Click here to load reader

Matematik i förskolan. - hig.diva- 326717/FULLTEXT01.pdf · PDF fileDet språk som används av lärare i förskolan när det pratas om matematik är av intresse, då matematiska

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Matematik i förskolan. - hig.diva- 326717/FULLTEXT01.pdf · PDF fileDet språk...

 • Akademin fr utbildning och ekonomi

  Matematik i frskolan. Fyra lrares uppfattningar av sitt matematikarbete.

  Heln Nilsson Maj 2010

  Examensarbete, 15hp

  Lrarprogrammet Handledare: Kerstin Bckman Examinator: Gran Fransson

 • Nilsson, Helen (2010) Matematik i frskolan. Examensarbete i didaktik.

  Lrarprogrammet. Akademin fr utbildning och ekonomi. Hgskolan i Gvle.

  Sammanfattning

  I samhllet finns det matematik nstan verallt, det finns fr var mnniska ett behov av att

  hlla rkning p ting. S har det varit sen urminnes tider. Lrares olika synstt och

  uppfattningar om matematik r varierande, dock finns lroplanen vars ml skall uppfyllas. I

  regeringens frslag till frtydligande fr matematik en strre framtoning, dr tidig

  introduktion belyses. Frskolan har gtt en lng vandring och frst nu brjar skolans och

  frskolans lroplaner nrma sig varandra och lrandet kan ses som en helhet i det livslnga

  lrandet.

  Denna studie har till syfte att synliggra lrares uppfattningar och medvetenhet om matematik

  i frskolan. Studiens avsikt r ven att belysa vilket matematiskt sprk dessa lrare tillmpar

  sitt arbete.

  Genom observation av lrare i deras arbete och med efterfljande intervjuer har denna studie

  genomfrts. Observationerna och ven intervjuerna har skett utifrn ett lrarperspektiv.

  Resultatet visade p att samtliga lrare hade ett intresse av matematik i frskolan men att det

  fanns olika uppfattningar om hur arbetet kring matematik skulle bedrivas. Det frhllningsstt

  mot matematiken som lrarna hade synliggjordes i observationerna men frmst under

  intervjuerna. Lrarna anser sig ha den kunskap som behvs i arbetet men ngra av dem

  efterlyser ytterligare kunskap i matematik.

  Det som framgick i studien var att flertalet lrare ansg att ett mer avancerat och nyanserat

  sprk i samband med matematik, ven kunde vara till frdel senare under barnens skolgng.

  Men lrarna var dock medvetna om att de inte alltid tillmpade ett svrare sprk i vardagliga

  situationer.

  Nyckelord: Frskolan, lrande, lrares uppfattningar, matematik.

 • Innehllsfrteckning

  1 Inledning ......................................................................................................................................1

  2 Bakgrund......................................................................................................................................3

  2.1 Styrdokumenten ....................................................................................................................5

  3 Vad r matematik? .......................................................................................................................5

  4 Perspektiv ....................................................................................................................................7

  5 Syfte och frgestllning ................................................................................................................9

  6 Metod ........................................................................................................................................ 10

  6.1 Etiska aspekter .................................................................................................................... 11

  7 Resultat ...................................................................................................................................... 11

  7.1.1 Observation 1 ................................................................................................................... 12

  7.1.2 Min analys ........................................................................................................................ 14

  7.2.1 Observation 2 ................................................................................................................... 14

  7.2.2 Min analys ........................................................................................................................ 16

  7.3.1 Intervjuer .......................................................................................................................... 17

  7.3.2 Min analys ........................................................................................................................ 21

  7.4 Sammanfattande resultat .................................................................................................... 22

  8 Diskussion .................................................................................................................................. 23

  8.1 Metoddiskussion.................................................................................................................. 23

  8.2 Resultatdiskussion ............................................................................................................... 24

  8.3Fortsatt forskning ................................................................................................................. 26

  9 Litteraturlista ............................................................................................................................. 27

  Bilaga 1 ......................................................................................................................................... 29

  Bilaga 2 ......................................................................................................................................... 30

 • 1

  1 Inledning

  Nr vi ser omkring i vrt samhlle kan vi upptcka matematik verallt. Anvndning av

  matematik och matematiska begrepp sker utan att vi tnker p det. I urminnes tider har vi

  anvnt oss av rkning, vi rknar, sorterar, mter m.m. Matematiken r vr ldsta vetenskap

  och ven vrldens strsta utbildningsmne samt en viktig del av vr kulturhistoria

  (Emanuelsson 2007). Idag kan matematik urskiljas i nstan allt, om vi bara tnker djupare.

  Nr vatten hlls i ett glas fr vi ett begrepp om volym. Vi rknar och lr oss p s vis om

  antal. Nr vi gr, springer och hoppar, r ven det matematik i form av hastighet, hjd och

  lngd. Vill vi s blir nstan allt till matematik, om vi har en matematisk instllning och ser det

  ur ett matematiskt perspektiv.

  Ahlberg (2000) menar att de stt och den instllning som lraren har till matematiken frgar

  och influerar deras undervisning. Genom att ha en positiv instllning och att d kunna vara

  inspirerande till barnen, ger en positiv start p resan i matematiken. Ahlberg skriver ven att

  lrare kan ha olika synstt p sin egen delaktighet i undervisningen. En del lrare

  problematiserar inte sin egen undervisning, utan tar fr givet hur och vad barnen lr. Medan

  andra stndigt sker kunskaper i litteratur och tar del av forskningsrn. Sjlvklart blir det d

  en skillnad i dessa lrares uppfattningar och synstt p matematiken, vilket ven pverkar de

  elever som undervisas enligt de olika synstten. Ett vanligt begrepp i undervisnings

  sammanhang r den reflekterande lraren. Ett stt att tolka det p r att lraren kommer till

  insikt om sitt eget tankestt. Lrare som frsker se p sin undervisning utifrn barnens

  perspektiv, anpassar och styr lrandet efter det behov som finns. De lrarna ser sin

  undervisning som ngot frnderligt, ngonting som hela tiden ska ses ver och utvecklas, s

  att behov och intressen uppmrksammas s att lrandet blir lustfyllt fr alla.

  Genom att lrare 1 tar tillvara p barns tankar kring matematiska aspekter, kan de ka barnens

  frstelse fr omvrlden. Barnen kommer till insikt och fr en uppfattning om hur och var

  matematiken finns omkring dem i deras vardag.

  Att lra sig innebr fr bde barn och vuxna att skapa mening och

  innebrder av sina erfarenheter(Doverborg 2007 s. 9).

  Matematiken finns verallt omkring oss, det gller bara att gra den synlig och stta in

  matematiken i fr barnen meningsfulla sammanhang s att den blir begriplig dem.

  Matematik r ngonting som det arbetas med i frskolans vardagliga situationer och i rutiner.

  Doverborg (2007) menar att matematiken behver lyftas fram och bli mer synlig fr bde

  lrare, barn, frldrar och andra i frskolan. Genom dokumentation s som fotografering,

  filmning och skapande i material, synliggrs det en frstelse om hur det konkret arbetas med

  1 I texten kommer ordet lrare att anvndas men det inbegriper ven frskollrare samt barnsktare i

  frskolan.

 • 2

  matematiken p frskolan. Barn och vuxna fr p s stt ett begrepp om matematikens olika

  innebrder.

  Ibland talas det om matematik som ett sprk, alla de som kan det matematiska sprket kan tala

  med varandra och bli frstdd utan att man fr den sakens skull talar samma modersml

  (Emanuelsson 2007). Detta bildar en frstelse och en gemenskap ver nationsgrnserna.

  Det sprk som anvnds av lrare i frskolan nr det pratas om matematik r av intresse, d

  matematiska ord och begrepp s som t.ex. kvadrat och addition inte r svrare fr barn att lra

  n ord som mikrovgsugn och mobiltelefon (Emanuelsson 2007). Barn lr sig efter hand om

  vi anvnder oss av det sprk som de senare kommer att mta under sin skolgng. Det blir

  lttare att f in dessa ord frn brjan och inte mta det senare, fr att d kanske anse att

  matematiken knns svr med krngliga ord och begrepp. Hur sm barn mter matematiken

  kan vara avgrande fr hur de kommer att frhlla sig till mnet i fortsttningen (Johnsen

  Hines 2000). Emanuelsson belyser ven han vikten av att hur smbarn fr matematiken

  present

Search related