15
Jelena Mucić Nastavnik hemije OŠ”Jovan Dučić” Beograd

METALI-fizičke osobine metala.ppt

Embed Size (px)

DESCRIPTION

metali

Citation preview

Jelena MucićNastavnik hemijeOŠ”Jovan Dučić”Beograd

• Bakar se još pre 4000 godina upotrebljavao u Mesopotamiji i Egiptu

• 2500.600god pne - BRONZANO DOBA

• 1000 god pne – gvožđe, meteoritskog porekla

GVOZDENO DOBA

Istorija metala

Zauzimaju ¾ periodnog sistema

I grupa – alkalni metaliII grupa – zemnoalkalni metaliIII-XII - prelazni metaliOstali

FIZIČKE OSOBINE

• Na TS svi su u čvrstom agregatnom stanju, osim žive koja je tečna

TT galijuma= 300c TT osmijuma= 34220c

FIZIČKE OSOBINE

• Boja – metalno siva, osim što je zlato-žuto, a bakar-crven• Metalni sjaj

• Dobri provodnici električne struje i toplote

FIZIČKE OSOBINE

Najbolji provodnici Ag, Cu, Au, Al..

• Neki imaju magnetna svojstva – Fe, Co, Ni

FIZIČKE OSOBINE

• Mogu se mehanički obrađivati – kovati, razvlačiti u žice, listove

FIZIČKE OSOBINE

• Metali se u zavisnosti od gustine dele na:• lake < 5 g/cm3 teške > 5 g/cm3

FIZIČKE OSOBINE

(Os- 22,6 g/cm3 )(Li- 0,5 g/cm3 )

Štetnost teških metala

• Metali se prema tvrdoći dele na:• meke (cezijum)• tvrde (hrom)

FIZIČKE OSOBINE

• U elementarnom stanju: samo Au, Hg, Fe - meteoritskog porekla

• U obliku jedinjenja: svi ostali Mineali – čvrste supstance kristalne strukture

određenog hemijskog sastava nastala geološkin procesima

Rude - smeša različitih minerala

Nalaženje

• U Zemljinoj koriod metala najzastuplje-niji je aluminijum

Nalaženje

• Obnoviti jonsku vezu

Domaći