METABOLISMUL INTERMEDIAR AL LIPIDELOR.ppt

 • View
  435

 • Download
  15

Embed Size (px)

Text of METABOLISMUL INTERMEDIAR AL LIPIDELOR.ppt

 • 8/18/2019 METABOLISMUL INTERMEDIAR AL LIPIDELOR.ppt

  1/17

  METABOLISMULMETABOLISMUL

  INTERMEDIAR ALINTERMEDIAR ALLIPIDELORLIPIDELOR

    CONF.UNIV.DR.LILIOS GABRIELACONF.UNIV.DR.LILIOS GABRIELA

 • 8/18/2019 METABOLISMUL INTERMEDIAR AL LIPIDELOR.ppt

  2/17

  Lipidele sunt substante organice alcatuite, ca siLipidele sunt substante organice alcatuite, ca si

  glucidele, din C ,O si H, dar, spre deosebire deglucidele, din C ,O si H, dar, spre deosebire de

  acestea, contin mult hidrogen si putin oxigen.acestea, contin mult hidrogen si putin oxigen.Unele lipide pot contine si fosfor. Din punct deUnele lipide pot contine si fosfor. Din punct de

  vedere chimic, lipidele sunt esteri ai acizilor grasivedere chimic, lipidele sunt esteri ai acizilor grasi

  cu alcooli superiori. Acizii grasi intalniti maicu alcooli superiori. Acizii grasi intalniti mai

  frecvent sunt acidul palmitic si acidul oleic.frecvent sunt acidul palmitic si acidul oleic. Alcoolul cel mai frecvent este glicerolul. Lipidele Alcoolul cel mai frecvent este glicerolul. Lipidele

  sunt o clasa heterogena de substante, insolubilesunt o clasa heterogena de substante, insolubile

  in apa, solubile in solventi organici. rincipalelein apa, solubile in solventi organici. rincipalele

  lipide din organism sunt trigliceridele, colesterolullipide din organism sunt trigliceridele, colesterolul

  si fosfolipidele. !ursele de lipide pot fi atat desi fosfolipidele. !ursele de lipide pot fi atat de

  origine animala, cat si vegetala.origine animala, cat si vegetala.

 • 8/18/2019 METABOLISMUL INTERMEDIAR AL LIPIDELOR.ppt

  3/17

  ROLUL FIZIOLOGIC AL LIPIDELORROLUL FIZIOLOGIC AL LIPIDELOR

  Rol energetic.Rol energetic. Datorita abundentei atomilorDatorita abundentei atomilor

  de hidrogen din molecula lor, lipidele dega"a prinde hidrogen din molecula lor, lipidele dega"a prinardere o mare cantitate de caldura. Un gram deardere o mare cantitate de caldura. Un gram delipid catabolizat pana la dioxid de carbon si apalipid catabolizat pana la dioxid de carbon si apaelibereaza #,$%cal. Organismul foloseste in egalaelibereaza #,$%cal. Organismul foloseste in egalamasura lipidele si glucidele ca material energetic.masura lipidele si glucidele ca material energetic.

  &etabolizarea lipidelor este dependenta de a&etabolizarea lipidelor este dependenta de aglucidelor. O alta caracteristica a rolului energeticglucidelor. O alta caracteristica a rolului energetical lipidelor este posibilitatea stocarii energiei subal lipidelor este posibilitatea stocarii energiei subforma de rezerve lipidice, in cantitati insemnate.forma de rezerve lipidice, in cantitati insemnate.Catabolismul exagerat al lipidelor prezintaCatabolismul exagerat al lipidelor prezinta

  inconvenientul generarii in exces a corpilorinconvenientul generarii in exces a corpilorcetonici.cetonici. 'esut'esutul nervos nu catabolizeaza lipide, ciul nervos nu catabolizeaza lipide, cinumai glucide. Cel mai important rol energetic ilnumai glucide. Cel mai important rol energetic ilau trigliceridele.au trigliceridele.

 • 8/18/2019 METABOLISMUL INTERMEDIAR AL LIPIDELOR.ppt

  4/17

  Rol pl!tic.Rol pl!tic. Lipidele intra in constitutiaLipidele intra in constitutiatuturor membranelor celulare situturor membranelor celulare si

  intracelulare.'eaca de mielina a nervilorintracelulare.'eaca de mielina a nervilor

  este foarte bogata in lipide si exempleleeste foarte bogata in lipide si exemplelepot continua. Cel mai important rol plasticpot continua. Cel mai important rol plastic

  il au fosfolipidele.il au fosfolipidele.

 • 8/18/2019 METABOLISMUL INTERMEDIAR AL LIPIDELOR.ppt

  5/17

  Rol "#nctionl.Rol "#nctionl. Lipidele de naturaLipidele de naturasterolica(colesterol) reprezinta precursoristerolica(colesterol) reprezinta precursori

  ai acizilor grasi nesaturati (linolic, linoleicai acizilor grasi nesaturati (linolic, linoleicsi arahidonic) ce nu pot fi sintetizati insi arahidonic) ce nu pot fi sintetizati inorganism* ei se numesc acizi grasiorganism* ei se numesc acizi grasi

  esentiali si reprezinta vitamina +. Lipideleesentiali si reprezinta vitamina +. Lipidelese depun subcutanat si in "urul organelorse depun subcutanat si in "urul organelorinterne, indeplinind rol protector mecanic.interne, indeplinind rol protector mecanic.!tratul subcutanat lipidic mai are rol de!tratul subcutanat lipidic mai are rol de

  izolator termic, iar abundentaizolator termic, iar abundentacolesterolului in stratul cornos alcolesterolului in stratul cornos alepidermului il face impermeabil la apa.epidermului il face impermeabil la apa.

 • 8/18/2019 METABOLISMUL INTERMEDIAR AL LIPIDELOR.ppt

  6/17

 • 8/18/2019 METABOLISMUL INTERMEDIAR AL LIPIDELOR.ppt

  7/17

 • 8/18/2019 METABOLISMUL INTERMEDIAR AL LIPIDELOR.ppt

  8/17

 • 8/18/2019 METABOLISMUL INTERMEDIAR AL LIPIDELOR.ppt

  9/17

 • 8/18/2019 METABOLISMUL INTERMEDIAR AL LIPIDELOR.ppt

  10/17

 • 8/18/2019 METABOLISMUL INTERMEDIAR AL LIPIDELOR.ppt

  11/17

  CAILE METABOLICE ALE LIPIDELORCAILE METABOLICE ALE LIPIDELOR

  Lipidele se absorb sub forma de acizi grasi,Lipidele se absorb sub forma de acizi grasi,monogliceride, glicerol, colesterol si fosfolipide.monogliceride, glicerol, colesterol si fosfolipide.

  rimul act al metabolismului lipidic are loc chiarrimul act al metabolismului lipidic are loc chiarin enterocit, care resintetizeaza trigliceridele dinin enterocit, care resintetizeaza trigliceridele dinalfaglicerofosfat si acizi grasi.alfaglicerofosfat si acizi grasi.

   Al doilea act al metabolismului intermediar Al doilea act al metabolismului intermediar

  lipidic are loc mai ales la nivelul adipocitelor silipidic are loc mai ales la nivelul adipocitelor sial hepatocitelor. rincipalele transformarial hepatocitelor. rincipalele transformarisuferite de lipide in organism sunt- . depuneresuferite de lipide in organism sunt- . depunereca rezerve, adipogeneza(lipogeneza)* /.ca rezerve, adipogeneza(lipogeneza)* /.

  lipoliza(catabolizare)* $.cetogeneza* 0.lipoliza(catabolizare)* $.cetogeneza* 0.gluconeogeneza(transformare in glucide).gluconeogeneza(transformare in glucide).

  Lipogene$.Lipogene$. !inteza lipidelor de rezerva are!inteza lipidelor de rezerva areloc in ficat si tesutul adipos.loc in ficat si tesutul adipos.

 • 8/18/2019 METABOLISMUL INTERMEDIAR AL LIPIDELOR.ppt

  12/17

  rincipala forma de depozit o reprezintarincipala forma de depozit o reprezintatrigliceridele. entru sinteza acestora estetrigliceridele. entru sinteza acestora estenevoie de acizi grasi si afla glicerofosfat. Aciziinevoie de acizi grasi si afla glicerofosfat. Acizii

  grasi provin din alimente sau sunt produsi dingrasi provin din alimente sau sunt produsi dinglucide ori unii aminoacizi. 1ntre grasimile neutreglucide ori unii aminoacizi. 1ntre grasimile neutreplasmatice si cele de rezerva exista un schimbplasmatice si cele de rezerva exista un schimbpermanent ce asigura constanta lipemiei. Candpermanent ce asigura constanta lipemiei. Cand

  lipemia creste, are loc depunerea excesului delipemia creste, are loc depunerea excesului degrasimi ca rezerve tisulare, iar cand scade suntgrasimi ca rezerve tisulare, iar cand scade suntmobilizate rezervele lipidice. Lipogeneza estemobilizate rezervele lipidice. Lipogeneza esteconditionata de aportul glucidic. Cand seconditionata de aportul glucidic. Cand seconsuma hidrocarbonati in cantitati mari,consuma hidrocarbonati in cantitati mari,

  excesul de glucoza este transformat in lipide deexcesul de glucoza este transformat in lipide derezerva si are loc ingrasarea. 1n lipsa glucozei,rezerva si are loc ingrasarea. 1n lipsa glucozei,lipogeneza inceteaza, iar organismul consumalipogeneza inceteaza, iar organismul consumadin rezervele lipidice proprii.din rezervele lipidice proprii.

 • 8/18/2019 METABOLISMUL INTERMEDIAR AL LIPIDELOR.ppt

  13/17

  Lipoli$.Lipoli$. &obilizarea rezervelor lipidice se datoreaza&obilizarea rezervelor lipidice se datoreazaunor lipaze tisulare activate de adrenalina, glucagon siunor lipaze tisulare activate de adrenalina, glucagon sisistemul simpatic. !ub actiunea lipazelor are locsistemul simpatic. !ub actiunea lipazelor are lochidroliza trigliceridelor in acizi grasi si glicerol. Acestiahidroliza trigliceridelor in acizi grasi si glicerol. Acestia

  trec in sange si sunt utilizati de toate tesuturile, cutrec in sange si sunt utilizati de toate tesuturile, cuexceptia tesutului nervos. Catabolismul glicerolului areexceptia tesutului nervos. Catabolismul glicerolului areloc pe calea glicolizei, iar catabolismul acizilor grasi peloc pe calea glicolizei, iar catabolismul acizilor grasi pecalea betaoxidarii sau spiralei L2nen.calea betaoxidarii sau spiralei L2nen.

  3etaoxidarea corespunde etapei metabolizarii3etaoxidarea corespunde etapei metabolizarii

  incomplete a acizilor grasi si consta din fragmentareaincomplete a acizilor grasi si consta din fragmentareasuccesiva a acsuccesiva a aceestora in molecule de acetil CoA, custora in molecule de acetil CoA, cueliberare de energie. Acetatul activ este degradat ineliberare de energie. Acetatul activ este degradat incontinuare, pe calea comuna, oxidativa, a cicluluicontinuare, pe calea comuna, oxidativa, a ciclului 44rebbsrebbssi catenei respiratorii, pana la dioxid de carbon si apa, cusi catenei respiratorii, pana la dioxid de carbon si apa, cueliberarea unei mari cantitati de energie. Dineliberarea unei mari cantitati de energie. Din

  catabolismul unui mol de acid stearic rezulta /566%cal,catabolismul unui mol de acid stearic rezulta /566%cal,din care /66 se inmagazineaza in 07 moli A'.din care /66 se inmagazineaza in 07 moli A'.8nergia eliberata de acizii grasi depinde de lungimea8nergia eliberata de acizii grasi depinde de lungimealantului acestora. Atat sinteza, cat si degradarea acizilorlantului acestora. Atat sinteza, cat si degradarea acizilorgrasi are loc la nivelul mitocondriilor.grasi are loc la nivelul mitocondriilor.

 • 8/18/2019 METABOLISMUL INTERMEDIAR AL LIPIDELOR.ppt

  14/17

  REGLAREA METABOLISMULUI INTERMEDIARREGLAREA METABOLISMULUI INTERMEDIARLIPIDICLIPIDIC

  !e face prin mecanisme neuroumorale complexe,!e face prin mecanisme neuroumorale complexe,

  care regleaza si metabolismul intermediar glucidic. Acestcare regleaza si metabolismul intermediar glucidic. Acestlucru este explicabil date fiind numeroasele intersectii alelucru este explicabil date fiind numeroasele intersectii aleacestor doua metabolisme. +actorul principal careacestor doua metabolisme. +actorul principal caredinamizeaza metabolismul lipidic si glucidic estedinamizeaza metabolismul lipidic si glucidic estereprezentat de nevoile energetice ale organismului.reprezentat de nevoile energetice ale organismului.

  Ca si glicemia, valoarea lipemiei se mentineCa si glicemia, valoarea lipemiei se mentine

  constanta in "urul a 966 mg la 66 ml plasma, ceea ceconstanta in "urul a 966 mg la 66 ml plasma, ceea ceinseamna 9g lipide la litru. :aloarea lipemiei depinde siinseamna 9g lipide la litru. :aloarea lipemiei depinde siea de echilibrul ce se stabileste intre consumul tisularea de echilibrul ce se stabileste intre consumul tisularlipidic si depozitele de grasimi. !pre deosebire delipidic si depozitele de grasimi. !pre deosebire dedepozitele de glicogen, care reprezinta maximum 566 gdepozitele de glicogen, care reprezinta maximum 566 gpentru un organism adult, depozitele de lipide sunt depentru un organism adult, depozitele de lipide sunt deordinul %ilogramelor sau al zecilor de %ilograme. 'inandordinul %ilogramelor sau al zecilor de %ilograme. 'inandseama de puterea calorica a glucidelor, se obtin /666seama de puterea calorica a glucidelor, se obtin /666cal, ceea ce acopera necesarul minim energetic pecal, ceea ce acopera necesarul minim energetic penumai /0 ore. rin oxidarea completa a 6 %g lipide senumai /0 ore. rin oxidarea completa a 6 %g lipide seobtin #6 666 %cal, asigurand energia necesara pe timpobtin #6 666 %cal, asigurand energia necesara pe timpde 05 zile.de 05 zile.

 • 8/18/2019 METABOLISMUL INTERMEDIAR AL LIPIDELOR.ppt

  15/17

  &ecanismele de depozitare a lipidelor in rezervele adipoase&ecanismele de depozitare a lipidelor in rezervele adipoasedepind de activarea unei enzime, lipoproteinlipaza, caredepind de activarea unei enzime, lipoproteinlipaza, caredesface lipoproteinele circulante si permite depozitareadesface lipoproteinele circulante si permite depozitareatisulara a lipidelor sub forma de trigliceride. &obilizareatisulara a lipidelor sub forma de trigliceride. &obilizarea

  lipidelor din tesutul adipos se face sub actiunea trigliceridlipidelor din tesutul adipos se face sub actiunea trigliceridlipazei, care hidrolizeaza grasimile, eliberand acizii grasi celipazei, care hidrolizeaza grasimile, eliberand acizii grasi cevor lua calea sangvina. Hormonii anabolizanti lipidicivor lua calea sangvina. Hormonii anabolizanti lipidici(somatotropul, glucocorticoizii, hormonii tiroidieni) au actiune(somatotropul, glucocorticoizii, hormonii tiroidieni) au actiuneadipo%inetica. Un rol important in reglarea echilibruluiadipo%inetica. Un rol important in reglarea echilibruluilipemic il "oaca centrii hipotalamici ai foamei si satietatii,lipemic il "oaca centrii hipotalamici ai foamei si satietatii,

  precum si sistemul limbic, formatiuni ce conlucreaza laprecum si sistemul limbic, formatiuni ce conlucreaza lareglarea actelor de comportament alimentar, asigurandreglarea actelor de comportament alimentar, asigurandechilibrul dintre ingestia de alimente si cheltuielile energeticeechilibrul dintre ingestia de alimente si cheltuielile energeticeale organismului. Dereglarea homeostaziei lipidice se poateale organismului. Dereglarea homeostaziei lipidice se poateproduce fie printro exagerare a adipogenezei, fie aproduce fie printro exagerare a adipogenezei, fie aadipolizei. 8xagerarea adipogenezei, obezitatea, are dreptadipolizei. 8xagerarea adipogenezei, obezitatea, are drept

  cea mai frecventa cauza hiperalimentatia si sedentarismul.cea mai frecventa cauza hiperalimentatia si sedentarismul.8xagerarea adipolizei, pierderea in greutate pana la8xagerarea adipolizei, pierderea in greutate pana lacasexie, are in primul rand cauze endocrine. Deficitul decasexie, are in primul rand cauze endocrine. Deficitul deanabolizanti lipidici si excesul de hormoni catabolizanti ducanabolizanti lipidici si excesul de hormoni catabolizanti ducla insemnate pierderi in greutate.la insemnate pierderi in greutate.

 • 8/18/2019 METABOLISMUL INTERMEDIAR AL LIPIDELOR.ppt

  16/17

   Ateroscleroza este o boala a arterelor mari si Ateroscleroza este o boala a arterelor mari simedii, in care, pe fata interna a peretilor arterialimedii, in care, pe fata interna a peretilor arterialise dezvolta placi de aterom, care contin initialse dezvolta placi de aterom, care contin initial

  colesterol, si evolueaza spre structura mult maicolesterol, si evolueaza spre structura mult maicomplexa. Aparitia acestor leziuni determinacomplexa. Aparitia acestor leziuni determinascaderea elasticitatii peretilor arteriali, cuscaderea elasticitatii peretilor arteriali, cuconsecinte foarte importante pentru functionareaconsecinte foarte importante pentru functionareasistemului cardiovascular. +actorul cel maisistemului cardiovascular. +actorul cel mai

  important, ce determina ateroscleroza, esteimportant, ce determina ateroscleroza, estecresterea concentratiei plasmatice acresterea concentratiei plasmatice acolesterolului, aflat in plasma sub o anumitacolesterolului, aflat in plasma sub o anumitaforma. Cea mai importanta masura de prevenireforma. Cea mai importanta masura de prevenirea acestei boli este o dieta cu continut redus dea acestei boli este o dieta cu continut redus de

  lipide. Alti factori, care determina aparitialipide. Alti factori, care determina aparitiaaterosclerozei sunt- diabetul zaharat,aterosclerozei sunt- diabetul zaharat,hipotiroidismul si fumatul.hipotiroidismul si fumatul.

 • 8/18/2019 METABOLISMUL INTERMEDIAR AL LIPIDELOR.ppt

  17/17