of 37 /37
Regimurile masinii de curent continuu Caracteristici de functionare in regim de generator si motor

Masina de curent continuu - utcluj.roRegimurile masinii de curent continuu Caracteristici de functionare in regim de generator si motor

 • Author
  others

 • View
  28

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Masina de curent continuu - utcluj.roRegimurile masinii de curent continuu Caracteristici de...

 • Regimurile masinii de curentcontinuu

  Caracteristici de functionare in regim degenerator si motor

 • ΨK

  ΨE

  K

  uEiE

  ΨSuA

  iA

  ΨA

  CΨAE

  Schema electrică a maşinii de curent continuu

  Excitaţie derivaţie

  compensarecomutaţie

  Excitaţie serie

 • ( )AASEAE iMiME ⋅±⋅⋅=ω

  Ecuaţiile maşinii cu excitaţie mixtăΨE uE

  iE

  ΨSuA

  iA

  ΨAΨAE

  AAA

  ESEASS

  AASEAEAE

  AESEEE

  iLiMiLiMiM

  iMiL

  ⋅=⋅±⋅=

  ⋅±⋅=⋅±⋅=

  ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ

  Expresiile fluxurilor

  EUiRU pAAA +−⋅−= ∆∆∆∆Ecuatia de tensiune

  Expresia t.e.m.

 • generator

  iA

  iE

  ΨAE

  uAi

  Rc

  ( )

  EA

  eu

  pAAA

  EECA

  IIInkkE

  UIREUIRRU

  −=⋅⋅=⋅⋅=

  −⋅−=⋅+=

  ΦΦΦΦΩΩΩΩΦΦΦΦ

  ∆∆∆∆

  Ecuatia sarcinii:

  IRU sA ⋅=

  .ct=Ω

  Ecuatiile masinii cu excitatie derivatie.

  RE

 • Pierderile în maşini de curent continuu

  Apt IUp ⋅∆=2AAA IRp ⋅=

  βδ

  α BnkpFe ⋅⋅=

  Pierderi de trecere au loc în rezistenţa de contact

  Pierderi în înfăşurarea rotorului

  Pierderi în fierul rotoric datorită variaţiei cu frecvenţă de rotaţie a fluxului

  Pierderi în înf. de excitaţie

  Pierderi mecanice şi de ventilaţie

  Pierderi suplimentare

  2EEE IRp ⋅=

  2nkpmv ⋅=

  as Pp ⋅≅ 005.0

 • Regimul de generator al masinii de c.c.

  P

  pFepmvps pA

  pt

  Pu = UA•IAPa = Ca· Ω

  PE = pE

  Bilantul energetic

  Regim de generator independent

  Regim de generator cuplat la retea

 • iE/iE0Er

  E/UN

  Caracteristica de mers în gol.

  ( ) 0== IlaifE ENu se poate determina la maşina cu excitaţie serie

  Er - t.e.m. remanentă

  Se determină numaicu excitaţie separată.

  .ct=Ω

  Regim de generator independent

  ΨAE

  iA=0 uA

  ΨEiE

  uE

  RC

 • iE/iE0

  E

  E/UN

  I=ct.

  Caracteristica de mers în sarcină

  ( ) .ctIlaifU E ==

  Nu se poate determina la maşina cu excitaţie serie

  .ct=Ω

  Regim de generator independent

  RS

  ΨAE

  iA=ct uA

  ΨEiE

  uE

  RC

 • AdU/UN

  I/IN

  Dif

  Der

  Sep

  Caracteristica externă

  ( ) .ctilaIfU E ==La generatoarele cu excitaţie derivaţie .ctRC =

  .ct=Ω

  Regim de generator independent

  RS

  ΨAE

  iA uA

  ΨEiE

  uE

  RC

 • 0 0.5 1 1.5 20

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1

  I/IN

  U/UN

  Instabil Stabil

  Regim de generator independent

  ESU

  I

  AΨAEΨA

  ΨS

  Caracteristica externă a generatorului cu excitatie serie

  RS

 • Der

  Sep

  Dif

  Ad I/IN

  IE/iE0

  Caracteristica de reglare

  ( ) .ctUlaIfiE ==Nu se poate determina la maşina cu excitaţie serie

  .ct=Ω

  Regim de generator independentRS

  ΨAE

  iA uA=ct

  ΨEiE

  uE

  RC

 • Bilanţul energetic

  P

  pFepmv

  pspApt

  Pm Pu = C•ΩPA = UA·IA

  PE = pE

  Regimul de motor

 • EUIRUIRU

  pAAA

  EEE

  −∆+⋅=⋅=

  ΨEiE

  uE

  ΨAE

  iA uA

  nkkE eu ⋅⋅−=⋅⋅−= ΦΦΦΦΩΩΩΩΦΦΦΦ

  Expresia t.e.m. induse

  Ecuatiile in regim stationar.

  IkIpC cAE ⋅⋅=⋅⋅= ΦΦΦΦΨΨΨΨExpresia cuplului

  Ecuatia de miscareωω ⋅−−= fs kCCdt

  dpJ

 • Caracteristici de funcţionare

  Motoare cu excitaţie separată şi derivaţie

  Pu/PN

  I

  ηΩ

  T

  ΨEiE

  uE

  RC

  ΨAE

  iA uARp

 • I/IN

  R

  Φ

  UΩ/ΩN

  Caracteristici mecanice

  ∆Ω−Ω=Φ⋅⋅

  −Φ⋅∆−

  =Ω '0CIR

  CUU p

  Motoare cu excitatie separata si derivatie

  iA

  iE

  ΨAE

  UAi

  RC

  Rp

  ΨE

 • ESU

  I

  AΨAE

  ΨA

  ΨS

  ( )IME

  EUIRRU

  sAE

  pAS

  ⋅⋅−=

  −+⋅+=

  ω

  ∆∆∆∆

  22 IkIMpCsAE ⋅=⋅⋅= ΦΦΦΦ

  Ecuaţiile maşinii cu excitaţie serie.

  ( )IfMsAE =

  motor

  ΩΩΩΩΩΩΩΩ ΦΦΦΦ ⋅⋅=⋅⋅⋅−= IkIMpE AE

  Tensiunea electromotoare

  Cuplul electromagnetic

 • 0 0.5 1 1.50

  0.5

  1

  1.5

  2

  2.5

  3

  I/IN RU

  Ω/ΩN

  AEAE

  p

  MpR

  IMpUU

  ⋅−

  ⋅⋅∆−

  =Ω

  ESU

  I

  AΨAEΨA

  ΨS

  Rp

  Motorul cu excitatie serie

 • Maşina cu excitaţie mixtă. (motor)

  Aditional.

  ΨE uEiE

  ΨSuA

  iA

  ΨAΨAE

  ΨE uEiE

  ΨSuA

  iA

  ΨA

  ΨAE

  Diferential

  ( )AASEAE iMiME ⋅±⋅⋅=ωExpresia t.e.m.

  ( ) AAASEAE iiMiMpC ⋅⋅±⋅⋅=

  Expresia cuplului

  ( ) EUIRRU pAS −+⋅+= ∆∆∆∆

  Ecuatia de tensiune

 • ( ) ( )IMIMpIR

  IMIMpUU

  ASEAEASEAE

  p

  ⋅+⋅⋅⋅

  −⋅+⋅⋅

  ∆−=Ω

  0 0.5 1 1.5 20

  0.5

  1

  1.5Ω/ΩN Dif

  DerAd1

  Ad

  I/IN

  Motorul cu excitaţie mixtă

  Adiţional.

  ΨE UEiE

  RC

  ΨSUA

  iA

  ΨAΨAE

  Rp

 • Masina de curent continuu

  Probleme

 • Problema 1Rotorul unei masini de curent continuu. se roteste cu viteza n = 1450 r/min si are:

  Z = 24 crestaturidiametrul D = 0,42 m,lunginea L = 0,22 m siun colector cu K = 48 lamele la care se leaga infasurarea buclatamultipla de ordinul m = 2 realizata cu N = 384 conductoarepentru 2p = 4 poli.Talpa polului are o deschidere relativa αi=0,7 si asigurain intrefier δ’ = 1,12 mminductia magnetica B = 0,75 Tela un curent de excitatie iE = 2 A.

  pasul polar

  viteza unghiulara de rotatie

  srn /843,1516014502

  602 =⋅=⋅=Ω ππ

  mpD 33,0

  442,0

  2=⋅=⋅= ππτ

 • Problema 1

  numarul cailor de curent al infasurarii buclate cu m = 2

  822222 =⋅⋅=⋅⋅=⋅ mpaconstanta masinii

  πππ96

  42

  2384

  2=⋅=⋅=

  apNku

  fluxul fascicular al masinii

  mWbBLii 1,3875,022,033,07,0 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= σταφ

  t.e.m. de rotatie

  VkE u 8,1763145101,3896 3 =⋅⋅=⋅⋅= − π

  πφ ΩΩΩΩ

 • Problema 1

  unghiul electric dintre doua lamele vecine

  α = =p 36048

  150

  frecventa tensiunii -frecventa de rotatie

  Hznpf 33,4860

  14502 =⋅=⋅=

  perioada comutatiei

  msnKnpK

  pp

  TK 862,01450486060

  2602 =

  ⋅=

  ⋅=

  ⋅⋅⋅⋅⋅=

  Ω⋅=

  ππα

  frecventa de comutatie

  fT

  HzKK

  = = =1 100 862

  11603

  ,

 • Problema 1

  pulsatia tensiunii∆

  E tg tg

  E

  = = =

  =

  2 2 0

  43 45 0 0043

  0 43%

  α ' ,

  ,inductivitatea de cuplaj stator-rotor

  HICME

  uAE 582,02

  101,3896 3 =⋅⋅=⋅=−

  πφ

  inductanta proprie a infasurarii rotorice

  mH

  WpL ipA

  95,81373,033,0

  12,110

  8238410422

  3'12

  327

  22

  0

  =⋅

  ⋅⋅⋅⋅

  =⋅⋅⋅=

  −π

  ατδ

  µ

 • Problema 2

  Un motor de curent continuu cu excitatie separata, compensat, avind:puterea nominala PN = 4 kW:tensiunea nominala UN = 220 V;curentul nominal IN = 22 A;turatia nominala nN = 1500 rot/min:rezistenta circuitului rotoric RA = 0,82 Ω;constanta de timp a circuitului rotoric TA= 19,42 ms;momentul de inertie J = 0,232 Ws3dezvolta cuplul electromagnetic C = 20 Nm.

 • Calculul bilantului energetic la sarcina nominala

  constanta de flux

  VsIRUk AAAu 285,1

  301500

  82,022220 =⋅

  ⋅−=⋅−= πφ ΩΩΩΩ

  pierderi - nominale

  puterea absorbita

  WIUP AAa 484022220 =⋅=⋅=

  WPPp Na 84040004840 =−=−=∑

  WIRp NAbN 3972282,022 =⋅=⋅=

  In infasurari

  WIUp Npt 44222 =⋅=⋅∆=de trecere

 • Calculul bilantului energetic la cuplul C=20 Nm

  mecanice si in fier

  Wppppp tbNFem 399441840 =−=−−=+ ∑Curentul de sarcina

  pierderi in rotor

  ACMIA 56,15285,1

  20 ===φ

  WIRp AAb 6,19856,1582,022 =⋅=⋅=

  de trecereWIUp Apt 3156,152 =⋅=⋅∆=

  pierderi totale

  Wp 6,6286,19831399 =++=∑

 • Calculul bilantului energetic la cuplul C=20 Nm

  Puterea absorbita

  Viteza unghiulara de rotatie

  randamentul

  Puterea utila

  WIUP AAa 2,342356,15220 =⋅=⋅=

  WpPP au 6,27946,6282,3423 =−=−= ∑

  η = = =PPu

  a

  2794 63423 2

  0 816,,

  ,

  ( )sr

  kMR

  kU

  u

  A

  u/27,161

  285,12082,0

  285,1220

  22 =⋅

  −=⋅−=φφ

  ΩΩΩΩ

 • Problema 3La un motor de curent continuu cu excitatie separata s-au masurat la mersul ingol :

  Tensiunea UA = 440 V;curentul IA0 = 2,2 A;Turatia n0 = 2485 rot/min.rezistenta circuitului rotoric RA = 1,48 Ω;caderea de tensiune la perii ∆Up = 2 V;pierderile mecanice pm = 1,2 pFe

  curentul de sarcina IA = 33 A .Puterea absorbita de motor la mers in gol

  pierderi in circuitul rotoric: pierderi in infasurari

  WIUP AAa 9682,244000 =⋅=⋅=

  WIRp AAb 2.72,248,122

  00 =⋅=⋅=

 • Determinarea pierderilor din datele de mers in gol

  Fem pp ⋅= 2,1

  pierderi de trecere

  deoarece

  rezulta separat pierderile

  pierderi mecanice si in fier

  WIUp Apt 4,42,220 =⋅=⋅∆=

  WppPpp tbaFem 4.9564.42.7968000 =−−=−−=+

  WpFe 7,4342,114,956 =

  +=

  Wpp mm 7,5217,4342,12,1 =⋅=⋅=

 • Caracteristica mecanica

  VsIRUk AAAu 503,1

  302485

  48,133440 =⋅

  ⋅−=⋅−=⋅ πφ ΩΩΩΩ

  IkIR

  kUU

  uu

  p ⋅−=⋅−−=⋅⋅

  −⋅

  −= 985,042,291

  503,13348,1

  503,12440

  ΦΦΦΦΦΦΦΦ∆∆∆∆

  ΩΩΩΩ

  constanta de flux

  Caracteristica mecanica

  pierderile∑ ⋅+⋅++= 248,127,5217,434 IIp

  randamentul

  III

  IIIIUpIU

  ⋅−−=⋅

  ⋅−⋅−−⋅=⋅

  −⋅= ∑ 003363,01736,29954,0

  44048,124,956440 2η

 • Caracteristici de functionare

  0 10 20 30 40 500

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1

  1.2

  1.4Ω/300

  P/15 [kW]

  I [A]

  Σp

  η

  Pa

  Pu

 • Problema 4

  Un motor serie de curent continuu avand:2p = 4 poli ,tensiunea UN = 220 V;

  rezistenta RA + RE = (0,8+0,4) Ω arecaracteristica de mers in gol ridicata in regim de generator la turatian = 1500 rot/min

  282420161284iE [A]2582392171851449850E [V]

  inductivitatea de cuplaj pentru 20 A

  HIEpM

  EAE 069,0

  206015002217 =

  ⋅⋅=

  ⋅Ω= π

 • Problema 4

  caracteristica de mers in gol, pe baza datelor din tabela , si variatiainductivitatii de cuplaj.

  0 5 10 15 20 25 300

  50

  100

  150

  2.MAE [mH]200

  E [V]

  250

  300

  IA [A]

 • Problema 4

  VIRUE N 196202,1220 =⋅−=⋅−=

  - t.e.m. a motorului in cazul alimentarii cu tensiunea UN la un curent IA = 20 A

  min/8,13542

  60

  /87,14120069,0

  202,1220

  rotn

  sradIpMIRUEAE

  A

  =Ω⋅=

  =⋅⋅−=

  ⋅⋅−=Ω

  π

  - viteza unghiulara sau turatia masinii in acest caz IA = IE

  - cuplul electromagnetic

  NmIIpMC AEAE 6,272020069,0 =⋅⋅=⋅⋅=

 • Tabelul cu rezultatele calculelor

  186.4191.2196.0200.8205.6210.4215.2E [V]

  C [Nm]

  Ω [r/s]

  pMAE[mH]

  iE [A]

  1.27

  676.07

  79.6

  4

  4.99

  337.24

  78.0

  8

  11.00

  224.27

  76.4

  12

  18.84

  170.49

  73.6

  16

  27.62

  141.87

  69.1

  20

  36.51

  125.66

  63.4

  24

  45.99

  113.48

  58.7

  28

 • Caracteristicile mecanice

  rad/sΩΩΩΩ

  Nm0 10 20 30 40 50

  C0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  .

  Regimurile masinii de curent con...Slide 2Slide 3Ecuatiile masinii cu excitatie d...Pierderile în maşini de curent c...Regimul de generator al masinii ...Slide 7Slide 8Slide 9Caracteristica externă a generat...Slide 11Regimul de motorEcuatiile in regim stationar.Slide 14Slide 15Ecuaţiile maşinii cu excitaţie s...Motorul cu excitatie serieSlide 18Motorul cu excitaţie mixtăMasina de curent continuuProblema 1Problema 1Problema 1Problema 1Problema 2Calculul bilantului energetic la...Calculul bilantului energetic la...Calculul bilantului energetic la...Problema 3Determinarea pierderilor din dat...Caracteristica mecanicaCaracteristici de functionareProblema 4Problema 4Problema 4Tabelul cu rezultatele calculelo...Caracteristicile mecanice