of 79/79
NEKA INFORMACIJE VAŠE ORGANIZACIJE BUDU PRISTUPAČNE SVIMA PROVEDBA SMJERNICA ZA PRISTUPAČNE INFORMACIJE Ovaj je projekt financiran uz podršku Europske unije. Ova publikacija odražava stavove samo autora te se Komisija ne može smatrati odgovornom za eventualnu uporabu ovdje sadržanih informacija.

Neka informacije vaše organizacije budu pristupačne svima your... · NEKA INFORMACIJE VAŠE ORGANIZACIJE BUDU PRISTUPAČNE SVIMA PROVEDBA SMJERNICA ZA PRISTUPAČNE INFORMACIJE Ovaj

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Neka informacije vaše organizacije budu pristupačne svima your... · NEKA INFORMACIJE VAŠE...

 • NEKA INFORMACIJE VAE ORGANIZACIJE BUDU PRISTUPANE SVIMA

  PROVEDBA SMJERNICA ZA PRISTUPANE INFORMACIJE

  Ovaj je projekt financiran uz podrku Europske unije. Ova publikacija odraava stavove samo autora te se Komisija ne moe smatrati odgovornom za eventualnu uporabu ovdje sadranih informacija.

 • Europska agencija za posebne potrebe i ukljuivo obrazovanje, 2015. 2015, European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Neka informacije vae

  organizacije budu pristupane svima: Provedba Smjernica za pristupane informacije. Ovaj je rad otvoreni obrazovni resurs ustupljen pod meunarodnom licencom Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Ako elite vidjeti primjer te licence, posjetite http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ili poaljite upit na adresu: Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

  Urednik: Marcella Turner-Cmuchal, Europska agencija za posebne potrebe i ukljuivo obrazovanje.

  Ovaj je projekt financiran uz podrku Europske unije. Ova publikacija odraava stavove samo autora te se Komisija ne moe smatrati odgovornom za eventualnu uporabu ovdje sadranih informacija.

  Projekt IKT za pristupanost informacija u uenju je multidisciplinarna mrea sljedeih europskih i meunarodnih partnera koji predstavljaju zajednice za uenje i IKT:

  DAISY Consortium European Agency for Special Needs and Inclusive

  Education

  European Schoolnet

  Global Initiative for Inclusive ICTs

  International Association of Universities

  United Nations Educational, Scientific

  and Cultural Organization

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 2

  http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/http://ict4ial.eu/partners/global-initiative-inclusive-ictshttp://ict4ial.eu/partners/global-initiative-inclusive-ictshttp://ict4ial.eu/partners/international-association-universitieshttp://ict4ial.eu/partners/international-association-universitieshttp://ict4ial.eu/partners/unescohttp://ict4ial.eu/partners/unescohttp://ict4ial.eu/partners/unescohttp://ict4ial.eu/partners/unescohttp://ict4ial.eu/partners/daisy-consortiumhttp://ict4ial.eu/partners/european-agency-special-needs-and-inclusive-educationhttp://ict4ial.eu/partners/european-agency-special-needs-and-inclusive-educationhttp://ict4ial.eu/partners/european-agency-special-needs-and-inclusive-educationhttp://ict4ial.eu/partners/european-schoolnet

 • SADRAJ Saetak ............................................................................................. 5

  Uvod ................................................................................................. 7 Zato bi vaa organizacija trebala uzeti u obzir ove preporuke ..................... 9

  Preporuke ......................................................................................... 11 Preporuka 1: Ukljuite izjavu o pristupanosti u dugoronu strategiju organizacije .................................................................................... 11 Preporuka 2: Razvijte strategiju ili program za provedbu pristupanih informacija ..................................................................................... 12 Preporuka 3: Odaberite odgovornu osobu za provedbu programa za pristupanost informacija i dostavite joj potrebne resurse ....................... 13 Preporuka 4: Planirajte inkrementalnu provedbu istovremeno budite ambiciozni i skromni ......................................................................... 14 Preporuka 5: Ugradite pristupanost u postupke izrade i irenja informacija .................................................................................................... 15 Preporuka 6: Omoguite informacije, edukaciju i obuku o pristupanosti cijelom osoblju ................................................................................ 16 Preporuka 7: Prilikom podugovaranja proizvodnje informacija, provjerite jesu li zahtjevi za pristupanost ispunjeni i podlijeu li provjeri kvalitete........... 17

  Zakljuak .......................................................................................... 19

  Model naina na koji bi vaa organizacija mogla provesti Smjernice .......... 21 Provedba pristupanih informacija: model razmatranja dionika ................... 22

  Fokus provedbe: Pristupanost informacija kao dio dugorone strategije vae organizacije .................................................................................... 22 Fokus provedbe: Odreena strategija ili program za provedbu pristupanih informacija ..................................................................................... 24 Fokus provedbe: Odaberite odgovornu osobu za provedbu programa za pristupanost informacija i dostavite joj potrebne resurse ....................... 26 Fokus provedbe: Planirajte postepenu provedbu istovremeno budite ambiciozni i skromni ......................................................................... 28 Fokus provedbe: Ugradite pristupanost u postupke izrade i irenja informacija ..................................................................................... 30 Fokus provedbe: Omoguite informacije, edukaciju i obuku o pristupanosti cijelom osoblju ................................................................................ 32 Fokus provedbe: Prilikom podugovaranja proizvodnje informacija, provjerite jesu li zahtjevi za pristupanost ispunjeni i podlijeu li provjeri kvalitete .... 34

  Dodatak A Alat za reviziju Smjernica za pristupane informacije ............... 36 Prikaz slajdova i prezentacije ............................................................. 36 Alati za online ili e-uenje.................................................................. 43 PDF datoteke .................................................................................. 50 Word dokumenti .............................................................................. 56

  Dodatak B obrazac izvjea o provedbi ................................................ 63

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 3

 • ICT4IAL/Implementation Reports Template .......................................... 63

  A General information about the organisation ................................... 63 B The implementing entity as an information provider ........................ 66

  C The implementing entity as an information producer ....................... 69 D Implementing the ICT4IAL Guidelines .......................................... 72

  E Accessibility testing of the produced documents ............................. 76 F Experiences lessons learned ..................................................... 77

  G Helpfulness/usefulness of the Guidelines ...................................... 79

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 4

 • SAETAK

  Ovaj je vodi razvijen za organizacije koje ele pruiti pristupane informacije u obrazovnom sektoru i na iroj razini. Treba se koristiti zajedno sa Smjernicama za pristupane informacije (Smjernice) te je jedan od ishoda projekta IKT za pristupanost informacija u uenju (ICT4IAL) [http://ict4ial.eu/]. Ovaj i drugi korisni materijali na mrenoj stranici smatraju se otvorenim obrazovnim resursima te se mogu besplatno distribuirati.

  Pristupane informacije podrazumijevaju informacije u formatu koji svakom korisniku i osobi koja ui omoguavaju pristup sadraju na ravnopravnoj osnovi s drugima (lanak 9., Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom UNCRPD). Preporuke i modeli provedbe u ovom vodiu temelje se na iskustvu zabiljeenom u evaluacijskim izvjeima triju organizacija ukljuenih u projekt:

  Meunarodno drutvo sveuilita

  Europska kolska mrea Europska agencija za posebne potrebe i ukljuivo obrazovanje.

  Isprobali su nacrt Smjernica koje su prethodno razvijene u sklopu projekta. Probna aktivnost dovela je do izmjena Smjernica te se njihovo praktino iskustvo nalazi u temelju ovog vodia. Nadalje, preporuke koje su razvijene u sklopu prethodnog projekta, Pruanje pristupanih informacija za cjeloivotno uenje (i-access) [http://www.european-agency.org/agency-projects/i-access], i struni savjeti na tu temu takoer su utjecali na sadraj. Pri provedbi pristupanih informacija u vaoj organizaciji, na temelju Smjernica preporuujemo sljedee:

  1) Obuhvatite izjavu o pristupanosti u dugoronoj strategiji organizacije.

  2) Razvijte strategiju ili program za provedbu pristupanih informacija. 3) Odaberite odgovornu osobu za provedbu programa za pristupanost

  informacija i dostavite joj potrebne resurse.

  4) Planirajte inkrementalnu provedbu istovremeno budite ambiciozni i skromni.

  5) Ugradnja pristupanosti u postupke izrade i irenja informacija. 6) Omoguite informacije, edukaciju i obuku o pristupanosti cijelom

  osoblju. 7) Prilikom podugovaranja izrade informacija, provjerite jesu li zahtjevi za

  pristupanost ispunjeni i podlijeu li provjeri kvalitete. Ovaj dokument sadri detalje svake preporuke, kao i model naina na koji bi vaa organizacija mogla provesti Smjernice.

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 5

  http://ict4ial.eu/http://www.european-agency.org/agency-projects/i-accesshttp://www.european-agency.org/agency-projects/i-access

 • Dva dodatka takoer su priloena. Prvi, Dodatak A Alat za reviziju Smjernica za pristupane informacije, koristan je obrazac koji bi vaa organizacija mogla koristiti pri reviziji sadraja. Drugi, Dodatak B Obrazac izvjea o provedbi, obrazac je koji su koristile organizacije ukljuene u pilot provedbu Smjernica za dostavljanje povratnih informacije.

  Nadamo se da e vam vodi biti od koristi te emo rado primiti vae povratne informacije. Nadalje, svakako s nama podijelite svoja iskustva o provedbi pristupanosti informacija za uenje. Pojedinosti o tome kako to moete uiniti nalaze se u odjeljku Zakljuak u ovom vodiu i na mrenoj stranici projekta ICT4IAL.

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 6

 • UVOD

  Ova je publikacija namijenjena uporabi sa Smjernicama za pristupane informacije [http://ict4ial.eu/guidelines-accessible-information] (Smjernice), koje su razvijene u okviru projekta ICT4IAL [http://ict4ial.eu/project-aims]. Preporuke za provedbu koje slijede rezultat su provedbi pilot programa za nacrt Smjernica. Pilot programi rezultirali su izmjenama koje su dovele do konane inaice Smjernica. Projekt ICT4IAL bio je multidisciplinarna mrea europskih i meunarodnih partnera koja predstavlja zajednice za uenje i IKT, a provodio se od 2013. do 2015. Razvijen je na temelju rezultata projekta Pruanje pristupanih informacija za cjeloivotno uenje [http://www.european-agency.org/agency-projects/i-access] radi poticanja pristupanosti informacija u uenju. Europska agencija za posebne potrebe i ukljuivo obrazovanje (Agencija) bila je koordinator projekta. Cilj Agencije u suradnji s Europskom kolskom mreom (EUN), Meunarodnim drutvom sveuilita (IAU), Organizacijom Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO), konzorcijem DAISY i Global Initiative for Inclusive ICTs [Globalna incijativa za ukljuive IKT-ove] (G3ict) jest:

  podizati osvjetenost i poveati vidljivost pitanja pruanja pristupanih informacija i njegove vanosti za jednake mogunosti cjeloivotnog uenja;

  podrati pruanje pristupanih informacija unutar organizacija razvojem, probnom provedbom i evaluacijom smjernica koje se nadograuju na temelju postojeeg rada na tom podruju (posebno na temelju preporuka projekta za i-access).

  Nacrt Smjernica probno je proveden u tri organizacije IAU-u, EUN-u i Agenciji koje rade u okviru sektora obveznog i vieg obrazovanja. Primile su potporu i izravne podatke od nekoliko kljunih savjetodavnih tijela ukljuenih u tehnologiju i pristupanost: Konzorcija DAISY, G3icta i UNESCO-a.

  Budui da su koristile predloke sadraja, digitalne dokumente (ukljuujui one koji se mogu ispisati), multimedijske sadraje i mrene stranice, organizacije su mogle identificirati mnoge izazove koji su se pojavili tijekom primjene Smjernica u radne procese. Bile su detaljno obraene pomou upitnika koji je namjerno obuhvatio ire kontekstualne informacije (pogledajte Dodatak B Obrazac izvjea o provedbi). Pomou tog postupka, organizacije su pomogle oblikovati konanu verziju Smjernica te su informirale ovaj vodi i model o tome kako uiniti informacije organizacija pristupanijima. Sudionici projekta nalaze se u razliitim fazama obrazovnog sektora te je svaki bio posebno zainteresiran da svoje informacije uini pristupanim za uenje. Meutim, Smjernice su relevantne za organizacije iz svih podruja, ukljuujui komercijalni i sektor volontera te vladina tijela. Pruaju obrazloenje za izradu pristupanih informacija, korisne definicije i praktine informacije o nainu da se to ostvari, kao i konkretne primjere.

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 7

  http://ict4ial.eu/guidelines-accessible-informationhttp://ict4ial.eu/project-aimshttp://www.european-agency.org/agency-projects/i-accesshttp://www.european-agency.org/agency-projects/i-access

 • Svaka je organizacija na svoj nain provela Smjernice: to pokazuje da e va nain pristupa ovisiti o kontekstu i situaciji vae organizacije. Ovaj vodi pokuava okupiti kljune elemente za uspjeh i detaljne preporuke o nainu na koji ih treba pokrenuti.

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 8

 • ZATO BI VAA ORGANIZACIJA TREBALA UZETI U OBZIR OVE PREPORUKE

  Provedba Smjernica trebala bi se promatrati u irem kontekstu uzimajui u obzir prava osoba s invaliditetom. Vaa organizacija ima odgovornosti i dunosti na temelju meunarodnog prava i nacionalnog zakonodavstva kako bi se osiguralo da osobe s invaliditetom jednako sudjeluju u drutvu. Kad razmiljate o svojem pristupu provedbi, uzmite u obzir koncept pristupanosti kako je opisan u lanku 9. UNCRPD-a [http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=269] i kako utjee na vau organizaciju u cijelosti. U lanku se navodi:

  1. Drave stranke ove Konvencije poduzet e odgovarajue mjere osiguravanja pristupanosti osobama s invaliditetom, izgraenom okruenju, prijevozu, informacijama i komunikacijama, ukljuujui informacijske i komunikacijske tehnologije i sustave, kao i drugim uslugama i prostorima otvorenim i namijenjenim javnosti, kako u urbanim, tako i u ruralnim podrujima, na ravnopravnoj osnovi, kako bi osobama s invaliditetom osigurale ivot neovisan o tuoj pomoi i potpuno sudjelovanje u svim podrujima ivota. Ove e se mjere, koje e ukljuivati identifikaciju i uklanjanje prepreka i barijera pristupanosti, primjenjivati, meu ostalim, na: (a) graevine, ceste, prijevoz i druge zatvorene i otvorene prostore, ukljuujui kole, stambene zgrade, zdravstvene ustanove i radna mjesta; (b) informacije, komunikacije i druge usluge, ukljuujui elektronike usluge i slube hitnih intervencija. 2. Drave stranke e takoer poduzeti odgovarajue mjere radi:

  (a) razvijanja, poticanja i praenja provedbe minimalnih standarda i smjernica za pristupanost prostora i usluga otvorenih ili namijenjenih javnosti;

  (b) osiguravanja da privatne pravne osobe koje nude prostore i usluge namijenjene javnosti vode rauna o svim aspektima pristupanosti za osobe s invaliditetom; (c) pruanja obuke interesnim skupinama o pitanjima pristupanosti s kojima se suoavaju osobe s invaliditetom; (d) osiguranja natpisa na Brailleovom pismu i u lako itljivom i razumljivom obliku u zgradama i drugim prostorima otvorenim za javnost; (e) osiguranja drugih oblika pomoi u vidu osobnih asistenata i posrednika, ukljuujui vodie, itae i strune tumae za znakovni jezik, kako bi se olakao pristup javnim objektima i prostorima otvorenim za javnost;

  (f) promicanja drugih odgovarajuih oblika pomoi i potpore osobama s invaliditetom kako bi im se osigurao pristup informacijama;

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 9

  http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=269

 • (g) promicanja pristupanosti novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija i sustava, ukljuujui internet; (h) promicanja oblikovanja, razvoja, proizvodnje i distribucije dostupnih informacijskih i komunikacijskih tehnologija i sustava u ranoj fazi, tako da te tehnologije i sustavi postanu pristupani uz minimalne trokove.

  Od poetka se istie vanost informiranja i komunikacije, konkretno IKT-ova i sustava. Druge izjave takoer imaju neposredan utjecaj na izradu, distribuciju i uporabu pristupanih informacija, posebno 1 (b), 2 (a), (b), (c), (g) i (h). Sto ezdeset dravi stranki izrazilo je svoj pristanak aktom o ratifikaciji, pristupanju ili sljedivosti, a UNCRPD stupio je na snagu. Dvadeset i sedam drava potpisalo je i obvezalo se da e u obzir uzeti dodatnu podrku ili ratifikaciju. Osamdeset i sedam dravi stranki dodatno je ratificiralo izborni protokol. To pokazuje njihovu posveenost provedbi UNCRPD-a u zakonodavstvo.

  Vie podataka dostupno je na adresi: http://indicators.ohchr.org Vaa bi organizacija ve trebala rjeavati neke od mnogih pitanja ili u obzir uzimati neke aspekte IKT-a ili e-pristupanosti. Meutim, provedba Smjernica obuhvaa mnogo vie od primjenjivanja tehnologija koje osobama s invaliditetom i/ili posebnim potrebama omoguuju da prevladaju odreene prepreke. Najvaniji su resursi i vodstvo, politika i procesi te upravljanje njima, usklaenost s normama i osiguranje kvalitete, obrazovanje i osposobljavanje, drutvena odgovornost i organizacijska strategija.

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 10

  http://indicators.ohchr.org/

 • PREPORUKE

  Sljedee preporuke temelje se na lekcijama nauenim tijekom ICT4IAL projekta. Namijenjene su da pomognu organizacijama koje ele provesti Smjernice za pristupane informacije.

  Sedam preporuka su: 1) Obuhvatite izjavu o pristupanosti u dugoronoj strategiji organizacije.

  2) Razvijte strategiju ili program za provedbu pristupanih informacija. 3) Odaberite odgovornu osobu za provedbu programa za pristupanost

  informacija i dostavite joj potrebne resurse. 4) Planirajte inkrementalnu provedbu istovremeno budite ambiciozni i

  skromni.

  5) Ugradnja pristupanosti u postupke izrade i irenja informacija. 6) Omoguite informacije, edukaciju i obuku o pristupanosti cijelom

  osoblju. 7) Prilikom podugovaranja izrade informacija, provjerite jesu li zahtjevi za

  pristupanost ispunjeni i podlijeu li provjeri kvalitete. Ove preporuke trebate primijeniti onim redoslijedom koji najbolje odgovara vaoj organizaciji. To e ovisiti o tome u kojoj ste mjeri ve razmotrili pitanje pristupanosti informacija i dajete li prednost pristupu odozgo prema dolje ili odozdo prema gore za njegovo rjeavanje.

  Preporuke su usko meusobno povezane tako da e provedba jedne prirodno dovesti do provedbe ostalih. Ako upravljaki tim eli pokrenuti tu provedbu, preporuuje se da prvo provedete prve tri preporuke. Vano je da ukljuite pristupanost u dugoronoj strategiji organizacije i planirate provedbu pristupanih informacija; to zahtijeva da jedna osoba bude odgovorna za tu provedbu.

  Preporuka 1: Ukljuite izjavu o pristupanosti u dugoronu strategiju organizacije Ukljuite izjavu o pristupanosti u dugoronu strategiju svoje organizacije. To moe biti dio cjelokupne vizije ili ciljeva vae organizacije ili element operativne strategije te e ovisiti o vrsti vae organizacije. Osobe koje rade u vaoj organizaciji trebale bi gledati tu javnu posveenost pristupanosti kao na pokreta i doputenje za razvijanje specifinih strategija, pravila i praksi kako bi se osiguralo da imate pristupane usluge, ukljuujui digitalne informacije. Dokazi proizali iz ovog projekta i drugih izvora pokazali su da izjava o pristupanosti moe imati pozitivan uinak na doseg organizacije i na dojam koji ostavlja na klijente. Postoje neki dokazi o tome da investiranje u izradu pristupanih informacija moe dovesti do poveanog prihoda te da je jeftinije na samom poetku uiniti informacije pristupanima nego kasnije.

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 11

 • Ako vaa organizacija ima pisanu izjavu ili javnu posveenost pristupanosti, vjerojatnije je da e se provesti i pokazati odrivom. To moe biti istina ak i ako je organizacija fokusirana na osobe s invaliditetom i/ili posebnim potrebama. Ako ve imate politiku koja ukljuuje pristupanost, ali se ne odnosi na pruanje pristupanih informacija, to se moe koristiti kao poetna toka za provedbu Smjernica. Zajedno sa svojim upravljakim timom obratite panju na to, koristei ove Smjernice i preporuke u ovom vodiu za relevantni sluaj.

  Preporuka 2: Razvijte strategiju ili program za provedbu pristupanih informacija Razvijte jasan plan o nainu provedbe programa za poboljanje pristupanosti informacija koje vaa organizacija razvija i iri. Prepoznavanje vanosti pristupanosti na stratekoj razini vrlo je vano, ali bi se trebalo smatrati samo polaznom tokom. Kako biste tu posveenost proveli u radnju, potrebna je sljedea politika:

  voe organizacije uspostavili su je i podrali; ima osobe potrebne za razvoj plana provedbe;

  njome koordinira osoba ovlatena za njezinu realizaciju; ima resurse.

  Razmislite tko bi trebao sudjelovati u razvoju tog plana. To e vjerojatno ovisiti o vrsti vae organizacije te bi te osobe trebale biti fleksibilne kako bi se uskladila pitanja veliine, strukture i kulture. Osobe koje sudjeluju mogu imati izravan interes ili biti ukljuene u proces, ali posebno je vano ukljuiti sve relevantne dionike.

  Pilot ispitivanje ili istraivanje o tome to je potrebno za poboljanje pristupanosti informacija moe biti poticaj za izradu izjave koja se temelji na praksi vae organizacije. Pristupanost informacija moda nije tema koja je svakome zanimljiva, ali zahtijeva sudjelovanje velikog broja osoblja ako je postavljena u kontekstu ostvarivanja opsenijih pogodnosti za sve. Strunjaci koji rade u raznim podrujima izrade sadraja vrlo e vjerojatno biti zainteresirani za to kako tehnike mogu biti od pomoi veem broju ljudi. Uvod takve strategije zahtijeva izmjenu postojee prakse u odreenim sluajevima vie rada no oni koji su probno proveli Smjernice saznali su da je tema bila popularna te da ju je osoblje u njihovim organizacijama podralo. U idealnom sluaju program za pristupanost informacija trebao bi se temeljiti na srednjoj ili dugoronoj viziji, koja bi se trebala aurirati prema saznanjima proizalima iz odreenog napretka. Neprekidan razvoj tehnologije vjerojatno e predstaviti nove prilike i izazove za pristupanost koji e se morati nadzirati i obraditi. Potroai i drutvo u cjelini imaju sve vea oekivanja u odnosu na veu ukljuivost organizacija; stoga bi vai planovi trebali biti fleksibilni i prilagoditi se kako bi usvojili te izmjene.

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 12

 • Prilikom razvoja plana, trebali biste uiniti sljedee:

  Osmislite okvir plana pomou elemenata pristupanosti relevantnih za vau organizaciju, na temelju naela navedenih u lanku 9. UNCRPD-a. Tako ete plan smjestiti unutar svojih opsenijih strategija za pristupanost, kao to je fiziki okoli i e-pristupanost.

  Naglasite mjere koje namjeravate provesti kako biste razvili i odrali interno znanje o pristupanosti i nainu njegove provedbe.

  Utvrdite odgovarajue mjere za osiguranje kvalitete koje e biti ukljuene u svaku provedbu koraka ili planova rada.

  Razmotrite da nain planiranja pristupanosti u veoj mjeri ukljuite u procese i projekte svoje organizacije.

  Ukljuite izjavu o usklaenosti s odgovarajuim meunarodnim i nacionalnim normama pristupanosti.

  ak i ako ne postoji strategija, izjava ili politika organizacije povezana s pristupanosti, poeljno je razviti pristup za provedbu pristupanosti informacija. Ako najprije to uinite, to moe dovesti do razvoja odgovarajuih izjava i politika. Ako se usmjerite na provedbu pristupanih informacija na primjer kao pilot projekt, kao u sluaju ICT4IAL projekta to bi vam trebalo omoguiti da poboljate profil i znaaj pristupanosti informacija. To moe pomoi u razvijanju kapaciteta organizacije za rjeavanje pitanja ire ukljuivosti.

  Iako je vano imati jasnu viziju izjave i strategije za provedbu procesa i postupaka za poveanje pristupanosti informacija koje izraujete, to se moda nee uvijek prvo dogoditi. Vana lekcija projektnih partnera jest da je mogue podii svijest na razliitim razinama organizacije. Pristup odozdo prema gore moe se nadopunjavati s provedbom odozgo prema dolje. Kako bi taj pristup bio odriviji od probnog procesa, va upravljaki tim mora biti posveen izradi pristupanih informacija. Nijedna organizacija koja je bila ukljuena u probnu provedbu Smjernica nije imala politiku o pristupanosti informacija kad ju je pokrenula. Meutim, nakon uporabe Smjernica organizacije su uvidjele da je politika potrebna i oekuju da e se razviti. Razvoj i provedba programa za pristupanost informacija zahtijeva da osoba iz vae organizacije bude odgovorna za voenje i koordinaciju razvoja. Kako bi provedba bila uspjena, ta osoba ili tim moraju imati potrebne resurse.

  Preporuka 3: Odaberite odgovornu osobu za provedbu programa za pristupanost informacija i dostavite joj potrebne resurse Odredite pojedinca ili tim za voenje tog razvoja. Pri provedbi programa za pristupanost informacija, vano je imati pojedinca ili tim koji moe djelovati kao sredinja toka za poticanje provedbe. Na taj nain ete imati sredinju toku za razvoj programa za provedbu Smjernica, kako je

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 13

 • navedeno u dugoronim stratekim ciljevima za pristupanost vae organizacije. Pojedinac ili tim mogu, na primjer, sudjelovati u zavrnim fazama izrade ili irenja informacija, imati ulogu voe ili sudjelovati u voenju javnih projekata ili inicijativa. Odabir pojedinca ili tima kao voe ovisit e o veliini vae organizacije ili o nainu na koji ste dosad razvili cjelokupni pristup za pristupanost i ukljuivost.

  Osoba koja koordinira uvoenje pristupanost informacija ne treba biti iskusniji lan osoblja vae organizacije, ali mora imati poticaj za voenje tog posla. To se moe postii priznavanjem vanosti tog rada, dobivanjem autoriteta za provedbu promjena i osiguravanjem dostupnosti svih odgovarajuih resursa. Ako postoje neformalni dogovori, vano ih je formalizirati tako da osobu koja je moda dobrovoljno promicala pristupanost prizna i ovlasti rukovoditeljski tim kako bi preuzela proaktivnu ulogu.

  Ovisno o vrsti izraenog sadraja, moda e biti potrebno investirati u online alate i usluge kako bi se osiguralo da sadraj bude pristupaan. To bi moglo dovesti do odreenih trokova i zato je potrebno da osoba ili tim imaju odgovarajue resurse. Meutim, u mnogim sluajevima, potrebni softverski alati su jeftini ili koriste znaajke pristupanosti postojeeg softvera. U tim sluajevima, bolje je investirati u razvoj vjetina osoblja za uporabu tih znaajki nego troiti novac na skupi softver.

  Preporuka 4: Planirajte inkrementalnu provedbu istovremeno budite ambiciozni i skromni Budite ambiciozni u razvoju svojeg sveobuhvatnog plana za pristupanost kako je definiran u izjavi vae vizije. Ta bi se ambicija trebala prenijeti na provedbeni plan koji treba obuhvaati sve podatke o tome to elite postii, uz definirane aktivnosti i prekretnice. U isto vrijeme, budite realistini u pogledu napora i sloenosti koji mogu biti potrebni. Polazna toka vae organizacije, u pogledu usvajanja naela pristupanosti, trebala bi biti utvrivanje temelja za provedbu programa za pristupanost informacija. Najpraktinija polazna toka moe biti unoenje malih inkrementalnih izmjena, na primjer primjena Smjernica na jednostavne procese, a zatim na sloenije ili skuplje procese. Mali koraci s vremenom mogu dovesti do velikih skokova i uiniti vau organizaciju pristupanom. Plan bi trebao u obzir uzeti specifinu vrstu vae organizacije, odnosno dostupne resurse, veliinu, organizacijsku sloenost i shodno tome osmisliti aktivnosti. Provedba malih izmjena koje se najprije mogu uvesti putem probnog programa ili projekta, kljuna je za odrivu provedbu, ali ne bi trebala ometati vee ciljeve. Smjernice preporuuju slian, osmiljen pristup u pogledu primjene tehnikih naela na razne vrste informacija kako bi postale pristupane. Kao prvi korak preporuuje se obrada teksta, slika i audiosadraja. Nakon to taj sadraj bude pristupaan, moe se ugraditi u naprednije medije. Smjernice takoer

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 14

 • identificiraju aktivnosti od jednostavnih do profesionalnih u pogledu razine znanja koja je potrebna za uporabu softvera za izradu pristupanih informacija. Prilikom uspostavljanja radnih grupa za provedbu plana korisno je uzeti u obzir prethodno navedeno, kao i vjetine i procese koji su potrebni za osobe koje izrauju pristupane materijale.

  Nakon to izradite cjelokupni plan za provedbu, razmislite o tome kako ga moete ugraditi u procese informacija i irenja svoje organizacije te o obuci koja e biti potrebna za to. Dobro bi bilo provesti jedan od nekoliko navedenih probnih projekata izvan svakodnevnog poslovanja i uz ogranien opseg. Tako e osoblje uiti pomou primjene naela koja e imati pozitivan uinak. Nakon to se dokau kao uinkovita, ta se naela mogu ugraditi u rutinske poslovne procese organizacije.

  Ukratko, razvijte fleksibilan i postupan plan provedbe pristupanih informacija, ali nemojte to smatrati ciljem samim po sebi. Vano je da ga redovito pregledavate kako biste osigurali da i dalje ispunjava uvjete koji se odnose na osoblje, klijente i strategiju vae organizacije.

  Preporuka 5: Ugradite pristupanost u postupke izrade i irenja informacija Provedite svoj plan i ugradite pristupanost u postupke stvaranja i irenja informacija.

  Vaa e organizacija vjerojatno ukljuiti vanjske tree strane u izradu i irenje informacija. To mogu biti autori, prevoditelji, urednici, tvrtke za digitalni dizajn i web-programeri. Iako moda niste proveli sve dosad navedene preporuke, vjerojatno ete u odreenom trenutku htjeti rijeiti praktina pitanja primjene Smjernica. Kako bi se one s vremenom ustalile u praksi, osoblje e morati koristiti Smjernice u skladu sa svojom ulogom i funkcijom u organizaciji. Dobra polazna toka jest analiza procesa za izradu informacija. Moete osnovati radnu skupinu zainteresiranih dionika koja e to uiniti. To bi moglo obuhvaati, na primjer, osobe koje se bave mrenom stranicom, informacijsko-tehnolokom infrastrukturom ili digitalnim uslugama. Bilo bi razumno ukljuiti one koji su usko povezani s izradom i objavom elektronikih ili tiskanih dokumenata. Ne mora svatko iz produkcijskog tima biti ukljuen, ali tijekom probne provedbe Smjernica u okviru projekta ICT4IAL, veina lanova tima eli sudjelovati. Vano je ukljuiti nekoga s vjetinama za komunikaciju i irenje jer e ta osoba znati na koji se nain sadraj prima i koristi. Vjerojatno ve imate sustav za autorstvo, ureivanje, pregled i izradu digitalnog i tiskanog sadraja. Ako i dalje analizirate na koji nain moete ugraditi uporabu Smjernica, saznat ete kako moete prilagoditi radni tok. Mogu se uvesti promjene kako bi se osigurala provedba pristupanosti u svim fazama procesa izrade i irenja. Primjer dobre prakse jest pruanje elektronikih predloaka i sastaviti stilski vodi koji obuhvaa zahtjeve za pristupanost. Time se urednicima, autorima,

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 15

 • dizajnerima i drugima omoguuje niz normi za pisanje i osmiljavanje dokumenata te se uspostavlja i izvrava stil za poboljanje komunikacije. U stvarnosti nee svi autori pratiti stilski vodi ili zadrati obvezno oblikovanje u predloku, tako da je vano imati urednike i lektore koji e to uiniti. Ako je dokument konvertiran u drugi oblik, kljuno je provesti kljunu provjeru pristupanosti prije produkcije. Ako radni tok zahtijeva uporabu naela pristupanosti i ako su ona ugraena u alate koji su predvieni za uporabu tijekom procesa, to ne osigurava samo pristupaan proizvod nego ima i iri uinak. To moe dovesti do poboljane svijesti o opoj pristupanosti organizacije i do toga da vanjski autori usvoje praksu pristupanosti u drugim kontekstima. Smjernice pruaju jasne savjete o znanju i vjetinama koji su potrebni u procesu proizvodnje sadraja. Meutim, bilo bi korisno provesti edukaciju i obuku tako da ih lanovi osoblja u cijeloj organizaciji mogu primijeniti. TO bi trebalo pokrivati i opu svijest o pristupanosti i strune tehnike.

  Preporuka 6: Omoguite informacije, edukaciju i obuku o pristupanosti cijelom osoblju Uspostavite program za edukaciju i obuku kako biste osvijestili cijelo osoblje o vanosti pristupanih informacija te kako biste razvili vjetine osoba koje moraju primjenjivati Smjernice.

  To moe izgledati kao izazov za svaku organizaciju jer se tehnologija neprekidno razvija i donosi nove izazove i prilike u pogledu pristupanosti. Stoga e osoblje morati nauiti nove tehnike te razumjeti i primijeniti nove standarde. Svi lanovi osoblja, novi i postojei, moraju biti u toku zbivanja. Razmislite kako vaa organizacija moe time upravljati. Jedan nain na koji moete osigurati da osoblje ima potrebne vjetine za primjenu naela za pristupanost informacija jest porazgovarati o tome tijekom zapoljavanja i poetne provedbe te u planovima za neprekidni profesionalni razvoj za pojedince i cijelu organizaciju. Razina i dubina potrebnog razumijevanja ovisit e o radnom mjestu. Dobro je imati osoblje koje zagovara pristupanost. Razumijevanje i osvijetenost vani su elementi za usvajanje promjena radne prakse. Zajedno s uvoenjem politike za pristupanost, obuka osoblja podrat e nove naine rada. Ovisno o radnom toku proizvodnje informacija vae organizacije, moda ete trebati dodatno razdijeliti obuku koju nudite. Jedan primjer jest pruanje neprekidnog profesionalnog razvoja na tri razine:

  Za cijelo osoblje: opa osvijetenost o pristupanosti i to to znai za proizvodnju, distribuciju i nain na koji e ljudi pristupati informacijama.

  Za one koji izrauju izvorni sadraj, na primjer autori: generike tehnike (kao za Smjernice).

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 16

 • Za osoblje koje radi na proizvodnji i irenju; obuka o znanju i vjetinama

  za odreene formate ili softverske programe. Cijelo bi osoblje trebalo biti educirano o tome zato su pristupanost i pristupane informacije vane. Pruanje informacija, savjeta i obrazovnih prilika cijelom osoblju trebalo bi pomoi u razvoju okruenja koje prihvaa pristupanost i moe dovesti do promjene cijele kulture. Oni koji trebaju znati koristiti znaajke pristupanosti u softverskim alatima za autorstvo i konverziju formata trebali bi proi ciljanu strunu obuku. Na primjer, ako se vaa mrena stranica razvija unutar organizacije, tehniko osoblje i programeri trebali bi biti upoznati sa smjernicama za pristupanost i nainu njihove provedbe.

  Kako biste osigurali da su lanovi vaeg osoblja osvijeteni i imaju potrebne vjetine, alati i procesi vaan su imbenik uspjeha za provedbu pristupanosti informacija. Meutim, vjerojatno e tree strane, a ne vae osoblje, u odreenoj mjeri raditi na proizvodnji ili irenju informacija u vaoj organizaciji. Vano je da te tree strane takoer primijene iste visoke standarde pristupanosti kao i vi te da mogu dokazati da su to uinili.

  Preporuka 7: Prilikom podugovaranja proizvodnje informacija, provjerite jesu li zahtjevi za pristupanost ispunjeni i podlijeu li provjeri kvalitete Ako podugovorite usluge proizvodnje mrenog sadraja ili informacija, osigurajte da svi razvojni programeri ispunjavaju zahtjeve pristupanosti.

  Sloenost proizvodnje informacija esto znai da je potrebno podugovoriti usluge u pogledu nekih ili svih vrsta medija. Kao to je potrebno da se Smjernice primijene u cijeloj vaoj organizaciji, oni koje ste zaposlili da proizvode informacije u vae ime takoer bi trebali osigurati da su pristupane. Za razvoj mrene stranice obino se angaira vanjska tvrtka kojoj se plaa za razvoj i proizvodnju mrene stranice, a tree strane moete koristiti i za izradu proizvoda kao to su videozapisi te digitalne ili tiskane publikacije.

  Preporuka projekta za i-access jest da bi pristupanost trebala biti vodee naelo za nabavu svih usluga i proizvoda [http://www.european-agency.org/agency-projects/i-access/recommendations]. Preporuka je i kupnja samo od organizacija koje su potpuno posveene pitanjima pristupanosti. Smjernice obuhvaaju pojedinosti o alatima i standardima za pristupanost informacija. Preporuuje se pristup kojim se zahtijeva da sve tvrtke koje se prijave za odreeni posao dokau kako e ispuniti uvjete, ukljuujui pojedinosti o alatima za testiranje koje e koristiti i osoblju koje ima znanje o testiranju.

  Za razvoj mrene stranice, trebali biste navesti da izrada mora biti u skladu s Web Content Accessibility Guidelines [Smjernicama za pristupanost mrenih sadraja (WCAG)] 2.0 (kako je navedeno u Smjernicama). Sve vie drava ima zakonsku obvezu ispunjavanja tog standarda. Mnogi dokumenti sa smjernicama predlau ukljuivanje osoba koje koriste pomone tehnologije ili koji ispunjavaju zahtjeve za pristupanost. Ako imate osoblje s potrebnim

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 17

  http://www.european-agency.org/agency-projects/i-access/recommendationshttp://www.european-agency.org/agency-projects/i-access/recommendations

 • strunim vjetinama, moete neke provjere provoditi unutar organizacije kako biste osigurali da su razvojni programeri primijenili odgovarajue tehnike.

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 18

 • ZAKLJUAK

  Ako informacije koje proizvodi i iri vaa organizacija uinite pristupanima, ostvarit ete pogodnosti za svoje osoblje i osobe koje koriste vae proizvode i usluge. To znai da e vae osoblje i klijenti s invaliditetom i/ili posebnim potrebama moi koristiti te informacije i uinkovitije provoditi interakciju s vama.

  Meutim, pristupane informacije samo su dio naina na koji vaa organizacija provodi ira oekivanja i zahtjeve u pogledu pravednog i jednakog tretiranja ljudi. ira pitanja ukljuuju pristupanost izgraenog okruenja i nain komunikacije i interakcije s osobljem i klijentima. Budui da se fokus na tehnologiju sve vie poveava, e-pristupanost vjerojatno e postati vaan dio vae komunikacijske strategije. U okviru ovog sveobuhvatnog pristupa, pristupanost informacija praktino je podruje za istraivanje radi poticanja promjena u vaoj organizaciji. Smjernice za pristupane informacije okupljaju na jednom mjestu savjete koje je lako pratiti, uz detaljne upute o proizvodnji pristupanih digitalnih dokumenata i sadraja. Smjernice osim korisnih popisa za provjeru ukljuuju i dodatne reference za one koji ele saznati vie o dostupnim tehnikama i alatima. Ako vaa organizacija usvoji preporuke pri primjeni Smjernica, ostvarit ete niz pogodnosti. One su detaljno opisane unutar svake preporuke te u odjeljcima Saetak i Uvod ovog vodia.

  Mnoge organizacije smatraju da je uvoenje procesa za pristupanost informacija neto to se s vremenom moe razviti na planiran i upravljan nain. Kombinacija probne provedbe novih proizvodnih pristupa, poveane osvijetenosti i edukacije te prepoznavanje vanosti pristupanosti informacija od strane upravljakog tima moe dovesti do pravih promjena. Pronaite nekoga u svojoj organizaciji tko e te preporuke provesti. To moete biti vi ili skupina kolega koja ih moe provesti na razliitim razinama. Zamolite ih da proitaju Smjernice i istrae na koji se nain one mogu primijeniti na vae poslovne procese.

  Takoer razmislite o modelu naina na koji bi vaa organizacija mogla provesti Smjernice i kako bi se one mogle prilagoditi da budu u skladu sa specifinim kontekstom i zahtjevima vae organizacije. Konano, imajte na umu da su Smjernice i provedbene preporuke samo polazna toka. Slobodno ih podijelite s drugima, stavite ih na va intranet, preporuite ih svojim web-programerima i treim stranama koje angairate za razvijanje i irenje vaih informacija. Preuzmite vlasnitvo nad njima, poboljajte ih i podijelite ta poboljanja s nama i drugima. Ako elite sudjelovati u doprinoenju Smjernicama ili podijeliti svoja iskustva o tome kako se postaje pristupanija organizacija, posjetite mrenu stranicu

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 19

 • projekta [http://ict4ial.eu/] i registrirajte se. Registracija e vam omoguiti da komentirate razna podruja mrene stranice (samo na engleskom). Da biste podrali svoju provedbu Smjernica, dostupan je model koji istie interakciju izmeu politike i prakse. Nakon tog modela slijedi detaljniji model koji se oslanja na preporuke. Odreuje razmatranja i procese koje bi razni dionici u organizaciji mogli istraiti pri provedbi pristupanosti informacija.

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 20

  http://ict4ial.eu/

 • Model naina na koji bi vaa organizacija mogla provesti Smjernice

  Pravila

  Dugorona strategija prepoznaje sve

  aspekte pristupanosti

  Pravila o pristupanosti obuhvaaju izjavu o

  pristupanosti informacija

  Pravila nabave obuhvaaju usklaenost

  pristupanosti ukljuujui stvaranje i

  irenje informacija

  Program

  Program za pristupanost informacija je

  razvijen: detaljan je i ambiciozan, ali i

  realistian te obuhvaa male

  korake

  Osoba il i tim odgovoran za

  program ima ovlasti i neke resurse

  Praksa

  Probni program Smjernica

  Obuka o osvi je tenosti za ci jelo osoblje u vezi s pri s tupanosti i kako se

  primjenjuje na informaci je

  Obuka za strunjake za sadraj o alatima koji omoguuju da informacije budu

  pristupane

  Proizvodnja sti lskih vodia i predloaka

  Radni postupci aurirani su kako bi

  obuhvatil i pristupanost

  informacija

  Informacije su proizvedene pomou

  postojeih sti lskih vodia i predloaka

  Pruatelji vanjskog sadraja autori,

  razvojni programeri, medijski strunjaci itd.

  dostavlja se sa Smjernicama,

  potrebna je odgovarajua usklaenost

  Ispitivanje pristupanosti prije

  objave

  Slika 1: Kako bi vaa organizacija mogla provesti Smjernice

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 21

 • PROVEDBA PRISTUPANIH INFORMACIJA: MODEL RAZMATRANJA DIONIKA

  Fokus provedbe: Pristupanost informacija kao dio dugorone strategije vae organizacije

  Upravljaki tim Menaderi Osoblje Strunjaci za proizvodnju i irenje

  Razmotrite kako vai poslovni ciljevi i glavna strategija djelovanja rjeavaju ira pitanja pristupanosti. Prilikom pregleda ciljeva organizacije, razmislite o tome na koji nain rjeavaju pristupanost, ukljuujui pristupanost informacija. Na primjer: Uzimate li u obzir

  naela navedena u lanku 9. UNCRPD-a?

  Obuhvaa li izjava o vaoj viziji pristupanost?

  Imate li pravila o pristupanosti i obuhvaaju li pristupane

  Razmislite o tome koliko ste osvijeteni i aktivni u pogledu zahtjeva za pristupanosti vaeg osoblja i klijenata. Na primjer:

  Jeste li svjesni potreba osoblja u pogledu pristupanosti i potreba onih osoba s kojima rade ili kojima pruaju usluge?

  Ukljuuje li to pruanje informacija i moete li pomoi osoblju u pruanju informacija koje su potpuno pristupane?

  Moete li to pitanje razmotriti zajedno s upravljakim timom

  Razmislite ispunjava li vaa organizacija potrebe za pristupanosti osoba s kojima radite ili kojima isporuujete uslugu. Prua li vaa organizacija, na primjer: Praktine smjernice o

  pristupanosti koje moete primijeniti i postoje li naini pomou kojih moete utvrditi potrebu za takvom pomoi?

  Mogunosti za obuku i podizanje svijesti o pristupanosti, ukljuujui pristupanost informacija?

  Voditelj koji je zaduen

  Razmislite trebaju li vam smjernice i obuka kako biste osigurali da su izlazne informacije koje pruate pristupane svim krajnjim korisnicima. Na primjer: Imate li jasne smjernice

  ili predloke za obrasce, multimedijski ili drugi elektroniki sadraj na kojem radite?

  Jeste li svjesni standarda za dizajn i proizvodnju pristupanog sadraja?

  Obuhvaa li stilski vodi organizacije zahtjeve za pristupanost?

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 22

 • Upravljaki tim Menaderi Osoblje Strunjaci za

  proizvodnju i irenje

  informacije?

  Imate li strategiju za pristupanost koja potie menadere i osoblje?

  kako biste razvili pravila ili poboljali radnu praksu?

  za pitanja o pristupanosti, ukljuujui praktina pitanja kao to su pristupane informacije i komunikacija?

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 23

 • Fokus provedbe: Odreena strategija ili program za provedbu pristupanih informacija

  Upravljaki tim Menaderi Osoblje Strunjaci za proizvodnju i irenje

  Razmislite o najboljem nainu za razvoj i primjenu programa kojim ete informacije svoje organizacije uiniti dostupnima. Programom biste trebali: Naglasiti mjere koje

  namjeravate provesti kako biste razvili i odrali interno znanje o pristupanosti i nainu njegove provedbe.

  Utvrdite odgovarajue mjere za osiguranje kvalitete koje e biti ukljuene u svaku provedbu koraka ili planova rada.

  Razmotriti nain kojim biste pristupanost u veoj mjeri ukljuili u

  Razmislite o tome jesu li vai klijenti ili lanovi osoblja dali do znanja da su im potrebne pristupanije informacije. Jesu li istaknuli odreene potekoe ili prepreke u pogledu uporabe razliitih oblika digitalnog sadraja? U tom sluaju, razmislite o sljedeem: Razmotrite to pitanje s

  upravljakim timom. Pitajte one koji su vas

  obavijestili o potekoama da sudjeluju u aktivnostima za unaprjeenje pristupanosti informacija.

  Znai li to da morate

  Razmislite jesu li informacije koje vaa organizacija proizvodi pristupane vama, vaim kolegama i klijentima, posebno onima s invaliditetom i/ili posebnim potrebama. Razmotrite sljedee: Jeste li svjesni

  potekoa koje bi se trebale rijeiti i o kojima biste trebali porazgovarati sa svojim menaderom.

  Pridruite se radnoj grupi koja razvija program za pristupanost informacija u vaoj organizaciji.

  Zatraite obuku o pristupanosti

  Razmislite imaju li sve kolege koji sudjeluju u proizvodnji sadraja znanje o tehnikama potrebnima za pristupanost sadraja.

  Ako ste strunjak za dizajn, proizvodnju ili komunikaciju, mogli biste uiniti sljedee:

  Upoznajte svojeg menadera i kolege sa Smjernicama za pristupane informacije.

  Predloite probnu aktivnost za ispitivanje naela Smjernica.

  Zatraite obuku o znaajkama pristupanosti za softver koji koristiti ili o alatima za provjeru

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 24

 • Upravljaki tim Menaderi Osoblje Strunjaci za

  proizvodnju i irenje

  procese i projekte svoje organizacije.

  Obuhvaati izjavu o usklaenosti s odgovarajuim meunarodnim i nacionalnim normama pristupanosti.

  provesti vie obuke o pitanjima pristupanosti.

  informacija. pristupanosti.

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 25

 • Fokus provedbe: Odaberite odgovornu osobu za provedbu programa za pristupanost informacija i dostavite joj potrebne resurse

  Upravljaki tim Menaderi Osoblje Strunjaci za proizvodnju i irenje

  Razmislite o imenovanju osobe za koordinaciju provedbe svojeg programa za pristupanost informacija. U tom pogledu u obzir uzmite sljedee: Voditelju treba

  omoguiti autoritet potreban za provedbu i uspostavljanje programa.

  Razinu potrebnih resursa za cjelovitu provedbu programa.

  Osobe koje sudjeluju u brojnim organizacijskim procesima moraju znati pruati pristupane informacije.

  Razmotrite na koji nain moete doprinijeti uspjenoj provedbi programa za pristupanost informacija vae organizacije. Na primjer:

  Saznajte razumiju li vai kolege pristupanost i jesu li voljni podrati osobu koja koordinira provedbu.

  Ako ste izravno ukljueni u proizvodnju sadraja, ponudite se za pokretanje pilot projekta ili za koordinaciju provedbe programa za pristupanost informacija.

  U obzir uzmite potrebe svojih klijenata, posebno onih s invaliditetom i/ili posebnim potrebama. Ako vjerujete da vaa organizacija moe uiniti vie, zato ne biste: Proveli anketu o

  potrebama pristupanosti vaih klijenata i dostavili povratne informacije osobi koja koordinira rad na pristupanosti informacija.

  Istraili temu i zatraili obuku koja bi vam mogla pomoi da razumijete pitanja u pogledu pristupanosti informacija.

  Razmislite o uskoj suradnji s osobom ili timom koji koordinira provedbu programa za pristupanost informacija. Va angaman i vjetine kljuan su imbenik za uspjeh. Na primjer: Razmislite o

  sudjelovanju u provedbi ili probnoj grupi za ispitivanje pristupa za provedbu procesa za pristupane informacije.

  Odredite postoje li resursi koji vam trebaju i koji bi mogli doprinijeti procesu.

  Moete li preporuiti voditelje obuke ili obuku iz ovog podruja koja bi

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 26

 • Upravljaki tim Menaderi Osoblje Strunjaci za

  proizvodnju i irenje

  Ako imate pravila o pristupanosti, koordinator programa mapira zahtjeve za pristupanost dionika u odnosu na trenutane aktivnosti za pristupanost informacija organizacije.

  Osigurajte da su lanovi osoblja potpuno svjesni rada na pristupanosti informacija i potaknite ih na sudjelovanje.

  Ponudili da sudjelujete u grupi koja vodi rad povezan s pristupanosti informacija.

  Potaknuli druge kolege na sudjelovanje.

  mogla pomoi u izvrenju rada?

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 27

 • Fokus provedbe: Planirajte postepenu provedbu istovremeno budite ambiciozni i skromni

  Upravljaki tim Menaderi Osoblje Strunjaci za proizvodnju i irenje

  Razmislite o najboljem nainu za ugradnju pristupanosti informacija u kulturu svoje organizacije tako da bude odriva dugorono. Neke polazne toke obuhvaaju: Odreivanje temelja za

  razinu pristupanosti vaih informacija i elektronikih komunikacija.

  Odluku o tome hoete li usvojiti pilot program odozdo prema gore za razmatranje pristupanih informacija ili politiku koja se temelji na pristupu odozgo prema dolje, ili oboje.

  Razmiljanje o tome kako ete osigurati da

  Razmislite o realistinim ciljevima za provedbu pristupanosti informacija u skladu sa strategijom vae organizacije. Potaknite osoblje da:

  Izrauje prezentacije ili dokumente pomou predloaka organizacije ili stilskog vodia (koji su izraeni pomou Smjernica).

  U uredski softver primijenite ugraene znaajke pristupanosti.

  Rijei provedite u djela primijenite Smjernice u svoju praksu izradom pristupanih prezentacija i dokumenata.

  Razmislite na koji nain

  Razmislite o postepenim koracima u uenju o pristupanosti informacija koji se mogu primijeniti na vau ulogu u organizaciji. Ne trebate biti strunjak, ali ako primijenite neka osnovna naela zbilja e se dogoditi velike promjene.

  Na primjer, moete: Istraiti znaajke

  pristupanosti u softveru koji koristite.

  Zatraiti smjernice o proizvodnji pristupanih dokumenata ili drugih oblika pisane komunikacije.

  Uvijek slijediti smjernice organizacije

  Razmisliti o odreenim nainima na koji moete primijeniti pristupanost u svojoj dnevnoj praksi na sve sustavniji nain. To moe obuhvaati:

  Sudjelovanje u probnim aktivnostima za razvoj radnih procesa za razvoj pristupanog sadraja i komunikacije, u skladu sa Smjernicama.

  Uenje o naprednim znaajkama softvera koji svakodnevno koristite.

  Primjenu tehnikih naela na razne vrste informacija kako bi postale pristupane.

  Poticanje faznog pristupa kojim se prvo

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 28

 • Upravljaki tim Menaderi Osoblje Strunjaci za

  proizvodnju i irenje

  pruanje pristupanih informacija vae organizacije bude proces koji je uestao i koji se razvija.

  to moete uporabiti kao temelj za poticanje usvajanja drugih praksi pristupanosti u svojoj organizaciji.

  o proizvodnji sadraja s pristupanim informacijama (ako postoje).

  Razmotriti podnoenje zahtjeva za sudjelovanje na obuci o pristupanosti.

  obrauju tekst, slike i audiosadraj, a nakon to postanu pristupani, ugrauju se u naprednije medije.

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 29

 • Fokus provedbe: Ugradite pristupanost u postupke izrade i irenja informacija

  Upravljaki tim Menaderi Osoblje Strunjaci za proizvodnju i irenje

  Razmislite kako moete osigurati da pilot projekt ili program za pristupanost informacija rezultira praktinim promjenama naina na koji proizvodite i dijelite informacije. Da biste unijeli promjene, vano je uiniti sljedee: Aurirati poslovne

  procese i povezanu dokumentaciju koja e odraavati nove zahtjeve.

  Nadzirati nove procese kako biste osigurali da se ispravno primjenjuju.

  Pruiti potrebnu obuku i podrku za one koji su ukljueni u razliite aspekte proizvodnje i

  Razmislite o strategijama koje podupiru osoblje u primjeni pristupa pristupanosti informacija vae organizacije. To moe obuhvaati:

  Sastanke o osvjetavanju i auriranju vanih poslovnih postupaka.

  Mentoriranje kolega koji provode sline zadatke povezane s proizvodnjom informacija.

  Pohvalu ili dijeljenje kad nove vrste informacija postanu pristupane. To moe obuhvaati studije sluaja ili zagovornike koji objanjavaju pogodnosti koje to

  Razmislite o utjecaju vae organizacije kroz proizvodnju pristupanih informacija za osobe s invaliditetom i/ili posebnim potrebama.

  Upitajte klijente ili kolege na koji su nain profitirali od poboljanih procesa te postoji li prostor za dodatna poboljanja.

  Vjerojatno e trebati neko vrijeme za primjenu naela pristupanosti na sve informacije u vaoj organizaciji. Moete pomoi auriranjem informacija za koje ste izravno odgovorni.

  Ako se radi o veem proizvodu, zahtijevajte

  Razmislite o tome kako moete unijeti izmjene u praksu kako biste osigurali da se naela pristupanosti informacija stalno i redovito primjenjuju. To se moe postii na sljedei nain:

  Suradnjom sa strunjacima za proizvodnju i komunikaciju radi revizije poslovnih procesa (kao to su radni tokovi).

  Osiguravanjem da autori i urednici jasno razumiju svoje uloge u pogledu pristupanosti informacija.

  Razvijanjem kljunog skupa zahtjeva koji se trebaju koristiti pri

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 30

 • Upravljaki tim Menaderi Osoblje Strunjaci za

  proizvodnju i irenje

  irenja sadraja.

  Povremeno pregledajte radne tokove kako biste saznali mogu li se poboljati u skladu s novim razvojima u pristupanosti informacija.

  donosi krajnjim korisnicima.

  Prezentacije uporabe pomonih tehnologija za informacije koje su izraene pomou Smjernica.

  da se Smjernice primijene nakon revizije.

  nabavi proizvoda s pristupanim informacijama, kao to su mrene stranice, e-knjige ili videozapisi.

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 31

 • Fokus provedbe: Omoguite informacije, edukaciju i obuku o pristupanosti cijelom osoblju

  Upravljaki tim Menaderi Osoblje Strunjaci za proizvodnju i irenje

  Razmislite o ugradnji pristupanosti informacija u politiku svoje organizacije o razvoju osoblja. U idealnom sluaju, na taj ete nain prepoznati potrebu da cijelo osoblje bude openito osvijeteno o pitanjima. Strunjaci za proizvodnju i komunikaciju mogu zahtijevati struniju obuku. Ako, na primjer, vaa organizacija zapoljava medijske ili IKT strunjake, razmislite o sljedeem:

  Organizaciji mogunosti za kontinuirano struno usavravanje i praktino iskustvo.

  Provedbi poticajnih

  Razmislite kako novo i iskusno osoblje moe ostati u toku s razvojem tehnologije i kako primjena te tehnologije moe koristiti osobama s invaliditetom i/ili posebnim potrebama.

  Bilo bi dobro da: Razmislite o nainu na

  koji podravate osoblje u iskoritavanju tehnologije i saznajte kako se moe koristiti za pomaganje osobama s invaliditetom i/ili posebnim potrebama.

  Istraite naine kako biste osigurali da lanovi osoblja imaju potrebno znanje i razumijevanje pristupanosti i vjetina

  Razmislite o tome koliko znate o pristupanosti informacija.

  Ako redovito proizvodite dokumente koje mogu koristiti osobe s invaliditetom i/ili posebnim potrebama, moete od svojeg menadera zatraiti da:

  Organizira obuku za podizanje razine ope osvijetenosti o odnosnim pitanjima.

  Provede detaljnu obuku o pogodnostima i tehnikama za proizvodnju pristupanog sadraja.

  Upitati ga postoji li imenovani strunjak o pitanjima

  Razmotrite koliko ste svjesni pitanja o pristupanosti informacija u vezi s tehnologijom koju koristite. Kao medijski strunjak (na primjer, novinar, nakladnik ili menader za digitalnu produkciju) ili IKT strunjak (kao to je web-dizajner, programer, inenjer uporabljivosti ili dizajner korisnikog iskustva), razmotrite svoje znanje o:

  Invaliditetu i/ili posebnim potrebama.

  Strategijama/alternativama interakcije ovjek-raunalo za korisnike s invaliditetom i/ili posebnim potrebama.

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 32

 • Upravljaki tim Menaderi Osoblje Strunjaci za

  proizvodnju i irenje

  struktura kako biste potaknuli visoku razinu strunosti pri provedbi programa za pristupanost informacija.

  za njezinu primjenu.

  Istraite kako to provesti tijekom zapoljavanja i poetnog uvoenja te putem neprekidnog profesionalnog razvoja.

  pristupanosti informacija koji moe pruiti savjet kada vam treba.

  Jednostavan jezik kljuni je faktor za pristupanost.

  Pravila o pristupanosti. Rjeenja pomone

  tehnologije.

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 33

 • Fokus provedbe: Prilikom podugovaranja proizvodnje informacija, provjerite jesu li zahtjevi za pristupanost ispunjeni i podlijeu li provjeri kvalitete

  Upravljaki tim Menaderi Osoblje Strunjaci za proizvodnju i irenje

  Razmotrite da uinite pristupanost, ukljuujui pristupanost informacija sastavnim dijelom politike za nabavu svih proizvoda i usluga svoje organizacije. To moe obuhvaati: Dogovor o

  pristupanosti sadraja ili elektronikih usluga tijekom ugovornih pregovora.

  Prepoznavanje da je politika nabave pravno obvezujua.

  Ukljuivanje jasnih i razumnih zahtjeva za pristupanost u pozive za natjeaj, na temelju prihvaenih standarda.

  Proces pomou kojeg

  Razmotrite to je potrebno da se Smjernice primijene ne samo u cijeloj vaoj organizaciji, nego da ih primjenjuju i oni koje ste angairali da proizvedu informacije umjesto vas. Razmislite o rasponu

  vanjskih davatelja informativnih sadraja od kojih ste naruili ili nabavili uslugu.

  Kako ete osigurati da predstavljai na vaim dogaanjima, pisci, izdavai ili dizajneri mrenih stranica pruaju pristupaan sadraj?

  Pruate li smjernice ili predloke, zahtijevate

  Uzmite u obzir pristupanost informacija kad izraujete dokumente za natjeaj kojim podugovarate usluge. Pristupanost informacija pokriva irok raspon elektronikog i tiskanog sadraja. Korisno je ako:

  Upoznati ste sa Smjernicama i opim naelima pristupanosti informacija koje propagiraju. To e pomoi da identificirate razne zahtjeve prilikom podugovaranja razvoja sadraja ili nabave digitalnog sadraja.

  Savjetujete se sa strunjakom za to podruje o odreenim

  U obzir uzmite savjete navedene u Smjernicama kad podugovarate informacije tree strane. Moe biti korisno ako: Vi ili vai kolege imate

  ili moete razviti strunost u pogledu zahtjeva za pristupanost informacija.

  Netko moe provjeriti usklaenost tree strane sa standardima pristupanosti.

  Moete biti u tijeku s najnovijim razvojem na podruju pristupanosti informacija, putem umreavanja ili neprekidnog

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 34

 • Upravljaki tim Menaderi Osoblje Strunjaci za

  proizvodnju i irenje

  dobavljai dokazuju da su ostvarili standarde pristupanosti.

  standarde usklaenosti i imate li lanove osoblja koji mogu provjeriti je li navedeno provedeno?

  zahtjevima, ako imate takvog strunjaka u organizaciji.

  profesionalnog razvoja.

  Ukljuujete osobe s invaliditetom i/ili posebnim potrebama prilikom podugovaranja sadraja i provjere nabavljenog sadraja.

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 35

 • DODATAK A ALAT ZA REVIZIJU SMJERNICA ZA PRISTUPANE INFORMACIJE

  Smjernice pruaju jasne informacije o tehnikama koje biste trebali primjenjivati da biste razne vrste informacija uinili pristupanima. Ovaj predloak moe koristiti vaoj organizaciji prilikom revizije vaeg sadraja.

  Prikaz slajdova i prezentacije

  Primjena Smjernica na razliite medije i posebne formate

  Dodajte D (da), N (ne) ili NP (nije primjenjivo) u sljedeih pet stupaca i openite komentare u zadnji stupac

  Pokuali smo primijeniti / primijenili smo

  To je bilo teko primijeniti

  To je bilo poprilino korisno

  To uope nije bilo korisno

  Ispitali smo to kod korisnika s invaliditetom povezanim s tiskanim materijalima

  Komentari

  1. korak:

  Tekst:

  Koristite jednostavan jezik koji je prikladan za

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 36

 • Primjena Smjernica na razliite medije i posebne formate

  Dodajte D (da), N (ne) ili NP (nije primjenjivo) u sljedeih pet stupaca i openite komentare u zadnji stupac

  Pokuali smo primijeniti / primijenili smo

  To je bilo teko primijeniti

  To je bilo poprilino korisno

  To uope nije bilo korisno

  Ispitali smo to kod korisnika s invaliditetom povezanim s tiskanim materijalima

  Komentari

  va dokument.

  Koristite velike fontove.

  Koristite fontove sans-serif, kao to su Arial, Helvetica ili Verdana.

  Za popise koristite funkcije za oblikovanje grafikih oznaka i numeriranje odnosno Bullets and Numbering.

  Izbjegavajte preveliku koliinu

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 37

 • Primjena Smjernica na razliite medije i posebne formate

  Dodajte D (da), N (ne) ili NP (nije primjenjivo) u sljedeih pet stupaca i openite komentare u zadnji stupac

  Pokuali smo primijeniti / primijenili smo

  To je bilo teko primijeniti

  To je bilo poprilino korisno

  To uope nije bilo korisno

  Ispitali smo to kod korisnika s invaliditetom povezanim s tiskanim materijalima

  Komentari

  informacija na jednom slajdu.

  Koristite kombinaciju boja teksta i pozadine koji daju vrlo dobar kontrast.

  Pripazite da su tekst i grafika takoer razumljivi kada se gledaju bez boje.

  Slike

  Dodajte svojim slikama alternativni tekst kao opis

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 38

 • Primjena Smjernica na razliite medije i posebne formate

  Dodajte D (da), N (ne) ili NP (nije primjenjivo) u sljedeih pet stupaca i openite komentare u zadnji stupac

  Pokuali smo primijeniti / primijenili smo

  To je bilo teko primijeniti

  To je bilo poprilino korisno

  To uope nije bilo korisno

  Ispitali smo to kod korisnika s invaliditetom povezanim s tiskanim materijalima

  Komentari

  slike.

  Koristite dostatan kontrast boja izmeu slike i pozadine.

  Izbjegavajte pozadine s previe slika, oblika ili boja.

  Izbjegavajte veze ili tekst koji su sakriveni iza drugih objekata, poput slika.

  Audio:

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 39

 • Primjena Smjernica na razliite medije i posebne formate

  Dodajte D (da), N (ne) ili NP (nije primjenjivo) u sljedeih pet stupaca i openite komentare u zadnji stupac

  Pokuali smo primijeniti / primijenili smo

  To je bilo teko primijeniti

  To je bilo poprilino korisno

  To uope nije bilo korisno

  Ispitali smo to kod korisnika s invaliditetom povezanim s tiskanim materijalima

  Komentari

  Dodajte audioinformacijama njihovu tekstualnu inaicu.

  Omoguite funkcije za prilagodbu jaine zvuka, ubrzano premotavanje naprijed, nazad i pauzu.

  Pripazite da su titlovi sinkronizirani s audiozapisom.

  Videozapisi:

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 40

 • Primjena Smjernica na razliite medije i posebne formate

  Dodajte D (da), N (ne) ili NP (nije primjenjivo) u sljedeih pet stupaca i openite komentare u zadnji stupac

  Pokuali smo primijeniti / primijenili smo

  To je bilo teko primijeniti

  To je bilo poprilino korisno

  To uope nije bilo korisno

  Ispitali smo to kod korisnika s invaliditetom povezanim s tiskanim materijalima

  Komentari

  Neka titlovi budu sinkronizirani s videozapisom.

  2. korak:

  Koristite razmjetaj slajdova koji nudi va softver.

  Kopirajte tekst iz slajda u podruje za biljeke.

  Unesite metapodatke kako biste pomogli korisnicima da pronau informacije pomou

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 41

 • Primjena Smjernica na razliite medije i posebne formate

  Dodajte D (da), N (ne) ili NP (nije primjenjivo) u sljedeih pet stupaca i openite komentare u zadnji stupac

  Pokuali smo primijeniti / primijenili smo

  To je bilo teko primijeniti

  To je bilo poprilino korisno

  To uope nije bilo korisno

  Ispitali smo to kod korisnika s invaliditetom povezanim s tiskanim materijalima

  Komentari

  internetskog pretraivanja.

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 42

 • Alati za online ili e-uenje

  Primjena Smjernica na razliite medije i posebne formate

  Dodajte D (da), N (ne) ili NP (nije primjenjivo) u sljedeih pet stupaca i openite komentare u zadnji stupac

  Pokuali smo primijeniti / primijenili smo

  To je bilo teko primijeniti

  To je bilo poprilino korisno

  To uope nije bilo koris-no

  Ispitali smo to kod korisnika s invaliditetom povezanim s tiskanim materijalima

  Komentari

  1. korak:

  Tekst:

  Koristite najjednostavniji jezik koji je prikladan za ciljnu skupinu.

  Podijelite informacije u jednake elemente kojima se moe upravljati.

  Za popise koristite funkcije za oblikovanje

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 43

 • Primjena Smjernica na razliite medije i posebne formate

  Dodajte D (da), N (ne) ili NP (nije primjenjivo) u sljedeih pet stupaca i openite komentare u zadnji stupac

  Pokuali smo primijeniti / primijenili smo

  To je bilo teko primijeniti

  To je bilo poprilino korisno

  To uope nije bilo koris-no

  Ispitali smo to kod korisnika s invaliditetom povezanim s tiskanim materijalima

  Komentari

  grafikih oznaka i numeriranje odnosno Bullets and Numbering.

  Usvojite pristupane predloke u svrhu dosljednosti.

  Pripazite da su online materijali za usavravanje takoer raspoloivi u tiskanom obliku.

  Pripazite da omoguite pauziranje, zaustavljanje i ponovno pokretanje online usavravanja.

  Slike

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 44

 • Primjena Smjernica na razliite medije i posebne formate

  Dodajte D (da), N (ne) ili NP (nije primjenjivo) u sljedeih pet stupaca i openite komentare u zadnji stupac

  Pokuali smo primijeniti / primijenili smo

  To je bilo teko primijeniti

  To je bilo poprilino korisno

  To uope nije bilo koris-no

  Ispitali smo to kod korisnika s invaliditetom povezanim s tiskanim materijalima

  Komentari

  Dodajte slikama alternativni tekst kako biste ih opisali.

  Izbjegavajte koritenje crvene, zelene i ute, kao i svjetlijih nijansi sive.

  Koristite visoki kontrast boja izmeu slike i pozadine.

  Izbjegavajte pozadine s previe slika, oblika ili boja.

  Audio:

  Dodajte audioinformacijama njihovu tekstualnu

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 45

 • Primjena Smjernica na razliite medije i posebne formate

  Dodajte D (da), N (ne) ili NP (nije primjenjivo) u sljedeih pet stupaca i openite komentare u zadnji stupac

  Pokuali smo primijeniti / primijenili smo

  To je bilo teko primijeniti

  To je bilo poprilino korisno

  To uope nije bilo koris-no

  Ispitali smo to kod korisnika s invaliditetom povezanim s tiskanim materijalima

  Komentari

  inaicu.

  Videozapisi:

  Neka titlovi budu sinkronizirani s videozapisom.

  2. korak:

  Dajte svakoj stranici strukturu pomou unaprijed definiranih naslova. Vai naslovi trebaju pratiti logiki slijed.

  Ponudite logian slijed veza, naslova i svih funkcija stranice koje korisnici mogu koristiti za navigaciju.

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 46

 • Primjena Smjernica na razliite medije i posebne formate

  Dodajte D (da), N (ne) ili NP (nije primjenjivo) u sljedeih pet stupaca i openite komentare u zadnji stupac

  Pokuali smo primijeniti / primijenili smo

  To je bilo teko primijeniti

  To je bilo poprilino korisno

  To uope nije bilo koris-no

  Ispitali smo to kod korisnika s invaliditetom povezanim s tiskanim materijalima

  Komentari

  Kod navoenja resursa, navedite metapodatke. Oznaavanje resursa relevantnim vokabularom ili znaajkama pristupanosti olakava korisniku pronalazak relevantnih i pristupanih informacija.

  Neka korisnici znaju gdje se nalaze na vaoj mrenoj stranici na nain da omoguite vidljivi ili zvuni znak koji ih upuuje gdje se nalaze u navigaciji.

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 47

 • Primjena Smjernica na razliite medije i posebne formate

  Dodajte D (da), N (ne) ili NP (nije primjenjivo) u sljedeih pet stupaca i openite komentare u zadnji stupac

  Pokuali smo primijeniti / primijenili smo

  To je bilo teko primijeniti

  To je bilo poprilino korisno

  To uope nije bilo koris-no

  Ispitali smo to kod korisnika s invaliditetom povezanim s tiskanim materijalima

  Komentari

  Dodijelite videozapisu tekstualni ekvivalent ili titlove. Za videomaterijal nemojte unijeti titlove samo za izgovorenu rije, ve takoer dodajte opis radnje.

  Navedite opise polja obrasca.

  Stavite znaajku pretraivanja na svaku stranicu.

  Kada koristite interaktivne scenarije ili sluajeve, pripazite da je takoer dostupan

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 48

 • Primjena Smjernica na razliite medije i posebne formate

  Dodajte D (da), N (ne) ili NP (nije primjenjivo) u sljedeih pet stupaca i openite komentare u zadnji stupac

  Pokuali smo primijeniti / primijenili smo

  To je bilo teko primijeniti

  To je bilo poprilino korisno

  To uope nije bilo koris-no

  Ispitali smo to kod korisnika s invaliditetom povezanim s tiskanim materijalima

  Komentari

  tekstualni ekvivalent te da mu se moe pristupiti i samo pomou tipkovnice.

  Koristite prilagodljiv/responzivan web dizajn koji omoguava prilagodbu sadraja ureaju koji koristi krajnji korisnik.

  Omoguite da se sve funkcionalnosti stranice mogu koristiti i samo pomou tipkovnice, ukljuujui funkcije prijave, pokretanja i ispisa.

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 49

 • PDF datoteke

  Primjena Smjernica na razliite medije i posebne formate

  Dodajte D (da), N (ne) ili NP (nije primjenjivo) u sljedeih pet stupaca i openite komentare u zadnji stupac

  Pokuali smo primijeniti / primijenili smo

  To je bilo teko primijeniti

  To je bilo poprilino korisno

  To uope nije bilo korisno

  Ispitali smo to kod korisnika s invaliditetom povezanim s tiskanim materijalima

  Komentari

  1. korak:

  Tekst:

  Koristite jednostavan jezik koji je prikladan za va dokument.

  Koristite velike fontove.

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 50

 • Primjena Smjernica na razliite medije i posebne formate

  Dodajte D (da), N (ne) ili NP (nije primjenjivo) u sljedeih pet stupaca i openite komentare u zadnji stupac

  Pokuali smo primijeniti / primijenili smo

  To je bilo teko primijeniti

  To je bilo poprilino korisno

  To uope nije bilo korisno

  Ispitali smo to kod korisnika s invaliditetom povezanim s tiskanim materijalima

  Komentari

  Koristite fontove sans-serif, kao to su Arial, Helvetica ili Verdana.

  Za popise koristite funkcije za oblikovanje grafikih oznaka i numeriranje odnosno Bullets and Numbering.

  Slike

  Dodajte slikama alternativni tekst kako biste ih

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 51

 • Primjena Smjernica na razliite medije i posebne formate

  Dodajte D (da), N (ne) ili NP (nije primjenjivo) u sljedeih pet stupaca i openite komentare u zadnji stupac

  Pokuali smo primijeniti / primijenili smo

  To je bilo teko primijeniti

  To je bilo poprilino korisno

  To uope nije bilo korisno

  Ispitali smo to kod korisnika s invaliditetom povezanim s tiskanim materijalima

  Komentari

  opisali.

  Koristite visoki kontrast boja izmeu teksta i pozadine.

  Izbjegavajte pozadine s previe slika, oblika ili boja.

  Izbjegavajte veze koje su sakrivene iza drugih objekata, poput slika.

  2. korak:

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 52

 • Primjena Smjernica na razliite medije i posebne formate

  Dodajte D (da), N (ne) ili NP (nije primjenjivo) u sljedeih pet stupaca i openite komentare u zadnji stupac

  Pokuali smo primijeniti / primijenili smo

  To je bilo teko primijeniti

  To je bilo poprilino korisno

  To uope nije bilo korisno

  Ispitali smo to kod korisnika s invaliditetom povezanim s tiskanim materijalima

  Komentari

  Odredite jezik dokumenta pod postavkama.

  Izbjegavajte spremanje vae PDF datoteke kao slike.

  Oznaite dokument.

  Koristite provjeru pristupanosti koju omoguava softver kao jednostavnu provjeru prije dijeljenja

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 53

 • Primjena Smjernica na razliite medije i posebne formate

  Dodajte D (da), N (ne) ili NP (nije primjenjivo) u sljedeih pet stupaca i openite komentare u zadnji stupac

  Pokuali smo primijeniti / primijenili smo

  To je bilo teko primijeniti

  To je bilo poprilino korisno

  To uope nije bilo korisno

  Ispitali smo to kod korisnika s invaliditetom povezanim s tiskanim materijalima

  Komentari

  dokumenta.

  Koristite najnovije verzije softvera za stvaranje PDF datoteke. Novije verzije softvera ukljuuju aurirane znaajke pristupanosti.

  Unesite metapodatke kako biste pomogli korisnicima da pronau informacije

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 54

 • Primjena Smjernica na razliite medije i posebne formate

  Dodajte D (da), N (ne) ili NP (nije primjenjivo) u sljedeih pet stupaca i openite komentare u zadnji stupac

  Pokuali smo primijeniti / primijenili smo

  To je bilo teko primijeniti

  To je bilo poprilino korisno

  To uope nije bilo korisno

  Ispitali smo to kod korisnika s invaliditetom povezanim s tiskanim materijalima

  Komentari

  pomou internetskog pretraivanja.

  Ukljuite sve relevantne elemente u strukturu dokumenta.

  Navedite opise polja obrasca.

  Pripazite da pristupanost ne bude kompromitirana kod zatite PDF dokumenata.

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 55

 • Word dokumenti

  Primjena Smjernica na razliite medije i posebne formate

  Dodajte D (da), N (ne) ili NP (nije primjenjivo) u sljedeih pet stupaca i openite komentare u zadnji stupac

  Pokuali smo primijeniti / primijenili smo

  To je bilo teko primijeniti

  To je bilo poprilino korisno

  To uope nije bilo korisno

  Ispitali smo to kod korisnika s invaliditetom povezanim s tiskanim materijalima

  Komentari

  1. korak:

  Tekst:

  Koristite jednostavan jezik koji je prikladan za va dokument.

  Koristite velike fontove.

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 56

 • Primjena Smjernica na razliite medije i posebne formate

  Dodajte D (da), N (ne) ili NP (nije primjenjivo) u sljedeih pet stupaca i openite komentare u zadnji stupac

  Pokuali smo primijeniti / primijenili smo

  To je bilo teko primijeniti

  To je bilo poprilino korisno

  To uope nije bilo korisno

  Ispitali smo to kod korisnika s invaliditetom povezanim s tiskanim materijalima

  Komentari

  Koristite fontove sans-serif, kao to su Arial, Helvetica ili Verdana.

  Za popise koristite funkcije za oblikovanje grafikih oznaka i numeriranje odnosno Bullets and Numbering.

  Slike

  Dodajte slikama alternativni tekst kako biste ih

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 57

 • Primjena Smjernica na razliite medije i posebne formate

  Dodajte D (da), N (ne) ili NP (nije primjenjivo) u sljedeih pet stupaca i openite komentare u zadnji stupac

  Pokuali smo primijeniti / primijenili smo

  To je bilo teko primijeniti

  To je bilo poprilino korisno

  To uope nije bilo korisno

  Ispitali smo to kod korisnika s invaliditetom povezanim s tiskanim materijalima

  Komentari

  opisali.

  Koristite visoki kontrast boja izmeu teksta i pozadine.

  Izbjegavajte pozadine s previe slika, oblika ili boja.

  Izbjegavajte veze koje su sakrivene iza drugih objekata, poput slika.

  2. korak:

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 58

 • Primjena Smjernica na razliite medije i posebne formate

  Dodajte D (da), N (ne) ili NP (nije primjenjivo) u sljedeih pet stupaca i openite komentare u zadnji stupac

  Pokuali smo primijeniti / primijenili smo

  To je bilo teko primijeniti

  To je bilo poprilino korisno

  To uope nije bilo korisno

  Ispitali smo to kod korisnika s invaliditetom povezanim s tiskanim materijalima

  Komentari

  Odredite jezik dokumenta.

  Oznaite dokument kako bi dobio strukturu pomou funkcije u softveru koji koristite.

  Koristite provjeru pristupanosti koju omoguava softver kao jednostavnu provjeru prije dijeljenja dokumenta.

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 59

 • Primjena Smjernica na razliite medije i posebne formate

  Dodajte D (da), N (ne) ili NP (nije primjenjivo) u sljedeih pet stupaca i openite komentare u zadnji stupac

  Pokuali smo primijeniti / primijenili smo

  To je bilo teko primijeniti

  To je bilo poprilino korisno

  To uope nije bilo korisno

  Ispitali smo to kod korisnika s invaliditetom povezanim s tiskanim materijalima

  Komentari

  Koristite najnovije verzije softvera. Novije verzije softvera ukljuuju aurirane znaajke pristupanosti. Meutim, pripazite da se elektroniki dokument moe koristiti i u starijim verzijama.

  Ispunite informacije s metapodacima

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 60

 • Primjena Smjernica na razliite medije i posebne formate

  Dodajte D (da), N (ne) ili NP (nije primjenjivo) u sljedeih pet stupaca i openite komentare u zadnji stupac

  Pokuali smo primijeniti / primijenili smo

  To je bilo teko primijeniti

  To je bilo poprilino korisno

  To uope nije bilo korisno

  Ispitali smo to kod korisnika s invaliditetom povezanim s tiskanim materijalima

  Komentari

  kako biste pomogli korisnicima da pronau informacije internetskim pretraivanjem.

  Ukljuite sve relevantne elemente u strukturu dokumenta.

  Izbjegavajte horizontalno pomicanje (pomicanje s lijeva na desno ili obratno).

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 61

 • Primjena Smjernica na razliite medije i posebne formate

  Dodajte D (da), N (ne) ili NP (nije primjenjivo) u sljedeih pet stupaca i openite komentare u zadnji stupac

  Pokuali smo primijeniti / primijenili smo

  To je bilo teko primijeniti

  To je bilo poprilino korisno

  To uope nije bilo korisno

  Ispitali smo to kod korisnika s invaliditetom povezanim s tiskanim materijalima

  Komentari

  Navedite opise polja obrasca.

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 62

 • DODATAK B OBRAZAC IZVJEA O PROVEDBI

  The organisations involved in the trial implementation of the Guidelines used the following template to provide feedback. Analysis of the responses, along with other sources and expert advice, has informed the recommendations in this guide. Your organisation may find the template a useful starting point for a pilot project. You may also consider using the audit template in Appendix A to assess the accessibility of your existing digital content.

  ICT4IAL/Implementation Reports Template

  A General information about the organisation

  (01) Name of the organisation

  (02) Address/headquarters

  (03) Legal constitution of the organisation

  [Public, private; association, foundation or whatever it is.]

  (04) Main objectives of the organisation [Short description of the organisations main objectives.]

  (05) Is the organisation an umbrella organisation?

  [Description of the organisational setting: national, international, member-based, monolingual, multilingual, etc.]

  (06) How many members the organisation has [if applicable]

  (07) How the membership is composed [if applicable] [Short description.]

  (08) How the organisation is funded

  [Short summary.]

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 63

 • (09) Implementing entity [part of the whole organisation] [Headquarters, secretariat, or whatever the implementing entity is called.]

  (10) Does your organisation have a general principle/policy/strategy regarding its activities and how they are carried out?

  [Yes or no; if yes, please attach a copy of the document.]

  (11) If yes, is there an accessibility statement? [Yes or no; if yes, please quote it here.]

  (12) If yes, is there institutionalised monitoring that measures progress?

  [Yes or no; if yes, please quote the corresponding clause here.]

  (13) If yes, is the monitoring systematically applied? [Yes, no, or statement regarding to what extent the monitoring is applied.]

  (14) Is there a designated person serving as the organisations accessibility focal point?

  [Yes or no.]

  (15) Number of employees in the implementing entity [Figure: XY employees.]

  (16) Total full-time equivalent (FTE)

  [The figure equals XY FTE.]

  (17) Do the employees work in a centralised office or remotely?

  [Describe how your organisation works in this respect.]

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 64

 • (18) Name of the person submitting the report

  [First name, last name.]

  (19) Email address of this person

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 65

 • B The implementing entity as an information provider

  1. Main type(s) of audience(s) for whom the published information is intended [Short description of the audience(s) and, perhaps, their expectations.]

  2. The entitys information published in several languages

  [Indicate whether the entity publishes (the same) information in more than one language; if yes, how many, please list them; which is the main language; are translations performed systematically or on an ad-hoc basis?]

  3. Types of information the implementing entity produces

  [Indicate by Yes or No the types of information according to the following list:] General information:

  Guidelines: Standards:

  Manuals: Scientific reports:

  Other types: [please indicate]

  4. Types of distribution [Indicate by Yes or No the types of distribution the implementing entity uses:]

  Website: Electronic documents posted on the website:

  Distribution by email: Print:

  Others: [please indicate]

  5. Criteria for the chosen distribution channels

  [Indicate the criteria that determine whether you choose one or other distribution channels for specific information.]

  6. Complexity in terms of structure and layout of the entitys publications [excluding the website]

  [Indicate the approximate percentage (%) of your publications according to the following degrees of complexity:]

  Very simple:

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 66

 • [Mainly text, simple hierarchical chapter structure, no images, videos or tables, etc.; no textboxes, endnotes or footnotes, etc.]

  Medium:

  [There are some images, tables, annexes, graphs or diagrams.] Complex:

  [Same as Medium, but with a lot of images, audio, etc.] Advanced:

  [Very complex, scientific content and even videos and interactive features.]

  7. Number of published documents a year and their size [excluding website content]

  [Indicate the approximate number of published documents the entity produces per year and their size range (numbers of pages, A4, for instance: from 2 pages to 570 pages).]

  8. Types of media [excluding the website] [Indicate by Yes or No whether the following types of media are used in your publications, irrespective of their prevalence.]

  Text: Tables:

  Graphical elements (graphs, diagrams, etc.): Images:

  Mathematical formulas: Audio:

  Video:

  9. Types of output formats the entity provides to the audience(s) [excluding the website content]

  [Indicate by Yes or No the output formats that are made available to the audience(s).]

  Word: OpenOffice (LibreOffice):

  PDF: HTML:

  Print: Others: [please indicate]

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 67

 • 10. Complexity and media used on the entitys website

  [Reply with Yes or No; please give further information if necessary.] Is the website public?

  Does the website have a restricted area? Does the website require a login process?

  If yes, describe in detail how the user login works (including, if applicable, potential advanced security measures).

  Does the website display text? Does the website display tables? Does the website display formulas?

  Does the website display audio? Does the website display graphical elements?

  Does the website display video? Does the website include forms to be filled in?

  Does the website include an online payment system? Does the website include links to social media (Facebook, Twitter, etc.)?

  Is the website linked with forums, blogs or similar media that include

  two-way communication flows?

  Neka informacije vae organizacije budu pristupane svima 68

 • C The implementing entity as an information producer

  C1 Website content [Does not include electronic documents in any format posted on the website.]

  1. The technical implementation of the entitys website [web design and architecture]

  [Indicate by Yes or No which is applicable or give the required reply.] is done in-house:

  if yes, does the entity set WCAG 2.0 compliance as an internal requirement?

  if not, why not?

  if yes, does the entity test the WCAG 2.0 compliance of the product?

  is done by a third party (outsourced): if yes, doe