.12

  91.60.090.4-0.0850.0360-0.1361.60.09

  101.80.0350.4-0.080.0140-0.1441.80.035

  1120.01-1.80.005-0.01800.0120.01

  00.0420

  2P=0.1840-0.184

  P=-0.0920-0.0920

  Q=-0.0286604361[m3/s]

  prekrj16

  dzie5.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)

  20.0600

  100.02-1.8-0.03-0.03600trodek5.2100.02

  20.20.030.40.010.01200.002tl8.150.20.03

  30.40.030.40.030.01200.012tp5.630.40.03

  40.60.060.40.0450.02400.027tsr6.330.60.06

  50.80.0750.40.010.03000.0080.80.075

  610.070.40.0350.02800.035l210.07

  71.20.110.40.030.04400.036v0.31595576621.20.11

  81.40.10.40.010.04000.0141.40.1

  91.60.120.4-0.060.0480-0.0961.60.12

  101.80.040.4-0.060.0160-0.1081.80.04

  1120.06-1.8-0.02-0.1080-0.0420.06

  00.0220

  2P=0.1100-0.11

  P=-0.0550-0.0550

  Q=-0.0173775671[m3/s]

  prekrj16

  dzie7.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)

  20.0500

  100.02-1.8-0.035-0.03600trodek5.2500.02

  20.20.0150.40.0350.00600.007tl7.180.20.015

  30.40.0550.40.0450.02200.018tp6.540.40.055

  40.60.060.40.0250.02400.015tsr6.32333333330.60.06

  50.80.080.40.020.03200.0160.80.08

  610.080.40.030.03200.03l210.08

  71.20.110.40.040.04400.048v0.31628887721.20.11

  81.40.120.4-0.020.0480-0.0281.40.12

  91.60.090.4-0.040.0360-0.0641.60.09

  101.80.080.4-0.040.0320-0.0721.80.08

  1120.05-1.8-0.06-0.0900-0.1220.05

  00.0220

  2P=0.1500-0.15

  P=-0.0750-0.0750

  Q=-0.0237216658[m3/s]

  prekrj16

  dzie9.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)

  20.03200

  100.025-1.8-0.007-0.04500trodek5.1400.025

  20.20.0250.40.0150.01000.003tl5.750.20.025

  30.40.040.40.0180.01600.0072tp5.670.40.04

  40.60.0430.40.0230.01720.0138tsr5.520.60.043

  50.80.0630.40.0670.02520.05360.80.063

  610.110.40.0870.04400.087l210.11

  71.20.150.400.06000v0.36231884061.20.15

  81.40.110.4-0.0840.0440-0.11761.40.11

  91.60.0660.4-0.050.0264-0.081.60.066

  101.80.060.4-0.0340.0240-0.06121.80.06

  1120.032-1.8-0.035-0.0576-0.0720.032

  00.02520

  2P=0.1642-0.1642

  P=-0.0821-0.0821

  Q=-0.0297463768[m3/s]

  16

  Odlegoc od brzgu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 16 potoku lenickiego z dnia 03.09.2002

  Wykres3

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Odlegoc od brzgu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 16 potoku lenickiego z dnia 09.09.2002

  8

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Odlegoc od brzgu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 16 potoku lenickiego z dnia 05.09.2002

  zestawienie

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Odlegoc od brzgu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 16 potoku lenickiego z dnia 07.09.2002

  0

  0.075

  0.085

  0.075

  0.078

  0.08

  0

  Odlegoc od brzegu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 8 potoku lenickiego z dnia 03.09.2002

  prekrj8

  dzie3.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)00

  1.50.0100.075

  100.075-1.40.048-0.10500trodek6.150.270.085

  20.10.0580.800.04640tl3.350.80.075

  30.80.0751.30.0120.09750.0096tp5.041.40.078

  41.40.070.70.0050.04900.007tsr4.84666666671.50.08

  51.50.08-1.40.005-0.11200.00751.50

  00.075l2

  v0.4126547455

  2P=-0.02410.0241

  P=0.01210.0121

  Q=0.0049724897[m3/s]

  prekrj8

  dzie5.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)00

  1.50.0800.08

  100.08-1.20.02-0.09600trodek5.850.30.1

  20.30.10.800.08000tl3.550.80.08

  30.80.081.1-0.020.0880-0.016tp4.651.40.08

  41.40.080.700.05600tsr4.68333333331.50.08

  51.50.08-1.40-0.112001.50

  00.08l2

  v0.4270462633

  2P=0.0160-0.016

  P=-0.0080-0.0080

  Q=-0.0034163701[m3/s]

  prekrj8

  dzie7.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)00

  1.50.0800.09

  100.09-1.20.03-0.10800trodek5.920.30.11

  20.30.110.800.08800tl4.310.80.09

  30.80.091.1-0.020.0990-0.016tp5.141.40.09

  41.40.090.7-0.010.0630-0.014tsr5.12333333331.50.08

  51.50.08-1.40-0.112001.50

  00.09l2

  v0.3903708523

  2P=0.0300-0.03

  P=-0.0150-0.0150

  Q=-0.0058555628[m3/s]

  prekrj8

  dzie9.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)00

  1.50.0800.065

  100.065-1.20.025-0.07800trodek5.640.30.105

  20.30.1050.800.08400tl4.230.80.065

  30.80.0651.1-0.0250.0715-0.02tp5.981.40.08

  41.40.080.70.0150.05600.021tsr5.28333333331.50.08

  51.50.08-1.4-0.015-0.1120-0.02251.50

  00.065l2

  v0.3785488959

  2P=0.0215-0.0215

  P=-0.0108-0.0108

  Q=-0.0040694006[m3/s]

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Odlegoc od brzgu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 8 potoku lenickiego z dnia 05.09.2002

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Odlegoc od brzgu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 8 potoku lenickiego z dnia 07.09.2002

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Odlegoc od brzgu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 8 potoku lenickiego z dnia 09.09.2002

  Przekrj nr 16przekrjdata pomiarut(b.lewy)t(rodek)t(b.prawy)

  Odlegogebokoci [m][s][s][s]

  [m]3.09.20025.09.20027.09.20029.09.200283.09.20023.696.225.00

  00.040.020.020.0253.255.825.16

  0.20.030.030.0150.0252.316.404.97

  0.40.050.030.0550.045.09.20023.646.634.23

  0.60.0650.060.060.0433.195.415.16

  0.80.060.0750.080.0633.825.504.56

  10.1150.070.080.117.09.20024.286.135.31

  1.20.120.110.110.154.076.435.34

  1.40.120.10.120.114.595.214.78

  1.60.090.120.090.0669.09.20024.165.795.90

  1.80.0350.040.080.064.125.646.19

  20.010.060.050.0324.405.475.85

  163.09.20027.505.545.99

  9.206.146.40

  Przekrj nr 88.465.185.56

  Odlegogebokoci [m]5.09.20027.205.206.64

  [m]3.09.20025.09.20027.09.20029.09.20028.155.015.09

  00.0750.080.090.0659.105.405.15

  0.270.0850.10.110.1057.09.20027.325.286.56

  0.80.0750.080.090.0656.695.156.10

  1.40.0780.080.090.087.535.316.97

  1.50.080.080.080.089.09.20025.025.494.90

  5.694.675.43

  6.535.256.69

  MBD000D8FDA.xls

  16

  prekrj16

  dzie3.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)

  20.0100

  100.04-1.80.02-0.07200trodek5.6200.04

  20.20.030.40.010.01200.002tl7.660.20.03

  30.40.050.40.0350.02000.014tp5.980.40.05

  40.60.0650.40.010.02600.006tsr6.420.60.065

  50.80.060.40.050.02400.040.80.06

  610.1150.40.060.04600.06l210.115

  71.20.120.40.0050.04800.006v0.31152647981.20.12

  81.40.120.4-0.030.0480-0.0421.40.12

  91.60.090.4-0.0850.0360-0.1361.60.09

  101.80.0350.4-0.080.0140-0.1441.80.035

  1120.01-1.80.005-0.01800.0120.01

  00.0420

  2P=0.1840-0.184

  P=-0.0920-0.0920

  Q=-0.0286604361[m3/s]

  prekrj16

  dzie5.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)

  20.0600

  100.02-1.8-0.03-0.03600trodek5.2100.02

  20.20.030.40.010.01200.002tl8.150.20.03

  30.40.030.40.030.01200.012tp5.630.40.03

  40.60.060.40.0450.02400.027tsr6.330.60.06

  50.80.0750.40.010.03000.0080.80.075

  610.070.40.0350.02800.035l210.07

  71.20.110.40.030.04400.036v0.31595576621.20.11

  81.40.10.40.010.04000.0141.40.1

  91.60.120.4-0.060.0480-0.0961.60.12

  101.80.040.4-0.060.0160-0.1081.80.04

  1120.06-1.8-0.02-0.1080-0.0420.06

  00.0220

  2P=0.1100-0.11

  P=-0.0550-0.0550

  Q=-0.0173775671[m3/s]

  prekrj16

  dzie7.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)

  20.0500

  100.02-1.8-0.035-0.03600trodek5.2500.02

  20.20.0150.40.0350.00600.007tl7.180.20.015

  30.40.0550.40.0450.02200.018tp6.540.40.055

  40.60.060.40.0250.02400.015tsr6.32333333330.60.06

  50.80.080.40.020.03200.0160.80.08

  610.080.40.030.03200.03l210.08

  71.20.110.40.040.04400.048v0.31628887721.20.11

  81.40.120.4-0.020.0480-0.0281.40.12

  91.60.090.4-0.040.0360-0.0641.60.09

  101.80.080.4-0.040.0320-0.0721.80.08

  1120.05-1.8-0.06-0.0900-0.1220.05

  00.0220

  2P=0.1500-0.15

  P=-0.0750-0.0750

  Q=-0.0237216658[m3/s]

  prekrj16

  dzie9.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)

  20.03200

  100.025-1.8-0.007-0.04500trodek5.1400.025

  20.20.0250.40.0150.01000.003tl5.750.20.025

  30.40.040.40.0180.01600.0072tp5.670.40.04

  40.60.0430.40.0230.01720.0138tsr5.520.60.043

  50.80.0630.40.0670.02520.05360.80.063

  610.110.40.0870.04400.087l210.11

  71.20.150.400.06000v0.36231884061.20.15

  81.40.110.4-0.0840.0440-0.11761.40.11

  91.60.0660.4-0.050.0264-0.081.60.066

  101.80.060.4-0.0340.0240-0.06121.80.06

  1120.032-1.8-0.035-0.0576-0.0720.032

  00.02520

  2P=0.1642-0.1642

  P=-0.0821-0.0821

  Q=-0.0297463768[m3/s]

  16

  Odlegoc od brzgu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 16 potoku lenickiego z dnia 03.09.2002

  Wykres3

  Odlegoc od brzgu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 16 potoku lenickiego z dnia 09.09.2002

  8

  Odlegoc od brzgu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 16 potoku lenickiego z dnia 05.09.2002

  zestawienie

  Odlegoc od brzgu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 16 potoku lenickiego z dnia 07.09.2002

  0

  0.075

  0.085

  0.075

  0.078

  0.08

  0

  Odlegoc od brzegu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 8 potoku lenickiego z dnia 03.09.2002

  prekrj8

  dzie3.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)00

  1.50.0100.075

  100.075-1.40.048-0.10500trodek6.150.270.085

  20.10.0580.800.04640tl3.350.80.075

  30.80.0751.30.0120.09750.0096tp5.041.40.078

  41.40.070.70.0050.04900.007tsr4.84666666671.50.08

  51.50.08-1.40.005-0.11200.00751.50

  00.075l2

  v0.4126547455

  2P=-0.02410.0241

  P=0.01210.0121

  Q=0.0049724897[m3/s]

  prekrj8

  dzie5.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)00

  1.50.0800.08

  100.08-1.20.02-0.09600trodek5.850.30.1

  20.30.10.800.08000tl3.550.80.08

  30.80.081.1-0.020.0880-0.016tp4.651.40.08

  41.40.080.700.05600tsr4.68333333331.50.08

  51.50.08-1.40-0.112001.50

  00.08l2

  v0.4270462633

  2P=0.0160-0.016

  P=-0.0080-0.0080

  Q=-0.0034163701[m3/s]

  prekrj8

  dzie7.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)00

  1.50.0800.09

  100.09-1.20.03-0.10800trodek5.920.30.11

  20.30.110.800.08800tl4.310.80.09

  30.80.091.1-0.020.0990-0.016tp5.141.40.09

  41.40.090.7-0.010.0630-0.014tsr5.12333333331.50.08

  51.50.08-1.40-0.112001.50

  00.09l2

  v0.3903708523

  2P=0.0300-0.03

  P=-0.0150-0.0150

  Q=-0.0058555628[m3/s]

  prekrj8

  dzie9.09

  xyxn-xpyn-ypy(xn-xp)x(yn-yp)00

  1.50.0800.065

  100.065-1.20.025-0.07800trodek5.640.30.105

  20.30.1050.800.08400tl4.230.80.065

  30.80.0651.1-0.0250.0715-0.02tp5.981.40.08

  41.40.080.70.0150.05600.021tsr5.28333333331.50.08

  51.50.08-1.4-0.015-0.1120-0.02251.50

  00.065l2

  v0.3785488959

  2P=0.0215-0.0215

  P=-0.0108-0.0108

  Q=-0.0040694006[m3/s]

  Odlegoc od brzgu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 8 potoku lenickiego z dnia 05.09.2002

  Odlegoc od brzgu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 8 potoku lenickiego z dnia 07.09.2002

  Odlegoc od brzgu [m]

  Geboko [m]

  Przekrj poprzeczny nr 8 potoku lenickiego z dnia 09.09.2002

  Przekrj nr 16przekrjdata pomiarut(b.lewy)t(rodek)t(b.prawy)

  Odlegogebokoci [m][s][s][s]

  [m]3.09.20025.09.20027.09.20029.09.200283.09.20023.696.225.00

  00.040.020.020.0253.255.825.16

  0.20.030.030.0150.0252.316.404.97

  0.40.050.030.0550.045.09.20023.646.634.23

  0.60.0650.060.060.0433.195.415.16

  0.80.060.0750.080.0633.825.504.56

  10.1150.070.080.117.09.20024.286.135.31

  1.20.120.110.110.154.076.435.34

  1.40.120.10.120.114.595.214.78

  1.60.090.120.090.0669.09.20024.165.795.90

  1.80.0350.040.080.064.125.646.19

  20.010.060.050.0324.405.475.85

  163.09.20027.505.545.99

  9.206.146.40

  Przekrj nr 88.465.185.56

  Odlegogebokoci [m]5.09.20027.205.206.64

  [m]3.09.20025.09.20027.09.20029.09.20028.155.015.09

  00.0750.080.090.0659.105.405.15

  0.270.0850.10.110.1057.09.20027.325.286.56

  0.80.0750.080.090.0656.695.156.10

  1.40.0780.080.090.087.535.316.97

  1.50.080.080.080.089.09.20025.025.494.90

  5.694.675.43

  6.535.256.69

 • W kocowym etapie bada obliczono redni odpyw jednostkowy z powierzchni caej zlewni.

  L.pData pomiaruPrzepywPowierzchnia zlewni[km2]Odpyw jednostkowy[dm3/minha]dm3/minm3/s1.Wrzesie 200323780,039611,452,071,892.Wrzesie 200223180,03862,023.Wrzesie 200118360,03061,6

 • WnioskiNa podstawie pomiarw wykonanych w roku 2003 oraz korzystajc z wynikw wczeniejszych naszych bada mona zauway e:

  - na rozpatrywanym terenie omawianej zlewni wystpuj przewanie rda zboczowe descenzyjne, zwietrzelinowe i szczelinowe.

  - miesice letnie 2003 roku byy bardzo ubogie w opady i suma ich bya mniejsza ni w latach poprzednich;

  - prawdopodobnie z powodu braku opadw zupenie zanikn przepyw w przekroju pomiarowym nr 1.

  - pomimo naszych apelacji w latach ubiegych mieszkacy Lenicy nie wykazali inicjatywy, aby oczyci koryto cieku. Przez zastosowanie prostych zabiegw pielgnacyjnych moglibymy unikn zarastania i zamulania potoku.

 • Wnioski cd...

  - Kilkuletnia obserwacja przekrojw na potoku Lenickim wykazaa zmiany w ksztacie koryta oraz spycenie, ktre wystpio wskutek naniesienienia materiau wleczonego. Spowodowao to zmian struktury dna, ze szczeglnym naciskiem na brzeg lewy. Najlejsze czstki i najdrobniejsze frakcje zostay przetransportowane w d rzeki, natomiast rumowisko cisze odkadao si w pobliu ujcia, a tym samym utrudnio spyw wody do Dunajca. - W wyniku bada stwierdzilimy wzrost prdkoci przepywu w stosunku do lat poprzednich.

 • Wnioski cd...

  - cakowity przepyw potoku wynis 39,63 dm3/s i jest to przepyw wyszy ni w ubiegych latach kiedy wynosi on 37,75 dm3/s w 2002 r i 30,58 dm3/s w2001 r .- w odniesieniu do jednostki powierzchni zlewni przepyw cakowity daje obraz jednostkowego odpywu podziemnego. Dla caej zlewni oraz redniego przepywu wynis w tym okresie badawczym 2,07 dm3/min*ha. W porwnaniu z wrzeniem 2002 i 2001 roku odpyw wzrasta .