contoh lembaran kerja

Embed Size (px)

Citation preview

Nama: Tahun Arahan sebenar.

LEMBARAN KERJA _______________________________Tarikh :__________ : _______________ : Memadankan gambar emosi mengikut situasi

Nama: Tahun

LEMBARAN KERJA _______________________________Tarikh :__________ : _______________

Arahan

:

Melukis mimik muka berdasarkan emosi tertentu.

MARAH

SEDIH

GEMBIRA

TERKEJUT

LEMBARAN KERJA Nama: Tahun _______________________________Tarikh :__________ : _______________

Arahan

:

Melakonkan watak berkaitan emosi.

GEMBIRA MARAH

SEDIH TERKEJUT

SUNYI

LEMBARAN KERJA Nama: Tahun Arahan _______________________________Tarikh :__________ : _______________ : Menyesuaikan gambar dengan perkataan.

MARAH

GEMBIRA

SEDIH

LEMBARAN KERJA Nama: Tahun _______________________________Tarikh :__________ : _______________

Arahan

:

Memadankan lambang mimik muka dengan suasana.

LEMBARAN KERJA Nama: Tahun _______________________________Tarikh :__________ : _______________

Arahan

:

Melakonkan mimik muka mengikut emosi.

GEMBIRA MARAH

SEDIH

TERKEJUT

SUNYI

LEMBARAN KERJA Nama: Tahun Arahan _______________________________Tarikh :__________ : _______________ : Menjawab soalan mengenai cara mengawal emosi berdasarkan gambar pelbagai situasi.

................................................................................ ...

................................................................................ ....

................................................................................. ...

................................................................................. ....

LEMBARAN KERJA Nama: Tahun Arahan _______________________________Tarikh :__________ : _______________ : Memadankan gambar perlakuan yang sama.

LEMBARAN KERJA Nama: Tahun _______________________________Tarikh :__________ : _______________

Arahan

:

Menyebut gelaran/panggilan yang ditunjuk oleh guru.

LEMBARAN KERJA Nama: Tahun _______________________________Tarikh :__________ : _______________

Arahan

:

Melakonkan watak berdasarkan ahli keluarga.

DATUK NENEK

BAPA

IBU

LEMBARAN KERJA Nama: Tahun _______________________________Tarikh :__________ : _______________

Arahan

:

Memadankan gambar mengikut pasangan di bawah.

NENEK BAPA

BAPA SAUDARA DATUK

LEMBARAN KERJA

Nama: Tahun

_______________________________Tarikh :__________ : _______________

Arahan

:

Menyatakan perlakuan-perlakuan positif yang dilakukan oleh pasangan.

Pelajar boleh menyatakan setiap perlakuan-perlakuan positif yang dilakukan oleh pasangan. Contohnya :

1. Menolong orang 2. Mendengar cakap 3. Mengambil giliran 4. Mengikut peraturan 5. Mengawal perasaan marah

LEMBARAN KERJA

Nama: Tahun

_______________________________Tarikh :__________ : _______________

Arahan

:

Membuat perbezaan antara kanak-kanak lelaki dengan lelaki dewasa/kanak-kanak perempuan dengan wanita dewasa.

LEMBARAN KERJA Nama: Tahun _______________________________Tarikh :__________ : _______________

Arahan:

Melawat ke luar bilik darjah.

BALAI BOMBA

BALAI POLIS

HOSPITAL

LEMBARAN KERJA Nama: Tahun _______________________________Tarikh :__________ : _______________

Arahan

:

Melakar peta lokasi tempat-tempat bantuan/ perlindungan.

BALAI BOMBA POLIS

BALAI

HOSPITAL