15
EDUCATOARE:

proiect tematic primavara

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fgdsfx

Citation preview

Page 1: proiect tematic primavara

EDUCATOARE:

Grădinița cu Program Prelungit Nr.33 Bacău

2011PROIECT TEMATIC

Page 2: proiect tematic primavara

TEMA: ”Când, cum și de ce se întâmplă?” TEMA PROIECTULUI: „Primăvara – anotimpul florilor”

NIVELUL GRUPEI: Nivelul II (5-6/7 ani)

Motto: „Florile sunt simboluri frumoase ale naturii, prin care ne arată

cât de mult ne iubeşte!”

Johann Wolfgang von Goethe ARGUMENT: “ Înc-o dată, iar şi iară… A iubi e primăvară….” Natura ne anunţă că primăvara a bătut la geam… Noi, cu mic cu mare, bucuroşi, am deschis fereastra, iar atunci am primit mângâierea soarelui de primăvară… Apoi împreună am descoperit “vestitorii primăverii”, iar pe ea, am poftit-o şi la noi în clasă, căci în inimă o purtăm mereu. La început timidă, dar apoi prinzând curaj, primăvara s-a instalat la noi în clasă…

Tema proiectului “Primăvara-anotimpul florilor”, este o temă complexă deoarece îl provoacă pe copil să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă.

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ VIZATE:

Domeniul limbă și comunicaresă participe la activitățile de grup, inclusiv la activitățile de joc, atât în

calitate de vorbitor, cât și în calitate de auditor;să înțeleagă și să transmită mesaje simple;să reacționeze la acestea;să audieze cu atenție un text, să rețină ideile acestuia și să demonstreze că

l-a înțeles;să distingă sunetele ce compun cuvintele și să le pronunțe corect;să recunoască literele alfabetului și alte convenții ale limbajului scris;să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice

elementare necesare folosirii acestora;

Domeniul științesă cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare precum

și interdependența dintre ele;să comunice idei, impresii pe baza observărilor efectuate;să efectueze operații cu grupuri de obiecte constituite în funcție de diferite

criterii date ori găsite de el însuși: grupare, comparare, ordonare, apreciere a cantității prin punere în corespondență;

Page 3: proiect tematic primavara

să numere de la 1 la 10 recunoscând grupurile cu 1-10 obiecte și cifrele corespunzătoare;

să efectueze operații de adunare și scădere cu 1-2 unități, în limitele 1-10;să identifice poziția unui obiect într-un șir utilizând numeralul ordinal;să compună și să rezolve probleme simple, implicând adunarea/scăderea

în limitele 1-10;

Domeniul om și societatesă cunoască și să respecte normele necesare integrării în viața socială,

precum și reguli de securitate personală;să aprecieze în situații concrete unele comportamente și atitudini în raport

cu norme prestabilite și cunoscute;să cunoască și să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei

activități practice;

Domeniul estetic și creativsă cânte în grup și individual cântecele propuse spre învățare și să

asocieze mișcările sugerate de textul cântecelor cu ritmul acestora;să obțină efecte plastice, forme spontane și elaborate prin tehnici specifice

picturii;să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor

teme plastice;

Domeniul psihomotricsă-și formeze o ținută corporală corectă;să fie apt să utilizeze deprinderile însușite în diferite contexte;să manifeste în timpul activităților atitudini de cooperare, spirit de echipă,

competiție, fair-play;

Centre de interes deschise și materialele puse la dispoziție copiilor:

BIBLIOTECA- pliante, planșe, jetoane

ARTĂ-coli de hârtie, foi de

CONSTRUCȚII-cuburi de plastic/lemn;

Page 4: proiect tematic primavara

ce reprezintă diferite aspecte din anotimpul primăvara; flori de primăvară; - cărți cu povești și poezii despre primăvară- fișe de lucru;- imagini film/cd;- ghicitori etc.

desen;-creioane colorate;-acuarele, pensule;-plastilină, planșetă;-carioci;-hârtie glasată, creponată;-lipici/aracet;-bețișoare;

-truse de jucării din plastic de diferite mărimi, forme, culori;-trusa Lego;-materiale din natură;

JOC DE ROL-truse de jucării;-păpuși;-jucării de pluș/plastic;-rochițe, halate, alte accesorii;

ȘTIINȚĂ-albume, reviste;-pliante cu aspecte de primăvară;-siluete;-caiete tip;-atlas botanic;

JOCURI DE MASĂ-puzzle-uri;-cuburi cu imagini/puzzle;-seturi jetoane/imagini;

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: : cărți, pliante, planșe, jetoane ce reprezintă diferite aspecte din anotimpul primăvara; culegeri de poezii; fișe de lucru, imagini film/CD, DVD, video-proiector, calculator, aparat foto, casetofon, hârtie glasată; creioane colorate; acuarele;plastilină; planșete; lipici/aracet; foi de lucru; FORMA DE ORGANIZARE: frontală, pe grupe, individual;

RESURSE1. UMANE: 34 preșcolari, educatoare, părinți;2. TEMPORALE: 1 săptămână3. BIBLIOGRAFICE: Curriculum pentru învățământul preșcolar; Secrete metodice în didactica preșcolară, Ed. Casei Corpului Didactic ”Grigore Tăbăcaru”, Bacău 2006; Proiecte tematice orientative, Ed. Tehno-Art, autori: Aurelia Ana, Smaranda Maria Cioflica; Revista Învățământul Preșcolar Nr. 1-2/2009, Ed. Arlequin;

EVENIMENT DE DESCHIDERE Alegerea temei Subiectul a fost deschis de copii, sprijiniți și stimulați de educatoare, pornindu-se de la lectura unor imagini cu diferite aspecte din anotimpul primăvara.

Page 5: proiect tematic primavara

Dorinţa copiilor de a ştii cât mai multe despre vestitorii primăverii și sărbătorile acestui anotimp a dat curs proiectului tematic ,, Mărţişor – simbol al primăverii!”.

SURSA ALEGERII SUBIECTULUI: educatoarea și copii

CENTRUL TEMATIC - va fi amenajat la ”Centrul știință”. Pentru început acesta va cuprinde materiale menite să trezească curiozitatea copiilor (imagini cu vestitorii primăverii,cărți, pliante, planșe, flori naturale). Pe măsura desfășurării proiectului, centrul tematic se va îmbogăți simțitor cu diverse materiale aduse de părinți, copii și alte persoane.

Inventar de întrebăriCe știu copiii? Ce nu știu copiii și vor să afle?

- anotimpul primăvara este foarte frumos;- care sunt lunile anotimpului;- în acest anotimp se întorc păsările călătoare;- nu ne mai îmbrăcăm așa gros;- primăvara sunt multe flori;- apar ghioceii;- apar insectele;

- anotimpul primăvara se mai numește și ”anotimpul reînvierii”;- care sunt sărbătorile acestui anotimp;- care este simbolul primăverii;- ce este mărțișorul;- cum a apărut mărțișorul;- cum se poartă mărțișorul;- ce semnificație are ziua de 8 Martie;

ACTIVITATEA METODICĂTURA 1 TURA 2

Săptămâna 1

Pregătirea materialelor pentru activitățile de învățare planificateStudiu individual ” Tehnica Quilling adaptată pentru preșcolari”

Săptămâna 1

Pregătirea materialelor și a fișelor necesare activităților în derulare.Proiectarea activităților pentru săptămâna următoare

Săptămâna 2

Pregătirea materialelor pentru desfășurarea în condiții optime a actului didacticStudiu individual –”Metode interactive de grup”

Săptămâna 2

Pregătirea materialelor pentru activitățile de învățare planificateStudiu individual ”Metode și tehnici interactive, mijloace de evidențiere a creativității didactice în activitățile integrate”

SCRISOARE ADRESATĂ PĂRINȚILOR

Page 6: proiect tematic primavara

Dragi părinți,

În perioada 28.02-11.03.2011 vom avea drept subiect de abordat ”Mărțișor - simbol al primăverii”.

Dorim ca, prin modul în care vom parcurge această temă, să îmbogățim sfera de cunoaștere a copiilor cu lucruri interesante despre semnificația mărțișorului.

Vă adresăm rugămintea ca, în perioada desfășurării proiectului, să abordați împreună cu copiii discuții libere referitoare la anotimpul primăvara.

Ne-ar fi de un real folos orice material legat de tema noastră: imagini cu aspecte de primăvară, atlase, enciclopedii, mărțișoare, reviste, cărți.

Vă mulțumim pentru înțelegere și contăm pe sprijinul dumneavoastră.

Educatoarea

Inventar de activități

SUBTEMA: ”Vestitorii primăverii” (Săptămâna 1)ZIUA DATA

PARTEA I ȘIPARTEA A III A

ACTIVITĂȚI COMUNE

ADE

PARTEA A IV A

ADP Întâlnirea de dimineață: Cum mi-am petrecut zilele DȘ Cunoașterea

ADP ”Sunt curat ca ghiocelul” (depr. de igienă

Page 7: proiect tematic primavara

Luni28.02.2011

libere? Ne pregătim pentru activități - deprinderi de ordine, disciplină, autoservireALA Bibliotecă: Citim imagini despre anotimpul primăvaraALA Artă: ”Vaza cu ghiocei”- desenALA Joc de masă: ”În ce anotimp se întâmplă?”ALA Joc de rol: ”De-a vânzătorii de mărțișoare”ALA Dans tematic muzical: ”Carnavalul florilor”ALA Joc distractiv: ”Joacă, joacă!”

mediului: „Aspecte de primăvară”(observare)

DOS Activitate practică: ”Confecționăm mărțișoare pentru mama”

personală”ALA Joc distractiv: „Ghicește ce am mimat, ce am spus”; ”Telefonul fără fir”; ”Rece – cald”;ALA Bibliotecă: ”Scriem grafisme după model”ADE ”Sosește primăvara” (convorbire)ALA Vizionare D.V.D.: Desene animate

Marți1.03.2011

ADP Întâlnirea de dimineață: A sosit primăvara! Ne pregătim pentru activitățiALA Bibliotecă: ”Despre mărțișor”(prezentare power point)ALA Construcții: ”Gard pentru grădina cu ghiocei” ALA Știință: ”Legenda ghiocelului”(lect. educatoarei)ALA Artă: ”Ghiocelul”- modelaj ALA Joc de rol: ”Vreau să ofer un mărțișor!”ALA Joc de mișcare: ”La cules de ghiocei”

DLC Educarea limbajului: ”Ghiocelul” de Mircea Micu (memorizare)

DEC Educație plastică:”Mărțișoare pentru cei dragi”

Opțional 1: Lb. englezăOpțional 2: Ed. fizică

ADP Singurel mă îngrijesc - deprinderi de ordine, disciplină, autoservireALA Artă: ”Colorăm ghiocei și brândușe”ALA Joc pe calculator:”Puzzle - primăvara”ALA Joc de rol: „De-a primăvara”ADE ”Soarele și omuleții de zăpadă” de H. Wilk (lect. educatoarei)ALA Joc distractiv: ”Deschide urechea bine!”

Miercuri2.03.2011

ADP Întâlnirea de dimineață: ”Bună dimineața, dragi copii!” Ne pregătim pentru activitățiALA Bibliotecă: Exerciții grafice – ”Ghiocel în pătrățele” ALA Construcții cu mozaic:”Flori de primăvară”

DȘ Activitate matematică: ”Cine știe mai bine?”(joc didactic)DEC Educație fizică:”Sprinteni ca iepurașii”(săritura pe ambele picioare)

ADP ”Învăț să fiu ordonat”ALA Joc distractiv: ”Jocul mut”;”Statuile”ALA Artă: ”Coșulețul primăverii”-desenALA Alfabetizare: ”Recunoaște litera în text”ADE Joc didactic: ”Câte silabe are cuvântul?”

ZIUA DATA

PARTEA I ȘIPARTEA A III A

ACTIVITĂȚI COMUNE

ADE

PARTEA A IV A

ALA Știință: ”De ce se topește zăpada?”- convorbireALA Joc de rol: ”De-a florăresele”ALA Joc distractiv: ”Mingea

Opțional 1: Lb. engleză

ALA Joc inițiate de copii: ”Mingea la căpitan”(aruncarea și prinderea mingii la piept cu două mâini)

Page 8: proiect tematic primavara

prin tunel”Joi

3.03.2011

ADP Întâlnirea de dimineață: ”De vorbă cu Zâna Primăvara”. Tranziții: ”Să ne-nviorăm, la activități să nu ne jucăm!”ALA Știință: ”Ce știm despre anotimpul primăvara?” ALA Bibliotecă: ”Scriem grafisme după model”ALA Joc de masă: ”Caută și potrivește”ALA Artă: ”Peisaj de primăvară”ALA Joc distractiv: ”Pasul ștrengarului”

DOS Educație pentru societate: „Cum și cui dăruim un mărțișor?” (convorbire)

DȘ Activitate matematică: ”Să facem buchețele de flori”(probleme)

ADP ”Un copil politicos”- formule de salut și adresare; ALA Bibliotecă: Ghicitori-”Limba noastră fermecată” ALA Artă: ”Mărțișoare”- modelajALA Construcții: ”Parcul primăvara”ALA Științe: ”Răspunde repede și bine”ADE Joc didactic matematic: „Câți ghiocei poți să-mi dai?”ALA Audiție muzicală: ”Cântece de primăvară”

Vineri4.03.20011

ADP Întâlnirea de dimineață: ”Zâmbete de primăvară”. Tranziții: ”Pregătim clasa pentru activități”ALA Bibliotecă: joc-exercițiu ”Găsește cuvinte care încep/se termină cu sunetul dat”ALA Joc de masă: ”Puzzle”ALA Artă: ”Vestitorii primăverii”- desenALA Știință: ”Alege și potrivește” (primăvara)ALA Jocuri de mișcare în curtea grădiniței.”Primele semne de primăvară”

DEC Educație muzicală: ”Frumos miroase primăvara”- cântec (predare)”A plecat iarna geroasă”- audiție muzicală

DLC Educarea limbajului: ”Moș Viscol și Primăvara” de V. Eftimiu(lectura educatoarei)Opțional 3: Dans ritmic

ADP ”Hărnicuț și Hărnicuță”- ordine în sala de grupă și la vestiarALA Artă: ”Flori de primăvară”- picturăALA Joc de rol: ”De-a familia” ALA Joc de perspicacitate: ”Completează ce-i lipsește anotimpului”ADE Joc didactic:”Jocul silabelor””Ghiocelul” de H. Ch. Andersen (lect educatoarei)ALA Joc de mișcare: ”Baba- Oarba”;”Cine ajunge la clopoțel?”

SUBTEMA: ”Martie - mărțișor” (Săptămâna 2)ZIUA DATA

PARTEA I ȘIPARTEA A III A

ACTIVITĂȚI COMUNE

ADE

PARTEA A IV A

ADP Întâlnirea de dimineață: Calendarul naturii. Pregătirea DȘ Cunoașterea

ADP Joc de atenție și de orientare spațială: ”Puișori,

Page 9: proiect tematic primavara

Luni7.03.2011

materialelor din centrele de activitate.ALA Bibliotecă: Citire de imagini despre ”Activitatea mamei în familie, în societate”ALA Artă: ”Tort de ziua mamei”- desenALA Știință: ”Care sunt sărbătorile anotimpului primăvara?”ALA Joc de rol: „De-a mama”ALA Joc de mișcare: „1,2,3, la perete stai!”

mediului:”Ziua mamei”

DOS Activitate practică: ”Felicitare de 8 Martie”

veniți la mama!”ALA Joc de rol: „De-a familia”ALA Artă: ”Chipul mamei”ALA Construcții: ”Casa pentru mama”ALA Știință: ”Ce profesie are mama?”ADE Joc didactic: ”Caută mama și puiul”ALA ”La spectacol”(repetarea poeziilor, cântecelor învățate)

Marți8.03.2011

ADP Întâlnirea de dimineață: Ne pregătim pentru activitățiALA Știință: ”Ce știi despre anotimpul primăvara?” ALA Construcții: ”Daruri pentru mama”ALA Bibliotecă: Citim imagini cu mame din poveștiALA Program artistic: ”La spectacol”Dans tematic muzical: ”Carnavalul primăverii”

DLC Educarea limbajului: ”Inima mamei” de Al. Mitru(lectura educatoarei)

DEC Educație plastică:”Flori pentru mama”

ADP ”Învățăm să oferim un cadou”- deprinderi de comportare civilizatăALA Joc de rol:”De-a mama”ALA Construcții:”Grădina cu flori”ALA Artă:”Flori de primăvară”- modelajADE ”Cum sărbătorim ziua de 8 Martie?” (convorbire)ALA Joc senzorial: ”Ghici cine te-a strigat?”

Miercuri9.03.2011

ADP Întâlnirea de dimineață: ”Copiii iubesc primăvara”. Tranziții: ”Pe doamna o ajutăm, clasa să o aranjăm!” ALA Joc de masă: ”Alege și grupează” ALA Bibliotecă: ”Munca mamei în gospodărie”ALA Știință: ”Cum este vremea primăvara?”(convorbire)ALA Construcții: ”Casa pentru mama”ALA Joc de mișcare:”Buchețele”

DȘ Activitate matematică: joc didactic ”A câta floare lipsește?”

DPM Educație fizică: ”Sari și atinge!”(săritura în înălțime de pe loc cu desprindere de pe ambele picioare

Opțional 1: Lb. engleză

ADP ”Ca să cresc sănătos și mare, zilnic fac multă mișcare”;”Dulăpiorul meu e cel mai ordonat”ALA Joc de rol: ”De-a gospodinele”ALA Știință: ”Labirintul”- fișă de lucruALA Joc de masă: PuzzleADE Joc didactic: ”Așază la locul potrivit”ALA Jocuri inițiate de copii

ZIUA DATA

PARTEA I ȘIPARTEA A III A

ACTIVITĂȚI COMUNE

ADE

PARTEA A IV A

ALA Joc distractiv:”Ultimul nu are loc!”

ADP Întâlnirea de dimineață: ADP ”Dacă vesel se

Page 10: proiect tematic primavara

Joi10.03.2011

”Primăvara anotimpul reînvierii”.Ne pregătim pentru activitățiALA Bibliotecă: ”Despre profesii” ALA Artă: ”Tablouri pentru mama”ALA Știință: ”De ce ne place primăvara?””ALA Joc distractiv: „Repetă după mine!”ALA Vizionare D.V.D. -Desene animate

DOS Educație pentru societate: „Inimioare, inimioare” de Sarina Cassvan(lectura educatoarei)

DȘ Activitate matematică: joc didactic ”Cu mine te întreci” (exerciții de adunare și scădere în limitele 1-10)

trăiește, fă așa!” ALA Joc de rol: ”De-a meseriile”ALA Bibliotecă: ”Scriem grafisme după model”ALA Artă: ”Ce-a uitat pictorul?”ADE Joc didactic: ”Găsește cuvântul potrivit” (sinonime/antonime)”Inimioare, inimioare (repovestire)Origami: ”Ghiocelul”ALA Joc distractiv: ”Cursa în saci”Audiție muzicală: Cântece de primăvară

Vineri11.03.2011

ADP Întâlnirea de dimineață: ”Dialogul florilor de primăvară”.Tranziții: ”Cuminți să fim, de lecții să ne pregătim”ALA Artă: ”Câmp cu iarbă și flori”(modelaj)ALA Joc de masă: ”Caută umbra”ALA Bibliotecă: exercițiu grafic ”Coada rândunicii” (linia frântă)ALA Joc de mișcare: ”Cursa cu obstacole”

DEC Educație muzicală: ”Cea mai frumoasă vorbă” (repetare)”Azi e ziua mamei”- joc muzical

DLC Educarea limbajului: ”Cea mai scumpă de pe lume” de N. Stănescu(memorizare)

Opțional 3: Dans ritmic

ADP ”Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face” – abilități de comunicareALA Construcții: ”Lădițe pentru flori”ALA Bibliotecă: Ghicitori despre primăvarăALA Joc pe calculator: Puzzle primăvaraADE Joc didactic:”Câte cuvinte am spus?Alfabetizare: ”Recunoaște litera în text”ALA Joc de mișcare: ”Buchețele”

Evaluare

Album cu fotografii din timpul desfășurării proiectului.

Page 11: proiect tematic primavara

Expoziție cu lucrările copiilor: fișe individuale; picturi; felicitări de 8 Martie; mărțișoare; daruri pentru mama;

Evaluare orală(răspunsurile date);Observația sistematică(comportamentul la activitate)Proba practică (fișe de lucru)