61834513-Primavara-in-Sarbatoare-Proiect-Tematic (1).pdf

 • View
  242

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of 61834513-Primavara-in-Sarbatoare-Proiect-Tematic (1).pdf

 • 8/17/2019 61834513-Primavara-in-Sarbatoare-Proiect-Tematic (1).pdf

  1/11

   

  Motto : “ Primăvară, din ce rai,  Nevisat de pământeni

    Vii cu mândrul tău alai

    Peste câmpuri şi poieni ?”

  TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂŢARE:  CU CE ŞI CUM EXPRIMĂMCEEA CE SIMŢIM?TEMA PROIECTULUI:  ,,PRIMĂVARA ÎN SĂRBĂTOARE”

  DURATA PROIECTULUI: 2 SĂPTĂMÂNIUNITATEA DE INVATAMANT: Gr!"#"$% &UNIVERSUL COPIILOR”'C()*+N%,o-%

 • 8/17/2019 61834513-Primavara-in-Sarbatoare-Proiect-Tematic (1).pdf

  2/11

  EDUCATOARE: COLCER OANA VERONICA' COSMA ELI.A

  DIRECŢII DE DE.VOLTARE/SUBTEME ALE PROIECTULUI:,,MĂRŢIŞOARE' MĂRŢIŞOARE000”,,MAMA MEA 1 COMOARA MEA’’ 

  GRUPA: MICĂ &PRICINDEL”NIVEL DE VÂRSTĂ:  I

  Ar3)45#t : Primăvara,’’anotimpul renaşterii’’, reprezintă perioadacând totul se trezeşte la viaţă după somnul lung din timpul iernii, este

  anotimpul când natura începe să ne încânte cu peisaele ei super!e, când

   păsările prin trilurile lor ne duc pe aripi de sim"onii spre ţărmuri de

  necuprins cum nici cel mai mare muzician n#ar putea să o "acă prin măestria

  lui, practic este anotimpul unui nou început $

  SCOPUL : # dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconurător%  #dezvoltarea e&primării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a

   semni"icaţiilor structurilor ver!ale orale$

  OBIECTIVELE PROIECTULUI:# să a"le despre aspectele caracteristice anotimpului primăvara%

  # să cunoască activităţile oamenilor primăvara %

  # să identi"ice imagini de primăvară dintr#un set de imagini%

  # să se e&prime corect din punct de vedere gramatical %

  # să#şi adapteze comportamentul pozitiv la cerinţele grupului %

  STRATEGII DIDACTICE:M5to!5: o!servaţia,  învăţarea prin descoperire,  conversaţia,  e&plicaţia, e&plozia

   stelară,   pro!lematizarea, demonstraţia,  e&erciţiul, ocul, lectura după imagini,

   povestirea$

  I#65#t%r !5 ,ro7(545:

  C5 8t") -o,"" : Ce vor sa afle :Că primăvara se oferă mărţişoare şi floriCă primăvara este mai cald decât iarnaCă ghiocelul este o floare

  Ce alte flori înfloresc primăvaraCum se sărbătoreşte ziua de 8 artie

  SCRISOARE CĂTRE PĂRINŢI

 • 8/17/2019 61834513-Primavara-in-Sarbatoare-Proiect-Tematic (1).pdf

  3/11

  DRAGI PĂRINIŢI,

  Primăvara a venit cu vreme frumoasă şi alai de flori.Preşcolarii grupei Pric!indel" doresc

  să afle c#t mai multe despre anotimpul renaşterii"

  $%ăr&ătoarea 'ăr(işorului, )iua 'amei*

  +n perioada - e&ruarie / 00 'artie 100, vom derula proiectul tematic 2

  PRI'Ă3ARA +N %ĂR4Ă56AR7 8"6rice materiale sau informa(ii care se potrivesc temei 

   proiectului, sunt &inevenite pentru satisfacereacurio9ită(ii 

  copiilor şi :m&ogă(irea e;perien(ei acestora.

  3Ă '7R 6ANA 37R6NI>A>6%'A 7=I)A

 • 8/17/2019 61834513-Primavara-in-Sarbatoare-Proiect-Tematic (1).pdf

  4/11

 • 8/17/2019 61834513-Primavara-in-Sarbatoare-Proiect-Tematic (1).pdf

  5/11

  C5#tr5 !5 "#t5r59 8" 4%t5r"%(5 ,)95 (% !"9,o"$"% -o,""(or

  B"7("ot5- Şt""#$ M%#",)(%t"65 Art#atlas, enciclopedii,cărti ilustrate, reviste,instrumente de scris,coli&

  # # puzzle, mozaic,+ocul umbrelor-,

   $etoane

  # materiale dinnatura, lipici,acuarele, coli,

   plastilina, plansete, stampile

  Co#9tr)-$"" ;o- !5 ro( B)-tr"5# cuburi de diferiteforme si marimi,

  .apusi, seturi devesela de $ucarie,sorturi, buchete de

  flori

  /orturi, bonete, batice, aluat, formede fursecuri , tavi de

  copt

 • 8/17/2019 61834513-Primavara-in-Sarbatoare-Proiect-Tematic (1).pdf

  6/11

  PRODUSE REALI.ATE DE COPII ŞI UTILITATEA ACESTORA: • rnamente, cu care vom orna sala de grupă, căsuta păpusii si coltul viu%• 2elicitări pentru a fi oferite părintilor la serbare%• .oster pentru sistematizare de cunostinte%• 3)pozitii pentru evaluarea 4aprecierea rezultatelor activitătii%• Cărticica +.567757- pentru sistematizare de cunostinte, priceperi, deprinderi%

  BIBLIOGRA

 • 8/17/2019 61834513-Primavara-in-Sarbatoare-Proiect-Tematic (1).pdf

  7/11

  MAMA MEA –

  COMOARA

  MEA

  MĂRŢIŞOARE'MĂRŢIŞOARE=

 • 8/17/2019 61834513-Primavara-in-Sarbatoare-Proiect-Tematic (1).pdf

  8/11

   

  o%"5 !5 -%"5t'E) (",59- %t5#t' #-5tO t)(,"# 9)7$"r"[email protected]%r # 6r> o >(or"-"-0Î#tr+o ,%rt5 o >r)#' !o):P5 -5%(%(t %(t5 !o)0G%t%+" ,(%#t% O 9,(5#!o%r5

  E% t#*59t5 !), 9o%[email protected]%r 8" o ,(o%"5 7)# %r 6r5%'O 4"#)#5 9+%r %>(%@

  Po$" 9+#-5r-" 8" t) %8%

   BRÂNDUŞA %"!5$" -o,"" %>%rP5 -4,)( #65r"tC 59t5 ,r"46%rBr#!)8% %+#>(or"tE% %r5 tr5" ,5t%(5Ş" !r5%,t !5("-%t'

   S5+#!r5%,t -tr5 9o%r5C) >(o%r5%+" ,%r>)4%t0

 • 8/17/2019 61834513-Primavara-in-Sarbatoare-Proiect-Tematic (1).pdf

  9/11

  LALEAUA

  & A4 9!"t # 3r!"#"$'O (%(5%' 4#!r -r"$'Ş" 4 ro3 !5 4#!r)( 9o%r5'S+" !5% %"#5 ()-"to%r50

  N) 8t") -5 -)(o%r5 %r5:Ro8"5' 3%(75#' %(7 o%r5?E9t5 "#t"% 45% 4"#)#5Ş" %8t5,t ")% !5 4"#5'S o )!' 9 o+#3r"*59-'M%r5' 4%r5 9 o -r59-'Ş" -) 4%r5 7)-)r"5'M%45" 9 o !%r)"59-0”

  BUBURU.A ŞI r 7)-%t50

  A-)4 3r5) #) ,ot 9 !)-'A!)# r%# 4%" ,)$"#'D5 ,5 -4, 8" !"# 3r!"#'C% (% "%r# 9 4##-0

  PRIMAVARA

  B%t5 6#t !5 ,r"46%r'S+% >-)t 4%" -%(! %>%r'

  S)9 -o,%-""+%) #>(or"t'I%r *o9 "%r7% %+#65r"t0

  I59 3#!%-"" (% ,("47%r5'C% 9 -%)t5 !5 4#-%r5'S5 r#59- -) 4"- -) 4%r50

  "5 5( 9t,#0

  Co(or%t 5 -% o >(o%r5'Tr),)( >"# 8" 4"- 5( %r5'.7o%r 6%r% ,5 -4,"5'S,)#5$" -5+%r ,)t5% 9 >"50(o%r50Î#-otro % 7)r%t o%r5?

 • 8/17/2019 61834513-Primavara-in-Sarbatoare-Proiect-Tematic (1).pdf

  10/11

  Pr"#tr5 ,5t%(5 !5 >(o%r5'.7o%r %r"," 3(7"o%r50(or" ,("-)r"!5 !)(-5%t%Str#35 !5 -)!"4"#5%t%0A(7"#%F

  P%#95()t%7)r%to%r5C) %r3"#t ,5 %r","o%r5C5+%(5%r3% !"# >(o%r5+# >(o%r5G"-" -"#5+"?” (fluturasul)

  C"#5 -%#t% to%t% 6%r%Pr"# >%#5t5 -) -"t%r%?”(Greierasul  )

 • 8/17/2019 61834513-Primavara-in-Sarbatoare-Proiect-Tematic (1).pdf

  11/11

  11