Click here to load reader

Kort fortalt naturfag VG1

 • View
  239

 • Download
  11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kort fortalt naturfag VG1 gir en enkel og oversiktlig framstilling av faget, og dekker læreplanen i naturfag. Boka er godt egnet for elever og privatister som ønsker en rask oversikt over faget. Den er også egnet for elever som kun bruker digitale læremidler i naturfag, og som ønsker en oversikt i bokform.

Text of Kort fortalt naturfag VG1

 • Per Audun Heskestad, Ivar Karsten Lerstad, Harald Liebich,

  Siri Halvorsen og Arild Boye

  KORT FORTALT naturfag VG gir en oversiktlig og kortfattet framstilling av faget. Boka dekker alle hovedomrdene i lreplanen i naturfag. Den er godt egnet for elever og privatister som nsker en rask oversikt over faget.

  www.kortfortalt.cappelendamm.no

  naturfagKORT FORTALT

  VG1

  naturfagKORT FORTALT

  Heskestad I Lerstad I Liebich I H

  alvorsen I Boye

  KORT FO

  RTALTnaturfag

  VG 1

  9 788202 329846www.cappelendamm.no

  ISBN 978-82-02-32984-6

  4434-helt enkelt-omslag-FEB2010.indd 2 12.03.10 09.263010-4954-Cappelen_KortForlagNaturfagVG1-Vaks.indd 1 4/7/10 11:27:10 AM

 • lykkes med

  eldre historie

  Kristin Fossum

  Eldre historie.indb 2 12-04-10 14:17:56

 • Per Audun Heskestad Ivar Karsten Lerstad Harald Liebich Siri Halvorsen Arild Boye

  KORT FORTALT naturfag VG1

  Boka dekker hovedomrdene:

  Forskerspiren

  Brekraftig utvikling

  Strling og radioaktivitet

  Ernring og helse

  Energi for framtiden

  Bioteknologi

  Naturfag for yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer

 • lykkes med

  eldre historie

  Kristin Fossum

  Eldre historie.indb 2 12-04-10 14:17:56

 • 3InnholdKapittel 1: Forskerspiren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 5

  Forskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 5Naturvitenskap og naturvitenskapelig metode . . . . . . . . . s. 6Usikkerhet og feilkilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 7Resultatet av det vitenskapelige arbeidet . . . . . . . . . . . . . s. 8Eksperimentelt arbeid i laboratoriet p skolen . . . . . . . . . s. 8Datasimulering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 9

  Kapittel 2: Brekraftig utvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 10kologiske begreper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 10Suksesjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 12Feltunderskelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 13Populasjoner og vekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 14Brekraftig utvikling og fre-var-prinsippet . . . . . . . . . . s. 16Forbruksvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 17Energibruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 19Globale interessekonflikter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 20Urfolk lokalkultur eller turistattraksjon? . . . . . . . . . . . . s. 24Arbeidet med globale miljutfordringer . . . . . . . . . . . . . s. 25

  Kapittel 3: Ernring og helse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 28Nringsstoffene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 28Vitaminer, mineraler og sporstoffer . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 32Vann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 34Fordyelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 34Nringsstoffene transporteres til cellene . . . . . . . . . . . . . s. 36Hva er god helse? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 36Kosthold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 37Trening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 38Livsstilssykdommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 39Soling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 42Kosmetiske produkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 42

 • 4Kapittel 4: Strling og radioaktivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 44Elektromagnetisk strling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 44Tolking av strling fra verdensrommet . . . . . . . . . . . . . . . s. 46Bevegelser dopplereffekten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 49Nordlys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 51Atmosfren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 52Ultrafiolett strling og ozonlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 53Drivhuseffekten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 55Strling fra radioaktive stoffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 56Halveringstid og mling av radioaktivitet . . . . . . . . . . . . . s. 58Ioniserende strling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 59Helsefarer ved energirik strling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 60Aldersbestemmelse med karbon 14-isotopen . . . . . . . . . . s. 61

  Kapittel 5: Energi for fremtidenAtomer og grunnstoffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 62Redoksreaksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 64Elektrolyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 66Galvaniske elementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 67Batterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 67Brenselceller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 68Energikilder og energibrere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 70Solenergi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 71Biomasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 72Hydrogen som energibrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 73Varmepumper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 75

  Kapittel 6: Bioteknologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 78DNA er arvestoffet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 78Proteinsyntesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 80Krysning og arv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 82Bioteknologi og genteknologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 86Kloning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 90Bioteknologi p mennesker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 92Etiske sider ved bruk av bioteknologi . . . . . . . . . . . . . . . . s. 92

  Lreplanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 94

 • 5ForskningOppfinnelser ser vi overalt, og de er et resultat av vr nysgjerrighet og vrebehov.Verden omkring oss er hele tida i utvikling. Forskning gir oss ny kunn-skap og ny innsikt.Det er ndvendig for at vi skal kunne lse framtidige pro-blemer, ogs problemer som vi i dag ikke kjenner til.

  forske betyr tenke ut en lsning p et problem, eller finne svar p etsprsml. finne en lsning p et problem eller finne svar p grunnleggendesprsml har utfordret menneskene til alle tider. Det har gitt oss stadig nykunnskap om og bedre forstelse av blant annet hvordan vi mennesker ogalle andre levende organismer p jorda fungerer, og hvilke livsbetingelser detrenger for overleve. Bde vr egen klode og andre objekter i verdensrom-met blir underskt for finne svar p sprsml.

  Forskere undersker bde store problemer som hvordan vi kan finne en vak-sine mot kreft, og sm problemer som hvilke materialer regntyet ditt brbest av for fungere best mulig.

  DU SKAL KUNNE planlegge og gjennomfre underskelser i samarbeid med andre deren identifiserer og varierer parametere

  gjennomfre enkle datasimuleringer for illustrere naturfagligefenomener og teste hypoteser

  forklare og vurdere hva som kan gjres for redusere usikkerhet ogfeilkilder i mlinger og resultater

  vurdere og argumentere for gyldighet og kvalitet av egne og andresobservasjonsdata

  ForskerspirenKAPITTEL 1:

 • Forskerspiren6

  Naturvitenskap og naturvitenskapelig metodeI naturvitenskapen skiller vi gjernemellom prosessen, dvs. arbeidsmten natur-vitenskapen benytter og produktet, det som er resultatet av forskningen.

  En mye brukt arbeidsmte i naturvitenskapen er den naturvitenskapeligemetoden. Den naturvitenskapelige metoden legger vekt p systematiskeunderskelser, nyaktige mlinger og gjentatte testinger. Nr et fenomen inaturen skal utforskes, begynner forskerne ofte med det de tror kan forklarefenomenet. De setter opp en tenkt forklaring, en hypotese. Hypoteser testerde gjennom eksperimenter der forskerne for eksempel forsker mle noe.Mlingene de gjr, kan de bruke til bekrefte eller forkaste hypotesen sin.Viflger de samme prinsippene i vrt arbeid: ha kontroll over hva vi mler, oghelst variere bare n ting om gangen. Det vi varierer og mler, kaller vi enparameter.

  Figuren under gir en skjematisk framstilling av forlpet i den naturvitenska-pelige metoden.

  Endrede teorier

  IderFantasi

  Frieobservasjoner

  Hypoteser(problemstilling)

  Eksperimenter,systematiskeobservasjoner

  Resultater

  AnalyseTolkning

  Konklusjoner

  Formidling(avhandlingpublisering)

  Eksisterendeteorier

  Revisjoner

  Bekreftet Forkastet

 • 7Vi kan ikke bevise at en hypotese er riktig, men vi kan teste hypotesen pmange mter og samle sttte for at den ser ut til vre holdbar. Hypotesersom vi finner sttte for i eksperimenter ofte over lang tid blir til teoriereller lresetninger.Det er disse teoriene, lovene og lresetningene du mteri lrebker i for eksempel naturfag, biologi, fysikk og kjemi. Ett enesteeksperiment kan ogs motbevise en hypotese eller en teori; vi sier at hypo-tesen eller teorien kan falsifiseres (pvises som falsk, alts feilaktig).

  Usikkerhet og feilkilderBak hvert av trinnene i den naturvitenskapelige metoden ligger de

Search related