of 4/4
DODATNE INFORMACIJE KORISTNE INFORMACIJE O PODJETJU ELEKTRO GORENJSKA, D. D. Elektro Gorenjska, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj Klicni center: 080 30 19 Klici iz tujine: +386 4 2083 333 www.elektro-gorenjska.si e-pošta: [email protected] DELOVNI ČAS SPREJEMNIH PISARN Elektro Gorenjska, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3, Kranj in Moste 2a, Žirovnica ponedeljek: od 8.00 do 12.00 sreda: od 12.00 do 16.00 petek: od 8.00 do 12.00 telefon: 04 20 83 146 e-pošta: [email protected]

KORISTNE INFORMACIJE

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KORISTNE INFORMACIJE

Elektro Gorenjska, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj
Klicni center: 080 30 19 Klici iz tujine: +386 4 2083 333 www.elektro-gorenjska.si e-pošta: [email protected]
DELOVNI AS SPREJEMNIH PISARN
Elektro Gorenjska, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3, Kranj in Moste 2a, irovnica
ponedeljek: od 8.00 do 12.00 sreda: od 12.00 do 16.00 petek: od 8.00 do 12.00 telefon: 04 20 83 146 e-pošta: [email protected]
PREDSTAVITEV PODJETJA
Dejavnosti:
› druge dejavnosti s podroja elektroenergetike: projektiranje, svetovanje, gradnja in vzdrevanje elektro-energetskih objektov in naprav ter opravljanje drugih storitev, tako za lastne potrebe, kot tudi za zunanje naronike.
Standardi kakovosti Podjetje je imetnik štirih standardov kakovosti: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013 in ISO 45001:2018, ki jih vsako leto uspešno certificira. Je lastnik polnega certifikata Druini prijazno podjetje ter edino distribucijsko podjetje, ki je prejelo najvišje dravno Priznanje Republike Slovenije za poslovno odlinost (PRSPO) za doseke na podroju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja. V podjetju deluje merilni laboratorij kot kontrolni organ tipa C  v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020:2012 in je akreditiran pri Slovenski akreditaciji.
Z novimi storitvami dostopnejši uporabniku Do leta 2025 bodo vsi uporabniki na Gorenjskem opremljeni z naprednimi merilnimi sistemi. Podjetje nadgrajuje sisteme vodenja in zašite ter regulacijske sisteme, telekomunikacijske sisteme in veliko vlaga v sodobne informacijske rešitve, s katerimi digitalizira, avtomatizira, predvsem pa poenostavlja postopke pri uporabnikih omreja.
Raziskovalni in razvojni projekti Skupina Elektro Gorenjska je aktivno vpletena v številne raziskovalne, razvojne in inovacijske aktivnosti. Zagotovljena je stalna udeleba v vsaj 25 projektih, ki naslavljajo najnovejše tehnologije ali koncepte, ki so trenutno na razpolago. Projekti so sofinancirani iz razlinih finannih mehanizmov in institucij, kot so Obzorje 2020, Eurostars, Eureka, PCI - projekti skupnega interesa, Agencija za energijo, Agencija za raziskovalno dejavnost. Nekaj projektov se izvaja tudi z lastnimi investicijskimi sredstvi in kot komercialni projekti za poslovne partnerje.
90.900 uporabnikom razpršenih na obmoju
1.986 km2 v severozahodnem delu Slovenije.
OSEBNA IZKAZNICA DRUBE
Datum ustanovitve podjetja:
Predsednik uprave:
Število gospodinjskih odjemalcev:
Število distribuiranih virov:
Poraba-gospodinjski odjem 2020:
ELEKTRO GORENJSKA, d. d.
080 30 19
PREVZEM ELEKTRINE ENERGIJE
Trend prevzema elektrine energije v distribucijsko omreje Elektra Gorenjska v obdobju 1970 - 2020:
Koliine prevzema elektrine energije v obdobju 2009 - 2020:
Dele prevzema elektrine energije od distribuiranih virov glede na primarni vir v obdobju 2009 - 2020:
Število distribuiranih virov glede na primarni vir v obdobju 2009 - 2020:
Konina mo prevzema v letu 2020: 208,35 MW
Koliine prevzema elektrine energije v letu 2020 in število distribuiranih virov:
Urni diagram prevzema elektrine energije 2. 12. 2020 ob 13. uri
En er
gi ja
[G W
h] M
Skupaj prevzem 1.164.506.551 Število distribuiranih virov 1.355 › Hidroelektrarne 112 › Sonne elektrarne 1.160 › SPTE in ostale elektrarne 83
SPTE in ostale elektrarne
SPTE in ostale elektrarne
SPTE in ostale elektrarne
PODATKI O RAZDELILNIH TRANSFORMATORSKIH POSTAJAH (RTP)
PODATKI O ELEKTROENERGETSKIH NAPRAVAH
Elektro Gorenjska za kakovostno oskrbo z elektrino energijo skrbno nartuje, posodablja in vzdruje obstojee ter izgrajuje novo omreje.
Prikaz SAIFI in SAIDI v letih 2009-2020
SAIFI prikazuje povpreno število nenartovanih prekinitev na uporabnika*
SAIDI prikazuje povpreni as trajanja nenartovanih prekinitev na uporabnika*
SA IF
I [ pr
ek ./u
po r.]
SA ID
I [ m
in ./u
po r.]
Naziv objekta Transformacija (kV/kV)
Instalirana mo (MVA)
RTP Labore 110/20 2 x 40, 1 x 20 RTP Zlato polje  110/20 2 x 31,5 RTP Primskovo  110/20 2 x 31,5 RTP Medvode  110/20 2 x 20 RTP Škofja Loka  110/20 2 x 40 RTP Tri  110/20 2 x 20 RTP elezniki  110/20 2 x 20 RTP Radovljica  110/20 2 x 20 RTP Bohinj 110/20 2 x 20 RTP Moste  110/20 2 x 31,5 RTP Jesenice  110/20, 20/35 2 x 20, 1 x 8 RTP Kranjska Gora 35/20 1 x 8
Podatki o razdelilno transformatorskih postajah na dan 31. 12. 2020.
Objekt Skupaj RTP 12 RP 8 TP 1.379 DV 110 kV 102.463 m DV 35 kV 20.356 m DV 20 kV 528.327 m DV 10 kV 0 m Skupaj daljnovodi 651.146 m
Objekt Skupaj Kablovodi 110 kV 3.349 m Kablovodi 35 kV 158 m Kablovodi 20 kV 1.107.927 m Kablovodi 10 kV 6.416 m Skupaj VN in SN kablovodi 1.117.850 m
Prosti vod NN 4.677 m Signalni kabel 15.115 m Kablovod NN 2.971.928 m SKS NN 466.384 m Skupaj NN vodi 3.458.104 m Skupaj vodi 5.227.100 m
Trend rasti daljinsko vodenih stikal (DVS), visoko in srednje napetostnih kablovodov ter nizkonapetostnih kablovodov glede na celotni obseg omreja v odstotkih:
% dele DVS % dele kablovodov na SN % dele kablovodov na NN
Tuji vzrok
Tuji vzrok
Lastni vzrok
Lastni vzrok