of 112 /112
2/13/2012 1 Materiale compozite Conf. Dr. Ing. Mircea Nicoară Departamentul Ingineria Materialelor și Fabricației  Sala 111 SPM,Tel.: 403660, 0722-644975 E-mail: [email protected] Web: www.eng.utt.ro./~mnicoara http://groups.yahoo.com/group/cursuri_materiale_UPT/ 20:12 1 MATERIALE COMPOZITE Caracterizare Producere Utilizare 20:12 2

Materiale Compozite

Embed Size (px)

Text of Materiale Compozite

Page 1: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 1/112

 

2/13/2012

1

Materiale compoziteConf. Dr. Ing. Mircea Nicoară 

Departamentul Ingineria Materialelor și Fabricației Sala 111 SPM,Tel.: 403660, 0722-644975E-mail: [email protected] Web: www.eng.utt.ro./~mnicoara http://groups.yahoo.com/group/cursuri_materiale_UPT/  

20:12 1

 

MATERIALE COMPOZITE Caracterizare Producere

Utilizare

20:12 2

Page 2: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 2/112

 

2/13/2012

2

Cuprins

Introducere Definiții, caracterizare,clasificări, istoric  Aplicații 

Compozite armate cu fibre lungi Definiții, caracterizare  Elemente de armare: tipuri, forme de prezentare,

proprietăți 

Tehnologia de producere a compozitelor cu fibre lungiCompozite cu armare discontinuă Micromecanica materialelor compozite

20:12 3

MATERIALE COMPOZITE

I. Introducere

20:12 4

Page 3: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 3/112

 

2/13/2012

3

Definiţii 

Material compozit (în sens restrîns):Aranjament de fibre (lungi sau scurte)dintr-un material rezistent = ranforsant

Înglobate într-un material cu rezistenţă

mecanică mult mai redusă = matrice

Mai multe definiţii posibile 

Se rezumă practic doar la compozite structurale

Armate cu fibre (Fiber Reinforced Composites) 

20:12 5

Definiţii Materialul compozit structural este format dincomponente distincte şi separate la scarămacroscopică:

 Ranforsant (element de armare) - rezistent şirigid, preia în mare parte sarcinile mecanice

Matrice - continuă, mai puţin rigidă şi rezistentă,asigură interacţiunea cu mediul (rezistenţă lacoroziune, culoare, textură, conductivitate etc.) 

 Uneori datorită interacţiunii chimice dintre matriceşi ranforsant poate apărea o fază intermediarănumită interfaţă sau interfază 

20:12 6

Page 4: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 4/112

 

2/13/2012

4

Definiţii Material compozit (în sens mai larg)

Un material care îndeplineşte simultan 3 condiţii: 

1. Este multifazic

2. Fazele componente sunt distincte la nivelmacroscopic

3. Componentele aparţin unor clase diferite de materiale(metalice, ceramice, polimerice)

Este utilă pentru că include şi compozitele cuparticule sau sandwich dar comportă excepţii 

20:12 7

Definiţii 

Excepţie de la regula 2: Unele compozite cu matrice metalică armate cu particule

sau fibre de dimensiuni microscopice

Nanocompozite: ranforsanţii au dimensiuni nanometrice

Excepţii de la regula 3:Compozitele C-C (fibre C + matrice de C amorf)

20:12 8

Page 5: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 5/112

 

2/13/2012

5

Unele dintre definiţii sunt legate de existenţa unuiefect micromecanic al combinaţiei de faze 

Tranfer de sarcină la compozite cu fibre lungi

Fixarea dizlocaţiilor (dislocation pinning) lacompozite armate cu particule

Alte efecte sinergice (performanţe superioarecomponentelor folosite independent)

Definiţii 

20:12 9

Transferul de sarcină 

Sarcina aplicată matricei  către ranforsant  (care fiind mai rigid preia o mare parte din sarcină) 

Presupune existenţa unei legături suficient deputernice fibră-matrice

(adeziune, existenţa unei interfeţe) 

20:12 10

Page 6: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 6/112

 

2/13/2012

6

Fixarea dizlocaţiilor La compozitele cu matrice metalică (MMC) 

Deformaţia plastică este însoţită de deplasarea dizlocaţiilor  în reţeaua cristalină a matricei metalice 

Dacă deplasarea dizlocaţiilor este împiedicată, tensiuneamecanică necesară deformării este mai mare 

Se produce creşterea proprietăţilor mecanice (limita decurgere, rezistenţa mecanică) 

20:12 11

Fixarea dizlocaţiilor 

Componente necesare:Matrice ductilă (de obicei metalică)

Particule dure de armare: faze intermetalice (durificarea structurală a aliajelor prin

 îmbătrînire) particule ceramice, nanoparticule

20:12 12

Page 7: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 7/112

 

2/13/2012

7

Fixarea dizlocaţiilor Limita de curgere a compozitului este dată detensiunea mecanică necesară unei dizlocaţiipentru ocolirea unei particule (Orowan)

20:12 13

Fixarea dizlocaţiilor 

G – modulul transversal al materialului

 b –  vectorul Burgers (direcţia şi mărimea dizlocaţieidintr-o reţea cristalină) 

 λ – distanţa între particule 

   / bG

20:12 14

Page 8: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 8/112

 

2/13/2012

8

Fixarea dizlocaţiilor Limita de curgere σ

c creşte cu cît distanţa dintre

particule λ  este mai mică 

La aceaşi proporţie volumică de particuledistanţa dintre particule este mai mică dacăparticulele sunt mai fine

Durificarea este mai accentuată cu cît particulelesunt mai fine (de ex.  Nanoparticulele)

20:12 15

Istoric

Arcuri mongole:

Zona comprimată – corn de animal Zona întinsă – lemn Lipite sau legate cu tendoane

Săbii japoneze:  Lame de oțel și fier moale 

20:12 16

Page 9: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 9/112

 

2/13/2012

9

1939-Gordon si De Bryne: - rasina fenolica+fibre de in =GORDONAEROLITE (ca o alternativa la aliajele de Al)

1942-1943- Rasini poliesterice+fibre de sticla=materiale compozite pentru ecranele transparente aleradarelor

1966: fibre de bor; 1968: fibre de carbon; 1972: fibrearamidice; 1976: fibre polietilenice2000: 6o milioane tone compozite se produc pe globApollo-11 (75% din MC); Discovery (87% din MC !)

Istoric

20:12 17

Scopul dezvoltării compozitelor: 

Combinaţie favorabilă a unor proprietăţitipice (antagonice);

Exemplu:tenacitate (ductilitate) –rezistenţă mecanică (duritate) 

 Îmbunătăţirea unei performanţe Exemplu:Rezistenţă mecanică specifică (Rm/ ρ) de valoare mare

Comportamentul la temperaturi ridicate Realizarea unei anumite aplicaţii 

20:12 18

Page 10: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 10/112

 

2/13/2012

10

Scopul dezvoltării compozitelor: Un nou concept:

PROIECTAREA materialului pentru oanumită aplicaţie 

 Alternativ la SELECŢIA materialului

pentru aplicaţii 

20:12 19

PROIECTAREA MATERIALULUI

Materialul este configurat în funcţie de aplicaţie: Proprietăţile finale sunt influenţate de 

RANFORSANT: prin natura, proporţia, poziţionare,configuraţie 

MATRICE: tipul materialului, starea structurală 

Piesa şi materialul sunt realizate în acelaşi timp 

Engl. Material design

20:12 20

Page 11: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 11/112

 

2/13/2012

11

PROIECTAREA MATERIALULUI

Puternică ANIZOTROPIE a materialului: 

Proprietăţile sunt mult diferite în funcţie de direcţie 

Există şi la materialele clasice Exemplu : tabla laminată, sîrma trasă etc. 

Compozite cu fibre lungi: proprietăţile mecanice suntmult mai ridicate pe direcţia fibrelor  

Se bazează pe anizotropia proprietăţilor  

20:12 21

CLASIFICARE

Compozite cu fibre lungi  sau armare continu ă (Continuously  Fiber Reinforced Composites );

Compozite cu armare discontinuă Particule(Particle Reinforced Composites)  Fibre scurte(Short Fiber Reinforced Composites) etc.

Stratificate sau “sandwich”; 

20:12 22

Page 12: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 12/112

 

2/13/2012

12

CLASIFICARE

Compozite cu fibre lungi  sau armare continu ă 

Unidirecţional (fibre monofilare + matrice metalică) 

Multidirecţional (fibre multifilare+matrice

polimerică) 

20:12 23

CLASIFICARECompozite cu fibre lungi  sau armare continu ă 

Unidirecţional  Au STRATURILE orientate pe ACEAȘI direcție 

STRATURI engl. LAMINA (pl. LAMINAE), LAYER sau PLY

Multidirecţional  Au STRATURILE orientate pe direcții DIFERITE 

Se numesc compozite stratificate engl. LAMINATE COMPOSITES

Dacă STRATURILE nu sunt disctincte (nu există o stratificare clară),se numesc BULK COMPOSITES – de ex. compozitele cu particule

20:12 24

Page 13: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 13/112

 

2/13/2012

13

CLASIFICARE

Particule:PoliedriceSfericeDiscuri etc.

Fibre scurte:Aliniate

(anizotropie)

Nealiniate(cvasi-izotropie)(cvasi-izotropia proprietăţilor) 

20:12 25

CLASIFICARE

Compozite stratificate sau “sandwich”; 

20:12 26

Page 14: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 14/112

 

2/13/2012

14

CLASIFICAREDupă natura materialului matricei:

Polimerică 

Metalică 

Ceramică 

20:12 27

Au apărut ca înlocuitori ai aliajelor metaliceuşoare 

Sunt de obicei armate cu fibre lungi(multifilament) sau scurte de natură: Ceramică: sticlă, carbon,Organică: aramide (KEVLAR)

Prezintă o puternică anizotropie:diferenţa de proprietăţi între matrice şi ranforsant

este pronunţată – armare multidirecţională 

Compozite cu matrice polimerică 

20:12 28

Page 15: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 15/112

 

2/13/2012

15

Avantaje: Proprietăţi mecanice (specifice) (Rm/ρ)

 Rezistente la oboseală 

 Disponibile în cantităţi ridicate la costuri reduse 

 Cunoştiinţe de proiectare şi tehnologice bune 

Rezistente la produse folosite în industrie(ulei, grăsimi, lichide hidraulice, vopsele, solvenţi, petrol) 

 Nu corodează 

Compozite cu matrice polimerică 

20:12 29

Dezavantaje:

 Instabilitatea proprietăţilor (îmbătrînesc):matricea polimerică este sensibilă la umiditate,radiaţii, fungi etc.; 

 Sensibilitate la temperaturi mari şi mediicorozive;

Nu preia sarcini transversale:este necesară armarea multidirecţională, ceea ceduce la complicaţii tehnologice şi măreşte costurile. 

Compozite cu matrice polimerică 

20:12 30

Page 16: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 16/112

 

2/13/2012

16

Compozite cu matrice metalică MMC – Metal Matrix CompositesCreşterea proprietăţilor prin armare este mai puţinpronunţată Metale uşoare (Al, Mg, Ti) armate cu particule sau fibre scurte de natură ceramică: bor,carbură de siliciu (SiC), carbură de bor 

(B4C), alumină Al2O3 Titan armat cu fibre lungi de diametre mai mari,de natură ceramică 

20:12 31

Compozite cu matrice metalică 

Ti-5Al-5V/80vol%SiC (fibre monofilament)

20:12 32

Page 17: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 17/112

 

2/13/2012

17

Avantaje: Proprietăţi superioare la temperaturi ridicate;

 Rezistenţă la solicitări transversale pe direcţia fibrelorEste posibilă armarea unidirecţională 

 Rezistenţă bună la coroziune şi stabilitate fizică aproprietăţilor 

Avantaje tehnologice – procesare similară cumateriale clasice (turnare, deformare, aşchiere, sudare)

 Posibilitatea aplicării tratamentelor termice, pentrumodificarea proprietăţilor matricei 

Compozite cu matrice metalică 

20:12 33

Dezavantaje:

Costuri ridicateUtilaje complicate (de natură tehnologică); Cost ridicat al materiilor prime (mai ales la fibre lungi)

 Dificultăţi tehnologice de producere (înglobare, infiltrare, aliniere)

 Experienţă practică limitată Este dificilă impunerea pe piaţă a unei noi clase de materiale:costuri iniţiale mari, conservatorism în ceea ce priveşte concepţia 

Compozite cu matrice metalică 

20:12 34

Page 18: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 18/112

 

2/13/2012

18

 Dezvoltarea lor este incipientă 

Obiectiv principal: reducerea fragilităţii 

 Rezistenţa mecanică şi rigiditatea nu se modificăsemnificativ;

Compozite cu matrice ceramică 

20:12 35

Matrice: oxizi, carburi, nitruri

Ranforsanţi:  Whiskers – fibre scurte, monocristaline SiC,Al2O3, Si3N4 etc.(diam.~1 µm sau mai puţin, lung. 200-300 µm)

Fibre lungi monofilament – ceramica devineflexibilă:

Compozite cu matrice ceramică 

20:12 36

Page 19: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 19/112

 

2/13/2012

19

Avantaje: Proprietăţi superioare la temperaturi foarte ridicate; Rezistenţă foarte ridicată la coroziune şi stabilitatefoarte bună a proprietăţilor; 

Dezavantaje: Costuri; Dificultăţi tehnologice de producere

(metalurgia pulberilor, depunere în vid, reacţiichimice); Insuficiente cunoştiinţe teoretice; 

Compozite cu matrice ceramică 

20:12 37

CLASIFICARE

După tipul procedeului de fabricare 

Artificiale - (cu înglobare);

“In-situ” – prin transformări chimice saustructurale în însăşi intimitateamaterialului

20:12 38

Page 20: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 20/112

 

2/13/2012

20

CLASIFICAREExemple de compozite produse“In-situ”: 

oxidare sau nitrurare internă a unei topiturimetalice (insuflare de gaz: aer, azot,

oxigen)

solidificare dirijată a unui eutectic

20:12 39

 

Aplicațiile

Materialelor compozite

20:12 40

Page 21: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 21/112

 

2/13/2012

21

MATERIALE COMPOZITEAplicaţii:

•Structurale

•Funcţionale 

20:12 41

MATERIALE COMPOZITE

Aplicaţii:

Electronică, Electrotehnică 

•Suporţi pentru plăcii de circuite imprimate •Dulapuri, cofrete•Antene•Căi pentru cabluri •Radiatoare termice

20:12 42

Page 22: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 22/112

 

2/13/2012

22

MATERIALE COMPOZITEAplicaţii:

Construcţii, lucrări publice 

•Cosuri, tubulatură •Cofraje pentru betoane•Piscine•Panouri pentru faţade, profile •Obiecte sanitare

20:12 43

MATERIALE COMPOZITE

Aplicaţii:

Transport rutier

•Componente de caroserie•Arbori de transmisie, blocuri motoare, biele•Rezervoare de carburant•Profile de rezistenţă, suspensii •Cisterne, incinte izoterme

20:12 44

Page 23: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 23/112

 

2/13/2012

23

MATERIALE COMPOZITE

Aplicaţii:Transport rutier

Fuel tank 

Fuel lines 

Mirror housing

Door handles 

20:12 45

MATERIALE COMPOZITEAplicaţii: Transport rutier

20:12 46

Page 24: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 24/112

 

2/13/2012

24

MATERIALE COMPOZITEAplicaţii:

Transport feroviar

•Piese de transmisie•Caroserii de vagoane•Uşi, panouri interioare 

•Căi de ventilaţie 

20:12 47

MATERIALE COMPOZITE

Aplicaţii:

Transport maritim

•Hovercrafts•Ambarcaţiuni uşoare, sportive, şalupe (coca) 

20:12 48

Page 25: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 25/112

 

2/13/2012

25

MATERIALE COMPOZITEAplicaţii:

Transport aerian

•Avioane ultrauşoare •Planoare

•Componente de avioane mari: borduri, derivoare•Palete de helicopter•Discuri de frîne, echipamente de rulare, arbori•Diuze pentru motoare

20:12 49

MATERIALE COMPOZITE

Aplicaţii:

Mecanică generală 

•Angrenaje (roţi, arbori, axe) •Cuzineţi •Braţe de roboţi •Profile portante (platforme off-shore)•Incinte sub presiune

20:12 50

Page 26: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 26/112

 

2/13/2012

26

51

MATERIALE COMPOZITE 

Aviație militară Structura sandwich pentru tehnologia

STEALTH43% din structura lui F-11165% din structura F-22 RAPTOR

71% din structura B-2 

Aplicaţii:

20:12

52

MATERIALE COMPOZITE 

Industria armamentuluiBlindaj reactiv de tipul compozitelor

stratificate (sandwich)

Aplicaţii:

 

Cutii pentru echipamente

sensibile: subacvatice, antisoc20:12

Page 27: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 27/112

 

2/13/2012

27

MATERIALE COMPOZITEAplicaţii:

Sport şi recreere 

•Rachete de tenis•Beţe de pescuit •Schiuri•Trambuline

•Arcuri•Căşti de protecţie •Cadre de bicicletă •Crose de golf •Planşe pentru surf  20:12 53

Produse diverse“Entertaintment industry” 

reception desk

panouri decorative,scaune

MATERIALE COMPOZITE 

Elemente desemnalizare rutieră 

20:12 54

Page 28: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 28/112

 

2/13/2012

28

Aplicaţii biomedicale Concept de dezvoltare:

 Ameliorarea proprietăţilor materialelor clasice : Metalice Polimerice Ceramice

Sinergie pentru crearea de materiale mai

performate

20:12 55

Aplicaţii biomedicale 

Concept:“Proiectarea” de materiale cu anumite proprietăţi

relative la mediul biologicInerteBioactive – interfațălegătură între material șițesutResorbabile

Rezistenţă / Rigiditate similare materialelornaturale – compatibilitate biomecanică

(cf. legii lui Wolff -„„Wolff‟s Law‟‟)20:50 56

Page 29: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 29/112

 

2/13/2012

29

Aplicaţii biomedicale „„Wolff‟s Law‟‟:La modificarea tensiunilor și deformațiilor osul se

remodelează astfel ca tensiunea să se mențină laanumite valori

Consecință:În cazul implanturilor mai rigide , osul este supus unor

sarcini mai reduse

are loc resorbireaSunt preferabile implanturile cu rigiditate similară cu aosului

20:55 57

 

Aplicaţii biomedicale 

Materialele metalice biocompatibileAliaje Co –Cr

Oţeluri inoxidabile Aliaje de titan

Eliberează ioni şi produse de coroziune 

Pentru creşterea biocompatibilităţii : se cuplează cumaterialele ceramice

20:12 58

Page 30: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 30/112

 

2/13/2012

30

Aplicaţii biomedicale 

Polietilenă (PE) Polipropilenă (PP) Poliuretan (PU)Poli-Tetra-Fluoro-Etilenă (PTFE) Poli-Vinil-Clorid (PVC)Poliamide (PA),Poli-Metil Metacrilat (PMMA),Poliacetal

Policarbonat (PC),Poli-Etilen-Tereftalat (PET)Poli-Eter-Eter-Ketonă (PEEK)Polisulfonă (PSU) 

Materialele polimerice biocompatibile - de tip biostabil

Ranforsate pentru creşterea proprietăţilor mecanice: fibre, particule

20:35 59

Aplicaţii biomedicale 

Poli (lactic acid) (PLA)Poli (glicolic acid) (PGA)Poli (e-caprolactonă) (PCL)Poli-hidroxi-butirat (PHB)

Materialele polimerice biocompatibile - de tip biodegradabil

Producerea de “schelete” (scaffolds ) bio-resorbabile pemăsura regenerării țesuturilor 

Ranforsate pentru creşterea proprietăţilor mecanice: fibre, particule

20:39 60

Page 31: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 31/112

 

2/13/2012

31

Aplicaţii biomedicale 

Biocompatibilitate foarte bună -conţin:  Ioni prezenţi în medii fiziologice:Ca 2+, K+, Mg 2+, Na + etc. Ioni cu toxicitate redusă Al 3+, Ti 2+ 

Dintre cele mai folosite pentru legăturăputernică cu ţesuturile biologice (bioactive): alumina, zirconia – fragile 

hidroxiapatita HA (bioactivă) – Ca10(PO4)6(OH)2  şi

TCP (tricalcium phosphate – bioresorbabil ) -Ca3(PO4)2 au rezistenţe

mecanice reduse 

Ceramice biocompatibile (bioceramicele)

Inconvenient major - tenacitate redusă 

Folosite mai ales ca ranforsanți : fibre, particule

20:12 61

Factori care influențeazăperformanțele compozitelor bioactive 

Compozite de uz:

general – primează proprietățile mecanice biomedical - primează biocompatibilitatea 

21:26 62

Mai multe componentecrește probabilitatea reacților adverse cel puțin 1 trebuie să fie bioactiv

Page 32: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 32/112

 

2/13/2012

32

Aplicaţii biomedicale S-au dezvoltat cîteva clase de compoziteDpdv al matricei folosite:

Compozite cu matrice polimerică:Ex: PEEK/Cf (fibre), HDPE/ HAp (particule)

Compozite cu matrice metalică: 

Ex: Ti/HAp, Ti –6Al –4V/HAp.

Compozite cu matrice ceramică:Ex: HA/ol.inoxf, HA/sticlăf

20:12 63

Aplicaţii biomedicale Dpdv al bioactivităţii :

Compozite BIOINERTE  Ex: carbon/Cf, PEEK/Cf

Compozite BIOACTIVE  Ex: Bioglass/ol.inoxf, HA/sticlăf, HDPE/HAp, Ti –6Al –4V/HAp.

Compozite BIORESORBABILE Folosesc matrici din polimeri biodegradabili:

Acid polilactic (PLA=polylactic acid) Acid poliglicolic (PGA=polyglycolic acid) Policaprolactona (PCL=poly e-caprolactone)

Polihidroxibutirat (PHB=polyhydroxybutyrate) 

Ex: PLA/TCP, PHB/TCP(tricalcium phosphate)20:12 64

Page 33: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 33/112

 

3/29/2012

1

MATERIALE COMPOZITEARMATE CU FIBRE LUNGI

COMPOZITE CU ARMARE CONTINUĂ 

13:18 65

MATERIALE COMPOZITEARMATE CU FIBRE LUNGI

Ranforsanţii străbat întreaga lungime sauo porţiune importantă a piesei 

13:18 66

Page 34: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 34/112

 

3/29/2012

2

MATERIALE COMPOZITE

ARMATE CU FIBRE LUNGI

Laminat unidirecţional Anizotropic

Laminat multidirecţional Cvasi –izotropic

13:18 67

 

Efectul fibrelor şi matriceiproprietăţilor

Tip compozitSolicitarea

mecanică Component

dominant

Unidirecţional 

Tracţiune 0°  Fibre

Compresiune 0°  Fibre / MatriceForfecare MatriceTracţiune 90°  Matrice

Multidirecţional 

Tracţiune FibreCompresiune Fibre / MatriceForfecare în

planFibre

Forfecare între

straturi

Matrice13:18 68

Page 35: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 35/112

 

3/29/2012

3

Diagrama de orientare a fibrelor

 

Fibre în direcţiile 0°, 90°, +45°, -45° 

Zona preferenţială 0°: 15-50%,

90°: 10-40%,±45°: 25-75%

Zona anizotropă 0°: 25%,

90°: 25%,±45°: 50%

13:18 69

FIBRE LUNGIForme de prezentare

• Fibre monofilament (pentru compozite cu matrice

metalică) • Roving (mănunchiuri de fibre) • Mat• Prepreg• Pînze ţesute (wowen fabric) (2D, 3D) • Fibre împletite (knitted fabric)• Fibre cusute (stitched fibers)

13:18 70

Page 36: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 36/112

 

3/29/2012

4

FIBRE LUNGI -

Terminologie

Fibră (Fiber ) o entitate de materialavînd una dintre dimensiuni mult maimare decît celelalte.

Se defineşte un raport l/d de obicei mai

mare de 100

13:18 71

FIBRE LUNGI -Terminologie

Filament (filament) cea mai micăunitate de material fibros.La fibrele monofilament este sinonim cu

fibra

13:18 72

Page 37: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 37/112

 

3/29/2012

5

FIBRE LUNGI -

TerminologieMănunchi

engl. strand   – pentru fibre de sticlă engl. tow - pentru fibre de carbon)

un număr de fibre grupate cu axele paralelede obicei nerăsucite 

13:18 73

FIBRE LUNGI -Terminologie

Mat

Produs format dinfibre scurte saufibre lungi,

orientate sau nu,menţinute împreună sub formă de pînză,

prin formă sau

cu ajutorul unui adeziv13:18 74

Page 38: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 38/112

 

3/29/2012

6

FIBRE LUNGI -

Terminologie

Mat din fibre de sticlă 13:18 75

FIBRE LUNGI -Terminologie

Roving (stratifil)

meşă sau mănunchi îngust şi lung de

fibre, care este de regulă tras sub formăde benzi cu fibre paralele; de obicei sefoloseşte pentru: Ţesere Pultruziune (asemănătoare extrudării) 

Realizarea prin tăiere a fibrelor scurte  Înfăşurare (fillament winding)

13:18 76

Page 39: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 39/112

 

3/29/2012

7

FIBRE LUNGI -

Terminologie

Roving (stratifil)13:18 77

ROVINGSemifabricate sub formă de mănunchiuri de fibre tow,

strand  (de obicei nerăsucite) • Diametrul fibrei 5- 30 μm

•Pînă la 1000 de fibre în mănunchi Avantaje:• Sunt de obicei cele mai ieftine

Dezavantaj:• Prezintă dificultăţi în utilizare(realizarea poziţionării în timpul producerii compozitului) 

13:18 78

Page 40: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 40/112

 

3/29/2012

8

ROVING

Folosite la producerea prin: pultruziune  înfăşurare (fillament winding) 

În ultimul timp au apărut mănunchiuripreimpregnate pregtow 

13:18 79

PREPREG folii subţiri de fibre

 uniaxiale poziţionate paralel una faţă de cealaltă 

 biaxiale sub formă de ţesătură 

 preimpregnate cu polimerul folosit ca matrice.

 se livrează în benzi continue de pînă la 2 m lăţime 

De obicei pentru rășinitermodurificabile  – recent și

termoplaste

13:18 80

Page 41: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 41/112

 

3/29/2012

9

PREPREG

Flexibilitate: Geometria semifabricatului poate fi uşor configurată  Determinarea grosimii se poate face prin adăugarea sau îndepărtarea de straturi  Proporţii volumice de fibre Vf de pînă la 0,6 – 0,65 (la celeuniaxiale)

 Se pretează la croirea computerizată (rapiditate, reduceredeşeuri) 

Avantaje:

13:18 81

PREPREG

Limitări şi dezavantaje: 

Uniaxiale:

pot fi aşezate doar pe suprafeţe cu curburi simple(eventual tăiate în benzi înguste) 

Biaxiale:

se pot manevra mai uşor dar pot fi modelate maigreu datorită grosimii mai mari Vf p.l. 0,55

13:18 82

Page 42: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 42/112

 

3/29/2012

10

PREPREG

Fiind livrate cu polimerul nepolimerizat saudoar parţial polimerizat

au o durabilitate limitată: presupune depozitarea la temperature scăzute

şi protejarea cu folii de material plastic 

Costuri mai mari legate depreimpregnare, păstrare şi manevrare 

Limitări şi dezavantaje: 

13:18 83

PREPREG

Utilizare

Pentru formarea compozitelor

în forme unilaterale sub vid

uneori  pentru presarea în matriţe bilaterale 

13:18 84

Page 43: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 43/112

 

3/29/2012

11

Materiale textileSuprafețe textile = fabric  Țesute (woven)  Împletite (braided) Tricotate (knitted) Cusute (stitched)

13:18 85

PÎNZE ŢESUTE 

Engl. woven fabric

nu se deşiră atunci cînd sunt manevrate sunt indicate pentru suprafeţe mari 

Avantaj

Dezavantaj

Datorită fibrele sunt deplasate de la direcţiile rectilinii planeitate redusă micromecanică mai puţin favorabilă 

13:18 86

Page 44: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 44/112

 

3/29/2012

12

PÎNZE ŢESUTE 

Război de ţesut 13:18 87

PÎNZE ŢESUTE 

Compoziţii disponibile de fibre

Densităţi de suprafaţă 100 - 4500 g/m2

Grosime de 0,1–5,0 mm

 Sticlă  Aramide Carbon

HibridePentru fiecare strat

13:18 88

Page 45: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 45/112

 

3/29/2012

13

PÎNZE ŢESUTE 

Diferite tipuri de ţesături 

Densităţi de suprafaţă 100 - 4500 g/m2

Grosime de 0,1–5,0 mm

 Simplă (Plain)  Twill (Sergée) Satin

Pentru fiecare strat

13:18 89

PÎNZE ŢESUTE 

Simplă (Plain) 

Urzeală (warp)

B  ă   t    ă   t    ur  ă  

 ( w ef   t  ) 

 Cea mai rezistentă lamanevrare Cea mai puţin plană  Cele mai mari curburi alefibrelor Proprietăţile mecanicecele mai reduse

fiecare fir de bătătură trece alternativ• peste 1 fir de urzeală• apoi sub 1 alt fir

13:18 90

Page 46: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 46/112

 

3/29/2012

14

PÎNZE ŢESUTE 

Twill (Sergée)

Urzeală 

B  ă   t    ă  

 t    ur  ă  

  Curburi mai reduseale fibrelor Planeitate mai bună  Proprietăţile mecanicemai bune

fiecare fir de bătătură trece alternativ• peste 2 fire de urzeală• apoi sub alte 2 fire

13:18 91

PÎNZE ŢESUTE 

Satin

Urzeală 

B  ă   t    ă   t    ur  ă  

Cele mai redusecurburi ale fibrelor Planeitatea cea maibună  Proprietăţile mecanicecele mai bune Se destramă mai uşor 

fiecare fir de bătătură trece alternativ• pe dedesubtul a 3 fire de urzeală(satin de 4) sau a 7 (satin de 8)• apoi deasupra a 1 fir

13:18 92

Page 47: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 47/112

 

3/29/2012

15

Fibre ŢESUTE

tridimensional

13:18 93

Fibre ŢESUTE tridimensional 

Rotor de turbină 13:18 94

Page 48: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 48/112

 

3/29/2012

16

Fibre tricotate

Tricotarea este realizată prin împletirea înochiuri a unor mănunchiuri de fibre 

(engl. knitted fabric)

13:18 95

Fibre tricotate

Ramă pentru geam (aeronautică) 

Tricotaj multistrat

13:18 96

Page 49: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 49/112

 

3/29/2012

17

Fibre împletiteEngl. braided 

 Încrucișarea a 3 sau mai multemănunchiuri pentru a produce unranforsaj tubular cu fibre la ±45° față deaxa principală a tubului 

13:18 97

Fibre cusute (stitched)

13:18 98

Page 50: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 50/112

 

3/29/2012

18

Fibre de armare

Cele mai uzuale Sticlă 

Aramide

Carbon

Polietilenă  Ceramice: B, B-SiC, Al2O3, SiC, B4C, AlN etc.

13:18 99

Principii ale utilizării fibrelor 

Teoria ruperii a lui Alan Griffith (1920)

 A studiat rezistența tijelor și fibrelor de sticlă Cînd diametrul scade ~10 µm → Rm↑↑ 

Există Rcritic pentru propagarea unei fisuriPentru fisuri mici Rcritic ↑↑ Fibrele subțiri vor avea fisuri mai mici Scade probabilitatea de producere a unuidefect

13:18 100

Page 51: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 51/112

 

3/29/2012

19

Proprietăţile compozitelor armate cu fibre 

13:18 101

Proprietăţi comparative Fibre uzuale

13:18 102

Page 52: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 52/112

 

3/29/2012

20

Principalele tipuri de fibrecarbonsticlă aramide ex. Kevlar, Twaron

polietilenă  ex. Dyneema, Spectra

Ceramice: B, B-SiC, Al2O3, SiC, B4C, AlN etc.naturale in, cînepă, iută, kenaf (Hibiscus cannabinus ),

sisal (Agave sisalana )13:18 103

COMPOZIŢIE 50-60 % SiO2 + oxizi (Al2O3, B2O3, CaO, MgO etc.) 

FIBRE ANORGANICE

Fibre de sticlă 

PROPRIETĂŢI • Amorfe• Izotrope 

13:18 104

Page 53: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 53/112

 

3/29/2012

21

FIBRE ANORGANICE

Fibre de sticlă 

Producere: topire + ejectarea topiturii

Diametru:  pînă la 10 µm

Tipuri: •Tip E (Electrical glass)•Tip C (Chemical glass) şi E-CR (Electrical-Corrosion Resistent glass)•Tip AR (Alkali Resistent glass)

•Tip S (Strength glass)•Tip R•Tip T (“Texxes”) 

13:18 105

FIBRE ANORGANICE

Fibre de sticlă 

•Tip E (Electrical glass)

•Uşor de produs •Cost redus•Proprietăţi mecanice bune 

•Sensibile în medii acide sau alcaline 

13:18 106

Page 54: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 54/112

 

3/29/2012

22

FIBRE ANORGANICE

Fibre de sticlă 

Tip C (Chemical glass) şiE-CR (Electrical-Corrosion Resistent glass)

•Rezistente în medii acide•Proprietăţi comparabile cu E glass 

•Preţ mai ridicat 

13:18 107

FIBRE ANORGANICE

Fibre de sticlă 

Tip AR (Alkali Resistent glass)

•Rezistente în medii alcaline•Înlocuitoare ale fibrelor de azbest

•Producere mai dificilă (ZrO2)•Preţ mai ridicat 

13:18 108

Page 55: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 55/112

 

3/29/2012

23

FIBRE ANORGANICE

Fibre de sticlă 

•Rm şi E mai ridicate (industria aeronautică) •Stabilitate termică a proprietăţilor mecanice 

•Producere mai dificilă (dificultăţi de tragere) •Preţ mai ridicat 

Tip S (Strength glass)

13:18 109

FIBRE ANORGANICE

Fibre de sticlă 

Tip R – varietate a sticlei S

•Rm şi E mai ridicate (industria aeronautică) •Stabilitate termică a proprietăţilor mecanice 

•Producere mai dificilă (dificultăţi de tragere) •Preţ mai ridicat 

13:18 110

Page 56: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 56/112

 

3/29/2012

24

EC

ARS

R

Rm/ro

Rm

2200 2400

1700

3900

3100

866 960

630

1566

1245

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

FIBRE ANORGANICE

Fibre de sticlă 

13:18 111

Efectul oxizilorOxid % in E-glass % în S-glass Efect asupra Proprietăților 

SiO2 54 65 Dilatație termică foarte redusă 

Na2O urme urme Dilatație termică ridicată, sensibilitate la umiditate 

K 2O - - Dilatație termică ridicată, sensibilitate la umiditate 

Li2O - - Dilatație termică ridicată, sensibilitate la umiditate 

CaO 17.5 urme Rezistență la apă, acizi, alcalii 

MgO 4.5 10 Rezistență la apă, acizi, alcalii 

B2O3 8.0 urme Dilatație termică redusă 

 Al2O3 14 25 Stabilitate chimică îmbunătățită 

Fe2O3 urme urme Colorare în verde

ZnO - - Stabilitate chimică

PbO - - Densitate și strălucire crescute (transmiterea luminii)și dilatație termică ridicată 

BaO - - Densitate ridicată și stabilitate chimică îmbunătățită 

TiO2 Stabilitate chimică îmbunătățită, mai ales la alcalii 

Page 57: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 57/112

 

3/29/2012

25

FIBRE ANORGANICE

Fibre de sticlă 

DEZAVANTAJ IMPORTANT:tendinţă de distrugere sub influenţa mediului 

Distrugere prin abraziune (frecare): lustruire chimică Coroziune în medii apoase (adîncirea defectelor superficiale)

Coroziunea sub tensiune (efect cumulattensiune + mediu = creştere fisuri) Reducerea Rm în funcţie de temperatură şi durată de menţinere 

13:18 113

FIBRE ANORGANICE

Fibre de sticlă 

Măsuri de protecţie: acoperire (“size”) 

Şi alte efecte funcţionale: • Legarea fibrelor între ele• Lubrifiere• Îmbunătăţirea legăturii cu matricea • Proprietăţi antistatice 

13:18 114

Page 58: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 58/112

 

3/29/2012

26

Probleme legate de utilizareManevrarea poate produce distrugeri Sare – dizlocuirea unor ioni de legătură  Ulei, grăsime –  împiedică aderența 

Reguli de securitate Fibrele comerciale NU trebuie să fie

respirabile (diametru > 5 μm)

13:18 115

FIBRE ANORGANICE

Fibre de cuarţ 

COMPOZIŢIE: 99,99 % SiO2; Diametru 7-14 µm 

PROPRIETĂŢI • Stabilitate termică a proprietăţilor: 1050ºC (1250 ºC )• Rezistenţă la oxidare şi agenţi chimici; • Rezistenţă şoc termic • Rezistenţă la radiaţii • Duritate mare• Stabilitate dimensională • Densitate redusă (2,2 g/cm3)

13:18 116

Page 59: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 59/112

 

3/29/2012

27

FIBRE ANORGANICE

Fibre de cuarţ 

•Preţ ridicat: industria aeronautică, centrale nucleare etc. 

13:18 117

COMPOZIŢIE: >90 % C

Diametru 7-10 µm

 Proprietăţi mecanice ridicate  Stabilitate fizico-chimică (termică, în absenţa oxigenului)  Coeficient de dilatare termică redus 

Fibre de carbon

13:18 118

Page 60: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 60/112

 

3/29/2012

28

Fibre de carbonClasificareCa geometrie:Lungi (continue) sau scurte

Ca structură Cristaline, amorfe, parţial cristaline 

13:18 119

STRUCTURĂ: •Cristalite mici de grafit turbostratic

•Legături: covalente + van der Waals Caracter

anizotropic

FIBRE ANORGANICE

Fibre de carbon

13:18 120

Page 61: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 61/112

 

3/29/2012

29

FIBRE ANORGANICEFibre de carbon

Reţeaua grafitului 

Proprietăţi mecanice ridicate (direcţia fibrei) 

P r  o pr i   e  t   ă  ţ  i  m e  c  a ni   c  e r  e  d  u s  e 

 (   p e r  p e n d i   c  ul   a r 

 p e f  i   b r  ă  )  

13:18 121

FIBRE ANORGANICE

Fibre de carbon

Proprietăţi ridicate  Alinierea cu planele bazale

Anizotropie ridicată 

13:18 122

Page 62: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 62/112

 

3/29/2012

30

FIBRE ANORGANICE

Fibre de carbonÎn funcţie de precursor: • PoliAcriloNitril (PAN)• gudron (PITCH)• Rayon (din gaze)

Sortimente: HS –  high strength

 IM –  intermediate modulus

HM –  high modulus UHM  –  ultra high modulus

XA –  alungire ridicată 

13:18 123

FIBRE ANORGANICE

Fibre de carbon

E (relativ) ρ preţ relativRmA relativ

Exemplu pentru E [GPa]:• HM: axial 380; radial 12• HS: axial 230; radial 20

13:18 124

Page 63: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 63/112

 

3/29/2012

31

FIBRE ANORGANICE

Fibre de carbon – tip PAN

Operaţiunile de producere 

1. Precursorul este nepolimerizat (termorigid)2. Tragere în fire (wet spinning)3. Oxidarea (pentru stabilizare)

• Rearanjare moleculară • Obţinere OxiPAN 

4. Carbonizare – eliminare H2O şi HCN 

3. Grafitizarea (2500ºC)

(HS, VHS, IM)

(HM, UHS)

13:18 125

FIBRE ANORGANICE

Fibre de carbon – tip PANTipul de fibră în funcţie de temperatura de grafitizare 

0

50

100

150

200

250

300

350

1200 1600 2000 2400 2800

Temperatura de grafitizare [°C]

   R  m    [

   G   P  a   ]

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

   E   [   G   P  a   ]

E

RmHMHM

13:18 126

Page 64: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 64/112

 

3/29/2012

32

FIBRE ANORGANICE

Fibre de carbon – tip PITCH

Operaţiunile de producere 

1. Preparare gudron (izotropic – anizotropic)2. Polimerizare (350ºC) –  mezofază (lichid + solid) 3. Extrudare (sub formă de fibre) 

4. Oxidare5. Carbonizare – (2000ºC)6. Grafitizarea – (2900ºC)

Materie primă: gudron (smoală) 

13:18 127

FIBRE ANORGANICE

Fibre de carbon – din gaze 

Se produc la contactul dintre un gaz cu conţinut de carbon: Acetilenă C 2 H 

2

 , etan CH 3

-CH 3

 , metan CH 4

 , gaz natural, benzen C 6  H 6  + H2 se realizează un amestec (CO/CO2 /H2; C2H2) contact cu particule de metal catalizator :Fe, Ni, Cu, Pa etc (10 nm).

Particulele aşezate pe un suport ceramicinert faţă de metal (MgO, SiO2) 

H2 + CO → H20 + C↓ Reacţia de depunere catalitică  C2H2 → H2 + 2C↓ 

13:18 128

Page 65: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 65/112

 

3/29/2012

33

FIBRE ANORGANICE

Fibre de carbon – din gaze 

Particulă de metal catalizator 

Creşterea filamentului 

Filament 

Fibră 

Gaz

carbonic 

Creştere 

catalitică 

Depunere din vapori

(necatalitică) 

Gaz

carbonic 

Gaz

carbonic 

Gaz carbonic 

13:18 129

Producerea fibrelor(nanofibrelor)

prin depunere dinvapori

Materie primă: 

Hidrocarburi gazoase

(CH4; C6H6; C2H2)

 în prezenţa unuicatalizator metalic

Fe, Ni, Co 

13:18 130

Page 66: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 66/112

 

3/29/2012

34

Fibre de carbon: caracteristici E  A Conductoare electriceCoeficient longitudinal de dilatație termică

ușor negativ  Efectul crește odată cu creșterea modulului

FIBRE ANORGANICE

Fibre de carbon – armare pentru compozite Matrice polimerică : producere facilă, temperaturi scăzute deprocesare

o Răşini termodurificabile: epoxidice, fenolice (200°C)o Răşini termoplaste:

o polimide (PI),o polietersulfone (PES),o polietereterketone (PEEK),oPolieterimide (PEI),oPolifenil sulfide (PPS) (300 - 400°C.

o Tratamente superficiale pentru îmbunătăţirea legăturii cumatricea: oxidare (gaze, soluţii, procedee elecrochimice, plasmăetc.) acoperiri, agenţi de umectare 

13:18 132

Page 67: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 67/112

 

3/29/2012

35

FIBRE ANORGANICEFibre de carbon – armare pentru compozite 

Matrice ceramică

(beton, gips, MgO, A12O3, SiC, Si3N4, ZrO2):o Pot conferi conductivitate electrică sau termică o Reduc dilataţia termică o Îmbunătăţesc tenacitatea (tendinţă de smulgere la deformaţie

 plastică) o Împiedică interferenţa electromagnetică (RFI, EMI) 

13:18 133

FIBRE ANORGANICE

Fibre de carbon – armare pentru compozite 

-Matrice metalică:

o Potenţial catodic mai mare decît orice metal, care devine anod şi

formează astfel cu fibra de grafit un cuplu galvanic care duce laoxidarea metalului.o Pentru compozite cu matrice metalică se procedează laacoperirea fibrelor.o Se reduce mult dilataţia termică o De obicei o preformă de fibre cu liant polimeric o Îmbunătăţirea umectării , evitarea reacţiei cu metalul prinacoperiri placare cu Ni, Cu, Ag se produc compuşi intermetalicifragili, acoperire cu pelicule ceramice TiC, SiC, B4C, TiB2, TiN,K2ZrF6, ZrO, acoperire cu carbon amorf 

13:18 134

Page 68: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 68/112

 

3/29/2012

36

FIBRE ANORGANICE

Fibre de carbon – armare pentru compozite 

Matrice de carbon:

o Creşterea rezistenţei mecanice, fibrele avînd textură şi proprietăţi mecanice mult mai mari o Tenacitate: desprinderea fibrelor produce absorbţia de energie (pseudo-plasticitate)o Producere: liquid phase impregnation (LPI), hot isostatic

pressure impregnation carbonization (HIPIC), hot pressing,chemical vapor infiltration (CVI).o Protejare la oxidare: acoperire cu SiC, Si3N4, răşini siliconice 

13:18 135

Fibre de carbon(structură) 

Thornel P-100

13:18 136

Page 69: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 69/112

 

3/29/2012

37

FIBRE ANORGANICE

Fibre de bor 

CVD (Chemical Vapor Deposition: 2BCl3 + 3H2  2B + 6HCl

Depunere în vid

13:18 137

FIBRE ANORGANICE

Fibre de bor 

Operaţiunile de producere 

1. Depunere CVD2. Recoacere3. Tratament superficial (chimic)4. Acoperire SiC ( Borsic) la MMC

Proprietăţi superioare, densitate scăzută, cost ridicat 

13:18 138

Page 70: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 70/112

 

3/29/2012

38

FIBRE ANORGANICE

Fibre din carbură de siliciu 

Proprietăţi superioare, cost ridicat – mai ales pentru MMC

Obţinere:  prin CVD din precursori (similar cu C) – 10-15 µm creşterea de monocristale (whiskers) –  

 proprietăţi excepţionale– 0,1 – 0,5 µm

13:18 139

FIBRE ANORGANICE

Fibre din carbură de siliciu 

CVD –   pe miez de W (reacţie la 900ºC) sau CCH3 + SiCl3  SiC + 3HCl

Acoperire finală cu C 

13:18 140

Page 71: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 71/112

 

3/29/2012

39

FIBRE ANORGANICE

Fibre din alumină 

Proprietăţi ridicate Stabilitate termică pînă la 1300ºC Industria aerospaţială 

Izolatori

FragilitateCost ridicat

PolicristalineÎn amestec cu SiO2

13:18 141

FIBRE ANORGANICE

Fibre metalice 

Metale: Ti, W, Mo, Al, aliaje – diametru 10 – 150 µm

Utilizare restrînsă: densitate mare;eventual combinaţie cu C sau sticlă 

13:18 142

Page 72: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 72/112

 

3/29/2012

40

FIBRE ANORGANICE

Fibre monocristaline 

Proprietăţi excepţionale: • Rm ridicată • Densitate redusă • Stabilitate termică • Rezistenţă la coroziune • Costuri f. mari

Diametru: 1 – 10 µmLungime: 10 – 300 µm

Tipuri: Grafit, Al2O3, SiC, Si3N4, AlN, BeO, Fe, Si –  realizate prin “creştere” 

13:18 143

FIBRE ORGANICE

ARAMIDELE

POLIETILENA

(ARomatic poliAMIDE)

• KEVLAR – Du Pont• TWARON – Akzo• TECHNORA – Teijin

• SPECTRA – Allied Signal• DYNEEMA – Dutch State Mines DSM

13:18 144

Page 73: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 73/112

 

3/29/2012

41

ARAMIDELE

Legături: 

În lanţurile moleculare paralele cu axa fibrei 

În lanţurile moleculare perpendiculare cu axa fibrei 

13:18 145

ARAMIDELE

Caracteristici

• ρ • E• Rm • T > 100ºC• K

•Prelucrabilitate

•Rm (compresiune)

•Higroscopice

•UV

Comportare bună la încovoiere Dilatație termică negativă → piese fară dilatație termică 

13:18 146

Page 74: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 74/112

 

3/29/2012

42

ARAMIDELEMeta-Aramide (m-Aramide)

• Rm↑ 5x față de p-Aramide

Para-Aramide (p-Aramide)

• A↑ 13x față de m-Aramide

13:18 147

POLIETILENA

Caracteristici (similare aramidelor la densități mai mici) 

• ρ • Rm • E• K

Legătură covalentă  între atomii de carbon

• T < 100ºC

Foarte înaltă densitate moleculară - UHMWPE

13:18 148

Denumiri comercialeDyneema (DSM)Spectra (Allied Corporation)

Page 75: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 75/112

 

3/29/2012

43

Comparație fibre Densitate [g/cm3] aramidă (1.44) < carbon (1.6-1.8) < sticlă (2.56)

Rigiditatea fibrei standard sticlă (70 GPa) < aramidă (140 GPa) < carbon

(210 GPa)

Tenacitate carbon (fragile) < sticlă < aramidă (tenace)

FIBRE NATURALE

•Inul•Cînepa•Bumbacul•Iuta•Mătasea •Lemnul

Proprietăţimecanicemodeste

VEGETALE

•Lînă 

ANIMALE

13:18 150

Page 76: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 76/112

 

3/29/2012

44

• Azbestul

MINERALE

FIBRE NATURALE

Cancerigen

Proprietăţiridicate

13:18 151

Densitatea fibrelorTulpină  Frunze Semințe Animal Sintetic

 C  a r  b  o n

A r  a mi   d 

 e 

 S   t   i     c l     ă  

M ă   t    a  s  e 

 C  o  c  o  s 

B  um b  a 

 c 

 S i   s  a l   

A n a n a  s 

I    u t    ă  

 C î     n e   p  ă  

I  n

1500kg/m3

Page 77: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 77/112

 

3/29/2012

45

Rigiditatea fibrelor (E)

 C  a r  b  o n

A r  a mi   d  e 

 S   t   i     c l     ă  

M ă   t    a  s  e 

 C  o  c  o  s 

B  um b  a  c 

 S i   s  a l   

A n a n a  s 

 I    u t    ă  

 C î     n e   p  ă  

I  n

Tulpină 

Frunze 

 Animal

Sintetic100 GPa

Rezistența fibrelor

1 GPa

Tulpină 

Frunze

Semințe 

 Animal

Sintetic

3 GP

 

a

2 GPa

 C  a r  b  o 

n

A r  a mi   d 

 ă  

 S   t   i     c 

l     ă  

M ă   t    a  s 

 e 

 C  o  c  o 

 s .

B  um b  a  c 

 S i   s 

 a l   

A n a n a  s 

I    u t    ă  

 C î     n e   p 

 ă  I  n

Page 78: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 78/112

 

3/29/2012

46

Rigiditate și rezistență specifică 

E sau Rm/densitate i.e. (MN/m2)/(kg/m3) = MN.m/kg

Modul Rezistență 

In 65.8 0.55

Cînepă  46.1 0.61

Iută  39.5 0.57

Sticlă  27.8 1.33

 Aramidă  86.1 1.92

Carbon 109.9 1.40

 Aluminiu 25.5

Avantajele fibrelor naturale“producția de fibre naturale necesită maipuțin de 10 % din energia necesară pentru

producerea de fibre sintetice (aprox. 90GJ/tonă)”, dar.....

JEG van Dam and HL Bos,Consultation on natural fibres:

the environmental impact of hard fibres and jute in non-textile industrial applications ESC-Fibres Consultation no 04/4, Rome, 15-16 December 2004.

Page 79: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 79/112

 

3/29/2012

47

Avantajele fibrelor naturale

..... aceste cifre sunt valabile doar pentrucultivarea iutei (în afara de culegere,topire, decorticare) în ferme mici pebază de muncă manuală și forțăanimală, fără mașini și chimicale 

Probleme de mediuEpuizarea nutrienților din sol/fertilizare 

Competiție din partea buruienilor  /ierbicideCompetiție din partea insectelor  /pesticide

Probleme economiceSubvenții agricoleDependența de vreme Influența pieței / efecte asupra altor domenii 

Avantajele fibrelor naturale 

Page 80: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 80/112

 

3/29/2012

48

Avantajele fibrelor naturaleTehnologia inului:aratsemănat pesticide (de 2x) îngrășăminte N îngrășăminte P/Kierbicide (de 2x)

recoltareCît combustibil se consumă pentru operațiunile de

mecanizare și cîtă energie pentru substanțeleaplicate?

Elemente de armare

avansate din carbon

13:18 160

Page 81: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 81/112

 

3/29/2012

49

Carbon

Carbonul există în mai multe forme alotropice:

Diamant  – fiecareatom este legat de alţi 4atomi într-o configuraţie de tetraedru, formînd oreţea 3D

Grafit  – fiecare atomste legat de alţi 3 într-oconfiguraţie triunghiulară formînd oreţea 2D

Fullerene(buckyball) – molecule mari formateexclusiv din atomi decarbon legaţi sub formătriunghiulară, formîndsferoizi

Nanotub de carbon – fiecareatom este legat într-o configuraţie triunghiulară, formînd cilindrii goi

Nano-sîrme agregate dediamant – forma alotropică ceamai recent descoperită şi materialcel mai dur cunoscut pînă înprezent

13:18 161

Structurananofibrelor

de carbon crescute

din stare de vapori

13:18 162

Page 82: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 82/112

 

3/29/2012

50

 Straturi de grafit (reţea hexagonală de carbon) 

 Împachetate fără îmbinare sub formă de cilindru 

Nanotuburile 

13:18 163

  Diametrul de ordinul nanometrilor Lungimea – de ordinul milimetrilor (deocamdată) 

Raportul lăţime – lungime este foarte mare

Nanotuburile 

6

3

9

1010

10

 L

d  R

13:18 164

Page 83: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 83/112

 

3/29/2012

51

Proprietăţile fizice nu sunt complet lămurite.

Dificultatea constă în faptul că tuburile au o gamăfoarte largă de proprietăţi: Electronice Termice Mecanice

care depind de tipul tubului.

Nanotuburile 

13:18 165

Tuburile sunt:

uşoare flexibilestabile termicinerte chimiccaracter metalic sau de semiconductor  

 în funcţie de torsiunea tubului 

Nanotuburile 

13:18 166

Page 84: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 84/112

 

3/29/2012

52

Tuburile pot fi:

cu un singur perete cilindricSWNTs - single cylindrical wall nanotubes

cu perete cilindric multipluMWNTs - multiple walls nanotubes

Nanotuburile 

13:18 167

Pentru un SWNTs Modulul lui Young ~ 1 TPa = 1012 Pa

Rezistenţa la tracţiune~ 30 GPa = 3000 daN/mm2

Nanotuburile 

13:18 168

Page 85: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 85/112

 

3/29/2012

53

Producereananofibrelor

prin depunere dinvapori

Materie primă: 

Hidrocarburi gazoase

(CH4; C6H6; C2H2)

 în prezenţa unui

catalizator metalicFe, Ni, Co 

13:18 169

Aplicaţii 

Fuel

tank 

Fuel lines 

Mirror housing

Door handles 

13:18 170

Page 86: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 86/112

 

3/29/2012

54

MATERIALE PENTRU

MATRICEMATRICI

ORGANICE MINERALE

Ceramice MetaliceTermodurificabile Termoplastice Elastomeri

•Boruri

•Carburi•Nitruri

Al,Ti,Ni,Cu,MgOl inox,superaliaje

13:18 171

Caracteristici esenţiale ale polimerilor TD şi TP 

Caracteristici generale TP: termoplaste  TD: termodurificabile 

Stare de bază Solidă (pregătit de utilizare:polimerizat) 

Lichid vîscos supus polimerizării 

Depozitarea

materialului de bază  Nelimitată 

Durată limitată (precauţiinecesare) 

Absorbitivitateaelementelor de armare 

Dificilă  Uşoară 

Formare Încălzire (încălzire-topire/ înmuiere +răcire de fixare) 

Încălzire continuă 

Ciclu  Scurt  Mai lung (polimerizare) 

Caracteristici specifice 

Comportare la şoc  Destul de bună  limitată 

Comportare la

temperatură Slabă, cu excepţia noilor TPtermostabile 

 bună 

Reziduuri şi deşeuri  reciclabile  nericiclabile 

Condiţii de punere înoperă  bune + igienice  Emanaţii în cazul metodelor umede (posibile alergii) 13:18 172

Page 87: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 87/112

 

3/29/2012

55

MATRICI POLIMERICERăşini termodurificabile Epoxidice

Poliesterice nesaturate

Vinilesterice

Siliconice

Poliamidice

Polimidice

Fenolice

13:18 173

Răşini termodurificabile Iniţial: sub formă lichidă Durificare prin formare de legături

transversale (cross-linking)Important: Densitatea legăturilor (tehnologia de

polimerizare) Unităţile moleculare care formează lanţurile

polimerice (tipul răşinii) 

13:18 174

Page 88: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 88/112

 

3/29/2012

56

Răşini termodurificabile 

Faţă de termoplaste:

• proprietăţi mecanice similare sausuperioare

dar• sunt mai fragile

13:18 175

Polimerizare: la rece sau tratamenttermic (la formarea compozitului)

Tratament final la temperaturămaximă: stabilitate a proprietăţilor 

Contracţia prin polimerizare sau larăcire poate produce tensiuni reziduale 

Răşini termodurificabile 

13:18 176

Page 89: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 89/112

 

3/29/2012

57

Răşini epoxidice: Contracţii mai reduse Deformaţii mai reduse cu temperatura Se pot utiliza polimerizate parţial în

preimpregnate

Costuri mai ridicate

Răşini termodurificabile 

13:18 177

Răşini termoplaste 

NU au legături transversale între lanţurilemoleculare

Proprietăţi mecanice ridicate datorităunităţilor monomerice şi masei moleculareridicate

Termoplaste amorfe: prezintă tangenţe alelanţurilor moleculare (asemănătoarelegăturilor transversale) 

Încălzire: dispar tangenţele - lichifiere

13:18 178

Page 90: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 90/112

 

3/29/2012

58

Matrici – termoplaste de înaltă performanţă Polieter eter ketonă (PEEK) PolisulfonePolisulfide

PolimidePolipropilenă 

Răşini termoplaste 

13:18 179

Răşini termoplaste 

Proprietăţi 

Ductilitate Variaţia puternică a proprietăţilor cu T  Rezistente la agenţi chimici  Prezintă fluaj – redistribuire tensiuni în

compozit

13:18 180

Page 91: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 91/112

 

3/29/2012

59

Răşini termoplaste 

Problemă tehnologică  În stare topită au vîscozitate ridicată 

13:18 181

AluminiuMagneziu

TitanCuMgNi

De obicei aliaje

MATRICI METALICE

13:18 182

Page 92: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 92/112

 

3/29/2012

60

Caracteristici:DuctileIzotropice (preiau sarcini transversale)Reactive cu oxigenul (probleme

tehnologice)

MATRICI METALICE

13:18 183

MATRICI METALICE

Efectul armării  Creştere rezistenţă mecanică,

rigiditate (mai puţin decît la polimeri)  Ameliorare uzare, dilataţie termică,

fluaj

13:18 184

Page 93: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 93/112

 

3/29/2012

61

MATRICI CERAMICE

Categorii folositeSticle ceramice

Ceramice convenţionale CimenturiSisteme C/C

Obiectiv principal Creşterea tenacităţii şi ductilităţii 

13:18 185

STICLE CERAMICE

Pe bază de aluminosilicaţi sau borosilicaţi 

13:18 186

Page 94: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 94/112

 

3/29/2012

62

(Folosite mai rar)Exemple:SiC, Si3N4, Al2O3, ZrO2

CERAMICE CONVENŢIONALE 

13:18 187

CIMENTURI

Armate cu fibre scurte

Creştere proprietăţi Nu diminuează formabilitatea 

13:18 188

Page 95: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 95/112

 

3/29/2012

63

CARBONSISTEME Carbon/CarbonInfiltrarea cu vapori a unei structuri din

fibre de carbon

13:18 189

TEHNOLOGIA

PRODUCERIICOMPOZITELOR POLIMERICE CU FIBRE

13:18 190

Page 96: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 96/112

 

3/29/2012

64

PROCEDEE DE FORMARE

ELEMENT DE ARMARE RĂŞINĂ 

Impregnare (amestecare)

Aşezare în scula de format 

Compactare

Polimerizare

Extragere

Finisare13:18 191

Operațiuni standard

 

Formarea manuală 

Formarea prin contact – Hand laminationFormarea prin pulverizare - Spray technique

13:18 192

HLU – Hand Lay Upsau

Contact Moulding

Page 97: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 97/112

 

3/29/2012

65

Formarea prin contact

13:18 193

Fibre: sticlă, Kevlar, carbon Matrice: rășini poliesterice, fenolice, epoxidice etc. 

Formarea prin contact

Fibre - plasare pe formă & umectare cu rășină 

Fibre - orice natură și formă: 

Sticlă, aramide, carbon or especially glass Mat, țesături, împletituri, fibre cusute etc. (și combinații) 

Pensule pentru distribuirea rășinii  Tamponare - mat cu fibre scurte Periere - țesături Role pentru eliminarea bulelor de aer

Page 98: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 98/112

 

3/29/2012

66

Formarea prin contact

Formarea trebuie să fie continuă  Fără pauze >24 ore pentru rășini poliesterice Pauze >24 ore – curățire + șlefuire  Rășini epoxidice – strat de protecție împotriva

reacției cu aerul – se îndepărtează la reluareaformării 

Agent demulant:  împiedică lipirea de matriţă 

Gel-coat: răşină poliesterică colorată pentruo suprafaţă netedă sau finisaje speciale 

Avantaje

Experiență îndelungată 

Durată redusă de pregătire afabricației Echipament și scule minimalePot fi folosite materiale relativ ieftineVarietate de furnizori și tipuri dematerialeFlexibilitate a formei și dimensiunilor  

Page 99: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 99/112

 

3/29/2012

67

AvantajeModificările de proiect se fac rapid Cost competitiv la piese individuale și serii scurte Flexibilitate a formei şi dimensiunilor (p.l. 50 m) Proporții de fibre mai mari decît la pulverizare Gamă largă de proprietăți fizico-mecaniceSe pot realiza construcții tip sandwich (miez despumă sau lemn de balsa), se pot îngloba inserții 

Dezavantaje

Reglementări pentru securitatea muncii Costuri legate de tratamentul componentelororganice volatile

Cantitate mare de manoperă Calitatea și variabilitatea dimensională depinde deabilitățile operatorului Potențial de erori la prepararea rășinii Productivitate redusă pentru polimerizarea latemperatura ambiantă 

Page 100: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 100/112

 

3/29/2012

68

DezavantajeRășini cu vîscozitate redusă Greutate moleculară redusă  Volatile. Proprietăți mecanice și termice reduse 

Contracții mari și potențial exoterm   mai ales în zone bogate în rășină, groase 

Scurgerea rășinii pe suprafețele verticale   se adaugă agenți thixotropic i (scăderea viscozității la

agitare)

O singură suprafață finisată Vf / Pori Cantități mari de deșeuri

Formarea prin pulverizare

13:18 200

De obicei fibre scurte (tăiate) 

Page 101: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 101/112

 

3/29/2012

69

Avantajele pulverizării Costuri reduse pentru echipament și scule Materii prime ieftine Fibre continue sub formă de rovingViteze ridicate de depunereManoperă redusă (față de formarea manuală) 

Flexibilitate a pieselor (formă, grosime perete)Potențial pentru automatizare (roboți) 

Dezavantajele pulverizării Probleme de sănătate și securitate a muncii față decompușii organici volatili 

Productivitate redusă la variantele manuale Calitate dependentă de calificarea operatorului Dificultate de evitare a înglobării aerului în piesă Imprecizie dimensională de la o piesă la alta Scule unilaterale (o singură suprafață finisată) Proprietăți fizico-mecanice reduse (Vf, fibre scurte)Proporție ridicată de pierderi de materie primă

pulverizare

Page 102: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 102/112

 

3/29/2012

70

FORMAREA MATRITA - POANSON

13:18 203

FORMAREA MATRITA - POANSON

Tehnologie:

• Aşezare amestec fibre - matrice;• Presare 1 – 2 bar• Polimerizare la rece sau cald• Serii mijlocii pentru auto sauaeronautică 

13:18 204

Page 103: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 103/112

 

3/29/2012

71

FORMAREA ÎN VID

13:18 205

Engl. Vacuum bagging

FORMAREA ÎN VID

Tehnologie:• Aşezare semifabricat de fibre preimpregnate; • Aşezare material filtru 

• Folie de etanşare • Vidare: formare, compactare, eliminare bule• Surplusul de răşină absorbit de materialfiltru• Polmerizare: etuvă, autoclave (p.l. 7 bar),iradiere cu electroni sau raze X.

13:18 206

Page 104: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 104/112

 

3/29/2012

72

FORMAREA ÎN VIDPolimerizare prin iradiere

13:18 207

AvantajeFață de formarea manuală  Vf, pori 

Umectare fibre mai bună (presiune,curgererășină) 

Reținere compuși organici volatili  Se pot obține curburi complexe  Rm, E (Vf)

Page 105: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 105/112

 

3/29/2012

73

Dezavantaje

Față de formarea manuală Cerințe superioare de calificare  La piese mari – folii îmbinate Sculele trebuie să fie etanșe  Costuri mari la echipamente și consumabile  Vidul poate extrage componentele volatile din

rășini  Consumabilele să fie compatibile cu rășinile 

Presiunile de consolidare limitate la 1 atm

FORMAREA PRIN INJECTARE

13:18 210

RTM - Resin Transfer Molding

Variantă VARTM – Vacuum Assited Resin Transfer Molding

Page 106: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 106/112

 

3/29/2012

74

FORMAREA PRIN INJECTARETehnologie:• Aşezare semifabricat de fibre teşutesau împletite între matriţă şi miez ; • Injectare răşină (poliester saufenolică) la presiune joasă • Polimerizare (rece sau cald)

13:18 211

INJECTARE DE PREIMPREGNATE

Matrice termodurificabilă 

13:18 212

Page 107: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 107/112

 

3/29/2012

75

INJECTARE DE PREIMPREGNATE

Matrice termoplastă 

13:18 213

INJECTARE DE SPUMĂ Obţinere de poliuretan armat cu fibră de sticlă 

13:18 214

Page 108: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 108/112

 

3/29/2012

76

INJECTARE DE SPUMĂ Obţinere de poliuretan armat cu fibră de sticlă 

• Se pretează şi la dimensiuni mari • Proprietăţi mecanice bune • Stabilitate dimensională bună• Calitate bună a suprafeţelor 

13:18 215

FORMAREA CENTRIFUGALĂ 

13:18 216

Page 109: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 109/112

 

3/29/2012

77

FORMAREA CENTRIFUGALĂ 

• Repartiţie omogenă a răşinei • Extragerea se face după contracţiarăşinei poliesterice • Calitate bună a suprafeţelor 

13:18 217

ÎNFĂŞURAREAFILAMENTELOR

Obţinerea continuă a tuburilor 

13:18 218

Page 110: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 110/112

 

3/29/2012

78

ÎNFĂŞURAREA FILAMENTELOR 

13:18 219

ÎNFĂŞURAREA FILAMENTELOR • Pentru recipiente sub presiune• Se realizează pe mandrine demontabile 

• Ulterior înfăşurării – polimerizare în etuvă sauautoclavă • Proporţie ridicată de armare (p.l. 85%) 

13:18 220

Page 111: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 111/112

 

3/29/2012

79

FORMAREA PLĂCILOR 

13:18 221

SMC – Sheet Moulding Compound

FORMAREA PROFILELORPultruziune

13:18 222

Page 112: Materiale Compozite

5/16/2018 Materiale Compozite - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/materiale-compozite-55ab57cb20a86 112/112

 

3/29/2012

FORMAREA PRIN PRESARENumai pentru matrice termoplastă 

13:18 223

Organizarea fluxului tehnologic – Clagi Biled

Constructie modelConstructie matriteRemedieri matrite

verificare

 Aplicare agent decofrant

 Aplicare gelcoat

Stratificare

Decofrare

 Verificare

ChituireSlefuire Vopsire

Pregatiresuprafata in

gelcoat.

MontajLivrare client

13:18 224