MIŁOŚĆ - .3 Miłość to odpowiedzialność rych nie umieściliśmy w tamtym Temat numeru - MIŁOŚĆ

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MIŁOŚĆ - .3 Miłość to odpowiedzialność rych nie umieściliśmy w tamtym Temat numeru -...

2014 czerwiec AlChemik

Gazetka Zespou Szk Chemicznych w Krakowie

Nr 13 Czerwiec 2014 Cena: 3,00 z

TEMAT NUMERU

MIO

2 AlChemik czerwiec 2014

Redaktor Naczelna: Agnieszka Hudyga

Zastpca Redaktora Naczelnego

Nikola Adamczyk

Teksty Marlena Bednarz, Urszula Bosek, Dawid Czechowicz, Klaudia Fajto, Tomasz Ferdek,

Edyta Jczmionek, Arkadiusz Kosek, Joanna Kucner, Sandra Maagowska, Gabriela Mila-nowska, Agata Mita, Barbara Niemiec, Micha Piosek, Zuzanna Poskrobko, Jakub Sadow-

ski, Alicja Tomaszewska, Urszula Tomo, Maciej Zieliski, prof. Ewa Tarkowska

Opieka nad stronami w jzyku angielskim

mgr in. Grayna Skaka, mgr Beata Cygankiewicz-Bu, mgr Magorzata Pcek-Czuba

Opieka nad stronami o sporcie

mgr Mariola Sobczyk, mgr Joanna Zima, mgr Wojciech Brzuchacz

Opieka nad stronami Samorzdu Uczniowskiego mgr Agata Walas

Wsppraca z klas medialn

mgr Magorzata Niedwiedzka - Samborek

Wsppraca z pozostaymi klasami, korekta mgr Magorzata Molik

Redaktor Techniczny, korekta

mgr Julita roda-Patek

M i o

Sowem wstpu

Okadka i inne zdjcia:

http://pixabay.com (domena publiczna)

oraz z wasnych zbiorw redaktorw AlChemika

Kontakt: biblioteka.zsch@wp.pl

SPIS TRECI

Wywiad numeru

3 Mio to odpowiedzialno

Temat numeru - MIO

5 Mio 6 Potga mioci

7 Mio niejedno ma imi

Samorzd Uczniowski

8 Dyskoteka w ZSM nr 1

9 Szkolne walentynki 2014

11 Malowanie radioli

11 Pierwszy Dzie Wiosny

11 Krakowskie szkoy oddaj hod wi-niom obozw koncentracyjnych

Z ycia szkoy

12 Szkolna tablica

13 Marysieka

15 Poegnanie maturzystw

15 Konstytucja 3 Maja

16 Tango Mroka na szkolnej scenie

Sport w naszej szkole

17 Midzyszkolny Turniej Siatkwki Samorzdw Szkolnych

18 Wiolarstwo Halowe

18 Sportowy Turniej Samorzdw Uczniowskich

19 Wiosenny Turniej Tenisa Stoowego

19 Mistrzostwa Krakowa w biegu na orientacj

In English

20 DOWN WITH BIG BROTHER

Podre

23 Mind The Gap

Tradycje

26 Gazetki szkolne w ZSCh

Nasze osignicia

27 Maopolski Konkurs Gazetek Szkolnych Praswka

Pi minut dla mnie

29 Ula Bosek o mioci

30 Maciej Zieliski o kobietach

31 Proroctwo Urszuli Bosek /fragment/

Wiersze pani profesor Ewy Tarkowskiej

32 Wiersz o mioci

Witajcie!

To ostatni numer AlChemika

przed wakacjami, wic mam do

Was prob, abycie w tym wol-

nym czasie napisali jaki ciekawy

artyku, ktry zamiecimy w na-

szej gazetce w nowym roku

szkolnym.

ycz Wam przyjemnej lektury

i spokojnych wakacji.

Agnieszka Hudyga

Wiosna a wic i mio na wio-

sn, ale te zostay zalege arty-

kuy na temat walentynek, kt-

rych nie umiecilimy w tamtym

numerze. W kocu nadszed czas

na poezj i proz o mioci oraz

rozwaania naszych kolegw

i koleanek na temat tego uczu-

cia. Zapytalimy rwnie ksidza

o mio i uzyskalimy par cie-

kawych informacji. Dlaczego

ksidza? Ciekawio nas, co myli

o mioci i czy by kiedy zako-

chany?

Pojawi si rwnie wywiad

z naszymi nauczycielkami jzy-

ka angielskiego, ktre niedawno

odwiedziy Londyn.

2014 czerwiec AlChemik 3

Co ksidz sdzi o mioci?

- Jest pikna, wspaniaa. Jest najlepszym sposobem na

przeywanie relacji z drugim czowiekiem. Trzeba si

jej uczy. Bardzo czsto jest faszywie okrelana i po-

strzegana, poniewa do mioci tak naprawd trzeba

dojrze.

Mia ksidz kiedy sympati?

- Myl, e sympatie i sympatyzowanie z ludmi to jest

rzecz normalna dla kadego czowieka, co wcale nie

musi zawsze przeradza si w zwizki. Oczywicie, e

miaem sympatie. Byem normalnym chopakiem

i wszystkie rzeczy zwizane z rozwojem tak samo prze-

ywaem. By wic czas postrzegania rnic midzy

chopcami a dziewcztami; by czas, kiedy nie wiedzie-

limy, jak si zachowa, wic szarpalimy je za warko-

cze i by czas, kiedy zaczlimy dostrzega w dziew-

czynach kogo, z kim mona porozmawia, komu mo-

na si zwierzy, z kim mona spdza czas, dzieli tro-

ski i smutki.

Kiedy odkry ksidz swoje powoanie?

- Pierwszy raz taka myl mi przysza, kiedy byem

w drugiej klasie podstawwki. Poszedem do mojego

katechety, aby si go zapyta, co zrobi, by zosta ksi-

dzem? Na co on mi wyrzuci: Jeste jeszcze za smar-

katy, za mody i nic na ten temat nie wiesz. Jak zdasz

matur, to przyjd i wtedy porozmawiamy.

Natomiast to nie jest tak, e to si stao nagle, przypad-

kiem. Gdzie tam Pan Bg zawsze dawa mi sygna, e

mog i t drog i by jego sug, uczy si powica

dla innych. Wybr kapastwa to rwnie ofiarowanie

swojej mioci nie tylko jednej osobie, ale wszystkim

tym, ktrzy bd tego potrzebowali.

Jak ksidza przyjaciele zareagowali na wie

o decyzji wstpienia do seminarium?

- eska cz bya zaskoczona. To nie jest tak, e

czowiek si z tym w jaki szczeglny sposb obnosi.

Na pewno niektrzy aowali, e tak si stao i twier-

dzili: nie uda ci si, jeste za bardzo szalony.

Jakie wartoci, jeeli chodzi o mio, wynis

ksidz z domu rodzinnego?

- Mam 3 rodzestwa. Mielimy bardzo pracowitych

i mdrych rodzicw, ktrzy nas wiele nauczyli. yli-

my w do skromnych warunkach, nie biedzie, eby

nam na nic nie starczao, ale po prostu skromnie. Dzi-

ki temu nauczylimy si, e najwiksz satysfakcj daje

to, na co sami zapracujemy. Wiemy, e mona gry

przenosi, nie majc nic. Mona dokonywa wielkich

rzeczy, jeli si ma marzenia.

Wywiad numeru

Mio to temat bardzo trudny i skomplikowany. Tym bardziej wtedy, gdy cz si z nim ludzkie

przekonania i wiara. Wiele osb twierdzi, e kapani niewiele wiedz o maestwie, mioci dwojga

ludzi, a doradzaj modym, jak y w zwizku. Skd wic czerpi wiedz na temat maestwa i ro-

dziny? Czy nie auj swojej decyzji powicenia si dla Boga i drugiego czowieka? Spytalimy o to

naszego katechet - Jarosawa Nowaka, ksidza z 18-stoletnim staem.

Tekst AGNIESZKA HUDYGA

Mio to odpowiedzialno

4 AlChemik czerwiec 2014

Czy czasem nie ma ksidz takich dni, kiedy auje

swojej decyzji i chciaby mie on, dzieci?

- Ani kobiet wok mnie nie brakuje (moe nie w zna-

czeniu oczywicie takim jak ona), ani dzieci, ktry-

mi si zajmuj czy te mam zaopiekowa. Nie auj

mojego wyboru, dlatego i Bg tym, ktrzy powicaj

mu swoje ycie, daje sto razy wicej. To nie jest tak, e

dowiadczenie maestwa dotyczy tylko przeycia

jakiej cielesnej mioci, ale to jest rwnie caa odpo-

wiedzialno, cay wiat rnych zdarze, problemw.

Oczywicie nie oznacza to, e ksidz ma spokojne

i wolne od problemw ycie, ale ja nie musz za ka-

dym razem wszystkiego pilnowa, o co walczy, dla-

tego i jako suga Boy yj tak, jak Pan mi daje y,

speniajc wszystkie zadania, jakie przede mn stawia.

Posiadam tylko tyle, ile potrzebuj i dziki temu jestem

wolny. Mog powica wicej czasu tym, ktrzy mnie

potrzebuj. Poza tym bycie kapanem, to wielki skarb

bycia ojcem duchowym.

Niektrzy twierdz, e ksidz mao wie na temat

maestwa, bo sam w nim bezporednio nie

uczestniczy.

- Mog miao stwierdzi, e mam dowiadczenie

o niebo wiksze ni niejeden maonek, poniewa znam

dowiadczenia rnych osb, ktre spotykam w konfe-

sjonale lub gdy przychodz po rad. Koci to nie tyl-

ko budynek, duchowni, ale to przede wszystkim ludzie

yjcy w rodzinach. To oni tworz teologi mae-

stwa, rodziny i to oni s praktykami. Teoretykami s

ksia, ale dziki dzieleniu si dowiadczeniami wiemy

o wiele wicej. Poza tym kady z nas wychowywa si

w rodzinie, y w niej i wie, jakie s cechy i procesy

takiego ycia. Spotykajc si z dziemi na katechezie,

nie musimy ich pyta, one same opowiadaj, co si

u nich dzieje. Kiedy w maestwie dzieje si co wa-

nego, np. narodziny dziecka, mier, komunia, to my

zawsze mamy kontakt z tymi ludmi. W gruncie rzeczy

my cay czas yjemy w obszarze rodziny, chocia

w niej samej nie jestemy bezporednio.

Media coraz czciej atakuj nas rnymi rekla-

mami i programami o podtekcie seksualnym, co

prowadzi do tego, e modzie bardzo wczenie

zaczyna ycie seksualne. Dlaczego Koci walczy

o wstrzemiliwo wrd modych?

- Moje pytanie na dzi brzmi: Czy rozwodw byoby

mniej, czy wicej, gdyby ludzie rozwaniej podchodzili

do przygotowania si do maestwa?

Modzi ludzie czsto pytaj, po co narzeczestwo, po

co jakie przygotowanie, po co wstrzemiliwo sek-

sualna,