Click here to load reader

Osnovne informacije o Osnovne informacije o socijalnoj pomoći

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Osnovne informacije o Osnovne informacije o socijalnoj pomoći

Osnovne informacije o socijalnoj pomoi 2021Osnovne informacije o socijalnoj pomoi Usluge graanima Münchena koji su u teškom poloaju
2021 Kroatisch
Impresum
St.-Martin-Straße 53 81669 München
Slike: fotolia.com: Karl Naundorf (Titel), Alexander Raths (Titel, S. 21), britta60 (S. 30), CrazyCloud (S. 35); Thinkstock: Kollektion istock: Melpomenem (S. 3), furtaev (S. 12), Sarah Garner (S. 15), diego_cervo (S. 18), Choreograph (S. 27), nataliaspb (S. 24), curtis_creative (S. 9), JackF (S. 32); Kollektion Blend Images: John Lund (S. 38)
Dizajn: Uta Börger | www.in-wort-und-bild.net Prevodioc: Kern AG, Sprachendienste Tisak: Stadtkanzlei München Tiskano na 100% recikliranom papiru Verzija: 2021, 6. izdanje
zadovoljstvo mi je predstaviti Vam brošuru „Osnovne informacije o socijalnom osiguranju“.
Ako ste zbog bolesti, invalidnosti ili starosti u teškom socijalnom ili ekonomskom poloaju, na raspolaganju su Vam brojne opcije pomoi.
Stalo nam je do toga da svi graani Münchena znaju koje pomoi su im dostupne i kome se mogu obratiti.
U ovoj brošuri navodimo informacije o zakonskim potpora- ma u skladu s 12. sveskom Socijalnog zakonika (SGB XII). Osim toga, pruamo Vam pregled dobrovoljnih usluga Münchena kao glavnog grada pokrajine.
Rado emo Vas savjetovati kako moete primiti pomo kad god je trebate.
Slobodno kontaktirajte nas ili navedenu nadlenu instituciju.
Dorothee Schiwy Referentica Ureda za socijalnu pomo
2
Sadraj
B. Definitivno niste više radno aktivni? Strana 9
C. Što ako samo privremeno odnosno do odreenog roka niste radno aktivni? Strana 12
D. Potrebna vam je pomo ili njega zbog invaliditeta? Strana 15
E. Pomo za starije ljude Strana 18
F. Ne moete plaati svoje doprinose za zdravstveno osiguranje i osiguranje za sluaj tue pomoi i njege ili niste zdravstveno osigurani i osigurani za sluaj potrebe za tuom pomoi i njegom? Strana 21
G. Kuna dostava hrane Strana 24
H. Pomo kuanstvu Strana 27
I. Uklanjanje smea iz stana i generalno išenje Strana 30
J. Pomo kod dugova i steaja Strana 32
K. Pravno zastupanje Strana 35
L. Dobrovoljne usluge u okviru socijalne pomoi Strana 38
M. Adrese Strana 44
A. Objašnjenje vanih termina
U ovoj ete brošuri nai pregled zakonskih i dobrovoljnih oblika pomoi, koje moete koristiti kao usluge potpore Grada Münchena ako nemate dovoljano novca za ivot ili vam je potrebna pomo. Prije svega vam elimo objasniti vana naela i terminologiju socijalne pomoi.
4
1. Što je socijalna pomo?
To je zakonsko davanje s namjenom da se ljudima omogui dostojanstven ivot. Onaj tko si ne moe pomoi svojim sredstvima ili ne dobiva od drugih potrebnu potporu, pod odreenim uvjetima ima pravo na razne usluge. Onaj tko doe u nevolju, dobiva pomo kod koje se u obzir uzima osobni i ekonomski status.
2. Kada se dobiva socijalna pomo?
Socijalnu pomo dobivate tek kada ne moete (više) pomoi sami sebi (npr. putem osobnih ili ne moete dobiti potrebnu pomo niti od drugih (mirovinsko osiguranje, fond za osiguranje u sluaju potrebe za tuom pomoi i njegom itd., ali ni od lanova obitelji). Prvo se moraju iscrpiti sve druge mogunosti i iskoristiti sva druga prava, prije nego se prui socijalna pomo. To se zove „podreenost socijalne pomoi”.
3. Tko ne dobiva pomo za ivotna davanja prema Socijalnom zakoniku (SGB) XII?
Radno sposobne osobe koje ne mogu nai radno mjesto ili zarauju premalo da bi pokrile svoje potrebe (toka 4), mogu traiti davanja da bi pokrili svoje potrebe ( pokrivanje osnovne egzistencije u vidu novane pomoi za nezaposlene (Arbeitslo- sengeld II) u Centru za zapošljavanje (Jobcenter). Oni dobivaju potporu u okviru Druge knjige Socijalnog zakonika (SGB II).
U vezi s pitanjima o moguim pravima i davanjima mogu se obratiti Centru za zapošljavanje (Jobcenter), koji se nalazi u svakom Uredu za socijalna pitanja graana (Sozialbürgerhaus).
5
Ljudi bez stana mogu se obratiti informativnom centru (Infothek) odjela za pomo ljudima bez stana i prevenciju (Wohnungslosenhilfe und Prävention). Adrese Stranica 47
4. Što se podrazumijeva pod pojmom potrebe odn. poveane potrebe?
Potreba je iznos koji netko moe traiti za prikladan, individualan ivot. U to se ubrajaju, pored ostalog: – redovite potrebe (u njih ulaze npr. troškovi hrane, odjee,
kuanske potrepštine, predmeti za kuanstvo, struja, voda, popravci, izdaci za rekreativne aktivnosti)
– prikladni troškovi smještaja i grijanja
Redovite potrebe mogu biti razliite. One ovise o od starosti i ivotnim situacijama. Tako npr. djeca dobivaju manju naknadu za redovite potrebe od odraslih. Tada se govori o „relevant- nim” redovitim potrebama. Za odrasle samce naknada za redovite potrebe u 2021. godini iznosi u Münchenu 468 eura.
Osim toga, nekim ljudima potrebne su i tzv. poveane potre- be, dakle, imaju vee izdatke nego drugi (npr. trudnice). Ovo davanje isplauje se kao dodatak uz redovite potrebe i tako se uveava iznos koji ovlaštena osoba moe dobiti. Osobe, koje zbog zdravstvenih razloga imaju vee troškove za svoju ishranu, mogu eventualno dobiti dodatak uz redovite potre- be. Ljudi s potrebom kune potpore mogu trebati pomo za odravanje domainstva (pranje, išenje) ili manje pomoi u 6 osobnim potrebama (npr. pranje kose) ili u socijalnom okruenju kod lakših tjelesnih ogranienja (praenje do ambulante).
6
5. Što su to prihodi i imovina?
To u pravilu podrazumijeva osobni prihod i imovina, ali npr. i prihodi i imovina branih parova ili ivotnih partnera/partne- rica koji ne ive odvojeno.
U prihod se ubrajaju naroito plaa i zarada, mirovine, uplate za uzdravanje, prihodi od iznajmljivanja ili davanja u zakup, ali i kamate. Pod imovinom se podrazumijevaju npr. goto- vina, ušteevina, vrijednosnice, stambena štednja, ivotno osiguranje, motorna vozila, kua i zemljište, stan u vlasništvu.
6. Provjera prihoda i imovine
Da bi se utvrdilo imate li pravo na socijalnu pomo, najpri- je e se obaviti provjera vaših prihoda. Rauna se moete li dobiti pomo i u kolikom iznosu. Pritom e se usporediti vaše potrebe (potrebno) s vašim prihodom (raspoloivo).
I vrijednost imovine igra ulogu, iako ovdje postoji tzv. „iznos koji se ne rauna”. Ovisno o tome od toga koja pomo vam je potrebna, utvruje se i „iznos koji se ne rauna”. Njime moete slobodno raspolagati, ak i ako primate socijalnu pomo. Iznos koji se ne rauna sada iznosi za svakog odraslog najmanje 5.000 eura.
Nakon provjere moete li dobiti financijsku potporu, primit ete pisano priopenje (rješenje). Tamo stoji koliki je iznos za isplatu i kako se izraunava.
7
7. Moraju li lanovi obitelji plaati uzdravanje?
Naelno e nositelj socijalne pomoi (u ovom sluaju Grad München) pisati lanovima obitelji koji imaju obvezu plaa- nja uzdravanja (npr. roditeljima, djeci, rastavljenim branim partnerima ili onima koji ive odvojeno) im pone isplata pomoi. Mora li se uzdravanje stvarno plaati, ovisi o vrsti pomoi, kao i o osobnom i ekonomskom statusu lanova obitelji.
8. Gdje i kako moete traiti pomo?
Molimo vas da se najprije obratite informativnom centru (Infothek) u Uredu za socijalna pitanja graana (Sozialbürger- haus). Nadlenost Ureda za socijalna pitanja graana (Sozial- bürgerhaus) ovisi o vašoj adresi stanovanja. Adrese Ureda za socijalna pitanja graana (Sozialbürger- haus) nai ete na: str. 44 ili internetu na
www.muenchen.de/sbh
U informativnom centru (Infothek) dobit ete imena i brojeve telefona referenata koji su nadleni za vas, kako biste mogli dogovoriti termin za podnošenje zahtjeva.
Ako ne moete doi osobno, postoji mogunost da putem telefona ili pismeno stupite u kontakt s Uredom za socijalna pitanja graana. Po potrebi referent moe doi k vama kui i preuzeti zahtjev.
9. Što vam je potrebno za podnošenje zahtjeva?
Molimo vas da kod prvog zakazanog dolaska ponesete sa sobom sljedee dokumente: – osobnu iskaznicu – i eventualno iskaznicu za teške invalide – ugovor o zakupu stana i obavijest o posljednjem poveanju
stanarine – potvrde o prihodima (npr. obraun plae, rješenje o
mirovini) – dokaze o imovini (npr. dokazi o ušteevini, vrijednosnice,
stambena štednja, ivotno osiguranje, motorna vozila, kua i zemljište itd.)
– izvode s bankovnih rauna za posljednja tri mjeseca – ako postoje, struno mišljenje o njezi ili rješenje invalidskog
osiguranja
Moete potraiti informacije o raznim temama i na internetskoj stranici www.muenchen.de/sozialamt
B. Definitivno niste više radno aktivni?
Ako zbog godina ili trajnog smanjenja radne sposobnosti definitivno niste više radno aktivni i niste u stanju osigurati svoju osnovnu egzisten- ciju, moete podnijeti zahtjev za osnovnu pomo u starosti i u sluaju smanjene radne sposobnosti (l. 41 i dalje SGB XII)
10
1. Tko ima pravo na pomo?
Osnovno osiguranje primaju osobe – koje su dostigle mjerodavnu starosnu granicu za starosnu mirovinu ili – koje su navršile 18. godinu ivota i koje su bez obzira o
stanju na trištu rada trajno potpuno nesposobne za rad u smislu obaveznog mirovinskog osiguranja
ili – koje su navršile 18. godinu ivota, za vrijeme, u kojem pro-
laze kroz poetni postupak u jednoj radionici za invalidne osobe i podruje strukovnog obrazovanja ili djeluju u rad- nom podruju
– i ija sredstva nisu dovoljna
Osobe koje trae posao, koje su radno sposobne i lanovi njihovih obitelji mogu traiti novanu pomo za nezaposlene (Arbeitslosengeld II) u Centru za zapošljavanje (Jobcenter) München, koji se nalazi u Uredu za socijalna pitanja graana (Sozialbürgerhaus).
2. Koje usluge moete dobiti?
– Odgovarajue redovite potrebe – primjerene troškove smještaja i grijanja – eventualne dodatke za uveane potrebe – doprinose za zdravstveno osiguranje i osiguranje za sluaj
tue pomoi i njege (ako ne postoji obvezno osiguranje) – zakonski utvrene vrste jednokratne pomoi, npr. – prvo opremanje stana ukljuujui kuanske ureaje – prvo opskrbljivanje odjeom – davanja za
obrazovanje i dio za djecu
11
Više informacija nai ete na stranici www.muenchen.de/but – Dobrovoljna davanja (poglavlje L, stranica 38)
Imajte na umu Da biste dobili osnovnu pomo, potrebno je podnijeti pisani zahtjev. Za prijem zahtjeva dogovorite termin s nadlenim referentom u Uredu za socijalna pitanja graana (Sozialbürgerhaus). Takoer moete dogovoriti termin za kunu posjetu.
Pomo se moe odobriti od prvog dana u mjesecu kada je vaš zahtjev kao osobe kojoj je potrebna pomo primljen kod nositelja socijalne pomoi. (Ako ste zahtjev podnijeli npr. 17. svibnja, naknada se isplauje od 1. svibnja.)
Nije mogua isplata za razdoblje prije toga, tako da se ne mogu preuzeti dugovi za taj period. (Ako ste npr. posudili novac da biste preivjeli odreeno vrijeme, taj iznos vam nee biti nadoknaen.) Iznimka je dug za stanarinu (poglavlje J, str. 32).
3. Napomena
Ako nemate pravo na tekuu mjesenu pomo, moda vam se moe odobriti jednokratno novano davanje (npr. za prvo opremanje stana). Moda imate pravo i na subvenciju stanarine. Zahtjev ete dobiti u informativnom centru u Uredu za stanovanje i migracije i Uredu za socijalna pitanja graana (str. 48).
13
1. Tko ima pravo na pomo?
Oni koji – svoju osnovnu egzistenciju ne mogu podmiriti ili ne mogu
u dovoljnoj mjeri podmiriti svojim naporima i sredstvima, i – due od šest mjeseci, ali ne trajno, mogu raditi manje od
3 sata dnevno. Onaj tko je radno sposoban i kome je potrebna pomo, moe u Centru za zapošljavanje (Jobcenter) München zatraiti novanu pomo za nezaposlene (Arbeitslosengeld II). Centar za zapošljavanje (Jobcenter) nalazi se u Uredu za socijalna pitanja graana (Sozialbürgerhaus).
2. Koje usluge moete dobiti?
– Odgovarajue redovite potrebe – primjerene troškove smještaja i grijanja – eventualne dodatke za uveane potrebe – doprinose za zdravstveno osiguranje i osiguranje za sluaj
tue pomoi i njege (ako ne postoji obvezno osiguranje) – zakonski utvrene vrste jednokratne pomoi, npr. – prvo opremanje stana ukljuujui kuanske ureaje – prvo opskrbljivanje odjeom – davanja za obrazovanje i dio za djecu Više informacija nai ete na stranici www.muenchen.de/but – Dobrovoljna davanja (poglavlje L, str. 38)
Imajte na umu Pomo za osnovnu egzistenciju isplauje se od dana, kada je nositelj socijalne pomoi saznao da vam je potrebna pomo.
Nije mogua isplata za period prije toga, tako da se ne mogu preuzeti dugovi za taj period. (Ako ste npr. posudili novac da biste preivjeli odreeno vrijeme taj iznos vam nee biti nadoknaen.)
Iznimka je dug za stanarinu (poglavlje J, str. 32).
3. Napomena
Ako nemate pravo na tekuu mjesenu pomo za osnovnu egzistenciju, moda vam se moe odobriti jednokratno novano davanje (npr. za prvo opremanje stana).
Moda imate pravo i na subvenciju stanarine. Zahtjev moete dobiti u informativnim centrima u Uredu za stanovanje i migraciju i u Uredu za socijalna pitanja graana (poglavlje M, str. 44 I 48).
D. Potrebna vam je pomo ili njega zbog invaliditeta?
Ako vam je zbog tjelesne, mentalne ili duševne bolesti / invaliditeta potrebna njega morate se obratiti svom invalidnom osiguranju. Ako niste osigurani za sluaj potrebe za tuom pomoi i njegom ili ako davanja fonda i vaša vlastita sred- stva nisu dovoljna, moete traiti pomo za tuu pomo i njegu (l. 61 i dalje SGB XII).
16
Za pomo i njegu ili kada zbog invalidnosti trebate pomo (npr. kod praenja na društvena dogaanja ili uslugu prijevo- za za ljude s invaliditetom) odgovoran je okrug Oberbayern kao vaša nadlena kontakt osoba.
Bezirk Oberbayern Bezirksverwaltung Prinzregentenstraße 14 80538 München Telefon: 089 2198-01 Faks: 089 2198-11900
Okrug je zatim nadlean za sve pomoi, na primjer i za osnovno osiguranje (poglavlje B, str. 9).
I za pomoi u potpuno stacionarnim domovima za starije i domovima za pruanje njege odgovoran je okrug Oberbayern ako je prebivalište prije dolaska u dom bilo na podruju Oberbayern. To ovisi o stupnju potrebne njege.
Portal Münchner Pflegebörse daje informacije o slobodnim mjestima. Na njemu se omoguava pregled kapaciteta u Münchenu i u okrugu Münchena i navode se informacije o pitanjima vezanima uz invalidsko osiguranje.
Na internetu moete saznati više informacija na www.muenchnerpflegeboerse.de
Imajte na umu Oni kojima nije potrebna njega ili im je potrebna samo u ogranienoj mjeri (Stupanj njege 1 ili nii), mogu dobiti pomo u domainstvu (poglavlje H, str. 27) ili pomo za stare ljude (poglavlje E, str. 19) u nadlenom Uredu za stanovanje (Sozialbürgerhaus) (stranica 44).
E. Pomo za starije ljude
Da bi i stariji ljudi mogli sudjelovati u društ- venom ivotu i da bi sveli na minimum rizike koje nosi starost, pomo za stare osobe (l. 71 SGB XII) nudi razliite mogunosti.
1. Tko moe dobiti pomo za starije?
Zahtjev mogu podnijeti osobe – koje su dostigle mjerodavnu starosnu granicu za starosnu
mirovinu – i ija sredstva nisu dovoljna.
2. Koje usluge su dostupne?
– Dodatak za troškove prijevoza u javnim prometnim sredstvima:
Ovaj dodatak moe pomoi npr. kod kupnje karte za starije odnosno vrijednosne markice, ako se davanja za ovu namjenu ne mogu dobiti od drugih slubi.
– Pomo putem telefona: Ova vrsta pomoi slui, pored ostalog, za odravanje
kontakta s obitelji, poznanicima, kada netko ivi sam i – Sustav za poziv iz kue u hitnim sluajevima:
Ako moe doi do situacije opasne po ivot, u kojoj nije mogue obinim telefonom pozvati pomo, mogu se preuzeti razliiti troškovi (troškovi prikljuka itd.).
– Usluge potpore u domainstvu, na primjer za: pomoi u domainstvu, u osobnom podruju ili socijalnom okruenju (poglavlje H, str. 27)
19
20
Imajte na umu Pomo se odobrava od dana kada je nositelj socijalne pomoi upoznat s time da trebate pomo.
F. Ne moete plaati svoje doprinose za zdravstveno osiguranje i osigura- nje za sluaj tue pomoi i njege ili niste zdravstveno osigurani i osigu- rani za sluaj potrebe za tuom pomoi i njegom?
Ako ne moete otii lijeniku zato što ne moete plaati svoje zdravstveno osiguranje i osiguranje u sluaju tue pomoi i njege, postoji mogunost da u Uredu za socijalna pitanja graana (Sozialbürger- haus) podnesete zahtjev za plaanje doprinosa za osiguranja (l. 32 SGB XII).
22
1. Koje usluge moete dobiti ako dobivate osnov- nu pomo ili pomo za osnovnu egzistenciju?
Ako dobivate osnovnu pomo (poglavlje B, str. 9) ili pomo za osnovnu egzistenciju (poglavlje C, str. 12) i nemate obave- zno zdravstveno osiguranje (npr. na temelju vaše mirovine), preuzima se plaanje doprinosa za dobrovoljno zakonsko zdravstveno osiguranje. Kod privatnih osiguranika doprinos se plaa do polovice osnovne tarife vašeg osiguravajueg poduzea. Preuzima se i plaanje doprinosa za osiguranje u sluaju tue pomoi i njege.
Ako dobivate osnovnu pomo ili pomo za osnovnu egzisten- ciju i ako nije mogue zakljuiti osiguranje, bit ete prijavljeni kod nekog od fondova obaveznog zdravstvenog osiguranja (Krankenkasse) po vašem izboru. Dobivat ete iste usluge kao i oni koji su tamo osigurani, a prima se kartica osiguranja koju ete pokazati kod odlaska lijeniku.
2. Koje usluge moete dobiti ako ne primate osnovnu pomo ili pomo za osnovnu egzistenciju?
Ako ne primate ni osnovnu pomo ni pomo za osnovnu egzistenciju, morate se sami osigurati kod nekog obaveznog ili privatnog zdravstvenog osiguranja – ovisno o tome jeste li ranije radili kao namještenik ili ste bili samozaposleni. U Njemakoj postoji obveza zakljuivanja zdravstvenog osiguranja.
Ali ako su vaši dosadašnji prihod ili imovina bili dovoljni za podmirenje Vaših osnovnih ivotnih potreba, ali nemate nov- ca za plaanje doprinosa za zdravstveno osiguranje, moete
23
provjeriti koje mogunosti u nadlenom Uredu za socijalna pitanja graana (Sozialbürgerhaus) (str. 44) postoje za vaše zdravstveno (i invalidsko) osiguranje.
U iznimnim sluajevima moete dobiti i pomo za zaštitu zdravlja (l. 47 SGB XII). Tu se naroito radi o plaanju troškova za medicinske tretmane.
Imajte na umu Pomo se odobrava od dana kada je nositelj socijalne pomoi upoznat s time da trebate pomo.
G. Kuna dostava hrane
Oni koji zbog svojih godina ili oboljenja nisu u stanju sami si spremati jelo i ako im ni drugi to ne mogu omoguiti, mogu uz odreene preduvjete dobiti potporu za plaanje kune dostave hrane (l. 27a i 42 SGB XII).
25
1. Tko moe traiti kunu dostavu hrane?
Stari ili bolesni koji primaju – osnovnu pomo (poglavlje B, str. 9) ili – tekuu pomo za osnovnu egzistenciju
(poglavlje C, str. 12) mogu dobiti kunu dostavu hrane bez daljnjeg provjeravanja prihoda, ako za to podnesu zahtjev.
Ako kome iz zdravstvenih razloga treba posebna ishrana i ako zbog toga ima uveane troškove, moe takoer podnijeti zahtjev za poveane potrebe zbog skuplje hrane (str. 5).
Oni koji ne dobivaju usluge prema SGB XII, mogu u nadle- nom Uredu za socijalna pitanja graana (Sozialbürgerhaus) provjeriti hoe li dobiti potporu (str. 44) za troškove za kunu dostavu hrane.
2. Što moe biti plaeno?
Uz troškove za kunu dostavu jela mogu je i dnevni doplatak. On ne ovisi o stvarnoj cijeni jela i pokriva samo dio troškova. Ne snose se troškovi posebne ishrane.
3. Gdje mogu dobiti hranu na kunu dostavu?
Ovu uslugu u Münchenu nude udruge humanitarne skrbi koje pokrivaju kompletan grad. Pored akcije „Jelo na 26 tokovima“ (Essen auf Rädern), neke udruge, a naroito neki centri za stare i servisni centri (ASZ), pripremaju ruak.
Informacije o ASZ-u nai ete na www.muenchen.de/asz
Imajte na umu Pomo se odobrava od dana kada je nositelj socijalne pomoi upoznat s time da trebate pomo.
lanovi obitelji koji uzdravaju starijeg lana ne moraju plaati uzdravanje kod kune dostave hrane.
H. Pomo kuanstvu
Ako netko ima problema da samostalno odrava svoje kuanstvo, moe u Uredu za socijalna pitanja graana (Sozialbürgerhaus) podnijeti zahtjev za preuzimanje kunih troškova (l. 70 SGB XII).
28
1. Tko moe dobiti pomo?
Potporu mogu dobiti oni – koji još nemaju stupanj njege 2 ili viši – koji trebaju pomo u voenju kuanstva (npr. kod pranja i
išenja stana, pranja rublja, kupovine, kuhanja) i/ili trebaju manje usluge potpore u osobnom podruju (pranje kose, pomo kod ulaska/izlaska iz tuša ili kod kupanja) koje ovise o pomoi u socijalnom okruenju zbog lakšeg tjelesnog ogranienja (npr. praenje do ambulante)
– i koje pomo kuanstvu ne mogu plaati iz svojih sredstava.
2. Gdje se moe podnijeti zahtjev za pomo u kui?
Ako elite podnijeti zahtjev za pomo u kui, obratite se referentima (SGB XII) u nadlenom Uredu za socijalna pitanja graana (Sozialbürgerhaus) ( str. 44).
3. Kako se utvruje visina potpore?
Prilikom kune posjete bit e ustanovljeno treba li pomo i u kolikoj mjeri. Ured za socijalna pitanja graana (Sozial- bürgerhaus) ovlašuje ili Okrunu socijalnu slubu ili slubu za pruanje strune njege. Oni utvruju potrebnu pomo. Ta procjena slui kao preporuka za rješenje koje izdaje Ured za socijalna pitanja graana (Sozialbürgerhaus).
29
4. Tko prua pomo u kui?
Nakon što se utvrdi razina potrebne pomoi u kui (npr. tri sata tjedno), moete birati hoe li pomo pruati registrirana sluba za njegu/pomo u…