Mangfold og likeverd

  • View
    41

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mangfold og likeverd. Barns rettigheter - personvern. Problemstilling. Hvordan ivaretar de ansatte i barnehagen barns personvern ?. Personvern. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Mangfold og likeverd

Mangfold og likeverd

Mangfold og likeverdBarns rettigheter - personvernProblemstillingHvordan ivaretar de ansatte i barnehagen barns personvern?

Personvern Personlighetens rettsvern, vanlig brukt samlebetegnelse for rettsregler som srlig tar sikte p vern for individet. Sentralt str imidlertid det enkelte menneskets ukrenkelighet og krav p respekt fra andre mennesker, respekt for egen integritet og privatlivets fred. Personvernet er derfor nrt knyttet til enkeltindividers muligheter for privatliv, selvbestemmelse og selvutfoldelse.Personvern i barnehagenDokumentasjonBilder av barn, tegninger som er laget i barnehagen etc.Regelverk for ta bilder i barnehagen og taushetserklring blant ansatte

Underskelser viser at befolkningen i Norge generelt har stor tillit til at myndigheter og bedrifter ivaretar personvernet p en god mte (Ravlum, 2005).

Jeg tenker ikke over det nr jeg gir fra meg informasjon om meg sjl, jeg tenker at det er ingen som gidder gjre noe med det, at det er ingen som kommer til bruke det. Det er mulig at det er dumt tenkt. Gutt, Oslo.PersonvernkommisjonenInternett Facebook, Nettby, personlige hjemmesider etc.

Veggavis - Wikispaces

Intervju i barnehageHar dere noen klare regler for personvern i barnehagen? Fr foreldre tilstrekkelig med informasjon om personvern i barnehagen (som alle forstr?)Hvordan formidler dere det til foreldre som ikke gjr seg inneforsttt med den type informasjon?Spr dere barna om lov til henge opp tegninger de har laget, fr dere henger de opp?Har dere opplevd at foreldre ikke vil ha bilder av ungene sine i barnehagen i det hele tatt?KonklusjonPersonvernloven og taushetspliktFNs barnekonvensjonLite medvirkningLite fokus i barnehagenVurdering av arbeidStartvanskerProblemstillingIntervju

LitteraturDatatilsynet (2006) Personvernrapporten 2006 [internett] Tilgjengelig fra: http://www.datatilsynet.no/ [Lest: 02.02.2010]Datatilsynet (2008) I beste mening - et veiledningshefte om bilder av barn p nett [internett] Tilgjenglig fra: http://www.datatilsynet.no/ [Lest: 01.02.2010]FN (1989) FNs konvensjon om barnets rettigheter (barnekonvensjonen) [internett] Tilgjenglig fra: http://www.regjeringen.no/barnekonvensjon.pdf [Lest: 28.01.2010]Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (2009) NOU 2009:1 Individ og integritet - Personvern i det digitale samfunnet [internett] Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/ [Lest: 04.02.2010]Hagelia, M. (2009) IKT i Barnehagen [internett] Tilgjengelig fra: http://iktibarnehagen.wikispaces.com/ [Lest: 05.04.2007]Justis- og politidepartementet (2000) Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) [internett] Tilgjengelig fra: http://www.lovdata.no/ [Lest: 05.02.2010]

Kunnskapsdepartementet (2005) Lov om barnehager. Oslo, AkademikaKunnskapsdepartementet (2006) Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo, AkademikaKunnskapsdepartementet (2006) Temahefte om sprklig og kulturelt mangfold. Oslo, AkademikaLarsen A.K. & Sltten M.V. (2006) En bok om oppvekst Bergen, FagbokforlagetMoser, T. & Rthle, M. (2007) Ny rammeplan- ny barnehagepedagogikk? Oslo, UniversitetsforlagetRavlum, I. A. (2005) Behandling av personopplysninger i norske virksomheter. En sprreunderskelse om personvern og personopplysningsloven. TI rapport 800/2005. Oslo, Transportkonomisk institutt.Redd Barna (ukjent rstall) Barns rettigheter [internett] Tilgjengelig fra: http://www.reddbarna.no/ [Lest: 02.02.2010]