MAHALAGANG MGA BAGAY NA DAPAT MALAMAN nangangailangan ng garantiya tumbas ng 100% abot na kredit na
MAHALAGANG MGA BAGAY NA DAPAT MALAMAN nangangailangan ng garantiya tumbas ng 100% abot na kredit na

MAHALAGANG MGA BAGAY NA DAPAT MALAMAN nangangailangan ng garantiya tumbas ng 100% abot na kredit na

 • View
  13

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MAHALAGANG MGA BAGAY NA DAPAT MALAMAN nangangailangan ng garantiya tumbas ng 100% abot na kredit na

 • Hayaan kaming tulungan kang Magsimula nang Tama sa pamamagitan ng payo at simpleng mga solusyon para

  sa iyong paglalakbay.

  Magsimula Nang Tama Dito.

  Ang aming mga Advisor ay maaring makatulong sa iyong

  Magsimula Nang Tama sa Canada.

  Bisitahin ang scotiabank.com/startright

  Tumawag sa 1-866-800-5159

  (North America lamang – Ingles, Pranses, Cantonese, Mandarin, Punjabi at Espanyol)

  Bumisita sa isang Scotiabank branch.

  9096784 (03/12)

  PROGRAMA PARA SA MGA BAGONG DATING

  MGA LANDED IMMIGRANT

  MGA FOREIGN WORKER

  MGA INTERNATIONAL STUDENT

  MAHALAGANG MGA BAGAY NA DAPAT MALAMAN 1. Ang Scotiabank StartRight Programa Pagsangla, linikha para sa mga immigrante humantong sa Canada at mga dayuhan nagtatrabaho mula 0-5 na taon sa Canada.

  2. Ang pag-aalok ay magagamit sa isang taon kapag ikaw ay nagbukas ng bagong Scotia One™ kuwenta sa Scotiabank. Ang ibig sabihin ng libreng pagba-bangko ay ipapaubaya namin ang iyong Buwanan Kabayaran ng Kuwenta lamang. Lahat ng ibang kabayaran na hindi sakop ng iyong pakete sa pagbabangko ay patuloy na gagamitin, kasali ang mga dagdag na kabayaran na sinisingil ng ibang mga institusyon na pinansyal at mga bayaran sa pagamit ng mga di- Scotiabank na makina (halimbawa, mga kabayaran ng Interac, Visa* o PLUS*). Ang kabayaran sa serbisyo sa humahawak ng kard ay patuloy ginagamit sa pag-gagamit sa serbisyo ng utang sa pagtawid ng hangganan. Pakitingnan ang Buklet na Kasamahan sa Pang-araw-araw ng Pagbabangko para sa dagdag na detalye tungkol sa mga serbisyo at kabayaran nito.

  3. Batay sa nagiging marapat sa pamantayan ng kredito at pangangailangan na kasiguruhan ng Scotiabank. Isang di-segurado na VISA kard ay maaaring makuha hanggang sa tiyak na mga abot na kredit; isang siguradong VISA kard ay nangangailangan ng garantiya tumbas ng 100% abot na kredit na inaprubahan para sa mga Dayuhan Manggagawa at mga Permanenteng Residente at 120% abot na kredit na aprubahan ng para sa mga Internasyonal na Mag-aaral. Ang siguradong VISA kard ay maaaring siguradong pera, mga Garantiya na Pag-iipon Canada (Canada Savings Bonds) o Sertipiko ng Garantisadong Pamumuhunan (Guaranteed Investment Certificate). Dagdag dito, para makamit ng produkto para sa personal pagu-utang, ikaw ay dapat residente ng Canada at umabot sa sapat na gulang.

  4. Sumasailalim sa availability at pagpirma ng pag-aarkila ng Safety Deposit Box.

  5. Sa kasalukuyan ang Auto Loan Program ay available sa pamamagitan ng sumusunod na mga car dealership sa Canada: Kia, Chrysler, Hyundai, Jaguar, Mazda, Mitsubishi at Volvo. Ang Programang ito ay available lamang para sa mga Landed Immigrant at mga Foreign Worker. Sumasailalim sa mga katakdaan at mga kundisyon ng Scotiabank financing. Kinakailangan ang Downpayment.

  6. Nararapat sa mga sinanla na residensyal lamang at batay sa panukatan ng paghihiram ng Scotiabank para sa mga ari-arian na residensyal. Ang CMHC/Genworth Financial Canada pagseseguro sa pagbabaya ng pagsanla ay maaaring kinakailangan para sa mga panumbasan ng Paghihiram sa Paghahalaga (Loan to Value ratios) (LVRs) mahigit sa 50% hanggang sa pinakamataas ng 95%. Ang pinakamataas na LVRs ay maaaring mas kaunti kaysa 95%.

  7. Ang Scotia Running Start for business® banking package ay nagbibigay sa iyo ng katipiran sa iyong business banking at exclusive partner offers upang matulungan kang makapagsimula ng iyong negosyo.

  8. Ang Scotiabank ay isang awtorisadong ahente na nagpa-facilitate ng mga serbisyo ng Western Union Money Transfer. Ang Western Union Money Transfer fees ay nag-iiba-iba batay sa halagang ipinadala at patutunguhan. Ang impormasyon tungkol sa Western Union Money Transfer fees ay maaring makuha sa isang kalahok na Scotiabank branch. Ang isang Scotiabank day-to-day banking account ay kinakailangan para makagamit ng mga serbisyo ng Western Union Money Transfer mula sa isang kalahok na Scotiabank branch.

  9. Ang isang deposito sa account na ito ay hindi nagtatatag ng isang deposito na nakaseguro sa ilalim ng Canada Deposit Insurance Act. Ang isang monthly fee na US$1 ay na-a-apply para sa bawat buwan na hindi mo mapanatili ang isang pinakamababang daily balance na US$200.

  10. Ang isang deposito sa account na ito ay hindi nagtatatag ng isang deposito na nakaseguro sa ilalim ng Canada Deposit Insurance Act. Ang isang monthly fee na €1 ay na-a-apply para sa bawat buwan na hindi mo mapanatili ang pinakamababang daily balance na €200.

  11. Ang kuwalipikadong mga estudyante ay mga full-time na mga estudyanteng pumapasok sa isang Canadian university, community college, CEGEP o iba pang kinikilalang post-secondary na paaralan. Para mapakinabangan ang mga benepisyo ng Student Banking Advantage Plan na account, kailangan mong bumisita sa iyong branch bawat taon ng kalendaryo bago mag-Oktubre 31 at ipakita ang katibayan na ikaw ay naka-enrol ng full-time sa isang qualifying post-secondary na paaralan. Kung ikaw ay hindi na naka-enrol ng full-time o hindi mo naipakita ang katibayan ng pagrerehistro sa full-time post-secondary na paaralan, ang plano ay aalisin at ang account ay awtomatikong papalitan ng isang Powerchequing account. Kailangang matugunan ang mga hinihingi para sa personal identification.

  12. Ang isang 10% na diskuwento ay na-a-apply sa buong presyo ng pinamili (hindi kasali ang mga tax) at hindi kasali ang mga pinamiling Tim Horton’s at mga inuming may alkohol. Libreng mga pelikula sa Cineplex Entertainment◊ Theatres ng may 1000 points lamang. Bisitahin ang www.scene.ca para sa kumpletong mga detalye. May ilang mga restriction at mga limitasyon na na-a-apply.

  13. Ang 1,000 points ay idadagdag sa iyong SCENE membership kapag kumuha ka ng isang SCENE ScotiaCard sa isang bagong SCENE-eligible na bank account at gumawa ng iyong unang debit purchase. Ang pamimili ay kailangang magawa sa loob ng 60 araw ng pagbubukas ng account.1,000 points ang idadagdag sa iyong SCENE account para sa pagdedeposito ng iyong payroll sa iyong bagong SCENE- eligible Scotiabank account o isang total na 2 pre-authorized credits (PACs) at/o pre-authorized debits (PADs), basta’t ang iyong awtomatikong payroll o PAD/ PAC ay nai-set up sa loob ng 60 araw ng pagbubukas ng iyong account. Bawat handog na sign-up ay iginagawad nang minsan sa bawat kustomer para sa bawat SCENE membership. Bawat handog ay binabayaran nang minsan sa bawat kustomer sa joint o mga

  single account sa oras na ang iyong account ay maging kwalipikado. Para sa mga joint account, kung sa panahon ng pagbibigay ng alinmang handog, bawat customer ay nakapagparehistro ng isang indibidwal na SCENE membership, ang mga points ay pantay-pantay na hahatiin. Ang pre-authorized payroll o 1 sa mga sumusunod na kumbinasyon ay kailangang gawin sa isang account (kapareho): a) 2 PADs, b) 2 PACs o c) 1 PAD at 1 PAC. Ang mga handog ay hindi na-a-apply sa umiiral na mga SCENE-eligible Scotiabank account holder. Ang SCENE points ay ibinibigay para sa debit purchase na mga transaction at Interac Flash†† transactions mula sa isang eligible account na gamit ang iyong SCENE ScotiaCard. Ang mga points na naipon sa paggamit ng SCENE ScotiaCard ay i-a-update sa loob ng 2-3 mga araw na may trabaho para sa mga debit transaction at buwanan para sa Scotiabank sign-up at banking relationship offers. Kumita ng 1 SCENE point para sa bawat $5 na iyong ginastos sa mga debit purchase at 5 SCENE points para sa bawat $1 na ginastos sa kalahok na mga sinehan at online sa Cineplex.com. Ang mga SCENE points ay maari lamang i-redeem sa kalahok na mga Cineplex Entertainment◊ Theatres, o, scene.ca para sa mga points’ offer (o mga gantimpala). May ilang mga kondisyon at at mga limitasyon na naa-aplay. Bisitahin ang scene.ca para sa kumpletong mga detalye.

  14. Ang interest rate ng mga pinamili para sa SCENE VISA card at sa L’earn card ay 19.99%; ang mga cash advance, mga balance transfer at Scotia® VISA Cheques ay 21.99%. Ang interest rate, mga annual fee at mga features para sa dalawang mga card ay epektibo simula Abril 1, 2011 at maaring magbago ng walang paabiso. SCENE VISA- Kumita ng 1 SCENE point para sa bawat $1 na iyong ginastos sa mga pinamili sa card at 5 SCENE points para sa bawat $1 na ginastos sa kalahok na mga Cineplex Entertainment◊ Theatre at online sa cineplex.com. Ang SCENE points ay maari lamang i-redeem sa kalahok na mga Cineplex Entertainment Theatre, o, scene.ca para sa ibang mga points’ offer (o mga gantimpala). Ang mga sinauling pinamili, mga bayad, mga cash advance, mga Scotia VISA Cheque, at mga credit voucher, mga card fee, mga interest charge o mga service/transaction charge ay hindi kwalipikado para sa SCENE points. May ilang mga kondisyon at mga limitasyon na na-a-aplay. Bisitahin ang scene.ca para sa kumpletong mga detalye. Ang mga L’earn cardholder ay kikita ng hanggang 1% cash back. Ang isinauling pinamili, kabayaran, mga cash advance, mga Scotia VISA Cheque, mga credit voucher, mga card fee, at mga interest charge o mga service/transaction charge ay hindi kwalipikado para sa isang Moneyback reward. May ilang mga kondisyon at mga limitasyon na naa-aplay. Bisitahin ang scene.ca para sa kumpletong mga detalye. Ang lahat ng mga Scotiabank retail credit card, maliban lamang sa ScotiaLine VISA card, Scotiabank Value VISA card at No-Fee Scotiabank Value VISA card, na inisyu o muling inisyu pagkatapos ng Marso 14, 2011, ay magkakaroon ng Visa payWave. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang scotiabank. com/paywave.

  ®Rehistradong mga trademark ng The Bank of Nova Scotia.

  ™Mga Trademark ng The Bank of Nova Scotia.

  ‡Nirangguhan ng Canadian Business magazine at ng Reputation Institute.