75
NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________ 1 Disediakan oleh Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak lapan Dua puluh tiga Tiga puluh satu Empat belas 1. Warnakan nombor yang sama. a. b. 2. Tulis semula nombor yang diberi. 3. Tulis dalam angka K1 - Keupayaan mengenal pra nombor dan angka 8 3 5 6 8 4 5 2 7 1 7 0

Lembaran kerja linus

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

1 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

lapan

Dua puluh tiga

Tiga puluh satu

Empat belas

1. Warnakan nombor yang sama.

a.

b.

2. Tulis semula nombor yang diberi.

3. Tulis dalam angka

K1 - Keupayaan mengenal pra nombor dan angka

8 3

5 6 8 4 5

2 7 1 7 0

Page 2: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

2 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

4. Padankan nombor yang sama

5. Padankan bentuk-bentuk yang berikut

K1 - Keupayaan mengenal pra nombor dan angka

23

35

23

40

13

13

40

35

Page 3: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

3 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

6. Tandakan ( ⁄ ) pada bilangan yang banyak

a)

b)

c)

K1 - Keupayaan mengenal pra nombor dan angka

Page 4: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

4 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

7. Bilang dan tuliskan nombor yang betul

a)

b)

c)

K2 - Keupayaan Membilang

Page 5: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

5 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

d)

e)

f)

K2 - Keupayaan Membilang

Page 6: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

6 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

8. Hitung dan padankan dengan nombor yang betul.

15

27

8

21

32

K2 - Keupayaan Membilang

Page 7: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

7 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

9. Hitung lima-lima dan lengkapkan dengan nombor yang betul.

70

K3 – Keupayaan memahami nilai nombor

40

65

55

Page 8: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

8 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

K3 – Keupayaan memahami nilai nombor

10. Hitung dua-dua dan lengkapkan dengan nombor yang betul

Page 9: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

9 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

11. Hitung sepuluh-sepuluh dan tulis nombor yang sesuai.

60

K3 – Keupayaan memahami nilai nombor

K3 – Keupayaan memahami nilai nombor

50

20

Page 10: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

10 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

12. Hitung dan tuliskan nombor yang betul

19

K3 – Keupayaan memahami nilai nombor

20

25

28

Page 11: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

11 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

13. Letak nombor (1) , (2) dan (3) dari pensel yang lebih panjang ke

pensel yang lebih pendek

14. Letak nombor (1) , (2) dan (3) dari pokok yang tinggi hingga yang

rendah.

K4 – Keupayaan Membuat Seriasi

Page 12: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

12 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

15. Letak nombor (1) , (2) dan (3) dari benda yang paling berat

hingga benda yang ringan .

16. Letak nombor (1) , (2) dan (3) dari bilangan benda yang banyak

hingga bilangan benda yang sedikit .

Page 13: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

13 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

17. Bulatkan duit syiling Malaysia.

18. Tandakan ( √ ) pada wang kertas Malaysia

K5 – Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

Page 14: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

14 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

19. Padankan .

Pukul 5 : 00

Pukul 8 : 00

Pukul 2 : 00

Pukul 10 : 00

K6 – Keupayaan menyatakan waktu

Page 15: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

15 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

20. Padankan

Pukul 9 : 00

Pukul 4 : 00

K6 – Keupayaan menyatakan waktu

Pukul 3 : 00

Pukul 1 : 00

Page 16: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

16 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

21. Padankan

Pukul 2 : 15

Pukul 3 : 40

Pukul 7 : 50

Pukul 11 : 20

K6 – Keupayaan menyatakan waktu

Page 17: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

17 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

22. Lukiskan jarum mengikut waktu yang ditunjukkan.

Pukul 9:00

Pukul 5:00

Pukul 7:00

Pukul 4:00 Pukul 1:00

Pukul 2:00

Pukul 3:00

Pukul 11:00

Pukul 10:00

K6 – Keupayaan menyatakan waktu

Page 18: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

18 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

23. Lukiskan jarum mengikut waktu yang ditunjukkan.

K6 – Keupayaan menyatakan waktu

Pukul 4:20

Pukul 9:10

Pukul 7:45

Pukul 10:30

Pukul 6:25

Pukul 3:05

Pukul 2:15

Pukul 9:50

Pukul 5:35

Page 19: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

19 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

24. Nyatakan jam . ( Guru lukis jarum jam )

K6 – Keupayaan menyatakan waktu

Pukul : Pukul : Pukul :

Pukul : Pukul : Pukul :

Pukul : Pukul : Pukul :

Page 20: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

20 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

25. Nyatakan jam . ( Guru lukis jarum jam )

K6 – Keupayaan menyatakan waktu

Pukul : Pukul : Pukul :

Pukul : Pukul :

Pukul : Pukul : Pukul :

Pukul :

Page 21: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

21 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

26. Tandakan ( √ ) pada urutan hari yang betul.

27. Lengkapkan turutan hari yang betul.

Ahad

Isnin

Selasa

Ahad

Selasa

Isnin

Isnin

Selasa

Sabtu

K6 – Keupayaan menyatakan waktu

Page 22: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

22 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

28. Tulis nama hari yang tertinggal.

a.

Khamis Sabtu

b.

Selasa Jumaat

Rabu

Jumaat

Isnin

Rabu

K6 – Keupayaan menyatakan waktu

Page 23: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

23 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

29. Tandakan ( / ) pada nama bulan yang terakhir dalam setahun.

30. Lengkapkan nama bulan yang tertinggal.

10. Lengkapkan nama bulan dalam setahun.

Julai

Ogos

Disember

Mac Mei

Januari

April

Ogos

Oktober

K6 – Keupayaan menyatakan waktu

Page 24: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

24 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

Siang Malam

Malam Siang

31. Berdasarkan gambar di bawah , tandakan ( √ ) pada waktu yang

betul .

K6 – Keupayaan menyatakan waktu

a)

b)

Page 25: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

25 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

tengahari

pagi

malam

32. Padankan gambar dengan waktu yang sesuai

K6 – Keupayaan menyatakan waktu

Page 26: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

26 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

33. Tambahkan

15 + 9 =

34. Letakkan jawapan yang betul

a. 3 5 b. 6 2 c. 7 5

+ 4 0 + 3 5 + 1 2

d. 2 8 e. 6 4 f. 5 9

+ 4 2 + 1 7 + 3 6

K7 – Keupayaan mengendalikan operasi asas

Page 27: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

27 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

35. Tolakkan

18 – 5 =

36. Letakkan jawapan yang betul.

a. 7 8 b. 5 7 c. 9 5

- 5 3 - 1 6 - 8 2

d. 8 5 e. 6 2 f. 7 4

- 5 6 - 4 9 - 3 8

K7 – Keupayaan mengendalikan operasi asas

Page 28: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

28 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

37. Padankan

5 X 3

2 X 3

3 X 6

K7 – Keupayaan mengendalikan operasi asas

4 X 4

Page 29: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

29 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

38. Cari hasil darab

K7 – Keupayaan mengendalikan operasi asas

Page 30: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

30 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

39. Padankan .

40. Lengkapkan

a. 3 x 4 =

b. 7 x 3 =

c. 9 x 2 =

d. 8 x 5 =

e. 6 x 9 =

3 X 7 18

4 X 6 30

2 X 9 21

24 8 X 2

16 6 X 5

K7 – Keupayaan mengendalikan operasi asas

Page 31: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

31 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

41. Lengkapkan

15 ÷ 5 =

÷ =

K7 – Keupayaan mengendalikan operasi asas

Page 32: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

32 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

30 ÷ =

Page 33: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

33 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

42. Padankan

43. Lengkapkan.

a. 15 ÷ 5 =

b. 12 ÷ 4 =

c. 9 ÷ 3 =

d. 18 ÷ 2 =

e. 16 ÷ 8 =

14 ÷ 7 3

24 ÷ 4

12 ÷ 3

40 ÷ 8

21 ÷ 9

2

5

6

4

K7 – Keupayaan mengendalikan operasi asas

Page 34: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

34 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

44. Padankan jumlah yang sama .

RM 3.00

K8 – Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

RM 1.00

RM 4.00

RM 2.00

Page 35: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

35 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

RM7.00

RM10.00

RM5.00

RM6.00

RM7.00

Page 36: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

36 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

RM40.00

K8 – Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

RM10.00

RM30.00

RM20.00

Page 37: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

37 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

RM11.00 RM11.00

RM25.00

RM31.00

RM15.00

Page 38: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

38 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

45. Padankan duit syiling dengan nilainya.

a)

b)

50 sen

20 sen

10 sen

5 sen

70 sen

40 sen

90 sen

60 sen

K8 – Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

K8 – Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

Page 39: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

39 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

46. Lengkapkan jawapan

a. RM 7 b. RM 3 0 c. RM 5 0

+ RM 1 + RM 2 0 + RM 1 0

d. RM 2 0 e. RM 1 0 f. RM 3 0

+ RM 2 0 + RM 6 0 + RM 4 0

g. 1 0 sen h. 2 0 sen i. 5 0 sen

+ 1 0 sen + 3 0 sen + 1 0 sen

j. 1 0 sen k. 3 0 sen l. 2 0 sen

+ 2 0 sen + 1 0 sen + 2 0 sen

m. RM 1 3 . 6 0 n. RM 4 0 . 5 0 o. RM 3 6 . 7 0

+ RM 2 4 . 1 0 + RM 1 7 . 3 0 + RM 1 2 . 1 0

K8 – Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

Page 40: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

40 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

47. Cari jumlah

RM 2 5

- RM 5

RM 3 0

- RM 5

RM 3

- RM 1

RM 6

- RM 1

K8 – Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

Page 41: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

41 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

R M 1 6

- R M 1

R M 9

- R M 2

R M 2 7

- R M 6

R M 2 1

- R M 1 0

K8 – Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

Page 42: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

42 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

4 0 sen

- 2 0 sen

7 0 sen

- 2 0 sen

6 0 sen

- 5 0 sen

3 0 sen

- 2 0 sen

5 0 sen

- 2 0 sen

48. Tolakkan

K8 – Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

Page 43: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

43 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

8 5 sen

- 5 0 sen

9 0 sen

- 2 0 sen

8 0 sen

- 2 0 sen

5 5 sen

- 1 0 sen

9 0 sen

- 6 0 sen

7 5 sen

- 3 0 sen

49. Tolakkan

K8 – Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

Page 44: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

44 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

RM 30 – RM 10 =

RM 26 – RM 6 =

RM 30 – RM 5 =

50. Cari baki wang .

Wang yang ada

Barang yang dibeli

Wang yang ada

Barang yang dibeli

K8 – Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

a) a)

b)

RM10

RM6

Page 45: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

45 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

RM 18 – RM 3 =

RM 31 + RM 26 =

d)

51. Kira harga .

a.

Wang yang ada

Barang yang dibeli

RM 31

RM 26

RM 3 1

+ RM 2 6

K8 – Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

RM3

Page 46: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

46 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

52. Kira harga

c.

RM 7

+ RM 4

RM 7

RM 4

RM 1 7

+ RM 1 2

RM 17

RM 12

K8 – Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

Page 47: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

47 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

RM 1 4

+ RM 1 5

d.

e.

RM 2 2

+ RM 4 6

RM 22

RM 46

K8 – Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

RM 14

RM 15

Page 48: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

48 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

53. Tandakan ( √ ) pada kenderaan yang lebih panjang

54 . Bulatkan objek yang paling ringan.

K9- Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu

Page 49: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

49 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

separuh kosong penuh

55. Susun nombor (1) , (2) dan (3) dari objek yang lebih berat ke

objek yang lebih ringan

56. Padankan .

K9- Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu

Page 50: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

50 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

57. Tandakan ( √ ) pada botol yang lebih banyak susu .

5 ml

7 ml

K9- Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu

Page 51: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

51 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

11 7 = 18

58. Tuliskan symbol ( + ) atau ( - ) pada petak kosong dan

lengkapkan ayat matematk.

59. Pada Hari Sukan , 95 belon diberi kepada murid-murid . 23 belon

telah pecah. Belon yang elok ada 72 .

Tulis symbol ( + ) atau ( - ) dan lengkapkan ayat matematik.

95 23 = 72

60. Tulis simbol ( x ) atau ( ÷ ) di dalam petak

8 3 = 24

K10 –Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya.

dan

Page 52: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

52 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

61. Tuliskan symbol ( + ) atau ( - )

62. Tulis jawapan dalam petak kosong.

K10 –Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya.

dan

12 5 = 17

20 – 7 =

Page 53: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

53 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

63. Tandakan ( √ ) pada ayat matematik yang betul berdasarkan

cerita yang diberi.

a. Ada 33 biji oren di dalam satu beg plastik.

Ratna memasukkan 25 biji lagi .

Jumlah kesemua oren ialah 58 biji.

b. Pak Halim ada 27 biji strawberi .

Dia membahagikan strawberi tersebut kepada 3 orang anaknya.

Berapa biji strawberi yang diterima oleh seorang anaknya?

27 ÷ 3 = 9

27 - 3 = 24

K10 –Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya.

+ 33 = 25

- 33 25 = 58

58

Page 54: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

54 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

64. Cikgu Ong ada 12 batang pensel . Dia ingin membahagikan pensel

itu kepada 3 orang muridnya . Seorang murid akan mendapat 4

batang pensel . Tuliskan simbol ( x ) atau ( ÷ ) di dalam petak.

65. Aminah membeli 59 biji epal . Dia makan 24 biji epal. Bakinya ialah

35 biji epal . Tulis simbol ( + ) atau ( - ) di dalam petak.

66. Katijah membaca 14 buah buku cerita. Fadlan telah membaca 12

buah buku cerita . Jumlah buku cerita yang dibaca oleh kedua-dua

mereka adalah 26. Tulis simbol ( + ) atau ( - ) di dalam petak.

12 3 = 4

K10 –Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya.

59 35 = 24

14 12 = 26

Page 55: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

55 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

67. Mawar menjual 9 biji tembikai dalam sehari . Berapa biji

tembikai yang Mawar telah jual dalam 4 hari .

Tandakan ( √ ) pada ayat matematik yang betul.

68. Mas ada 9 biji guli . Dia membeli 4 biji lagi . Berapa biji guli yang

dia ada sekarang ?

9 4 =

9 X 4 = 36 9 + 4 = 13

K11 - Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat.

Page 56: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

56 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

69. Zamri ada 13 biji gula-gula . Dia telah makan 5 biji gula-gula .

Berapa biji gula-gula yang masih tinggal ?

70. Salina beli 12 batang pensel . Kemudian dia beli 4 batang pensel

lagi . Berapa batang pensel yang Serimah ada sekarang ?

11 + 4 =

K11 - Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat.

13 5 =

=

dan

Page 57: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

57 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

71. Samad ada 19 ekor ikan . 7 ekor ikannya telah mati . Berapakah

ekor ikannya yang masih hidup ?

19 - 7 =

72. Siti ada 7 biji pisang . Roslin ada 2 biji pisang. Berapa biji pisang

yang mereka ada kesemuanya ?

7 + 2 =

dan

K11 - Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat.

Page 58: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

58 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

14 - 6 =

73. Puan Sally membeli biji 14 biji jambu. Alex dan adiknya telah

makan 6 biji . Berapa biji jambu lagi yang masih tinggal ?

74. Osman ada 68 ekor lembu . Dia menjual 7 ekor lembunya.

Berapa baki lembu yang tinggal ?

68 - =

K11 - Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat.

Page 59: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

59 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

+ =

75. Fanny ada 27 keping biskut . Dia makan 10 keping biskut .

Berapa keping biskut yang tinggal ?

- =

76. Puan Enot membeli 17 keping sampul surat . En Adi membeli 16

keping lagi . Berapa keping sampul semuanya ?

dan

K11 - Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat.

Page 60: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

60 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

77. Halina ada 12 biji guli. Mastura ada 4 biji guli.

Berapakah jumlah guli semuanya ?

78. Mary ada 35 pemadam.

Dia mengagihkan pemadamnya sama banyak kepada 5 orang

rakannya . Berapakah pemadam setiap orang dapat ?

35 ÷ 5 =

12 4 =

K11 - Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat.

Page 61: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

61 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

79 . Encik Ali beli 5 buah basikal . Setiap basikal ada 2 tayar .

Ada berapa tayar yang ada pada 5 buah basikal .

5 x 2 =

5 buah basikal ada tayar

80. Suzi ada 16 biji donut . Dia membahagikan semua donut itu

sama banyak kepada Ana , Prima , Chong dan dia sendiri .

Beapa biji donut setiap mereka dapat ?

16 ÷ =

K11 - Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat.

Page 62: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

62 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

X =

X =

81. Dalam sebuah sangkar ada 7 ekor anak ayam . Berapa ekor anak

ayam dalam 4 buah sangkar ?

82. 1 tangkai mempunyai 3 biji ceri . Berapa biji ceri ada pada 8

tangkai?

28

K11 - Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat.

Page 63: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

63 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

83. Pak Dollah ada 28 biji coklat . Dia hendak memasukkan semua

coklat itu ke dalam 7 buah kotak secara sama banyak . Berapa

biji coklat akan dimasukkan ke dalam sebuah kotak ?

81. Dina dapat menjahit 8 helai baju dalam sehari . Berapa helai

baju yang dia dapat jahit dalam masa 6 hari ?

8 baju x 6 hari =

x =

42 ÷ 6 =

K11 - Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat.

Page 64: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

64 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

85. Cikgu Mona membeli 18 batang pensel . Dia hendak

membahagikan kesemua pensel itu kepada 3 orang muridnya .

Berapa batang pensel seorang murid akan dapat

86. Leha membeli 7 kotak pemadam . Dalam satu kotak ada 8 biji

pemadam . Berapa semua pemadam yang Leha ada ?

7 kotak x 8 pemadam =

x =

87. David memasukkan 81 biji guli sama banyak ke dalam 9 botol .

Berapa biji guli yang ada dalam setiap botol ?

81 biji guli ÷ 9 botol = guli

÷ =

88. Encik Randy dapat menjual sebanyak 5 buah kereta sehari .

Berapa buah kereta dia dapat jual dalam masa 4 hari ?

4 hari x 5 buah kereta =

x =

18 pencil ÷ 3 orang =

÷ =

K11 - Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat.

Page 65: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

65 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

X =

89. Ah Seng ada 63 batang pokok dabai di kebunnya. Dia hendak

menanam kesemua pokok tersebut secara sama banyak dala

9 barisan . Berapa batang pokok yang ada dalam setiap bari

90. Benny dapat menyiapkan 6 buah pasu dalam masa sehari .

Berapa buah pasu yang dia dapat buat dalam masa seminggu?

91. Pak Mat ingin membahagikan sebanyak 36 biji pai kepada 6

orang pekerja di pejabatnya . Berapa biji pie yang seorang akan dapat ?

÷ =

92. Di kebun Mak Timah ada 3 batang pokok betik . Setiap pokok itu

ada 6 biji buah betik . Berapa semua buah betik yang ada di

kebun Mak Timah ?

X =

K11 - Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat.

÷ =

Page 66: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

66 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

93. Nora belajar muzik pada hari Jumaat . Dia belajar Matematik pada

hari berikutnya . Tandakan ( √ ) pada hari dia belajar Matematik.

94. Rohana membeli roti berharga 50 sen dan segelas minuman

berharga 40 sen . Berapa jumlah harga yang perlu dibayar ?

40 en + sen = sen

95. Maimunah ada kelas tambahan pada hari Isnin .

Esok , dia ada kelab Matematik . Bilakan Maimunah akan hadir untuk

Kelab Matematik ?

K12 – Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa

dan ukuran panjang

Sabtu

Ahad

40 sen 50 sen

Rabu

Selasa

Page 67: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

67 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

96. Faizi mempunyai duit syiling 60 sen . Dia memberi 20 sen kepada

abangnya . Berapakah baki duit Faizi ?

60 en - sen = sen

97. Berapa banyak wang syiling 10 sen yang digunakan untuk menjadi

sama panjang dengan lampu suluh ?

keping 10 sen

98. Ravi mengukur panjang sebuah tali menggunakan pin. Berapa

batang pin yang dia akan guna ?

batang pin

K12 – Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa

dan ukuran panjang

Page 68: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

68 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

99. Naim pergi ke sekolah pada waktu pagi . Selepas waktu

persekolahan dia pergi ke kelas tambahan selama 2 jam .

Kemudian dia pulang ke rumah . Bilakah Naim sampai ke rumah ?

Tandakan ( √ ) pada jawapan yang betul .

100. Bapa member RM7 kepada Marvina . Ibu member lagi RM2

kepadanya . Berapa jumlah semua wang yang Marvina ada

kesemuanya ?

RM 7 + RM 2 RM

101. Yahya bermain bola pada pukul 5 petang . Dia bermain selama 1

jam . Pada pukul berapa Yahya berhenti bermain bola ?

(mula main) (Berhenti main)

petang malam

K12 – Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa

dan ukuran panjang

pukul

Page 69: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

69 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

102. Amy mengambil 58 minit untuk membaca sebuah buku

cerita. Tina membaca 12 minit lebih cepat dari Amy . Berapa

lama masa yang diambil oleh Tina untuk membaca buku

cerita yang sama ?

5 8 minit + 1 2 minit minit

103. Berat Julia ialah 38 kg. Berat Sofea ialah 31 kg . Berapakah

jumlah berat mereka ?

3 8 kg + 3 1 kg kg

104. Johari membeli sebiji bola berharga RM7 . Jika Johari ada

RM10 , berapakah baki wangnya ?

RM 10 + RM 7 RM

105. Cheng Ho mengikuti rombongan sekolah ke Kuala Lumpur

untuk menyambut Hari Kemerdekaan . Pada bulan apakah

Cheng Ho pergi ke Kuala Lumpur ?

Cheng Ho pergi ke Kuala Lumpur pada bulan _______________.

Page 70: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

70 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

106. Ibu membeli 5 m kain . Kakak membeli 4 m kain . Berapa

meter yang telah dibeli oleh mereka ?

5 m + 4 m = m

107. Ranina membeli seekor ikan kerapu seberat 2 kg dan 3 ekor

ikan tongkol seberat 4 kg . Berapa jumlah berat ikan-ikan

tersebut ?

2 kg + 4 kg = kg

108. Sara membakar kek pada pukul 3.00 petang . Kek itu masak

pada pukul 4.00 petang . Berapa tempoh masa Sara

membakar kek ?

109. Dalam sebuah botol terdapat 9 liter jus epal . Siew Lan dan

dua orang adiknya telah minum sebanyak 3 liter . Berapa liter

lagi jus epal yang masih tinggal dalam botol tersebut ?

mula selesai

9 liter

_____ jam

9 - 3 =

Page 71: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

71 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

110. Sebuah cerek boleh diisi penuh dengan 5 air . Berapa liter air

yang diperlukan untuk mengisi penuh 3 cerek yang sama

besar ?

111. Tok Awang membeli 4 ekor ayam untuk kenduri di rumahnya .

Berat semua ayam tersebut ialah 12 kg . Berapakah berat bagi

seekor ayam itu ?

5 liter

= ____ liter

12kg

__kg

Page 72: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

72 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

Memasak 3 jam sehari.

Dalam 1 minggu ibu

memasak ______ jam

Tidur 8 jam sehari.

Dalam masa 3 hari Mary

tidur ______ jam.

112. Sebiji durian berharga RM2 . Belinda membeli 6 biji durian .

Berapakah harga durian yang perlu dibayar oleh Belinda ?

RM 2 x 6 biji durian = RM

113. Sebuah pasu berharga RM8 . Azman membeli 5 buah pasu .

Berapa harga kesemua pasu yang perlu di bayar oleh Azman?

RM 8 x 6 buah pasu = RM

114. Ibu memasak 3 jam sehari. Berapa lama ibu memasak dalam masa

1 minggu ?

115. Mary tidur 8 jam sehari . Berapa jamkah Mary tidur dalam masa 3

hari ?

Page 73: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

73 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

116. Colin akan pergi ke England semasa perayaan Hari Krismas .

Pada bulan berapakah Colin pergi ke England ?

117. Amri membeli sebuah buku cerita berharga RM6 . Jika dia ingin

membeli 3 buah buku cerita yang sama . Berapakah yang

perlu dia bayar ?

118. Ah Kim pergi ke Kelab Matematik pada hari Rabu . Esoknya dia

hadir untuk Persatuan Pengakap . Bilakah Ah Kim hadir untuk

Persatuan Pengakap ?

Ah Kim hadir ke Persatuan Pengakap pada hari _____________ .

119. Ibu memberi 60 sen kepada Abby . Ayahnya member 30 sen

lagi kepadanya . Berapakah jumlah duit Abby sekarang ?

Colin akan ke England pada

bulan __________________

RM 6 RM ____

Page 74: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

74 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

10 cm

_____ cm

120. Zaki membawa RM2 ke sekolah . Dia membeli sebungkus nasi

lemak yang berharga RM1. Berapakah baki wang yang zaki

ada sekarang ?

121. Berat Ah Meng ialah 102kg . Berat Gina adalah 40kg kurang

dari Ah Meng . Berapakah berat Gina ?

122. Sebuah botol mengandungi 56 liter air. Berapa liter air dapat

diisi ke dalam 8 biji gelas yang sama besar ?

123. Panjang sebatang pensel ialah 10cm . Berapa panjang 2

batang pensel yang sama ?

Page 75: Lembaran kerja linus

NAMA : ______________________________ SEKOLAH : __________________________

75 Disediakan oleh

Fasilinus Numerasi PPD Sibu , Sarawak

124. Panjang segulung tali ialah 72 cm . Cath ingin menggunting

tali itu kepada 9 bahagian yang sama panjang untuk

mengikat buku . Berapa panjang satu bahagian tali itu ?

1 bahagian tali =

125. Tinggi Hashim ialah 150 cm . Tinggi Haslina ialah 145 cm .

Berapakah jumlah tinggi kedua-dua mereka ?

72 cm

___ cm

Tinggi mereka berdua ialah ______ cm