of 13 /13
Branka Radovanović, učiteljica OŠ “Sveti Sava”, Bačka Palanka

Branka Radovanović, učiteljica OŠ “Sveti Sava”, Bačka Palanka

 • Author
  kaden

 • View
  76

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Branka Radovanović, učiteljica OŠ “Sveti Sava”, Bačka Palanka. Početak rada i prihvatanje deteta. Dečak koji je postao moj đak – prvak je imao oštećenje sluha Ogluveo je pre nego što je razvio govor Prag čujnosti – desno uvo 95 dB, levo uvo – 90 dB - PowerPoint PPT Presentation

Text of Branka Radovanović, učiteljica OŠ “Sveti Sava”, Bačka Palanka

Page 1: Branka Radovanović, učiteljica OŠ “Sveti Sava”, Bačka Palanka

Branka Radovanović, učiteljica

OŠ “Sveti Sava”, Bačka Palanka

Page 2: Branka Radovanović, učiteljica OŠ “Sveti Sava”, Bačka Palanka

Početak rada i prihvatanje deteta

Dečak koji je postao moj đak – prvak je imao oštećenje sluha

Ogluveo je pre nego što je razvio govorPrag čujnosti – desno uvo 95 dB, levo uvo –

90 dBDete nosi slušne aparate na kojima je prag

čulnosti na 40 dBRoditelji su doneli potpunu dokumentaciju

Page 3: Branka Radovanović, učiteljica OŠ “Sveti Sava”, Bačka Palanka

Razvojne karakteristikeSenzomotorni razvoj ispod uzrasnih normi Inteligencija je na iznadprosečnom nivou

(manipulativna skala)Grafomotorika nedograđena Govor teško razumljiv Pet godina dete je bilo u Centru za rehabilitaciju

slušanja i govora Suvag u Zagrebu

Page 4: Branka Radovanović, učiteljica OŠ “Sveti Sava”, Bačka Palanka

PRIPREMA DRUGE DECE I RODETELJA, PRIHVATANJE

U odeljenju je bilo 35-oro deceJedno dete sa poteškoćamaDruga deca pripremljena objašnjenjem da

dečak ne čuje i zbog toga nerazumljivo govoriObjašnjen je način komunikacije - kada govore

da stoje ispred da bi mogao da čita sa usana Deca su ga brzo prihvatila i rado pričala sa njimRoditeljima druge dece objašnjena situacija u

odeljenju na prvom roditeljskom sastanku

Page 5: Branka Radovanović, učiteljica OŠ “Sveti Sava”, Bačka Palanka

MODIFIKACIJA FIZIČKOG PROSTORA

Nije bilo potrebe prilagođavanja fizičkog

prostora – učionice

Dečak je sedeo u prvoj klupi u srednjem redu - tako je bio najbliže tabli a za vreme frontalnog rada stajala sam ispred njega što je odgovaralo i ostalim učenicima

Page 6: Branka Radovanović, učiteljica OŠ “Sveti Sava”, Bačka Palanka

VRSTE MODIFIKACIJA NASTAVNOG PLANA U SKLADU SA MOGUĆNOSTIMA I

INTERESOVANJIMAU prvom razredu nastavni plan nije trebalo

prilagođavati jer je N. bio dobro pripremljen za polazak u školu

Pisao je latiničnim slovima, znao da broji do 50 i da sabira i oduzima do 10

U trećem razredu javili su se problemi u usvajanju i savladavanju nastavnih sadržaja zbog nerazumevanja sve većeg broja novih pojmova

Tada su smanjeni zahtevi u obimu sadržaja i prilikom provere i ocenjivanja

Page 7: Branka Radovanović, učiteljica OŠ “Sveti Sava”, Bačka Palanka

PRILAGOĐAVANJE OBLIKA I METODA RADA

Bio je uključen u sve oblike rada s tim da su mu uvek davana dodatna uputstva za rad

Voleo je da radi u grupi imao je pomoć i podršku drugara i radovao se uspehu grupe

Rad u paru je bio zanimljiv i drugoj deci koja su rado sedela sa njim i pomagala mu

Frontalni rad mu je bio naporan jer nije mogao biti potpuno uključen iz objektivnih razloga

Najzastupljeniji je ipak bio individualni rad jer su uvek bila potrebna dodatna uputstva

Page 8: Branka Radovanović, učiteljica OŠ “Sveti Sava”, Bačka Palanka

Sve metode rada su bile primerene mogućnostima, sve je mogao da prati uz dodatna objašnjenja i uputstva

Naročito je voleo da učestvuje u izvođenju ogleda,da glumi i učestvuje u svim igrama na časovima muzičke kulture i fizičkog vaspitanja

Svirao je na sintisajzeru i dečijoj harmonici i hvatao se u kolo

Prilikom provere znanja i ocenjivanja uglavnom je korišćena tekstualna metoda

Page 9: Branka Radovanović, učiteljica OŠ “Sveti Sava”, Bačka Palanka

DISKRETNA PODRŠKA U ODELJENJU

Moja diskretna podrška je bila u tome što sam se trudila da mu dajem zadatke u kojima će biti uspešan i ravnopravan sa ostalim učenicima

Ostale učenike sam upućivala na druženje i van škole

On je pozivan na rođendanske proslave kod drugara a i oni su kod njega dolazili

Page 10: Branka Radovanović, učiteljica OŠ “Sveti Sava”, Bačka Palanka

PODRŠKA I POMOĆ OD STRANE OSTALIH UČENIKA

Sva deca u odeljenju su bila zainteresovana da mu pomognu da uradi zadatak

Želeli su da sede sa njim u klupi, da budu sa njim u ekipi ili grupi

Upoznavali su decu iz drugih odeljenja sa svojim drugom i štitili ga kad je bilo potrebno

Page 11: Branka Radovanović, učiteljica OŠ “Sveti Sava”, Bačka Palanka

SARADNJA SA RODITELJIMA

Bilo je lepo i lako sarađivati sa roditeljimaUvek su želeli i radili sve što je bilo najbolje

za njegaBili su svesni mogućnosti svog deteta i realni u

zahtevimaKada su počeli problemi u usvajanju nastavnih

sadržaja, što je izazivalo odbijanje jer više nije bio uspešan, roditelji su odlučili da ga prebace u školu za decu oštećenog sluha

Nikola je uz pomoć svoje porodice završio osnovnu i srednju školu i stekao zanimanje autolakirera

Danas je on zaposlen momak koji vozi auto pohađa časove slikanja i druži se podjednako sa osobama koje čuju i koje ne čuju

Page 12: Branka Radovanović, učiteljica OŠ “Sveti Sava”, Bačka Palanka

PREVAZILAŽENJE PREPREKA, DILEMA, TEŠKOĆA

Rad sa je bio veliki profesionalni izazov,mada je pre svega to bila velika želja i volja da pomognem i pružim podršku porodici

Bilo je raznih poteškoća koje sam prevazilazila saradnjom sa PP službom, koleginicama iz škole “Heroj Pinki”, čitanjem literature, prisustvovanjem stručnim seminarima

Dileme sam rešavala odličnom saradnjom sa roditeljima

Page 13: Branka Radovanović, učiteljica OŠ “Sveti Sava”, Bačka Palanka

REČ RODITELJA ZA KRAJ...Kao roditelj deteta sa teškoćama u razvoju dajem

sebi za pravo da kažem da je najvažnija ljubav i razumevanje u životu i radu sve dece, a naše pogotovo

Važno je biti svestan mogućnosti svoga deteta i u skladu sa njima uključiti dete u školu koja je po njegovoj meri

U školovanju deteta sa poteškoćama najvažnije je da se dete dobro oseća u okruženju, da bude zadovoljno i uspešno u onome u čemu može

Najvažnije je da se dete osposobi za život i zato pomozimo našoj deci da urade sama ono što mogu