Paduaan februari-maart

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De nieuwe Paduaan.

Text of Paduaan februari-maart

 • 3PaduaanJ a a r g a n g 8 n u m m e r 3 f e b r u a r i | m a a r t 2 0 1 3

  pa g 6

  foto: radio 6

  WinfriedBaijenso n t s l a g e n o p d e f c Jpa g 3

  g o r d o n r a m s ay s c h e l d t z o l e k k e r pa g 9

  d e m e n s a c h t e r r u d y m a c k ay pa g 1 0

  pa

  du

  aa

  n.n

  l

  Paduaan_februariOFFICIEEL.indd 1 29-01-13 16:50

 • PADUAAN FEBRUARI | MAART 2013

  @LefSvJ Voor LeF was 2012 best een goed jaar. Een fi jne jaarwisseling gewenst en moge 2013 net zo mooi worden! #svj

  @Lizett evl Hatsefl ats! Heerlijk roostertje voor periode C. Vrijdag blijft vrij. En de rest van de week radio maken. #SvJ

  @PepijnvdBrink Het schijnt dat ze zich bij de #Telegraaf zorgen maken over het niveau van de School voor Journalistiek. Dat is omgekeerd vast ook zo. #svj

  @yastraver Waar kun je nog zitten als er lessen worden ingeroosterd in studentenwerkplekken? #fcj

  @DaanLangkamp Ik kom de hele kerstvakantie al dat bijzonder fi jne schoolsysteem van ons niet meer in. Meer mensen dit probleem? #fcj

  @rebeccalooijen Zelfrefl ectie en werkplannen. We worden er nu al doodziek van. #fcj

  @ezabellabloem Ik denk er serieus over om mijn nieuwe smartphone hoorn mee naar #fcj te nemen en dan daarmee door de gang te lopen als ik de gemeente bel!

  @annnekirsten Daar zijn we weeeeeeer #fcj

  @Kzzas Zelfs de #fcj heeft de Apocalyps over-leefd

  @eva92bo Na 3 weken vakantie mag ik weer onderweg naar school.. Zoo leuk:( #fcj

  @DouweVeen Een transferperiode binnen de #fcj. Leerlingen kunnen een maand lang binnen hun leerjaar van klas ruilen. Dat zou een goed idee zijn.

  @JorisvVenrooij In het kwartiertje voor de les even mijn #propedeuse gehaald. Over snel stu-deren gesproken! ;P #svj #hu

  @Jorosaurus Soms moet ik een beetje huilen om mijn eigen uitstelgedrag. Dit is zon moment. #tentamenweek #SvJ

  @SaskiaNelissen Lotte Brandwacht, ik vond net je pinpas in kopieerapparaat vd mediatheek. Heb je pas afgegeven bij de servicebalie in medi-atheek! #SvJ #FCJ

  @gerardrutt enHuh, geen rij bij de koffi eauto-maat #HU #fcj Kan iemand dat even duiden

  #FCJ 2

  MarK tHiESSENBELEidSMEdEWErKEr VVd

  De bekentenisDe wekker ging om 2.55 uur en een droom spatte uit elkaar. Lance Armstrong bekende in het interview met Oprah Win-frey dopinggebruik. Voor de vele gelovigen die zich vasthiel-den aan een laatste restje hoop viel de grootste sportheld uit

  de geschiedenis van zijn voetstuk. Lance trok een boetekleed aan. Hij gaf toe. Het speet hem. Toch ging

  het fout. Net iets te vaak antwoordde hij absolutely not. Hij grijnsde bij de vraag of zijn ploeg het meest geavanceerde dopingprogramma uit de geschiedenis had. Nee, zei hij, Oost-Duitsland was professioneler.

  Hij lachte bij de vraag of hij een pestkop was. Hij zou niemand uit zijn team hebben gedwongen doping te gebruiken. Zijn jeugd en zijn kanker verklaarde zijn asociale manipulatieve gedrag. En dan de uitsmijter. Had hij spijt van zijn terugkeer? Zou hij er anders mee zijn weggekomen? Waar is het oprechte berouw gebleven? Hij zat bij Oprah

  omdat het moet. Hij baalde. Hij had verloren van de waarheid.Halverwege de tweede reclamepauze kreeg ik het door. We werden

  gefopt. Het voelde gewoon niet goed. Lance Armstrong bij Oprah Winfrey. Zou Oprah ooit meer dan een samenvatting van een Touret-appe hebben gezien? Zou ze weten hoe het voelt om op het puntje van je stoel naar een rit door de Alpen te kijken, opspringend bij iedere demarrage van je held?

  Zou ze weten hoe het voelt om zo massaal en kil bedrogen te worden? Daar zat hij dan. Bij Oprah. Op vrouwenkanaal TLC. Met achter zich een schattig tafeltje, daarop drie fl esjes in zachte kleuren. Okergeel en zeegroen? Waar stonden de geurkaarsen? Het was een decor uit de Libelle.

  Dit was niet het podium voor een gevallen kampioen om berouw te tonen. Het was de ultieme belediging van de wielerfan. Het was niet genoeg. Ik voelde de oude frustratie weer bovenkomen. Maar, hield ik mij voor, wie weet was het een begin.

  Dit is een bewerking van een column die eerder verscheen op ThePostOnline.nl

  ColumnColumnColumn

  Zou Oprah ooit een samen-vatting van een Touretappe

  hebben gezien?

  FOTO: EIGEN ARCHIEF

  Paduaan_februariOFFICIEEL.indd 2 29-01-13 16:50

 • PADUAAN FEBRUARI | MAART 2013

  Er verdwijnen twinti g fullti me banen op de FCJ. De Faculteit Communica-ti e & Journalisti ek heeft voor het eerst in jaren te maken met dalende studentenaantallen en neemt minder studen-ten aan. Dat levert een begroti ngstekort op van ruim 1 miljoen euro op een begroti ng van 25 miljoen euro. Om nan-cieel orde op zaken te stellen snijdt de faculteit in het aantal docenten.

  Doordat het fi nancieel goed ging en de studentenaantallen toena-men was er geen reden tot zorg. Het tij is inmiddels gekeerd, de FCJ geeft meer geld uit dan er binnenkomt. Er moeten twintig fulltime banen verdwijnen om fi -nancieel weer in de pas te lopen, weet Renate Litjens, interim-direc-teur van de FCJ.

  Jarenlang verkeerde de faculteit in een luxepositie. Eerstejaars stu-denten wisten massaal de FCJ-stu-dies te vinden. Moeiteloos werden tal van eerstejaarsklassen gevuld. Dat is nu verleden tijd, met name bij Communicatie. Maar ook ande-re opleidingen boeten aan popula-riteit in. De tijd dat voor de 360 eerstejaarsplekken van Journalis-tiek zich bijna 900 kandidaten meldden ligt achter ons. Het zijn er nu eerder 600. Studenten die niet goed wisten welke studie ze moesten kiezen kozen nogal eens voor een studie op onze faculteit. Dat gebeurt nu niet meer zo snel. Het troebele uitzicht op een baan speelt daar een rol in, denkt in-stituutsdirecteur Peter de Vries.

  De opleidingen merken het da-

  lende aantal eerstejaars studen-ten in de portemonnee. Er komt minder collegegeld in het laatje. Bovendien maakt de overheid een kleinere bijdrage over. Snijden in de uitgaven is onvermijdelijk.

  Het schrappen van twintig full-time banen betekent het verlies van meer dan twintig docenten, omdat veel leraren parttime op de faculteit werken. Het bestuur sluit gedwongen ontslagen van vast personeel uit. Alle andere opties liggen op tafel, aldus Lit-jens. Zo wordt er geprobeerd docenten met vervroegd pensioen te sturen.

  Welke tijdelijke docenten geen contractverlenging krijgen, is nog niet bekend. De faculteitsdirectie wil de kwaliteit van een docent de doorslag laten geven in het personeelsbeleid. Of een docent goed les geeft, is een belangrijk onderdeel. We gaan dat toetsen met studentenevaluaties, gesprek-ken met klassenvertegenwoordi-gers, met opleidingscommissies en met opleidingsmanagers, zeg-gen De Vries en Litjens. Op deze manier is een heel aardig beeld

  DOOR YELLE TIELEMAN

  Zeventig procent van de begro-ting van de FCJ bestaat uit per-soneelskosten. De directie erkent dat de faculteit de afgelopen jaren onvoldoende alert is geweest op de verhouding tussen het aantal studenten en het aantal docenten.

  FCJ 3

  banen bij FCJop de tocht

  te krijgen van een docent. Het hebben van een masterdiploma is volgens hen net zo belangrijk. Het is belangrijk dat docenten zich blijven ontwikkelen op hun vakgebied. Docenten moeten up-to-date blijven.We willen het beste van het beste voor de klas.

  De tijd dringt voor de FCJ. In maart wil de Faculteitsdirectie duidelijk hebben hoe de bezui-nigingen over de opleidingen worden verdeeld. Voor het nieuwe studiejaar begint, moet duidelijk zijn welke docenten de FCJ moeten verlaten. De toon van de gesprekken met docen-ten scherpen we aan. Ook gaan we de komende tijd kijken of er docenten met vervroegd pensioen kunnen gaan, aldus De Vries.

  De docenten kregen het nieuws te horen tijdens de nieuwjaars-receptie. Dat leidde hier en daar tot boze reacties. Je moet het een keer vertellen, reageert de directie. Het is geen opgewekt verhaal. We hadden het ook twee weken later kunnen vertellen, maar de boodschap blijft het-zelfde.

  Paduaan_februariOFFICIEEL.indd 3 29-01-13 16:50

 • PADUAAN FEBRUARI | MAART 2013

  Ja. Dat lijkt me handig! Veel mensen moeten lang reizen voor zon hoor-college en dat komt niet alti jd even goed uit. Op deze manier kunnen zij toch alle stof meekrijgen.

  Nee. Ik vind dat echte hoorcol-leges erbij horen. Die hoeven niet vervangen te worden. Niet gaan is vaak gewoon luiheid en met zon site bevorder je dat alleen maar.

  Ja. Een lmpje van een college terugkijken is handig. Maar om echt iets te leren moet er interacti e zijn tussen de docent en de leerling. Bij zon site ontbreekt dat.

  Nee. Als je naar een hoorcollege toegaat, kun je vragen stellen en kunnen de docenten je helpen. Dat is denk ik zeker bij een studie als Journalisti ek belangrijk.

  MANON1E JaarS BC

  StellingStellingStellingHet is anno 2012 tijd voor hoorcollegegemist.nl

  LEROY4E JaarS CMd

  TIM1E JaarS SVJ

  DEBBY 2E JaarS SVJ

  FCJ

  kortDat mijn droom is uitgekomen, kan ik volmondig stellen. Begin december begon ik met mijn eerste stage bij Het Parool de krant van Amsterdam. Ook wel: de mooiste stad van Nederland. Als veertienja-rig meisje bezorgde ik de krant. Toen al wist ik: daar wil ik stukjes voor schrijven.Dat ik ook nog adjunct-hoofdredacteur van Padu-aan ben, vergat ik soms even. Ik mag dan wel een vrouw zijn, maar met een fulltime stage is het lastig focussen op twee dingen. Maar zoals ze op de krant zeggen: daar heeft de lezer niets mee te maken. Er moet gewoon een inhoudelijk goede Paduaan ko-men, zoals iedereen van ons mag verwachten. Twee dagen voor onze deadline schrok ik wakker. Fuck, siste ik slaapdronken. Door alle hectiek op de Paroolredactie was ik een artikel voor Paduaan helemaal vergeten. Als de wiedeweerga zocht ik een student in het buitenl