lembaran kerja warna

Embed Size (px)

Citation preview

NAMA : _______________________________________________________ TARIKH :___________ ARAHAN: Padankan warna benda dengan warna.

NAMA : _______________________________________________________ TARIKH :___________ ARAHAN: Warnakan bentuk berikut mengikut warna

NAMA : _______________________________________________________ TARIKH :___________ ARAHAN: Padankan warna dengan gambar

Nama : _________________________________ Tarikh :_________ Kelas: Mutiara ARAHAN : Bulatkan buah yang bersesuaian dengan buah yang ditunjukkan.