of 16 /16
MAT B D-S004 12 MATEMATIKA osnovna razina MATB.04.HR.R.K1.16 MAT O D-S004.indb 1 21.2.2011 11:07:01

MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/10-11-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S004 Matematika 0 1 2 bod 0 1 2 bod 0 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkih odgovora

Embed Size (px)

Text of MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/10-11-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S004...

Page 1: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/10-11-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S004 Matematika 0 1 2 bod 0 1 2 bod 0 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkih odgovora

MAT B D-S004

12

MATEMATIKAosnovna razina

MATB.04.HR.R.K1.16

MAT O D-S004.indb 1 21.2.2011 11:07:01

Page 2: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/10-11-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S004 Matematika 0 1 2 bod 0 1 2 bod 0 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkih odgovora

MAT B D-S004

99

Matematika

Prazn

a st

rani

ca

MAT O D-S004.indb 2 21.2.2011 11:07:01

Page 3: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/10-11-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S004 Matematika 0 1 2 bod 0 1 2 bod 0 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkih odgovora

MAT B D-S004

UPUTE

Pozorno slijedite sve upute.Ne okrećite stranicu i ne rješavajte test dok to ne odobri dežurni nastavnik.Nalijepite identifikacijsku naljepnicu na sve ispitne materijale koje ste dobili u omotnici.Ispit traje 150 minuta bez prekida.Ispred svake skupine zadataka je uputa za njihovo rješavanje.Pozorno ju pročitajte.Za račun rabite list za koncept koji se ne će bodovati.Olovku i gumicu možete rabiti samo na listu za koncept i kod crtanja grafa.Na listu za odgovore i u ispitnoj knjižici pišite isključivo kemijskom olovkom plave ili crne boje.Rabite priloženu knjižicu formula.Kada riješite test, provjerite odgovore.

Želimo Vam puno uspjeha!

Ova ispitna knjižica ima 16 stranica, od toga 2 prazne.

99

Način popunjavanja lista za odgovore

Dobro LošeIspravljanje pogrješnoga unosa

MAT O D-S004.indb 3 21.2.2011 11:07:01

Page 4: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/10-11-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S004 Matematika 0 1 2 bod 0 1 2 bod 0 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkih odgovora

MAT B D-S004

4

A.

B.

C.

D.

Matematika

0�

A.

B.

C.

D.

I. Zadatci višestrukoga izbora

U sljedećim zadatcima između četiriju ponuđenih trebate odabrati jedan odgovor.Odgovore obilježite znakom X i obvezno ih prepišite na list za odgovore plavom ili crnom kemijskom olovkom.U zadatcima od 1. do 12. točan odgovor donosi jedan bod, a u zadatcima od 13. do 16. dva boda.

1. Kojemu intervalu pripada broj 33 3r - ?

A. 0,1.5

B. 1.5,2.5

C. 2.5,3.5

D. 3.5,5

2. Koliko je 2.7% zapisano kao decimalan broj?

A. 0.0027B. 0.027C. 0.27D. 2.7

MAT O D-S004.indb 4 21.2.2011 11:07:01

Page 5: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/10-11-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S004 Matematika 0 1 2 bod 0 1 2 bod 0 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkih odgovora

MAT B D-S004

Matematika

0�

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

3. Za brojeve ,a b vrijedi : 5 : 7a b = . Koliki je broj a ako je 9b = ?

A. 359

B. 112

C. 457

D. 635

4. Zbroj broja i njegove polovice za tri je manji od dvostruke vrijednosti broja. Koji je to broj?

A. 6B. 16C. �0D. �8

5. Kolika je vrijednost funkcije 2 1( ) 10 xf x += za 1x = ?

A. �00B. � 000C. �0 000D. �00 000

MAT O D-S004.indb 5 21.2.2011 11:07:01

Page 6: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/10-11-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S004 Matematika 0 1 2 bod 0 1 2 bod 0 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkih odgovora

MAT B D-S004

6

Matematika

0�

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

6. Obiteljska primanja u mjesecu svibnju iznosila su 8 750 kuna. Mjesečni troškovi režija iznosili su 24% obiteljskih primanja. Za podmirenje preostalih potreba, u mjesecu svibnju, obitelji je potrebno 6 200 kuna. Koliko je kuna preostalo obitelji?

A. ��0 knB. 4�0 knC. 650 knD. 8�0 kn

8. Kolika je vrijednost nepoznanice x u sustavu jednadžbi 10 2 4 0

2 7 0y x

y x− + =

+ + =?

A. –3B. –2C. 1D. 3

7. Koliki je rezultat umnoška 2 2( 3 1) ( 3 1)− ⋅ + ?

A. 3 1−

B. 3 1+

C. 4

D. 8

MAT O D-S004.indb 6 21.2.2011 11:07:01

Page 7: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/10-11-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S004 Matematika 0 1 2 bod 0 1 2 bod 0 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkih odgovora

MAT B D-S004

Matematika

0�

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

9. Masa vozila bez tereta je 3 000 kilograma. Nakon utovara, teret čini 60% ukupne mase. Koliko posto ukupne mase čini teret nakon što je istovarena trećina tereta?

A. �0% B. 4�% C. �0% D. ��%

10. Ako je r s B Pp + = , čemu je jednako s ?

A. Pr Bp +

B. P Brp

C. Pr Bp −

D. P Brp−

MAT O D-S004.indb 7 21.2.2011 11:07:01

Page 8: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/10-11-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S004 Matematika 0 1 2 bod 0 1 2 bod 0 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkih odgovora

MAT B D-S004

8

A.

B.

C.

D.

Matematika

0�

A.

B.

C.

D.

11. Kolika je najveća vrijednost kvadratne funkcije čiji je graf prikazan na slici?

A. 0B. �C. �D. 6

12. Čemu je jednak izraz 5 2( 2)a − ?

A. 10 54 4a a− +

B. 10 54 4a a+ +

C. 7 54 4a a+ +

D. 7 54 4a a− +

y

x0 1

1

MAT O D-S004.indb 8 21.2.2011 11:07:02

Page 9: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/10-11-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S004 Matematika 0 1 2 bod 0 1 2 bod 0 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkih odgovora

MAT B D-S004

Matematika

0�

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

13. Otac je star 52 godine, a njegovi sinovi 24 i 18 godina. Za koliko će godina otac biti star koliko oba njegova sina zajedno?

A. �B. �C. �0D. ��

14. Za kvadar na slici izračunato je oplošje O, obujam (volumen) V , dijagonala d strane BCGF i prostorna dijagonala D. Što je pogrješno izračunato?

A. 192O = cm� B. 144V = cm�

C. 5d = cmD. 12D = cm

�� cm

� cm

A

D

B

E

H

F

G

4 cm

C

MAT O D-S004.indb 9 21.2.2011 11:07:02

Page 10: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/10-11-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S004 Matematika 0 1 2 bod 0 1 2 bod 0 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkih odgovora

MAT B D-S004

�0

Matematika

0�

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

15. Koji je rezultat oduzimanja 2

2( 2) 31 1

xx x−

−− +

, za 1x ≠ ± ?

A. 11 x−

B. 11x −

C. 11 x+

D. 11x

−+

16. Nad stranicom DC kvadrata ABCD konstruiran je jednakostraničan trokut kao na slici. Kolika je mjera kuta ?

A. 25°B. 30°C. 45° D. 60°

a

E

C

B

D

A

a

MAT O D-S004.indb 10 21.2.2011 11:07:02

Page 11: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/10-11-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S004 Matematika 0 1 2 bod 0 1 2 bod 0 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkih odgovora

MAT B D-S004

��

Matematika

0

1

2

bod

0

1

2

bod

0�

0

1

2

bod

0

1

2

bod

II. Zadatci kratkih odgovora

U sljedećim zadatcima upišite odgovor na predviđeno mjesto plavom ili crnom kemijskom olovkom.Za račun rabite list za koncept.Ne popunjavajte prostor za bodovanje.

17. Izračunajte 5 3 2.423 7

⋅ −

i rezultat zapišite u obliku razlomka. Odgovor: __________________

18. Tomislav je kupio 9 bilježnica. Platio je novčanicom od 50 kn. Prodavačica mu je vratila 28 kn i 40 lipa. Koliko stoji jedna bilježnica? Odgovor: __________________

19. Koliko je vremena prošlo od 11. svibnja 2010. godine u 19 sati i 10 minuta do 12. svibnja 2010. godine u 8 sati? Odgovor: ____________ sati i ____________ minuta

20. U putničkome zrakoplovu ima 108 mjesta. Na svaka dva popunjena mjesta jedno je prazno. Koliko je putnika u zrakoplovu? Odgovor: __________________

MAT O D-S004.indb 11 21.2.2011 11:07:02

Page 12: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/10-11-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S004 Matematika 0 1 2 bod 0 1 2 bod 0 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkih odgovora

MAT B D-S004

��

Matematika

0�

0

1

2

bod

0

1

2

bod

0

1

2

bod

23. Pravac p prolazi točkom (1,1)M i paralelan je s pravcem koji je određen točkama ( 3,4)A − i (5,8)B .

U koordinatnome sustavu nacrtajte pravac p. Napišite jednadžbu pravca p. Odgovor: ____________________________

21. Nazivnik razlomka je za 40 veći od brojnika. Skraćivanjem razlomka dobije se 27

. Odredite broj s kojim je razlomak skraćen. Odgovor: __________________

22. Riješite kvadratnu jednadžbu 2 2 7 6 0x x− + = .

U zapisu rješenja rabite 7 ne računajući njegovu vrijednost.

Odgovor: 1x =__________________, 2x = __________________

x

y

0 1

1

MAT O D-S004.indb 12 21.2.2011 11:07:03

Page 13: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/10-11-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S004 Matematika 0 1 2 bod 0 1 2 bod 0 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkih odgovora

MAT B D-S004

��

Matematika

0�

0

1

2

bod

0

1

2

bod

0

1

2

bod

0

1

2

bod

0

1

2

bod

24. Sljedeća tablica povezuje novčane iznose izražene u US dolarima i kunama. Popunite vrijednosti koje nedostaju.

US DOLAR ($) � ���.�4

KUNA (HRK) 5.7256 � 000

25.1. Riješite jednadžbu 3(2 ) 8x x− = . Odgovor: x =__________________

25.2. Riješite nejednadžbu 5 2 3 1

5 4x x−

− ≤ . Odgovor: __________________

26. Veza između centimetara ( y ) i incha ( x ) dana je formulom 2.54y x= ⋅ .

26.1. Koliko je centimetara 40 incha? Odgovor: __________________ cm

26.2. Koliko je incha 1 cm? Odgovor: __________________ incha

MAT O D-S004.indb 13 21.2.2011 11:07:03

Page 14: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/10-11-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S004 Matematika 0 1 2 bod 0 1 2 bod 0 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkih odgovora

MAT B D-S004

�4

Matematika

0�

0

1 bod

0

1 bod

0

1 bod

27. Oblik igrališta ucrtan je u koordinatni sustav. Koordinate točaka zadane su u metrima.

27.1. Koje koordinate ima točka J ? Odgovor: J (_________,_________)

27.2. Koliko metara iznosi najkraći put od točke N do točke J ? Odgovor: __________________ m

27.3. Kolika je površina dijela igrališta određenoga točkama JMN ? Odgovor: __________________ m�

x

y

0

J

10

10

K

MN

MAT O D-S004.indb 14 21.2.2011 11:07:03

Page 15: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/10-11-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S004 Matematika 0 1 2 bod 0 1 2 bod 0 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkih odgovora

MAT B D-S004

��

Matematika

0�

0

1 bod

0

1 bod

28. Na testu inteligencije svaki točan odgovor vrijedio je 15 bodova, a za netočne odgovore oduzimalo se 5 bodova. Učenik je odgovarao na svih 40 pitanja i osvojio 280 bodova.

28.1. Koliko se najviše bodova moglo osvojiti na testu? Odgovor: __________________

28.2. Na koliko je pitanja učenik točno odgovorio? Odgovor: __________________

MAT O D-S004.indb 15 21.2.2011 11:07:03

Page 16: MATEMATIKA - Državna maturamojamatura.net/doc/matB/10-11-ljeto-matematika-B.pdf · MAT B D-S004 Matematika 0 1 2 bod 0 1 2 bod 0 0 1 2 bod 0 1 2 bod II. Zadatci kratkih odgovora

Matematika

99

Prazn

a st

rani

ca

MAT B D-S004

16

MAT O D-S004.indb 16 21.2.2011 11:07:03