Miłość... i nieprzespane noce

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zakochać się w drugim człowieku to nic trudnego. Wydanie na świat nowego człowieka to moment, w którym zaczynają się schody. Miłość i nieprzespane noce to druga część zabawnych przygód Jamiego i Laury Newmanów, których czytelnik miał okazję poznać w Miłości... z obu stron. Poprzednia powieść, przedstawiająca perypetie dwójki trzydziestoparolatków poszukujących swojej drugiej połowy, kończy się podróżą poślubną bohaterów. Tym razem Jamie i Laura staną przed jeszcze większym wyzwaniem: przyjdzie im odnaleźć się w roli rodziców. Jamie i Laura Newmanowie za sprawą dosyć swobodnego podejścia do kwestii antykoncepcji niebawem będą mieli dziecko. Dla świeżo poślubionej pary może to być przerażająca perspektywa, ale jeśli tylko będą się wspierać, wszystko powinno pójść jak po maśle... prawda? A wzajemne wsparcie istotnie będzie konieczne, ponieważ ścieżka prowadząca od poczęcia dziecka do jego pierwszych nieporadnych kroków najeżona jest rozma

Text of Miłość... i nieprzespane noce

 • Milosc i nieprzespane noce.indd 2Milosc i nieprzespane noce.indd 2 2014-06-16 15:30:412014-06-16 15:30:41

  Podstawowy czarnyPodstawowy czarny

 • Nick Spalding

  PRZEOY

  Jerzy Wok-aniewski

  Milosc i nieprzespane noce.indd 3Milosc i nieprzespane noce.indd 3 2014-06-16 15:30:412014-06-16 15:30:41

  Podstawowy czarnyPodstawowy czarny

 • Tytu oryginau: Love And Sleepless NightsProjekt okadki: Pawe Panczakiewicz/Panczakiewicz Art.DesignRedaktor prowadzcy: Ewa Orzeszek-SzmytkoRedakcja: Beata SamaRedakcja techniczna: Karolina Bendykowska

  Korekta: Maria leszyska

  Zdjcia na okadce ZoneCreative/Getty Images

  suraviol/Shutterstock

  2011, 2012 by Nick Spalding for the Polish edition by MUZA SA, Warszawa 2014 for the Polish translation by Jerzy Wok-aniewski

  ISBN 978-83-7758-721-8

  Warszawskie Wydawnictwo Literackie

  MUZA SA

  Warszawa 2014

  Milosc i nieprzespane noce.indd 4Milosc i nieprzespane noce.indd 4 2014-06-16 15:30:412014-06-16 15:30:41

  Podstawowy czarnyPodstawowy czarny

 • To opowie o byciu rodzicem, wydaje si zatem jak najbardziej waciwe, bym zadedykowa j mojej mamie Judy, ktra wychowywaa mnie sama, dajc mi tyle mi-oci i wsparcia, ile tylko potrzebowaem.

  Milosc i nieprzespane noce.indd 5Milosc i nieprzespane noce.indd 5 2014-06-16 15:30:412014-06-16 15:30:41

  Podstawowy czarnyPodstawowy czarny

 • Milosc i nieprzespane noce.indd 6Milosc i nieprzespane noce.indd 6 2014-06-16 15:30:412014-06-16 15:30:41

  Podstawowy czarnyPodstawowy czarny

 • 7PAMITNIK LAURY1 IV, PONIEDZIAEK

  Droga Mamo,c, wreszcie do tego doszo. Spenia si moja yciowa

  ambicja. To, co pragnam zrealizowa ju od dawna.Zajo mi to wiele lat, ale w kocu mog oznajmi, e

  ja, Laura Newman, zdoaam zwymiotowa w obecnoci grupy osb na decydujcej rozmowie o prac.

  Wiem, e w skali wiata jest to skromne osignicie. Inni dyli do zdobycia Everestu lub wynalezienia lekar-stwa na raka. A ja? Mnie zaleao tylko na tym, by w mo-liwie spektakularny sposb upokorzy si przed wanymi i wpywowymi ludmi.

  Oj, tak. Kiedy mj czas na tym piknym wiecie dobieg-nie koca, pozostanie mi wiele, bardzo wiele ciepych wspomnie a wrd nich dzie, w ktrym udaam si do gwnej siedziby Hotel Chocolat w Londynie i puciam tczowego pawia na trzech dyrektorw zarzdzajcych firmy.

  Wyczucie czasu, oczywicie, miaam idealne.Zamiast dopa mnie w jakim bardziej adekwatnym

  momencie jak choby przed telewizorem podczas kolej-nej edycji programu Mam talent! czy kiedy wysuchiwa-am kolejnej biurowej anegdotki Jamiego nieodparta

  Milosc i nieprzespane noce.indd 7Milosc i nieprzespane noce.indd 7 2014-06-16 15:30:412014-06-16 15:30:41

  Podstawowy czarnyPodstawowy czarny

 • 8potrzeba zwymiotowania nasza mnie akurat w chwili, gdy staraam si zaimponowa potencjalnym pracodaw-com moj niezrwnan znajomoci tajnikw produkcji i sprzeday wyrobw czekoladowych.

  A do pawia wszystko szo cakiem niele. Rozmowa wypada w najodpowiedniejszym momencie z punktu wi-dzenia moich nerww, zdrowia psychicznego Jamiego oraz stanu naszego wsplnego konta.

  Stres zwizany z koniecznoci zamknicia sklepiku z powodu recesji wykacza nas oboje, tak wic szansa w postaci rozmowy rekrutacyjnej na dobrze opacane stanowisko w jednym z najwikszych przedsibiorstw brany czekoladowej w kraju spada nam jak z nieba. Nie musz chyba mwi, e nie takie miaam plany w chwili otwierania sklepu zanim gospodarka posza na dno, a prowadzenie wasnej, niezalenej firmy nagle stao si aktywnoci rwnie rozsdn, co onglowanie granatami rcznymi bez zawleczki. Szczerze mwic, najprawdopodobniej i tak cignam to duej, ni na-leao. Gdybym kierowaa si czyst logik, sprzedaa-bym interes ze dwa lata temu i wykaraskaa si z sytuacji bez najmniejszych kopotw. Fakty natomiast s takie, e woyam w ten sklepik tak duo wysiku, e zabicie okien deskami i zwrcenie kluczy wacicielowi lokalu byoby dla mnie sprzeniewierzeniem si wasnym ma-rzeniom.

  Marzeniami nie da si jednak opaca rachunkw, tak wic trzy miesice temu nadeszo nieuniknione i ambitne plany Laury Newman, by zdoby wadz nad wiatem poprzez sprzeda czekolady, znikny jak sen zoty.

  Jeli mam by szczera, to koniec kocw poczuam ulg, uwolniwszy si od mczcego mnie stresu, aczkol-

  Milosc i nieprzespane noce.indd 8Milosc i nieprzespane noce.indd 8 2014-06-16 15:30:412014-06-16 15:30:41

  Podstawowy czarnyPodstawowy czarny

 • 9wiek jeli przyjrze si sprawie z bliska, zastpienie stresu zwiza nego z posiadaniem sklepu stresem zwizanym z szukaniem nowej pracy nie jest a tak wspania zmia-n. Moesz sobie wyobrazi moje zadowolenie i podnie-cenie, gdy natknam si na ofert zatrudnienia na wy-szym stanowisku w Hotel Chocolat. Chodzio o prac, ktr moje kwalifikacje, talenty i dowiadczenie pozwa-layby mi wykonywa z palcem w nosie.

  Tak wic wyruszam do Londynu chyboczc si na najczarniejszych, najbardziej byszczcych i wzbudzaj-cych respekt wysokich obcasach, jakie mam, ubrana w najbardziej biznesow, czarn owkow spdnic oraz akiet, z wosami zwizanymi w najcianiejszy, najbar-dziej profesjonalny kucyk, jaki tylko da si znie, nie doprowadzajc oczu do permanentnego zawienia. Je-stem lepiej przygotowana do tej cholernej rozmowy ni alianci do ldowania w Normandii. Mj biedny przeci-ony umys peen jest wszelkich moliwych szczegw dotyczcych praktyk biznesowych i strategii dziaania firmy.

  Pod pach ciskam portfolio, ktre zawiera rozmaite nowe wzory i smaki czekoladek oraz receptury z mojego sklepiku, sporzdzane a do chwili, gdy nadeszo zaama-nie rynku i wszystko si posypao. Jestem zdetermino-wana dosta t robot. Jestem siln, nowoczesn i kre-atywn kobiet, ktra nie pogodzi si z odmow!

  Niestety, gdy o smej pitnacie wsiadam w przemo-czonym mawk Southampton do pocigu jadcego na dworzec Waterloo, troch mnie mdli. Win za to zwalam na sobotni noc i ekscesy podczas imprezy urodzinowej Charlie. Jeszcze nigdy powrt do formy po balandze nie zaj mi caych dwch dni, ale uznaj, e skoro jestem ju

  Milosc i nieprzespane noce.indd 9Milosc i nieprzespane noce.indd 9 2014-06-16 15:30:412014-06-16 15:30:41

  Podstawowy czarnyPodstawowy czarny

 • 10

  po trzydziestce, pod tym wzgldem bdzie ju zapewne tylko gorzej.

  Podr pocigiem upywa mi na powtarzaniu materia-w i usilnych prbach niezwracania uwagi na dwch goci na kocu wagonu. Obydwaj s ju ewidentnie pijani, a do tego jeden z nich to najwyraniej ciki przygup. Ze swojej komrki puszcza na cay regulator wkurzaj c piosenk Pink pod tytuem Perfect i nie przepuszcza oka-zji, by odpiewa kady refren, szczeglny wysiek wka-dajc w moliwie gone wywrzeszczenie linijki You are perfect, FUCK ING perfect to me-ee! Jeste idealny, dla mnie, KURWA, jeste idealny! Musz istnie jakie kursy, na ktre tacy ludzie uczszczaj, by si dowiedzie, jak naj-bardziej uprzykrza ycie innym obywatelom. Wyobra-am sobie, e pierwsza lekcja przewiduje zatrzymywa-nie si na rodku ruchliwej ulicy, by przyla dzieciakom, kocowy za wykad powicony jest najskuteczniej-szym metodom doprowadzania najbliszych ssiadw do szau za spraw imprez cigncych si do trzeciej nad ranem tudzie dziki posiadaniu agresywnych i mier-dzcych pitbuli. Dwjka, z ktr siedz w wagonie, wi-docznie wybijaa si podczas zaj z antyspoecznych zachowa w rodkach transportu publicznego. Na szcz-cie przykroci ustaj, gdy muskularnej budowy kon-duktor, wyranie nie w nastroju na tego typu swawole, mija mj fotel i sprawnie wywala obydwu gnojkw na przystanku w Woking, nim zd narobi w wagonie szkd.

  Ju w Londynie za przejadk takswk do siedziby Hotel Chocolat pac rwnowarto rki, nogi i fragmen-tu jelita, ale przynajmniej docieram na miejsce atwo i przed czasem, gotowa oczarowa i olni moich przy-

  Milosc i nieprzespane noce.indd 10Milosc i nieprzespane noce.indd 10 2014-06-16 15:30:412014-06-16 15:30:41

  Podstawowy czarnyPodstawowy czarny

 • 11

  szych pracodawcw tak bardzo, e a przydayby im si okulary przeciwsoneczne.

  Nastpuje p godziny czekania przy recepcji. Obecnie to chyba obowizkowy element kadego procesu rekruta-cyjnego. Najwidoczniej istnieje jaki podrcznik dla za-trudniajcych, ktry sugeruje, e dobrym sposobem na zmikczenie kandydatw jest posadzenie ich na trzydzie-ci minut w niezrcznej ciszy oko w oko z recepcjonistk.

  Ta akurat ma jakie dwadziecia dwa lata i makija mocniejszy ni Joker z Mrocznego Rycerza. Licz, e gdzie z boku rozlegnie si haas, chciaabym bowiem si prze-kona, czy przy gwatownym ruchu gow caa ta tapeta nie odklei si od jej twarzy.

  Dzwoni telefon na biurku i wypacykowana ksiniczka zbrodni podnosi suchawk.

  Moe pani wej, pani Newman informuje mnie spod czterech warstw podkadu.

  Dziki odpowiadam, po czym wstaj zmartwiona stanem mojej spdnicy, na ktrej z niewiadomych przy-czyn pojawio si kilka widocznych fad, cho przecie ostatnie p godziny spdziam, siedzc bez ruchu. Kiedy bior lec na stoliku teczk, serce wali mi w piersiach jak mot naszprycowanego kofein kowala. Niepewnym krokiem mijam Heatha Ledgera w spdnicy i docieram do drogich mahoniowych drzwi.

  Otwiera je poyskliwy modzieniec w eleganckim sza-rym garniturze, posyajc mi przy tym umiech z gatun-ku tych, ktre dotychczas widziaam jedynie na ustach sprzedawcw uywanych samochodw.

  Dzie dobry, pani Newman mwi. Prosz spocz. Wskazuje krzeso ustawione przed drogim mahoniowym biurkiem. Gdzie w tym miecie z pewnoci rezyduje

  Milosc i nieprzespane noce.indd 11Milosc i nieprzespane noce.indd 11 2014-06-16 15:30:412014-06-16 15:30:41

  Podstawowy czarnyPodstawowy czarny

 • 12

  handlarz mahoniem, ktry dorobi si na nim inkrusto-wanej zotem toalety.

  Dzie boy odpowiadam.Dzie boy? Co, do cholery, znaczy niby dzie

  boy? Chciaam oczywicie powiedzie dzie dobry, ale nerwy wziy gr. Teraz sobie pomyli, e