of 20 /20
BIO IK-2 D-S005 2 BIOLOGIJA Ispitna knjižica 2 BIO.05.HR.R.K2.20 BIO IK-2 D-S005.indd 1 11.7.2011 13:34:30

Biologija - Državna maturamojamatura.net/doc/bio/10-11-jesen-ii-dio-biologija.pdf · BIO IK-2 D-S005 Biologija 0 1 bod 02 0 1 bod 0 1 bod 0 1 bod III. Zadatci kratkih odgovora i

Embed Size (px)

Text of Biologija - Državna maturamojamatura.net/doc/bio/10-11-jesen-ii-dio-biologija.pdf · BIO IK-2...

 • BIO IK-2 D-S005

  2

  BiologijaIspitna knjiica 2

  BIO.05.HR.R.K2.20

  BIO IK-2 D-S005.indd 1 11.7.2011 13:34:30

 • BIO IK-2 D-S005

  2

  Biologija

  99

  Praz

  na st

  rani

  ca

  BIO IK-2 D-S005.indd 2 11.7.2011 13:34:30

 • BIO IK-2 D-S005

  UPUTE

  Pozorno slijedite sve upute.Ne okreite stranicu i ne rjeavajte test dok to ne odobri deurni nastavnik.Nalijepite identifikacijsku naljepnicu na sve ispitne materijale koje ste dobili u omotnici.Ispit traje 135 minuta bez prekida.Zadatci se nalaze u dvjema ispitnim knjiicama. Redoslijed rjeavanja birajte sami.Dobro rasporedite vrijeme kako biste mogli rijeiti sve zadatke.Ispred svake skupine zadataka je uputa za njihovo rjeavanje.Pozorno ju proitajte.Odgovore treba upisati samo na predvieno mjesto u ovoj knjiici.Piite jasno i itljivo. Neitki odgovori bodovat e se s nula (0) bodova.Tijekom pisanja ispita doputeno je rabiti kemijsku olovku plave ili crne boje.Kada rijeite test, provjerite svoje odgovore.

  elimo Vam puno uspjeha!

  Ova ispitna knjiica ima 20 stranica, od toga 2 prazne.

  99

  Nain popunjavanja lista za odgovore

  Dobro LoeIspravljanje pogrjenoga unosa

  BIO IK-2 D-S005.indd 3 11.7.2011 13:34:30

 • BIO IK-2 D-S005

  Biologija

  0

  1 bod

  02

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  III. Zadatci kratkih odgovora i zadatci dopunjavanja

  U zadatcima kratkih odgovora na postavljena pitanja odgovorite rijeju ili jednostavnom reenicom.U zadatcima dopunjavanja dopunite reenicu ili crte pojmovima ili slovima koja nedostaju.Ne popunjavajte prostor za bodovanje.

  41. Slika prikazuje dio strukture makromolekule.

  41.1. Koju organsku molekulu prikazuje ova slika? Napiite puni naziv molekule. __________________________________________________________

  41.2. Kako se naziva monosaharid oznaen slovom a.? __________________________________________________________

  41.3. Koji su dijelovi susjednih nukleotida istoga lanca meusobno povezani kovalentnom vezom? __________________________________________________________

  41.4. Navedite jednoga od triju znanstvenika koji su meu prvima opisali strukturu makromolekule sa slike. __________________________________________________________

  a.

  BIO IK-2 D-S005.indd 4 11.7.2011 13:34:30

 • BIO IK-2 D-S005

  5

  Biologija

  0

  1 bod

  02

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  42. Slika prikazuje biljnu stanicu.

  42.1. Navedite naziv jedne od triju staninih struktura koju ima biljna, a nema ivotinjska stanica i kojim je slovom oznaena na slici. Naziv strukture: _____________________________________________ Slovo kojim je oznaena na slici: __________

  42.2. Navedite puni naziv stanine strukture koja je na slici oznaena slovom B. __________________________________________________________

  42.3. Koja je uloga staninoga organela koji je na slici oznaen slovom C.? __________________________________________________________

  42.4. Kako se hrani biljka nazvana vilina kosa? __________________________________________________________

  a.

  C.

  j.

  F.

  H.

  B.

  D.

  E.

  g.

  i.

  BIO IK-2 D-S005.indd 5 11.7.2011 13:34:31

 • BIO IK-2 D-S005

  0

  1 bod

  02

  Biologija

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  43. Slika prikazuje pojednostavljenu mejozu I.

  43.1. U kojoj fazi mejoze dolazi do konjugacije (sparivanja) homolognih kromosoma i do krosingovera? Kojim je slovom ta faza oznaena na slici? Faza mejoze: _______________________________________________ Slovo kojim je oznaena na slici: __________

  43.2. Koliko e kromosoma imati stanice koje nastanu na kraju mejoze II. od stanice koja ima 36 kromosoma? __________________________________________________________

  43.3. U kojem se spolnome organu ene dogaa mejoza? __________________________________________________________

  43.4. Koje stanice u stablaica nastaju kao rezultat mejoze? __________________________________________________________

  a.

  B.

  C.

  D.

  BIO IK-2 D-S005.indd 6 11.7.2011 13:34:31

 • BIO IK-2 D-S005

  02

  Biologija

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  44. Slika prikazuje razliite oblike bakterija.

  44.1. Imenujte oblik bakterija koji je na slici oznaen slovom D. __________________________________________________________

  44.2. Koliko e bakterija nastati nakon etiriju uzastopnih dioba jedne bakterije? __________________________________________________________

  44.3. Kojom se laboratorijskom metodom moe utvrditi najbolji nain djelovanja antibiotika na bakterije? __________________________________________________________

  44.4. Kako se naziva postupak kojim se unitavaju svi oblici bakterija na medicinskim instrumentima? __________________________________________________________

  a. B. C. D.

  BIO IK-2 D-S005.indd 7 11.7.2011 13:34:31

 • BIO IK-2 D-S005

  0

  1 bod

  02

  Biologija

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  45. Slika prikazuje izmjenu generacija kod morske salate.

  45.1. Koliko tipova gametofita ima morska salata? __________________________________________________________

  45.2. Koju vrstu plastida ima morska salata? __________________________________________________________

  45.3. Koja alga pridolica smanjuje bioloku raznolikost Jadrana? __________________________________________________________

  45.4. U dijelu obalnoga pojasa primijeene su guste populacije morske salate. Na to ukazuje prisutnost morske salate u tome podruju? __________________________________________________________

  BIO IK-2 D-S005.indd 8 11.7.2011 13:34:31

 • BIO IK-2 D-S005

  9

  Biologija

  0

  1 bod

  02

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  46. Slika prikazuje kloroplast.

  46.1. Kako se naziva struktura u kloroplastu koja je na slici oznaena slovom a.? __________________________________________________________

  46.2. Kako se naziva proces u kojem se molekule vode razgrauju pod utjecajem svjetlosti? __________________________________________________________

  46.3. Kako se naziva dio fotosinteze u kojem se sintetizira glukoza? __________________________________________________________

  46.4. to e se dogoditi s intenzitetom fotosinteze u stakleniku ako se povea koncentracija CO2? __________________________________________________________

  a.

  BIO IK-2 D-S005.indd 9 11.7.2011 13:34:31

 • BIO IK-2 D-S005

  0

  0

  1 bod

  02

  Biologija

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  47. Slika prikazuje kukca.

  47.1. Kako se nazivaju tri osnovna dijela tijela kukca koji su na slici oznaeni slovima a., B. i C.? a. ______________________________ B. ______________________________ C. ______________________________

  47.2. Kako se naziva sustav cjevica s pomou kojih kukci diu? __________________________________________________________

  47.3. Navedite jednu prilagodbu kukaca na kopneni nain ivota. __________________________________________________________

  47.4. Liinka skakavca u razvoju prolazi kroz nepotpunu preobrazbu. Koji stadij (faza) u tome tipu preobrazbe nedostaje u odnosu na potpunu preobrazbu? __________________________________________________________

  a.

  B.

  C.

  BIO IK-2 D-S005.indd 10 11.7.2011 13:34:31

 • BIO IK-2 D-S005

  Biologija

  0

  1 bod

  02

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  48. Na shemi je nedovreni prikaz razina koje rezultiraju izluivanjem spolnih hormona u ene. Dopunite shemu tako da na prazne crte (48.1. i 48.2.) upiete pune nazive odgovarajuih hormona.

  hipotalamus

  faktori za oslobaanje gonadotropnih hormona (FOGTH)

  adenohipofiza

  48.1. __________________________________________________________

  jajnik

  48.2. __________________________________________________________

  48.3. Kako se naziva struktura u jajniku u kojoj sazrijeva jajna stanica? __________________________________________________________

  48.4. Jednom reenicom objasnite zato propadanje utoga tijela u jajniku ima za posljedicu pojavu menstrualnoga krvarenja. __________________________________________________________ __________________________________________________________

  BIO IK-2 D-S005.indd 11 11.7.2011 13:34:31

 • BIO IK-2 D-S005

  2

  Biologija

  0

  1 bod

  02

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  49. Slika prikazuje ivanu stanicu ili neuron.

  49.1. Dijelovima neurona pridruite slova kojima su oznaeni na slici. Dendrit: __________ Akson ili neurit: _______

  49.2. Kako se naziva veza koja je na slici oznaena slovom F.? __________________________________________________________

  49.3. Koji ioni ulaze u stanicu u trenutku podraivanja neurona? __________________________________________________________

  49.4. Navedite primjer jednoga neurotransmitora (neurohormona). __________________________________________________________

  a.

  C.

  D.

  B.

  F.

  E.

  BIO IK-2 D-S005.indd 12 11.7.2011 13:34:32

 • BIO IK-2 D-S005

  Biologija

  0

  1 bod

  02

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  50. Slika prikazuje nefron.

  50.1. U kojem se organu nalaze nefroni? __________________________________________________________

  50.2. Kako se naziva i kojim je slovom oznaen na slici barem jedan dio nefrona u kojem se reapsorbira voda? Naziv: _______________________________________________ Oznaen je slovom: __________

  50.3. Koje molekule iz krvne plazme ne ulaze u sastav filtrata (ne filtriraju se)? __________________________________________________________

  50.4. Navedite jedan sastojak iz mokrae zdravoga ovjeka. __________________________________________________________

  BIO IK-2 D-S005.indd 13 11.7.2011 13:34:32

 • BIO IK-2 D-S005

  Biologija

  0

  1 bod

  02

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  51. Slika prikazuje endokrine lijezde ovjeka.

  51.1. Kojim je slovom na slici oznaena hipofiza? __________

  51.2. Koja endokrina lijezda ima ulogu u razvoju imunolokoga sustava ovjeka i kojim je slovom oznaena na slici? Naziv lijezde: _______________________________________________ Slovo kojim je oznaena na slici:__________

  51.3. Navedite jednu lijezdu koja ima sposobnost endokrinoga i egzokrinoga izluivanja. __________________________________________________________

  51.4. Kako e pretpostavka da je u krvi poviena razina hormona tiroksina utjecati na izluivanje faktora za oslobaanje tireotropnih hormona iz hipotalamusa? __________________________________________________________

  a.

  B.

  C.

  D.

  E.

  F.

  g.

  H.

  BIO IK-2 D-S005.indd 14 11.7.2011 13:34:32

 • BIO IK-2 D-S005

  5

  Biologija

  0

  1 bod

  02

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  52. Slika prikazuje dio procesa sinteze proteina.

  52.1. Niz baza na mRNA je sljedei: AUG AAA CGA GUU. Napiite niz baza na DNA koji je sluio kao kalup za sintezu prikazanoga lanca mRNA. __________________________________________________________

  52.2. Kako se naziva faza sinteze proteina koja se odvija na ribosomima eukariotske stanice i prikazana je na slici? __________________________________________________________

  52.3. Koja je uloga STOP kodona? __________________________________________________________

  52.4. Koliko e aminokiselina imati protein ako mRNA ima 900 baza bez STOP kodona? __________________________________________________________

  BIO IK-2 D-S005.indd 15 11.7.2011 13:34:32

 • BIO IK-2 D-S005

  Biologija

  0

  1 bod

  02

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  53. Slika prikazuje mujaka i enku zeca te jedan par homolognih kromosoma s genima za odreene osobine. Kratka dlaka (D) i pjegavost (G) su dominantne osobine, a duga dlaka (d) i jednobojnost (g) recesivne.

  53.1. Napiite genotip mujaka za navedene osobine. __________________________________________________________

  53.2. Kakav je fenotip enke za navedene osobine? __________________________________________________________

  53.3. Napiite sve mogue genotipove gameta mujaka za duinu dlake i pokrivenost bojom ako se dogodio krosingover kako je prikazano na sljedeoj slici.

  __________________________________________________________

  53.4. U krianju mujaka i enke zeca pratili smo dvije osobine. Kako se naziva takva vrsta krianja?

  __________________________________________________________

  BIO IK-2 D-S005.indd 16 11.7.2011 13:34:32

 • BIO IK-2 D-S005

  Biologija

  02

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  54. Slika prikazuje prednje udove kopnenih kraljenjaka.

  54.1. Kojim su slovima na slici oznaene kosti prednjih udova ptice, imia i kita? Ptica: __________ imi: __________ Kit: _________

  54.2. Kako se nazivaju organi istoga podrijetla, a razliite uloge? __________________________________________________________

  54.3. Navedite jednu osobinu praptice (Arheopteriks) koja svjedoi da ptice potjeu od gmazova. __________________________________________________________

  54.4. Koji su prvi pravi kopneni kraljenjaci? __________________________________________________________

  a.B.

  C.

  BIO IK-2 D-S005.indd 17 11.7.2011 13:34:33

 • BIO IK-2 D-S005

  Biologija

  0

  1 bod

  02

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  55. Slika prikazuje ekoloku termovalenciju za razvitak pastrve.

  55.1. Koja je temperatura najpovoljnija za razvitak pastrve? _________C

  55.2. Oitajte sa slike kolika je brojnost pastrva pri temperaturi od 10 C. __________________________________________________________

  55.3. Kako se naziva najvia vrijednost nekoga abiotikoga imbenika u okviru kojega je mogu ivot neke vrste? __________________________________________________________

  55.4. Koju ulogu u hranidbenim lancima ima pastrva? __________________________________________________________

  BIO IK-2 D-S005.indd 18 11.7.2011 13:34:33

 • BIO IK-2 D-S005

  9

  02

  Biologija

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  0

  1 bod

  56. Uporaba fosilnih goriva je iz dana u dan sve vea. Izgaranjem fosilnih goriva u na se okoli oslobaaju razliite tetne tvari.

  56.1. Koji plin, nastao izgaranjem fosilnih goriva, najvie doprinosi uinku staklenika? __________________________________________________________

  56.2. Navedite jednu negativnu posljedicu djelovanja kiselih kia na biljni svijet. __________________________________________________________

  56.3. Koji plin nastaje iz kisika u gornjim slojevima atmosfere? __________________________________________________________

  56.4. ovjekovim djelovanjem poveava se radioaktivno zraenje u naem okoliu. Koje se molekule u naim stanicama najvjerojatnije mogu otetiti djelovanjem radioaktivnoga zraenja? __________________________________________________________

  BIO IK-2 D-S005.indd 19 11.7.2011 13:34:33

 • BIO IK-2 D-S005

  20

  Biologija

  99

  Praz

  na st

  rani

  ca

  BIO IK-2 D-S005.indd 20 11.7.2011 13:34:33