Motor de Curent Continuu

 • Author
  anca

 • View
  251

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Motor de Curent Continuu

 • 7/26/2019 Motor de Curent Continuu

  1/18

  Tema de proiect

  Se va concepe planul de realizare i alocarea resurselor umane pentru produsul avnd lista

  de activiti cod E6. Planificarea activitilor respectiv alocarea resurselor umane se va efectua pentru a permiterealizarea produsului ntr-un interval de timp de 21.7 u.t.

  I. Fundamentarea temei proiectului va presupune: escrierea cadrului !eneral de desfurare a proiectului

  - "ustificarea proiectului- #eneficiarii direci i indireci ai produsului- analiza S$%& a capacitrii de realizare a produsului

  Sta#ilirea i formularea corect a:- o#iectivelor !enerale

  - o#iectivului imediat 'scopul proiectului(- o#iectivelor intermediare- activitilor

  II. Planul proiectului va cuprinde: )atricea proiectului )atricea riscurilor 'riscuri* impact* pro#a#ilitate de apariie* msuri( +ia activitilor proiectului ia!rama temporar ,antt ia!rama tip reea a proiectului eterminarea duratei de realizare a proiectului prin metoda P)

  locarea resurselor umaneIII. Observaii i comentarii personale

  Termen de predare a proiectului : sptmna a 12-aSusinerea proiectului este o#li!atorie i va avea loc n saptmnile 1/ i 10.Evaluare proiect

  1 pct. activiti pe parcurs 2 pct. continutul proiectului 1 pct. susinerea proiectului

  Bibliogra ie minimal!1. ovri!* .* 3onescu* S.* ,4eor!4e* * )itrea* )* 2 5* 6 ezvoltare de produs prin proiect *8ditura )atri9 om* ;ucureti2. ,o!oae* .* )anoliu* ).* 2 * 6)ana!ementul proiectelor de mediu * 8ditura

 • 7/26/2019 Motor de Curent Continuu

  2/18

  "usti icarea proiectului-motor de current continuu cu Pn?/ @A* turatie n?10 rotBmin* tensiuneCn?0D E* curent 3n? 7 si optimizarea consumului de curent electric pt a aveao autonomie mai mare.- pentru fluidizarea traficului in orasele mari

  Bene iciari directi:- S . S%F 3S S F

  Bene iciari indirecti:- Ctilizatori independenti

  #nali$a S%OT

  Puncte tari:

  - Produs nou- 3ma!ine de marca- epartament de cercetare dezvoltare foarte #un- olectiv inc4e!at si renta#ilitate inalta

  Puncte sla#e:-impactul socio-economic asupra populatiei-reticienta fata de un produs nou

  %portunitati:- %pozitie favora#ila in ne!ocierile cu furnizorii de materiale

  - ezvoltarea unei ima!ini de marca- 3nflatie in scaderemenintari:

  -criza economica !lo#ala- saturatia pietei- incertitudini in politica

  Obiectiv general

  ealizarea scuterului ce va aparea peste 2 ani. )otorul tre#uie sa furnizeze o putere ma9ima de / @$.3n acest scop se va folosi un motor de curent continuu.

  Obiectiv imediat

  ealizarea unui motor de curent continuu intr-un timp ma9im de 21.7 u.t. 'unitatide timp(*cu datele nominale mentionate in partea 3 a proiectului.

  Precedenta activitatilor

  2

 • 7/26/2019 Motor de Curent Continuu

  3/18

  >r.crt.

  od Principalele activitatide realizare

  >r.;ucatiG#uc.H

  &imprealizare

  Gu.t.B#uc.H

  urataGu.t.H

  ctivitate precedenta

  Fansare proiect - - - -

  1 1 Prelucrare carcasa 1 1 1 -2 2 Prelucrare piese polare 0 I 2 -/ / ealizare #o#ine stator 0 1 0 -0 0 )ontare #o#ine pe

  poli0 J 1 2* /

  sam#lare stator 1 I . 1* 05 5 Eerificare ansam#lu

  statoric1 J .2

  7 7 Prelucrare a9 1 1 1 -D D Stantare tole rotorice /0 1B12 2.D/ -K K ealizare miez

  feroma!netic rotoric1 1B2 . D

  1 1 Presare rotor pe a9 1 I . 7* K11 11 ealizare lamele

  colector 11D 1B2 .K -

  12 12 3zolatii lamele 11D 1B1 11.D 111/ 1/ nsam#lare colector 1 / / 1210 10 +inisare colector 1 I * 1/1 1 ealizare #o#ine 11D 1B1 11.D -15 15 ;o#inare colector 1 1BD .12 1 * 10* 117 17 Eerificare colector

  #o#inat1 J .2 15

  1D 1D Pre!atire rulmenti 1 I . -1K 1K ealizare ventilator 1 I . -2 2 sam#lare rotor 1 J .2 17* 1D* 1K21 21 &urnare scuturi 2 1B0 . -22 22 Prelucrare scuturi 1 I . 212/ 2/ sam#lare monta"

  final

  1 I . 5* 2 * 22

  II. Planul proiectului

  /

 • 7/26/2019 Motor de Curent Continuu

  4/18

  &.'atricea proiectului

  (escrierea

  obiectivelor

  Indicatori 'i)loace de

  *eri icare

  +iscuri

  %#iectiv!eneral

  +a#ricarea unorscutere cevor aparea peste 2ani

  ealizarea uneianalize privitoare lac4eltuielile necesare

  realizarii.

  ;irou deconta#ilitate

  -1*;*

  %#iectivimediat

  Producereamotorului de curent

  continuu

  apoarte si fisete4nolo!ice

  ;iroul decercetare si

  dezvoltare al productiei

  *8*+-/*,

  %#.intermed.1

  ercetarea pietei in privinta procurarii

  materiei prime

  aportul cercetarii 3nstitutul >ational deercetare siProictare

  -0

  %#.intermed.2

  ealizare stator osar te4nic)otor 'stator(

  ;iroulin!inerului sef

  ;* *+-1*+-2

  %#.intermed./

  ealizare rotor osar te4nic)otor 'rotor(

  ;iroulin!inerului sef

  ;* *+-1*+-2

  %#.

  intermed.0

  ealizare scuturi osar te4nic

  motor'scuturi(

  ;iroul

  in!inerului sef

  ;* *+-1*

  +-2%#.intermed.

  sam#lare finala osar te4nicmotor'asam#lare(

  ;iroulin!inerului sef

  ;* *+-1*+-2

  +e$ultateez.1 Stator realizat +isa e9ecutie stator epartament

  te4nic;* *+-1*

  +-2ez.2 Stator verificat +isa incercari stator epartament

  incercari;* *+-1*

  +-2ez. 0 otor verificat +isa de incercari rotor epartament

  incercari;* *+-1*+-2*,-2

  ez. Scuturi*carcasa*a9 +isa e9ecutie scuturi epartamentte4nic

  ;* *+-1*+-2*,-2

  ez. 5 )onta" finalasam#lat

  +isa asam#lare epartamentte4nic

  ;* *+-1*+-2*,-2

  #ctivitati +esurse umanectivit. 1 1 1 om =ala 1 * -2

  0

 • 7/26/2019 Motor de Curent Continuu

  5/18

  ctivit.2 2 1 om =ala 1 * -2ctivit./ / 1 om =ala 1 * -2ctivit.0 0 1 om =ala 1 * -2ctivit. 1 om =ala 1

  ctivit5 5 1 om Fa#orator * -2ctivit.7 7 1 om =ala 1 * -2ctivit.D D 1 om =ala 1 ;* *

  +-1*+-2ctivit.K K 1 om =ala 2 * -2

  ctivit.1 1 1 om =ala 2 * -2ctivit.11 11 1 om =ala 2 * -2ctivit.12 12 1 om =ala 2 * -2ctivit.1/ 1/ 1 om =ala 2 * -2ctivit.10 10 1 om Fa#orator * -2ctivit.1 1 1 om =ala 2 * -2ctivit.15 15 1 om =ala 2 * -2ctivit.17 17 1 om =ala 2 ;* *

  +-1*+-2ctivit.1D 1D 1 om =ala / * -2ctivit.1K 1K 1 om =ala / * -2ctivit.2 2 1 om =ala 0 * -2ctivit.21 21 1 om =ala 0 * -2

  ctivit.22 22 1 om =ala * -2ctivit.2/ 2/ 1 om =ala * -2

  ,.'atrice riscuri

 • 7/26/2019 Motor de Curent Continuu

  6/18

  (ES-+IE+E +IS- Impact

  Probabilitatede aparitie

  'odalitati de evitare

  5

 • 7/26/2019 Motor de Curent Continuu

  7/18

  # +iscuri de piata1 ompetitori puternici

  e9istentimare .5 Pu#licitate sporita*

  calitate superioara2 paritia unui

  competitor puternic

  mare .2 Studii de piata

  amanuntite/ Spiona" industrial mic .2 le!erea cuviincioasa a personalului

  0 Fipsa materiei prime mediu ./ Procurarea din timp amateriei prime

  B +iscuri legate depersonal

  1 3m#olnaviri mediu . si!urari medicale*rezerva forta de munca

  2 ,reve mare .2 +ond de salariisuplimentar

  / emisii mediu .1 +ond de salariisuplimentar*

  rezerva forta de muncaonflicte interne mic .0 Penalizari salariale

  - +iscuri legate denepro esionalism

  1 ccidente de munca mic ./ &rainin!-uri pentru

  personal necalificat*asi!urari medicale*criterii ridicate de

  an!a"are2 )ateriale defecte mediu .2 Eerificarea la ac4izitii/ Fucrari efectuate

  incorrectmediu .0 &rainin!-uri pentru

  personal necalificat*criterii ridicate de

  an!a"are

  ( +iscuri legate deFurni$ori

  1 Scumpireamaterialelor

  mare .0 3nc4eierea de contractee9plicite cu

  furnizoriiL furnizori derezerva

  7

 • 7/26/2019 Motor de Curent Continuu

  8/18

  2 3ncetarea furnizarii mare .2 +urnizor de rezervaE +iscuri economice1 %prirea finantarii mare .2 +inantare prin credit2 epasirea #u!etului

  alocat

  mic .0 alcule

  detaliate*evidentastricta ac4eltuielilor

  F +iscuri legate dein ractionalitate

  1 +urturi mediu .0 Securitate *asi!urari2 istru!ere mare .1 si!urari

  #lte riscuri1 ezastre naturale mare ./ si!urari2 efectiuni neasteptate mic .2 Eerificari ri!uroase

  /.#nali$a riscurilor0e1emple2

  +iscul #3& )arii fa#ricanti de astfel de motoare care mai sunt pe piata reprezinta unmare risc ceea ce poate afecta realizarea proiectului. ea mai #una metoda de aface fata acestui risc foarte important o reprezinta o campanie ampla de

  pu#licitate a produsului. e asemenea* calitatea tre#uie sa fie superioara sau cel

  putin compara#ila cu cea a concurentei.

  +iscul (3&

  resterea pretului materialelor reprezinta un risc important pentrurealizarea proiectului. aca durata proiectului este mare preturile materialelorse pot mari datorita inflatiei si a altor factori. 8ste necesara e9istenta unuifurnizor de rezerva in cazul in care material prima este sistata sau nu se mai!aseste pe piata.

  +iscul -3/ Fipsa trainin!-ului intr-o firma reprezinta o pro#lema serioasa inefectuarea lucrarilor necesare. aca personalul nu este #ine instruit proiectul

  D

 • 7/26/2019 Motor de Curent Continuu

  9/18

  poate avea de suferit iar pa!u#ele pot fi consistente.Pentru a evita acest risc e #ine ca* criteriile de an!a"are sa fie ridicate.

  +iscul 3& Fa inceperea unui proiect intotdeauna tre#uiesc luate in calcul riscurile decalamitati naturale deoarece acestea sunt imprevizi#ile si pot distru!e partialsau total proiectul. in acesta cauza cea mai #una metoda de prevenire oreprezinta asi!urarea proiectului.

  4. Fisa activitatilor proiectului

  -odaactivitate

  (enumireactivitate

  Timp dee1ecutieestimat0u.t.5om2

  (urataestimate0u.t.2

  #ctivitatiprecedente

  -onstrangeri +esponsabildeproiect

  ansareaproiectului

  1 Prelucrarecarcasa

  1 1 F

  2 Prelucrare piese polare

  2 2 F )ana!er

  / ealizare

  #o#ine stator

  0 0 F )ana!er

  0 )ontare #o#ine pe poli

  1 1 2* / ctivitatea nu poate incepe pana nu seterminaactivitatatile2 si /

  )ana!er

  sam#larestator

  . . 1* 0 ctivitatea nu poate incepe pana nu seterminaactivitatatile1 si 0

  )ana!er

  5 Eerificareansam#lustatoric

  .2 .2 ctivitatea nu poate incepe pana nu se

  )ana!er

  K

 • 7/26/2019 Motor de Curent Continuu

  10/18

  terminaactivitatatile

  7 Prelucrare

  a9

  1 1 F )ana!er

  D Stantare tolerotorice

  2.D/ 2.D/ F )ana!er

  K ealizaremiezferoma!netic rotoric

  . . D ctivitatea nu poate incepe pana nu seterminaactivitatateaD

  )ana!er

  1 Presare rotor #o#inat pea9

  . . 7* K ctivitatea nu poate incepe pana nu seterminaactivitatile7si K

  )ana!er

  11 ealizarelamelecolector

  .K .K F )ana!er

  12 3zolatii

  lamele

  11.D 11.D 11 ctivitatea nu

  poate incepe pana nu seterminaactivitatatea11

  )ana!er

  1/ sam#larecolector

  / / 12 ctivitatea nu poate incepe pana nu seterminaactivitatatea12

  )ana!er

  10 +inisarecolector

  . . 1/ ctivitatea nu poate incepe pana nu seterminaactivitatea

  )ana!er

  1

 • 7/26/2019 Motor de Curent Continuu

  11/18

  1/1 ealizare

  #o#ine11.D 11.D F )ana!er

  15 ;o#inare

  colector

  .12 .12 1 * 10* 1 ctivitatea nu

  poate incepe pana nu seterminaactivitatatile1 * 10* 1

  )ana!er

  17 Eerificarecollector

  #o#inat

  .2 .2 15 ctivitatea nu poate incepe pana nu seterminaactivitatatea15

  )ana!er

  1D Pre!atirerulmenti

  . . F )ana!er

  1K ealizareventilator

  . . F )ana!er

  2 sam#larerotor

  .2 .2 17* 1D* 1K ctivitatea nu poate incepe pana nu setermina

  activitatile17* 1D* 1K

  )ana!er

  21 &urnarescuturi

  . . F )ana!er

  22 Prelucarescuturi

  . . 21 ctivitatea nu poate incepe pana nu seterminaactivitatatea21

  )ana!er

  2/ sam#laremonta" final

  . . 5* 2 * 22 ctivitatea nu poate incepe pana nu seterminaactivitatatile5 * 2 si

  )ana!er

  11

 • 7/26/2019 Motor de Curent Continuu

  12/18

  22 F Finali$area

  proiectului

  7. (iagrama temporara antt

  12

 • 7/26/2019 Motor de Curent Continuu

  13/18

  (iagrama optimi$ata antt

  1/

 • 7/26/2019 Motor de Curent Continuu

  14/18

  10

 • 7/26/2019 Motor de Curent Continuu

  15/18

  6. #locarea resurselor umane

  1

 • 7/26/2019 Motor de Curent Continuu

  16/18

  Activitatea Durata[u.t.] Nr. de resurseumane

  u.t./r.u. Specializare Cost[unitati monetare]

  A1 1 1 1 lacatus 1 A2 2 1 2 Technician

  mecanic

  4

  A 4 1 4 Technicianmecanic

  1!

  A4 1 1 1 Technicianmecanic

  1

  A" #." 1 #." mecanic #.2" A! #$2" 1 #$2" tehnician #.#! A% 1 1 1 &n'iner

  mecanic1

  A( 2.( 1 2.( mecanic ( A) #." 1 #." Technician

  mecanic#.2"

  A1# #." 1 #." Technicianmecanic

  #.2"

  A11 ".) 1 ".) Technicianmecanic

  4.(1

  A12 11.( 1 11.( Technicianmecanic

  1 ).24

  A1 *+1, 1*++1, *1, mecanic ) A14 #$" 1 #$" mecanic #$2" A1" 11.( 1 11.( Technician

  mecanic1 ).24

  A1! #.12" 1 ( &n'iner mecanic

  !4

  A1% #.2" 1 #.2" mecanic #.#! A1( #$" 1 #." Technician

  mecanic#.2"

  A1) #." 1 #." &n'iner mecanic

  #.2"

  A2# #.2" 1 #.2" &n'iner mecanic

  #.#!

  A21 #." 1 #." &n'iner mecanic

  #.2"

  A22 #." 1 #." mecanic #.2" A2 #." 1 #." electrotehnician #.2"

  +Durata de timp optimizata prin incetinirea activitatii a-erente.++Numarul de resurse umane ramane neschim at deoarece nu se accelereaza procesul ci se incetineste$ne-iind nevoie de mai multe resurse umane.

  III. Observatii si conclu$ii

  15

 • 7/26/2019 Motor de Curent Continuu

  17/18

  efiniia proiectuluiProiectul a reprezentat o inovare mana!erial proiectul are drept scop

  orientarea resurselor pentru o#inerea unui produs printr-un proces nerepetitiv cu oeficien mai mare.

  omisia 8uropean: 6Cn proiect reprezint un !rup de activiti care tre#uierealizate ntr-o secven lo!ic* pentru a atin!e un set de o#iective presta#ilite*formulate de client.

  ,uvernul omniei: 6Proiectul este un scop #ine definit* care este prevzut afi realizat ntr-o perioad determinat i n limitele resurselor alocate i cruia ieste ataat un set de re!uli o#iective i activiti .8

  Proiectul este o aciune specific* nou* care structureaz metodic i pro!resiv o realitate viitoare* ce nu are un ec4ivalent e9act.

  - are drept scop orientarea resurselor pentru o#inerea unui produs printr-un proces

  nerepetitiv cu o eficien mai mare-8lementele caracteristice ale unui proiect sunt:M are un nceput i un final #ine definiteLM implic un numr de activiti* evenimente i sarciniLM utilizeaz o serie de resurseLM are un anumit !rad de autonomie fa de activitile curente ale or!anizaieiLM are ca scop o sc4im#are perceput ca dura#il de iniiatorii si

  -Impactul asupra mediului.

  atele estimate sunt deose#it de favora#ile pentru accelerarea cercetarilor privind dezvoltarea si implementarea pe scara lar!a in omania a acesteite4nolo!ii* aceasta permitand* alaturi de celelalte te4nolo!ii ener!etice curate*reducerea dependentei de com#usti#ilii fosili* alinierea la directivele Parlamentului8uropean si respectarea cerintelor Protocolului de la NOoto.

  - Impactul economic si social&e4nolo!ia propusa prezinta interes te4nico-economic in primul rand pentru

  partenerul S S%F 3S S F care poate fi un prim #eneficiar al acestei solutii* incalitate de unitate de cercetare* dezvoltare si productie cu capital privat indomeniul masinilor electrice. S S%F 3S S F cofinanteaza activitatile decercetare propuse si este interesat in dezvoltarea unor serii noi de produse mai

  performante* la un pret de fa#ricatie redus. Solutiile realizate in cadrul proiectuluiar putea fi preluate si de alte unitati de productie de profil* precum Aprilia Italia Piaggio, Peugeot * etc. putand fi lansate in e9ecutie de serie si e9tinse catre !amede puteri mai ridicate. Pe plan intern nu e9ista potentiali #eneficiari.

  17

 • 7/26/2019 Motor de Curent Continuu

  18/18

  - Campania de incurajare a circulatiei pe 2 rotiPosesorii de mi"loace de transport pe doua roti vor #eneficia de !ratuitati

  oferite su# forma unor #onuri securizate cu 4olo!rama emise de catre %r!anizatori.3n 2 5 in ;ucuresti erau 1* milioane automo#ile* traficul auto fiind responsa#ilde 7 din poluarea orasului. ;ucurestenii in4aleaza 27/ tone de praf pe @ilometru

  patrat. &otodata s-a inre!istrat o crestere proportionala a cazurilor de #olirespiratorii* cu 0 de noi cazuri pe an* datorata acestui fapt. cest proiect sedoreste a fi un e9emplu de coeziuneintre societatea civila si autoritatile statului.

  1D