72
Zadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost Opšti kurs fizičke hemije II

Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadaci I

Fizičke osobine molekula,osobine tečnog stanja,

napon pare, tačka ključanja,

površinski napon, viskoznost

Opšti kurs fizičke hemije II

Page 2: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 1.

Molarne refrakcije metana i etana iznose 6,8 i 11,4

cm3/mol respektivno. Izračunati atomske refrakcije

ugljenika i vodonika.

Page 3: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

molcmR

molcmR

RRR

RRRR

RRR

molcmRRR

molcmRRR

C

H

HCCH

H

HHCHHC

HCHC

HCHC

HCCH

/4,2

/1,1

2

2

682

4

/4,1162

/8,64

3

3

3

3

624

462

4

62

4

Rešenje:

Page 4: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 2.

Indeks prelamanja gasovitog ugljovodonika, opšte

formule CnH2n+2, je 1,00139 na 0C i 1 atm.

Ako je [R]H=1,1 cm3/mol, a [R]C=2,4 cm3/mol, odrediti

bruto formulu ugljovodonika. Pretpostaviti da je gas u

idealnom gasnom stanju.

Page 5: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

104

33

2

2

2

2

2

2

33

4

2

2

22

/75,20/22414200139,1

100139,1

2

1

2

1

/4,2;/1,1;00139,1

22

22

22

HCn

RR

RRn

RnRnR

molcmmolcm

Vn

nM

n

nR

molcmRmolcmRn

HC

HHC

HCHC

m

r

rr

r

rHC

CHr

nn

nn

nn

Rešenje:

Page 6: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 3.

Zrak svetlosti se kreće kroz vazduh i nailazi na staklodebljine 5 mm. Upadni ugao iznosi 35o. Pod kojim uglom zrak napušta staklo? Indeks prelamanja vazduha iznosi 1,00, a stakla 1,55.

Page 7: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Rešenje:

i,1

r,2

r,1i,2

o

irir

ri

ri

nn

nn

nn

35

sinsin

sinsin

52,1;00,1

1,2,2,1,

2,12,2

1,21,1

21

Page 8: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 4.

Izračunati indeks prelamanja gasovitog broma na

temperaturi od 0oC i pritisku od 1 atm, ako je molarna

refrakcija broma pri tim uslovima 12,2 cm3/mol.

Page 9: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 4.

Izračunati indeks prelamanja gasovitog broma na

temperaturi od 0oC i pritisku od 1 atm, ako je molarna

refrakcija broma pri tim uslovima 12,2 cm3/mol.

Rešenje:

000817,1

2

1

41422;2,12

2

2

33

4

4

n

M

n

nR

/molcmVM

/molcmR

CH

mCH

Page 10: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 5.

Mozoti –Klauzijusova jednačina ima oblik:

A) B)

C) D)

Arm

NEP

2

)1(,

3

4Am NP

2

1

r

rmP

M

n

nPm

2

12

2

Page 11: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 5.

Mozoti –Klauzijusova jednačina ima oblik:

A) B)

C) D)

Arm

NEP

2

)1(,

3

4Am NP

2

1

r

rmP

M

n

nPm

2

12

2

Page 12: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 6.

Indeks prelamanja gasovitog hlora na 20oC i 1 atm iznosi 1,000768. Indeks prelamanja tečnog hlora na normalnoj tački ključanja je 1,385 a gustina 1,56 g/mL. Izračunati zapreminsku polarizabilnost hlora pri tim uslovima.

Page 13: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Rešenje:

324

324

3

3

2

2

3

1022,4

1087,4

/45,45

/024,0325101

15,293314,8

4

3

3

4

2

1

/9,70/56,1

385000,1000768,1

cm

cm

molcmM

V

molmPa

KJ/Kmol

P

RTMV

N

PN

M

n

nP

molgMcmg

nn

t

g

t

t

m

g

g

m

A

mAm

t

tg

Page 14: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 7.

Dipolni moment hlorbenzena je 1,57 D a njegova zapreminska polarizabilnost je 1,2310-23cm3. Proceniti njegovu relativnu permitivnost na 25oC, kada je gustina 1,173 g/cm3 (εo= 8,85410-12 F/m, M=112,6 g/mol).

Page 15: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Rešenje:

18

1

21

848,0;3

432

1

2

1

34

3

?

/173,115,298

1023,157,1

2

0

2

0

3

323

r

r

o

A

r

r

r

r

o

Am

r

x

x

xxMkT

pN

M

kT

pNP

cmgKT

cmDp

Page 16: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 8.

Zapreminska polarizabilnost vode je 1,4810-24cm3.

Izračunati dipolni moment molekula, indukovan

primenjenim električnim poljem jačine 1kV/cm

(0 = 8,85410-12 F/m).

Page 17: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 8.

Zapreminska polarizabilnost vode je 1,4810-24cm3.

Izračunati dipolni moment molekula, indukovan

primenjenim električnim poljem jačine 1kV/cm

(0 = 8,85410-12 F/m).

Rešenje:

Dp

Cm

mVmmF

FFp

mCJcm

o

o

9,4

106,1

/100,11048,1/10854,84

4

10854,8;1048,1

35

533012

22112324

Page 18: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 9.

Molarna polarizacija fluorbenzenove pare je proporcionalna sa T-1 i iznosi 70,62 cm3/mol pri 351,0 K i 62,47 cm3/mol pri 423,3 K. Izračunati polarizabilnost i dipolni momenat molekula (εo= 8,85410-12 F/m).

Page 19: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Rešenje:

221392

,0

30

21

2,1,

21

2

2,1,

22

1001,1;3

3

7,1105,5

11

9

11

33

33333

mCJkT

p

N

P

DCmp

TTN

PPkp

TTk

pNPP

kT

pNN

kT

pNP

iA

im

A

mmo

o

Amm

o

A

o

A

o

Am

Page 20: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 10.

Izračunati dipolni moment molekula CHCl3 na osnovu sledećih podataka:- molekul je tetraedarski;- dipolni momenti C-H i C-Cl veza iznose redom 0,4 D i

1,5 D;- ugao H-C-Cl iznosi 109,45.

Page 21: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Rešenje:

Dp

Dppp ClCHC

9,1

333,05,134,045,109180cos3 00

Dipolni momenat C-H veze usmeren je od atoma C ka atomu H, a C-Cl veze od Cl atoma ka C atomu. Projekcija dipolnog momenta C-Cl veza na C-H vezu iznosi pC-Hcos(-).

Page 22: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 11.

Električna permitivnost SO3(g) na 0oC i pritisku od 101,3 kPa iznosi 1,00933. Ovaj gas ima stalni diploni momenat 1,63D. Pretpostavljajući da se ponaša kao idealan gas izračunati:a) molarnu polarizaciju, b) molarnu polarizaciju orijentacije, c) molarnu polarizaciju distorzije.Prikažite sve vrednosti u m3/mol (εo= 8,85410-12 F/m).

Page 23: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Rešenje:a)

b)

c)

molmP

P

RTV

MP

Dp

kPaPKT

m

r

rm

r

r

r

rm

r

/1095,6

2

1

2

1

2

1

00933,163,1

3,10115,273

35

molmPkT

pNP O

o

AO /1090,5

33

352

molmPPPP DODm /1005,1 35

Page 24: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 12.

Procenite odnos dipolnih momenata orto i meta izomeraC6H4Cl2. Zanemarite dipolni moment C-H veze.

Page 25: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Rešenje:

3

cos1

cos1

cos2

cos2

3

2,

3

22

22

meta

orto

meta

orto

metaClCClCClCClC

ortoClCClCClCClC

meta

orto

metaorto

p

p

pppp

pppp

p

p

C-Cl – dipolni moment C-Cl veze - ugao koji obrazuju C-Cl veze

Page 26: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 13.

Molarna refrakcija kiseonika u etarskoj grupi je 1,643

cm3/mol, metana je 6,818 cm3/mol, a dimetil etra

(CH3OCH3) je 13,279 cm3/mol. Izračunati molarnu

refrakciju dietiletra.

Page 27: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

molcmR

molcmR

molcmRRR

R

RRRRR

RRRR

RRR

RRRR

RmolcmR

molcmRmolcmR

HOCHC

C

OCHCHOCH

H

OHHCHOCHCH

OHCOCHCH

HCCH

OHCHOCHC

HOCHCOCHCH

CHO

/915,22

/818,2

/0,12

2

682

62

4

104

?;/289,13

/818,6;/643,1

3

3

3

3

33

5252

334

433

33

4

5252

525233

4

Rešenje:

Page 28: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 14.

Kolika treba da bude jačina spoljašnjeg električnog polja, kako bi u molekulu CCl4 čija je zapreminskapolarizabilnost 1,110-31 m3 indukovao dipolni momenat intenziteta 1,010-6 D? εo= 8,85410-12 F/m

Page 29: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Rešenje:

cmkVF

mVmVF

mVmC

CmpF

FFp

Dp

m

i

i

i

/7,2

/107,2/1002727,0

101,1/10854,814,34

10336,3100,1

4

4

100,1

101,1

57

33112

306

0

0

6

331

Page 30: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 15.Molarni apsorpcioni koeficijent supstancije rastvorene uheksanu za zračenje talasne dužine 285 nm iznosi 743 mol-1Lcm-1. Izračunati procenat smanjenja intenziteta svetlosti te talasne dužine koja prolazi kroz 2,5 mm rastvora koncentracije 3,2510-3 mol/L.

Page 31: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Rešenje:

%75%100

100101

%100101%100

1010log

%1001%100

/1025,3

5,2743

0

0

/1025,325,0743

0

0

0

0

3

11

311

I

II

I

II

TTA

TI

II

Lmolc

mmbcmLmola

LmolcmcmLmol

abc

abcA

Page 32: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 16.

Električna permitivnost jedinjenja A iznosi 2,033 a gustina 0,7784 kg/dm3 na temperaturi od 300 K. Na istoj temperaturi gustina smeše jedinjenja A i B sastava xA=0,0472 iznosi 0,7751 kg/dm3, a relativna permitivnost 2,109. Molarna refrakcija jedinjenja Bizračunata iz atomskih refrakcija i refrakcija veza iznosi 22,32 cm3/mol. Pretpostavljajući da je smeša idealna i rastvor razblažen izračunati: a) molarnu polarizaciju jedinjenja B, b) diploni momenat jedinjenja B.(MA=84 g/mol, MB=74 g/mol, εo= 8,85410-12 F/m).

Page 33: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Rešenje:a)

molcmPPxPxP

molcmMxMx

P

molcmM

P

dmkgdmkg

molcmR

x

molgMmolgMKT

BmBmBAmAm

BBAA

r

rm

A

A

Ar

Ar

Am

A

B

rArA

BA

/85,25

/93,252

1

/64,272

1

/7751,0/7784,0

/32,22

109,2033,20472,0

/74/84300

3

,,,

3

3

,

,

,

33

3

,

Page 34: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Rešenje:b)

Dp

N

kTPp

kT

pNP

molcmPPPP

molcmRP

B

A

BO

B

ABO

BOBOBDBm

BBD

42,0

9

33

/53,3

/32,22

,0

2

0

,

3

,,,,

3

,

Page 35: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 17.Izračunati molarnu susceptibilnost benzena ako je

njegova zapreminska susceptibilnost -7,2∙10-7 a gustina

0,879 gcm-3.

Page 36: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 17.Izračunati molarnu susceptibilnost benzena ako je

njegova zapreminska susceptibilnost -7,2∙10-7 a gustina

0,879 gcm-3.

Rešenje:

molcm

cmg

molgMV

m

mm

/104,6

/879,0

/11,78102,7

35

3

7

Page 37: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 18.Molarna susceptibilnost paramagnetnog gasa na 300 K i 101,3 kPa iznosi 1,910-8 m3/mol. Izračunati: a) Kirijevu konstantu, b) relativnu magnetnu permitivnost gasa,c) intenzitet stalnog magnetnog momenta molekula.(0 = 410-7 N/A2, mB = 9,27410-24 Am2).

Page 38: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Rešenje:a)

b)

c)

molKmC

T

Cmolmm

/107,5

/109,1

36

38

000000772,1

300314,8

101325109,1111

1

11

138

r

m

mr

r

KKJmol

Pamolm

V

B

A

m mmN

kTm 2

3

0

Page 39: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 19.Atomska dijamatnetna susceptibilnost za C, H i

benzenov prsten iznosi -4610- 12, -42,9310-12 i

-41,410-12 m3/mol. Gustina benzena na 293,15 K je

0,8736 kg/dm3. Izračunati dijamagnetnu zapreminsku

susceptibilnost benzena.

Page 40: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 19.Atomska dijamatnetna susceptibilnost za C, H i

benzenov prsten iznosi -4610- 12, -42,9310-12 i

-41,410-12 m3/mol. Gustina benzena na 293,15 K je

0,8736 kg/dm3. Izračunati dijamagnetnu zapreminsku

susceptibilnost benzena.

Rešenje:

6

310

107,7

/109,666

MV

molm

m

m

m

bpHCm

Page 41: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 20.Zračenje talasne dužine 256 nm prolazi kroz 1 mm rastvora koji sadrži benzen čija je koncentracija 0,05 mol/L. Intenzitet svetlosti je smanjen na 16 % početne vrednosti. Izračunati apsorbanciju i vrednost molarnogapsorpcionog koeficijenta.

Page 42: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Rešenje:

11

0

0

159

/05,01,0

796,0

796,0

16,0logloglog

16,0

/05,0

1

cmLmola

Lmolcmbc

AaabcA

A

I

ITA

II

Lmolc

mmb

Page 43: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 21.Izračunati vrednost magnetne indukcije i magnetizacije dijamagnetnog materijala relativne magnetne permeabilnosti 0,99995 kada se primeni magnetno polje jačine 2,0∙105 A/m. 0 = 1,2566·10-6 N/A2 .

Page 44: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Rešenje:

mAM

mAHHM

TB

mAA

NHHB

mAH

r

r

r

/10

/100,2199995,01

251,0

/100,2102566,1

/100,2

99995,0

5

5

2

6

0

5

Page 45: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 22.

Indeks prelamanja CH2I2 iznosi 1,732 za svetlost talasne dužine 656 nm. Njegova gustina na 20oC iznosi 3,32 g/cm3. Izračunati polarizabilnost i zapreminskupolarizabilnost molekula na ovoj talasnoj dužini (εo= 8,85410-12 F/m, M=267,8 g/mol).

Page 46: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Rešenje:

22139

2

2

12336

122112

2

2

2

2

12

320

656

1042,1

2732,1

1732,1

10022,61032,3

8,26710854,83

2

13

3

4

32

1

/10854,8

/8,267;/32,3;732,1

mCJ

molgm

gmolmCJ

n

n

N

M

NNM

n

nP

mF

molgMcmgn

A

o

A

o

Am

o

C

nm

Page 47: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 23.Molarni apsorpcioni koeficijent citohroma P450, jednogod jedinjenja koje učestvuje u fotosintezi, na 522 nmiznosi 291 L mol-1 cm-1. Kada zračenje te talasne dužineprolazi kroz ćeliju debljine 6,5 mm koja sadrži rastvorovog jedinjenja, 39,8 % svetlosti se apsorbuje. Koja jekoncentracija rastvora?

Page 48: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Rešenje:

Lmolc

cmcmmolLab

AcabcA

TA

T

Lmolc

mmb

cmmolLa

/1026,1

6,0291

220,0

220,0602,0loglog

602,0%2,60%8,39%100

/1025,3

6

291

3

11

3

11

Page 49: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 24.Ako je veza napona pare (u mmHg) i temperature (u oC)

heksana (C6H14) data jednačinom:

a) odrediti napon pare na 25oC (u Pa)

b) odrediti normalnu tačku ključanja.

4,224

1171876,6log

p

Page 50: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Rešenje:

a)

b)

kPammHgp

p

2,206,151

1807,24,22425

1171876,6log

Co

n

n

7,68

4.224

1171876,68808.2760log

Page 51: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 25.Napon pare etilena je dat kao funkcija temperature (K)

sledećom jednačinom:

Izračunati entalpiju isparavanja etilena na njegovoj

normalnoj tački ključanja od -103.9oC.

303,210375,875,113,834303,2ln 3

2

TTdT

pd

Page 52: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

molkJH

TTRTH

TTRT

H

RT

H

dT

pd

TTdT

pd

isp

isp

isp

isp

/84,13

303,210375,875,113,834303,2

303,210375,875,113,834303,2

ln

303,210375,875,113,834303,2ln

3

2

2

3

22

2

3

2

Rešenje:

Page 53: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 26.Normalna tačka ključanja piridina je 114oC. Izračunati ili

proceniti sa objašnjenjem:

a) toplotu isparavanja piridina;

b) tačku ključanja na vrhu planine gde je pritisak 740 mmHg umesto 760 mmHg.

Page 54: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Rešenje:

a) Trutonovo pravilo:

b)

molkJH

KTRTSH

isp

ispispispisp

/67,33

387875,10

KT

H

p

pR

TT

H

p

pR

TT

TTR

H

p

p

RT

H

dT

pd

ispisp

ispisp

386

ln1

/1

ln11

11ln

ln

2

1

2

1

21

2

12

121

2

2

Page 55: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 27.Entalpija isparavanja neke tečnosti je 14,4 kJ/mol na

180 K, njenoj Tntk. Molarna zapremina njene pare je 14,5

L/mol a tečnosti 115 cm3/mol na tački ključanja.

Odrediti dp/dT iz Klapejronove jednačine i proceniti

procenat greške u vrednosti dp/dT kada se određuje iz

Klauzijus-Klapejronove jednačine.

Page 56: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Rešenje:

%5,2

:10042,556,5:56,5

/42,5180314,8

101325/104,13

/56,5

10115105,14180

/104,13

/115/5,14

180/4,14

211

3

2

363

3

3

x

x

KkPaKKJmol

PamolJ

RT

pH

dT

dp

KkPadT

dp

mK

molJ

VT

H

V

S

dT

dp

molcmVmolLV

KTmolkJH

isp

isp

isp

isp

isp

t

m

p

m

ntkisp

Page 57: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 28.Ugao dodira za vodu na čistoj staklenoj površini je skoro

nula. Izračunati površinski napon vode na 20oC kada

visina vode u cevi unutrašnjeg radijusa 0,3 mm iznosi

4,96 cm. Gustina vode na 20oC iznosi 998,2 kg/m3.

Page 58: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Rešenje:

mN

mmsmmkg

rgh

mkgcmh

mmrKT

/0728,0

12

0003,00496,0/81,9/2,998

cos2

1

/2,99896,4

3,015,2930

23

3

Page 59: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 29.Pretpostavimo da 64 kišnih kapi nagradi jednu veliku kap.

Čemu je jednak odnos površinske energije 64 kapi u

odnosu na površinsku energiju velike kapi?

Page 60: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 29.Pretpostavimo da 64 kišnih kapi nagradi jednu veliku kap.

Čemu je jednak odnos površinske energije 64 kapi u

odnosu na površinsku energiju velike kapi?

Rešenje:

416/64644

464

4

3

4

3

464

2

0

2

2

0

0

33

0

r

r

r

r

rr

rr

Page 61: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 30.Sila koja deluje na molekul u unutrašnjosti tečnosti je:

a) usmerena naviše, ka površini

b) usmerena naniže, od površine

c) nula

d) beskonačno velika?

Page 62: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 30.Sila koja deluje na molekul u unutrašnjosti tečnosti je:

a) usmerena naviše, ka površini

b) usmerena naniže, od površine

c) nula

d) beskonačno velika?

Page 63: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 31.Ulje prolazi kroz cev prečnika 80 mm srednjom brzinom

od 0,4 m/s. Gustina ulja iznosi 890 kg/m3, a viskoznost

0,075 Ns/m2. Pokazati da se u ovom slučaju radi o

laminarnom toku.

Page 64: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Rešenje:

2000

7,379

075,0

08,0/4,0/890

075,0

/890

/4,0

80

3

3

e

e

e

R

R

sPa

msmmkgudR

sPa

mkg

smu

mmd

Page 65: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 32.Izračunati površinsku energiju jednog mola etanola na

25oC kada je etanol dispergovan do kapljica prečnika

500 nm. Površinski napon etanola na 25oC iznosi 22,8

mN/m, a gustina 0,789 g/cm3 .

Page 66: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Rešenje:

molJE

mkgm

molkgmNE

r

Mr

r

M

m

ME

NE

cmgmmN

molgMKTnmr

E

s

s

s

s

s

/98,15

/10789,0105,2

/1007,46/108,223

34

3

4

/789,0/8,22

/07,4615,2985002

?

337

33

2

31

1

1

3

A

AA

Page 67: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 33.Protok tečnosti ( = 30 P) kroz kapilaru poluprečnika

0,2 mm i dužine 1,0 m iznosi 1,3110-3 dm3/s pri razlici

pritisaka od 10 atm. Izračunati protok žive pod istim

uslovima ako je = 1,547 cP.

Page 68: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Rešenje:

sdmt

V

P

Psdm

t

V

t

V

K

lt

V

Vl

t

cPsdmt

VP

atmPmlmmr

/54,2

10547,1

30/103,1

1

8

Pr

8

Pr

547,1/103,130

1012,0

3

x

2

33

x

0

0x

44

x

33

0

0

Page 69: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 34.Na temperaturi 800oC jedna vrsta stakla ima koeficijent

viskoznosti 1·105 Pa s i gustinu 3,5 g/cm3. Platinska kugla

poluprečnika 5 mm i gustine 21,4 g/cm3 slobodno pada

kroz ovaj viskozni medijum. Izračunati vreme za koje će

platinska kuglica pri gornjim uslovima preći put od 1 cm.

Page 70: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Rešenje:

st

mkgsmm

msPa

gr

lt

gr

lt

l

tgr

cmlcmgmmr

cmgsPa

1025

/105,34,21/81,91052

1011019

2

9

2

9

9

2

1/4,215

/5,3101

33262

25

2

2

2

3

35

Page 71: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Zadatak 35.Maksimalna vrednost brzine protoka tečnosti pri kojoj

je tok laminaran se naziva kritičnom brzinom. Izračunati

kritičnu brzinu kojom ulje gustine 860 kg/m3 protiče

kroz cev prečnika 50 mm, ako kinematička viskoznost

iznosi 40 cSt.

Page 72: Zadaci I - Факултет за физичку хемијуZadaci I Fizičke osobine molekula, osobine tečnog stanja, napon pare, tačka ključanja, površinski napon, viskoznost

Rešenje:

smu

m

sm

d

vRu

v

ududR

R

cStv

mmdmkg

e

e

e

/6,1

1050

/1010402000

2000

40

50/860

3

242

3