27
PROIECT TEMATIC G.P.N SĂHĂTENI INSTITUTOR MIHAELA DÂRSTARU

Proiect Tematic Zana Toamna

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Proiect Tematic Zana Toamna

PROIECT TEMATIC

G.P.N SĂHĂTENI

INSTITUTOR MIHAELA DÂRSTARU

Page 2: Proiect Tematic Zana Toamna

ZÂNA TOAMNĂ

PROIECT TEMATICTEMA ANUALĂ: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLǍ?

NIVELUL II (5-7 ANI)

DURATA 5 SĂPTĂMÂNI (28.09 – 30.10. 2009)

LOC DE DESFĂŞURARE: GRĂDINIŢĂ, NATURĂ

RESURSE MATERIALE: cărţi, atlas botanic, fructe, legume, flori, coşuri, jetoane, pliante, frunze, planşe.

RESURSE UMANE: copii, părinţi, bunici, personalul grădiniţei

HARTA PROIECTULUI:

GALBENE ŞI ROŞII FRUNZE

DULCEAŢA FRUCTELOR DE TOAMNǍ

ZÂNA TOAMNǍ GRǍDINA DE LEGUME TOAMNA

CORONIŢA TOAMNEI

CARNAVALUL TOAMNEI

Page 3: Proiect Tematic Zana Toamna

OBIECTIVE CADRU PE DOMENII EXPERIENTIALE

Domeniul limbă şi comunicare

Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală , de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale;

Domeniul ştiinţe

Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere , cifre , unităţi de măsură întrebuinţând un vocabular adecvat;

Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din natură şi din mediul înconjurător;

Domeniul om şi societate

Imbogăţirea cunoştinţelor despre material şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple;

Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate, educarea abilităţii de a intra în relaţii cu ceilalţi

Domeniul estetic şi creativ

Formarea capacităţilor de receptare a lumii sonore şi a muzicii;

Realizarea unor corespondenţe între diferitele elemente de limbaj plastic şi forme obiecte din mediul înconjurător.

Domeniul psihomotric

Stimularea calităţilor intelectuale de voinţă şi afective în vederea aplicării independente a deprinderilor însuşite

OBIECTIVE DE REFERINŢǍ:

dezvoltarea capacităţii de înţelegere a mediului înconjurător precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia;

utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene naturale; dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a

semnificaţiilor structurilor verbale orale; consolidarea cunoştinţelor referitoare la aspectul, gustul şi rolul fructelor

şi al legumelor în creşterea şi dezvoltarea organismului uman;

Page 4: Proiect Tematic Zana Toamna

formarea deprinderilor practic-gospodăreşti, folosirea cuvintelor şi a expresiilor specifice acestora;

însuşirea şi respectarea unor norme elementare şi obligatorii de igienă şi de comportare civilizată;

aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor referitoare la flori; familiarizarea copiilor cu procesul de creştere şi dezvoltare a florilor,

precum şi cunoaşterea condiţiilor de care depind aceste procese; cunoaşterea modului de îngrijire a plantelor şi punerea în practică a

cunoştinţelor dobândite.

CENTRE DE INTERES DESCHISE

Bibliotecă- caiete de lucru- fişe suport- coli de scris,

creioane- albume, imagini- cărţi, reviste,

planşe- tăbliţe magnetice

litere- imagini PPT

Artă- carioca, acuarele,

pensule- plastilină, planşete- coli desen- carton colorat- foarfece- material din natură

(frunze uscate, fructe şi legume de sezon)

Joc de rol- set de bucătărie- borcane plastic

pentru conserve- coşuri

Construcţii- Cuburi lemn- Tangram- Arco- Mozaic- Materiale din

natură

Ştiinţă- Enciclopedie- CD, DVD- Hărţi - Puzzle- Ierbare- Atlas

INVENTAR DE PROBLEME

CE ŞTIU COPIII CE DORESC SǍ AFLE

o Toamna se coc fructele şi o Ce este ploaia şi de unde vine?

Page 5: Proiect Tematic Zana Toamna

legumele

o Toamna cad frunzele

o Toamna plouă

o Oamenii culeg roadele din

grădini, livezi şi vii

o Fructele şi legumele sunt

alimente

o Înainte de a le consuma atât

legumele cât şi fructele trebuie

spălate

o Fructele se pot consuma

proaspete, în compot sau sub

formă de gem ori dulceaţă

o Florile sunt frumoase şi colorate

o Florile cresc în grădină

o Florile se pun în vază

o Oamenilor le place să dăruiască

flori

o De ce se usucă frunzele?

o Cum se păstrează fructele şi

legumele?

o De ce s-a răcit aşa de mult

afară?

o Ce vitamine conţin fructele şi

legumele?

o Care sunt E-urile folositoare sau

dăunătoare?

o Ce sunt sucurile naturale? Cum

se prepară?

o Cum cresc florile?

o De ce nu au toate aceeaşi

culoare?

o De ce trebuie să stropim florile

din grădină?

o De ce săpăm pământul din jurul

florilor?

CENTRUL TEMATIC: a fost dotat pe timpul desfăşurării acestui proiect cu un atlas botanic, cărţi cu poezii şi cărţi ilustrate despre toamnă jetoane cu fructe, fructe , legume şi flori naturale, legume, domino şi puzzle-uri cu fructe şi legume şi a fost îmbogăţit cu lucrări realizate de copii.

Page 6: Proiect Tematic Zana Toamna

SRISOARE CǍTRE PǍRINŢI

DRAGI PǍRINŢI,

Vă aducem la cunoştinţă că începând de luni, 28 septembrie anul curent şi

până vineri, 30 octombrie anul curent copiii grupei pregătitoare vor organiza şi

desfăşura un proiect de cercetare cu tema ,,ZÂNA TOAMNǍ” .

În acest sens vă rugăm să discutaţi cu copiii despre acest subiect, să le daţi

cunoştinţele şi informaţiile corecte, pe care să le împărtăşească şi celorlalţi copii

din grupă, cât şi materialele care să fie aduse de către copiii

dumneavoastră la gradiniţă ( fructe, legume, flori,

dovlecei, tărtăcuţe, frunze, porumb, seminţe)

Toate acestea constituie bazele pentru alcătuirea şi definitivarea unei

HǍRŢI pe această temă , a unui inventar de probleme ce vor fi dezbătute şi

cercetate ulterior.

Vă anunţăm, de asemenea, că prezentarea şi concluzionarea muncii de

proiect cu acestă temă se va face de către copii, vineri, 30 octombrie anul curent

ora 10, ocazie cu care sunteţi invitaţi să participaţi şi dumneavoastră.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi ajutor!

Page 7: Proiect Tematic Zana Toamna

MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE

Mediatizare, parteneriate, diseminare în cadrul comisiei metodice, filme , fotografii, simpozioane

FINALITATEA PROIECTULUI: organizarea şezătorii ,,Carnavalul toamnei” şi a expoziţiei ,,Hărnicei şi hărnicuţe”, unde vor fi afişate toate lucrările copiilor.

DESCRIEREA PROIECTULUI: Într-o dimineaţă când am ajuns la grădiniţă, am găsit căzute în faţa grădiniţei mai multe frunze. Am luat câteva de diverse forme şi culori şi le-am dus î năuntru, unde le-am aşezat pe o măsuţă. La sosire copiii le-au observat şi au început să pună întrebări : ,,De unde sunt frunzele? , De ce au căzut?, De ce sunt astfel colorate? , De unde vine ploaia? , De ce sunt numai patru anotimpuri? Am notat toate aceste întrebări iar proiectul a primit denumirea ,,ZÂNA TOAMNǍ” pentru că am vrut să subliniez bogăţia culorilor, a recoltelor precum şi bucuria oamenilor care îşi strâng în acest anotimp roadele muncii lor de peste an. Ţinând cont de ceea ce îi interesa pe copii, am stabilit temele care vor compune harta proiectului şi activităţile care îi vor ajuta să găsească răspunsuri la întrebările care îi frământă. Atât harta cât şi inventarul de probleme au rămas afişate în clasă pentru a putea fi completate cu problemele care vor apărea. Apoi am întocmit planificările săptămânale şi am stabilit activităţile care îmi vor permite să satisfac nevoile de cunoaştere ale copiilor. Pe lângă aceste activităţi de grup, au fost planificate altele care să se

desfăşoare cu grupuri mici de copii, la ariile de stimulare. Toate au fost în

concordanţă cu subiectul proiectului şi cu activităţile zilnice, precum şi cu

dorinţa şi interesul copiilor de a descoperi lucruri noi, de a găsi explicaţia unor

fenomene din natură.

În fiecare zi copiii s-au bucurat de ceea ce au realizat împreună dar şi de

finalitatea imediată.Părinţii au fost anunţaţi despre intenţiile pe care le aveam şi

despre tema proiectului fiindcă am avut nevoie să ne ajute să procurăm

materialele necesare şi să realizăm obiectivele pe care ni le-am propus.

Page 8: Proiect Tematic Zana Toamna

După ce am planificat activităţile am gândit modalitatea de desfăşurare a

fiecărui proiect şi am stabilit metodele şi procedeele prin care voi încerca să

desfăşor integrat activităţile în fiecare zi.

Activităţile zilnice s-au derulat după un anumit scenariu, copiii fiind

motivaţi, iar spaţiul, materialul şi timpul le-au permis să se implice în

desfăşurarea activităţilor preferate şi le-au oferit posibilitatea ca, prin joc, să

găsească răspunsuri la întrebările lor şi să-şi formeze unele deprinderi de lucru.

De asemenea, am avut grijă ca munca în echipă să ofere fiecărui copil

satisfacţia că a contribuit la realizarea sarcinii de lucru, aceasta fiind, de fapt,

finalitatea fiecărui proiect de activitate desfăşurat.

Page 9: Proiect Tematic Zana Toamna

TEMA: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLǍ?

SUBTEMA:ZÂNA TOAMNǍ - GALBENE ŞI ROŞII FRUNZE

DATA ZIUA

ACTIVITǍŢI DE ÎNVǍŢAREMATERIAL DIDACTIC

OBSERVAŢII

L28. U09. N I

A.D.P. Cum salut?(întâlnirea de dimineaţă) Ne pregătim pentru activităţi.A.L.A. Să vorbim frumos despre ZÂNA TOAMNǍ - discuţii libere; Copacul cu coroana rotundă (îndoirea sârmei); Joc de mişcare – Bate vântul frunzeleA.D.E. Activitate integrată: ,,Frunze ruginii” (D.S. , D.E.C.) ,,Frunza “ de Emil Gârleanu – lectura educatoarei; Galbene şi roşii frunze-desen

sârmăcaiet de desencreioane colorate

M29. A09. R Ţ I

A.D.P. De vorbă cu fiicele anului…( întâlnirea de dimineaţă) Ne pregătim pentru activităţi. (deprinderi de autoservire) Opţional – Casuţa poveştilorA.L.A. Artă- Amprentele frunzelor ; Parcul în anotimpul toamna –construcţii Joc lniştitor – Mirosim o floare A.D.E. Activitate integrată ,, Frunze ruginii cad pe cărări”(D.L.C., D.O.S.),,Frunze triste” de G. Coşbuc- memorizare; Covor de frunze uscate - lipire

acuarele foicuburifoifrunze lipici

Page 10: Proiect Tematic Zana Toamna

M I

E30. R09. C U R I

A.D.P. Ne cunoaştem colegii? Cine lipseşte? De ce? Ne pregătim pentru activităţi.

A.L.A. De ce mor plantele? – ştiinţă; Exerciţii grafice pregătitoare pentru scriere Joc de mişcare-Ţăranul e pe câmp

A.D.E. (D.S.) Alegeţi şi grupaţi!- exerciţii cu material individual- formare de mulţimi după criteriul formă , mărime; (D.E.C) - ,,Ploia”

creioanecaiete jetoane fişe

01. J O10. I

A.D.P. Cine sunt? Câţi ani am? Ne pregătim pentru activităţi. Opţional limba englezăA.L.A. Pictură- Cu umbrela la plimbare; Înşirăm frunze – înşirare pe sârmăA.D.E. (D.O.S.) – Copiii, prietenii copacilor-lectură după imagini-educaţie ecologică; (D.S)- Frunze colorate-formare de mulţimi după criteriul formă, culoare , mărime

frunze foiacuarelejetoanefise

V I02. N10. E R I

A.D.P. Povestea mea ( întâlnirea de dimineaţă) De ce frunzele plutesc iar pietrele se scufundă? - experimentA.L.A. De ce îngălbenesc frunzele?-ştiinţă; Hore fetiţelorşi băieţilor-decupare de frunze, lipireA.D.E. Activitate integrată,,De vorbă cu toamna” (D.L.C; D.P.M) ,, Unde a zburat rândunica?-lectura educatoarei; ,,Mergem prin păduri”-deplasare în mers spre diferite direcţii cu diferite poziţii de braţe

foifrunze lipici

Page 11: Proiect Tematic Zana Toamna

TEMA: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLǍ?

SUBTEMA: ZÂNA TOAMNǍ – DULCEAŢA FRUCTELOR DE TOAMNǍ

DATA ZIUA

ACTIVITǍŢI DE ÎNVǍŢAREMATERIAL DIDACTIC

OBSERVAŢII

L05. U10. N I

A.D.P. Mere, gutui, nuci şi pere – vitamine şi putere (întâlnirea de dimineaţă).Ne pregătim pentru activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire)A.L.A. Coşuleţe pentru mere-construcţii; La piaţă-joc de rol. Joc de mişcare – Mirosul fructelorA.D.E. Activitate integrată: ,,S-au copt fructele-n livadă” (D.Ş., D.E.C), Coşul cu fructe preferate-pictură, observare

acuarele fructecuburicaiete

M06. A10. R Ţ I

A.D.P. De vorbă cu copacii… Ne pregătim pentru activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire) Opţional – Casuţa poveştilorA.L.A. Recunoaşte-mă după gust!- joc senzorial;Bibliotecă - Exerciţii grafice pregătitoare pentru scriere – Ţăranul e pe câmp – joc cu cântA.D.E. Activitate integrată ,,Chipul fructelor’’ (D.L.C., D.O.S.) Glasul fructelor – memorizare , Confecţionăm jucării din fructe

caietecreioanefructe

Page 12: Proiect Tematic Zana Toamna

M I

E07. R10. C U R I

A.D.P. Vitamina izvor de sănătate; Învăţăm să mâncăm sănătos (întâlnirea de dimineaţă) Ne pregătim pentru activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire)A.L.A. Coşul cu fructe-lipire; ,, În livadă”-citire de imagini-bibliotecă. Joc e mişcare-Coşuleţul s-a rupt-joc distractivA.D.E. (D.Ş.) ,,Mere mari, mere mici”-exerciţii cu material individual-ordonare în şir crescător şi descrescător a elementelor unei mulţimi după criteriul mărime; (D.E.C) - ,,Culesul viilor”-predare cântec

lipicişabloanehârtie glasejetoane fişe

08. J O10. I

A.D.P. Fructele şi sănătatea. Opţional limba engleză. Ne pregătim pentru activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire)A.L.A. Şabloane cu fructe-desenăm şi colorăm;Joc sensorial – Fructe aromate (olfactiv) Joc: Câte unul pe cărareA.D.E. (D.O.S.) – Vitaminele – izvor de sănătate-convorbiri: (D.Ş)- Ordonare în şir crescător şi descrescător a elementelor unei mulţimi după criteriul grosime; exerciţii cu material individual

şabloane culoriplanşejetoane fişe

V I09. N10. E R I

A.D.P. Ce voi face la sfârşitul săptămânii?(întâlnirea de dimineaţă). Ne pregătim pentru activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire)A.L.A. Fructe personificate - mototolire, lipire; Joc de masă Umbra fructelor (din frunze) Plimbare în aer liberA.D.E. (D.L.C) ,,Unde a zburat rândunica?” repovestirea copiilor; (D.P.M) Mers pe vârfuri, pe călcâie, Joc: Pas lângă pas

foaielipicihârtie creponată

Page 13: Proiect Tematic Zana Toamna

TEMA: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLǍ?

SUBTEMA: ZÂNA TOAMNǍ- GRǍDINA DE LEGUME

DATA ZIUA

ACTIVITǍŢI DE ÎNVǍŢAREMATERIAL DIDACTIC

OBSERVAŢII

L12. U10. N I

A.D.P. Sosirea copiilor, Cum salut? Singurel mă îngrijesc.Ne pregătim pentru activităţi.A.L.A. ,,Piaţa de legume”(construcţii); La aprozar (joc de rol) ; Joc de mişcare –Ţăranul e pe câmpA.D.E. Activitate integrată: ,,Tava cu legume” (D.Ş., D.E.C.) observare, modelaj

cuburi,roşii, ardei, şabloanealte legume, plastilină,planşetă

M13. A10. R Ţ I

A.D.P.Feţe vesele , feţe triste! (întâlnirea de dimineaţă). Ne pregătim pentru activităţi. (deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire) Opţional- Căsuţa poveştilorA.L.A. Formaţi perechi(joc de masă); Artă; Exerciţii grafice pregătitoare pentru scriere Joc de mişcare-Mişcăm degeţeleleA.D.E. Activitate integrată ,, Bogăţiile toamnei’’D.L.C,,Povestea nucii lăudăroase’’de V. Colin; D.O.S. ,,Coşul de legume al toamnei” – lipire

caietecreioaneplanşe, foilipicilegume

Page 14: Proiect Tematic Zana Toamna

M I

E14. R10. C U R I

A.D.P. Cum spălăm mâinile?(întâlnirea de dimineaţă). Ne pregătim pentru activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi autoservireA.L.A. ,,Hora legumelor”(colorare); Ce facem cu seminţele legumelor(convorbire după imagini); joc-Braţe scurte, braţe lungiA.D.E. (D.Ş.) ,,Morcovi pentru iepuraşi”(ordonare în şir crescător şi descrescător a elementelor unei mulţimi după criteriul grosime, lungime-exerciţii cu material individual; (D.E.C) - ,,Acum e toamnă, da!”-de G. Teodosiu cântec

fişeseminţe imaginijetoane

15. J O10. I

A.D.P. Discuţii libere. (întâlnirea de dimineaţă). Ne pregătim pentru activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire. Opţional – limba englezăA.L.A. ,,Vânăta”- mototolire, lipire ; Exerciţii grafice pregătitoare pentru scriereA.D.E. (D.O.S.) ,,Sănătate de la toate" de Ana Ciobanu-memorizare; (D.Ş)- Ordonare în şir crescător şi descrescător a elementelor unei mulţimi după criteriul lăţime; exerciţii cu material individual

hârtie creponatălipicicoalăcaiete creioanejetoanecaiete tip

V I16. N10. E R I

A.D.P. Întâlnirea de dimineaţă. Ne pregătim pentru activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire

A.L.A. ,,Unde s-au ascuns legumele?’(joc de orientare spaţială), Şirag de legume pentru uscat – activitate gospodăreascăA.D.E. Activitate integrată ,, Alaiul toamnei’’(D.L.C) ,,Ce ştim despre legume?” (convorbire) (D.P.M) Mers pe o linie trasată pe sol cu păşire peste obstacole Joc,,Suntem constructori”

legume creioane colorate coală

TEMA: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLǍ?

Page 15: Proiect Tematic Zana Toamna

SUBTEMA: ZÂNA TOAMNǍ- CORONIŢA TOAMNEI

DATA ZIUA

ACTIVITǍŢI DE ÎNVǍŢAREMATERIAL DIDACTIC

OBSERVAŢII

L19. U10. N I

A.D.P. Ce am făcut şn weekend?(întâlnirea de dimineaţă). Ne pregătim pentru activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi autoservireA.L.A. ,,Flori de toamnă”-observare – ştiinţă;Sere de flori-construcţii ; joc liniştitor- Mirosim o floareA.D.E. Activitate integrată: Toamna şi florile ei (D.Ş., D.E.C.) ,,Crizantema” de O. Cazimir – memorizare; Buchetul de crizanteme-desen

flori naturalecuburi foi de desencreioane colorate

M20. A10. R Ţ I

A.D.P. O zi din viaţa mea.(întâlnirea de dimineaţă). Ne pregătim pentru activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire) Opţional – Căsuţa poveştilorA.L.A. Să simţim mirosul- joc sensorial; Decorăm vaza de flori -artă; Joc de mişcare- Plouă, plouă, plouă A.D.E. D.L.C,,Fata babei şi fata moşneagului” de Ion Creangă-repovestirea educatoarei; D.O.S. Vaza cu crizanteme – tratarea suprafeţelor

florifişe, cariocilipiciacuarele

M I

E21. R10. C

A.D.P. Un zâmbet, o floare deprinderea de a oferi corect şi cu plăcere flori persoanelor dragi (întâlnirea de dimineaţă). Ne pregătim pentru activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire)

A.L.A. Crizantema-modelaj; Joc de rol – Parada florilor; Dans popular-

fişeplastilinăjetoane

Page 16: Proiect Tematic Zana Toamna

U R I

Alunelul

A.D.E. (D.Ş.) Cine formează primul şirul crescător - exerciţii cu material individual; (D.E.C) - ,,Acum e toamnă, da!( cântec); Ploaia-joc muzical

22. J O10. I

A.D.P. Noi suntem copii cuminţi!(întâlnirea de dimineaţă). Ne pregătim pentru activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire. Opţional – Limba englezăA.L.A. Grădina cu flori-construcţii; Şerveţele cu flori de toamnă – desen decorativA.D.E. (D.S.) Formează repede şi bine şirul descrescător – Joc didactic; (D.O.S.) – Tatăl nostru ceresc! – să învăţăm o rugăciune

cubuleţeplanşe creioane coloratejetoanefişe

V I23. N10. E R I

A.D.P. Cum mi cer iertare când greşesc?(întâlnirea de dimineaţă). Ne pregătim pentru activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi autoservireA.L.A. ,,La florărie’’- colţul căsuţei; Crizantema de aur-picturăA.D.E. (D.L.C) Găseşte cuvântul potrivit-joc didactic;(D.P.M) Paşi succesivi înainte şi înapoicu oprire şi bătaieîn perechi. Dans popular ,,Haţegana”

acuarelefoi

TEMA: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLǍ?

SUBTEMA: ZÂNA TOAMNǍ - CARNAVALUL TOAMNEI

Page 17: Proiect Tematic Zana Toamna

DATA ZIUA

ACTIVITǍŢI DE ÎNVǍŢAREMATERIAL DIDACTIC

OBSERVAŢII

L26. U10. N I

A.D.P. Pe aripi de vânt hoinar Brr! Ce frig este! deprinderea de a se îmbrăca adecvat vremiiA.L.A. De-a gospodinele(joc de rol); ,,Sunete corecte”(joc pentru exersarea pronunţiei corecte- bibliotecă); Joc de mişcare – vântul leagănă uşorA.D.E. Activitate integrată: ,, Toamnă târzie” de Viorica Tomescu (D.Ş., D.E.C.) memorizare, pictură

planşe jetoane fructeflori legume

M27. A10. R Ţ I

A.D.P. Întâlnire cu toamna în parc – discuţii libere. Ne pregătim pentru activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire) Opţional – Căsuţa poveştilorA.L.A. ,,Artă- Cărticica toamnei; ,, Căsuţa furnicii”-construcţii A.D.E. Activitate integrată D.S.,,Spune ce grupă de obiecte ai la dreapta ta, la stânga ta, sus, jos?” (exerciţii cu material individual) (D.L.C.) ,,Greierele şi furnica”Al. Donici

jetoane planşe creioane coloratefoi

M I

E28. R10. C U R I

A.D.P. Să facem schimb de frunze.(întâlnirea de dimineaţă). Ne pregătim pentru activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire

A.L.A. Cămara cu dulceţuri-joc de rol, Plimbare în aer liber; Joc de mişcare- Bate vântul frunzele

A.D.E. Activitate integrată: Hai la carnaval! (D.Ş.) ,, Unde este grupa de pe, sub, lângă?” - exerciţii cu material individual; (D.O.S) - ,,Măşti pentru carnaval”- decupare, colorare

jetoane creioane coloratefişe individuale

Page 18: Proiect Tematic Zana Toamna

29. J O10. I

A.D.P. Bunădimineaţa!(întâlnirea de dimineaţă). Ne pregătim pentru activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire. Opţional-Limba englezăA.L.A. Alege şi potriveşte-joc de masă; Ghici ghicitoarea mea!-bibliotecă A.D.E. (D.O.S.) Cei trei purceluşi – lectura educatoarei; (D.P.M.) – Paşi succesivi înainte şi înapoi, cu oprire şi bătaie, în perechi

cărţiplanşe

V I30. N10. E R I

A.D.P. Ce zi frumoasă este astăzi!(întâlnirea de dimineaţă). Ne pregătim pentru activităţi.(deprinderi de ordine, disciplină şi autoservireA.L.A. Completează ce-i lipseşte anotimpului- joc intelectual; sărbătoarea recoltei-joc de rol; Plimbare în aer liberA.D.E. activitate integrată(D.L.C. D.E.C) Carnavalul toamnei-şezătoare

diplomestimulente