Click here to load reader

LIKOVNA UMJETNOST U FUNKCIJI ESTETSKO-VIZUALNOG …¾ba_-_za_kvaš.pdf · likovna kreativnost pri vrednovanju zaviČajne baŠtine (primjeri iz prakse) iliri i histri na podruČju

 • View
  7

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of LIKOVNA UMJETNOST U FUNKCIJI ESTETSKO-VIZUALNOG …¾ba_-_za_kvaš.pdf · likovna kreativnost pri...

 • LIKOVNA UMJETNOST

  U FUNKCIJI ESTETSKO-VIZUALNOG RAZVOJA I

  KREATIVNOG STVARALAŠTVA MLADIH

  MR.SC. AFRODITA ŠIROKA SPAQI, PROF. LIKOVNE UMJETNOSTI

  GIMNAZIJA PULA

  LABIN/RABAC 23.-25. RUJNA 2014

 • LIKOVNA KREATIVNOST

  PRI VREDNOVANJU ZAVIČAJNE BAŠTINE

  (PRIMJERI IZ PRAKSE)

  ILIRI I HISTRI NA PODRUČJU HRVATSKE

  GIMNAZIJA PULA, 2013 ./2014 .

 • ŽELJEZNODOBNA

  ILIRSKA PLEMENA NA

  JADRANU I

  VUČEDOLSKA KULTURA

 • OTVORENJE I ZATVARANJE

  IZLOŽBE „HISTRI U ISTRI”, AMSI PULA,

  MUZEJSKO-GALERIJSKI PROSTOR „SVETA SRCA”

  (SVIBANJ-LISTOPAD 2013.)

 • ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE NEZAKCIJ

  IZLOŽBENI ARTEFAKTI HISTRA

 • KONCEPT LIKOVNE IZLOŽBE

  Potaknuti svojim dojmovima, nadahnuti kulturno-spomeničkom baštinom drevnih Ilira i Histra- kao

  svojevrstan hommage ovoj značajnoj izložbi - članovi likovne grupe u okviru fakultativnog

  predmeta „Zavičajna baština” izradili su brojne izložbene predmete u prostorijama Gimnazije Pula.

  Kreativna interpretacija doživljenih arheoloških artefakata, po osobnom izboru na temu Iliri i Histri na području Hrvatske, odvijala se: grupno, individualno i rad u parovima

  Predmete - ukrase za bor, učenici su izveli plastično i reljefno te oblikovali: ulomke glinenog posuđa,grobnih žara i situla, češljiće, ručke lepeza, šljemove, konjiće i histarske vojnike, vučedolske golubice i čizmice, istarski balun te grb grada Pule u obliku privjesaka

  Ukrasni motivi: geometrijski, spirale, meandri, ptice, plesač i frulaš te ženske glave

  Oslikavanje (polikromne boje): zemljane, crvena, žuta i bijela na smeđoj podlozi

  Tehnika: modeliranje u glinamolu i smjesi soli i brašna (koju su sami mijesili)

 • KONCEPT LIKOVNE IZLOŽBE

  Prodajnu Božićno-novogodišnju izložbu izrađenih predmeta postavili su

  zajedno svi članovi likovne grupe u prostorima škole i ponovno se

  dobro zabavili i nasmijali.

  Dakle uz posebno zadovoljstvo istraživačkog likovno-kreativnog oblikovanja

  pri vrednovanju zavičajne likovne baštine - atraktivnost cilja

  dodatno ih je potakla na stvaralačku radost i entuzijazam.

 • BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJA IZLOŽBA

  GIMNAZIJE

  PULA

  23.12. 20013.

  PLAKAT IZLOŽBE

  IZVEO:

  DAVOR DUNDOVIĆ, II B

 • Obredna posuda u obliku golubice

  (reljef)

  Vučedol

 • Obredna posuda u obliku golubice

  (plastika)

  Vučedol

 • ODJECI NAŠE IZLOŽBE U JAVNOSTI

  Vizualno- estetsku koncepciju likovne izložbe i unikatne zavičajne ukrase za bor oduševljeno i s brojnim pohvalama dočekali su: učenici, zaposlenici škole, roditelji, novinari i ravnatelj Arheološkog muzeja Istre D. Komšo predloživši zajedničku suradnju u budućim projektima.

  Članci su objavljeni: u dnevnim novinama Glasu Istre, na portalu Regional Express te će se objaviti i u Uliki, školskom listu Gimnazije Pula, početkom sljedeće školske godine.

  Dio primjeraka, na prijedlog naše ravnateljice B. Piton, darovan je učenicima nizozemske gimnazije Vincent van Gogh u Assenu, prijateljske škole s kojom se organizira međunarodna razmjena učenika.

 • ZAKLJUČAK

  Kvalitetna škola okrenuta je učenicima, koji i u poticanju ciljanog interesa naspram prošlosti stječu pozitivan i djelatan odnos te ljubav prema likovno-umjetničkoj baštini, povijesti i kulturi svoga zavičaja.

  Zadatak i obaveza nastavnika je pružiti mladima priliku da budu kreativni i dalje poticati razvoj njihove kreativnosti. Tako im pomažemo da lakše shvate prošlost, sadašnjost i budućnost kako bi ostvarili duhovni identitet s prostorom i vremenom u kojem žive.

 • Ravnatelj Arheološkog Muzeja Istre dipl. arheolog D. Komšo i naša mentorica, prof. Afrodita Široka Spaqi

 • ČLANOVI LIKOVNE GRUPE

  Habenšus Ada, II.e

  Rac Mihaela, IV.d

  Diković Valentina, IV.d

  Zović Petra, IV.d

  Brezac Petra, IV.d

  Gašpar Maja, IV.d

  Krulčić Nina, IV.d

  Cakić Dorotea, II.e

  Simić Nataša, I.c

  Celija Katarina, III.b

  Dejanović Rubina, III.b

  Kirac Valeria, II.b

  Dundović Davor, II.b, autor plakata i prezentacije

  Voditeljica: mr.sc. Afrodita Široka Spaqi

 • LITERATURA I IZVORI

  Karta Hrvatske, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Croatia_location_map.svg

  Fotografije s izložbe: portal Barkun i portal Glas Istre

  K. Mihovilić, Katalog izložbe „Histri u Istri, Put kroz svijet starih Histra”, AMSI, Pula, 2013., str. 11., 15., 16., 17., 25.

  A. Stipčević, „Iliri, Povijest, život, kultura”, III. izdanje; Zagreb, 1991., str. 136., 174., 189.

  HVALA NA POZORNOSTI!

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Croatia_location_map.svg