Mangfold og Likeverd

 • View
  65

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mangfold og Likeverd. Barn og kommunikasjon. Gruppe 5: Elisabeth, Marte, Christer og Kenneth. Problemstilling. Hvordan kommuniserer norskspråklige barn og ansatte med fremmedspråklige barn i barnehagen?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Mangfold og Likeverd

 • Mangfold og LikeverdBarn og kommunikasjon

  Gruppe 5: Elisabeth, Marte, Christer og Kenneth

 • ProblemstillingHvordan kommuniserer norsksprklige barn og ansatte med fremmedsprklige barn i barnehagen?

 • Alle barn i barnehagen, uansett alder, kjnn, etnisk bakgrunn og funksjonsniv, m f likeverdige muligheter til delta i meningsfylte aktiviteter i et fellesskap med jevnaldrende. Barnehagens oppdragelse har som ml at barn skal utvikle selvstendighet og trygghet p seg selv som individ og egen personlige og kulturelle identitet. (R06: 27/28)

 • KommunikasjonKulturelle ulikheterSprkforskjellerSttte fra tolk

 • At voksne oppfatter og bekrefter barns uttrykk og samtidig setter ord p deres inntrykk og opplevelser, er av avgjrende betydning for videre utvikling av talesprket. Sprket er personlig og identitetsdannende og nrt knyttet til flelser. Morsmlet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring p mange omrder. Et godt utviklet morsml er en grunnleggende forutsetning for den videre sprklige utviklingen, ogs nr det gjelder skriftsprk og leseforstelse. (R06: 29)

 • Sentrale verdier Holdninger TradisjonerKulturSprkforskjeller

 • Assimilering betyr vre lik. I barnehagene blir de norske barna og barn med ulik bakgrunn sett likt p i fellesskapet. Alle tilpasser seg barnehagen etter deres regler og normer. Flere pedagoger merker at sm barn med etnisk bakgrunn ofte blir integrert i samfunnet slik at de tilpasser seg vr kultur og mister deler av foreldrenes kultur. (Sltten og Larsen: 119)

 • LikeverdMenneskelige faktorerSprk i lek

 • Cirka 6% av alle barn som gr i norske barnehager har andre morsml enn norsk. 58% av alle barn med minoritetsbakgrunn gr i barnehage, mens 72% av barn med majoritetsbakgrunn gr i barnehage. (KRD 2006)

 • Uttale/ talelydsfeil Minoritet og majoritetsbakgrunn Tiltak

 • legge til rette for god sprkutvikling bde i morsmlet og i norsk, er en av de aller viktigste oppgavene barnehagen har overfor minoritetsbarn. (St.meld: 7.3.1)

 • Personalet er viktige som sprklige forbilder. Samtaler, hytlesing og varierte aktiviteter som beskrevet under fagomrdet kommunikasjon, sprk og tekst vil vre viktige sider ved barnehagens innhold. (R06: 29)

 • En forutsetning for at elev og pedagog skal kunne kommunisere om ml og midler er at det finnes et sprk som fungerer som formidler mellom dem. P denne mten blir sprket et viktig grunnlag for kunnskapstilegnelse. For vite hva barna kan og vil m pedagogen lytte til barnas sprkbruk. De m mtes med en sprkbruk som passer for det sprket som de selv bruker. Barnet m etter hvert bli stdig i sitt eget sprk. Deretter kan det bygges en felles plattform mellom pedagog og elev, og sprket kan utvikles. Hvis dette ikke skjer oppstr muligheten for at barna opplever nye kunnskaper som et fremmedsprk. (Vygotsky)

 • I et likeverdig mte oppstr det en villighet til lytte og lre av hverandre, man kan bli en betydningsfull samarbeidspartner, som det blir spennende samtale med. (Gjervan: 11)

  Foreldre med minoritetsbakgrunn ga utrykk for at barnehagen er viktig for at barna skal lre det norske sprket, og for at de skal ha mulighet til leke sammen med andre barn. (Sltten og Larsen: 118/119)

 • Marit GjervanVerbal og non-verbal kommunikasjonMorsmlAndresprksutviklingAnerkjennelseTilretteleggeFlerkulturelt fellesskap

 • KonklusjonHvordan kommuniserer norsksprklige barn og ansatte med fremmedsprklige barn i barnehagen?Ut ifra egne erfaringer ved jobb i barnehagen s har vi sett at barn som ikke snakker norsk sliter med kommunisere med norsksprklige barn og ansatte. De barna blir ofte sittende alene og fr sjelden den samme kontakten som barn og voksne som prater norsk. De forskjellige barnehagene vi har snakket med har valgt legge forskjellig vekt og ressurser p dette temaet. Mens de barnehagene som ikke har opplevd ha barn med fremmedsprk har heller ikke planlagt eller lagt til rette ressurser for dette problemet. Vi har ved dette prosjektet ftt mange ideer om hvordan vi som frskolelrere kan jobbe med fremmedsprklige i barnehagen i form av metoder og ved tilfeller hvor man trenger hjelp av hjelpetjenester (spesial pedagog, morsmlassistent og tolk) Det er mange forskjellige mter lre barn norsk p. Du har spill, sanger og figurer som kan hjelpe barn til bedre norsken sin. Noe som fenger barnet er til stor hjelp for barn som skal lre norsk. Det er ogs gull verdt hvis barnehagen har en tosprklig assistent.

 • Gjervan, M. (2006) Temahefte om sprklig og kulturelt mangfold. Kunnskapsdepartementet, Oslo. Gjervan, M. Andersen, C. E., Bleka, M. (2006) Se mangfold Cappelens akademiske forlag, Oslo. Gjervan, M. (2004) Barnehagefolk Pedagogisk Forum, Oslo. Kunnskapsdepartementet (2006) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Regional og kommunaldepartementet [internett] Tilgjengelig fra:http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd.html?id=504, lest: 04.02.10. St. Melding nr 27 (1999-2000) Barnehagen- til beste for barn og foreldre 7.3.1 Sltten, M. V., Larsen, A. K. (2006) En bok om oppvekst Fagbokforlaget, Bergen. Vygotsky, L. S. [internett] Tilgjengelig fra: http://www2.hihm.no/luhma/Didaktikk/PiagVyg.html lest: 02.02.10