hrvatski simpozij mljekarskih stru¤†njaka - ... hrvatski simpozij mljekarskih stru¤†njaka s me¤â€unarodnim

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of hrvatski simpozij mljekarskih stru¤†njaka - ... hrvatski simpozij mljekarskih...

 • hrvatski

  simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem

  croatian

  dairy experts symposium with international participation

  lovran, hotel excelsior 9. – 12. studenoga 2016. 9 – 12 november 2016.

 • 14:00 Smještaj u hotel Hotel accommodation

  08:00 – 09:30

  09:30 – 10:00

  10.11.2016. četvrtak

  ― thursday

  PROGRAM / PROGRAMME

  Registracija sudionika i postavljanje postera

  Otvaranje 42. hrvatskog simpozija mljekarskih stručnjaka

  Registration and Posters placing

  Opening of the 42nd Croatian Dairy Experts Symposium

  9.11.2016. srijeda

  ― Wednesday

 • Plenarna predavanja/ Plenary lectures Moderatori / Moderators Željko Cvetnić, Pero Mijić, Antun Milić

  Zoran grgić

  antun kostelić josip leto

  dražen Đuričić

  nikola raguž boris lukić vesna gantner pero mijić

  tomislav kiš ivana lohman janković ljupka maltar Zrinka lugonjić

  antonio maltar

  nina bilandžić

  vesna gantner

  10:00 – 10:20

  10:20 – 10:40

  10:40 – 11:00

  11:00 – 11:20

  11:20 – 11:30 11:30 – 12:00

  12:00 – 12:20

  12:20 – 12:40

  12:40 – 13:00

  13:00 – 13:20

  13:20 – 13:30

  13:30 – 15:30

  15:30 – 16:30

  Aktualno u hrvatskom mljekarstvu – stanje i prijedlog strateških odrednica razvoja

  Neiskorištene mogućnosti govedarstva u Hrvatskoj

  Menadžment tijekom prijelaznog razdoblja u svrhu optimizacije proizvodnje mlijeka u govedarstvu

  Može li hrvatsko govedarstvo bolje?

  Rasprava Odmor

  Utjecaj pojave bolesti kvrgave kože u regiji na mljekarski sektor u Hrvatskoj

  Primjena stečenih iskustava u hranidbi mliječnih krava na području istočnog dijela Republike Hrvatske

  Aflatoksini od hrane za životinje do stola

  Utjecaj klimatskih promjena na mliječna goveda – kako ga ublažiti?

  Rasprava

  Ručak

  Poster sekcija (uz nazočnost autora)

  Actual sitiuation in the Croatian dairy sector and a proposal of strategic development

  Unexploited opportunities in dairy farming in Croatia

  Management during transition period in a purpose for optimization of milk production in the cattle

  Could Croatian cattle breeding do better?

  Paper discussion Pause

  Lumpy Skin Disease in the region – influence on dairy sector in Croatia

  The application of acquired experience in the feeding of dairy cows in eastern Croatia

  Aflatoxins from feed to the table

  The impact of climate change on dairy cattle - how to mitigate?

  Paper discussion

  Lunch

  Poster session (with presence of author(s))

 • Usmena izlaganja / Oral presentations Moderatori / Moderators Dubravka Samaržija, Danijela Stručić, Krunoslav Ladić

  pero mijić tina bobić vesna gantner vladan bogdanović dragan stanojević

  ante ivanković miljenko konjačić danijela stručić jelena ramljak

  nataša pintić pukec danijela stručić ana novosel marija vukobratović

  dražen kaučić

  dražen Đuričić, ivona žura žaja ivan Folnožić marko samardžija

  andreja čanžek majhenič primož treven petra mohar lorbeg

  jasminka špoljarić dijana plavljanić biljana radeljević iva horvat–kesić šimun Zamberlin mirjana maletić neven antunac nataša mikulec

  16:30 – 16:40

  16:40 – 16:50

  16:50 – 17:00

  17:00 – 17:10

  17:10 – 17:20

  17:20 – 17:30

  17:30 – 17:40

  17:40 – 17:50

  Vrijednosti tempera- turno–humidnog indeksa na velikim mliječnim farmama u Hrvatskoj i Srbiji

  Odlike mliječnosti i kemijskog sastava mlijeka buše

  Službena kontrola sirovog mlijeka u Hrvatskoj

  Ekstremne tempera- ture i poljoprivredna proizvodnja

  Utjecaj klimatskih promjena na proizvodnju mliječnih krava

  Rasprava

  Utjecaj organskoga i konvencionalnog uzgoja koza na senzorska i reološka svojstva fermentiranih mliječnih proizvoda

  Kontrola ispravnosti označavanja ovčjih i kozjih sireva na tržištu Republike Hrvatske

  The values of temperature–humidity index on large dairy farms in Croatia and Serbia

  Characteristics of milk production and chemical composition of Bushas milk

  Analysis of raw milk samples within the official controls in Croatia

  Extreme temperatures and agricultural production

  The impact of climate changes on dairy cows production

  Paper discussion

  Influence of organic and conventional goat farming on sensorial and rheological parameters of fermented dairy products

  Control of sheep and goat cheeses labeling on the Croatian market

  Moderatori / Moderators: Irena Barukčić, Jasminka Špoljarić, Duško Lapac

 • anka popović– vranješ radovan pejanović goran grubješić željka jurakić saša krstović

  17:50 – 18:00

  18:00 – 18:10

  20:30

  Proizvodnja mliječnih proizvoda u Srbiji za rusko tržište

  Rasprava

  Večera uz Dukat i birano društvo najfinijih sireva

  Production of dairy products in Serbia for Russian market

  Paper discussion

  Dinner accompanied by Dukat and the finest cheese selection

  11.11.2016. petak

  ― Friday

  Plenarna predavanja/ Plenary lectures Moderatori / Moderators: Nada Vahčić, Inga Kesner Koren, Marina Šimunek

  samir kalit

  milna tudor kalit

  nada vahčić

  lea pollak

  irena rogelj andreja čanžek majhenič petra mohar lorbeg primož treven bojana bogovič matijašić

  irena barukčić rajka božanić

  09:30 – 09:50

  09:50 – 10:10

  10:10 – 10:30

  10:30 – 10:50

  10:50 – 11:10

  11:10 – 11:30

  Nova dostignuća u proizvodnji sira

  Utjecaj slobodnih masnih kiselina na senzorska svojstva i nutritivnu vrijednost sira

  Senzorska analiza – čovjek ili analitički instrument s prednostima i ograničenjima

  Mlijeko i mliječni proizvodi – novosti u deklariranju vezane za hranjive vrijednosti, alergene i tvrdnje

  Rezistencija na antibiotike – Je li GRAS status BMK–a doveden u pitanje?

  Sporedni proizvodi mliječne industrije – zanemarena funkcionalna hrana

  Novel achievements of cheese–making

  The influence of free fatty acids on sensory properties and nutritive value of cheese

  Sensory analysis – humans vs. instruments with advantages and limitations

  Milk and dairy products – news related to the labeling of nutritional values, allergens and claims

  Antibiotic resistance – Is the GRAS status of lactic acid bacteria under a question?

  By products of the dairy industry – a neglected functional food

  Predstavljanje knjige ‘Sirarski priručnik’ u izdanju Hrvatske mljekarske udruge

 • 11:30 – 11:40 11:40 – 12:00

  Rasprava Odmor

  Paper discussion Pause

  Usmena izlaganja / Oral presentations

  branka levaj anja vukomanović gianna laZinica maja repajić ivona eleZ– garoFulić andrea vojnović tatjana baĐek mirela pelikan inga kesner–koren

  marko marc

  miroljub barać mirjana pešić milenko smiljanić tanja vučić

  Zorana miloradović nemanja kljajević milimirka grubačić nikola tomić jelena miočinović

  12:00 – 12:10

  12:10 – 12:20

  12:20 – 12:30

  12:30 – 12:40

  12:40 – 12:50

  13:00 – 15:30

  15:30 – 16:30

  Proizvodnja praha voćno–mliječnog deserta na bazi jogurta i suhe smokve

  Foss-ov program ‘Good Product initiative’

  Bijeli sirevi u salamuri kao izvori bioaktivnih peptida

  Karakterizacija i senzorska analiza polutvrdih kozjih sireva s biljnim dodatcima

  Rasprava

  Ručak

  Poster sekcija (uz nazočnost autora)

  Production of fruit milk powdered dessert based on yogurt and dried fig

  The Foss ‘Good Product initiative’ program

  White cheese in brine as a source of bioactive peptides

  Characterization and sensory evaluation of semi–hard artisan goat cheeses with flavoring ingredients

  Paper discussion

  Lunch

  Poster session (with presence of author(s))

  Okrugli stol / Round table Moderator / Moderator: Zdravko Barać

  panelisti: Zoran grgić božica marković rašeljka maras branko bobetić

  16:30 Jačanje svijesti javnosti o potrošnji hrvatskog mlijeka

  Strengthening public awareness about consumption of Croatian milk

 • 01. Zvonko antunović, josip novoselec, mario ronta, suZana ćavar, danijela stručić, željka klir Kvaliteta mlijeka ovaca iz ekološkog uzgoja / The quality of ewes’ milk from organic farming

  02. miroljub barać, mirjana pešić, slaĐana žilić, milenko smiljanić, milena vasić, tanja vučić Antioksidativni kapacitet u vodi topljive i netopljive proteinske frakcije bijelog sira u salamuri pripremljenog od pregrijanog mlijeka / Antioxidant capacity of water soluble and insoluble protein fractions of white brined cheese prepared from overheated goat milk

  03. irena barukčić, marija Zubović, irena švigir, rajka božanić Prihvatljivost deserata na bazi sirutkinih sireva tipa Ricotta i Mysost / Acceptance of whey cheese desserts b

View more >