XV Me‘unarodni Simpozij

 • View
  27

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

XV Međunarodni Simpozij. FINANSIJSKI SISTEM I EKONOMSKI RAZVOJ -izazovi za finansije, računovodstvo i reviziju- NEUM, 20-22. IX 2012. Doc dr Ramiz Kikanović. ,,Računovodstvena struka u funkciji rješavanja aktuelnih problema privrede BiH “. - PowerPoint PPT Presentation

Text of XV Me‘unarodni Simpozij

 • XV Meunarodni Simpozij FINANSIJSKI SISTEM I EKONOMSKI RAZVOJ

  -izazovi za finansije, raunovodstvo i reviziju-

  NEUM, 20-22. IX 2012.

 • Doc dr Ramiz Kikanovi

  ,,Raunovodstvena struka u funkciji rjeavanja aktuelnih problema privrede BiH

 • Primjena Zakona o raunovodstvu i reviziji nas prikljuuju savremenim dostignuima raunovodstvene struke.

  primarni zadatak raunovodstvene struke je da brine o kvalitetu finansijskih izvjetaja.

 • Odnos raunovodstva i prevara? Raunovodstvo se javlja u dvojakoj ulozi:ono moe biti koriteno kao instrument za izvrenje prevara, ali je isto tako veoma efikasan instrument za njihovo otkrivanje

 • ta su prevare?U Meunarodnim standardima revizije, prevare, odnosno kriminalne radnje se definiu kao namjeran akt koji je izvren od strane jednog ili vie lica, iz redova uprave, zaposlenih ili treih lica, koji ima za posljedicu prezentaciju netanih informcija u finansijskim izvjetajima.

 • U postupke koji se kvalifikuju kao prevare, odnosno kriminalne radnje ubrajaju se:-manipulacije, falsifikovanje ili izmjena dokumenata i evidencije, -protivpravno prisvajanje sredstava, -spreavanje ili proputanje evidentiranja nastalih poslovnih dogaaja kako u dokumentaciji, tako i u evidencijama, -knjigovodstveno obuhvatanje dogaaja koji nisu nastali i- pogrena primjena raunovostvenih politika.

 • Prevare koje su povezane sa raunovostvom se uglavnom odnose na:1. pronevjere i zloupotrebe imovine

  2. prezentaciju falsifikovanih finansijskih izvjetaja.

 • Najee naini izvrenja pronevjera su: viestruka isplata istom dobavljau

  plaanja fiktivnih nabavki

  kriminalne radnje putem nepotpunih isporuka i

  lairanje ugovora o javnim nabavkama.

 • Menadment putem lairanja finansijskih izvjetaja eli da realizuje jednu od sljedee dvije strategije:iskazivanje vie dobiti u odnosu na ostvarenu dobit putem poveanja prihoda i dobitaka i/ili smanjenjem rashoda i gubitaka tekueg perioda;

  iskazivanje nie dobiti u odnosu na ostvarenu dobit iskazivanjem niih prihoda i dobitaka i/ili viih rashoda i gubitaka tekueg perioda.

 • Globalna kriza? Po uvaenom profesoru Mirku Pulji, uzroci krize su prevashodno: pohlepa za lakom i brzom zaradom ( posebno banaka), neadekvatna (nedovoljna) regulacija, neadekvatan nadzor finansijske industrije kao i profesionalna neodgovornost.

 • Finansijske krize su zajedniko ime za nekoliko vrsta kriza: duniku krizu,

  teajnu krizu,

  bankarsku krizu,

  burzovnu krizu, itd

 • Do sada najpoznatija kriza je ona s kraja dvadesetih i poetka tridesetih godina prolog vijeka Od 1970. godine do 2007. godine u svijetu je bilo: 127 bankarskih kriza, 208 teajnih kriza, 63 dunike krize, 42 dvostruke krize (bankarska + teajna), i 10 trostrukih kriza. (bankarska + teajna + dunika).

 • Svjedoenje Jim Kroekera, uvenog Amerikog glavnog raunovoe u Komisiji za vrijednosne papire, osiguranja i ulaganja Senata Odbora za bankarstvo, po pitanju uloge raunovodstvene profesije u spreavanju druge financijske krize se odnosi prije svega na finansijsko izvjetavanje Gospodin Kroker istie da financijsko izvjetavanje igra kljunu ulogu u uspostavljanju i odravanju povjerenje ulagaa javnosti. Cilj financijskog izvjetavanja je pruiti korisne informacije za vlasnike kapitala u njihovim procesima donoenja odluka.

 • U SAD brojne su organizacije koje podravaju upotrebu forenzicnog racunovodstva i propisujustroge standarde vezane za ovu oblast.

  Forenzino raunovodstvo je posebna grana raunovodstva, koja se bavi iskljuivo ocjenama zakonitog i strunog evidentiranja i izvjetavanja

 • Mnoga aktuelna pitanja iz oblasti forenzinog raunovodstva?koji su najei tipovi poslovnih prevara, koji su glavni indikatori prevare (red flags), analitike procedure i tehnike u forenzinom raunovodstvu, forenzini pokazatelji za detekciju skrivenog gubitka i skrivene dobiti, forenzina analiza realnosti revalorizirane aktive.

 • Kada govorimo na temu forenzikog raunovodstva, u vrijeme recesije, rizik od pronevjera i prevra u kompanijama raste iz razloga to ekonomsko okruenje stvara pritisak na manadere i zaposlenike pa se moe dogoditi da ljudi uine neke stvari koje ne bi smjeli

  S obzirom na smanjenje zaposlenika u internoj reviziji navedeno se vrlo lako moe dogoditi

 • Pored svega navedenog, svjedoci smo svakodnevnih pitanja, da li je raunovodstvena struka nametnula privredi i drutvu Bosne i Hercegovine, ulogu i znaaj profesije?Sigurno da nije

  Kakve su prilike, raunovodstvena struka u BiH, sve vie e biti zastupljena na poljima forenzinog raunovodstva s jedne strane, kao i raunovodstva drutva u steaju i likvidaciji s druge strane.

 • HVALA NA PANJI