of 21 /21
Miloš Radovanović Curriculum Vitae (16. avgust 2019) Vanredni profesor Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu Trg Dositeja Obradovića 4 21000 Novi Sad Srbija telefon: (021) 6350 459 telefaks: (021) 6350 458 e-mail: [email protected] URL: http://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/ Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Xi69Pbp6tpIC DBLP: http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/r/Radovanovic:Milos ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2225-7803 SCOPUS ID: 14626806500

Miloš Radovanović Curriculum Vitae · 2019-08-16 · Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 3 Uvod u elektronsko poslovanje, 2012–2014. (za studente informatike,

  • Author
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Miloš Radovanović Curriculum Vitae · 2019-08-16 · Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16....

Page 1: Miloš Radovanović Curriculum Vitae · 2019-08-16 · Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 3 Uvod u elektronsko poslovanje, 2012–2014. (za studente informatike,

Miloš Radovanović

Curriculum Vitae

(16. avgust 2019)

Vanredni profesor

Departman za matematiku i informatiku

Prirodno-matematički fakultet

Univerzitet u Novom Sadu

Trg Dositeja Obradovića 4

21000 Novi Sad

Srbija

telefon: (021) 6350 459

telefaks: (021) 6350 458

e-mail: [email protected]

URL: http://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Xi69Pbp6tpIC

DBLP: http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/r/Radovanovic:Milos

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2225-7803

SCOPUS ID: 14626806500

Page 2: Miloš Radovanović Curriculum Vitae · 2019-08-16 · Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 3 Uvod u elektronsko poslovanje, 2012–2014. (za studente informatike,

Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 2

Lični podaci

Datum rođenja: 2. decembar 1977.

Mesto rođenja: Novi Sad, Jugoslavija

Pol: muški

Bračno stanje: oženjen, dvoje dece

Državljanstvo: Republika Srbija

Jezici

Maternji jezik: srpski

Aktivno znanje: engleski (napredno)

Čitanje: mnogi slovenski jezici

Oblasti naučnog interesovanja u informatici

Data mining, text mining, Web mining

Mašinsko učenje (eng. machine learning)

Obrazovanje

Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija:

Doktor informatičkih nauka, feb. 2011

Magistar informatičkih nauka, okt. 2001 – dec. 2006. (vojna obaveza nov. 2004 – nov. 2005),

prosečna ocena 10,

teza iz oblasti Web Mining-a (priložen spisak publikacija: [MSc 06])

Diplomirani informatičar, okt. 1996 – okt. 2001,

prosečna ocena 9.24,

diplomski rad iz oblasti Konstrukcije kompajlera (priložen spisak publikacija: [BSc 01])

Radno iskustvo

Vanredni profesor, dec. 2016 –

Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija

Docent, dec. 2011 – dec. 2016

Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija

Asistent, jan. 2003 – dec. 2011 (vojna obaveza nov. 2004 – nov. 2005)

Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija

Iskustvo u nastavi

Predavanja iz predmeta

Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet:

Uvod u programiranje, 2011–

(za studente informatike, prvi semestar)

Evolucija softvera, 2011–2019.

(za master studente informatike)

Page 3: Miloš Radovanović Curriculum Vitae · 2019-08-16 · Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 3 Uvod u elektronsko poslovanje, 2012–2014. (za studente informatike,

Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 3

Uvod u elektronsko poslovanje, 2012–2014.

(za studente informatike, drugi semestar)

Objektno-orijentisano programiranje 2, 2012–

(za studente informatike, četvrti/šesti semestar)

Veštačka inteligencija 2, 2012–

(za master studente informatike)

Integracija softvera, 2016–2019.

(za master studente informatike)

Pattern recognition and machine learning, 2017.

(za master studente primenjene matematike)

Strukture podataka i algoritmi 3, 2018–

(za master studente informatike)

Mašinsko učenje, 2019–

(za master studente informatike)

Vežbe iz predmeta

Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet:

Uvod u programiranje, 2002–

(za studente informatike, prvi semestar)

Strukture podataka i algoritmi 1, 2002–2011.

(za studente informatike, drugi semestar)

Strukture podataka i algoritmi 2, 2007.

(za studente informatike, treći semestar)

Programski jezici, 2002–2003.

(za studente informatike, treći semestar)

Konstrukcija kompajlera, 2004.

(za studente informatike, sedmi semestar)

Izborni seminar (Data Mining) 2006–

(za studente informatike, šesti semestar)

Elektronsko poslovanje (predavanje o Data Mining-u), 2006–2011.

(za studente informatike, drugi semestar)

Evolucija softvera, 2007–2011.

(za master studente informatike)

Publikacije

Autor ili koautor 79 naučnih radova, 5 poglavlja u knjigama i 4 knjige. Kourednik 3 knjige.

Pogledati priložen spisak publikacija.

Prezentacije

Prezentacije na 14 međunarodnih konferencija, 10 međunarodnih workshopa, 2 domaće konferencije i

5 seminara/meetup-a.

Pogledati priložen spisak prezentacija.

Page 4: Miloš Radovanović Curriculum Vitae · 2019-08-16 · Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 3 Uvod u elektronsko poslovanje, 2012–2014. (za studente informatike,

Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 4

Naučni projekti

Rukovodilac

Formiranje, analiza i integracija akademskih mreža saradnje, 2018–2019. Kratkoročni projekat

finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku

delatnost Autonomne pokrajine Vojvodine

Kulturno-osetljivi aspekti tehnologija za rad sa podacima, 2014–2015. Projekat bilateralne

saradnje Republike Srbije i Republike Slovenije

Član

High-performance computing for effective innovation in the Danube region (InnoHPC), 2018–

2019. Finansiran od strane EU Interreg Danube Transnational Programme

Harmonija komunikacije između čoveka i računara zasnovana na emocionalnoj inteligenciji i

simulaciji ponašanja ljudskog mozga, 2018–2019. Projekat bilateralne saradnje Republike Srbije i

Narodne Republike Kine

Napredne metode za analizu kompleksnih mreža sa primenama u sistemima za podršku odlučivanju,

2018–2019. Projekat bilateralne saradnje Republike Srbije i Republike Slovenije

Emocionalna inteligencija i primene zasnovane na multiagentskim sistemima, 2013–2014. Projekat

bilateralne saradnje Republike Srbije i Narodne Republike Kine

Inteligentne tehnike i njihova integracija u sisteme za podršku odlučivanju sa širokim poljem

primene, 2011–2019. Finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike

Srbije, projekat br. OI174023

Infrastruktura za elektronski podržano učenje u Srbiji, 2011–2019. Finansiran od strane

Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, projekat br. III47003

Inteligentne tehnike za integraciju podataka i podršku odlučivanju u medicini, 2011–2012.

Projekat bilateralne saradnje Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke podržan od strane

DAAD-a

Povezivanje slika i reči: poboljšanje analize slika korišćenjem tehnologija mašinskog učenja i

semantičkog Web-a, 2010–2011. Projekat bilateralne saradnje Republike Srbije i Republike

Slovenije

Apstraktni metodi i primene u računarskim naukama, 2006–2010. Finansiran od strane

Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, projekat br. 144017

Primena tehnika veštačke inteligencije u oblasti „text and Web mining“ poštujući standarde

semantic Web-a, 2005–2006. Projekat bilateralne saradnje Srbije i Crne Gore i Republike Slovenije

Razvoj (inteligentnih) tehnika zasnovanih na softverskim agentima za primenu u pretraživanju

podataka i tokovima poslova, 2002–2004. Finansiran od strane Ministarstva za nauku, tehnologije i

razvoj Republike Srbije, projekat br. 1844

Nagrade

Nagrade za najbolji rad na 4 međunarodne konferencije

[PAKDD 11, S3T 11, MLDM 11, WIMS 18 NNDes]

Univerzitetska nagrada za izuzetan uspeh na prvoj godini osnovnih studija

Nagrađivan na regionalnim, republičkim i saveznim (jugoslovenskim) srednjoškolskim

takmičenjima iz matematike

Page 5: Miloš Radovanović Curriculum Vitae · 2019-08-16 · Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 3 Uvod u elektronsko poslovanje, 2012–2014. (za studente informatike,

Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 5

Specijalizacije i stipendije

Nacionalni institut za informatiku (NII), Japan, NII Shonan Meeting “Dimensionality and

Scalability”, maj 2013: Učestvovao u četvorodnevnom seminaru po pozivu

Institut za informatiku, Univerzitet Humbolt, Berlin, Nemačka, jun 2009:

Desetodnevna specijalizacija u oblasti evolucije softvera, podržana od strane DAAD projekta

Software Engineering: Computer Science Education and Research Cooperation

Laboratorija za istraživanje softverskih tehnologija, Univerzitet De Montfort, Lester, Velika

Britanija, avgust 2007: Dvonedeljna specijalizacija u oblasti evolucije softvera, podržana od strane

TEMPUS projekta br. CD_JEP 18035-2003

Primalac stipendije za magistarske studije Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike

Srbije za 2002–2003.

Studentske razmene

Akademski koordinator za mobilnost studenata (Erasmus i slični programi razmene) za studente

informatike, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku

i informatiku, 2012–

Organizacija skupova

Kopredsedavajući programskog odbora

SISAP 2019 – 12th International Conference on Similarity Search and Applications, Newark, NJ,

USA, October 2–4, 2019, http://www.sisap.org/2019/

Workshop & tutorial co-chair

WIMS 2018 – 8th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics, Novi Sad,

Serbia, June 25–27, 2018, https://wims2018.pmf.uns.ac.rs/

Član programskog odbora

ADBIS 2020 – 24th European Conference on Advances in Databases and Information Systems,

Lyon, France, August 25–28, 2020, http://eric.univ-lyon2.fr/adbis-tpdl-eda-2020/adbis/

MMM 2029 – 26th International Conference on Multimedia Modeling, Daejeon, Korea, January

5–8, 2020, http://www.mmm2020.kr

ISM 2019 – 21st IEEE International Symposium on Multimedia, San Diego, CA, USA, December

9–11, 2019, https://www.ieee-ism.org/

BCI 2019 – 9th Balkan Conference in Informatics, Sofia, Bulgaria, September 26–28, 2017,

http://www.bci2019.cceng.eu/

ADBIS 2019 – 23rd European Conference on Advances in Databases and Information Systems,

Bled, Slovenia, September 8–11, 2019, https://adbis2019.um.si/

IDC 2019 – 13th International Symposium on Intelligent Distributed Computing, Saint-Petersburg,

Russia, October 7–9, 2019, https://idc2019.ru/

WIMS 2019 – 9th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics, Seoul,

Korea, June 26–28, 2019, http://ke.cau.ac.kr/wims2019/

Page 6: Miloš Radovanović Curriculum Vitae · 2019-08-16 · Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 3 Uvod u elektronsko poslovanje, 2012–2014. (za studente informatike,

Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 6

EDML 2019 – 1st Workshop on Evaluation and Experimental Design in Data Mining and Machine

Learning, Workshop at the SIAM International Conference on Data Mining (SDM 2019), Calgary,

Alberta, Canada, May 2–4, 2019, https://imada.sdu.dk/Research/EDML/

MMM 2019 – 25th International Conference on Multimedia Modeling, Thessaloniki, Greece,

January 8–11, 2019, http://mmm2019.iti.gr/

HDM 2018 – 6th International Workshop on High Dimensional Data Mining, Singapore,

November 17–20, 2018, http://www.cs.bham.ac.uk/~axk/HDM18.htm

ISM 2018 – 20th IEEE International Symposium on Multimedia, Taichung, Taiwan, December 10–

12, 2018, http://ism.asia.edu.tw/2018/

ADBIS 2018 – 22nd European Conference on Advances in Databases and Information Systems,

Budapest, Hungary, September 2–5, 2018, http://www.adbis2018.org/

SISAP 2018 – 11th International Conference on Similarity Search and Applications, Lima, Perú,

October 8–10, 2018, http://www.sisap.org/2018/

SDM 2018 – 18th SIAM International Conference on Data Mining, San Diego, California, USA,

May 3–5, 2018, http://www.siam.org/meetings/sdm18/

MMM 2018 – 24th International Conference on Multimedia Modeling, Bangkok, Thailand,

February 5–7, 2018, http://mmm2018.chula.ac.th/

AAAI 2018 – 32nd AAAI Conference on Artificial Intelligence, New Orleans, Louisiana, USA,

February 2–7, 2018, http://www.aaai.org/Conferences/AAAI/aaai18.php

KES-IDT 2018 – 10th International KES Conference on Intelligent Decision Technologies, Gold

Coast, Australia, June 20–22, 2018, http://idt-18.kesinternational.org/

HDM 2017 – 5th International Workshop on High Dimensional Data Mining, New Orleans,

Louisiana, USA, November 18, 2017, http://www.cs.bham.ac.uk/~axk/HDM17.htm

ISM 2017 – 19th IEEE International Symposium on Multimedia, Taichung, Taiwan, December 11–

13, 2017, http://ism2017.asia.edu.tw/

SISAP 2017 – 10th International Conference on Similarity Search and Applications, Munich,

Germany, October 4–6, 2017, http://www.sisap.org/2017/

ADBIS 2017 – 21st European Conference on Advances in Databases and Information Systems,

Nicosia, Cyprus, September 24–27, 2017, http://cyprusconferences.org/adbis2017/

IDC 2017 – 11th International Symposium on Intelligent Distributed Computing, Belgrade, Serbia,

October 11–13, 2017, http://idc2017.pmf.uns.ac.rs/

BCI 2017 – 8th Balkan Conference in Informatics, Skopje, FYR Macedonia, September 20–23,

2017, http://bci2017.finki.ukim.mk/

AAAI 2017 – 31st AAAI Conference on Artificial Intelligence, San Francisco, California, USA,

February 4–9, 2017, http://www.aaai.org/Conferences/AAAI/aaai17.php

KES-IDT 2017 – 9th International KES Conference on Intelligent Decision Technologies,

Vilamoura, Algarve, Portugal, June 21–23, 2017, http://idt-17.kesinternational.org/

MMM 2017 – 23rd International Conference on Multimedia Modeling, Reykjavik, Iceland,

January 4–6, 2017, http://mmm2017.ru.is/

HDM 2016 – 4th International Workshop on High Dimensional Data Mining, Barcelona, Spain,

December 12, 2016, http://www.cs.bham.ac.uk/~axk/HDM16.htm

SISAP 2016 – 9th International Conference on Similarity Search and Applications, Tokyo, Japan,

October 24–26, 2016, http://www.sisap.org/2016/

AAAI 2016 – 30th AAAI Conference on Artificial Intelligence, Phoenix, Arizona, USA, February

12–17, 2016, http://www.aaai.org/Conferences/AAAI/aaai16.php

KES-IDT 2016 – 8th International KES Conference on Intelligent Decision Technologies, Puerto

de la Cruz, Tenerife, Spain, June 15–17, 2016, http://idt-16.kesinternational.org/

HDM 2015 – 3rd International Workshop on High Dimensional Data Mining, Atlantic City, NJ,

USA, November 14, 2015, http://www.cs.bham.ac.uk/~axk/HDM15.htm

Page 7: Miloš Radovanović Curriculum Vitae · 2019-08-16 · Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 3 Uvod u elektronsko poslovanje, 2012–2014. (za studente informatike,

Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 7

BCI 2015 – 7th Balkan Conference in Informatics, Craiova, Romania, September 2–4, 2015,

http://bci2015.bci-conferences.org/

KES-IDT 2015 – 7th International KES Conference on Intelligent Decision Technologies, Hilton

Sorrento Palace, Italy, June 17–19, 2015, http://idt-15.kesinternational.org/

HDM 2014 – 2nd International Workshop on High Dimensional Data Mining, Shenzhen, China,

December 14, 2014, http://www.cs.bham.ac.uk/~axk/HDM14.htm

HDM 2013 – 1st International Workshop on High Dimensional Data Mining, Dallas, Texas,

December 7, 2013, http://www.cs.bham.ac.uk/~axk/HDM.htm

BCI 2013 – 6th Balkan Conference in Informatics, Thessaloniki, Greece, September 19–21, 2013,

http://bci2013.bci-conferences.org/

BCI 2012 – 5th Balkan Conference in Informatics, Novi Sad, Serbia, September 16–20, 2012,

http://bci2012.bci-conferences.org/

BOAC 2012 – 5th Belgrade International Open Access Conference, Belgrade, Serbia, May 18–19,

2012, http://boac.ceon.rs/index.php/BOAC/12

Sekretar organizacionog odbora

RaNa 2003 – I seminar o upotrebi računara u nastavi, Novi Sad, Jugoslavija, 15–17. januar 2003.

Član organizacionog odbora

BCI 2012 – 5th Balkan Conference in Informatics, Novi Sad, Serbia, September 16–20, 2012,

http://bci2012.bci-conferences.org/

ADBIS 2010 – 14th East-European Conference on Advances in Databases and Information

Systems, Novi Sad, Serbia, September 20–24, 2010, http://www.adbis2010.org/

NaRa 2003 – II seminar o nastavi računarstva, Novi Sad, Jugoslavija, 5–6. septembar, 2003.

Član takmičarske komisije

EESTech Challenge Novi Sad – studentsko takmičenje iz mašinskog učenja, Novi Sad, Srbija,

mart–april 2017, https://www.facebook.com/events/179758505858075/

Razno

Urednik

Managing Editor, časopis Computer Science and Information Systems (ComSIS), 2009–

http://www.comsis.org/

Recenzent

IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence

IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering

Pattern Recognition

Machine Learning

Journal of Machine Learning Research

ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data

Big Data

Applied Artificial Intelligence

Page 8: Miloš Radovanović Curriculum Vitae · 2019-08-16 · Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 3 Uvod u elektronsko poslovanje, 2012–2014. (za studente informatike,

Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 8

Applied Soft Computing

Information Systems

Multimedia Tools and Applications

PLoS One

Cognitive Systems Research

Computer Methods and Programs in Biomedicine

Tourism Management

Communications in Statistics - Simulation and Computation

Science China Information Sciences

Logic Journal of the IGPL

Computer Science and Information Systems

International Journal of Computational Intelligence Studies

SQAMIA 2013, Workshop on Software Quality Analysis, Monitoring, Improvement, and

Applications

BOAC 2012, Belgrade Open Access Conference

Baltic DB & IS 2012, International Baltic Conference on Databases and Information Systems

IDC 2010, International Symposium on Intelligent Distributed Computing

SMK 2008, Srpski matematički kongres

ICIC 2007, 2008, International Conference on Intelligent Computing

ITI 2007, International Conference on Information Technology Interfaces

Programski jezici korišćeni u nastavi i istraživanju

Java, JavaScript, Matlab, Modula-2, Pascal, C/C++, LISP, Scheme, Prolog

Praktično iskustvo sa operativnim sistemima i hardverskim platformama

Personalni računari & MS-DOS, Windows 3.11, Windows 9x/Me,

Windows NT/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux, FreeBSD

Apple Macintosh & OS 6, 7

Mikroračunari & BASIC, CP/M

Praktično iskustvo sa softverom

Kompajleri: Java Development Kit, Eclipse, Delphi, Borland Pascal, Borland C/C++, TopSpeed

Modula-2/Pascal/C/C++, Watcom C/C++, Visual Studio, gcc, Arity Prolog

Generatori kompajlera: Coco/R for Java and Modula-2

WEKA Machine Learning toolkit

Matlab

MySQL, MS SQL

MS Office: Word, Excel, Power Point, Visual Basic for Applications

TeX, LaTeX

Hobiji i druga interesovanja

Veslanje, čitanje, pisanje, kompjuterske igre (avanture, interactive fiction), trčanje, planinarenje, stoni

tenis, retro-računarstvo.

Page 9: Miloš Radovanović Curriculum Vitae · 2019-08-16 · Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 3 Uvod u elektronsko poslovanje, 2012–2014. (za studente informatike,

Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 9

Ostalo

Erdős-ev broj: 3 (Michael E. Houle David M. Avis Paul Erdős)

Član SIAM-a od 2019. godine

Član AAAI-ja od 2017. godine

Član ACM-a od 2014. godine

Član Mense od 1998. godine

Page 10: Miloš Radovanović Curriculum Vitae · 2019-08-16 · Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 3 Uvod u elektronsko poslovanje, 2012–2014. (za studente informatike,

Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 10

Miloš Radovanović

Spisak publikacija

(16. avgust 2019)

Knjige

[WIMS 18 ACM] R. Akerkar, M. Ivanović, S.-W. Kim, Y. Manolopoulos, R. Rosati, M. Savić, C. Badica

and M. Radovanović, editors. Proceedings of WIMS'18, 8th International Conference on Web

Intelligence, Mining and Semantics. ACM International Conference Proceeding Series 1547, 2018

[JavaBook 16] M. Ivanović, Z. Budimac, M. Radovanović i D. Mitrović. Objektno-orijentisano

programiranje i programski jezik Java. Sigra star, Novi Sad, Srbija, 400 strana, 2016

[ExSPA1 14] V. Kurbalija, M. Radovanović i D. Pracner. Zbirka zadataka iz predmeta Strukture podataka

i algoritmi 1. Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u

Novom Sadu, Srbija, 127 strana, 2014

[BCI 12 ACM] Z. Budimac, M. Ivanović and M. Radovanović, editors. Proceedings of BCI’12, 5th

Balkan Conference in Informatics. ACM International Conference Proceeding Series 641, 2012

[BCI 12 Local] Z. Budimac, M. Ivanović and M. Radovanović, editors. Local Proceedings of BCI’12, 5th

Balkan Conference in Informatics. CEUR Workshop Proceedings 920, 2012

[HighDimDM 11] M. Radovanović. Representations and Metrics in High-Dimensional Data Mining.

Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad, Serbia, 244 pages, 2011

[ExIntroProg 03] M. Ivanović, M. Bađonski, A. Popović i M. Radovanović. Zbirka zadataka iz Uvoda u

programiranje. Feljton – Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet,

Univerzitet u Novom Sadu, Srbija, 224 strane, 2003

Poglavlja u knjigama

[InnoHPC 19] M. Radovanović and S. Škrbić. HPC in Serbia: The state and progress of the field. In

B. Roncevic, R. Coscodaru and U. Fric, editors, Go with the Flow: High Performance Computing and

Innovations in the Danube Region, pages 245–256, Vega Press, 2019

[ULA 16] N. Tomašev and M. Radovanović. Clustering evaluation in high-dimensional data. In M. Emre

Celebi and K. Aydin, editors, Unsupervised Learning Algorithms, Springer, pages 71–107, 2016

[PCA 15] N. Tomašev, M. Radovanović, D. Mladenić and M. Ivanović. Hubness-based clustering of high-

dimensional data. In M. Emre Celebi, editor, Partitional Clustering Algorithms, pages 353–386,

Springer, 2015

[MLTxt 08] M. Ivanović, Z. Budimac i M. Radovanović. Mašinsko učenje na (hiper)tekstu. M. Ivanović i

Z. Budimac (ur.), Odabrana poglavlja iz softverskog inženjerstva i savremenih računarskih

Page 11: Miloš Radovanović Curriculum Vitae · 2019-08-16 · Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 3 Uvod u elektronsko poslovanje, 2012–2014. (za studente informatike,

Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 11

tehnologija, str. 281–304, Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet,

Univerzitet u Novom Sadu, Srbija, 2008

[MLWM 08] M. Ivanović, Z. Budimac i M. Radovanović. Primene mašinskog učenja u web majningu.

M. Ivanović i Z. Budimac (ur.), Odabrana poglavlja iz softverskog inženjerstva i savremenih

računarskih tehnologija, str. 305–316, Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički

fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija, 2008

Naučni radovi

Časopisi

[IJAIT 19 NNDes] B. Bratić, M. E. Houle, V. Kurbalija, V. Oria and M. Radovanović. The influence of

hubness on NN-Descent. International Journal on Artificial Intelligence Tools (forthcoming)

[IJAIT 19 BLEMAT] S. Pešić, M. Tošić, O. Iković, M. Radovanović, M. Ivanović and D. Bošković.

BLEMAT: Data analytics and machine learning for smart building occupancy detection and prediction.

International Journal on Artificial Intelligence Tools (forthcoming)

[FI 18] M. Savić, M. Ivanović, M. Radovanović and B. Dimić Surla. Gender-based analysis of intra-

institutional research productivity and collaboration. Fundamenta Informaticae 162(4):237–258, 2018

[ITC 18-2] V. Kurbalija, M. Ivanović, Z. Geler and M. Radovanović. Two faces of the Framework for

Analysis and Prediction, part 2 - research. Information Technology and Control 47(3):489–502, 2018

[ITC 18-1] V. Kurbalija, M. Ivanović, Z. Geler and M. Radovanović. Two faces of the Framework for

Analysis and Prediction, part 1 - education. Information Technology and Control 47(2):249–261, 2018

[CogSys 18] V. Kurbalija, M. Ivanović, M. Radovanović, Z. Geler, W. Dai and W. Zhao. Emotion

perception and recognition: An exploration of cultural differences and similarities. Cognitive Systems

Research 52:103–116, 2018

[Computing 17] M. Savić, M. Ivanović and M. Radovanović. Analysis of high structural class coupling in

object-oriented software systems. Computing 99(11):1055–1079, 2017

[KAIS 16] Z. Geler, V. Kurbalija, M. Radovanović and M. Ivanović. Comparison of different weighting

schemes for the kNN classifier on time-series data. Knowledge and Information Systems 48(2):331–

378, 2016

[ComSIS 15] M. Ivanović, Z. Budimac, M. Radovanović, V. Kurbalija, W. Dai, C. Bădică, M. Colhon,

S. Ninković and D. Mitrović. Emotional agents – state of the art and applications. Computer Science

and Information Systems 12(4):1121–1148, 2015

[TKDE 15] M. Radovanović, A. Nanopoulos and M. Ivanović. Reverse nearest neighbors in unsupervised

distance-based outlier detection. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 27(5):1369–

1382, 2015

[SciMet 14] M. Savić, M. Ivanović, M. Radovanović, Z. Ognjanović, A. Pejović and T. Jakšić Krüger.

The structure and evolution of scientific collaboration in Serbian mathematical journals. Scientometrics

Page 12: Miloš Radovanović Curriculum Vitae · 2019-08-16 · Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 3 Uvod u elektronsko poslovanje, 2012–2014. (za studente informatike,

Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 12

101(3):1805–1830, 2014

[CBM 14] V. Kurbalija, M. Radovanović, M. Ivanović, D. Schmidt, G. Lindemann – von Trzebiatowski,

H.-D. Burkhard and C. Hinrichs. Time-Series analysis in the medical domain: A study of Tacrolimus

administration and influence on kidney graft function. Computers in Biology and Medicine 50:19–31,

2014

[KBS 14] V. Kurbalija, M. Radovanović, Z. Geler and M. Ivanović. The influence of global constraints on

similarity measures for time-series databases. Knowledge-Based Systems 56:49–67, 2014

[TKDE 14] N. Tomašev, M. Radovanović, D. Mladenić and M. Ivanović. The role of hubness in

clustering high-dimensional data. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 26(3):739–

751, 2014

[IJMLC 14] N. Tomašev, M. Radovanović, D. Mladenić and M. Ivanović. Hubness-based fuzzy measures

for high-dimensional k-nearest neighbor classification. International Journal of Machine Learning and

Cybernetics 5(3):445–458, 2014

[ITALICS 13] M. Ivanović, D. Mitrović and M. Radovanović. Elective course OOP II: Creation and

experiences. Innovation in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences 12(1):62–69,

2013

[ITC 11] M. Savić, M. Ivanović and M. Radovanović. Characteristics of class collaboration networks in

large Java software projects. Information Technology and Control 40(1):48–58, 2011

[JMLR 10] M. Radovanović, A. Nanopoulos and M. Ivanović. Hubs in space: Popular nearest neighbors in

high-dimensional data. Journal of Machine Learning Research 11:2487–2531, 2010

[CAI 09] M. Radovanović, M. Ivanović and Z. Budimac. Text categorization and sorting of Web search

results. Computing and Informatics 28(6):861–893, 2009

[BRESC 09] G. Dražić, D. Dobrić, M. Radovanović and M. Ivanović. Reference extraction and

coauthorship visualization of semi-structured bibliographic data. Annales Universitatis Scientiarum

Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Computatorica 31:43–56, 2009

[NSJOM 08] M. Radovanović and M. Ivanović. Text mining: Approaches and applications. Novi Sad

Journal of Mathematics 38(3):227–234, 2008

[YUJOR 08] M. Radovanović and M. Ivanović. Document representations for classification of short Web-

page descriptions. Yugoslav Journal of Operations Research 18(1):123–138, 2008

[SCPE 08] S. Tošić, M. Radovanović and M. Ivanović. APP: Agent planning package. Scalable

Computing: Practice and Experience 9(1):39–49, 2008

[NSJOM 07] M. Radovanović, J. Ferlež, D. Mladenić, M. Grobelnik and M. Ivanović. Mining and

Visualizing Scientific Publication Data from Vojvodina. Novi Sad Journal of Mathematics 37(2):161–

180, 2007

Page 13: Miloš Radovanović Curriculum Vitae · 2019-08-16 · Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 3 Uvod u elektronsko poslovanje, 2012–2014. (za studente informatike,

Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 13

Zbornici međunarodnih konferencija

[IDC 19] S. Pešić, M. Radovanović, M. Ivanović, C. Badica, M. Tošić, O. Iković. and D. Bošković.

CAAVI-RICS model for reviewing the security of fog computing systems. In Proceedings of IDC’19,

13th International Symposium on Intelligent Distributed Computing, Saint-Petersburg, Russia, 2019

(forthcoming)

[BCI 19] S. Pešić, M. Tošić, O. Iković, M. Radovanović, M. Ivanović and D. Bošković. GEMAT - Internet

of Things solution for indoor security. In Proceedings of BCI’19, 9th Balkan Conference in

Informatics, Sofia, Bulgaria, 2019 (forthcoming)

[CompSysTech 19] S. Pešić, M. Tošić, O. Iković, M. Radovanović, M. Ivanović and D. Bošković.

Conceptualizing a collaboration framework between Blockchain technology and the Internet of Things.

In Proceedings of CompSysTech’19, 20th International Conference on Computer Systems and

Technologies, Ruse, Bulgaria, 2019 (forthcoming)

[INISTA 19] Z. Geler, V. Kurbalija, M. Ivanović, M. Radovanović and W. Dai. Dynamic time warping:

Itakura vs Sakoe-Chiba. In Proceedings of INISTA’19, IEEE International Symposium on INnovations

in Intelligent SysTems and Applications, Sofia, Bulgaria, 2019

[SDM 19] L. Amsaleg, O. Chelly, M. E. Houle, K.-i. Kawarabayashi, M. Radovanović and

W. Treeratanajaru. Intrinsic dimensionality estimation within tight localities. In Proceedings of

SDM’19, SIAM International Conference on Data Mining (SDM), pages 181–189, Calgary, Alberta,

Canada, 2019 (support page: https://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/tle/)

[WIMS 18 Hubs] M. Radovanović. Hubs in nearest-neighbor graphs: Origins, applications and challenges.

In Proceedings of WIMS'18, 8th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics,

ACM International Conference Proceeding Series 1547, paper 5, Novi Sad, Serbia, 2018

[WIMS 18 NNDes] B. Bratić, M. E. Houle, V. Kurbalija, V. Oria and M. Radovanović. NN-descent on

high-dimensional data. In Proceedings of WIMS'18, 8th International Conference on Web Intelligence,

Mining and Semantics, ACM International Conference Proceeding Series 1547, paper 20, Novi Sad,

Serbia, 2018 [Best Paper Award]

[WIMS 18 BLEMAT] S. Pešić, M. Tošić, O. Iković, M. Radovanović, M. Ivanović and D. Bošković.

Bluetooth low energy microlocation asset tracking (BLEMAT) in a context-aware fog computing

system. In Proceedings of WIMS'18, 8th International Conference on Web Intelligence, Mining and

Semantics, ACM International Conference Proceeding Series 1547, paper 23, Novi Sad, Serbia, 2018

[IDC 17] S. Pešić, M. Tošić, O. Iković, M. Ivanović, M. Radovanović and D. Bošković. Context aware

resource and service provisioning management in fog computing systems. In Proceedings of IDC’17,

11th International Symposium on Intelligent Distributed Computing, volume 737 of Studies in

Computational Intelligence, pages 213–223, Belgrade, Serbia, 2017. Springer

[MEDI 16] M. Savić, M. Ivanović, M. Radovanović and B. Dimić Surla. Towards culture-sensitive

extensions of CRISs: Gender-based researcher evaluation. In Proceedings of MEDI’16, 6th

International Conference on Model and Data Engineering, volume 9893 of Lecture Notes in Computer

Science, pages 332–345, Aguadulce, Almería, Spain, 2016. Springer

Page 14: Miloš Radovanović Curriculum Vitae · 2019-08-16 · Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 3 Uvod u elektronsko poslovanje, 2012–2014. (za studente informatike,

Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 14

[CompSysTech 16] M. Savić, M. Ivanović, M. Radovanović and Z. Budimac. Modula-2 versus Java as the

first programming language: Evaluation of students' performance. In Proceedings of CompSysTech’16,

17th International Conference on Computer Systems and Technologies, pages 415–422, Palermo, Italy,

2016

[AAAI 16] K. Hara, I. Suzuki, K. Kobayashi, K. Fukumizu and M. Radovanović. Flattening the density

gradient for eliminating spatial centrality to reduce hubness. In Proceedings of the 30th AAAI

Conference on Artificial Intelligence, pages 1659–1665, Phoenix, Arizona, USA, 2016

[CC 16] T. Welzer, M. Družovec, L. Nemec Zlatolas, M. Hölbl, H. Jaakkola, M. Ivanović and

M. Radovanović. Introducing cultural issues and cultural awareness in conceptual modelling

education. In T. Welzer et al., editors, Information Modelling and Knowledge Bases XXVII,

volume 280 of Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, pages 314–320, IOS Press, 2016

[SCLIT 15] M. Savić, M. Ivanović, Z. Budimac and M. Radovanović. Do students’ programming skills

depend on programming language? AIP Conference Proceedings 1738, pages 240006-1–240006-4,

2016

[SISAP 15] K. Hara, I. Suzuki, K. Kobayashi, K. Fukumizu and M. Radovanović. Reducing hubness for

kernel regression. In Proceedings of SISAP’15,8th International Conference on Similarity Search and

Applications, volume 9371 of Lecture Notes in Computer Science, pages 339–344, Glasgow, Scotland,

UK, 2015. Springer

[CompSysTech 15] M. Ivanović, Z. Budimac, M. Radovanović and M. Savić. Does the choice of the first

programming language influence students' grades?. In Proceedings of CompSysTech’15, 16th

International Conference on Computer Systems and Technologies, ACM International Conference

Proceeding Series 1008, pages 305–312, Dublin, Ireland, 2015

[BCI 15] V. Kurbalija, M. Ivanović, M. Radovanović, Z. Geler, D. Mitrović, W. Dai and W. Zhao.

Cultural differences and similarities in emotion recognition. In Proceedings of BCI’15, 7th Balkan

Conference in Informatics, pages 34:1–34:6, Craiova, Romania, 2015

[AAAI 15] K. Hara, I. Suzuki, M. Shimbo, K. Kobayashi, K. Fukumizu and M. Radovanović. Localized

centering: Reducing hubness in large-sample data. In Proceedings of the 29th AAAI Conference on

Artificial Intelligence, pages 2645–2651, Austin, Texas, USA, 2015

[CECNet 14] M. Ivanović and M. Radovanović. Modern machine learning techniques and their

applications. In Proceedings of CECNet’14, 4th International Conference on Electronics,

Communications and Networks, pages 833–846, Beijing, China, 2015

[KSEM 14] Z. Geler, V. Kurbalija, M. Radovanović and M. Ivanović. Impact of the Sakoe-Chiba band on

the DTW time-series distance measure for kNN classification. In Proceedings of KSEM’14, 7th

International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management, volume 8793 of

Lecture Notes in Artificial Intelligence, pages 105–114, Sibiu, Romania, 2014. Springer

[ICT 14] M. Savić, M. Ivanović, M. Radovanović, Z. Ognjanović, A. Pejović and T. Jakšić Krüger.

Exploratory analysis of communities in co-authorship networks: A case study. In Proceedings of the

6th ICT Innovations Conference, volume 311 of Advances in Intelligent Systems and Computing,

pages 55–64, Ohrid, FYR Macedonia, 2014. Springer

Page 15: Miloš Radovanović Curriculum Vitae · 2019-08-16 · Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 3 Uvod u elektronsko poslovanje, 2012–2014. (za studente informatike,

Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 15

[WIMS 14] M. Ivanović, M. Radovanović, Z. Budimac, D. Mitrović, V. Kurbalija, W. Dai and W. Zhao.

Emotional intelligence and agents: Survey and possible applications. In Proceedings of WIMS’14, 4th

International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics, ACM International Conference

Proceeding Series 851, paper 52, Thessaloniki, Greece, 2014

[BCI 13] M. Radovanović, V. Kurbalija, D. Schmidt, G. Lindemann – von Trzebiatowski, M. Ivanović,

C. Hinrichs and H.-D. Burkhard. Quality checking and mining nephrology biopsy data. In Proceedings

of BCI’13, 6th Balkan Conference in Informatics, ACM International Conference Proceeding

Series 733, pages 110–113, Thessaloniki, Greece, 2013

[ICCP 13] N. Tomašev, D. Pracner, R. Brehar, M. Radovanović, D. Mladenić, M. Ivanović and

S. Nedevschi. Object recognition in WIKImage data based on local invariant image features. In

Proceedings of ICCP’13, 9th International Conference on Intelligent Computer Communication and

Processing, pages 139–146, Cluj-Napoca, Romania, 2013

[BCI 12] M. Savić, M. Radovanović and M. Ivanović. Community detection and analysis of community

evolution in Apache Ant class collaboration networks. In Proceedings of BCI’12, 5th Balkan

Conference in Informatics, ACM International Conference Proceeding Series 641, pages 229–234,

Novi Sad, Serbia, 2012

[BOAC 12] M. Ivanović, M. Radovanović, V. Kurbalija and J. Vidaković. Computer Science and

Information Systems: Publishing an international open access journal in a developing country. In

Proceedings of BOAC’12, 5th Belgrade Open Access Conference, pages 101–111, Belgrade, Serbia,

2012

[IADIS 12] M. Ivanović, H. D. Burkhard, V. Kurbalija, M. Radovanović, D. Schmidt, G. Lindemann –

v. Trzebiatowski and M. Semnic. Intelligent techniques for data integration and decision support in the

medical domain. In Proceedings of IS’12, IADIS International Conference on Information Systems,

pages 141–148, Berlin, Germany, 2012

[CIKM 11] N. Tomašev, M. Radovanović, D. Mladenić and M. Ivanović. A probabilistic approach to

nearest-neighbor classification: Naive hubness Bayesian kNN. In Proceedings of CIKM’11, 20th ACM

International Conference on Information and Knowledge Management, pages 2173–2176, Glasgow,

Scotland, UK, 2011

[SiKDD 11] D. Pracner, N. Tomašev, M. Radovanović, D. Mladenić and M. Ivanović. WIKImage:

Correlated image and text datasets. In Proceedings of IS 2011, 14th International Multiconference on

Information Society, Volume A, pages 141–144, Ljubljana, Slovenia, 2011

[ICSTCC 11] M. Savić, M. Ivanović and M. Radovanović. Connectivity properties of the Apache Ant

class collaboration network. In Proceedings of ICSTCC’11, 15th International Conference on System

Theory, Control and Computing, pages 544–549, Sinaia, Romania, 2011

[MLDM 11] N. Tomašev, M. Radovanović, D. Mladenić and M. Ivanović. Hubness-based fuzzy measures

for high-dimensional k-nearest neighbor classification. In Proceedings of MLDM’11, 7th International

Conference on Machine Learning and Data Mining, volume 6871 of Lecture Notes in Artificial

Intelligence, pages 16–30, New York, USA, 2011. Springer [Best Paper Award]

[S3T 11] V. Kurbalija, M. Radovanović, Z. Geler and M. Ivanović. The influence of global constraints on

DTW and LCS similarity measures for time-series databases. In Proceedings of S3T’11, 3rd

International Conference on Software, Services and Semantic Technologies, volume 101 of Advances

Page 16: Miloš Radovanović Curriculum Vitae · 2019-08-16 · Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 3 Uvod u elektronsko poslovanje, 2012–2014. (za studente informatike,

Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 16

in Intelligent and Soft Computing, pages 67–74, Bourgas, Bulgaria, 2011. Springer (extended version

accessible at http://arxiv.org/abs/1107.0134) [Best Paper Award]

[PAKDD 11] N. Tomašev, M. Radovanović, D. Mladenić and M. Ivanović. The role of hubness in

clustering high-dimensional data. In Proceedings of PAKDD’11, 15th Pacific-Asia Conference on

Knowledge Discovery and Data Mining, Part I, volume 6634 of Lecture Notes in Artificial Intelligence,

pages 183–195, Shenzhen, China, 2011 [Best Research Paper Runner-Up Award]

[ADBIS 10] M. Ivanović, Z. Budimac, M. Radovanović, S. Škrbić, I. Luković and G. Milosavljević.

Advances in databases and information systems at the University of Novi Sad. In Local Proceedings of

ADBIS’10, 14th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems, pages

190–204, Novi Sad, Serbia, 2010 (invited paper)

[AIMSA 10] V. Kurbalija, M. Radovanović, Z. Geler and M. Ivanović. A framework for time-series

analysis. In Proceedings of AIMSA’10, 14th International Conference on Artificial Intelligence:

Methodology, Systems, Applications, volume 6304 of Lecture Notes in Artificial Intelligence, pages

42–51, Varna, Bulgaria, 2010. Springer (the framework is accessible at http://perun.pmf.uns.ac.rs/fap/)

[ISMIR 10] I. Karydis, M. Radovanović, A. Nanopoulos and M. Ivanović. Looking through the “glass

ceiling”: A conceptual framework for the problems of spectral similarity. In Proceedings of ISMIR’10,

11th International Society for Music Information Retrieval Conference, pages 267–272, Utrecht, the

Netherlands, 2010

[SIGIR 10] M. Radovanović, A. Nanopoulos and M. Ivanović. On the existence of obstinate results in

vector space models. In Proceedings of SIGIR’10, 33rd Annual International ACM SIGIR Conference

on Research and Development in Information Retrieval, pages 186–193, Geneva, Switzerland, 2010

[SDM 10] M. Radovanović, A. Nanopoulos and M. Ivanović. Time-series classification in many intrinsic

dimensions. In Proceedings of SDM’10, 10th SIAM International Conference on Data Mining, pages

677–688, Columbus, Ohio, USA, 2010

[RecSys 09] A. Nanopoulos, M. Radovanović and M. Ivanović. How does high dimensionality affect

collaborative filtering? In Proceedings of RecSys’09, 3rd ACM Conference on Recommender Systems,

pages 293–296, New York, USA, 2009

[ICML 09] M. Radovanović, A. Nanopoulos and M. Ivanović. Nearest neighbors in high-dimensional

data: The emergence and influence of hubs. In Proceedings of ICML’09, 26th International Conference

on Machine Learning, volume 382 of ACM International Conference Proceeding Series, pages 865–

872, Montreal, Canada, 2009

[IDC 07] S. Tošić, M. Radovanović and M. Ivanović. APP: Agent planning package. In Proceedings of

IDC’07, 1st International Symposium on Intelligent and Distributed Computing, volume 78 of Studies

in Computational Intelligence, pages 217–226, Craiova, Romania, 2007. Springer

[PKDD 07] N. Tomašev, D. Pracner, M. Radovanović and M. Ivanović. Automatic categorization of

human-coded and evolved CoreWar warriors. In Proceedings of PKDD’07, 11th European Conference

on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases, volume 4702 of Lecture Notes in

Artificial Intelligence, pages 589–596, Warsaw, Poland, 2007. Springer

[SPLST 07] G. Dražić, D. Dobrić, M. Radovanović and M. Ivanović. Reference extraction and

coauthorship visualization of semi-structured bibliographic data. In Proceedings of SPLST 2007, 10th

Page 17: Miloš Radovanović Curriculum Vitae · 2019-08-16 · Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 3 Uvod u elektronsko poslovanje, 2012–2014. (za studente informatike,

Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 17

Symposium on Programming Languages and Software Tools, pages 244–255, Dobogókő, Hungary,

2007

[MLDM 07] D. Pracner, N. Tomašev, M. Radovanović and M. Ivanović. Categorizing evolved CoreWar

warriors using EM and attribute evaluation. In Proceedings of MLDM’07, 5th International Conference

on Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition, volume 4571 of Lecture Notes in

Artificial Intelligence, pages 681–693, Leipzig, Germany, 2007. Springer

[SiKDD 06] M. Radovanović, J. Ferlež, D. Mladenič, M. Grobelnik and M. Ivanović. Extending the IST-

World database with Serbian research publications. In Proceedings of IS 2006, 9th International

Multiconference on Information Society, pages 251–254, Ljubljana, Slovenia, 2006

[PRIM 06] N. Tomašev, D. Pracner, M. Radovanović and M. Ivanović. Categorizing CoreWar warriors. In

Proceedings of PRIM 2006, 17th Conference on Applied Mathematics, pages 147–157, Kragujevac,

Serbia, 2006

[DaWaK 06] M. Radovanović and M. Ivanović. Document representations for classification of short Web-

page descriptions. In Proceedings of DaWaK’06, 8th International Conference on Data Warehousing

and Knowledge Discovery, volume 4081 of Lecture Notes in Computer Science, pages 544–553,

Krakow, Poland, 2006. Springer

[DEXA 06] M. Radovanović and M. Ivanović. Interactions between document representation and feature

selection in text categorization. In Proceedings of DEXA’06, 17th International Conference on

Database and Expert Systems Applications, volume 4080 of Lecture Notes in Computer Science, pages

489–498, Krakow, Poland, 2006. Springer

[AWIC 06] M. Radovanović and M. Ivanović. CatS: A classification-powered meta-search engine. In M.

Last, P. S. Szczepaniak, Z. Volkovich and A. Kandel, editors, Advances in Web Intelligence and Data

Mining, volume 23 of Studies in Computational Intelligence, pages 191–200, Springer, 2006 (CatS is

accessible at http://stribog.pmf.uns.ac.rs/cats/)

[PRIM 04] M. Radovanović and M. Ivanović. Search based on ontologies. In Proceedings of PRIM 2004,

16th Conference on Applied Mathematics, pages 255–266, Budva, Serbia and Montenegro, 2004

[PRIM 02] M. Radovanović and M. Ivanović. An implementation of programming language LispKit LISP

in Java. In Proceedings of PRIM 2002, 15th Conference on Applied Mathematics, pages 169–178,

Zlatibor, Yugoslavia, 2002

Zbornici međunarodnih workshop-a

[WIFS 17] L. Amsaleg, J. Bailey, D. Barbe, S. Erfani, M. Houle, V. Nguyen and M. Radovanović. The

vulnerability of learning to adversarial perturbation increases with intrinsic dimensionality. In

Proceedings of WIFS’17, 9th IEEE International Workshop on Information Forensics and Security,

Rennes, France, 2017

[PDP 13] V. Kurbalija, M. Radovanović, Z. Geler and M. Ivanović. Analysis of constrained time-series

similarity measures. In Book of Abstracts, Progress in Decision Procedures: From Formalizations to

Applications, Workshop, page 12, Belgrade, Serbia, 2013

[WASA 11] S. Tošić, M. Radovanović and M. Ivanović. Integration of agents and planning systems. In

Proceedings of the Workshop on Applications of Software Agents, pages 59–63, Novi Sad, Serbia, 2011

Page 18: Miloš Radovanović Curriculum Vitae · 2019-08-16 · Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 3 Uvod u elektronsko poslovanje, 2012–2014. (za studente informatike,

Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 18

[FGSIR 10] M. Radovanović, A. Nanopoulos and M. Ivanović. Hubness in the context of feature selection

and generation (extended abstract). In Proceedings of the SIGIR Workshop on Feature Generation and

Selection for Information Retrieval, page 9, Geneva, Switzerland, 2010

Tehnički izveštaji

[TR-NII 16] L. Amsaleg, J. Bailey, S. Erfani, T. Furon, M. E. Houle, M. Radovanović and N. X. Vinh.

The vulnerability of learning to adversarial perturbation increases with intrinsic dimensionality.

National Institute of Informatics Technical Report NII-2016-005E, Tokyo, Japan, 2016

Teze

[PhD 11] M. Radovanović. High-dimensional data representations and metrics for machine learning and

data mining. Doctoral dissertation, Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Science,

University of Novi Sad, Serbia, 2011

[MSc 06] M. Radovanović. Machine learning in Web mining. Master’s thesis, Department of Mathematics

and Informatics, Faculty of Science, University of Novi Sad, Serbia, 2006

[BSc 01] M. Radovanović. Implementacija programskog jezika LispKit LISP u Javi. Diplomski rad,

Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,

Jugoslavija, 2001

Page 19: Miloš Radovanović Curriculum Vitae · 2019-08-16 · Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 3 Uvod u elektronsko poslovanje, 2012–2014. (za studente informatike,

Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 19

Miloš Radovanović

Spisak prezentacija

(16. avgust 2019)

[SDM 19] L. Amsaleg, O. Chelly, M. E. Houle, K.-i. Kawarabayashi, M. Radovanović and

W. Treeratanajaru. Intrinsic dimensionality estimation within tight localities. SDM’19, SIAM

International Conference on Data Mining, pages 181–189, Calgary, Alberta, Canada, 2019 (support

page: https://perun.pmf.uns.ac.rs/radovanovic/tle/)

[EDML 19] N. Tomašev and M. Radovanović. Clustering evaluation in high-dimensional data. EDML’19,

1st Workshop on Evaluation and Experimental Design in Data Mining and Machine Learning,

Workshop at SDM’19, SIAM International Conference on Data Mining, Calgary, Alberta, Canada,

May 2–4, 2019 (invited presentation)

[Shonan 18] M. Radovanović. Hubness and data dependent dissimilarity measures. NII Shonan Meeting on

“Data Dependent Dissimilarity Measures”, National Institute of Informatics, Tokyo, Japan, October

15–18, 2018

[WIMS 18 Hubs] M. Radovanović. Hubs in nearest-neighbor graphs: Origins, applications and challenges.

WIMS'18, 8th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics, Novi Sad, Serbia,

June 25–27, 2018 (tutorial)

[NII 18] B. Bratić, M. E. Houle, V. Kurbalija, V. Oria and M. Radovanović. NN-descent on high-

dimensional data. NII Seminar Series on Dimensionality and Scalability VII, National Institute of

Informatics, Tokyo, Japan, March 13, 2018

[SOD 17] M. Radovanović. Hubs in nearest-neighbor graphs: Origins, applications and challenges.

Seminar “The Shape of Data” organized by EESTEC LC Novi Sad, Startit Centar, Novi Sad, Serbia,

May 16, 2017

[GDG-NS 17] M. Radovanović. Machine learning: A short introduction. Meetup organized by the Google

Developer Group – Novi Sad, Poslovni Inkubator, Novi Sad, Serbia, May 11, 2017

[TEI 17] M. Radovanović. Hubs in nearest-neighbor graphs: Origins, applications and challenges.

Technological Educational Institute, Athens, Greece, March 30, 2017

[NII 16] N. Tomašev and M. Radovanović. Clustering evaluation in high-dimensional data. NII Seminar

Series on Dimensionality and Scalability VI, National Institute of Informatics, Tokyo, Japan,

February 25, 2016

[Shonan 15] M. Radovanović. Hubs in nearest-neighbor graphs: Origins, applications and challenges. NII

Shonan Meeting on “Dimensionality and Scalability II: Hands-On Intrinsic Dimensionality”, National

Institute of Informatics, Tokyo, Japan, June 28 – July 2, 2015

Page 20: Miloš Radovanović Curriculum Vitae · 2019-08-16 · Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 3 Uvod u elektronsko poslovanje, 2012–2014. (za studente informatike,

Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 20

[NII 15] M. Radovanović. Reverse nearest neighbors in unsupervised distance-based outlier detection. NII

Seminar Series on Dimensionality and Scalability IV, National Institute of Informatics, Tokyo, Japan,

March 23, 2015

[INRIA 14] M. Radovanović. Hubs in nearest-neighbor graphs: Origins, applications and challenges.

2 Mornings Workshop: Similarity, K-NN, Dimensionality, Multimedia Databases, Inria, Rennes,

France, November 20–21, 2014

[NII 14] M. Radovanović. Hubs in nearest-neighbor graphs: Origins, applications and challenges. NII

Seminar Series on Dimensionality and Scalability III: Intrinsic Dimensionality and the Hubness of

Data, National Institute of Informatics, Tokyo, Japan, July 11, 2014

[ISM 14] M. Radovanović. Hubs in nearest-neighbor graphs: Origins, applications and challenges.

Workshop on Mathematical Approaches to Large-Dimensional Data Analysis, Institute of Statistical

Mathematics, Tachikawa, Tokyo, Japan, March 13–15, 2014

[BOAC 12] M. Ivanović, M. Radovanović, V. Kurbalija and J. Vidaković. Computer Science and

Information Systems: Publishing an international open access journal in a developing country.

BOAC’12, 5th Belgrade Open Access Conference, Belgrade, Serbia, May 18–19, 2012

[IADIS 12] M. Ivanović, H. D. Burkhard, V. Kurbalija, M. Radovanović, D. Schmidt, G. Lindemann –

v. Trzebiatowski and M. Semnic. Intelligent techniques for data integration and decision support in the

medical domain. IS’12, IADIS International Conference on Information Systems, Berlin, Germany,

March 10–12, 2012

[ADBIS 10] M. Ivanović, Z. Budimac, M. Radovanović, S. Škrbić, I. Luković and G. Milosavljević.

Advances in databases and information systems at the University of Novi Sad. ADBIS’10, 14th East-

European Conference on Advances in Databases and Information Systems, Novi Sad, Serbia,

September 20–24, 2010 (poster)

[SDM-DR 10] M. Radovanović. Hubs in space: Popular nearest neighbors in high-dimensional data.

Doctoral Forum at SDM’10, 10th SIAM International Conference on Data Mining, Columbus, Ohio,

USA, April 29 – May 1, 2010 (poster)

[SDM 10] M. Radovanović, A. Nanopoulos and M. Ivanović. Time-series classification in many intrinsic

dimensions. SDM’10, 10th SIAM International Conference on Data Mining, Columbus, Ohio, USA,

April 29 – May 1, 2010

[ICML 09] M. Radovanović, A. Nanopoulos and M. Ivanović. Nearest neighbors in high-dimensional

data: The emergence and influence of hubs. ICML’09, 26th International Conference on Machine

Learning, Montreal, Canada, June 14–18, 2009

[SANU 08] Miroslav Radovanović. Početna profilaksa endemske strume kod nas i prvi rezultati. Kuhinjska

so i jod u ishrani: izazovi zdravlja, Novi Sad, Srbija, 12. decembar 2008.

[SMK 08] M. Radovanović and M. Ivanović. Text mining: Approaches and applications. 12th Serbian

Mathematical Congress, Novi Sad, Serbia, August 28 – September 2, 2008

[PKDD 07] N. Tomašev, D. Pracner, M. Radovanović and M. Ivanović. Automatic categorization of

human-coded and evolved CoreWar warriors. PKDD’07, 11th European Conference on Principles and

Practice of Knowledge Discovery in Databases, Warsaw, Poland, September 17–21, 2007 (poster)

Page 21: Miloš Radovanović Curriculum Vitae · 2019-08-16 · Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 3 Uvod u elektronsko poslovanje, 2012–2014. (za studente informatike,

Miloš Radovanović, Curriculum Vitae, 16. avgust 2019. 21

[SiKDD 06] M. Radovanović, J. Ferlež, D. Mladenič, M. Grobelnik and M. Ivanović. Extending the IST-

World database with Serbian research publications. IS 2006, 9th International Multiconference on

Information Society, Ljubljana, Slovenia, October 9–14, 2006

[DaWaK 06] M. Radovanović and M. Ivanović. Document representations for classification of short Web-

page descriptions. DaWaK’06, 8th International Conference on Data Warehousing and Knowledge

Discovery, Krakow, Poland, September 4–8, 2006

[DEXA 06] M. Radovanović and M. Ivanović. Interactions between document representation and feature

selection in text categorization. DEXA’06, 17th International Conference on Database and Expert

Systems Applications, Krakow, Poland, September 4–8, 2006

[SA-WS-SW 06] M. Radovanović. Machine Learning in Web Mining. Workshop on Software Agents in

Web Services and in the Semantic Web, Novi Sad, Serbia, July 27, 2006

[AWIC 06] M. Radovanović and M. Ivanović. CatS: A classification-powered meta-search engine.

AWIC’06, 4th Atlantic Web Intelligence Conference, Beer-Sheva, Israel, June 5–7, 2006

[TM 06] M. Radovanović. Text Categorization: Experiments and application to Web meta-search.

Workshop on Text Mining and Related Technologies, Novi Sad, Serbia and Montenegro, March 6–7,

2006

[SE 04] N. Ibrajter. The Sun's Java Certification and its possible role in the joint teaching material. 4th

Workshop “Software Engineering Education and Reverse Engineering”, Zagreb, Croatia, September

5–12, 2004

[RaNa 03] M. Radovanović. Computer-aided course planning and gradebook keeping. RaNa 2003, First

Yugoslav Conference on the Use of Computers in Teaching, Novi Sad, January 15–17, 2003

(in Serbian)