36
Nama : ----------------------------- Tarikh: ........... Kemahiran : 2.1.1a(1): Menamakanl alat perhubungan Contoh Kad Gambar 1

Lembaran Kerja

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Lembaran Kerja

Nama : ----------------------------- Tarikh: ...........

Kemahiran : 2.1.1a(1): Menamakanl alat perhubungan

Contoh Kad Gambar 1

Page 2: Lembaran Kerja

Nama : ----------------------------- Tarikh: .................

Kemahiran : 2.1.1a(2): Menamakan alat pengangkutan

Contoh Kad Gambar 2

Page 3: Lembaran Kerja

Nama : ----------------------------- Tarikh: ........................

Kemahiran : 2.1.1b(1): Menuliskanl alat perhubungan dengan tulisan

putus-putus.

Page 4: Lembaran Kerja

Nama : ----------------------------- Tarikh: .................

Kemahiran : 2.1.1a(2): Menuliskankan alat pengangkutan dengan

tulisan

putus-putus.

Page 5: Lembaran Kerja

Nama :…………………………………. Tarikh:……………..

Kemahiran:2.1.1b(3) Memadankan nam alat perhubungan dan

pengangkutan.

alat perhubungan

alat pengangkutan

Page 6: Lembaran Kerja

Nama :……………………Tarikh:………………

Kemahiran:2.1.1b(4) Me namakan alat perhubungan dan

pengangkutan dengan melengkapkan ejaan.

t e l i v i y _ n t e l i f _ n

Page 7: Lembaran Kerja

l o r _ k e r e t _

K e r e t a p _ r a d i _

Nama :…………………………………. Tarikh:……………..

Kemahiran:2.1.1b(5) Me warnakan gambar alat perhubungan dan

pengangkutan.

Page 8: Lembaran Kerja

Gambar 1

Nama :…………………………………. Tarikh:……………..

Kemahiran:2.1.1b(5) Me warnakan gambar alat perhubungan dan

pengangkutan.

Gambar 2

Page 9: Lembaran Kerja

Nama :…………………………………. Tarikh:……………

Kemahiran:2.1.1b(6) Menyebut jenis-jenis alat perhubungan

- satelit, kabel dan elektronik.

ContohKad Gambar 1

Page 10: Lembaran Kerja

Nama :…………………………………. Tarikh:……………

Kemahiran:2.1.1b(6) Menyebut jenis-jenis alat pengangkutan -

darat,air

Page 11: Lembaran Kerja

dan udara .

ContohKad Gambar 2

Nama :…………………………………. Tarikh:……………

Kemahiran:2.1.1b(7) Mengelaskan jenis-jenis alat perhubungan

- satelit, kabel dan elektronik.

Page 12: Lembaran Kerja

ContohKad Gambar 1

Page 13: Lembaran Kerja

Nama :…………………………………. Tarikh:……………

Kemahiran:2.1.1b(7) Mengelaskan jenis-jenis alat pengangkutan -

darat ,

air dan udara .

Contoh Kad Gambar 2

Page 14: Lembaran Kerja

Nama :…………………………………. Tarikh:……………

Kemahiran:2.1.1b(8) Menyesuaikan alat perhubungan dengan

jenisnya

- satelit, kabel dan elektronik.

ContohKad Gambar 1

satelit

Page 15: Lembaran Kerja

kabel

elektronik

Nama :…………………………………. Tarikh:……………

Kemahiran:2.1.1b(9) Menyesuaikankan jenis-jenis alat pengangkutan

- darat, air dan udara .

o darat

o udara

Page 16: Lembaran Kerja

o air

Nama :…………………………………. Tarikh:……………

Kemahiran:2.1.1b(10) Menulis nama alat perhubungan dan

pengangkutan dengan betul.

_______________________________ _____________________

Page 17: Lembaran Kerja

_______________________ ______________________________

________________________________ _____________________________

Nama :…………………………………. Tarikh:……………

Kemahiran:2.2.1(1) Memadankan alat perhubungan dan

dengan fungsinya.

Page 18: Lembaran Kerja

ganggang telefon

kotak pendail

wayar penghubung

Nama :…………………………………. Tarikh:……………

Kemahiran:2.2.1(2) Menamakan alat- alat perhubungan dengan

fungsinya penyampai maklumat dan penyambung silaraturahim.

Contoh Kad Gambar

Page 19: Lembaran Kerja

Nama : …………………… Tarikh:……………..

Kemahiran 2.2.1 (3): Menceritakan cara penggunaan alat perhubungan yang

ditunjukkan

Contoh Kad Gambar 1

Page 20: Lembaran Kerja

Nama : …………………… Tarikh:……………..

Kemahiran 2.2.1 (4): Menyebut langkah- langkahkeselamatan apabila

menggunakan alat perhubungan.

Page 21: Lembaran Kerja

Sebut secara lisan apakah langkah

keselamatan yang kamu ketahui

apabila menggunakan alat

perhubungan , contohnya telefon

awam.

Nama : …………………… Tarikh:……………..

Kemahiran 2.2.1 (5): Warnakan alat perhubungan.

Page 22: Lembaran Kerja

telefon bimbit

Nama : ………………………. Tarikh:……………….

Kemahiran 2.3.1 (1) : Menyebut tanggungjawab penggunaan telefon

awam atau rumah berdasarkan gambar

mengikut

Page 23: Lembaran Kerja

urutan yang betul.

Contoh kad gambar

Nama : ………………………. Tarikh:……………….

Kemahiran 2.3.1b (2) : Menyebut langkah keselamatan diri apabila

menggunakan bas sekolah.

Page 24: Lembaran Kerja

Contohnya:

Menunggu di tempat perhentian bas sekolah yang di sediakan

Tunggu hingga bas betul-betul berhenti.

Beratul ketika menaiki bas.

Duduk di tempat yang disediakan.

Jangan berjalan-jalan ketika di dalam bas.

Jangan buat bising.

Jangan memewtik loceng bas sesuka hati.

Turun dengan tertib

Nama : ………………………. Tarikh:……………….

Kemahiran 2.3.1b (3) : Menyatakan perlaku betul/ salah apabila

menggunakan bas sekolah.

Page 25: Lembaran Kerja

Soalan guru

1) Berebut ketika menaiki bas sekolah.

Betul/salah

2) Beratur ketika menaiki bas sekolah.

Betul / Salah

3) Makan di dalam bas.

Betul / Salah

4) Membuat bising di dalam bas.

Betul / Salah

5) Duduk di tempat duduk yang di

sediakan.

Betul / Salah

Nama : ………………………. Tarikh:……………….

Kemahiran 2.3.1b (4) : Simulasi penggunaan bas sekolah dengan

betul.

Page 26: Lembaran Kerja

Arahan: Murid diminta berlakon cara penggunaan bas sekolah dengan betul.

Nama : ………………………. Tarikh:……………….

Kemahiran 2.4.1 (1) : Simulasi penggunaan telefon awam dengan

betul.

Page 27: Lembaran Kerja

Arahan: Murid diminta berlakon cara penggunaan telefon awam dengan betul.

Nama : ………………………. Tarikh:……………….

Kemahiran 2.4.1 (2) : Menyusun gambarurutan penggunaan bas

sekolah dengan betul.

Page 28: Lembaran Kerja

Arahan: Murid diminta menyusun gambar mengikut urutan penggunaan bas sekolah dengan betul.

Nama : ………………………. Tarikh:……………….

Kemahiran 2.4.1 (3) : Melakonkan penggunaan telefon dengan betul.

Page 29: Lembaran Kerja

Arahan: Murid diminta membuat simulasi penggunaan telefon dengan betul.

Guna telefon mainan