of 24 /24
PROIECT DE ACTIVITATE GRUPA MIJLOCIE TEMA ANUALĂ: ,,Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” SUBTEMA: ,, Primăvara a sosit ! ” TEMA ZILEI: ,,Micii gradinari” MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată TIPUL ACTIVITĂŢII: Mixtă FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual, pe grupuri mici DURATA: O zi 1

Botezatu Mioara Proiect Primavara

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Botezatu Mioara Proiect Primavara

PROIECT DE ACTIVITATE

GRUPA MIJLOCIE

TEMA ANUALĂ: ,,Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”

SUBTEMA: ,, Primăvara a sosit ! ”

TEMA ZILEI: ,,Micii gradinari”

MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată

TIPUL ACTIVITĂŢII: Mixtă

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual, pe grupuri mici

DURATA: O zi

1

Page 2: Botezatu Mioara Proiect Primavara

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

DLC:

- Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;

DEC:

- Să exerseze tehnici specifice activităţilor artistico-plastice;

- Sa intoneze cantece pentru copii;

- Să diferentieze auditiv intensitatea sunetelor din mediul apropiat;

DOS:

- Să fie capabil să realizeze lucrări practice, valorificând deprinderile de

lucru însuşite;

DŞ:

- Sa cunoasca unele elemente ale lumii inconjuratoare(aerul, apa, solul,

plantele), precum si interdependenta dintre ele;

- Să enumere părţile componente ale plantelor, animalelor, arătând utilitatea

acestora;

DPM:

- Să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte.

2

Page 3: Botezatu Mioara Proiect Primavara

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: Explicaţia, conversaţia, jocul, exerciţiul, demonstratia,

Turul Galeriei

Mijloace de învăţământ: Carti, imagini de primavara, lipici, creioane de

scris, fişe de lucru, , lupe, recipiente, flori, enciclopedii,

cartoane colorate, pomisor, flori de primavara, seminte de

flori, ghivece, s.a.

BIBLIOGRAFIE:

- MECT, 2008,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 3-6/7 ani”,;

- Dincă G, Pletea G, Călin E, 2009 – “Aplicaţiile noului curriculum

pentru învăţământul preşcolar – ghid pentru cadrele didactice – Vol I,

Vol II”, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti

- Toma G, Petre D, Ristoiu M, Anghel M, 2008 – “Suport pentru

aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar- nivel 3-

5ani”, Editura Delta, Piteşti

3

Page 4: Botezatu Mioara Proiect Primavara

SCENARIUL ZILEI

ACTIVITATI DE DEZVOLTARE PERSONALA (ADP):

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:

1. Salutul – „Bună dimineaţa,primavara!”

2. Calendarul zilei (se vor preciza anul, anotimpul, luna, ziua, starea

vremii)

3. Noutatea zilei – Desfăşurarea activităţilor atat in sala de grupa,

cat si in mediul natural;

4. Activitate de grup – ,,Ce stim despre primavara?”

5. Agenda zilei - Se fac referiri la activităţile ce se vor desfăşura în

decursul zilei.

RUTINE: “Câte unul, câte doi” (deprinderea de a ieşi ordonat din

sala de grupă)

TRANZIŢIE: „Vine, vine primavara”

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA I):

Se prezintă centrele de interes, materialele şi activităţile care se vor

desfăşura la acestea, după cum urmează:

BIBLIOTECA: ,,Primavara a sosit!” (citire de imagini)

CONSTRUCTII: ,,Gradinita mea da flori”

ARTĂ: „Flori de primavară” dactilopictura, hasurare.

ŞTIINŢĂ: „Flori de primavară” (observare, experimente, plantare),

„Buchetele de flori”( fişe de lucru).

Evaluarea se va realiza prin metoda Turul Galeriei.

TRANZIŢIE: „Vine, vine primavara”

4

Page 5: Botezatu Mioara Proiect Primavara

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):

Se desfăşoară urmatoarele activităţile pe domenii experienţiale:

1. DEC: - „Nuanţele muzicale” (tare - incet)

- „Iarnă, să te duci cu bine!”(repetare)

- ,,Copacelul” (predare)

2. DOS : – ,,Micii gradinari” (educatie ecologica/activitate practică)

TRANZIŢIE: „Vine, vine primavara”

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA II):

Copiii vor desfasura jocul de miscare „Cursa la copacel”

5

Page 6: Botezatu Mioara Proiect Primavara

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):

1. DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV

EDUCAŢIE MUZICALĂ

Tema activităţii : Nuanţele muzicale (tare - încet)

,,Iarnă, să te duci cu bine !” – repetare

,,Copacelul” –predare

Tipul activităţii: Formare şi consolidare de priceperi şi deprinderi

Durata: 20-25 de minute

SCOPUL ACTIVITĂŢII:

Stimularea şi cultivarea interesului pentru muzică, precum şi a sensibilităţii şi receptivităţii muzicale;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Obiective operaţionale:

O1- să execute corect exerciţiile de încălzire a aparatului fono-articulator; O2- să interpreteze corect cântecul respectând tonul dat, semnalul de început şi respiraţia;

O3-să reproducă cântecul în grup, pe grupuri mici şi individual;

O4-să aibă o poziţie corectă pe scăunele pe parcursul cântării (spatele lipit de scaun, mâinile pe genunchi sau la spate, capul sus, privirea în faţă).

6

Page 7: Botezatu Mioara Proiect Primavara

Strategii didactice:

Metode şi procedee - Conversaţia- Explicaţia- Demonstraţia- Exerciţiul- Jocul

Mijloace: - Imagini reprezentative sugerând aspecte din cântec, casetofon, cd, etc.

Material bibliografic:

1. Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, MEC., Bucureşti, 2005

2. Elena Zavelea, „Îndrumător metodic pentru activitatea de educaţie muzicală, destinat educatoarelor, învăţătorilor şi institutorilor”, EXPONTO, Constanţa, 2003

3. „Metodica educaţiei muzicale în grădiniţa de copii”, manual pentru liceele pedagogice, EDP, Bucureşti, 1977

7

Page 8: Botezatu Mioara Proiect Primavara

SCENARIUL DIDACTIC

Evenimentul

didactic Ob. Elemente de conţinut

Strategii didactice

EvaluareMetode Mijloace Forme de

organizare

1.Moment

organizatoric

Amenajarea spaţiului şi a mobilierului.Se aeriseşte sala de grupă, se asigură

intrarea şi aşezarea copiilor în poziţia

corectă pe scăunele.

2.Captarea

atenţiei

Captarea atentiei se va realiza cu

ajutorul unei imagini sugestive.

Se va discuta pe baza acestei imagini.

Conversaţia Imagine Frontala Prin participare activă

3.Anunţarea

temei şi

enunţarea

obiectivelor

Astăzi, la activitatea de educaţie muzicală vom repeta cântecelul “Iarnă, să te duci cu bine” şi vom învaţa un cântecelnou: “Copacelul”.Trebuie să fiţi cât se poate de atenţi

pentru a vă însuşi cântecul, să aveţi o

Conversatia Frontala Prin participare activă

8

Page 9: Botezatu Mioara Proiect Primavara

poziţie corectă pe scăunel, să respiraţi

corect în timpul cântării şi să cântaţi

toţi odată.

4. Dirijarea

invatarii

O1

O2

Exerciţii de cultură vocală- Exerciţii de respiraţie (Mirosim floarea, umflam balonul, suflam in lumanare);- Exerciţii de dicţie;- Incalzirea corzilor vocale

Reactualizarea cantecului “Iarna, sa te duci cu bine!”Se face cunoscut copiilor că vor repeta cântecul “Iarnă, să te duci cu bine!”, pentru a-l cânta mai bine.Se reaminteşte cântecul interpretarea fiind facuta de educatoare.Se repetă cântecul împreună cu copiii, atragând atenţia să înceapă la semnal.Educatoarea va cânta tot timpul cu copiii, urmărind interpretarea, ţinuta, participarea şi atenţia lor la activitate.

Explicatia

Exercitiul

Frontal Prin participare activă

9

Page 10: Botezatu Mioara Proiect Primavara

O2

O5

O2

O3

O4

Transmiterea elementelor de limbaj muzical- interpretarea unui fragment din cântec cu intensităţi diferite (tare - incet);

Vom trece la învăţarea noului cântec “Copacelul”;Voi interpreta cântecul model;Cântecul va însoţit de imagini reprezentative;

Familiarizarea copiilor cu textul cantecului: Voi familiariza copiii cu conţinutul, apoi voi adresa întrebări copiilor pentru a verifica dacă au înţeles despre ce este vorba în cântec.

Învăţarea cântecului pe fragmente: Voi canta prima strofă şi-o voi relua cu copiii. Voi proceda asemănător şi cu celelalte strofe dar de fiecare dată repetându-se strofele anterioare.

Vom cânta impreuna cantecelul doua ori.

Demonstratia

10

Page 11: Botezatu Mioara Proiect Primavara

5. Atingerea

performantei

O3

O4

O5

Voi împărţi grupa în două echipe.Cele doua echipe vor interpreta cântecul pe rând, fiind atenţionaţi să cânte cât mai bine, pentru a câştiga.Voi face împreună cu copiii aprecieri asupra cântării şi vom stabili echipa câştigătoare.Voi solicita câtorva copii să iasă în faţa grupei pentru a intona cântecul.

Conversatia

Jocul

Pe grupe Prin participare activă

6. Incheierea

activitatii

În încheiere voi face aprecieri individuale şi colective asupra modului de participare la activitate.

Conversatia Frontal

11

Page 12: Botezatu Mioara Proiect Primavara

2. DOMENIUL OM SI SOCIETATE ( DOS)

Tema activităţii : – ,,Micii gradinari”(educatie ecologica/activitate practică)

Tipul activităţii: Formare şi consolidare de priceperi şi deprinderi

Durata: 20-25 de minute

Obiective operaţionale:

O1 – Sa cunoasca norme de protectia si ingrijirea mediului natural;

O 2- să exerseze actiuni specifice activităţilor practice;

O3 – Să utilizeze corect materialele si uneltele de lucru;

O4 – Să coopereze cu colegii de grup;

O.A. – Să recunoasca frumosul in natura, devenind ei insisi participanti

la ocrotirea acestuia.

Strategii didactice:

Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, observaţia,

demonstraţia, exercitiul.

Mijloace didactice: Copacel, flori, unelte specifice actiunilor de

plantare, casetofon, cd.

12

Page 13: Botezatu Mioara Proiect Primavara

SCENARIUL DIDACTIC

Evenimentul

didactic

OO Elemente de conţinut Strategii didactice Evaluare

Metode Mijloace Forme de

organizare

Moment

organizatoric

Asigurarea condiţiilor optime necesare desfăşurării

activităţii. Organizarea gruprei pentru desfasurarea

activitatii.

Captarea

atenţiei

OA Captarea atenţiei va fi realizată prin audierea unui

fragment din cantecul ,, Copacelul”.

Se va purta o scurtă discuţie referitoare la frumuseţea

naturii.

Conversaţia Casetofon

CD

Frontală Observarea

comportamentului

copiilor

Anunţarea

temei şi

enunţarea

obiectivelor

Se anunţă tema activităţii - ”Micii gradinari” şi se

prezintă succint obiectivele pe înţelesul copiilor.

Ei vor afla ca pot contribui la infrumusetarea mediului,

iar azi vor fi mici gradinari si vor planta in curtea

gradinitei flori si un copacel.

Explicaţia Frontală

Dirijarea

învăţării

O1

O2

O3

Se intuiesc materialele puse la dispoziţie si se

precizeaza modul in care vor fi folosite. Se realizeaza

gruparea pentru desfasurarea aciunii.

Se explică tehnica de lplantare şi se trece la realizarea

actiunii de către copii, avand sprijinul adultilor.

Explicaţia

Exerciţiul

Conversaţia

Pomisor,

flori

unelte

Pe grupuri Observarea

comportamentului

copiilor

Obţinerea O3 Copiii vor aprecia aspectul curtii inainte si dupa Turul Lucrările Pe grupuri Observarea

13

Page 14: Botezatu Mioara Proiect Primavara

performanţei acivitatea practica. Galeriei

Conversaţia

realizate lucrărilor realizate

şi a modului de

prezentare

Evaluarea

cunoştinţelor

Se vor face aprecieri asupra modului de lucru şi se vor

face fotografii pentru realizarea colţului micului

ecologist.

Conversaţia Frontală Aprecierea modului

de realizare a

lucrărilor

Încheierea

activităţii

OA Copiii vor primi recompense pentru performanta

realizata.

Frontală

14

Page 15: Botezatu Mioara Proiect Primavara

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA II):

TEMA: “CURSA LA COPACEL” - Joc de mişcare

TIPUL: Formare şi consolidare de priceperi şi deprinderi

SCOPUL ACTIVITĂŢII:

Cunoaşterea şi utilizarea deprinderilor psihomotrice însuşite în diferite contexte.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- să execute cu deplin control mişcări simple şi complexe ;- să participe cu interes şi plăcere la desfăşurarea activităţii.

STRATEGII DIDACTICE:

metode şi procedee: jocul, exerciţiul fizic, conversaţia material didactic: arbusti/ crengute de pom in ghivece forma de organizare: pe grupe

15

Page 16: Botezatu Mioara Proiect Primavara

DESFĂŞURAREA JOCULUI,,CURSA LA COPACEL”:

Copiii sunt împărţiţi în două echipe, egale ca număr, aşezate în formaţie de şir şi în spatele liniei de plecare. În faţa fiecărei echipe se traseaza un culoar cu latime redusa (puntea). Copiii trec puntea, apoi se deplaseza catre copacelul pe care trebuie sa il ocoleasca si revine la echipa asezandu-se in sptele randului. Castiga echipa care termina prima cursa.Dacă timpul permite, jocul se repetă, sarcina fiind aceeaşi.

Material bibliografic:

1. “Curriculum pentru Învatamant preşcolar” (3-6/7 ani), M.E.C. 2008

2. M.Taiban, M.Petre,V.Nistor – “Jocuri didactice pentru grădiniţa de copii!, Ed. Didactica si Pedagogica 1976, Bucureşti

16

Page 17: Botezatu Mioara Proiect Primavara

Anexa 1

IARNA SA TE DUCI CU BINE

1.Iarna sa te duci cu bine

Primavara vine, vine.

Vestitorii au sosit

În zavoiu-ntinerit.

Vestitorii au sosit

În zavoiu-ntinerit!

2.Mult dorita primavara

Ne jucam din nou pe-afara

Sub caisul înflorit

Bine, bine ai venit.

Sub caisul înflorit

Bine, bine ai venit!

17

Page 18: Botezatu Mioara Proiect Primavara

COPACELUL

1.Copacelul din gradina

Primavara a-nverzit

Si cu raze de la soare

Alb ca neaua a-nflorit.

Copacel, copacel,

Te iubesc de mititel.

Copacel, copacel,

Te iubesc de mititel.

2.Primavara copacelul

De omizi l-am curatat,

Si la toamna urmatoare

Rod bogat am adunat.

Copacel, copacel,

Te iubesc de mititel.

Copacel, copacel,

Te iubesc de mititel.

18