56
Međunarodni dan materinskoga jezika Kviz o poznavanju hrvatskog jezika

Međunarodni dan materinskog a jezika

 • Upload
  torgny

 • View
  170

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Međunarodni dan materinskog a jezika . Kviz o poznavanju hrvatskog jezika. Dobro došli !. Krećemo !. Koje od ovih pisama nije hrvatsko ?. a)      glagoljica b)      alfabet c)      latinica. K oja je riječ pravilno napisana ? . a)      čevapčići b)      ćevapčići c)      ćevapćići . - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Međunarodni dan materinskog a jezika

Međunarodni dan

materinskoga jezika

Kviz o poznavanju hrvatskog jezika

Page 2: Međunarodni dan materinskog a jezika

Dobro došli !

Page 3: Međunarodni dan materinskog a jezika

Krećemo !

Page 4: Međunarodni dan materinskog a jezika

Koje od ovih pisama nije hrvatsko ? a)      glagoljica b)      alfabet c)      latinica

Page 5: Međunarodni dan materinskog a jezika

Koja je riječ pravilno napisana ?

a)      čevapčićib)      ćevapčićic)      ćevapćići 

Page 6: Međunarodni dan materinskog a jezika

Računalo je imenica . . .

 a)      muškog roda b)      srednjeg roda c)      ženskog roda

Page 7: Međunarodni dan materinskog a jezika

Dijalog je razgovor . . . .

a)      četvorice b)      trojice c)      dvojice

Page 8: Međunarodni dan materinskog a jezika
Page 9: Međunarodni dan materinskog a jezika

Zec i kornjača utrkuju se u . . .  

a)      romanu b)      basni c)      pripovijetki 

Page 10: Međunarodni dan materinskog a jezika

Cvrčak cvrči u čvoru crne . . .

a)      buće b)      kuće c)      smrče 

Page 11: Međunarodni dan materinskog a jezika

Pero Kvržica je . . .  a)      imao kvržicu na nosu b)      progutao kvržicu c)      nacrtao kvržicu

Page 12: Međunarodni dan materinskog a jezika

Ablativ je . . .

a)      četvrti padežb)      optužni padežc)      ne postoji takav padež u hrvatskom jeziku  

Page 13: Međunarodni dan materinskog a jezika

Razlupano jaje zašiva koncem . . .

 a)      Pepeljugab)      Antuntunc)      Mačak u čizmama 

Page 14: Međunarodni dan materinskog a jezika

Pravilno je napisano . . .

a)      šestdeset šestb)      šezdesetšestc)      šezdeset šest

Page 15: Međunarodni dan materinskog a jezika

Kosjenka je . . .

a)      vješticab)      princezac)      vila 

Page 16: Međunarodni dan materinskog a jezika

Tko sam ja ? “ Malen kao lakat , veseo kao

ptica , hrabar kao Kraljević Marko , mudar kao knjiga , a dobar kao sunce.”

Page 17: Međunarodni dan materinskog a jezika

A, ali , nego , no , već su . . .

a)      veznicib)      prijedlozic)      prilozi 

Page 18: Međunarodni dan materinskog a jezika

Hrvatski književnik zove se . . .

 a)      Ivan Zoran Kovačićb)      Ivan Goran Kovačićc)      Ivan Gordan Kovačić

Page 19: Međunarodni dan materinskog a jezika

Dovrši stih :

“ Ona je tu . U tuzi kiše po poljanama tiho hoda i kuda stiže, uvis diže usplahirena ? ? “

Dragutin Tadijanović

Page 20: Međunarodni dan materinskog a jezika

Dovrši stih :

“ O lijepa , o draga , o ? ? . . . “

Ivan Gundulić

Page 21: Međunarodni dan materinskog a jezika

Dovrši stih : “ Teče i teče , teče jedan slap: Što ? ? ? ? ? ? “

Dobriša Cesarić

Page 22: Međunarodni dan materinskog a jezika

Koje je ime sestrice brateca Jaglenca ?

Page 23: Međunarodni dan materinskog a jezika

Koje su riječi nepromjenjive ? a)      brojevib)      pridjevi c)      prilozi 

Page 24: Međunarodni dan materinskog a jezika

Koliko padeža ima hrvatski jezik ?

?

Page 25: Međunarodni dan materinskog a jezika

Npr. je kratica za . . . a)      naprijedb)      napremac) na primjer

Page 26: Međunarodni dan materinskog a jezika

Sunce Djever i Neva . . .

?

Page 27: Međunarodni dan materinskog a jezika

Pronađi uljeza !

a)      lišceb)      vrapcic) mjestašce d) oblačić

Page 28: Međunarodni dan materinskog a jezika

Koje je od ovih imenica srednjeg roda ?

a)      brijegb)      brdoc)      planina 

Page 29: Međunarodni dan materinskog a jezika

Deklinirajte imenicu kći ! 

Page 30: Međunarodni dan materinskog a jezika

Iz kojeg romana je sljedeći ulomak :

« Nebo je bilo modro. Na polju je sve bujalo. Tog je jutra gazda- Markova trešnja osvanula posve čista. Preko noći ju je svu netko obrao. Družba je tvrdila da oni noćas nisu ni dirnuli trešnju. ! “

Page 31: Međunarodni dan materinskog a jezika

Iz kojeg romana je sljedeći ulomak :

« Nekoliko trenutaka kasnije Zlatko je već na brzinu umatao «Mona Lizu» u novinski papir. Našao je uzicu i cijeli je zamotak zavezao u više smjerova. Ostavio je poruku ujaku na zidu da se ne uplaši kad primjeti da je slika nestala. Onda je s “Mona Lizom” pod miškom sjurio na ulicu. « 

Page 32: Međunarodni dan materinskog a jezika

Iz koje priče je sljedeći ulomak :

“ Uze on djevojku za ruku i povede je kući. A živio je taj momak sa svojom starom majkom i pazio na majku kao na ikonu. -         Evo, majko, snahe – reče momak kad stigoše on i djevojka kući. -         - Hvala Bogu, sinko – odvrati majka i pogleda ljepotu djevojku . Ali je majka bila stara i mudra i odmah spozna što imade snaha u ustima. « 

Page 33: Međunarodni dan materinskog a jezika

?

Page 34: Međunarodni dan materinskog a jezika

TKO SAM JA ?

Page 35: Međunarodni dan materinskog a jezika

Moja prva knjiga je “ Slatki potok “ .

 

Page 36: Međunarodni dan materinskog a jezika

Moje rodno selo zove se Veliki Grđevac.

Page 37: Međunarodni dan materinskog a jezika

Rođen sam 1899. godine.

Page 38: Međunarodni dan materinskog a jezika

Bio sam učitelj.

Page 39: Međunarodni dan materinskog a jezika

Po mom djelu je snimljen i film – “Vlak u snijegu”.  

Page 40: Međunarodni dan materinskog a jezika

Ja sam . . .

Page 41: Međunarodni dan materinskog a jezika

Osoba broj 2

?

Page 42: Međunarodni dan materinskog a jezika

Zovu me “pjesnikom institucijom “.

Page 43: Međunarodni dan materinskog a jezika

U književnosti se javljam pod pseudonimom “Margan Tadeon.”

Page 44: Međunarodni dan materinskog a jezika

Prva moja objavljena pjesma je “Tužna jesen” .

Page 45: Međunarodni dan materinskog a jezika

Objavio sam oko 500 pjesama u dvadesetak pjesničkih zbirki.

Page 46: Međunarodni dan materinskog a jezika

Rođen sam u Rastušju pokraj Slavonskog Broda.

Page 47: Međunarodni dan materinskog a jezika

Prošle sam godine proslavio 101. rođendan.

Page 48: Međunarodni dan materinskog a jezika

“Nosim sve torbe, a nisam magarac.”

Page 49: Međunarodni dan materinskog a jezika

Ja sam . . .

Page 50: Međunarodni dan materinskog a jezika

Koja je riječ točno napisana : a)      pješćanikb)      pješčanikc)      piješčanik

Page 51: Međunarodni dan materinskog a jezika

Još malo . . .

Page 52: Međunarodni dan materinskog a jezika

Lijep je . . .  

a)      pridjev b)      glagolc)      imenica 

Page 53: Međunarodni dan materinskog a jezika

 Koja je riječ zamjenica ?

a)      loptab)      crtamc)      njezin

Page 54: Međunarodni dan materinskog a jezika

 Koliko suglasnika ima hrvatski

jezik ?

Page 55: Međunarodni dan materinskog a jezika

Gotovo je , gotovo . . . Proglašenje pobjednika

slijedi u sati .

Page 56: Međunarodni dan materinskog a jezika

Svim sudionicima . . . Velika petica !