Metodyka wielokryterialnego wspomagania decyzjiw ... Metodyka wielokryterialnego wspomagania decyzji

  • View
    218

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Metodyka wielokryterialnego wspomagania decyzjiw ... Metodyka wielokryterialnego wspomagania decyzji

Metodyka wielokryterialnego wspomagania decyzji

w problematyce zarzdzania transportem miejskim

ROZPRAWA DOKTORSKA

mgr in. Mirosaw Kruszyski

Promotor:

Prof. PP, dr hab. in. Jacek ak

Pozna, luty 2014

Metodyka wielokryterialnego wspomagania decyzji w problematyce zarzdzania transportem miejskim M. Kruszyski

Rozprawa doktorska, Politechnika Poznaska 4

Spis treci

Streszczenie ............................................................................................................................................. 8

Summary ............................................................................................................................................... 10

1. Wprowadzenie .............................................................................................................................. 12

1.1. Obszar zainteresowa badawczych........................................................................................ 12

1.2. Wnioski z przegldu literatury................................................................................................ 16

1.3. Sformuowanie problemu badawczego, cel, zakres oraz tezy badawcze pracy ....................... 18

2. Transport miejski .......................................................................................................................... 22

2.1. Pojcie, zakres, klasyfikacja i istota funkcjonowania transportu miejskiego ........................... 22

2.2. Polityka transportowa w odniesieniu do miast ....................................................................... 25

2.3. Zarzdzanie transportem miejskim, jako element zarzdzania miastem ................................ 29

2.3.1. Istota zarzdzania miastem ........................................................................................... 29

2.3.2. Istota zarzdzania transportem miejskim ...................................................................... 34

2.4. Sposoby oceny transportu miejskiego .................................................................................... 42

2.4.1. Metodyki oceny projektw transportowych .................................................................. 42

2.4.2. Analiza kosztw i korzyci .............................................................................................. 46

2.4.3. Analiza wielokryterialna ................................................................................................ 48

2.4.4. Zalety i wady metodyk CBA i MCDA ............................................................................... 50

2.4.5. Zastosowanie metodyk CBA i MCDA do oceny projektw transportowych .................... 54

2.4.6. Przykadowe kryteria stosowane do oceny projektw transportowych .......................... 56

2.5. Podsumowanie ...................................................................................................................... 58

3. Wielokryterialne wspomaganie decyzji (WWD) ............................................................................ 59

3.1. Istota WWD ........................................................................................................................... 59

3.2. Przegld i klasyfikacja metod WWD, opis wybranych metod (ELECTRE III; AHP;

PROMETHEE I; UTA) ............................................................................................................... 68

3.2.1. Klasyfikacja metod WWD............................................................................................... 68

3.2.2. Metoda ELECTRE III........................................................................................................ 71

3.2.3. Metoda AHP .................................................................................................................. 74

3.2.4. Metoda PROMETHEE I ................................................................................................... 76

3.2.5. Metoda UTA .................................................................................................................. 79

3.3. Analiza mocnych i sabych stron wybranych metod WWD ...................................................... 81

3.4. Indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji ..................................................................... 86

3.5. Przegld zastosowa metod wielokryterialnego wspomagania decyzji .................................. 88

3.6. Podsumowanie ...................................................................................................................... 91

4. Propozycja metodyki wielopoziomowej, wielokryterialnej oceny projektw transportu

miejskiego ..................................................................................................................................... 93

4.1. Przesanki wynikajce z przegldu literatury do okrelenia luki badawczej............................. 93

Metodyka wielokryterialnego wspomagania decyzji w problematyce zarzdzania transportem miejskim M. Kruszyski

Rozprawa doktorska, Politechnika Poznaska 5

4.2. Oglna charakterystyka proponowanej metodyki .................................................................. 93

4.3. Szczegowy opis proponowanej metodyki ............................................................................ 96

5. Weryfikacja opracowanej metodyki ........................................................................................... 108

5.1. Poziom I rozwizywanie specyficznych, wielokryterialnych problemw decyzyjnych

dotyczcych transportu miejskiego ...................................................................................... 108

5.1.1. Wybr lokalizacji parkingw typu parkuj i jed problem decyzyjny Pr-1 ..................... 109

5.1.1.1. Identyfikacja i opis werbalny problemu decyzyjnego Pr-1 ....................................... 109

5.1.1.2. Konstrukcja matematycznego modelu decyzyjnego

dla problemu decyzyjnego Pr-1 .............................................................................. 110

5.1.1.3. Analiza oraz wybr metody pozwalajcej na rozwizanie

problemu decyzyjnego Pr1 ..................................................................................... 115

5.1.1.4. Komputerowe eksperymenty obliczeniowe dla sytuacji decyzyjnej Pr1 .................. 116

5.1.1.5. Analiza wynikw, przegld i ocena rozwiza oraz wybr rozwizania najbardziej

satysfakcjonujcego (kompromisowego) dla problemu decyzyjnego Pr1 ............. 119

5.1.2. Ranking rnych rozwiza transportowych dla wybranego odcinka

sieci drogowej problem decyzyjny Pr-2 ..................................................................... 120

5.1.2.1. Identyfikacja i opis werbalny problemu decyzyjnego Pr-2 .................................... 120

5.1.2.2. Konstrukcja matematycznego modelu decyzyjnego

dla problemu decyzyjnego Pr-2 .............................................................................. 121

5.1.2.3. Analiza i wybr metody pozwalajcej na rozwizanie

problemu decyzyjnego Pr-2 ................................................................................. 125

5.1.2.4. Komputerowe eksperymenty obliczeniowe dla sytuacji decyzyjnej Pr-2 .............. 126

5.1.2.5. Analiza wynikw, przegld i ocena rozwiza oraz wybr rozwizania najbardziej

satysfakcjonujcego (kompromisowego) dla sytuacji decyzyjnej Pr-2 ..................... 131

5.1.3. Wybr modelu tramwaju niskopodogowego dla systemu miejskiego transportu

publicznego problem decyzyjny Pr-3 ......................................................................... 132

5.1.3.1. Identyfikacja i opis werbalny problemu decyzyjnego Pr-3 ....................................... 132

5.1.3.2. Konstrukcja matematycznego modelu decyzyjnego

dla problemu decyzyjnego Pr-3 .............................................................................. 133

5.1.3.3. Analiza i wybr metody pozwalajcej na rozwizanie problemu decyzyjnego Pr-3 . 136

5.1.3.4. Komputerowe eksperymenty obliczeniowe dla problemu decyzyjnego Pr-3 ........... 138

5.1.3.5. Analiza wynikw, przegld i ocena rozwiza oraz wybr rozwizania najbardziej

satysfakcjonujcego (kompromisowego) dla problemu decyzyjnego Pr-3 .............. 140

5.2. Poziom II uzyskanie rankingu merytorycznego projektw transportu miejskiego ............... 141

5.2.1. Identyfikacja i opis werbalny podproblemu decyzyjnego merytorycznego (PPD-M)

rozwaanego na poziomie II ........................................................................................ 141

5.2.2. Konstrukcja matematycznego modelu decyzyjnego dla podproblemu decyzyjnego

merytorycznego (PPD-M) ............................................................................................ 142

5.2.2.1. Charakterystyka wariantw na poziomie II ............................................................. 142

5.2.2.2. Kryteria merytoryczne ............................................................................................ 146

5.2.2.3. Macierz ocen wariantw dla podproblemu decyzyjnego

merytorycznego (PPD-M) ....................................................................................... 150

5.2.2.4. Model preferencji decydenta/interwenientw poziom II merytoryczny ............ 151

5