3
Nama:___________________________ Tahun:______________ Lengkapkan perkataan yang betul Lengkapkan

lembaran kerja vkvk

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: lembaran kerja vkvk

Nama:___________________________ Tahun:______________

Lengkapkan perkataan yang betul

Page 2: lembaran kerja vkvk

Lengkapkan

Lengkapkan

Page 3: lembaran kerja vkvk

Padankan perkataan dengan gambar yang sesuai

Page 4: lembaran kerja vkvk

awan

opah

akar

emas

epal