Click here to load reader

Ota City Navigation · PDF fileKadalasan lumalaganap ang pagkakahawa sa mga pasilidad at mga paaralan,kahit kaunti lamang ang mikrobyo. . Ruta ng impeksiyon Ang pagkakahawa ay mula

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ota City Navigation · PDF fileKadalasan lumalaganap ang pagkakahawa sa mga pasilidad at mga...

 • 2012 ~ Kagandahan ng,

  kaibahan ng bawat isa!~

  12.2(Sun)10:00 ~ 16:00 Ikegami Hall ● Sponsor: Otapia Net –Citizen’s Network for Interpeople Community- ● Co-host: Ota City

  【Makipag-ugnayan sa】 Interpoeple Community Center

  ☎ 03-6424-8822 FAX 03-5710-6330

  Ikegami hall 1-32-8 Ikegami Tokyu Ikegami Line 5min. walk mula sa Ikegami Sta.

  Ikegami Sta.

  Ikegami Library

  Bank

  Ikegami Dori

  Ikegami hall

  Patungo sa Kamata

  Patungo sa H onm

  onji

  In ter

  people Festa

  Ota City Navigation Panrebista na nakasulat sa maraming wika para sa mga imigrante Tagalog

  Bilang ng populasyon=696,873 Japon=678,699

  Bilang ng mga nakarehistrong dayuhan=18,174 nitong Oktubre 1, 2012

  2012.11 Vol.16

 • Pag-iisip ng Ota City tungkol sa Butan ~ K a y a m a n a n ・ G l o b a l Environment・Disaster ~

  World Map ng world Exhibition

  Pumili ng mga mapa ng ibang bansa .Saang mapa kaya ang tinitingnan ng mga kabataang ng ibang bansa? Pakipagkita ng aktwal,alamin ang pagkakaiba upang maintindihan ang bawat isa.

  Tsaa ng mundo(Int'l Exchange Café)

  Matitikman ang tsaa mula sa China, Korea, Vietnam, Nepal at Pakistan at gayun din ang kape mula sa South Timor. Timorese coffee, etc.

  Friendly Exhibition sa Int'l. Exchange Fiesta 2012 ~ 2 0 1 2 E k s i b i s y o n n g p a g k a k a i b i g a n n g Timog,Hilagang Korea at Japan ~

  Eksibisyon ang mga larawang gawa ng mga kabataan sa Hilagang Asia at ipapakilala ito bawat isa, bilang isang hakbang sa pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ng bayan. Ang mga kabataan ng Ota City ay gagawa ng mga larawan sa workshop at ipapalabas nila ito sa eksibisyon.

  Isasagawa ang Interpeople Festa sa Ikegami Kaikan ngayong Dec. 2(Sun.). Gagamitin ang buong pasilidad

  nitong taong ito at maraming programa ang inihanda. Halina sa Ikegami Kaikan at maranasan ang iba’

  t-ibang lugar ng mundo!

  Paalala para sa

  Interpeople Festa 2012

  Excit ing!World Stamp rally!

  Ang start at ang goal ay nasa 1st floor,ikutin ang ❶ - ❺ lugar at kolektahin ang stamp. Makakatanggap ng premyo sa goal kapag nakolekta ang lahat na stamp (subalit may limitasyon ang bilang premyo)

  Gumawa't ipalawit ang My Flag ~ Lumakbay Wrapping Bus ~

  Isang workshop na isinasang-alang ang design at kulay ng bandila ng iba't- ibang bansa sa paggawa ng orihinal na[my flag]. Halina't balutin natin sa ating flag ang wrapping bus.

  Mararanasan ang pagsuot ng Jap. kimono・nat'l costume ng ibang bansa.

  Halinang ma-experience ang pagsusuot ng kimono at iba nat'l costume!Magpa-litrato para pang- souviner.

  International Food Village

  Matitikman ang iba ‘t ibang pagkain mula sa ibang bansa at gayun din ang mga pagkain dito sa Japan.

  Pag-iisip at pagsasanay sa kalamidad.

  [pagsasanay sa pagtawag sa 119] [pagsasanay sa paggamit ng AED] D i s a s t e r a r e a  H i g a s h i Matsuyama Panel display Video Screen Projection [Alpha-cooked rice tasting] abpt.

  3rd.Fl. Middle Training Room Pag-iisip at pagsasanay sa kalamidad Mamimigay ng ticket sa pagsali sa event. Gaano kaya kalakas ang pag-alog ng shindo7(ng Jap. seismic intensity scale)tulad ng sa East Japan Great Earthquake. Mai- experience dito at ipapaliwanag ang dapat gawin sa oras ng pangyayari.

  Maranasan ang Earthquake car Corner

  Speech in Japanese

  S a t o p i c n a k a r a n a s a n s a pan in i rahan d i to , tungko l sa kanilang hometown at karanasan sa araw-araw na pamumuhay, mag i-speech sa Japanese ang mga naninirahan dito at mga banyaga.

  I n t e r n a t i o n a l Exchange Plaza

  Tradisyonal na sayaw at folk music, Bazaar, mga palaro na maaaring mag-saya mapa bata man o matanda

  S a p a m a m a g i t a n n g i m a g e a t illustration ay ilalarawan ang araw- araw na pamumuhay at kultura. P a g - u u s a p a n a n g t u n g k o l s a globalization at mga development i s s u e . I p a p a l i w a n a g i t o n g espesyalista sa workshop at sama- samang pag-iisipan.

  M u l t i - c u l t u r a l E x c h a n g e B u z z discussion ~ Kasama ang mga mamamayan na pag-isipan ang multicultural promoting ~

  Pag-iisipan ang mga kinakailangang paraan upang maging fami l iar sa multicultural promoting.

  Maggagawa ang 4 5 katao na grupo ng mga character na may iba't-ibang power at ipapalabas sa eksibisyon. Kaibigang maaaring makilala sa darating na panahon Maghatid ng mensahe ng kapayapaan sa pamamagitan ng larawan.

  Master of Peace! Paggagawa ng character

  2 Ota City Navigation ay inilalathala tuwing ika-15 ng buwan (maliban sa buwan ng Enero at Agosto)

 • 3Ota City Navigation 2012/10/15 (Inilalathala tuwing ika-15 ng buwan (maliban sa buwan ng Enero at Agosto)

  Mula Oktubre 1, naging 850 yen/oras. Lahat ay rebisado maging buwanang suweldo, arawan at bawat oras man.

  【Katanungan】

  Tokyo Labor Bureau Wage Department 

  ☎ 03-3512-1614

   Taon-taon,napapanahon ang nakakahawa na malubhang kabag lalo na sa taglamig.. Karamihan dito ay impeksiyon ng Norovirus. Kadalasan lumalaganap ang pagkakahawa sa mga pasilidad at mga paaralan,kahit kaunti lamang ang mikrobyo. .

  ●Ruta ng impeksiyon Ang pagkakahawa ay mula sa bibig, mga dumi at mga isinukang bagay na kumapit sa kamay at daliri ng pasyente, mga mikrobyong humawa sa mga pagkaing hilaw, at sa mga kagamitan sa pagluluto.

  ●Sintomas Pangkaraniwang sintomas ang pagsusuka, pagtatae at pananakit ng tiyan. Gagaling ito sa loob ng ilang araw bagamat ang mikrobyo ay mananatili pa rin sa dumi sa loob ng 2 linggo pagkatapos mawala ang sintomas, kaya’t kailangang mag-ingat.

  【Katanungan】 

  Dibisyon ng Kalusugan at Kalinisan

  ☎ 03-5744-1263 FAX 03-5744-1523

  Pag-iwas sa nakakahawang

  NOROVIRUS (malubhang kabag)! ●Pagliligpit ng suka Gumamit ng guwantes at mask sa pagliligpit ng suka,ilagay ang niligpit sa supot at itali bago itapon. Ispreyhan ng gamot pang- disimpeksyon ang nilinis na lugar at hugasang mabuti ang kamay pagkatapos maglinis.

  ●Paraan ng pag-iwas Importante ang paghuhugas ng kamay. Gumamit ng sabon sa paghugas ng kamay ng mga 30 segundo,bago kumain at pagka galing sa palikuran o toilet. Iwasan ang pagkain ng hilaw katulad ng talaba, lutuin muna sa may init na 85 degrees ~ ng 1 minuto ~ .

  Rebisyon ng pinakamababang

  pasahod sa Tokyo

  mulaImpormasyon sa City Office

 • Sa paghihirap na mamuhay dahil sa kakulangan ng

  kakayahan at yaman sa panahon ng kalamidad o

  pagkakasakit, may sistema ng pagbabawas ng halaga

  (gengaku)ng kabayaran ng seguro.

  Kinakailangan ang dokyumentong magpapatunay ng

  suweldo sa pag-aplay

  【Katanungan】

  Nat'l Health Insurance and Pension Div

  ☎ 03-5744-1210 FAX 03-5744-1516

  Paalala ukol sa araw ng pahinga.

  (kyukan) ng Silid-aklatan (Library),

  Ota bunka no mori

  【Katanungan】

  Ota Library

  ☎ 03-3758-3051 FAX 03-3758-3625

  Mula Nov. 26 ~ Dec. 8、lahat ng silid aklatan ay

  magsasara .(Magpapalit ng makina ng computer system

  ng mga aklatan)

  Ipinadala noong Nov. 9 ang bill ng term Nov. ~ Mar. para

  sa mga tahanang nagbabayad.

  Bayaran bago mag-deadline.

  ● Lugar ng bayaran

  Ward main office at sa mga sangay nito, banko, post office

  at convenient stores (may mga hindi pupwede)

  ※ Sa mga bayad na sa taong ito, mga naibawas sa

  banko, at mga may pagbabago dahil sa pensiyon ay hindi

  padadalhan ng bill.

  【Katanungan】

  Nat'l Health Insurance and Pension Div

  ☎ 03-5744-1210 FAX 03-5744-1516

  Huwag kalimutang magbayad

  ng segurong pang kalusugan.

  Paalala :Konsultasyon sa araw

  ng Linggo

  【Katanungan】

  mics Ota (Interpeople Community Center)

  ☎ 03-6424-8822 FAX 03-5710-6330

  Tuwing ika-3 Linggo ng buwan,1 ~ 5 ng hapon sa mics

  Ota, maaaring kumunsulta sa mga kinauukulan ng Social

  health and Labor ukol sa suweldo, pensiyon at seguro.

  Magsadya at makipag-ugnayan para sa mga katanungan.

  Pagbabawas・ Paglilibre sa

  kabayaran ng pambansang seguro

  ng kalusugan (kenko hoken)

  4 Ota City Navigation ay inilalathala tuwing ika-15 ng buwan (maliban sa buwan ng Enero at Agosto)

 • Ota City Navigation 2012/10/15 (Inilalathala tuwing ika-15 ng buwan (maliban sa buwan ng Enero at Agosto) 5

   Lahat ng naninirahan sa bansang Hapon mula 20 ~

  60 taong gulang ay kailangang sumali sa Nat'l Pension(

  Kokumin Nenkin). Ang sistemang ito ay sumusuporta sa 

  pamumuhay sa kanilang pagtanda.

  Ang mga policyholder ng Nat'l Pension ay nahahati sa 3 kategorya.Lahat ng naninirahan sa bansang Hapon mula 20 ~ 60 taong gulang ay nabibilang sa sumusunod na kategorya

   Kabilang dito ang mga may sariling negosyo o self- employed, part time na manggagawa,estudyante atbp

   Kabilang dito ang manggagawa sa opisina, sibil na tagapaglingkod na kasali sa Mutual Aids and Welfare Pension

   Kabilang dito ang dependente ng Kategorya 2. (Dependent spouses)

  【Katanungan】 National Health Insurance & National

  Pension ☎ 03-5744-1214 FAX 03-5744-1516

  Kapag mahirapan sa pagbay

Search related