UH-nett Vest: Regionalt samarbeid basert på differensiering og mangfold

 • View
  45

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Forskningssamarbeid i UH-nett Vest: Status, utvikling og perspektiver Sigmund Grønmo Samarbeidsmøte HiB 30. november 2010. UH-nett Vest: Regionalt samarbeid basert på differensiering og mangfold. Institusjonene har ulike komparative fortrinn Institusjonene utfyller hverandre - PowerPoint PPT Presentation

Text of UH-nett Vest: Regionalt samarbeid basert på differensiering og mangfold

 • Forskningssamarbeid i UH-nett Vest:Status, utvikling og perspektiver

  Sigmund Grnmo

  Samarbeidsmte HiB 30. november 2010

 • UH-nett Vest: Regionalt samarbeid basert p differensiering og mangfoldInstitusjonene har ulike komparative fortrinnInstitusjonene utfyller hverandre Bredden i hyere utdanning ivaretasTilgjengeligheten av hyere utdanning styrkesOmfanget av det samlede utdanningstilbudet kerForskerutdanningen og kompetanseutviklingen fr strre regional utbredelseDette gir bredere regionale kunnskaps- og kompetansemiljer Den samlede forskningen styrkesKunnskapsinstitusjonene fr samlet en bredere og strre kontaktflate til samfunns- og nringslivet i hele regionen

 • Utvikling av forskningssamarbeidIdentifisering av eksisterende relasjoner mellom hver av hgskolene og minst en av de tre andre institusjoneneOversikt over forskningsomrder med eksisterende relasjoner mellom to eller flere av institusjoneneUtvelging av de viktigste omrdene med eksisterende relasjonerEtablering av forskningsnettverk p prioriterte omrderrlig forskningssymposiumIncentivmidler: Fra skorn til overrisling

 • Prioriterte forskningsomrderPedagogikk, fagdidaktikk og ledelse i skolenHelse/sosial og omsorgTeknologi med vekt p energi og miljMusikkfaglige aktiviteterIKT og mediaOrganisasjon og ledelse

 • Sttte til forskningsnettverkeneHvert forskningsnettverk: 20% stilling pluss 25.000 til driftTeknologi med vekt p energi og milj: 300.000Musikkfaglige aktiviteter: 300.000IKT og media: 50.000

 • ForskningssymposiumArrangeres rlig i marsNeste symposium 21.-22. mars 2011Mteplass for styrking av eksisterende relasjoner og utvikling av nye relasjonerProgram for drfting av forskningsstrategiske sprsmlMter i forskningsnettverkene

 • Kriterier for tildeling av midler 2010/2011

  1. Midler til forskningssamarbeid i UH-nett Vest skal stimulere til utvikling av forskningssamarbeid mellom HiB, HSF, HSH, HVO og UiB.2. For 2010 kan det skes om midler til: Enkeltprosjekter der dette ansees for tjenelig for satsningsomrdene innen nettverket. Minst tre av institusjonene i UH-nett Vest skal st bak sknadene. Prosjekter p omrder der det allerede er etablert forskningssamarbeid, skal ha prioritet. Prosjekt som fr sttte skal ha hy faglig kvalitet og samfunnsmessig relevans. Sknadene skal vise til relevante kilder for finansiering av et mulig hovedprosjekt.

  Forskningssamarbeid, som ekstra sttte til samarbeid i tilknytting til forskningsprosjekter som har ftt ekstern finansiering fra andre kilder, og hvor tildelte midler skal brukes til trekke en eller flere andre av de samarbeidende institusjonene i UH-nett Vest med i forskningsprosjektet. Det er ingen forutsetning for tildeling av disse midlene at prosjektene ligger innenfor samarbeidsomrdene i UH-nett Vest eller at flere institusjoner er med i forskningsprosjektet i utgangspunktet

 • IncentivmidlerFor 2010/2011 er det satt av inntil 3 mill. kr. til incentivmidler 2 mill. kr. av SAK-midlene 1 mill. kr. av egne midler SAK-midlene fordeles i trd med siste punkt i retningslinjeneEgne midler er forbeholdt sknader under nest siste punkt

 • SAK-midleneNr det gjelder sknader fra prosjekter som allerede har ekstern finansiering, er det ingen betingelser knyttet til omrdet for forskningen, men minst en annen institusjon i UH-nett Vest skal trekkes med i prosjektet.

 • Sknader og tildelinger 2008-2010

 • Strategier for videre samarbeidBringe sammen forskere fra de ulike institusjonene - symposiet som arena Videreutvikle og styrke eksisterende relasjoner innenfor de fire utvalgte omrdene og prosjektene med sttteBredere erfaringsutveksling som inspirasjon til nye relasjoner innenfor de utvalgte omrdene og p andre omrder

 • Utfordringer og muligheterVurdere virkningene av incentivmidleneVurdere betydningen av symposietForutsetninger og forventningerGod forskning og godt samarbeidSamarbeid med sikte pBedre sknader og mer finansieringFlere prosjekter og bedre forskning