of 15/15
Iskrena dobrodošlica onima koji su nam poklonili svoje povjerenje i pozdrav studentima PPDMN Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 2015. https:// www.hrstud.unizg.hr/ppdmn PPDMN na Hrvatskim studijima 1

PPDMN informacije

  • View
    54

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Info za PPDMN

Text of PPDMN informacije

PPDMN

Iskrena dobrodolica onima koji su nam poklonili svoje povjerenje i pozdrav studentima PPDMNHrvatskih studija Sveuilita u Zagrebu2015.https://www.hrstud.unizg.hr/ppdmn

PPDMN na Hrvatskim studijima1

1PPDMN

Kome je namijenjen? Obrazovanju nastavnih djelatnika, Zainteresiranima za cjeloivotno obrazovanjePrema hrvatskom zakonu u odgojno-obrazovnoj ustanovi mogu raditi osobe koje imaju uglavnom visoko obrazovanje.Djelatnost visokog obrazovanja obavljaju:Sveuilite,Fakultet,Umjetnika akademija,Veleuilite,Visoka kola.

PPDMN na Hrvatskim studijima2

2Sveuilite, fakultet i umjetnika akademija obavljaju djelatnosti:visokog obrazovanja,strune djelatnosti (iznimno)umjetnike djelatnostiA) Sveuilini studiji osposobljavaju studente za obavljanje poslova u:znanosti,visokom obrazovanju,poslovnom svijetu,drutvu openito.PPDMN na Hrvatskim studijima3

3A Sveuilini studiji obuhvaaju dvije razine:1) Preddiplomski studij traje u pravilu 3 do 4 godine (180-240 ECTS) Zavretkom preddiplomskog studija stjee se akademski naslov sveuilini prvostupnik (baccalaureus), odnosno sveuilina prvostupnica (bacclarurea) uz naznaku struke (npr. prvostupnik povijesti)Student stjee kvalifikaciju za specijaliziran umjetniki ili znanstveni radStudent nakon ove razine moe nastaviti studirati na diplomskom sveuilinom ili specijalistikom diplomskom strunom studiju ili ui na trite rada.

PPDMN na Hrvatskim studijima4

42) Diplomski studij traje 1 do 2 godine (60-120 ECTS)Ukupan broj bodova koji se stjee zavretkom preddiplomskog i diplomskog studija iznosi najmanje 300 ECTSZavretkom preddiplomskog i diplomskog svuilinog studija sjee se akademski naslov magistar/stra uz naznaku struke (npr. magistra psihologije)Student nakon ove razine moe nastaviti studirati na poslijediplomskom sveuilinom studiju ili ui na trite rada

PPDMN na Hrvatskim studijima5

5B) Struni studij prua studentima znanja i vjetine za obavljanje strunih zanimanja i osposobljava ih za neposredno ukljuivanje u radni procesStruni studij obuhvaa dvije razine:Struni studijSpecijalistiki diplomski struni studijStruni studij traje 2 do 3 godine (120-180 ECTS) Zavretkom strunog studija s manje od 180 ECTS stjee se struni naziv struni pristupnik/ica uz naziv strukeIznimno struni studij moe trajati 4 godine (240 ECTS)

PPDMN na Hrvatskim studijima6

6Student nakon ove razine moe nastaviti studirati na specijalistikom diplomskom strunom studiju ili diplomskom sveuilinom studiju ili ui na trite radaSpecijalistiki diplomski struni studij traje do 2 godine (60-120 ECTS)Zavretkom ovog studija stjee se naziv struni specijalist/ica uz naznaku struke sukladno studijskom programuStudent nakon ove razine moe nastaviti studirati na diplomskom sveuilinom studiju ili ui na trite radaPPDMN na Hrvatskim studijima7

7Zapoljavanje u obrazovnim ustanovama prema hrvatskom zakonu (105,6,7,8, 9, 12) za uitelje predmetne nastave u osnovnoj koli mogu se birati osobe:sa zavrenim diplomskim sveuilinim studijem (npr. strani jezici) i imaju pedagoke kompetencije (60 ECTS), sa zavrenim preddiplomskim sveuilinim studijem ili strunim studijem (veleuilita) na kojem se stjee najmanje 180 ECTS bodova i imaju pedagoke kompetencije (60 ECTS)sa zavrenim diplomskim specijalistikim strunim studijem - veleuilita (npr. info. tehnologije, izobrazba trenera) i imaju pedagoke kompetencije (60 ECTS)

PPDMN na Hrvatskim studijima8

8Poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj koli moe obavljati osoba koja je:zavrila diplomski sveuilini studij odgovarajue vrste i ima potrebne pedagoke kompetencije ili osoba koja je zavrila diplomski specijalistiki struni studij (veleuilite) odgovarajue vrste i ima potrebne pedagoke kompetencije.Poslove strukovnog uitelja u srednjoj koli moe obavljati osoba koja je:zavrila preddiplomski sveuilini studij i ima pedagoke kompetencije ili struni studij i specijalistiki diplomski struni studij te ima pedagoke kompetencije.

PPDMN na Hrvatskim studijima9

9Poslove strunog suradnika u nastavi moe obavljati osoba sa sss i pedagokim kompetencijama (105,9)

Poslove strunog suradnika na razini kole (pedagog, psiholog, logoped isl.) moe obavljati osoba koja je zavrila diplomski sveuilini studij odgovarajue vrste i ima pedagoke kompetencije.

PPDMN na Hrvatskim studijima10

10PPDMN na Hrvatskim studijimaStudijski program vremenski traje otprilike 7 mjeseci (60 ECTS), a sastoji se od sljedeih predmeta:1) Didaktika (12 ECTS) prof. dr. sc. Marko PranjiDidaktika (5 ECTS) obvezni Jedan od narednih izbornih predmeta:Medijska pedagogija (4 ECTS) - izborniUdbenik kao nastavno sredstvo (4 ECTS) - izborniNastavnike kompetencije u suvremenom kurikulumu (4 ECTS) - izborniMediji u nastavi (4 ECTS) - izborniMediji djeca i mladi (4 ECTS) - izborniKolokvij - Seminar (PowerPoint prezentacija jedne knjige (3 ECTS)

PPDMN na Hrvatskim studijima11

112) Pedagogija (12 ECTS) doc. dr. sc. Marjan NineviOpa pedagogija (5 ECTS) obvezni Jedan od narednih izbornih predmeta:kolska pedagogija (4 ECTS) - izborniMedijska pedagogija (4 ECTS) - izborniFilozofija odgoja (4 ECTS) - izborniEmocije u odgoju (4 ECTS) - izborniHrvatski pedagozi (4 ECTS) renesansa - izborniHrvatski pedagozi (4 ECTS) prosvjetiteljstvo izborniKolokvij - Seminar (PowerPoint prezentacija jedne knjige (3 ECTS)

PPDMN na Hrvatskim studijima12

123) Psihologija (12 ECTS) doc. dr. sc. Lovorka BrajkoviRazvojna psihologija(5 ECTS) obvezni Jedan od narednih izbornih predmeta:Pedagoka psihologija (4 ECTS) - izborniNasilje u obitelji (4 ECTS) - izborniIntegracija uenika s tekoama u razvoju (4 ECTS) izborniPsihologija nadarenih uenika (4 ECTS) - izborniPsihologija uenja i pamenja (4 ECTS) - izborniRazvoj u djetinjstvu i adolescenciji (4 ECTS) - izborniKolokvij - Seminar (PowerPoint prezentacija jedne knjige (3 ECTS)

PPDMN na Hrvatskim studijima13

134) Metodika (24 ECTS) doc. dr. sc. Rona BuljetaNastavna metodika (8 ECTS)- metodiki pristupi nastavi - Predmetna metodika vjebe (8 ECTS) - obvezniHospitacije iz predmetne metodike vjebe (8 ECTS) obvezniStudentska pitanja, pojanjenja, nejasnoe, prijedlozi?!

PPDMN na Hrvatskim studijima14

14Zahvaljujemo na povjerenju i strpljivostiPPDMN na Hrvatskim studijima15

15