Click here to load reader

Matematik i förskolan Mathematics in Pre-school

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Matematik i förskolan Mathematics in Pre-school

 • Malm hgskola Lrarutbildning Natur, milj, samhlle

  Examensarbete

  15 hgskolepong

  Matematik i frskolan

  En studie om hur pedagogerna arbetar med matematik

  i frskolan

  Mathematics in Pre-school

  A study about how pedagogy work with mathematics in Pre-school

  Hadia Wanli Lrarexamen 210hp Examinator: Anders Jakobsson

  Matematik och Lrande Handledare: Karin Lagerholm

  Hstterminen 2008

 • 2

 • 3

  Sammanfattning

  Grunden fr utvecklingen av ett barns matematikkunskaper lgger man redan i frskolan. Att

  arbeta med matematik i frskolan r oerhrt viktigt fr att frbereda barnen fr skolan och

  livet. Under min underskning kommer jag drfr att underska p vilket stt

  matematiklrande genomfrs i frskolan samt hur pedagogerna synliggr matematiken i

  frskolan. Under min verksamhetsfrlagda tid (VFT) upptckte jag variation i pedagogernas

  arbetsstt med matematik. Vissa fokuserade mycket p matematik under

  vardagsverksamheten medan andra knappt var engagerade i att lra barnen matematik.

  Min underskning r baserad p intervjuer av sex pedagoger frn tv olika frskolor.

  Resultatet av intervjuerna visade att alla pedagoger var verens om att matematiken i

  frskolan frbereder barnen infr matematiken som kommer framver i skolan och livet. De

  var ven verens om att matematiken finns i alla vardagsrutiner. Vissa pedagoger tyckte att

  man inte behver planera in matematiken i frskolan p samma stt som de gr i skolan, den

  kommer naturligt in i vardagsrutinerna. Dremot var alla pedagoger ense om att pedagogen

  mste vara medveten om matematiken fr att kunna lyfta fram den. Resultatet visade ven att

  ngra pedagoger synliggr matematiken med hjlp av konkreta material, medan andra

  anvnder sig av det matematiska sprket fr att lyfta fram olika matematiska begrepp.

  Nyckelord: Barn, matematik, medvetenhet, pedagog, synliggr

 • 4

  Frord Jag vill tacka de pedagoger som stllt upp p min intervju och drmed bidraget med sina

  teorier och erfarenheter. Jag vill ocks tacka min handledare Karin, utan hennes rd och

  uppmuntran, hade jag inte kunnat genomfra min studie. Ett stort tack riktas ven till mina

  barn fr frstelse under arbetets gng.

  Tack!

 • 5

  Innehllsfrteckning Sammanfattning ...................................................................................................... 3

  Frord ....................................................................................................................... 4

  Innehllsfrteckning ............................................................................................... 5

  1. Inledning .............................................................................................................. 7

  2. Syfte ...................................................................................................................... 7

  2.1 Frgestllningar ................................................................................................ 7

  3. Litteraturgenomgng .......................................................................................... 8

  3.1. Lroplan .......................................................................................................... 8

  3.2. Mte med matematik i frskolan .................................................................... 8

  3.3. Teorier om kunskap och lrande ..................................................................... 9

  3.4. Lekens betydelse i frskolan ........................................................................... 10

  3.5. Matematikens sprk ......................................................................................... 12

  3.6. Pedagogens roll ............................................................................................... 13

  4. Metoder ................................................................................................................ 15

  4.1. Val av metod ................................................................................................... 15

  4.2. Urval ................................................................................................................ 15

  4.3. Tillvgagngsstt intervju .............................................................................. 16

  4.4. Tillvgagngsstt observationer ...................................................................... 17

  4.5. Diskussion av metoder .................................................................................... 17

  4.6. Pilotstudie ........................................................................................................ 18

  4.7. Presentation av pedagogerna ........................................................................... 18

  5. Resultat ................................................................................................................ 20

  5.1. Bearbetning ..................................................................................................... 20

  5.2. Resultat av intervju .......................................................................................... 20

  5.2.1. Matematik i frskolan ............................................................................... 20

  5.2.2. Att synliggra matematiken ...................................................................... 20

  5.2.3. Lek och matematiklrande ....................................................................... 22

  5.2.4. Matematik kommer in naturlig ................................................................. 22

  5.3. Analys av resultatet ......................................................................................... 23

  5.4. Resultat av observationer ................................................................................ 23

  5.4.1. Samling ..................................................................................................... 24

 • 6

  5.4.2. Analys av samling..................................................................................... 24

  5.4.3. Matsituation ............................................................................................. 25

  5.4.4. Analys av matsituation ............................................................................. 25

  5.4.5. Lek ............................................................................................................ 25

  5.4.6. Analys av lek ............................................................................................. 26

  5.5. Bestmmelsen mellan intervjuer och observationer ........................................ 26

  6. Diskussion av resultatet ...................................................................................... 27

  7. Slutsatser .............................................................................................................. 30

  8. Frslag till fortsattforskning .............................................................................. 30

  9. Referenser ............................................................................................................ 31

  10. Bilaga 1 ............................................................................................................... 33

  11. Bilaga 2 ............................................................................................................... 34

 • 7

  1. Inledning

  I vrt tidslge r matematik ndvndigt eftersom allt i dagens lge handlar om matematik. Att

  lsa av diagram och prognoser frn t.ex. vdret, brsen m. m, samt mycket om vr levnadsstil

  krver en matematisk grund. Drfr br vi ka intresset fr matematik hos barn och

  ungdomar och hlla kvar dess vrde inom vrt liv. Fr att vcka barn och ungdomars intresse

  fr matematik r det viktigt att barnen redan i frskolan kommer i kontakt med matematik p

  ett lustfyllt stt.

  Drfr har jag valt att underska hur pedagoger arbetar med matematik i frskolan.

  Det som bland annat vckte mitt intresse fr mnet var min utbildning, som handlar om

  matematik och lrande. Under min verksamhetsfrlagda tid (VFT) upptckte jag variation i

  pedagogernas arbetsstt med matematik. De pedagogerna synliggr matematiken p olika stt

  och att alla hade olika syn p lrandet av matematik i frskolan. Vissa fokuserade mycket p

  matematik under vardagsverksamheten medan andra knappt var engagerade i att lra barnen

  matematik. Detta strkte mitt intresse fr a

Search related