of 24/24
PROIECT DE ACTIVITATE GRUPA MIJLOCIE TEMA ANUALĂ: ,,Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” SUBTEMA: ,, Primăvara a sosit ! ” TEMA ZILEI: ,,Micii gradinari” MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată TIPUL ACTIVITĂŢII: Mixtă FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual, pe grupuri mici DURATA: O zi 1

Botezatu Mioara Proiect Primavara

  • View
    2.136

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Botezatu Mioara Proiect Primavara

PROIECT DE ACTIVITATEGRUPA MIJLOCIE TEMA ANUAL : ,,Cu ce i cum exprim m ceea ce sim im? SUBTEMA: ,, Prim vara a sosit ! TEMA ZILEI: ,,Micii gradinari MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrat TIPUL ACTIVIT II: Mixt

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual, pe grupuri mici DURATA: O zi

1

OBIECTIVE DE REFERIN DLC:

:

- S participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i n calitate de auditor; DEC: - S exerseze tehnici specifice activit ilor artistico-plastice; - Sa intoneze cantece pentru copii; - S diferentieze auditiv intensitatea sunetelor din mediul apropiat; DOS: - S fie capabil s realizeze lucr ri practice, valorificnd deprinderile de lucru nsu ite; D : - Sa cunoasca unele elemente ale lumii inconjuratoare(aerul, apa, solul, plantele), precum si interdependenta dintre ele; - S enumere p r ile componente ale plantelor, animalelor, ar tnd utilitatea acestora; DPM: - S fie apt s utilizeze deprinderile nsu ite n diferite contexte.

2

STRATEGII DIDACTICE: Metode i procedee: Explica ia, conversa ia, jocul, exerci iul, demonstratia, Turul Galeriei Mijloace de nv mnt: Carti, imagini de primavara, lipici, creioane de

scris, fi e de lucru, , lupe, recipiente, flori, enciclopedii, cartoane colorate, pomisor, flori de primavara, seminte de flori, ghivece, s.a. BIBLIOGRAFIE: MECT, 2008,,Curriculum pentru nv pentru nv mntul pre colar, 3-6/7 ani,; - Dinc G, Pletea G, C lin E, 2009 Aplica iile noului curriculum mntul pre colar ghid pentru cadrele didactice Vol I, Vol II, Editura Didactica Publishing House, Bucure ti - Toma G, Petre D, Ristoiu M, Anghel M, 2008 Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru nv 5ani, Editura Delta, Pite ti mntul pre colar- nivel 3-

3

SCENARIUL ZILEIACTIVITATI DE DEZVOLTARE PERSONALA (ADP): y NTLNIREA DE DIMINEA : 1. Salutul Bun diminea a,primavara! 2. Calendarul zilei (se vor preciza anul, anotimpul, luna, ziua, starea vremii) 3. Noutatea zilei Desf urarea activit ilor atat in sala de grupa, cat si in mediul natural; 4. Activitate de grup ,,Ce stim despre primavara? 5. Agenda zilei - Se fac referiri la activit ile ce se vor desf ura n decursul zilei. y RUTINE: Cte unul, cte doi (deprinderea de a ie i ordonat din sala de grup ) y TRANZI IE: Vine, vine primavara ACTIVIT I LIBER ALESE (ALA I):

Se prezint centrele de interes, materialele i activit ile care se vor desf ura la acestea, dup cum urmeaz : y BIBLIOTECA: ,,Primavara a sosit! (citire de imagini) y CONSTRUCTII: ,,Gradinita mea da flori y ART : Flori de primavar dactilopictura, hasurare. y TIIN : Flori de primavar (observare, experimente, plantare), Buchetele de flori( fi e de lucru). Evaluarea se va realiza prin metoda Turul Galeriei. y TRANZI IE: Vine, vine primavara4

ACTIVIT

I PE DOMENII EXPERIEN IALE (ADE):

Se desf oar urmatoarele activit ile pe domenii experien iale: 1. DEC: - Nuan ele muzicale (tare - incet) - Iarn , s te duci cu bine!(repetare) - ,,Copacelul (predare) 2. DOS : ,,Micii gradinari (educatie ecologica/activitate practic ) y TRANZI IE: Vine, vine primavara

ACTIVIT

I LIBER ALESE (ALA II):

Copiii vor desfasura jocul de miscare Cursa la copacel

5

ACTIVIT

I PE DOMENII EXPERIEN IALE (ADE):

1. DOMENIUL ESTETIC I CREATIV EDUCA IE MUZICAL Tema activit ii : Nuan ele muzicale (tare - ncet) ,,Iarn , s te duci cu bine ! repetare ,,Copacelul predare Tipul activit ii: Formare i consolidare de priceperi i deprinderi Durata: 20-25 de minute

SCOPUL ACTIVIT

II:

Stimularea i cultivarea interesului pentru muzic , precum i a sensibilit ii i receptivit ii muzicale; OBIECTIVE OPERA IONALE: Obiective opera ionale: O1- s execute corect exerci iile de nc lzire a aparatului fono-articulator; O2- s interpreteze corect cntecul respectnd tonul dat, semnalul de nceput i respira ia; O3-s reproduc cntecul n grup, pe grupuri mici i individual; O4-s aib o pozi ie corect pe sc unele pe parcursul cnt rii (spatele lipit de scaun, minile pe genunchi sau la spate, capul sus, privirea n fa ).

6

Strategii didactice:

Metode i procedee

Conversa ia - Explica ia - Demonstra ia - Exerci iul - Jocul Mijloace: - Imagini reprezentative sugernd aspecte din cntec, casetofon, cd, etc.

-

Material bibliografic: 1. Programa activit ilor instructiv-educative n gr dini a de copii, MEC., Bucure ti, 2005 2. Elena Zavelea, ndrum tor metodic pentru activitatea de educa ie muzical , destinat educatoarelor, nv torilor i institutorilor, EXPONTO, Constan a, 2003 3. Metodica educa iei muzicale n gr dini a de copii, manual pentru liceele pedagogice, EDP, Bucure ti, 1977

7

SCENARIUL DIDACTIC

Evenimentul didactic Ob. Elemente de con inut Amenajarea spa iului i a mobilierului. Se aerise te sala de grup , se asigur intrarea i a ezarea copiilor n pozi ia corect pe sc unele. 2.Captarea aten iei 3.Anun area temei enun area obiectivelor i Captarea atentiei se va realiza cu ajutorul unei imagini sugestive. Se va discuta pe baza acestei imagini. Ast zi, la activitatea de educa ie Conversatia muzical vom repeta cntecelul Iarn , s te duci cu bine i vom nva a un cntecelnou: Copacelul. Trebuie s fi i ct se poate de aten i pentru a v nsu i cntecul, s ave i o Conversa ia Metode

Strategii didactice Mijloace Forme de organizare Evaluare

1.Moment organizatoric

Imagine

Frontala

Prin participare activ Prin participare activ

Frontala

8

pozi ie corect pe sc unel, s respira i corect n timpul cnt rii i s cnta i to i odat . 4. Dirijarea O1 invatarii Exerci ii de cultur vocal - Exerci ii de respira ie (Mirosim floarea, umflam balonul, suflam in lumanare); - Exerci ii de dic ie; - Incalzirea corzilor vocale Reactualizarea cantecului Iarna, sa te duci cu bine! Se face cunoscut copiilor c vor repeta cntecul Iarn , s te duci cu bine!, pentru a-l cnta mai bine. Se reaminte te cntecul interpretarea fiind facuta de educatoare. Se repet cntecul mpreun cu copiii, atragnd aten ia s nceap la semnal. Educatoarea va cnta tot timpul cu copiii, urm rind interpretarea, inuta, participarea i aten ia lor la activitate. Explicatia Exercitiul Frontal Prin participare activ

O2

9

Transmiterea elementelor de limbaj muzical- interpretarea unui fragment din cntec cu intensit i diferite (tare - incet); O2 Vom trece la nv area noului cntec Copacelul; Voi interpreta cntecul model; Demonstratia Cntecul va nso it de imagini reprezentative; Familiarizarea copiilor cu textul cantecului: Voi familiariza copiii cu con inutul, apoi voi adresa ntreb ri copiilor pentru a verifica dac au n eles despre ce este vorba n cntec. nv area cntecului pe fragmente: Voi canta prima strof i-o voi relua cu copiii. Voi proceda asem n tor i cu celelalte strofe dar de fiecare dat repetndu-se strofele anterioare. Vom cnta impreuna cantecelul doua ori.

O5

O2 O3 O4

10

5.

Atingerea O3 O4 O5

performantei

Conversatia Voi mp r i grupa n dou echipe. Cele doua echipe vor interpreta Jocul cntecul pe rnd, fiind aten iona i s cnte ct mai bine, pentru a c tiga. Voi face mpreun cu copiii aprecieri asupra cnt rii i vom stabili echipa c tig toare. Voi solicita ctorva copii s ias n fa a grupei pentru a intona cntecul. n ncheiere voi face aprecieri Conversatia individuale i colective asupra modului de participare la activitate.

Pe grupe

Prin participare activ

6. Incheierea activitatii

Frontal

11

2. DOMENIUL OM SI SOCIETATE ( DOS)

Tema activit ii : ,,Micii gradinari(educatie ecologica/activitate practic ) Tipul activit ii: Formare i consolidare de priceperi i deprinderi Durata: 20-25 de minute

Obiective opera ionale: O1 Sa cunoasca norme de protectia si ingrijirea mediului natural; O 2- s exerseze actiuni specifice activit ilor practice; O3 S utilizeze corect materialele si uneltele de lucru; O4 S coopereze cu colegii de grup; O.A. S recunoasca frumosul in natura, devenind ei insisi participanti la ocrotirea acestuia. Strategii didactice: y Metode i procedee: Conversa ia, explica ia, observa ia,

demonstra ia, exercitiul. y Mijloace didactice: Copacel, flori, unelte specifice actiunilor de plantare, casetofon, cd.

12

SCENARIUL DIDACTIC

Evenimentul didactic

OO

Elemente de con inut Metode

Strategii didactice Mijloace Forme de organizare

Evaluare

Moment organizatoric

Asigurarea condi iilor optime necesare desf ur rii activit ii. Organizarea gruprei pentru desfasurarea activitatii.

Captarea aten iei

OA

Captarea aten iei va fi realizat prin audierea unui Conversa ia fragment din cantecul ,, Copacelul . Se va purta o scurt discu ie referitoare la frumuse ea naturii.

Casetofon CD

Frontal

Observarea comportamentului copiilor

Anun area temei enun area obiectivelor i

Se anun

tema activit ii - Micii gradinari

i se Explica ia

Frontal

prezint succint obiectivele pe n elesul copiilor. Ei vor afla ca pot contribui la infrumusetarea mediului, iar azi vor fi mici gradinari si vor planta in curtea gradinitei flori si un copacel.

Dirijarea nv rii

O1 O2 O3

Se intuiesc materialele puse la dispozi ie si se Explica ia precizeaza modul in care vor fi folosite. Se realizeaza Exerci iul gruparea pentru desfasurarea aciunii. Se explic tehnica de lplantare i se trece la realizarea actiunii de c tre copii, avand sprijinul adultilor. Conversa ia

Pomisor, flori unelte

Pe grupuri

Observarea comportamentului copiilor

13

Ob inerea performan ei

O3

Copiii vor aprecia aspectul curtii inainte si dupa Turul acivitatea practica. Galeriei Conversa ia

Lucr rile realizate

Pe grupuri

Observarea lucr rilor realizate i a modului de prezentare

Evaluarea cuno tin elor

Se vor face aprecieri asupra modului de lucru i se vor Conversa ia face fotografii pentru realizarea col ului micului ecologist.

Frontal

Aprecierea modului de realizare a lucr rilor

ncheierea activit ii

OA

Copiii vor primi recompense pentru performanta realizata.

Frontal

14

ACTIVIT

I LIBER ALESE (ALA II):

TEMA: CURSA LA COPACEL - Joc de mi care TIPUL: Formare i consolidare de priceperi i deprinderi

SCOPUL ACTIVIT

II:

Cunoa terea i utilizarea deprinderilor psihomotrice nsu ite n diferite contexte.

OBIECTIVE OPERA IONALE: - s execute cu deplin control mi c ri simple i complexe ; - s participe cu interes i pl cere la desf urarea activit ii. STRATEGII DIDACTICE: y metode i procedee: jocul, exerci iul fizic, conversa ia y material didactic: arbusti/ crengute de pom in ghivece y forma de organizare: pe grupe

15

DESF URAREA JOCULUI ,,CURSA LA COPACEL: Copiii sunt mp r i i n dou echipe, egale ca num r, a ezate n forma ie de ir i n spatele liniei de plecare. n fa a fiec rei echipe se traseaza un culoar cu latime redusa (puntea). Copiii trec puntea, apoi se deplaseza catre copacelul pe care trebuie sa il ocoleasca si revine la echipa asezandu-se in sptele randului. Castiga echipa care termina prima cursa. Dac timpul permite, jocul se repet , sarcina fiind aceea i. Material bibliografic: 1. Curriculum pentru nvatamant pre colar (3-6/7 ani), M.E.C. 2008 2. M.Taiban, M.Petre,V.Nistor Jocuri didactice pentru gr dini a de copii!, Ed. Didactica si Pedagogica 1976, Bucure ti

16

Anexa 1 IARNA SA TE DUCI CU BINE 1.Iarna sa te duci cu bine Primavara vine, vine. Vestitorii au sosit n zavoiu-ntinerit. Vestitorii au sosit n zavoiu-ntinerit! 2.Mult dorita primavara Ne jucam din nou pe-afara Sub caisul nflorit Bine, bine ai venit. Sub caisul nflorit Bine, bine ai venit!

17

COPACELUL 1.Copacelul din gradina Primavara a-nverzit Si cu raze de la soare Alb ca neaua a-nflorit. Copacel, copacel, Te iubesc de mititel. Copacel, copacel, Te iubesc de mititel. 2.Primavara copacelul De omizi l-am curatat, Si la toamna urmatoare Rod bogat am adunat. Copacel, copacel, Te iubesc de mititel. Copacel, copacel, Te iubesc de mititel.

18