of 19 /19
Miloš Radovanović Curriculum Vitae (3. januar 2018) Vanredni profesor Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu Trg Dositeja Obradovića 4 21000 Novi Sad Srbija telefon: (021) 458 888 telefaks: (021) 6350 458 e-mail: [email protected] URL: http://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/ Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Xi69Pbp6tpIC DBLP: http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/r/Radovanovic:Milos

Miloš Radovanović Curriculum Vitae

Embed Size (px)

Text of Miloš Radovanović Curriculum Vitae

 • Milo Radovanovi

  Curriculum Vitae

  (3. januar 2018)

  Vanredni profesor

  Departman za matematiku i informatiku

  Prirodno-matematiki fakultet

  Univerzitet u Novom Sadu

  Trg Dositeja Obradovia 4

  21000 Novi Sad

  Srbija

  telefon: (021) 458 888

  telefaks: (021) 6350 458

  e-mail: [email protected]

  URL: http://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/

  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Xi69Pbp6tpIC

  DBLP: http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/r/Radovanovic:Milos

  mailto:[email protected]://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/https://scholar.google.com/citations?user=Xi69Pbp6tpIChttp://dblp.uni-trier.de/pers/hd/r/Radovanovic:Milos

 • Milo Radovanovi, Curriculum Vitae, 3. januar 2018. 2

  Lini podaci

  Datum roenja: 2. decembar 1977.

  Mesto roenja: Novi Sad, Jugoslavija

  Pol: muki

  Brano stanje: oenjen, dvoje dece

  Dravljanstvo: Republika Srbija

  Jezici

  Maternji jezik: srpski

  Aktivno znanje: engleski (napredno)

  itanje: mnogi slovenski jezici

  Oblasti naunog interesovanja u informatici

  Data mining, text mining, Web mining

  Mainsko uenje (eng. machine learning)

  Obrazovanje

  Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematiki fakultet, Novi Sad, Srbija:

  Doktor informatikih nauka, feb. 2011

  Magistar informatikih nauka, okt. 2001 dec. 2006. (vojna obaveza nov. 2004 nov. 2005), prosena ocena 10,

  teza iz oblasti Web Mining-a (priloen spisak publikacija: [MSc 06])

  Diplomirani informatiar, okt. 1996 okt. 2001, prosena ocena 9.24,

  diplomski rad iz oblasti Konstrukcije kompajlera (priloen spisak publikacija: [BSc 01])

  Radno iskustvo

  Vanredni profesor, dec. 2016 Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematiki fakultet, Novi Sad, Srbija

  Docent, dec. 2011 dec. 2016 Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematiki fakultet, Novi Sad, Srbija

  Asistent, jan. 2003 dec. 2011 (vojna obaveza nov. 2004 nov. 2005) Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematiki fakultet, Novi Sad, Srbija

  Iskustvo u nastavi

  Predavanja iz predmeta

  Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematiki fakultet:

  Uvod u programiranje, 2011 (za studente informatike, prvi semestar)

  Evolucija softvera, 2011 (za master studente informatike)

 • Milo Radovanovi, Curriculum Vitae, 3. januar 2018. 3

  Uvod u elektronsko poslovanje, 20122014. (za studente informatike, drugi semestar)

  Objektno-orijentisano programiranje 2, 2012 (za studente informatike, etvrti/esti semestar)

  Vetaka inteligencija 2, 2012 (za master studente informatike)

  Integracija softvera, 2016 (za master studente informatike)

  Pattern recognition and machine learning, 2017 (za master studente primenjene matematike)

  Vebe iz predmeta

  Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematiki fakultet:

  Uvod u programiranje, 2002 (za studente informatike, prvi semestar)

  Strukture podataka i algoritmi 1, 20022011. (za studente informatike, drugi semestar)

  Strukture podataka i algoritmi 2, 2007. (za studente informatike, trei semestar)

  Programski jezici, 20022003. (za studente informatike, trei semestar)

  Konstrukcija kompajlera, 2004. (za studente informatike, sedmi semestar)

  Izborni seminar (Data Mining) 2006 (za studente informatike, esti semestar)

  Elektronsko poslovanje (predavanje o Data Mining-u), 20062011. (za studente informatike, drugi semestar)

  Evolucija softvera, 20072011. (za master studente informatike)

  Softverski projekti

  Avg. 2006 mar. 2007: Ekstrakcija bibliografskih referenci iz polu-strukturiranih podataka. Podaci su dati

  u formi HTML i MS Word dokumenata, a problem se sastojao u prepoznavanju referenci i detekciji

  koautorstava (poreenju referenci). Vie detalja nalazi se u [SiKDD 06, SPLST 07, NSJOM 07].

  Nov. 2005 maj 2006: CatS meta-pretraiva organizuje rezultate pretraivanja Web-a tako to ih

  klasifikuje u kategorije iz dmoz Open Directory-ja (http://dmoz.org/). CatS je dostupan na

  http://stribog.pmf.uns.ac.rs/cats/. Vie detalja nalazi se u [AWIC 06, MSc 06].

  Nov. 2005 dec. 2005: dmoz2arff konverter dmoz sadraja iz RDF-a u ARFF format kog podrava Weka.

  Mogunosti dmoz2arff alata ukljuuju selekciju kategorija i primera, eliminaciju stop-rei, nalaenje

  korena rei itd. Program je korien za generisanje dataset-ova za obuavanje klasifikatora koje koristi

  CatS, kao i za pripremu dataset-ova za eksperimente opisane u [DaWaK 06, DEXA 06, MSc 06].

  Avg. 2001 feb. 2002: JLKL, Java implementacija Hendersonovog LispKit LISP kompajlera i interpretera

  SECD maine. Vie detalja nalazi se u [BSc 01, PRIM 02].

  http://dmoz.org/http://stribog.pmf.uns.ac.rs/cats/

 • Milo Radovanovi, Curriculum Vitae, 3. januar 2018. 4

  Dec. 1999 jan. 2001: C2, translator iz Module-2 u C++ napisan u Moduli-2, uz pomo Coco/R kompajler

  generatora. C2 podrava ISO Modulu-2 uz izvesna ogranienja, i u mogunosti je da korektno translira

  sopstveni izvorni kod. C2 je napisan u okviru praktinog projekta iz predmeta Konstrukcija

  kompajlera, i ukljuuje C++ port BMB Modula-2 Cross Platform biblioteke koji predstavlja praktini

  projekat iz predmeta Operativni sistemi.

  Publikacije

  Autor ili koautor 65 naunih radova, etiri poglavlja u knjigama i etiri knjige. Kourednik dve knjige.

  Pogledati priloen spisak publikacija.

  Prezentacije

  Prezentacije na 12 meunarodnih konferencija, 8 meunarodnih workshopa, dve domae konferencije i

  tri seminara/meetup-a.

  Pogledati priloen spisak prezentacija.

  Nauni projekti

  Rukovodilac

  Kulturno-osetljivi aspekti tehnologija za rad sa podacima, 20142015. Projekat bilateralne saradnje Republike Srbije i Republike Slovenije

  lan

  Emocionalna inteligencija i primene zasnovane na multiagentskim sistemima, 20132014. Projekat bilateralne saradnje Republike Srbije i Narodne Republike Kine

  Inteligentne tehnike i njihova integracija u sisteme za podrku odluivanju sa irokim poljem primene, 20112016. Finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnoloki razvoj Republike

  Srbije, projekat br. OI174023

  Infrastruktura za elektronski podrano uenje u Srbiji, 20112016. Finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnoloki razvoj Republike Srbije, projekat br. III47003

  Inteligentne tehnike za integraciju podataka i podrku odluivanju u medicini, 20112012. Projekat bilateralne saradnje Republike Srbije i Savezne Republike Nemake podran od strane

  DAAD-a

  Povezivanje slika i rei: poboljanje analize slika korienjem tehnologija mainskog uenja i semantikog Web-a, 20102011. Projekat bilateralne saradnje Republike Srbije i Republike

  Slovenije

  Apstraktni metodi i primene u raunarskim naukama, 20062010. Finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnoloki razvoj Republike Srbije, projekat br. 144017

  Primena tehnika vetake inteligencije u oblasti text and Web mining potujui standarde semantic Web-a, 20052006. Projekat bilateralne saradnje Srbije i Crne Gore i Republike Slovenije

  Razvoj (inteligentnih) tehnika zasnovanih na softverskim agentima za primenu u pretraivanju podataka i tokovima poslova, 20022004. Finansiran od strane Ministarstva za nauku, tehnologije i

  razvoj Republike Srbije, projekat br. 1844

 • Milo Radovanovi, Curriculum Vitae, 3. januar 2018. 5

  Nagrade

  Nagrade za najbolji rad na tri meunarodne konferencije [PAKDD 11, S3T 11, MLDM 11]

  Univerzitetska nagrada za izuzetan uspeh na prvoj godini osnovnih studija

  Nagraivan na regionalnim, republikim i saveznim (jugoslovenskim) srednjokolskim takmienjima iz matematike

  Specijalizacije i stipendije

  Nacionalni institut za informatiku (NII), Japan, NII Shonan Meeting Dimensionality and Scalability, maj 2013: Uestvovao u etvorodnevnom seminaru po pozivu

  Institut za informatiku, Univerzitet Humbolt, Berlin, Nemaka, jun 2009: Desetodnevna specijalizacija u oblasti evolucije softvera, podrana od strane DAAD projekta

  Software Engineering: Computer Science Education and Research Cooperation

  Laboratorija za istraivanje softverskih tehnologija, Univerzitet De Montfort, Lester, Velika Britanija, avgust 2007: Dvonedeljna specijalizacija u oblasti evolucije softvera, podrana od strane

  TEMPUS projekta br. CD_JEP 18035-2003

  Primalac stipendije za magistarske studije Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije za 20022003.

  Studentske razmene

  Akademski koordinator za mobilnost studenata (Erasmus i slini programi razmene) za studente informatike, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematiki fakultet, Departman za matematiku

  i informatiku, 2012

  Organizacija skupova Workshop & tutorial co-chair

  WIMS 2018 8th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics, Novi Sad, Serbia, June 2527, 2018, https://wims2018.pmf.uns.ac.rs/

  lan programskog odbora

  SISAP 2018 11th International Conference on Similarity Search and Applications, Lima, Per, October 810, 2018, http://www.sisap.org/2018/

  SDM 2018 18th SIAM International Conference on Data Mining, San Diego, California, USA, May 35, 2018, http://www.siam.org/meetings/sdm18/

  MMM 2018 24th International Conference on Multimedia Modeling, Bangkok, Thailand, February 57, 2018, http://mmm2018.chula.ac.th/

  AAAI 2018 32nd AAAI Conference on Artificial Intelligence, New Orleans, Louisiana, USA, February 27, 2018, http://www.aaai.org/Conferences/AAAI/aaai18.php

  KES-IDT 2018 10th International KES Conference on Intelligent Decision Technologies, Gold Coast, Australia, June 2022, 2018, http://idt-18.kesinternational.org/

  HDM 2017 5th International Workshop on High Dimensional Data Mining, New Orleans, Louisiana, USA, November 18, 2017, http://www.cs.bham.ac.uk/~axk/HDM17.htm

  http://www.nii.ac.jp/shonan/seminar024/http://www.nii.ac.jp/shonan/seminar024/https://wims2018.pmf.uns.ac.rs/http://www.sisap.org/2018/http://www.siam.org/meetings/sdm18/http://mmm2018.chula.ac.th/http://www.aaai.org/Conferences/AAAI/aaai18.phphttp://idt-18.kesinternational.org/http://www.cs.bham.ac.uk/~axk/HDM17.htm

 • Milo Radovanovi, Curriculum Vitae, 3. januar 2018. 6

  ISM 2017 19th IEEE International Symposium on Multimedia, Taichung, Taiwan, December 1113, 2017, http://ism2017.asia.edu.tw/

  SISAP 2017 10th International Conference on Similarity Search and Applications, Munich, Germany, October 46, 2017, http://www.sisap.org/2017/

  ADBIS 2017 21st European Conference on Advances in Databases and Information Systems, Nicosia, Cyprus, September 2427, 2017, http://cyprusconferences.org/adbis2017/

  IDC 2017 10th International Symposium on Intelligent Distributed Computing, Belgrade, Serbia, October 1113, 2017, http://idc2017.pmf.uns.ac.rs/

  BCI 2017 8th Balkan Conference in Informatics, Skopje, FYR Macedonia, September 2023, 2017, http://bci2017.finki.ukim.mk/

  AAAI 2017 31st AAAI Conference on Artificial Intelligence, San Francisco, California, USA, February 49, 2017, http://www.aaai.org/Conferences/AAAI/aaai17.php

  KES-IDT 2017 9th International KES Conference on Intelligent Decision Technologies, Vilamoura, Algarve, Portugal, June 2123, 2017, http://idt-17.kesinternational.org/

  MMM 2017 23rd International Conference on Multimedia Modeling, Reykjavik, Iceland, January 46, 2017, http://mmm2017.ru.is/

  HDM 2016 4th International Workshop on High Dimensional Data Mining, Barcelona, Spain, December 12, 2016, http://www.cs.bham.ac.uk/~axk/HDM16.htm

  SISAP 2016 9th International Conference on Similarity Search and Applications, Tokyo, Japan, October 2426, 2016, http://www.sisap.org/2016/

  AAAI 2016 30th AAAI Conference on Artificial Intelligence, Phoenix, Arizona, USA, February 1217, 2016, http://www.aaai.org/Conferences/AAAI/aaai16.php

  KES-IDT 2016 8th International KES Conference on Intelligent Decision Technologies, Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain, June 1517, 2016, http://idt-16.kesinternational.org/

  HDM 2015 3rd International Workshop on High Dimensional Data Mining, Atlantic City, NJ, USA, November 14, 2015, http://www.cs.bham.ac.uk/~axk/HDM15.htm

  BCI 2015 7th Balkan Conference in Informatics, Craiova, Romania, September 24, 2015, http://bci2015.bci-conferences.org/

  KES-IDT 2015 7th International KES Conference on Intelligent Decision Technologies, Hilton Sorrento Palace, Italy, June 1719, 2015, http://idt-15.kesinternational.org/

  HDM 2014 2nd International Workshop on High Dimensional Data Mining, Shenzhen, China, December 14, 2014, http://www.cs.bham.ac.uk/~axk/HDM14.htm

  HDM 2013 1st International Workshop on High Dimensional Data Mining, Dallas, Texas, December 7, 2013, http://www.cs.bham.ac.uk/~axk/HDM.htm

  BCI 2013 6th Balkan Conference in Informatics, Thessaloniki, Greece, September 1921, 2013, http://bci2013.bci-conferences.org/

  BCI 2012 5th Balkan Conference in Informatics, Novi Sad, Serbia, September 1620, 2012, http://bci2012.bci-conferences.org/

  BOAC 2012 5th Belgrade International Open Access Conference, Belgrade, Serbia, May 1819, 2012, http://boac.ceon.rs/index.php/BOAC/12

  Sekretar organizacionog odbora

  RaNa 2003 I seminar o upotrebi raunara u nastavi, Novi Sad, Jugoslavija, 1517. januar 2003.

  lan organizacionog odbora

  BCI 2012 5th Balkan Conference in Informatics, Novi Sad, Serbia, September 1620, 2012, http://bci2012.bci-conferences.org/

  http://ism2017.asia.edu.tw/http://www.sisap.org/2017/http://cyprusconferences.org/adbis2017/http://idc2017.pmf.uns.ac.rs/http://bci2017.finki.ukim.mk/http://www.aaai.org/Conferences/AAAI/aaai17.phphttp://idt-17.kesinternational.org/http://mmm2017.ru.is/http://www.cs.bham.ac.uk/~axk/HDM16.htmhttp://www.sisap.org/2016/http://www.aaai.org/Conferences/AAAI/aaai16.phphttp://idt-16.kesinternational.org/http://www.cs.bham.ac.uk/~axk/HDM15.htmhttp://bci2015.bci-conferences.org/http://idt-15.kesinternational.org/http://www.cs.bham.ac.uk/~axk/HDM14.htmhttp://www.cs.bham.ac.uk/~axk/HDM.htmhttp://bci2013.bci-conferences.org/http://bci2012.bci-conferences.org/http://boac.ceon.rs/index.php/BOAC/12http://bci2012.bci-conferences.org/

 • Milo Radovanovi, Curriculum Vitae, 3. januar 2018. 7

  ADBIS 2010 14th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems, Novi Sad, Serbia, September 2024, 2010, http://www.adbis2010.org/

  NaRa 2003 II seminar o nastavi raunarstva, Novi Sad, Jugoslavija, 56. septembar, 2003.

  lan takmiarske komisije

  EESTech Challenge Novi Sad studentsko takmienje iz mainskog uenja, Novi Sad, Srbija, martapril 2017, https://www.facebook.com/events/179758505858075/

  Razno

  Urednik

  Managing Editor, asopis Computer Science and Information Systems (ComSIS), 2009 http://www.comsis.org/

  Recenzent

  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence

  IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering

  Pattern Recognition

  Machine Learning

  Journal of Machine Learning Research

  ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data

  Applied Artificial Intelligence

  Applied Soft Computing

  Information Systems

  Multimedia Tools and Applications

  PLoS One

  Computer Methods and Programs in Biomedicine

  Communications in Statistics - Simulation and Computation

  Science China Information Sciences

  Logic Journal of the IGPL

  Computer Science and Information Systems

  International Journal of Computational Intelligence Studies

  SQAMIA 2013, Workshop on Software Quality Analysis, Monitoring, Improvement, and Applications

  BOAC 2012, Belgrade Open Access Conference

  Baltic DB & IS 2012, International Baltic Conference on Databases and Information Systems

  IDC 2010, International Symposium on Intelligent Distributed Computing

  SMK 2008, Srpski matematiki kongres

  ICIC 2007, 2008, International Conference on Intelligent Computing

  ITI 2007, International Conference on Information Technology Interfaces

  Programski jezici korieni u nastavi i istraivanju

  Java, JavaScript, Matlab, Modula-2, Pascal, C/C++, LISP, Scheme, Prolog

  http://www.adbis2010.org/https://www.facebook.com/events/179758505858075/http://www.comsis.org/

 • Milo Radovanovi, Curriculum Vitae, 3. januar 2018. 8

  Praktino iskustvo sa operativnim sistemima i hardverskim platformama

  Personalni raunari & MS-DOS, Windows 3.11, Windows 9x/Me, Windows NT/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux, FreeBSD

  Apple Macintosh & OS 6, 7

  Mikroraunari & BASIC, CP/M

  Praktino iskustvo sa softverom

  Kompajleri: Java Development Kit, Eclipse, Delphi, Borland Pascal, Borland C/C++, TopSpeed Modula-2/Pascal/C/C++, Watcom C/C++, Visual Studio, gcc, Arity Prolog

  Generatori kompajlera: Coco/R for Java and Modula-2

  WEKA Machine Learning toolkit

  Matlab

  MySQL, MS SQL

  MS Office: Word, Excel, Power Point, Visual Basic for Applications

  TeX, LaTeX

  Hobiji i druga interesovanja

  Veslanje, itanje, pisanje, kompjuterske igre (avanture, interactive fiction), tranje, planinarenje, stoni

  tenis, retro-raunarstvo.

  Ostalo

  lan AAAI-ja od 2017. godine

  lan ACM-a od 2014. godine

  lan Mense od 1998. godine

  http://danubius1885.org/http://www.bundolo.org/http://www.brasslantern.org/http://www.firthworks.com/roger/http://www.npfruskagora.co.rs/http://www.aaai.org/http://www.acm.org/http://www.mensa.org.rs/

 • Milo Radovanovi, Curriculum Vitae, 3. januar 2018. 9

  Milo Radovanovi

  Spisak publikacija

  (3. januar 2018)

  Knjige

  [JavaBook 16] M. Ivanovi, Z. Budimac, M. Radovanovi i D. Mitrovi. Objektno-orijentisano

  programiranje i programski jezik Java. Sigra star, Novi Sad, Srbija, 400 strana, 2016

  [ExSPA1 14] V. Kurbalija, M. Radovanovi i D. Pracner. Zbirka zadataka iz predmeta Strukture podataka

  i algoritmi 1. Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematiki fakultet, Univerzitet u

  Novom Sadu, Srbija, 127 strana, 2014

  [BCI 12 ACM] Z. Budimac, M. Ivanovi and M. Radovanovi, editors. Proceedings of BCI12, 5th

  Balkan Conference in Informatics. ACM International Conference Proceeding Series 641, 2012

  [BCI 12 Local] Z. Budimac, M. Ivanovi and M. Radovanovi, editors. Local Proceedings of BCI12, 5th

  Balkan Conference in Informatics. CEUR Workshop Proceedings 920, 2012

  [HighDimDM 11] M. Radovanovi. Representations and Metrics in High-Dimensional Data Mining.

  Izdavaka knjiarnica Zorana Stojanovia, Novi Sad, Serbia, 244 pages, 2011

  [ExIntroProg 03] M. Ivanovi, M. Baonski, A. Popovi i M. Radovanovi. Zbirka zadataka iz Uvoda u

  programiranje. Feljton Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematiki fakultet,

  Univerzitet u Novom Sadu, Srbija, 224 strane, 2003

  Poglavlja u knjigama

  [ULA 16] N. Tomaev and M. Radovanovi. Clustering evaluation in high-dimensional data. In M. Emre

  Celebi and K. Aydin, editors, Unsupervised Learning Algorithms, Springer, pages 71107, 2016

  [PCA 15] N. Tomaev, M. Radovanovi, D. Mladeni and M. Ivanovi. Hubness-based clustering of high-

  dimensional data. In M. Emre Celebi, editor, Partitional Clustering Algorithms, pages 353386,

  Springer, 2015

  [MLTxt 08] M. Ivanovi, Z. Budimac i M. Radovanovi. Mainsko uenje na (hiper)tekstu. M. Ivanovi i

  Z. Budimac (ur.), Odabrana poglavlja iz softverskog inenjerstva i savremenih raunarskih

  tehnologija, str. 281304, Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematiki fakultet,

  Univerzitet u Novom Sadu, Srbija, 2008

  [MLWM 08] M. Ivanovi, Z. Budimac i M. Radovanovi. Primene mainskog uenja u web majningu.

  M. Ivanovi i Z. Budimac (ur.), Odabrana poglavlja iz softverskog inenjerstva i savremenih

  raunarskih tehnologija, str. 305316, Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematiki

  fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija, 2008

  http://perun.pmf.uns.ac.rs/javabook/http://perun.pmf.uns.ac.rs/javabook/http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2371316http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2371316http://ceur-ws.org/Vol-920/http://ceur-ws.org/Vol-920/http://www.ikzs.com/index.php?stranica=opis&knjiga=410http://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/ZbirkaUUP-ispravke.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/ZbirkaUUP-ispravke.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2015-ula-clustering-eval.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2015-pca-hub-clustering.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2015-pca-hub-clustering.pdf

 • Milo Radovanovi, Curriculum Vitae, 3. januar 2018. 10

  Nauni radovi

  asopisi

  [Computing 17] M. Savi, M. Ivanovi and M. Radovanovi. Analysis of high structural class coupling in

  object-oriented software systems. Computing 99(11):10551079, 2017

  [KAIS 16] Z. Geler, V. Kurbalija, M. Radovanovi and M. Ivanovi. Comparison of different weighting

  schemes for the kNN classifier on time-series data. Knowledge and Information Systems 48(2):331

  378, 2016

  [ComSIS 15] M. Ivanovi, Z. Budimac, M. Radovanovi, V. Kurbalija, W. Dai, C. Bdic, M. Colhon,

  S. Ninkovi and D. Mitrovi. Emotional agents state of the art and applications. Computer Science

  and Information Systems 12(4):11211148, 2015

  [TKDE 15] M. Radovanovi, A. Nanopoulos and M. Ivanovi. Reverse nearest neighbors in unsupervised

  distance-based outlier detection. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 27(5):1369

  1382, 2015

  [SciMet 14] M. Savi, M. Ivanovi, M. Radovanovi, Z. Ognjanovi, A. Pejovi and T. Jaki Krger.

  The structure and evolution of scientific collaboration in Serbian mathematical journals. Scientometrics

  101(3):18051830, 2014

  [CBM 14] V. Kurbalija, M. Radovanovi, M. Ivanovi, D. Schmidt, G. Lindemann von Trzebiatowski,

  H.-D. Burkhard and C. Hinrichs. Time-Series analysis in the medical domain: A study of Tacrolimus

  administration and influence on kidney graft function. Computers in Biology and Medicine 50:1931,

  2014

  [KBS 14] V. Kurbalija, M. Radovanovi, Z. Geler and M. Ivanovi. The influence of global constraints on

  similarity measures for time-series databases. Knowledge-Based Systems 56:4967, 2014

  [TKDE 14] N. Tomaev, M. Radovanovi, D. Mladeni and M. Ivanovi. The role of hubness in

  clustering high-dimensional data. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 26(3):739

  751, 2014

  [IJMLC 13] N. Tomaev, M. Radovanovi, D. Mladeni and M. Ivanovi. Hubness-based fuzzy measures

  for high-dimensional k-nearest neighbor classification. International Journal of Machine Learning and

  Cybernetics 5(3):445458, 2014

  [ITALICS 13] M. Ivanovi, D. Mitrovi and M. Radovanovi. Elective course OOP II: Creation and

  experiences. Innovation in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences 12(1):6269,

  2013

  [ITC 11] M. Savi, M. Ivanovi and M. Radovanovi. Characteristics of class collaboration networks in

  large Java software projects. Information Technology and Control 40(1):4858, 2011

  [JMLR 10] M. Radovanovi, A. Nanopoulos and M. Ivanovi. Hubs in space: Popular nearest neighbors in

  high-dimensional data. Journal of Machine Learning Research 11:24872531, 2010

  http://rdcu.be/wLrGhttp://rdcu.be/wLrGhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2016-kais-knn-weighting.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2016-kais-knn-weighting.pdfhttp://dx.doi.org/10.2298/CSIS141026047Ihttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2015-tkde-outliers.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2015-tkde-outliers.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2014-scimet-elib.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2014-cbm-cohort.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2014-cbm-cohort.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2014-kbs-constraints.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2014-kbs-constraints.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2013-tkde-khubs.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2013-tkde-khubs.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2013-ijmlc-fuzzy-hubs.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2013-ijmlc-fuzzy-hubs.pdfhttp://www.tandfonline.com/doi/full/10.11120/ital.2013.00003http://www.tandfonline.com/doi/full/10.11120/ital.2013.00003http://itc.ktu.lt/index.php/ITC/article/view/192/671http://itc.ktu.lt/index.php/ITC/article/view/192/671http://www.jmlr.org/papers/volume11/radovanovic10a/radovanovic10a.pdfhttp://www.jmlr.org/papers/volume11/radovanovic10a/radovanovic10a.pdf

 • Milo Radovanovi, Curriculum Vitae, 3. januar 2018. 11

  [CAI 09] M. Radovanovi, M. Ivanovi and Z. Budimac. Text categorization and sorting of Web search

  results. Computing and Informatics 28(6):861893, 2009

  [BRESC 09] G. Drai, D. Dobri, M. Radovanovi and M. Ivanovi. Reference extraction and

  coauthorship visualization of semi-structured bibliographic data. Annales Universitatis Scientiarum

  Budapestinensis de Rolando Etvs Nominatae, Sectio Computatorica 31:4356, 2009

  [NSJOM 08] M. Radovanovi and M. Ivanovi. Text mining: Approaches and applications. Novi Sad

  Journal of Mathematics 38(3):227234, 2008

  [YUJOR 08] M. Radovanovi and M. Ivanovi. Document representations for classification of short Web-

  page descriptions. Yugoslav Journal of Operations Research 18(1):123138, 2008

  [SCPE 08] S. Toi, M. Radovanovi and M. Ivanovi. APP: Agent planning package. Scalable

  Computing: Practice and Experience 9(1):3949, 2008

  [NSJOM 07] M. Radovanovi, J. Ferle, D. Mladeni, M. Grobelnik and M. Ivanovi. Mining and

  Visualizing Scientific Publication Data from Vojvodina. Novi Sad Journal of Mathematics 37(2):161

  180, 2007

  Zbornici meunarodnih konferencija

  [IDC 17] S. Pei, M. Toi, O. Ikovi, M. Ivanovi, M. Radovanovi and D. Bokovi. Context aware

  resource and service provisioning management in fog computing systems. In Proceedings of IDC17,

  11th International Symposium on Intelligent Distributed Computing, volume 737 of Studies in

  Computational Intelligence, pages 213223, Belgrade, Serbia, 2017. Springer

  [MEDI 16] M. Savi, M. Ivanovi, M. Radovanovi and B. Dimi Surla. Towards culture-sensitive

  extensions of CRISs: Gender-based researcher evaluation. In Proceedings of MEDI16, 6th

  International Conference on Model and Data Engineering, volume 9893 of Lecture Notes in Computer

  Science, pages 332345, Aguadulce, Almera, Spain, 2016. Springer

  [CompSysTech 16] M. Savi, M. Ivanovi, M. Radovanovi and Z. Budimac. Modula-2 versus Java as the

  first programming language: Evaluation of students' performance. In Proceedings of CompSysTech16,

  17th International Conference on Computer Systems and Technologies, pages 415422, Palermo, Italy,

  2016

  [AAAI 16] K. Hara, I. Suzuki, K. Kobayashi, K. Fukumizu and M. Radovanovi. Flattening the density

  gradient for eliminating spatial centrality to reduce hubness. In Proceedings of the 30th AAAI

  Conference on Artificial Intelligence, pages 16591665, Phoenix, Arizona, USA, 2016

  [CC 16] T. Welzer, M. Druovec, L. Nemec Zlatolas, M. Hlbl, H. Jaakkola, M. Ivanovi and

  M. Radovanovi. Introducing cultural issues and cultural awareness in conceptual modelling

  education. In T. Welzer et al., editors, Information Modelling and Knowledge Bases XXVII,

  volume 280 of Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, pages 314320, IOS Press, 2016

  [SCLIT 15] M. Savi, M. Ivanovi, Z. Budimac and M. Radovanovi. Do students programming skills

  depend on programming language? AIP Conference Proceedings 1738, pages 240006-1240006-4,

  2016

  http://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2009-cai-tc.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2009-cai-tc.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2009-annales-coauthorship.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2009-annales-coauthorship.pdfhttp://www.emis.de/journals/NSJOM/Papers/38_3/NSJOM_38_3_227_234.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2008-yujor-docrep.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2008-yujor-docrep.pdfhttp://www.scpe.org/vols/vol09/no1/SCPE_9_1_05.pdfhttp://www.emis.de/journals/NSJOM/Papers/37_2/NSJOM_37_2_161_180.pdfhttp://www.emis.de/journals/NSJOM/Papers/37_2/NSJOM_37_2_161_180.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2017-idc-fog.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2017-idc-fog.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2016-medi-gerber.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2016-medi-gerber.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2016-compsystech-uup.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2016-compsystech-uup.pdfhttp://www.aaai.org/ocs/index.php/AAAI/AAAI16/paper/viewFile/12055/11787http://www.aaai.org/ocs/index.php/AAAI/AAAI16/paper/viewFile/12055/11787http://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2016-sclit-uup.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2016-sclit-uup.pdf

 • Milo Radovanovi, Curriculum Vitae, 3. januar 2018. 12

  [SISAP 15] K. Hara, I. Suzuki, K. Kobayashi, K. Fukumizu and M. Radovanovi. Reducing hubness for

  kernel regression. In Proceedings of SISAP15,8th International Conference on Similarity Search and

  Applications, volume 9371 of Lecture Notes in Computer Science, pages 339344, Glasgow, Scotland,

  UK, 2015. Springer

  [CompSysTech 15] M. Ivanovi, Z. Budimac, M. Radovanovi and M. Savi. Does the choice of the first

  programming language influence students' grades?. In Proceedings of CompSysTech15, 16th

  International Conference on Computer Systems and Technologies, ACM International Conference

  Proceeding Series 1008, pages 305312, Dublin, Ireland, 2015

  [BCI 15] V. Kurbalija, M. Ivanovi, M. Radovanovi, Z. Geler, D. Mitrovi, W. Dai and W. Zhao.

  Cultural differences and similarities in emotion recognition. In Proceedings of BCI15, 7th Balkan

  Conference in Informatics, pages 34:134:6, Craiova, Romania, 2015

  [AAAI 15] K. Hara, I. Suzuki, M. Shimbo, K. Kobayashi, K. Fukumizu and M. Radovanovi. Localized

  centering: Reducing hubness in large-sample data. In Proceedings of the 29th AAAI Conference on

  Artificial Intelligence, pages 26452651, Austin, Texas, USA, 2015

  [CECNet 14] M. Ivanovi and M. Radovanovi. Modern machine learning techniques and their

  applications. In Proceedings of CECNet14, 4th International Conference on Electronics,

  Communications and Networks, pages 833846, Beijing, China, 2015

  [KSEM 14] Z. Geler, V. Kurbalija, M. Radovanovi and M. Ivanovi. Impact of the Sakoe-Chiba band on

  the DTW time-series distance measure for kNN classification. In Proceedings of KSEM14, 7th

  International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management, volume 8793 of

  Lecture Notes in Artificial Intelligence, pages 105114, Sibiu, Romania, 2014. Springer

  [ICT 14] M. Savi, M. Ivanovi, M. Radovanovi, Z. Ognjanovi, A. Pejovi and T. Jaki Krger.

  Exploratory analysis of communities in co-authorship networks: A case study. In Proceedings of the

  6th ICT Innovations Conference, volume 311 of Advances in Intelligent Systems and Computing,

  pages 5564, Ohrid, FYR Macedonia, 2014. Springer

  [WIMS 14] M. Ivanovi, M. Radovanovi, Z. Budimac, D. Mitrovi, V. Kurbalija, W. Dai and W. Zhao.

  Emotional intelligence and agents: Survey and possible applications. In Proceedings of WIMS14, 4th

  International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics, ACM International Conference

  Proceeding Series 851, paper 52, Thessaloniki, Greece, 2014

  [BCI 13] M. Radovanovi, V. Kurbalija, D. Schmidt, G. Lindemann von Trzebiatowski, M. Ivanovi,

  C. Hinrichs and H.-D. Burkhard. Quality checking and mining nephrology biopsy data. In Proceedings

  of BCI13, 6th Balkan Conference in Informatics, ACM International Conference Proceeding

  Series 733, pages 110113, Thessaloniki, Greece, 2013

  [ICCP 13] N. Tomaev, D. Pracner, R. Brehar, M. Radovanovi, D. Mladeni, M. Ivanovi and

  S. Nedevschi. Object recognition in WIKImage data based on local invariant image features. In

  Proceedings of ICCP13, 9th International Conference on Intelligent Computer Communication and

  Processing, pages 139146, Cluj-Napoca, Romania, 2013

  [BCI 12] M. Savi, M. Radovanovi and M. Ivanovi. Community detection and analysis of community

  evolution in Apache Ant class collaboration networks. In Proceedings of BCI12, 5th Balkan

  Conference in Informatics, ACM International Conference Proceeding Series 641, pages 229234,

  Novi Sad, Serbia, 2012

  http://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2015-sisap-hubness-kr.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2015-sisap-hubness-kr.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2015-compsystech-uup.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2015-compsystech-uup.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2015-bci-emo.pdfhttps://www.aaai.org/ocs/index.php/AAAI/AAAI15/paper/view/9898/9922https://www.aaai.org/ocs/index.php/AAAI/AAAI15/paper/view/9898/9922http://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2014-cecnet-ml.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2014-cecnet-ml.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2014-ksem-dtw.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2014-ksem-dtw.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2014-ict-communities.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2014-wims-emo.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2013-bci-biopsie.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2013-iccp-wikimage-hubness.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2012-bci-ant.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2012-bci-ant.pdf

 • Milo Radovanovi, Curriculum Vitae, 3. januar 2018. 13

  [BOAC 12] M. Ivanovi, M. Radovanovi, V. Kurbalija and J. Vidakovi. Computer Science and

  Information Systems: Publishing an international open access journal in a developing country. In

  Proceedings of BOAC12, 5th Belgrade Open Access Conference, pages 101111, Belgrade, Serbia,

  2012

  [IADIS 12] M. Ivanovi, H. D. Burkhard, V. Kurbalija, M. Radovanovi, D. Schmidt, G. Lindemann

  v. Trzebiatowski and M. Semnic. Intelligent techniques for data integration and decision support in the

  medical domain. In Proceedings of IS12, IADIS International Conference on Information Systems,

  pages 141148, Berlin, Germany, 2012

  [CIKM 11] N. Tomaev, M. Radovanovi, D. Mladeni and M. Ivanovi. A probabilistic approach to

  nearest-neighbor classification: Naive hubness Bayesian kNN. In Proceedings of CIKM11, 20th ACM

  International Conference on Information and Knowledge Management, pages 21732176, Glasgow,

  Scotland, UK, 2011

  [SiKDD 11] D. Pracner, N. Tomaev, M. Radovanovi, D. Mladeni and M. Ivanovi. WIKImage:

  Correlated image and text datasets. In Proceedings of IS 2011, 14th International Multiconference on

  Information Society, Volume A, pages 141144, Ljubljana, Slovenia, 2011

  [ICSTCC 11] M. Savi, M. Ivanovi and M. Radovanovi. Connectivity properties of the Apache Ant

  class collaboration network. In Proceedings of ICSTCC11, 15th International Conference on System

  Theory, Control and Computing, pages 544549, Sinaia, Romania, 2011

  [MLDM 11] N. Tomaev, M. Radovanovi, D. Mladeni and M. Ivanovi. Hubness-based fuzzy measures

  for high-dimensional k-nearest neighbor classification. In Proceedings of MLDM11, 7th International

  Conference on Machine Learning and Data Mining, volume 6871 of Lecture Notes in Artificial

  Intelligence, pages 1630, New York, USA, 2011. Springer [Best Paper Award]

  [S3T 11] V. Kurbalija, M. Radovanovi, Z. Geler and M. Ivanovi. The influence of global constraints on

  DTW and LCS similarity measures for time-series databases. In Proceedings of S3T11, 3rd

  International Conference on Software, Services and Semantic Technologies, volume 101 of Advances

  in Intelligent and Soft Computing, pages 6774, Bourgas, Bulgaria, 2011. Springer (extended version

  accessible at http://arxiv.org/abs/1107.0134) [Best Paper Award]

  [PAKDD 11] N. Tomaev, M. Radovanovi, D. Mladeni and M. Ivanovi. The role of hubness in

  clustering high-dimensional data. In Proceedings of PAKDD11, 15th Pacific-Asia Conference on

  Knowledge Discovery and Data Mining, Part I, volume 6634 of Lecture Notes in Artificial Intelligence,

  pages 183195, Shenzhen, China, 2011 [Best Research Paper Runner-Up Award]

  [ADBIS 10] M. Ivanovi, Z. Budimac, M. Radovanovi, S. krbi, I. Lukovi and G. Milosavljevi.

  Advances in databases and information systems at the University of Novi Sad. In Local Proceedings of

  ADBIS10, 14th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems, pages

  190204, Novi Sad, Serbia, 2010 (invited paper)

  [AIMSA 10] V. Kurbalija, M. Radovanovi, Z. Geler and M. Ivanovi. A framework for time-series

  analysis. In Proceedings of AIMSA10, 14th International Conference on Artificial Intelligence:

  Methodology, Systems, Applications, volume 6304 of Lecture Notes in Artificial Intelligence, pages

  4251, Varna, Bulgaria, 2010. Springer (the framework is accessible at http://perun.pmf.uns.ac.rs/fap/)

  [ISMIR 10] I. Karydis, M. Radovanovi, A. Nanopoulos and M. Ivanovi. Looking through the glass

  ceiling: A conceptual framework for the problems of spectral similarity. In Proceedings of ISMIR10,

  http://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2012-boac-comsis.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2012-boac-comsis.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2012-iadis-cbr-ts.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2012-iadis-cbr-ts.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2011-cikm-naive-hubness.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2011-cikm-naive-hubness.pdfhttp://ailab.ijs.si/dunja/SiKDD2011/Papers/Prancer_Wikimage.pdfhttp://ailab.ijs.si/dunja/SiKDD2011/Papers/Prancer_Wikimage.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2011-icstcc-ant.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2011-icstcc-ant.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2011-mldm-fuzzy-hubs.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2011-mldm-fuzzy-hubs.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2011-s3t-dtw-lcs.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2011-s3t-dtw-lcs.pdfhttp://arxiv.org/abs/1107.0134http://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2011-pakdd-khubs.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2011-pakdd-khubs.pdfhttp://ceur-ws.org/Vol-639/190-ivanovic.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2010-aimsa-fap.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2010-aimsa-fap.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/fap/http://ismir2010.ismir.net/proceedings/ismir2010-46.pdfhttp://ismir2010.ismir.net/proceedings/ismir2010-46.pdf

 • Milo Radovanovi, Curriculum Vitae, 3. januar 2018. 14

  11th International Society for Music Information Retrieval Conference, pages 267272, Utrecht, the

  Netherlands, 2010

  [SIGIR 10] M. Radovanovi, A. Nanopoulos and M. Ivanovi. On the existence of obstinate results in

  vector space models. In Proceedings of SIGIR10, 33rd Annual International ACM SIGIR Conference

  on Research and Development in Information Retrieval, pages 186193, Geneva, Switzerland, 2010

  [SDM 10] M. Radovanovi, A. Nanopoulos and M. Ivanovi. Time-series classification in many intrinsic

  dimensions. In Proceedings of SDM10, 10th SIAM International Conference on Data Mining, pages

  677688, Columbus, Ohio, USA, 2010

  [RecSys 09] A. Nanopoulos, M. Radovanovi and M. Ivanovi. How does high dimensionality affect

  collaborative filtering? In Proceedings of RecSys09, 3rd ACM Conference on Recommender Systems,

  pages 293296, New York, USA, 2009

  [ICML 09] M. Radovanovi, A. Nanopoulos and M. Ivanovi. Nearest neighbors in high-dimensional

  data: The emergence and influence of hubs. In Proceedings of ICML09, 26th International Conference

  on Machine Learning, volume 382 of ACM International Conference Proceeding Series, pages 865

  872, Montreal, Canada, 2009

  [IDC 07] S. Toi, M. Radovanovi and M. Ivanovi. APP: Agent planning package. In Proceedings of

  IDC07, 1st International Symposium on Intelligent and Distributed Computing, volume 78 of Studies

  in Computational Intelligence, pages 217226, Craiova, Romania, 2007. Springer

  [PKDD 07] N. Tomaev, D. Pracner, M. Radovanovi and M. Ivanovi. Automatic categorization of

  human-coded and evolved CoreWar warriors. In Proceedings of PKDD07, 11th European Conference

  on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases, volume 4702 of Lecture Notes in

  Artificial Intelligence, pages 589596, Warsaw, Poland, 2007. Springer

  [SPLST 07] G. Drai, D. Dobri, M. Radovanovi and M. Ivanovi. Reference extraction and

  coauthorship visualization of semi-structured bibliographic data. In Proceedings of SPLST 2007, 10th

  Symposium on Programming Languages and Software Tools, pages 244255, Dobogk, Hungary,

  2007

  [MLDM 07] D. Pracner, N. Tomaev, M. Radovanovi and M. Ivanovi. Categorizing evolved CoreWar

  warriors using EM and attribute evaluation. In Proceedings of MLDM07, 5th International Conference

  on Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition, volume 4571 of Lecture Notes in

  Artificial Intelligence, pages 681693, Leipzig, Germany, 2007. Springer

  [SiKDD 06] M. Radovanovi, J. Ferle, D. Mladeni, M. Grobelnik and M. Ivanovi. Extending the IST-

  World database with Serbian research publications. In Proceedings of IS 2006, 9th International

  Multiconference on Information Society, pages 251254, Ljubljana, Slovenia, 2006

  [PRIM 06] N. Tomaev, D. Pracner, M. Radovanovi and M. Ivanovi. Categorizing CoreWar warriors. In

  Proceedings of PRIM 2006, 17th Conference on Applied Mathematics, pages 147157, Kragujevac,

  Serbia, 2006

  [DaWaK 06] M. Radovanovi and M. Ivanovi. Document representations for classification of short Web-

  page descriptions. In Proceedings of DaWaK06, 8th International Conference on Data Warehousing

  and Knowledge Discovery, volume 4081 of Lecture Notes in Computer Science, pages 544553,

  Krakow, Poland, 2006. Springer

  http://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2010-sigir-obstinacy.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2010-sigir-obstinacy.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2010-sdm-time-series-hubs.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2010-sdm-time-series-hubs.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2009-recsys-highdim.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2009-recsys-highdim.pdfhttp://www.machinelearning.org/archive/icml2009/papers/360.pdfhttp://www.machinelearning.org/archive/icml2009/papers/360.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2007-idc-app.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2007-pkdd-corewar.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2007-pkdd-corewar.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2007-splst-coauthorship.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2007-splst-coauthorship.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2007-mldm-corewar.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2007-mldm-corewar.pdfhttp://kt.ijs.si/Dunja/SiKDD2006/Papers/Radovanovic.pdfhttp://kt.ijs.si/Dunja/SiKDD2006/Papers/Radovanovic.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2006-dawak-docrep.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2006-dawak-docrep.pdf

 • Milo Radovanovi, Curriculum Vitae, 3. januar 2018. 15

  [DEXA 06] M. Radovanovi and M. Ivanovi. Interactions between document representation and feature

  selection in text categorization. In Proceedings of DEXA06, 17th International Conference on

  Database and Expert Systems Applications, volume 4080 of Lecture Notes in Computer Science, pages

  489498, Krakow, Poland, 2006. Springer

  [AWIC 06] M. Radovanovi and M. Ivanovi. CatS: A classification-powered meta-search engine. In M.

  Last, P. S. Szczepaniak, Z. Volkovich and A. Kandel, editors, Advances in Web Intelligence and Data

  Mining, volume 23 of Studies in Computational Intelligence, pages 191200, Springer, 2006 (CatS is

  accessible at http://stribog.pmf.uns.ac.rs/cats/)

  [PRIM 04] M. Radovanovi and M. Ivanovi. Search based on ontologies. In Proceedings of PRIM 2004,

  16th Conference on Applied Mathematics, pages 255266, Budva, Serbia and Montenegro, 2004

  [PRIM 02] M. Radovanovi and M. Ivanovi. An implementation of programming language LispKit LISP

  in Java. In Proceedings of PRIM 2002, 15th Conference on Applied Mathematics, pages 169178,

  Zlatibor, Yugoslavia, 2002

  Zbornici meunarodnih workshop-a

  [WIFS 17] L. Amsaleg, J. Bailey, D. Barbe, S. Erfani, M. Houle, V. Nguyen and M. Radovanovi. The

  vulnerability of learning to adversarial perturbation increases with intrinsic dimensionality. In

  Proceedings of WIFS17, 9th IEEE International Workshop on Information Forensics and Security,

  Rennes, France, 2017

  [PDP 13] V. Kurbalija, M. Radovanovi, Z. Geler and M. Ivanovi. Analysis of constrained time-series

  similarity measures. In Book of Abstracts, Progress in Decision Procedures: From Formalizations to

  Applications, Workshop, page 12, Belgrade, Serbia, 2013

  [WASA 11] S. Toi, M. Radovanovi and M. Ivanovi. Integration of agents and planning systems. In

  Proceedings of the Workshop on Applications of Software Agents, pages 5963, Novi Sad, Serbia, 2011

  [FGSIR 10] M. Radovanovi, A. Nanopoulos and M. Ivanovi. Hubness in the context of feature selection

  and generation (extended abstract). In Proceedings of the SIGIR Workshop on Feature Generation and

  Selection for Information Retrieval, page 9, Geneva, Switzerland, 2010

  Tehniki izvetaji

  [TR-NII 16] L. Amsaleg, J. Bailey, S. Erfani, T. Furon, M. E. Houle, M. Radovanovi and N. X. Vinh.

  The vulnerability of learning to adversarial perturbation increases with intrinsic dimensionality.

  National Institute of Informatics Technical Report NII-2016-005E, Tokyo, Japan, 2016

  Teze

  [PhD 11] M. Radovanovi. High-dimensional data representations and metrics for machine learning and

  data mining. Doctoral dissertation, Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Science,

  University of Novi Sad, Serbia, 2011

  http://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2006-dexa-idf.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2006-dexa-idf.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2006-awic-cats.pdfhttp://stribog.pmf.uns.ac.rs/cats/http://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2004-prim-search.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2002-prim-lisp.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2002-prim-lisp.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2017-wifs-adversary.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2017-wifs-adversary.pdfhttp://argo.matf.bg.ac.rs/events/2013/pdp2013/pdp2013.htmlhttp://argo.matf.bg.ac.rs/events/2013/pdp2013/pdp2013.htmlhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/events/wsagents/papers/59-63tosicetal.pdfhttp://alex.smola.org/workshops/sigir10/contrib/sigir.pdf#page=9http://alex.smola.org/workshops/sigir10/contrib/sigir.pdf#page=9http://www.nii.ac.jp/TechReports/public_html/16-005E.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2011-phd.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2011-phd.pdf

 • Milo Radovanovi, Curriculum Vitae, 3. januar 2018. 16

  [MSc 06] M. Radovanovi. Machine learning in Web mining. Masters thesis, Department of Mathematics

  and Informatics, Faculty of Science, University of Novi Sad, Serbia, 2006

  [BSc 01] M. Radovanovi. Implementacija programskog jezika LispKit LISP u Javi. Diplomski rad,

  Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematiki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,

  Jugoslavija, 2001

  http://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2006-msc.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/2001-bsc.pdf

 • Milo Radovanovi, Curriculum Vitae, 3. januar 2018. 17

  Milo Radovanovi

  Spisak prezentacija

  (31. juli 2017)

  [SOD 17] M. Radovanovi. Hubs in nearest-neighbor graphs: Origins, applications and challenges.

  Seminar The Shape of Data organized by EESTEC LC Novi Sad, Startit Centar, Novi Sad, Serbia,

  May 16, 2017

  [GDG-NS 17] M. Radovanovi. Machine learning: A short introduction. Meetup organized by the Google

  Developer Group Novi Sad, Poslovni Inkubator, Novi Sad, Serbia, May 11, 2017

  [TEI 17] M. Radovanovi. Hubs in nearest-neighbor graphs: Origins, applications and challenges.

  Technological Educational Institute, Athens, Greece, March 30, 2017

  [NII 16] N. Tomaev and M. Radovanovi. Clustering evaluation in high-dimensional data. NII Seminar

  Series on Dimensionality and Scalability VI, National Institute of Informatics, Tokyo, Japan,

  February 25, 2016

  [Shonan 15] M. Radovanovi. Hubs in nearest-neighbor graphs: Origins, applications and challenges. NII

  Shonan Meeting on Dimensionality and Scalability II: Hands-On Intrinsic Dimensionality, National

  Institute of Informatics, Tokyo, Japan, June 28 July 2, 2015

  [NII 15] M. Radovanovi. Reverse nearest neighbors in unsupervised distance-based outlier detection. NII

  Seminar Series on Dimensionality and Scalability IV, National Institute of Informatics, Tokyo, Japan,

  March 23, 2015

  [INRIA 14] M. Radovanovi. Hubs in nearest-neighbor graphs: Origins, applications and challenges.

  2 Mornings Workshop: Similarity, K-NN, Dimensionality, Multimedia Databases, Inria, Rennes,

  France, November 2021, 2014

  [NII 14] M. Radovanovi. Hubs in nearest-neighbor graphs: Origins, applications and challenges. NII

  Seminar Series on Dimensionality and Scalability III: Intrinsic Dimensionality and the Hubness of

  Data, National Institute of Informatics, Tokyo, Japan, July 11, 2014

  [ISM 14] M. Radovanovi. Hubs in nearest-neighbor graphs: Origins, applications and challenges.

  Workshop on Mathematical Approaches to Large-Dimensional Data Analysis, Institute of Statistical

  Mathematics, Tachikawa, Tokyo, Japan, March 1315, 2014

  [BOAC 12] M. Ivanovi, M. Radovanovi, V. Kurbalija and J. Vidakovi. Computer Science and

  Information Systems: Publishing an international open access journal in a developing country.

  BOAC12, 5th Belgrade Open Access Conference, Belgrade, Serbia, May 1819, 2012

  [IADIS 12] M. Ivanovi, H. D. Burkhard, V. Kurbalija, M. Radovanovi, D. Schmidt, G. Lindemann

  v. Trzebiatowski and M. Semnic. Intelligent techniques for data integration and decision support in the

  medical domain. IS12, IADIS International Conference on Information Systems, Berlin, Germany,

  March 1012, 2012

  http://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/Radovanovic-HubsInNNGraphs6.pdfhttps://www.meetup.com/GDG-Novi-Sad/events/239485250/http://users.teiath.gr/nnk/InternationalLectures/Radovanovic-HubsInNNGraphs5.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/Radovanovic-ClusteringEvaluation.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/Radovanovic-HubsInNNGraphs4.pdfhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/Radovanovic-RNN-Outliers.pdfhttp://videos.rennes.inria.fr/Workshop-MultimediaDatabases/index-WorkshopMultimediaDatabases.html#radovanovicTalkhttp://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/publications/Radovanovic-HubsInNNGraphs2.pdfhttp://www.ism.ac.jp/~fukumizu/CoopMathWS2014/Radovanovic-HubsInNNGraphs.ppt

 • Milo Radovanovi, Curriculum Vitae, 3. januar 2018. 18

  [ADBIS 10] M. Ivanovi, Z. Budimac, M. Radovanovi, S. krbi, I. Lukovi and G. Milosavljevi.

  Advances in databases and information systems at the University of Novi Sad. ADBIS10, 14th East-

  European Conference on Advances in Databases and Information Systems, Novi Sad, Serbia,

  September 2024, 2010 (poster)

  [SDM-DR 10] M. Radovanovi. Hubs in space: Popular nearest neighbors in high-dimensional data.

  Doctoral Forum at SDM10, 10th SIAM International Conference on Data Mining, Columbus, Ohio,

  USA, April 29 May 1, 2010 (poster)

  [SDM 10] M. Radovanovi, A. Nanopoulos and M. Ivanovi. Time-series classification in many intrinsic

  dimensions. SDM10, 10th SIAM International Conference on Data Mining, Columbus, Ohio, USA,

  April 29 May 1, 2010

  [ICML 09] M. Radovanovi, A. Nanopoulos and M. Ivanovi. Nearest neighbors in high-dimensional

  data: The emergence and influence of hubs. ICML09, 26th International Conference on Machine

  Learning, Montreal, Canada, June 1418, 2009

  [SANU 08] Miroslav Radovanovi. Poetna profilaksa endemske strume kod nas i prvi rezultati. Kuhinjska

  so i jod u ishrani: izazovi zdravlja, Novi Sad, Srbija, 12. decembar 2008.

  [SMK 08] M. Radovanovi and M. Ivanovi. Text mining: Approaches and applications. 12th Serbian

  Mathematical Congress, Novi Sad, Serbia, August 28 September 2, 2008

  [PKDD 07] N. Tomaev, D. Pracner, M. Radovanovi and M. Ivanovi. Automatic categorization of

  human-coded and evolved CoreWar warriors. PKDD07, 11th European Conference on Principles and

  Practice of Knowledge Discovery in Databases, Warsaw, Poland, September 1721, 2007 (poster)

  [SiKDD 06] M. Radovanovi, J. Ferle, D. Mladeni, M. Grobelnik and M. Ivanovi. Extending the IST-

  World database with Serbian research publications. IS 2006, 9th International Multiconference on

  Information Society, Ljubljana, Slovenia, October 914, 2006

  [DaWaK 06] M. Radovanovi and M. Ivanovi. Document representations for classification of short Web-

  page descriptions. DaWaK06, 8th International Conference on Data Warehousing and Knowledge

  Discovery, Krakow, Poland, September 48, 2006

  [DEXA 06] M. Radovanovi and M. Ivanovi. Interactions between document representation and feature

  selection in text categorization. DEXA06, 17th International Conference on Database and Expert

  Systems Applications, Krakow, Poland, September 48, 2006

  [SA-WS-SW 06] M. Radovanovi. Machine Learning in Web Mining. Workshop on Software Agents in

  Web Services and in the Semantic Web, Novi Sad, Serbia, July 27, 2006

  [AWIC 06] M. Radovanovi and M. Ivanovi. CatS: A classification-powered meta-search engine.

  AWIC06, 4th Atlantic Web Intelligence Conference, Beer-Sheva, Israel, June 57, 2006

  [TM 06] M. Radovanovi. Text Categorization: Experiments and application to Web meta-search.

  Workshop on Text Mining and Related Technologies, Novi Sad, Serbia and Montenegro, March 67,

  2006

  http://cs.gmu.edu/~carlotta/SDM10Forum/posters/radovanovic.pdfhttp://videolectures.net/icml09_radovanovic_nnh/http://videolectures.net/icml09_radovanovic_nnh/

 • Milo Radovanovi, Curriculum Vitae, 3. januar 2018. 19

  [SE 04] N. Ibrajter. The Sun's Java Certification and its possible role in the joint teaching material. 4th

  Workshop Software Engineering Education and Reverse Engineering, Zagreb, Croatia, September

  512, 2004

  [RaNa 03] M. Radovanovi. Computer-aided course planning and gradebook keeping. RaNa 2003, First

  Yugoslav Conference on the Use of Computers in Teaching, Novi Sad, January 1517, 2003

  (in Serbian)