of 25/25
Tema anuală de învăţare: CINE SUNT / SUNTEM ? Tema proiectului: “VREAU SA MA CUNOSC” Durata proiectului: 2 SAPTAMANI Educatoare: Forman Gitta Justificarea alegerii temei: Intrand in mediul educogen al gradinitei, copilul parcurge pas cu pas un veritabil maraton in lumea cunoasterii. Invata să fie îngrijit, să respecte regulile de igienă personală, să se obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie. In ultima vreme, multi copii au racit. O parte au mers la medic, altii nu. De aici, s-au iscat o multime de intrebari. După un şir de actiuni în care am descoperit împreună, regulile de igienă personală, de pastrare a sanatatii, ne-am hotărât să ne intregim cunoştinţele acumulate 1

omul proiect tematic

  • View
    1.254

  • Download
    28

Embed Size (px)

Text of omul proiect tematic

1 Tema anual de nvtare:CINESUNT / SUNTEM ? Tema proiectului: ~VREAU SA MA CUNOSC Durata proiectului: 2 SAPTAMANI Educatoare: Forman Gitta 1ustificarea alegerii temei: Intrand in mediul educogen al gradinitei, copilul parcurge pas cu pas un veritabil maraton in lumea cunoasterii. Invata s Iie ngriiit, s respecte regulile de igien personal, s se obisnuiasc cu unregimrationaldealimentatie.Inultimavreme,multicopiiauracit.Oparteaumerslamedic, altiinu.Deaici,s-auiscatomultimedeintrebari.Dupunsirdeactiunincareamdescoperit mpreun,reguliledeigienpersonal,depastrareasanatatii,ne-amhotrtsneintregim 2 cunostintele acumulate ntr-un proiect tematic intitulat: ~VREAU SA MA CUNOSC. in care vom daimportantattaspectelorIizionomicealecorpuluictsicelordentretineresingriiire.In vedereaoIeririiuneivietilungi,sntoasesiIrumoasenepropunemstransmitemcopiilor inIormatiiaccesibiledesprealctuireasicomponentelecorpuluiuman,desprepstrareaigienei personale,despreevitareaunoraccidentesipericolepentrusntate.TotodatsevorIorma deprinderisiobisnuintedeactivitateorganizat,deodihnarmonioas,dealimentatiecorectsi igienic.Invatandcatestedeimportantsaavemgriiadecorpulnostru,vomgasiundrumsigur, princarenotiunilevor aiungelacopiluldevrst prescolar,ca regulisau norme,cevorptrunde adnc n modul sau de viat. Directii de dezvoltare/subteme ale proiectului:

OMUL: CORPULSIVIATA OMUL: ORGANELEDESIMT Nivel de vrst:II Obiective de referint vizate:Largireasiadancireareprezentarilordesprecorpuluman,princompletareaexperientei personaledeviatacudateperceptivemaisistematiceasuprastructuriisiIunctiilorcorpuluiuman, prin strategii interactive de descoperiri; interpretarea inIatisarii alcatuirii si reactiilor corpului uman ladiIeritistimuli;IormareasicultivareacapacitatilorspeciIicedeproiectaresideorganizare rationala a vietii in conditiile rezolvarii unor probleme speciIice. Obiective operationale: DLC $a exprime independent opinii, stari suIletesti, si sa le motiveze; $a analizeze datele primite, si pe baza lor sa Iormeze predictii; $ participe la activittile de grup, n caliatate de vorbitor, de auditor ; $ comunice impresii, idei pe baza observrilor eIectuate; $ recunoasc cuvinte simple si litere n contexte Iamiliare; $ utilizeze un limbai oral corect ; $audiezecuatentieuntext,ntelegndnmodintuitivcaracteristiceleexpresive,estetice, comportamente si valori morale; $-si mbogteasc vocabularul activ si pasiv pe baza experientei personale si a relatiilor cu ceilalti;

DS $a inteleaga inIormatia primita; $a numere crescator si descrescator, asociind numarul cu ciIra; $a maniIeste interes si curozitate pentru cunoastere; $ recunoasc prtile corpului uman; s identiIice simturile si organele de simt; $ denumeasc Iunctiile organismului; DOS $alucrezeindependent,Iiindcapabilisaexperimentezepemasuraposibilitatilorproprii, ceea ce-i intereseaza in mod deosebit din tema data; $ enumere reguli de igien pentru prevenirea bolilor; $ dobndesac comportamente si atitudini igienice corecte Iat de propria sa persoan ; $ utilizeze instrumente de lucru si materiale pentru realizarea unei activitti practice;3 $ apreciezein situatii concrete comportamente si atitudini n raport cu norme cunoscute si prestabilite; DEC : $ exerseze deprinderile tehnice speciIice desenului, modelaiului n redarea unor teme; $a se mobilizeze pentru a cnta cntece pentru copii; $ acompanieze ritmic cntecele (clopotei, tamburine, xiloIon) DPM $ Iie apt s utilizeze deprinderi motrice nsusite n diIerite contexte; $-si Iormeze o tinut corporal corectseznd, n deplasare, stnd; $a se Ioloseasc de actiunile motrice pentru a exprima comportamente de rspuns la ritmuri. ALA $-si adapteze comportamentul la cerintele grupului de ioac; $triasc cu cei din iur stri aIective pozitive, concomitent cu nvtarea autocontrolului; $a constinizeze inIluentea hranei asupra strii de sntate; $a cunoasca regulile de igien corporal (ngriiirea corpului, minilor, dintilor, prului, etc) $a inteleaga rolul iocurilor n aer liber n vederea dezvoltrii armonioase a corpului; $a stie sa se ioace inlocuri special amenaiate n vederea consultrii .pacientilor pentru a-si mentine starea de sntate; $aimiteuneleactiuninecesareacordriiprimuluiaiutor:consultareapacientilor, dezinIectarea si pansarea rnilor, etc; $a se Iamiliarizeze cu activitatea ce se desIsoar ntr-o circ medical n vederea nlturrii temerilor Iat de medici; $a-si cultive dragostea Iat de Irumos, curat, prin realizarea propriului chip utiliznd tehnica picturii; $aredeaprtilecomponentealecorpuluiuman,reactualizareasiIixareacunostintelor asimilate, prin participarea la un concurs tematic cu diplome si premii. TEHNICI DE EVALUARE: a) Secvential: O probeorale:evidentiereaaspectelorlegatedetema,ghicitori,exploziastelara,convorbire, interviul, observarea curenta, veriIicarea O probe scrise: Iise, labirint O probepractice:act.experimentale,observareasistematica,autoevaluarea,interevaluarea, coevaluarea b Final O xpozitie cu lucrrile realizate pe parcursul proiectului O Dramatizare . LA DOCTORinvitati printi, bunici, scolari si toti participantii la proiect} O Carnavalul copiilor O !ortoIoliu O Concurs: A$TAZI MIC, MAIN VOINIC! O $uita de dansuri populare O CD cu poze din activitatile desIasurate pe parcursul derularii proiectului 4 RESURSE: Umane Materiale ALA/pecentredeinteres deschise ADE / pe domenii experentialeCopiii grupei levi de la clasa a IVa levi de liceu!ariti ducatoare $pecialisti: !roIesoruldebiologie,va aducemulteinIormatiisi materialelenecesare ntelegeriicunostintelor despre corpul omenesc. !roIesoruldeenglezava prezentacorpulomenescin limba engleza. !roIesorul de educatie Iizica vaexplicacopiilornevoia demiscaresiimportanta iocurilor,instructoruldedans,cu aiutorulcaruiacopiiivor invataunul,douadansuri populare,pecarelevor prezentainevaluarea proiectului.Mediculgeneralist,vaoIeri inIormatii concrete, materialelenecesare ntelegeriicunostintelor desprecorpulomenesc, igiena sisanatate. Mediculstomatolog,va aducemulteinIormatii despreigienadentarasi necesitatea ei. Asistent medical !olitist Biblioteca:Cartisirevistecu imagini despre corpul uman 'Uita-teinel(corpulomenesc) carteacumagneti Figurine hazlii 'Corpulomenesc(prima meaenciclopedie),Iise, ietoanecu imagini, imagini in power point IncastreculiteresiciIre,tablite magnetice, litere, ciIre, Auxiliare :Vreausstiu ;!uzzle- corpul uman Arta: Aluat pentru modelat ; $uporturipentruIigurinele expresiiloremotionalemnuitepe degetele minii;cartoncolorat,IoarIeci,seturide carioca pentru Ielicitri ; litere de burete pentru nsirri Stiinta:CD-uriDVD-uri, calculator,TV.,Mulai-corpul uman,nciclopediaCorpul meu, ncilopedia Inedit,spectaculos, stiintiIic$etulcuietoane-organe de simt si Iigurile umane;Coltulcasutei:trusadoctorului; halate,retete;cutiigoaledela medicamente;casutapapusii utilatacorespunzator,sortulete, etc Constructii:puzzle,$etultangram delemnsidincarton ;carteacu schemeTangram,materialedin natura,Ar-co;mozaic;mozaictip pioneze; Nisip si apa-tvite cu nisip DS (Domeniul Stiinta CD.OMUL,edituraInIomedia CD.$ecretelemotanului Musetel,siluete,Iise,CDpentru calculatorsiDVD,album anatomic,carticuimagini,lupa, alimente pentru hranire sanatoasa, !lanse:Corpulomenesc, .$imturile,ietoaneIisedelucru individual,Iisedelucrudegrup, poster, markere, DLC(Domeniullimbasi comunicareCD..$ecretelemotanului MuseteledituraMultimedia, albumcupozedeIamilie,postere, planse,CD-uricutema:.Corpul uman,tabliteculiteremagnetice pentru scrierea numelui, IiseDOS(Domeniul Om si societate Uita-teincorpulomenescautor Luann Colombo, CD suport pentru invatareapoeziilor,diIeritetruse necesare in Iamilie, la medic,DEC(Domeniulestetico-creativ CD-$uportpentruinvatarea cantecelor:.Degetelele .Ochisorii,nasulsigurita,culori, carioca,pensoane,acuarele, chipuridecopii,plansete, plastilina,Iisederezolvat,Iisede colorat,DPM(Domeniulpsiho-motric: mingi, corzi, echipament sportiv, PRODUSE REALIZATE DE COPII SI UTILITATEA ACESTORA:O !icturi,desenecareauIosttrimiseladiIeriteconcursuriinternationale,cucare copiii au obtinut multe premii.O ornamente, cu care am ornat sala de grup, csua ppuii si cabinetul medical; O Ielicitri pentru a Ii oIerite prinilor la serbare, O poster pentru sistematizare de cunostine, O aIie pentru popularizarea activittii n grdini, O anun-invitaiepentruaIacecunoscutprinilorevenimentulpecarel-am pregtit, O expoziii pentru evaluarea /aprecierea rezultatelor activitii, 5 O Crticica'Omulsisanatateapentrusistematizaredecunotine,priceperi, deprinderi. O serbare BIBLIOGRAFIE: O 'xplorand corpul uman ed. DeAGO$TINIO 'Corpul omenesc (prima mea enciclopedie) ed. nciclopedia RAO O .Conventia cu privire la Drepturile Copilului O .Reprezentanta UNICF n Romnia, 2004; O Almanahul snttii , Bucuresti 2005; O A.Cosmovici si L.Iacob, !sihologia general, d.!olirom, Iasi,1996O !rogramaactivittilorinstructiv-educativengrdinitadecopii-dituraVal&Integral, Bucuresti, 2002 O !reda,Vioricacoordonator.Metodaproiectelorlavrstetimpurii,dituraMiniped, Bucuresti,2002 O Revista !reocupri didactice nr.3/2002, $uceavaO .Atlasul corpului omenesc pentru cei mici ditura: RAO INVENTAR DE PROBLEME CE STIM? CENUSTIMSIVREMSA AFLAM? CEDORESTESA TRANSMITA EDUCATOAREA? Ca suntem oameni. Cum arata un om. Cati ochi, nas, gura,etc, am. Ca avem o Iamilie. Membrii IamilieiCa avemnevoiedehran si ap pentru a creste. DececopiiitrebuiesaIaca sport:saalearge,sasara,sa danseze etc. Copiiisempartn:bietisi Iete. Undenepetrecemprimiianide viat. Careesteprenumeleprintilor si a celorlalti membri ai Iamiliei Ce lucreaz mama, tata. Care sunt prtile corpului uman. Ceinseamnaalimentatia sanatoasa? Noutati despre corpul uman. Caresuntorganeleinterneale corpului? De ce ne imbolnavim? Cum ne putem pstra sntatea?Ceinseamnaalimentatia sanatoasa? Ce rol au alimentele? De purtm mbrcminte?De ce copiii se mbrac diIerit? Care sunt meseriile oamenilor?Ce rol are Iiecare in Iamilie? Cumtrebuiesanecomportamin situtii problema? Unelenormedecomportaren Iamilie. Normedecomportareinsocietate. (in vizita, la doctor, etc) DesprecumapareIamilia si cat de mare poate Ii. Despre arborele genealogic. Viatanaltezoneale globului. Caresuntactelede identitatealecopiluluisi adultului. Decenusunttoticopiiila Iel ? Ce putem Iace pentru copiii deIavorizati ?Relatia Iamiliegrdinit. Alimentatia sanatoasa. Caresuntorganeledesimt si ce Iace Iiecare? Drepturisiresponsabilitti ale copilului.

6 HARTA PROIECTULUI 7

$ANATAT CONDITII D VIATA IMBRACAMINT INFATI$AR ALIMNTATI RGULI D COM!ORTAR LGUM ANIMAL VGTAL DULCIURI inIerioare ioc superioare cap $IMTURI ALCATUIR !LANT MDICINAL VITAMINL ALIMNTATIA $ANATOA$A FRUCT membre trup gat vazmiros $tari FUNCTII Iactori Unde invatam Unde locuim ingriiire auz respirate !revenirea bolilor muschi circulatie digestie schelet Organe interne Reguli de ingriiire Mentinerea sanatatii gust pipait stomac Iicat inima plamani Lupta cu microbii anotimp pastrare odihna Iarmacia Legatura cu medicul A locuintei A organismului Observatiamedicala Control periodic apa soare aer !rimul aiutor Joc si miscare oboseala 8 PROIECTAREA ACTIVITTII TEMA PROIECTULUI: CINESUNT / SUNTEM ? TEMA SAPTAMANII: CORPUL UMAN DATAZIUA ACTIVITTI DE NVTARE luniAD!$ecretul copiilor. (ID) ALA1 Biblioteca: .Cum esti tu?`- ioc de descoperire in Iata oglinzii Constructii:puzzle,ioc de rol: .de-a Iamilia,ALA2 Joc distractiv:Deschide urechea bine ADActivitateintegrataOMUL(D$DC:l.d.i.imaginipowerpoint .Corpul, desen )) martiAD!Un copil povesteste... (ID)Activitate optionala: DAN$URI !O!ULAR ALA1 Joc de rol: .de-a Iamilia, Arta: .Membrii Iamiliei(coloram in contur); Nisip si apa; .Chip de copil (contur). ALA2Jocurisenzoriale:Ceculoareauochiimei?,Stiucineesti!(cuochii legati) ADActivitateintegrata(D$DO$)FAMILIA(Formeazaperechi, socoteste, ordoneaza, membrii Iamiliei; Album de Iamilie) miercuriAD!: .Un cantec, o Iloare...! (ID) ALA1Arta:.Unchipveselstiinta:.Cautaumbrapotrivita,ioc:.!riveste Irumos la chipul din oglinda(Zambeste, razi de el, plangi, uita-te urat etc) ALA2 Vizita la cabinetul medical. ADActivitateintegrata(DLCDO$).BUN$AURAU(.FatababeisiIata mosului - povestire, .Imbraca personaiul preIerat colai) ioiAD! Iubiti copiii... (ID)ALA1JocuripentruIixareaschemeicorporale;Biblioteca:.$crie-tinumele pe tablita magnetica, ducatia sanitara: .$anatatea un dar pretios!ALA2 .Vreau sa Iiu vedeta!(concurs) AD Activitate integrata (D$DC) DGTLL ( Compara, asaza, aduna; cantec: .u am zece degetele) vineriAD! In gradinita: (ID) Activitate optionala: LIMBA NGLZA ALA1 $tiinta: Completeaza chipul, corpul.Arta: .Vreau sa Iiu vedeta! Constructii:!arcul copiilor. ALA2 !rimim vizita D-nei proIesoare de biologie.ADActivitateintegrataLACONCUR$(DLCD!M:.Raspunderepedesi bine-Iormaredepropozitiisimplesidezvoltatelegatedecorpulomenesc; .Cel mai bunintreceri sportive) TEMA PROIECTULUI: CU CE SI CUM EXPRIMM CEEA CE SIMTIM? TEMA SAPTAMANII: ,,N LUMEA INSECTELOR DATAZIUAACTIVITTI DE NVTARE 12.05.2009 luniAD!.Ce mi-a povestit copilasul...(ID) ALA1Jocdistractiv:.Cumvorbescbebelusii;Arta:dactilo-pictura;Biblioteca: .Farmacia verdeALA2 Joc: .Cine te-a strigat?ADActivitateintegrata$TIATICA.(D$DO$:.Cumstim?.Asteptam musaIiri) 9 13.05.2009 martiAD! Iti place mierea de albine? (ID) Activitate optionala: LIMBA NGLZA ALA1Constructii:!uzzle;Activitatiexperimentale:examinmpielea,palma,parul etc,sub lup.Jocuri pentru Iixarea schemei corporale; ALA2 .!ovestile copilariei scolarii citesc povesti prescolarilor. ADActivitateintegrataCUM$T?(D$DC:.$aculetulIermecat, .Autoportret) 14.09.2009 miercuriAD! O Ietita mi-a soptit... (ID)ALA1 $tiinta: Jocuri senzoriale: .$pune ce-ai gustat,.$pune ce este Arta: .Manuta. ALA2 Joc de orientare: Cald/rece ADActivitateintegrata$IMTURIL(DLCD!M:.$imturiledeN.Nasta memorizare; xercitii Iizice de descoperire a propriului corp, recitativ ritmic: .Mergi cum bat) 15.05.2009 ioiAD! Culorile preIerate (ID) ALA1iocde rol:.de-adoctorul;Joc senzorial:.$alutulIrcuvinte(gesturile) ; Constructii plane din betisoare:Cabinetul medical ALA2 Jocuri de orientare si autocontrol: Baba-Oarba ; Cine a gsit, tace ! ADActivitateintegrata(D$DC)CAM?(Formeazaperechi,asazalalocul potrivit; .Ochisorii, nasul si guritacantec) 16.05.2009 vineriAD!Venindspregradinita,m-amintalnit...(ID)Activitateoptionala:DAN$URI !O!ULAR ALA1 $tiinta: .Cumstim?(canucae tare?,cabate toba?,cazaharuledulce?etc), Nisip si apa: Amprente, Joc de rol: de-a bucatarii). ALA2!rimimvizitaD-neidoctor.Dreptmultumire,copiiivorprezentaunscurt program artistic. ADActivitateintegrata:LAMDIC(DLCDO$:Convorbirecusuportimagini power point; ioc de rol: .de-a doctorul 10 ANEXE

DRAGIPRINTI. COR!ULOMN$C,prinstructura,Iunctionareasiingriiirealui,trezesteinteresul copiilor,iarsubndrumareaeducatoarei,activittiledeinvestigarealeacestuiainarmeazcu inIormatiidiverse,lrgindu-lecapacitateade-acercetasideadescoperirelatiiledintreIenomene, raspunzand dorintei de investigare, curiozittii caracteristice si speciIice vrstei. CopiiitrebuiescreascsntosisiIericiti,iarpentruaceasta,trebuiesa-sicunoasca organele principale, corpul, sa aiba griia de el si sa-l mentina in Iorma. Veniticunoi,sihaidetisadescoperimcorpuluman.VaIiocalatorieplinadeaventuriin timpul careia, copiii vor descoperi o multime de lucruri interesante. DeoareceeipreIeranecunoscutul,aceastatema,levaoIeriposibilitateadeaIaceo calatoriecaptivantaininteriorulcorpuluiuman.Cuaiutoruld-voastra,ald-neieducatoare,al specialistilor,siincompaniatuturorprietenilorinvitati,vomdescopericumIunctioneaza organismul nostru, cum trebuie sa-l ingriiim, cum sa prevenim inbolnavirile.Multe inIormatii, curiozitati interesante, si surprinzatoare le vom aIla daca neveti spriiini. Curiozitatea noastra este mare si de aceea, va invitam sa Iiti alaturi de noi pe parcursul perioadei in carevomcautasadescoperimdinmistereleCOR!ULUIOMN$C.VrogsdiscutaticucopiiiD-voastrdespreacestsubiect,sleoIeriticunostintesiinIormatii corecte,pecare slemprtseascsicelorlalticopiidingrup.Oricematerialelegatede tempe careleputetitrimitelagrdinitpentruobservaresidiscutarearIideIolos:imagini,obiecte, IotograIii,reviste,crti,CD-uri,casete,albume,pliante,materialedinnatur,etc. Va rugam sa participatialaturi de noi la dezlegarea enigmelor acestei teme.Va multumim pentru intelegere si contam pe spriiinul dumneavoastra.

Copiii si doamna educatoare 11 POEZII Semaforul Daca-n colt rosu apare, $a nu treci in graba mare! Galben daca-i pe sosele, !regateste-te, Ionele! Verdele daca tu-l vezi, $igur poti sa traversezi. Sunt curata Imi spal gatul si-mi spal Iata $i urechile si dintii Findca-asa mi-au spus parintii Ca se Iace dimineata u imi impletesc codite, Imi curat pantoIii iar, !un batista-n buzunar $i-apoi plec la gradinita. Simturile Tu cu ochii, mai nepoate, Vezi desene animate. Cantec, strigate si sturzi Cu urechile le-auzi. Limba-ti spune cum e mura, Ciorba, sarea, praiitura. Degetele te asculta $i-apuca, Iac treaba multa. Nasul tau miroase-o Iloare, $-aIle ce parIum ea are. Un copil politicos De plec, spun la revedere, Ca asa purtarea-mi cere. Buna ziua!$pun asa De-ntalnesc pe cineva. Un cadou daca primesc, $tiu :se spune multumesc. !e mama de-am suparat, $pun pardon si m-a iertat. $i mai spun : te rog Irumos, Ca-s copil politicos. Un bunic sau un pitic Vad venind dinspre padure Imbracat in haine sure, Un bunic $au un pitic ? $ub povara sa indoaie, $ub coiocul cel de oaie Are toane $au bomboane ? Ceaiul dulce si Iierbinte Ne adoarme-ncet, incet Ai bunicul e cuminte $i piticul intelept. Eu sunt un copil curat u sunt un copil curat : Dimineata Iata-mi spal, Dau cu peria prin par, Unghiile mi-am taiat. Mi-am Iacut tema-ngriiit, Ghetele mi-am curatat $i cu crema mi le-am dat, Hainele-am impaturit. Ca scolarii cei mai buni, Ca scolarii cei cuminti, $eara eu ma spal pe dinti, $i ma spal mereu pe maini. Copilul murdar Ma Ieresc pe trotuar, Ca trece-un copil murdar, Are parul incalcit $i obrazul mazgalit. Haina-i descusuta-n spate, Unghiile netaiate, Tenisii plini de noroi, Nu-l primim in ioc cu noi. Toti il striga Mazgalici, Haideti sa plecam de-aici. Cine nu se spala pe dinti $tii, copiii cei cuminti, $eara se spala pe dinti.... Numai varul Ionel, Asta n-o Iace deIel. Cand mananca o sarmaluta, I s-a rupt o maseluta $i il doare gura toata $i-I cu Ialca rau umIlata. 12 Azi Ionel e Ioarte trist, Ca se duce la dentist.... Dintii de nu-i ingriiiti, Tot ca el o sa patiti. Batausul u va povestesc acus Cum se poarta-un bataus : Trage iar de coada mata, $i-o-mbranceste pe Lenuta. $coate limba la bunici, $i-i bate si pe cei mici ; Va loveste si pe voi $i-arunca cu petre-n noi. Intr-o zi, cum s-a Iacut, Ca el tare-a mai cazut: Avea pumnii-nvinetiti $i genunchii rau iuliti $i striga in gura mare : -Vai, ce rau e cand te doare! Micul hot A Iurat !etrica-un pui Din ograda nu stiu cui $i avea in buzunar Un Irumos, dar strain zar. A ascuns sub o sulIina Un creion si plastilina ; De la gradinita-a luat Un caiet si-un cub dungat. Mama zice : Vai de noi, Du-le iute inapoi Nu-i nici ioc, nici alintare Micul hot se Iace mare. Cine strica jucarii urat copilul, stii, Care strica iucarii. Uite, ieri un baietel A tras ursul dupa el. Labele-n spate i-a-ntors, Ochisorii mici i-a scos. Camionul l-a trantit, Rotile i-a-ntapenit. !e papusa o a lasat Fara parul ei roscat. Veverita iucausa Fara coada-I dupa usa. Aionul, Iratioare, Nu mai poate ca sa zboare. $a vedem de-acum incoace, l cu ce o sa se ioace ? Lenesul e lenes doar $a nu uiti, micut strangar, Lenesul e lenes doar. $ora lui de mult e treaza, l se scoala la amiaza. Casca toata ziulica, $i nu Iace mai nimic. Doarme numai si mananca, !rin casa mai mult ne-ncurca. $tau galetile uitate, Lemnele neadunate, $ade Iocul neaprins, Lenesu-i pe pat intins. Rad si ciorile vecine : Mai baiete, ce rusine ! Copilasul mincinos In viata urat mi-a Iost Copilasul mincinos... I-a dat mama, lui Andrei Din poseta, zece lei Ca sa cumpere o paine. l a luat covrigi, alune, Le-a mancat pe toate, toate, N-a-mpartit cu al lui Irate. $i cu plansul preIacut, A spus, banii c-a pierdut. Mama, din poseta ei, A scos inca zece lei..... In viata urat mi-a Ii Copilasul ce-a minti. Numai fapte bune M-am gandit, in asta lume $a Iac numai Iapte bune: $a dau puilor graunte, $a nu calc pe Iurnicute. $a nu chinuiesc pisica, $a n-o supar pe bunica. Copilasul ce-a trecut Il ridic dac-a cazut. !e-un batran, la semaIor, $a-l trec strada-ncetisor. 13 !ana ce va creste mare, $a-mi scot sora la plimbare. $-o aiut pe mama mea Cand la piata va pleca. Chiar de sunt un puisor, Vreau sa Iiu de aiutor. Nu faceti mofturi la masa C-un copil, va spun ce-a Iost, La mancare moIturos : Unt el nu vrea la deiun, Borsu-i acru, nu e bun. Nu vrea ou, nu vrea laptic, Nu mai este copil mic. Fripturica Irige tare, $armaluta orez are. l vrea numai dulciuri, Irate : l vrea sucuri si-nghetate, Vrea bomboane si-acadele $i le rontaie-n masele. Ciocolata si bezea, Multe praiituri el vrea. Intr-o zi, pe la apus L-am gasit umIlat de plans, Ca-l durea burtica tare $i striga in gura mare: - Mama, da-mi ceva de macare! Pentru ochisorii tai - Mami, zau ca nu mai pot Ochelarii sa-i mai port : Rad copiii si Iac haz, Zic ca parca-s aragaz. Ba o Iata, baieti doi, Zic ca seman c-un broscoi! - Dragul meu, sa rada toti ; Ochelarii ai sa-i porti, Nu pentru copiii rai, !entru ochisorii tai ! Mi- a cazut un dinte u am Iost copil cuminte, Cum de mi-a cazut un dinte ? Oare iele m-au pocit, Ori eu am imbatranit ? A ras sanatos bunicul $i a mangaiat voinicul ; - Ce-as mai vrea sa Iiu strengar $i batran la sase ani ! $i sa-mi cada dintii toti, $a ma ioc cu-ai mei nepoti ! Cu mingea pe sosea !isoiasul se iucaCu-a lui minge pe sosea ; Un soIer nu l-a vazut, !este minge a trecut. Ce patea pisoiul oare De viteza era mare ? Daca, poti sa mai socoti Nimerea chiar el sub roti ? In tramvai Am vazut cum o Ietita Care-a mers la gradinita, In tramvai pe scaun sta $i la guma mesteca. Langa ea, sta in picoare Batrana bolnava tare, $laba si-adusa de spate, Cu sacosele-ncarcate. Credeti ca locul i-a dat ? Dragii mei, v-ati inselat. M-am imbolnavit Tare m-am imbolnavit, Mama-mi da sirop amar $i pastille sa le-nghit, Ceai sa-l beau Iara zahar. De-acum linistit voi sta, Frig aIara de va Ii ; u Iularul l-oi purta Nu ma voi imbolnavi. Acru. dulce. sarat Cunoscui odata-un mos Care bea cu cana bors ; Cu ce poIta il sorbea ! Acru nu i se parea. Martinica-i bosumblat Ca mamica l-a certat : Vrea intruna sa manance Numai miere, ca e dulce. 14 Bucatar eu sunt de-acum, !un piper si sare-un pumn ; Felul ce l-am preparat !arca tot nu-i prea sarat. Fetita murdara Cand o vad copiii pleaca $i cu ea nu se mai ioaca. De ce oare, ce-a Iacut ? Asta nu-i d priceput. De-nteles nu este greu, Uita-te la parul tau... -ncalcit si nelegat : Nu cumva e nespalat ? !ardesiu-i descusut $i un nasture cazut. Unghiile tale, vai, Ai uitat sa le mai tai. Nici pe dinti nu te-ai spalat, !antoIii n-ai curatat, Tu mai stai si te socoti ? De-aia Iug copiii toti. Copilul politicos $unt copil politicos $i stiu sa ma port Irumos $pun cuvinte Iermecate Ce deschid usi Ierecate. Multumesc, te rog Irumos $i-s convins ca-s de Iolos. Dimineata-n gura mare Cand sunt gata de plecare $arut mana spun cu drag Bunicutei ce sta-n prag. !e strada salut voios Oamenii, ca-s respectos Iar acasa cand sosesc Buna ziua eu rostesc. Familia mea Bine e la noi acasa Ca avem viata Irumoasa Mama spala si gateste Tata la lucru porneste. Noi copiii cei mai mici Facem ce putem pe-aici $tergem praIul, aspiram Lucrurile asezam. Ne iubim, ne respectam !arintii ne aiutam Ascultam si de bunici De cand suntem Ioarte mici. Pretenii curateniei Apa, peria, sapunul Numai trei, Dar pare unul $pala-ntai perechile Ochii si urechle $i pe Iata si pe spate Bucuroasa periuta $pala dintii :uta, uta. Papucelul buclucas Astazi am gasit sub pat, Un papuc demult uitat, Dar unde-I perechea lui? Nicaieri in casa nu-i. Mai Grivei, tu n-ai vazut Zilele astea un papuc ? Ham !Latra $i m-a condus In gradina ieri l-a pus. Cu labutele-I in graba Grivei a Iacut o groapa $i-nauntru ce sa vezi? Un papuc cu ciucuri verzi. Hei, papucul l-ai gasit ! Am strigat eu Iericit ! $tii ca meriti sa te cert Dar esti destept si te iert. Copilul cuminte Cand vre-un copil mai mic ca mine Vorbeste cum nu se cuvine Ori bate, zgaraie si minte, Ca un copil ce nu-i cuminte $i seara la culcare, nu spune Macar o mica rugaciune $i baga degetele-n gura $i zahar din cutie Iura $i are mainile murdare, u, ma gandesc ca sunt mai mare $i-l iau Irumos de langa mine 15 $i-l invat cum pot mai bine. $a Iie : bun, milos, curat Cum mama mea m-a invatat. Cine-i vrednic ? Am cinci ani, de dimineata Mamei o surpriza-i Iac M-am spalat pe dinti, pe Iata $i tot singur ma imbrac Cu Iereasta-n laturi data, Fac gimnastica voios Varbiuta-I incantata - Foarte bine Fat Frumos! Asternutu-l scutur bine $i-mi Iac patul tot asa, $terg si praIul.Cine vine ? Mama si bunica mea. - Ia te uita, ca vad oare ? Zise mama. N-am stiut. Baietelul meu e mare $i ce verdnic s-a Iacut! Singur merg la gradinita Mare m-am Iacut acum, Merg la gradinita $ingur am pornit la drum Doar eu si-o gentuta Merg pe trotuar Irumos !ana-n colt de strada $i astept la semaIor Un ochi sa ma vada. Daca-i rosu, ce sa Iac ? $tau si-astept cuminte, Ochiul verde sa ma vada, $i-atunci inainte. !apusele, ursuleti Imi zambesc din nou Iar cand vine seara$i taticul meu. Fii curat Te-ai spalat pe IataAzi de dimineata ? Fa si tu ca mine,Ca asa e bine. Nici o zi nu treceFara apa rece. Merg la gradinita Nu uit batistita. Am haine curate $i unghiile taiate Daca esti spalat $i esti pieptatant sti mult mai Irumos $i mai sanatos. Mica gospodina Ana Iace astazi paine Nu mai e Ietita mica Ia Iaina, apa sare $i le pune-n covatica. Cand aluatul este gata $i crescut destl cu spor Ana-ncinge Iocu-n soba $i il baga la cuptor. $i la pranz, cand toti ai casei De la munca or sa vina, Isi vor spune, painea-i gata, Asta-I marea gospodina! Vitaminele Legumele toate, toate $unt izvor de sanatate, Fiecare-n Ielul ei, Ne aiuta cu temei. Usturoiu-alunga boala, Ceapa vindeca raceala, Frunza verde de spanac, ste buna la stomac, Iar salata, ne-aparat, ste buna la Iicat Varza de cum ai mancat De reomatec, ai scapat. Morcovul si patrunielul, Te aiuta in tot Ielul. !an` la urma, toate, toate, Oricum ar Ii consummate, Fierte, crude sau tocate, $unt izvor de sanatate. Dimineata Cu sapun ma spal $i cu apa rece !este Iata toata 16 Mult clabuc imi trece. $i ce daca somnul Nu vrea ca sa plece u daca ma spal $unt vioi cat zece. 1ucariile A Iost Nina azi la mine, Ne-am iucat atat de bine Orice lucru, mica sau mare Jocul lui anume are $i de-aceea cand ma ioc u le pun toate la loc. Cuburile in curii, globurile in hartii Iepurasule iubit, ursuletule-ndragit, Tu calut, tu maimutoi Am eu griia si de voi In dulap am sa va pun Iar papusii am sa-i spun, O poveste cu-o Ietita, Ce s-a dus la gradinita $i cand va veni-napoi, Iar se va iuca cu voi. Gimnastica de inviorare Daca vreau sacresc voinic Fac gimnastica de mic Merg in pas alergator, $ar apoi intr-un picior Ma opresc, respir usor, Intind bratele si zbor. Mamei sa-i Iiu de-aiutor Bat apoi acest covor. Ma opresc, respir usor, Intind bratele si zbor. Toata lumea e a mea, Cand m-asez ios la podea. Asta-i doar un inceput, -Ia priviti cat am crescut ! Voinicii Ca sa Iim copii voinici, Facem sport inca de mici : Alergam ca iepurasii, $i zburam ca Iluturasii; Facem tumbe Iel de Iel, Ca si ursul Martinel. $arim cum ne e pe plac, Ca broscutele pe lac. Insa cel mai bine-i ca: Facem si gimnastica: Unu, doi, unu, doi, Faceti toti la Iel ca noi GHICITORI Mai multi Irati intr-un palat Munca, uite cum si-o-npart Unul gandeste, Una vorbeste, Doi privesc, Doua muncesc, Doua sunt ascultatoare Doua se duc la plimbare.(corpul omenesc) Cinci Iratiori mititei Trag manusa peste ei !(degetele de la mana) Ziua, doua Ierestre deschise Noaptea, doua cercuri cu vise. (ochii) Cand intra in casa $tau sub masa Cand te-ai culcat $tau cu tine-n pat! (picioarele) $unt ca doua aripioare Care stau gata sa zboare Oricat ar Ii de mici Le aiuta pe mamici! (mainile) Doua palnii mititele Tot ce stii, trece prin ele. (urechile) Zi de zi si pas cu pas !orti in pieptul tau un ceas ! (inima) Daca un miros nu-i place l se stramba, n-ai ce Iace !(nasul) Care cer n-are stele? (cerul gurii) Care cer n-are nori? (cerul gurii) Am un cuptoras !lin cu iepurasi (gura cu dintii) Daca e necontrolata ca marea cea stricata (gura). Am o iconita rosie $ade lipita de perete Nimeni n-o stie 17 Numai eu si Dumnezeu.(inima) Una spune, Doiprivescsidoiasculta.(gura,ochiisi urechile) Am o grebluta cu cinci dintisori !e zi, imi trebuie de o mie de ori. (mana) Cinci pitici, Cinci voinicei, Cat ii vezi de mititei !oti sa Iaci orice din ei : !oti sa scrii !oti sa-m pletesti, Cine-s ei ? Hai, nu ghicesti ? (degetele) Ce e mic la vedere Dar e mare la-ncapere?(corpul) $-a pus munte intre Irati $i nu-i lasa sa se vada.(nasul) Ce pierzi cate-odata $i tousi e cu tine ? (capul) $unt doi Irati gemeni Unul pe altul nu se pot vedea (ochii) Furculita cu cinci dinti Capatata din parinti. (mana) Am doi luceIeri !rivesc lumea prin ei. (ochii) Un` te duci, ei sunt cu tine, Tu nu-i vezi, dar ei vad bine, Dorm si ei cand tu te culci, Iar in zori apa-i aduci.(ochii) Am o Iantanica $ade cu mine, cumintica $i-nghite painica. (gura) Am doua pietre nestemate, Incotro le arunc Acolo se duc.(ochii) Doua boabe de poama Tot campul alearga.(ochii) Am o vaca-ntr-o lunca, $at-ntre lupi si n-o mananca. (limba si dintii) $ta mereu in para Dar nu putrezeste (limba) Hopa, hop ele te duc, Hopa, hop, ele te-aduc.(picioarele) Doua staii am anume Ce-mi spun vestile din lume.(urechile) Cine, cine bogat ca mine u am doi luceIeri Ce sunt calauzii mei. (ochii) Am si doua aiutoare Istete si muncitoare(mainile) Gata-mi stau doi calusei Tinerei si sprintenei Numai sa m-arunc pe ei.(picioarele) 18

ducatoare: Oniceanu $ilvia $e acorda prescolarului........... de la G.!.N. Nr.1 ALIC . pentru rezultatele obtinute la concursul