of 16 /16
12 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja POLITIKA I GOSPODARSTVO Ispitna knjižica 2

Ispitna knjižica 2 - ss-adamic.com · Politika i gospodarstvo 0 1 2 bod 0 1 2 bod 28. 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 III. Zadatci dopunjavanja U sljedećim zadatcima dopunite rečenice upisivanjem

  • Author
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ispitna knjižica 2 - ss-adamic.com · Politika i gospodarstvo 0 1 2 bod 0 1 2 bod 28. 0 1 2 bod 0...

Page 1: Ispitna knjižica 2 - ss-adamic.com · Politika i gospodarstvo 0 1 2 bod 0 1 2 bod 28. 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 III. Zadatci dopunjavanja U sljedećim zadatcima dopunite rečenice upisivanjem

12

Nacionalni centar za vanjskovrednovanje obrazovanja

POLITIKA I GOSPODARSTVOIspitna knjižica 2

Page 2: Ispitna knjižica 2 - ss-adamic.com · Politika i gospodarstvo 0 1 2 bod 0 1 2 bod 28. 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 III. Zadatci dopunjavanja U sljedećim zadatcima dopunite rečenice upisivanjem

99

Politika i gospodarstvo

Prazn

a st

rani

ca

Page 3: Ispitna knjižica 2 - ss-adamic.com · Politika i gospodarstvo 0 1 2 bod 0 1 2 bod 28. 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 III. Zadatci dopunjavanja U sljedećim zadatcima dopunite rečenice upisivanjem

A.

B.

C.

D.

E.

A.

B.

C.

D.

E.

A.

B.

C.

D.

E.

Dobro Loše Ispravljanje pogrješnoga unosa

XX

X

UPUTE

Pozorno slijedite sve upute.Ne okrećite stranicu i ne rješavajte test dok to ne odobri dežurni nastavnik.Nalijepite identifikacijsku naljepnicu na sve ispitne materijale koje ste dobili u omotnici. Ispit traje 90 minuta bez prekida. Zadatci se nalaze u dvjema ispitnim knjižicama. Redoslijed rješavanja birajte sami.Dobro rasporedite vrijeme kako biste mogli riješiti sve zadatke.Ispred svake skupine zadataka je uputa za njihovo rješavanje.Pozorno ju pročitajte.Tijekom pisanja ispita dopušteno je rabiti kemijsku olovku plave ili crne boje. Pišite jasno i čitljivo. Nečitki odgovori bodovat će se s nula (0) bodova.Kada riješite test, provjerite odgovore.

Želimo Vam puno uspjeha!

Način ispunjavanja testa

A.

B.

C.

D.

E.

A.

B.

C.

D.

E.

A.

B.

C.

D.

E.

Dobro Loše Ispravljanje pogrješnoga unosa

XX

X

Način ispunjavanja testa

X

99

Ova ispitna knjižica ima 16 stranica, od toga 5 praznih.

99

Page 4: Ispitna knjižica 2 - ss-adamic.com · Politika i gospodarstvo 0 1 2 bod 0 1 2 bod 28. 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 III. Zadatci dopunjavanja U sljedećim zadatcima dopunite rečenice upisivanjem

Politika i gospodarstvo

0

1

2

bod

0

1

2

bod

0

1

2

bod

0

1

2

bod

02

III. Zadatci dopunjavanja

U sljedećim zadatcima dopunite rečenice upisivanjem pojma koji nedostaje. Odgovore upišite na predviđeno mjesto u ispitnoj knjižici. Ne popunjavajte prostor za bodovanje.

27. Ako se u političkome govoru često ponavljaju određene riječi ili rečenice, sa svrhom širenja ili provjere prihvatljivosti političkih poruka, riječ je o ______________________________________ političkome govoru.

28. Vrhovni zapovjednik oružanih snaga u Republici Hrvatskoj je ______________________________________.

29. U parlamentarnoj monarhiji djelovanje vladara ograničeno je zakonom i djelovanjem

______________________________________.

26. Riječ politika potječe od grčke riječi ______________________________________.

Page 5: Ispitna knjižica 2 - ss-adamic.com · Politika i gospodarstvo 0 1 2 bod 0 1 2 bod 28. 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 III. Zadatci dopunjavanja U sljedećim zadatcima dopunite rečenice upisivanjem

Politika i gospodarstvo

0

1

2

bod

0

1

2

bod

0

1

2

bod

0

1

2

bod

02

0

1

2

bod

30. Zajedničkim predizbornim djelovanjem više političkih stranaka nastaje predizborna ______________________________________.

31. Politički temelj načela moderne demokracije (suverenitet naroda, dioba vlasti,

građanska i ljudska prava) nalazi se u doktrini

______________________________________.

32. Kad je nositelj vlasti u republici cijeli narod, govorimo o

______________________________________ republici.

33. Ukupnost potreba za nekom robom (proizvodima ili uslugama) na određenome tržištu u određeno vrijeme, a određena je kupovnom moći potrošača, željama,

navikama, običajima i drugim elementima naziva se

______________________________________.

34. Ekonomski prostor u kojem se odvija razmjena/kupoprodaja dobara prema određenim zakonitostima i pravilima naziva se

______________________________________.

Page 6: Ispitna knjižica 2 - ss-adamic.com · Politika i gospodarstvo 0 1 2 bod 0 1 2 bod 28. 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 III. Zadatci dopunjavanja U sljedećim zadatcima dopunite rečenice upisivanjem

Politika i gospodarstvo

0

1

2

bod

0

1

2

bod

0

1

2

bod

0

1

2

bod

02

0

1

2

bod

35. U uvjetima potpune konkurencije tržišne cijene kretat će se prema razini na kojoj će količine koje kupci žele kupiti biti jednake količini koju prodavači žele prodati. To je tržišni zakon _______________________ i _______________________.

36. Pozorno pročitajte sljedeći primjer i odredite tržišnu funkciju. Tijekom ljeta potražnja svježega sira i vrhnja na tržnicama veća je u ranim jutarnjim satima, a manja je oko podneva. Ovaj primjer upućuje na ______________________________________ funkciju.

37. Borba protiv monopolističkih poslovnih organizacija koju provodi država u cilju osiguravanja što boljega djelovanja tržnih zakona i poticanja konkurencije

naziva se ______________________________________.

38. Temeljno tijelo dioničkoga društva koje donosi odluke i mora se sastati barem jednom godišnje naziva se ______________________________________.

39. Poduzetnički pothvat može biti uspješan ako je poduzetnik dobro procijenio ______________________________________ budućih potrošača, tj. tržišta.

Page 7: Ispitna knjižica 2 - ss-adamic.com · Politika i gospodarstvo 0 1 2 bod 0 1 2 bod 28. 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 III. Zadatci dopunjavanja U sljedećim zadatcima dopunite rečenice upisivanjem

Politika i gospodarstvo

02

0

1

2

bod

40. Rušenjem Berlinskoga zida 1989. godine dolazi do transformacije komandnoga gospodarstva u ______________________________________ gospodarstvo.

Page 8: Ispitna knjižica 2 - ss-adamic.com · Politika i gospodarstvo 0 1 2 bod 0 1 2 bod 28. 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 III. Zadatci dopunjavanja U sljedećim zadatcima dopunite rečenice upisivanjem

Politika i gospodarstvo

0

1

2

bod

0

1

2

bod

0

1

2

bod

0

1

2

bod

02

IV. Zadatci kratkih odgovora

U sljedećim zadatcima trebate odgovoriti kratkim odgovorom (riječju ili jednostavnom rečenicom). Odgovore upišite na predviđeno mjesto u ispitnoj knjižici.Ne popunjavajte prostor za bodovanje.

41. Što je emotivni politički govor?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

42. Na čemu racionalna vlast temelji svoj legitimitet?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

43. Što je politička stranka?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

44. Navedite tri grane vlasti u demokratskome poretku.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Page 9: Ispitna knjižica 2 - ss-adamic.com · Politika i gospodarstvo 0 1 2 bod 0 1 2 bod 28. 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 III. Zadatci dopunjavanja U sljedećim zadatcima dopunite rečenice upisivanjem

Politika i gospodarstvo

0

1

2

bod

0

1

2

bod

0

1

2

bod

0

1

2

bod

02

0

1

2

bod

45. Tko raspisuje izbore za Hrvatski sabor?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

46. Koja institucija u Republici Hrvatskoj odlučuje o promjeni granica?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

47. Koliko sudaca ima Ustavni sud Republike Hrvatske i na koliko se godina biraju suci Ustavnoga suda?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

48. Koja su temeljna prava svih nacionalnih manjina prema Ustavu Republike Hrvatske?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

49. Navedite barem tri političke stranke koje su sudjelovale u političkome životu Hrvatske u 19. stoljeću?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Page 10: Ispitna knjižica 2 - ss-adamic.com · Politika i gospodarstvo 0 1 2 bod 0 1 2 bod 28. 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 III. Zadatci dopunjavanja U sljedećim zadatcima dopunite rečenice upisivanjem

Politika i gospodarstvo

0

1

2

bod

0

1

2

bod

0

1

2

bod

0

1

2

bod

02

0

1

2

bod

50. Koliko se puta godišnje održavaju redovita zasjedanja Hrvatskoga sabora?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

51. Navedite tri generacije ljudskih prava.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

52. Koje su jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

53. Koja su tri temeljna gospodarska pitanja?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

54. Kako se naziva gospodarski sustav u kojem država donosi odluke kao odgovore na gospodarska pitanja za planirano buduće razdoblje?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Page 11: Ispitna knjižica 2 - ss-adamic.com · Politika i gospodarstvo 0 1 2 bod 0 1 2 bod 28. 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 III. Zadatci dopunjavanja U sljedećim zadatcima dopunite rečenice upisivanjem

Politika i gospodarstvo

0

1

2

bod

0

1

2

bod

0

1

2

bod

0

1

2

bod

02

0

1

2

bod

55. Što poduzetnik očekuje upuštajući se u realizaciju poduzetničkoga pothvata?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

56. Kako se naziva proces svestranoga povezivanja svih gospodarskih, kulturnih i političkih zbivanja u suvremenome svijetu čime se „brišu granice” među državama?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

57. Tko snosi sav rizik poslovnoga pothvata?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

58. Koja se ekonomska disciplina bavi prodajom proizvoda i usluga, a zadaća joj je praćenje tržišnih kretanja te utvrđivanje želja kupaca radi održanja razine prodaje i njezina povećanja?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

59. Što karakterizira tranzicijsko razdoblje u Hrvatskoj od 1990. godine do danas u gospodarskome segmentu?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Page 12: Ispitna knjižica 2 - ss-adamic.com · Politika i gospodarstvo 0 1 2 bod 0 1 2 bod 28. 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 III. Zadatci dopunjavanja U sljedećim zadatcima dopunite rečenice upisivanjem

Politika i gospodarstvo

02

0

1

2

bod

60. Kojoj je instituciji odgovorna Vlada Republike Hrvatske?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Page 13: Ispitna knjižica 2 - ss-adamic.com · Politika i gospodarstvo 0 1 2 bod 0 1 2 bod 28. 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 III. Zadatci dopunjavanja U sljedećim zadatcima dopunite rečenice upisivanjem

Politika i gospodarstvo

99

Prazn

a st

rani

ca

Page 14: Ispitna knjižica 2 - ss-adamic.com · Politika i gospodarstvo 0 1 2 bod 0 1 2 bod 28. 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 III. Zadatci dopunjavanja U sljedećim zadatcima dopunite rečenice upisivanjem

Politika i gospodarstvo

99

Prazn

a st

rani

ca

Page 15: Ispitna knjižica 2 - ss-adamic.com · Politika i gospodarstvo 0 1 2 bod 0 1 2 bod 28. 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 III. Zadatci dopunjavanja U sljedećim zadatcima dopunite rečenice upisivanjem

Politika i gospodarstvo

99

Prazn

a st

rani

ca

Page 16: Ispitna knjižica 2 - ss-adamic.com · Politika i gospodarstvo 0 1 2 bod 0 1 2 bod 28. 0 1 2 bod 0 1 2 bod 02 III. Zadatci dopunjavanja U sljedećim zadatcima dopunite rečenice upisivanjem

Politika i gospodarstvo

99

Prazn

a st

rani

ca