Magazyn - stycze„ 2010

 • View
  225

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nowiny - Magazyn (styczeń 2010)

Text of Magazyn - stycze„ 2010

 • MAGAZYNSTYCZE 2010

 • Obok tancerzy, muzykw i wokalistw z Moskwy moglimy obejrze pokazy (gwnie tace narodowe) reprezentantw Jakuckiej oraz Kamuckiej Republiki Autonomicznej. Pierwsza republika pooona jest w najbardziej wysunitym na wschd okrgu federalnym pastwa rosyjskiego, druga - na poudniowo-wschodnich kracach europejskiej czci Rosji. Gocie ze wschodu do naszego kraju przyjechali na Festiwal Muzyczny w Zakopanem. Przy okazji skorzystali z zapro-szenia Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie oraz Biura Podry Polan Travel z Bielska Biaej (to obok firmy Piramida Tour Moskwa jeden z dwch gwnych organiza-torw zakopiaskiego festiwalu) i zaprezentowali si andry-chowskiej publicznoci. Na scenie MDK wystpili: zesp i soli-ci taca narodowego i nowoczesnego - Szczekowo (Obwd Moskiewski), Studio Rozwoju Twrczoci Dziecicej - Moskwa, zesp skrzypcowy z dziecicej Szkoy Muzycznej Jakuckiej Republiki Autonomicznej, zesp muzyczny z Moskiewskiego Uniwersytetu Druba narodw (muzyka narodowa), zesp taneczny i solici z Kamuckiej Republiki Autonomicznej (ta-niec narodowy), solici ze Szkoy Muzycznej (muzyka klasycz-na) - Kaliningrad, Teatr Mody - Moskwa. (as)

  Jak w bajce Bardzo rzadko zdarza nam si goci w Andrychowie artystw z tak dalekich stron. 7. stycznia, w prawosawne Boe Narodzenie na deskach Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie wystpili modzi twrcy z Federacji Rosyjskiej.

 • magazyn NR 1 (230), STYCZE 2010 3

  MIEJSKI DOM KULTURY W ANDRYCHOWIE

  ul. Szewska 7, tel. 33 875 31 05

  16.01 (sobota) godz. 17.30 - Burmistrz i Rada Miejska Andrychowa, Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, Austriacki Konsulat Generalny w Krakowie, Austriackie Forum Kultury w Krakowie zapraszaj na WIECZR AUSTRIACKI. Patronat: mgr Christophe Ceska - Konsul Generalny Republiki AustriiProgram: Koncert Czar Wiednia Wiesaw Ochman i jego gocie. Wystpi: Wiesaw Ochman (tenor), Aleksandra Stokosa (so-pran), Renata Dobosz (mezzosopran) i seks-tet smyczkowy CAMERATA IMPULS pod dyrekcj Magorzaty Kaniowskiej. Wystawa ydowski Wiede w obiektywie Iwony Schmidt. Bilety: 60 z - rzd 1-6; 55 z - rzd 7-12; 45 z - rzd 13-19.23.01 (sobota) godz. 18.00 - koncert FARBEN LEHRE support THE FRESMAKER. Bilety: 15 z w przedsprzeday, 20 z w dniu kon-certu.FARBEN LEHRE - zesp punkowy, ktry powsta w 1986 roku w Pocku. W 1990 zosta jednym z laureatw Festiwalu w Jarocinie. Od tamtego czasu wyda 9 pyt studyjnych. Od wielu lat zesp bardzo duo koncertuje zarwno w Polsce, jak i za granic (okoo 100 koncertw rocznie). Jest gwnym pomyso-dawc oraz jednym z wykonawcw wiosennej trasy koncertowej Punky Reggae Live. 30.01 (sobota) godz. 20.00-2.00 - XVI BAL COUNTRY. Wystpi: GRUPA FURMANA, KONWJ, grupa tanecz-na SALAKE, grupa maoretek TALENT. Bilety: 65 z od osoby.Uczestnicy proszeni s o przybycie w strojach w stylu country. Odbd si konkursy, loso-wanie upominkw od sponsorw oraz wybory Szeryfowej i Szeryfa Balu. GRUPA FURMANA zaoony w 1997 r. w Bielsku-Biaej zesp, ktry czc muzyk country i bluegrass z reggae i punk rockiem stworzy oryginalny styl i charakterystyczne brzmienie. KONWJ zesp, ktry ju ponad 20 lat gra country prawie we wszystkich jego od-mianach: standardy, cajun, western-swing, country-blues, pop, rock, nie zapominajc o wasnych kompozycjach z tekstami Krisa Cedro. Grupa taneczna SALAKE istnieje od 1990 r. Obecnie dziaa przy Modzieowym Domu Kultury w Gliwicach. Zaoycielem, instruk-torem, choreografem zespou jest Joanna Kowin, instruktorem stepu Adam Kowin. W cigu ostatnich 4 lat zesp odnis wiele sukcesw na krajowych i midzynarodowych festiwalach i zawodach tanecznych, m.in. zoty medal w kategorii show dance na mi-dzynarodowych zawodach taca irlandzkiego Ista FEIS 2009 w Krakowie (2009). Zesp bra udzia w programie telewizyjnym Mam Talent.3.02 (roda) godz. 18.30 - KLUB ZDROWEGO STYLU YCIA. Wstp wol-ny6.02 (sobota) godz. 20.00 2.00 KARNAWAOWA DYSKOTEKA CZTERDZIESTOLATKW. Prowadzenie: Mira Olearczyk z Bielskiej Szkoy Taca QUICK DANCE. Bilety: 30 z od osoby. 13.02 (sobota) godz. 20.00-2.00 - FIESTA ITALIANA z udziaem Marco BocchinoMarco Bocchino woski wokalista, kom-pozytor i autor tekstw piosenek, pochodzi z Toskanii, od 1997 r. mieszka w Polsce. Popularny dziki programom telewizyjnym: Europa da si lubi, Bar, Okno na Polsk, Jaka to melodia? Bilety: 55 z od osoby.

  ROZWIJAMY TALENTY - ferie w MDK

  19.01 (wtorek) - Warsztaty taca towarzy-skiego - prowadzi Marek Hila: godz. 9.00-

  10.30 - do 12 lat, godz. 10.30-12.00 - po-wyej 12 lat godz. 16.00-18.00 - Karnawaowy Bal Piratw dla dzieci w wieku 7-11 lat, w pro-gramie tematyczne zabawy animacyjne - pro-wadzi Martyna Gajczak20.01 (roda) godz. 13.00 14.30 i 14.30-16.30 warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 4-12 lat prowadz aktorzy Teatru WIELKIE KOO. godz. 17.00 - Sznurkowe skrzaty - Teatr WIELKIE KOO z BdzinaSznurkowe skrzaty to gwarancja interak-tywnej zabawy, bo kady widz na moment staje si sznurkowym skrzatem, pomaga w budowaniu sznurkowego mostu i piewa skrzacie piosenki. Bezpatne zaproszenia do odbioru w MDK i CKiW.21.01 (czwartek) - godz. 16.00-17.00 - Karnawaowy Bal Malucha dla dzieci w wie-ku 3-6 lat prowadzi Martyna Gajczakgodz. 18.00-21.00 - Dyskoteka dla uczniw gimnazjum i szk rednich. Bilet: 3 z, wstp za okazaniem legitymacji szkolnej 21 i 22.01 (czwartek - pitek) godz. 14.00-16.00 - warsztaty plastyczne rysunek dla uczniw gimnazjum i szk rednich - prowa-dzi Zbigniew Bury 27.01 (roda) godz. 10.00-12.00 - zajcia plastyczne dla dzieci ze szk podstawowych - prowadzi Jolanta Gra29.01 (pitek) - warsztaty wokalne - prowa-dzi Paulina Kujawska, pedagog Krakowskiej Szkoy Jazzu i Muzyki Rozrywkowej: godz. 10.00 - szkoa podstawowa, 12.00 - gimna-zjum i szkoy rednieUdzia we wszystkich warsztatach jest bez-patny. Szczegowe informacje i zapisy w Miejskim Domu Kultury, tel. 33 875 31 05.

  KLUB POD BASZT W ANDRYCHOWIE

  ul Krakowska 69, tel. 33 875 32 48

  29. 12.2009 - 15.01.2010 (od poniedziaku do pitku) w godz. 15.00 21.00 Magorzata Sztuka wystawa fotografii pt. LEHAGSZIM CHALOM. Wstp wolny.

  WIEJSKI DOM KULTURY W INWADZIE

  Inwad, ul. Mia 9, tel. 33 875 84 82

  23.01 (sobota) godz. 18.00 OPATEK. Wsplne biesiadowanie i zabawa taneczna dla dorosych (organizator: KGW Inwad, wsp-organizator: WDK Inwad)26.01 (wtorek) godz. 15.00 - WIAT BAJEK. Czytanie fragmentu bajki J.CH.Andersena pt.Calineczka przez zaproszo-nego gocia dla dzieci. Rozwizywanie zaga-dek z bajkowego bloku tematycznegoFERIE, czyli TYDZIE Z WDK18.01 (poniedziaek) godz. 10.00 - KOLOROWA GWIAZDA. Zabawy integra-cyjne z chust animacyjn oparte na zaufaniu do grupy. CZAS NA BAL - warsztaty pla-styczno - techniczne dla dzieci (karnawaowe przebranie)19.12 (wtorek) godz. 10.00 - wyjazd do kina20.01 (roda) godz. 14.30 - 16.30 - WARSZTATY TEATRALNE. Wyjazd z grup dzieci do MDK na warsztaty21.12 (czwartek) godz.10.00 - POWRT DO PRZESZOCI. Wycieczka do Izby Regionalnej w Andrychowie. Zajcia z rko-dziea.22.12 (pitek) godz.10.00 LOKOMOTYWA. Zajcia plastyczno - tech-niczne oraz teatralne inspirowane utworem J. Tuwima

  WIEJSKI DOM KULTURY W SUKOWICACH GU

  Sukowice-g, ul. Beskidzka, tel. 33 875 27 45

  17.01 (niedziela) godz. 16.00 - TRADY-CYJNY OPATEK. W programie: jaseka, koldy w wykonaniu dzieci oraz chru, wi-

  teczny poczstunek.18.01 28.01 - akcja Zimowisko. W programie m.in.: warsztaty plastyczne Pa-pierowe ozdoby, warsztaty taneczne w ryt-mie salsy, wycieczka na basen do Wadowic, warsztaty w MDK w Andrychowie, autoka-rowa wycieczka do Bielska na Zimowy tor saneczkowy, wycieczka do kina Beskid w Andrychowie na film pt. Gwiazda Ko-pernika, wycieczka do Zatora do Parku w. Mikoaja.

  WIEJSKI DOM KULTURY W TARGANICACH

  Targanice, ul. Flo riaska 2, tel. 33 875 12 25

  16.01 (sobota) godz. 19.00 - ZABAWA KARNAWAOWA. Impreza taneczna orga-nizowana przez KGW w TarganicachAKCJA FERIE 201018 22.01 (poniedziaek pitek) pierw-szy turnus zimowiska dla dzieci modszych18.01 (poniedziaek) godz. 9.00 - zapoznanie uczestnikw z programem ferii. Wyjazd na kryt pywalni do Wadowic: gry i zabawy w wodzie, nauka pywania19.01 (wtorek) godz. 9.00 - wyjazd do kina Beskid w Andrychowie na film animowa-ny Wielka podr Bolka i Lolka. Zabawa karnawaowa z uczestnikami akcji Ferie z innych placwek20.01 (roda) godz. 14.00 - udzia w warszta-tach teatralnych organizowanych w MDK w Andrychowie oraz w spektaklu Sznurkowe Skrzaty w wykonaniu Teatru Wielkie Koo z Bdzina21 22.01 (czwartek pitek) godz. 17.00 - dwudniowy biwak integracyjny organizowa-ny wsplnie z uczestnikami akcji Ferie ze wietlicy w Sukowicach Bolcinie 25 29.01 (poniedziaek pitek) drugi turnus zimowiska dla dzieci starszych25.01 (poniedziaek) godz. 9.00 - zapozna-nie uczestnikw z programem ferii. Wyjazd do Minii Zoo w Inwadzie: zwiedzanie ywej szopki, lizgi na workach z sianem, przejazd wycieczkow ciuchci26.01 (wtorek) godz. 9.00 - wyjazd do kina Beskid w Andrychowie na film Gwiazda Kopernika. Zabawa karnawaowa z uczest-nikami akcji Ferie z innych placwek27.01 (roda) godz. 9.00 - wyjazd na kryt pywalni do Wadowic: gry i zabawy w wo-dzie, nauka pywania28 29 (czwartek pitek) godz.17.00 - dwudniowy biwak integracyjny organizowa-ny wsplnie z uczestnikami akcji Ferie ze wietlicy w Sukowicach Bolcinie

  WIEJSKI DOM KULTURY W ZAGRNIKU

  Zagrnik, ul. Szkolna 17, tel. 33 875 47 29

  21.01 (czwartek) 10.00 - KARNAWAOWY BAL MALUCHA28.01 (czwartek) godz.18.00 - WARSZTATY TACA TOWARZYSKIEGO DLA DOROSYCH 18.01 22.01 i 25.01 29.01 - FERIE ZIMOWE. W programie m.in.: dwudniowy biwak w Rzykach Praciakach, wyjazd na lo-dowisko do Rzyk, dyskoteka dla dzieci, kulig, gra terenowa, konkurs wiedzy o Zagrniku, warsztaty kulinarne, akcja plastyczna, turniej sprawnociowy, rozgrywki tenisa stoowego.

  WIETLICA CKiW W SUKOWICACH BOLCINIE

  Sukowice-Bolcina, ul. Racawicka 123, tel. 33 870 13 64

  16.01(sobota) 17.00 - CIESZ SI ZIEMIO - koncert noworoczny. W programie: kon-cert kameralny: Marta Majewska - flet,