76200662 Materiale Compozite Referat

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 76200662 Materiale Compozite Referat

 • 7/23/2019 Documents.tips 76200662 Materiale Compozite Referat

  1/21

  Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din IasiFacultatea de Constructii si Instalatii

  Materiale si elementecompozite pentruInstalatii

  REFERAT- APLICATII A MATERIALELORCOMPOZITE ARMATE FIBRE

  - CALCULUL CARACTERISTICILORELASTICE

 • 7/23/2019 Documents.tips 76200662 Materiale Compozite Referat

  2/21

  Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din IasiFacultatea de Constructii si Instalatii

  Con!"r!Ing# $e%an &iliana Masterand#Friptuleac Mihail

  '()*

  )! I+TR,"UCERE

  Materialele compozite .roase au ost olositepentru prima oara in cantitati relativ mici in domeniul

  aviatiei militare in anii )/*( iar dupa )/0( a inceput sae olosita si in aviatia civila! "e%a in anul )/1(materialele compozite erau olosite de catre producatoride avioane comerciale pentru o varietate de elementeale avionului precum aripi2 derive si sta.ilizatoare! Totusia.ia in ultimele generatii de avione au inceputmaterialele compozite sa e olosite in structuraprincipala! Air.us A31( are aripile create integral din

  materiale compozite lucru care-l a%uta sa economiseasca)04 mai mult com.usti.il decat orice alt avion dinaceiasi categorie!

  '!MATERIA&E C,M5,6ITE

  a7"enitie

  Un material compozit reprezinta o com.ina8ie 9ntredou: sau mai multe materiale dierite din punct devedere chimic2 cu o intera8: 9ntre ele! Materialeleconstituente 9;i men8in identitatea separat:

 • 7/23/2019 Documents.tips 76200662 Materiale Compozite Referat

  3/21

  Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din IasiFacultatea de Constructii si Instalatii

  Armatura reprezint: aza discontinu:2 distri.uit: uniorm9n 9ntregul volum al matricei!

  Fi.rele sunt elementul care coner: ansam.luluicaracteristicile de rezisten8: la solicit:ri! >n compara8iecu matricea2 eortul care poate preluat este netsuperior2 9n timp ce alungirea corespunz:toare esteredus:! Matricea prezint: o alungire ;i o rezilien8: larupere mult mai mari2 care asigur: c: .rele se rup

  9nainte ca matricea s: cedeze! Tre.uie insa su.liniat

  aptul c: materialul compozit este un ansam.lu unitar2 9ncare cele dou: aze ac8ioneaz: 9mpreun:!

  .7Clasicare

  Considerate glo.al2 principalele categorii de compozitearmate cu .re sunt urm:toarele #

  )! Compozite cu matrice polimeric: ? de o.iceisunt r:;ini termorigide

 • 7/23/2019 Documents.tips 76200662 Materiale Compozite Referat

  4/21

  Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din IasiFacultatea de Constructii si Instalatii

  unor superalia%e! "ezavanta%ul acestora este c: augreut:8i specice mari2 duc=nd la cre;terea masivit:8ii

  structurii nale!

  3! Compozite cu matrice ceramic: ? au ostdezvoltate 9n mod special pentru aplica8iile cutemperaturi oarte ridicate de lucru

 • 7/23/2019 Documents.tips 76200662 Materiale Compozite Referat

  5/21

  Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din IasiFacultatea de Constructii si Instalatii

  3!5R,CEBU& "E FA$RICARE

  5roducatori din industria aerospatiala olosesc

  masini care adauga straturi de compoziti de car.onlaminati2 care au o rasina [email protected] pre-integrata! Rasinatre.uie conservata lucru acut de masini prin aplicareaunor temperaturi ridicate stivelor2 ormate din straturilede material compozit2 in acelasi timp masinile mai aplicasi o presiune mare asupra piesei pentru a o consolida sia evita ormarea unor spatii goale intre straturi!Aceastametoda prezentata mai sus se mai numeste metoda

  pre-preg si este cea mai olosita insa si oarte scumpa2straturile de material compozit din car.on pre-impregnatcu rasina sunt mult mai scumpe decat materialele in sineiar masinile olosite pentru consolidarea straturilornumite autoclave sunt si ele oarte scumpe si in plusocupa oarte mult spatiu!

 • 7/23/2019 Documents.tips 76200662 Materiale Compozite Referat

  6/21

  Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din IasiFacultatea de Constructii si Instalatii

  Recent ingineria au inceput sa dezvolte un interes

  cat mai mare pentru materiale de tip non-crimp a.ric

 • 7/23/2019 Documents.tips 76200662 Materiale Compozite Referat

  7/21

  Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din IasiFacultatea de Constructii si Instalatii

  .relor de car.on lucru care duce la pierderea rezistenteisi a rigiditatii piesei de aceea pe tot parcursul prelucrari

  materialului tre.uiesc impuse anumite constrangeristricte in timpul procesului! "e aceea producatoriincearca sa gaseasca un raport rezistentaJgreutate catmai .un si in acelasi timp sa respecte si specicatileproiectantului deoarece materialul nal va pro.a.ilgaurit sau ii se va aplica comutatoare de .enzi pentru adiverge curentul electric provenit de la ulgere si el va nevoit sa-si pastreze proprietatile si in aceste situati!

  !AKA+TALE

  a7 Greutate micaJRezistenta mai mare!

  Materialele compozite

 • 7/23/2019 Documents.tips 76200662 Materiale Compozite Referat

  8/21

  Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din IasiFacultatea de Constructii si Instalatii

  materialele compozite sunt cunoscute pentru imunitatealor la o.oseala! &a metale atunci cand apare o sura

  aceasta se [email protected] si a%unge sa distruga structura darcum la compozite structura este neomogena rezulta casurile nu se pot [email protected] astel ca ingineri pot creadesign-uri care pot suporta mai mult stres!

  H!F,&,BIREA MATERIA&E&,R I+ BTRUCTURA AKI,+U&UI

  5entru a .enecia cat mai mult de proprietatilematerialelor compozite este esential ca .rele de car.onsa e directionate in sensul de [email protected] a stresului! "[email protected]# la decolare2 aterizare si in timpul z.orului aripaavionului se indoaie datorita stresului care apare pesupraata aripei2 pentru a com.ate acest stres ingineriorienteaza *(4 din .re pe supraata aripilor si pelon%eron! In plus aripile sunt supuse si la un stres paralel

  numit stres de orecare de aceea straturile materialsunt orientate la HD! Componentele din interiorul aripiprecum nervurile orienteaza 1(4 din .re la HD2 inacest el directia in care este orientat materialul oeravolum si rezistenta aripi!

  5rin olosirea acestei metode de pozitionare astraturilor ingineri pot controla rezistenta pieselor nale!

  5roducatori au inceput sa dezvolte o metoda numitaaero-elastic tailoring

 • 7/23/2019 Documents.tips 76200662 Materiale Compozite Referat

  9/21

  Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din IasiFacultatea de Constructii si Instalatii

  *! 5R,$&EME "E "EBIG+!

  "esi materialele compozite au cateva proprietatiuimitoare acestea au si anumite deecte pe care ingineritre.uie sa le rezolve precum toleranta la deteriorare sidelaminarea dar una dintre cele mai mari pro.leme oreprezinta plasticitatea! Metalele au o proprietate oarteimportanta2 aceea ca la [email protected] puternice de orte elesuera anumite deormati < se indoaie sau se intind7inainte sa se rupa2 ca rezultat structurile metalice pot

  a.sor.i mici impacturi zilnice < care ormeaza anumiteurme in structura7 dar care modica oarte putinrezistenta de .aza a structuri! 5lasticitatea permite capresiunea [email protected] in anumite zone de stres [email protected] sae distri.uita in regiuni cu zone de stres minimeasigurant sta.ilitatea structuri! In schim. materialelecompozite nu prezinta aceasta proprietate2 la cele maimici impacturi ele tind sa creeze suri in matricea

  materialului lucru care conduce la scadere a rezistenteiin aceea zona2 in plus concentratiile de stres pot producedeectiuni ma%ore in structura!

 • 7/23/2019 Documents.tips 76200662 Materiale Compozite Referat

  10/21

  Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din IasiFacultatea de Constructii si Instalatii

  METODE DE DETERMINARE A CONSTANTELORELASTICE DE MATERIAL

  1. Introducere

  "eoarece st:rile de tensiuni 9nt=lnite 9n practic:sunt [email protected] de variate2 este imposi.il: [email protected]:2 9n ecare caz2 a caracteristicilormecanice ale materialelor! Conorm teoriei st:rilor detensiuni limit:2 o stare de tensiune oarecare se

  echivaleaz:2 pe .aza anumitor criterii2 cu starea detensiune cea mai simpl: ;i cea mai u;or de [email protected]# aceea de 9ntindere [email protected]:!

  >ncercarea mecanic: de .az:2 prin care sedetermin: cele mai importante caracteristici mecaniceale materialului2 este 9ncercarea la trac8iune!

  &a materiale metalice2 determinareacaracteristicilor mecanice se ace conorm BR E+ )((('-

  )#'((' Materiale metalice! >ncercarea la trac8iune!5artea )! Metoda de 9ncercare

 • 7/23/2019 Documents.tips 76200662 Materiale Compozite Referat

  11/21

  Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din IasiFacultatea de Constructii si Instalatii

  a%utorul unei ma;ini universale pentru 9ncerc:rimecanice!

  5ornind de la epruveta desc:rcat:2 se aplic:continuu2 progresiv ;i :r: ;ocuri o sarcin: de 9ntindere!"up: ruperea epruvetei se traseaz: cur.a

  caracteristic: a materialului ? independent: dedimensiunile epruvetei ? cu a%utorul valorilor o.8inuteprivind deorma8ia speciic: liniar: P reprezentat: pea.scis: ;i tensiunea nominal: O reprezentat: peordonat: ? gura )!

  P

  l;i O

  F 2unde

  A(

  Sd('

  32)C)*

  C' )'2H*mm

  '

  l( A( Tensiunea de rupere sau rezisten8a la rupere este

  raportul dintre sarcina [email protected]: suportat: de epruvet: ;i

  aria sec8iunii ini8iale a acesteia#

  O r [email protected] [email protected] /'/)20 03/23/+Jmm'A ()'2H*

  "up: ruperea epruvetei2 a;ez=nd cap la cap celedou: .uc:8i ale acesteia ;i m:sur=nd distan8a ultim:

  9ntre repere ncercarea la trac8iune!5artea )! Metoda de 9ncercare

 • 7/23/2019 Documents.tips 76200662 Materiale Compozite Referat

  12/21

  Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din IasiFacu

Search related