8
1 Lembaran Kerja 1 Kestabilan Dipengaruhi Oleh Keluasan Tapak Dan Ketinggian Objek Arahan: A. Anda diminta untuk melantik seorang ketua bagi setiap kumpulan B. Ketua bagi setiap kumpulan diminta tampil ke hadapan bagi mengambil bahan/objek yang diperlukan untuk membuat ujikaji. Bahan/objek: 1. Penutup kotak A4 2. 2 biji cawan plastik 3. 1 silinder penyukat 4. 1 bikar 5. 1 kelalang kon Arahan: Ujikaji 1 : A. Letakkan penutup kotak di atas permukaan meja. B. Susun cawan plastik di atas papan nipis dalam keadaan i. Menegak ii. Terbalik seperti dalam Rajah 1 disebelah: Rajah 1 C. Mulakan ujikaji dengan mencondongkan penutup kotak tersebut ke hadapan.

Lembaran Kerja 1,2,3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

math

Citation preview

Page 1: Lembaran Kerja 1,2,3

1

Lembaran Kerja 1

Kestabilan Dipengaruhi Oleh Keluasan Tapak Dan Ketinggian Objek

Arahan:

A. Anda diminta untuk melantik seorang ketua bagi setiap kumpulan

B. Ketua bagi setiap kumpulan diminta tampil ke hadapan bagi mengambil

bahan/objek yang diperlukan untuk membuat ujikaji.

Bahan/objek:

1. Penutup kotak A4

2. 2 biji cawan plastik

3. 1 silinder penyukat

4. 1 bikar

5. 1 kelalang kon

Arahan:

Ujikaji 1 :

A. Letakkan penutup kotak di atas permukaan meja.

B. Susun cawan plastik di atas papan nipis dalam keadaan

i. Menegak

ii. Terbalik

seperti dalam Rajah 1 disebelah:

Rajah 1

C. Mulakan ujikaji dengan mencondongkan penutup kotak tersebut ke hadapan.

D. Perhatikan cawan yang manakan jatuh terlebih dahulu.

E. Catatkan pemerhatian anda pada bahagian pemerhatian.

Page 2: Lembaran Kerja 1,2,3

2

Ujikaji 2:

A. Letakkan penutup kotak di atas permukaan meja.

B. Susun silinder penyukat, bikar, dan kelalang kon di atas papan nipis tersebut

seperti dalam rajah 2 di bawah:

C. Mulakan ujikaji dengan mencondongkan papan nipis tersebut ke hadapan.

F. Perhatikan cawan yang manakan jatuh terlebih dahulu.

G. Catatkan pemerhatian anda pada bahagian pemerhatian.

Pemerhatian:

Ujikaji 1: Nomborkan 1 pada cawan yang jatuh Ujikaji 2: Nomborkan 1 pada objek

dahulu dengan 1 dan 2 pada cawan yang jatuh dahulu, diikuti

yang jatuh kemudian dengan 2 dan 3

Page 3: Lembaran Kerja 1,2,3

3

Lembaran Kerja 2

Mengenal Pasti Pemboleh Ubah

Senaraikan pemboleh ubah yang terdapat dalam ujikaji di atas.

Pemboleh ubah:

Dimanupilasikan :_________________________________________________

Bergerak Balas :_________________________________________________

Dimalarkan :_________________________________________________

Page 4: Lembaran Kerja 1,2,3

4

Lembaran Kerja 3

Page 5: Lembaran Kerja 1,2,3

5

Page 6: Lembaran Kerja 1,2,3

6