Udru¾enje za plastiku i gumu XI me‘unarodni simpozij GOSPODARENJE OTPADOM

 • View
  45

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Udruženje za plastiku i gumu XI međunarodni simpozij GOSPODARENJE OTPADOM. PLASTIKA – PREVIŠE VRIJEDNA DA BI SE BACILA. Zagreb, 2 5.11. 20 1 0. mr. Gordana Pehnec Pavlović dipl.inž. SADRŽAJ. Plastika – općenito Što bi se dogodilo da plastiku zamijenimo drugim materijalima? - PowerPoint PPT Presentation

Text of Udru¾enje za plastiku i gumu XI me‘unarodni simpozij GOSPODARENJE OTPADOM

 • *Udruenje za plastiku i gumuXI meunarodni simpozij GOSPODARENJE OTPADOMPLASTIKA PREVIE VRIJEDNA DA BI SE BACILAmr. Gordana Pehnec Pavlovi dipl.in.Zagreb, 25.11.2010.

 • *SADRAJPlastika openitoto bi se dogodilo da plastiku zamijenimo drugim materijalima?Zato oporabiti plastini otpad?Koje mogunosti oporabe imamo?Primjeri iz prakseZakljuak

 • Plastika dio nae svakodnevnice

 • Plastika dio nae svakodnevnice

 • *to su polimeri / plastika?Polimeri su velike molekule (makromolekule) sastavljene od dijelova koji se ponavljaju (monomera) povezanih u dugake lance.Polimeri su uglavnom graeni od vodika, ugljika i kisika, a ponekad sadre i klor, fluor, duik,... dobivaju se iz fosilnih goriva (nafta, plin)Konvencionalni polimeri, dobiveni od fosilnih goriva predstavljaju 99% dananje proizvodnje polimeraPrirodni resursi postaju sve zanimljiviji kao sirovina za proizvodnju polimernih materijala. Meutim, procjena budueg razvoja materijala ipak pokazuje dominaciju konvencionalnih polimera

 • *Zato koristiti plastiku?Zbog odlinih kemijskih i mehanikih svojstava koji im daju laku preradljivost kao i prednost u primjeni ispred prirodnih materijala

  Doprinose utedi energije i zatiti klime gledano kroz cjelo ivotni ciklus proizvoda LaganIzolacijska svojstvaSloboda oblikovanja i dizajniranjaOtpad se moe zbrinuti materijalno i/ili energetski

 • *Je li plastika odriv materijal ?Uglavnom se proizvodi iz neobnovljivih izvoraRafiniranje nafte i krekiranje energetski intenzivnoPolimerni otpad esto zavrava na odlagalitima otpada ili odbaen u prirodi

  Pitanje: to je odriva upotreba nafte?

 • *DA plastika je odriv materijal !

 • *Da li polimeri utjeu na dostupnost nafte i plina?NE!

 • Pravilo 80/20Potronja prirodnih resursa najvea u fazi koritenja proizvoda

  Smanjenje energije u fazi koritenja proizvoda od velikog znaaja

  Proizvodi od plastike pomau u kreiranju novih energetski uinkovitih proizvoda

  Primjer veliki kuanski aparati uporaba energije: tijekom koritenja proizvoda 90%, 9,8% za proizvodnju i 0,2% za oporabunpr. perilica rublja tedi 2l vode po ciklusu pranja uz utedu strujeizolacijski materijali tede energiju potrebnu za grijanje i hlaenje prostora kao i emisiju CO2transport tedi potronju goriva i emisije CO2itd.

 • *to bi se dogodilo u Zapadnoj Europi kad bi plastiku zamijenili nekim drugim materijalom?

  Ukupna energija za proizvodnju, preradu i oporabu plastike u Zapadnoj Europi iznosi 3,900 Mill GJ/god Zamjena plastike drugim materijalima, gdje je to mogue, zahtjeva dodatnu potronju energije od 1,020 Mill GJ/god. (+ 26%!)Dodatna emisija stakleninih plinova porasla bi za 97 Mt / ili 56% vie od emisije nastale u cijelom ivotnom ciklusu svih plastinih proizvoda danasSource: GUA, Vienna for PlasticsEurope, 2005)

 • *ekvivalent za ...1,020 Mill GJ/god dodatne energije potrebne za zamjenu plastike je ekvivalent za:

  22,4 Mill tona nafte ili 43 tankera sirove nafte (red od 20 km velikih tankera sirove nafte)primarno gorivo za 10 nuklearnih elektrana s 1,000 MWGrijanje i hlaenje vode za 40 milijuna ljudi (polovina Njemake, cca 9 drava veliine RH)

  97 Mt/a dodatnih emisija CO2 je ekvivalent za:Ostvarenje cilja iz Kyotskog protokola od 30% smanjenja emisija za EU-15 u periodu od 2000 2012 (319 Mt/god)

 • *Zato oporabiti polimerni otpad?Plastika previe vrijedna da bi se bacila

  Sav polimerni otpad moe se kvalitetno zbrinuti

  Da bi sauvali materijal i energiju i tako doprinijeli efikasnom koritenju sirovina

 • *Odlagalita su najmanje poeljna opcijaVelika emisija staklenikih plinova (hrana, bio otpad)

  Bacanje materijala i energije(metali, plastika )

  Najpoeljnija opcija je recikliranje, kompostiranje i energetska oporaba

 • *Upravljanje polimernim otpadomPolimerni otpad pogodan za sve opcije zbrinjavanja: ponovna uporaba reciklaa oporaba

  Ponovna uporaba: Koriste se jednokratno i viekratno uporabivi proizvodiRecikliranje: dobar primjer industrijski filmovi i PET boceOporaba: kemijska i energetska preporua se za mijeani i neist otpad te sloene materijale

 • *Mogunosti oporabe polimernog otpadaPonovna upotrebaMehanika oporabaKemijskaoporabaEnergetskaoporabaOdlagaliteOtpadProizvodiPolimerni materijaliSirovina dobivena iz nafte ili prirodnog plina

 • *Mehaniko recikliranje je poeljno, kad imamo

  Homogenizirani ist otpad - sortiran

  Moe gotovo u potpunosti zamijeniti originalan materijal (1:1)

  Trite postoji ili se moe razviti, uz potrebne specifikacije

 • *Kemijska oporaba Konverzija putem kemijske reakcije u ugljikovodik ili mjeavinu ugljikovodikaesto u postojeim velikim industrijskim postrojenjimaPrednosti:Prikladan za mijeanu ili laminiranu plastikuOneienje ne predstavlja problemOsigurana kontrola emisija

 • *Toplinska vrijednost plastike

 • *Energetska oporaba ukljuuje vie opcijaSpalionica komunalnog otpada Suspaljivanje krutog obnovljenog goriva (Solid Recovered Fuel - SRF)Industrija cementa Termoelektrane na ugljen Industrija papira

  Niska razina emisija pokrivena WID Obrada i oporaba otpada po definiranim standardima kakvoe okolia ( IPPC)

  Sve opcije osiguravaju korist za okoli u odnosu na energiju dobivenu iz ugljena (uteda primarnog goriva i CO2)

 • Kontinuirani rast udjela reciklae i energetske oporabePromjena od EU15+2 na EU25+2Stopa rasta 96-05 ~10%/god

 • Razvijene zemlje odlaganje na odlagalita smanjile na minimumEnergetska oporaba nije u kontradikciji sa recikliranjem

 • *Primjeri uporabe reciklata od mehanikog recikliranjaPE reciklattehnika svojstva moraju biti ispunjena da proizvod bude konkurentan na tritu, proizvod koji sadri reciklat obino se primjenjuje u drugim aplikacijama od originalaPVC reciklatPET reciklatHIPS reciklatPET bocePP reciklatmijeani reciklatmijeani plastini otpadKruto obnovljivo gorivo

 • *Primjer ponovne uporabe PET bocaBoina rasvjeta napravljena od PET boca u Zurich-u

  Svaka zvijezda sadri 8 PET boca sa 6 LEDs izvorom svjetla sastavljenim u PE cijevi

 • *Plastika previe vrijedna da bi se bacilaMehanika, kemijska i energetska oporaba dostupne za otvaranje sekundarnog trita sirovinaSve opcije oporabe predstavljaju znaajan potencijal za zatitu klimeEfikasno upravljanje resursima i zatita klime podrazumijeva strategiju Divert-from-Landfill za sav energetski vrijedan otpadEko efikasno upravljanje otpadom odgovarajua ravnotea izmeu mehanike i energetske oporabeKod procjene utjecaja proizvoda na okoli potrebno uzeti u obzir potronju prirodnih resursa kroz sve faze ivotnog ciklusa proizvoda te temeljem istih donositi zakljuke i preporuke

  Zakljuak

 • *

 • *Zahvaljujem na panji!Drakovieva 4510000 Zagreb-HRtel. +385 1 4606-765fax+385 1 4606-737e-mail: gpehnec@hgk.hrwww.hgk.hr

  ***Conventional plastics made from fossil fuels still account for 99% of the total worldwide market, despite strong growth of plastics which are biodegradable and / or based on feedstocks derived from renewable raw materials., *The special characteristics of plastics make them energy efficient across their whole life-cycle. Recovery at end-of-life increases such efficiency*The plastics industry is often challenged by this question*The life cycle considers:The production phaseThe use phase, and The end-of-life phase*Only 4 percent of the oil and gas consumption is used for plastics, when taking into account the conversion energy the amount is about 6.5 percent. Although plastics are part of our daily life they only consume a minor part of the oil and gas consumption, i.e. plastics are resource efficient in the production phase.

  Although today fossil feedstocks are the primary raw materials for traditional plastics, the plastics can also be made from bio-feedstocks: a bio-PVC plant already exists in India and a bio-PE plant is in operation in Brazil.

  *.*Although the numbers may be small in relation to total world energy demand, they nevertheless represent some important savings which have been achieved, and contributed to the decoupling of functionality from the associated energy use and climate change effects. *Many different and valid reasons exist to recycle plastics*An increasing number of scientific studies show that LF diversion is the single most important factor in determining the environmental impact of wastes. Differences between other recovery options are often small in comparison. ***Successful recycling requires markets which will reprocess the recyclate, usually as a minor component with virgin material. The need for Food contact approvals hinder the use of recycled material in many applications. There are many transport movements of plastics waste for recycling between Member States, as well as significant exports to China and India*For some streams feedstock recycling offers distinct advantages compared to mechanical recycling****