Click here to load reader

KOPERASI TENTERA - katmb.com.my Tahunan Koperasi Tentera 2011.pdf · LAPORAN TAHUNAN 2011 • KOPERASI TENTERA 3 Muka Surat Notis Mesyuarat Agung Tahunan ke-47 4 Aturcara Perasmian

 • View
  528

 • Download
  40

Embed Size (px)

Text of KOPERASI TENTERA - katmb.com.my Tahunan Koperasi Tentera 2011.pdf · LAPORAN TAHUNAN 2011 •...

 • K O P E R A S I T E N T E R A

  MS ISO 9001:2008 REG. NO. AR 2796

 • ISI KANDUNGAN

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA 3

  Muka Surat

  Notis Mesyuarat Agung Tahunan ke-47 4

  Aturcara Perasmian 6

  Maklumat Korporat 8

  Anggota Lembaga Koperasi 10

  Pengurusan Koperasi Tentera 13

  Laporan Lembaga Koperasi 16 Minit Mesyuarat Agung ke-46 24 - 37

  Penyata Kewangan Koperasi Tentera 38 - 96

  Penyata Kewangan Anak Syarikat Wiramaju Sdn Bhd 97 - 134

  Perbandingan Angka Sebenar Dengan Bajet 2011 135

  Agenda 4: Saraan Anggota Lembaga di Subsidiari 137

  Agenda 5: Bajet 2013 138

  Agenda 9: Had Keterhutangan 139

  Agenda 10: Had dan Skop Pelaburan Koperasi 2013 139

  Laporan Kehadiran Mesyuarat Lembaga Tahun 2011 140

  Perkembangan Dalam 5 Tahun (2007-2011) 141 - 144

  Panduan SMS 145 - 146

  Lokasi Pejabat-Pejabat Koperasi Tentera 147

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA4

  NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN YANG KE 47

  DENGAN INI DIMAKLUMKAN bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Yang Ke 47 Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad akan diadakan pada hari Ahad, 24 Jun 2012, jam 7.00 pagi di Dewan Besar, PERHEBAT, Kem Sg. Buloh, 47000 Selangor.

  AGENDA

  1. Mendaftar dan memilih Anggota Lembaga baru mengikut peruntukan Undang-Undang Kecil.

  2. Melantik satu jawatankuasa yang terdiri daripada enam orang anggota dan empat orang Anggota Lembaga Koperasi untuk menentusahkan draf Minit Mesyuarat Agung Tahunan.

  3. Membentang dan meluluskan Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke 46 yang telah diadakan pada 26 Jun 2011.

  4. Membentang dan meluluskan Penyata Kewangan Beraudit bersama Pembahagian Keuntungan bagi tahun berakhir 31 Disember 2011 serta dengan Laporan Lembaga Koperasi, Laporan Jawatankuasa Audit Dalaman, Laporan Juruaudit Luar dan Pandangan Suruhanjaya beserta dividen tunai 13.5% atas yuran dan syer sepertimana dicadangkan oleh Lembaga dalam laporan mereka.

  5. Menimbang dan meluluskan saraan bagi tahun 2013 kepada Anggota Lembaga dan Lembaga Pengarah syarikat-syarikat subsidiari yang juga Anggota Lembaga Koperasi menurut Seksyen 46 (2) Akta Koperasi 1993.

  6. Meluluskan Bajet bagi tahun 2013 termasuk perbelanjaan Anggota Lembaga Koperasi dan Jawatankuasa Audit Dalaman (JAD).

  7. Mengumumkan keputusan pemilihan Anggota Lembaga baru.

  8. Menimbang dan meluluskan tambahan dan pindaan kepada Undang-Undang Kecil dan Aturan-Aturan Koperasi, jika ada.

  9. Melantik Juruaudit Luar.

  10. Menetapkan had maksima keterhutangan Koperasi sebanyak RM 1.5 Bilion bagi tahun 2013 dengan kadar keuntungan bank tidak melebihi kadar pasaran semasa.

  11. Menimbang dan meluluskan skop dan had pelaburan baru Koperasi bagi tahun 2013.

  12. Mendengar, menimbang atau memutuskan apa-apa usul atau urusan lain Koperasi yang suatu notis tidak kurang daripada tujuh hari telah diberikan.

  21 Mei 2012 Wisma Koperasi Tentera Dengan Perintah Lembaga No.1, Jalan 2/65CHAJI WAN DERIS BIN WAN AHMAD Off Jalan Pahang BaratBKT PMC PPS PPA 53000 Kuala Lumpur Setiausaha

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA 5

  NOTA:

  1. Kelayakan Menghadiri Mesyuarat Agung - Menurut Fasal 13 dan 16 Undang-Undang Kecil Koperasi Tentera yang dibuat berdasarkan kepada Seksyen 50 (a) dan Seksyen 28 Akta Koperasi 1993, anggota yang telah menjelaskan fi masuk dan yuran bulanan pertama yang bernilai sekurang-kurangnya Tiga Puluh Ringgit (RM 30.00) serta Satu Ratus Ringgit (RM 100.00) syer pada atau sebelum 24 Mei 2012 boleh melaksanakan segala hak, kewajipan dan liabiliti sebagai seorang anggota semasa Mesyuarat Agung Tahunan Ke 47 pada 24 Jun 2012.

  2. Anggota Mohon Berhenti - Anggota yang telah mendapat kelulusan berhenti daripada keanggotaan Koperasi pada atau sebelum 24 Mei 2012 adalah tidak layak mengundi dan tiada hak dan tanggungjawab seperti di bawah Fasal 16, Undang-Undang Kecil.

  3. Pendaftaran dan Pengundian - Pendaftaran dan pengundian bagi memilih Anggota Lembaga akan bermula pada jam 7.00 pagi dan tamat jam 11.30 pagi atau pada suatu masa yang ditetapkan.

  4. MyTentera/ MyKad - Anggota dikehendaki membawa MyTentera/ MyKad semasa pendaftaran dan pengundian.

  5. Pakaian Menghadiri Mesyuarat Agung Anggota tentera yang hadir pada Mesyuarat Agung Koperasi Tentera diwajibkan memakai pakaian kerja/No: 3.

  6. Perlantikan Jawatankuasa Audit Dalaman - Menurut peruntukan Seksyen 42A, Akta Koperasi 1993 (Akta (502), pemilihan tidak akan dilakukan di Mesyuarat Agung sebaliknya perlantikan dibuat oleh Lembaga selepas Mesyuarat Agung.

  NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN YANG KE 47

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA6

  ATURCARA PERASMIAN

  Aturcara Perasmian Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Tentera Yang Ke 47 pada 24 Jun 2012, di Dewan Besar PERHEBAT, Kem Sg. Buloh, 47000 Sg. Buloh, Selangor

  MASA ATURCARA MAJLIS

  08.00 pagi Ketibaan Para Jemputan

  09.30 pagi Ketibaan Naib-Naib Yang Dipertua Koperasi Tentera a) Yang Berbahagia Panglima Tentera Darat b) Yang Berbahagia Panglima Tentera Laut c) Yang Berbahagia Panglima Tentera Udara

  09.45 pagi Ketibaan Yang Berbahagia Panglima Angkatan Tentera merangkap Yang DiPertua Koperasi Tentera

  9.50 pagi Ketibaan Yang Berhormat Menteri Pertahanan Malaysia

  10.00 pagi Ketibaan Dif-Dif Kehormat

  10.05 pagi Bacaan Doa

  10.10 pagi Ucapan alu-aluan oleh Pengerusi Koperasi Tentera

  10.15 pagi Ucapan oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan Malaysia dan seterusnya merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Tentera Yang Ke 47

  Penyampaian Sumbangan Bakti, Penerima Anugerah dan Cabutan Nombor Bertuah

  Majlis perasmian selesai

  11.15 pagi Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Tentera Yang Ke 47 diteruskan.

 • MAKLUMAT KORPORAT

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA8

  MAKLUMAT KORPORAT

  PENAUNGYANG BERHORMAT DATO SERI DR. AHMAD ZAHID BIN HAMIDI

  SJMK SSAP SPDK SPMP DPMK DMSM DPMP AMP PPT PJK JPMenteri Pertahanan Malaysia

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA 9

  MAKLUMAT KORPORAT

  YANG DIPERTUAJENERAL TAN SRI DATO SRI ZULKIFELI BIN MOHD ZIN

  PGAT PSM PJN SSDK DHMS SSAP SIMP SPTS SPMP SSTM SPKK DPPN PSAT DGMK DSDK DPKK DMSM PMW PAT JMN SDK KMN AMK ASK Legion of Honor (Phil)

  DPKT (Brunei) AMIM MSc (NDU) mpat lmt pscPanglima Angkatan Tentera

  NAIB YANG DIPERTUAJENERAL DATUK HAJI ZULKIFLI

  BIN HAJI ZAINAL ABIDIN PGAT PJN DHMS SIMP PSAT DGMK DPTS PAT

  JSM KMN AMK BSK PJM rcds mpat lmtMM (AIM) Manila ADBM (Wales)

  Panglima Tentera Darat

  NAIB YANG DIPERTUALAKSAMANA TAN SRI ABDUL AZIZ

  BIN HAJI JAAFARPGAT PSM PJN SSAP SPTS SPMS SPKK

  DCSM SPDK SMW PSAT DPMS DMSM PATJSM KAT KMN AMN BCM PJM PPS PPAFIMarEST MA Adv Dip Mgt Sc ncc psc

  Panglima Tentera Laut

  NAIB YANG DIPERTUAJENERAL TAN SRI DATO SRI RODZALI

  BIN DAUD TUDMPGAT PSM PJN SSAP SIMP SPTS DGPN PSAT DIMP PAT

  SMT KMN AMP PJM PPS PPA MSc (QAU) MA (UKM) ndc mpat psc jt

  Panglima Tentera Udara

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA10

  ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI

  PENGERUSI

  YANG BERBAHAGIA BRIG JEN DATUK MOHD NIZAM BIN HJ JAFFARPMW PAT SDK SMP KMN BCK PNBB (Lebanon)MBA (Notts) Dip Strat (UKM) CID psc

  NAIB PENGERUSI

  LT KOL HAMISAN BIN MIANKAT AMN PMC PKT PJM

  MSoc Sec (UKM) Dip Sec (UM) mpat psc

  SETIAUSAHA

  TUAN HJ WAN DERIS BIN WAN AHMADBKT PMC PPS PPA

  Dip.Management Koperasi (MKM)

  BENDAHARI

  LT KOL HAMIDI BIN ACHINKAT ANS PJM PPS PPA psc (Bangladesh)

  MDS MSc (Info Sy) BSc (Comp)Dip. Comp Sc

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA 11

  ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI

  MEJ JEN DATUK MAZELAN BIN KASAPPSAT DSDK DSAP DIMP PGBK PAT JSM DSMKAT KMN AMP MSc Def and Strat Studies

  (NDU Pakistan) ndc mpat psc

  LAKSAMANA PERTAMA DATO ANUWARBIN MAD SAID

  DIMP DSIS PAT JSM DSM KAT KMN AMN PJM PPS PPA MA Defence (UKM) Dip PSP (UM)

  Dip SA (Intan) mpat psc

  MEJ JEN DATO MOHAMMAD NOHBIN MOHD SAID TUDM

  PSAT DIMP DPTS PAT JSM SMP KMN ASAPKC PJM PPS PPA

  MMgt Stud (UNSW) psc

  PUAN ZAITON BINTI JOHARIAMN

  BRIG JEN BASRUN BIN HUSAINPAT SMP KAT KMN AAP PJM

  MBA (UPM) ACMA ACIS mpat psc

  MEJ ROZI BINTI ABBASDip Stat (UM) Dip Psikologi Kaunseling (UKM) psc

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA12

  PW I HAFIZI BIN ABDUL MUTOLIFBAT AMN BSD PCK PJM PJK PPS PPA

  PW I ROMZI BIN ABD WAHABBAT AMN PPS PPA

  SJN NOOR AFZAN BINTI MANSORPPA

  Dip IT (OUM)

  ENCIK MUSTAPHA BIN A JALILPMC PJK PPS PPA

  ENCIK MOHAMAD FAZILLA BIN HALIMPJM PNBB (Bosnia) PPS PPA PBB

  ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA 13

  PENGURUSAN KOPERASI TENTERA

  Duduk Dari Kiri

  Puan Nurshahilla binti Ahmad Setiausaha Korporat & PerundanganLS/ AACS, Bachelor of Laws (Hons) LLB (IIUM)

  Tuan Haji Muhammad Azmi bin Mohd RafaiPengurus PelaburanMBA (Ohio University)

  Encik Shamsuddin bin Hj JaafarPengurus KewanganBachelor of Accountancy (UiTM)

  Tuan Haji Shamshudin bin KhalidPengurus Kanan Sistem MaklumatBSc (Hons) Comp. Sc (UKM)

  Brig Jen Dato Ahmad Zahudi bin Hj Salleh (B)Ketua Pegawai EksekutifDSDK PAT JSM SDK KAT KMN CA (M) BAcc (Hons) (UiTM)mpat psc

  Lt Kol Ismail bin Hj Ali (B)Pengurus Pembiayaan dan KeanggotaanAMN PJM PPS PPA PNBB MSc BSc (Acct),Dip Systems Analyst, Dip Defence Strategic, psc

  Kapt Mohd Zamani bin Abdullah (B)Pengurus InsuransPJM PPAM. HRD (UPM), B.Sc (Hons) HRD (UPM) Dip. HRM Dip Kewangan Islam

  Puan Noor Rusiah binti Mohd IsaPengurus Sumber dan HartanahBachelor of Survey (Hons) In Property ManagementDip. Valuation (UTM)

  Cik Nurhayati binti OthmanPengurus Pemasaran dan Perhubungan AwamPostgrad. Diploma in Asia Pacific Regional Business Dev. (Berne University of Applied Sciences (PhW), Switzerland)Cambridge International Diploma in Management(University of Cambridge), BBA (Transport) (UiTM)

  Berdiri Dari Kiri

  Encik Ismail bin ManafEksekutif KeanggotaanDiploma Business Management

  Cik Lim Bee JinPenolong Pengurus AkaunDiploma Business Studies, Diploma Management (MIM)

  Puan Ummi Munirah binti AbdullahEksekutif Audit DalamBachelor of Accounting (Hons) (UKM)

  Kapt Arbani bin Hj Mat (B)Penolong Pengurus Pembiayaan

  Encik Noor Farizan bin MorshidiPenolong Pengurus Sistem MaklumatB.Sc Information Technology (UM)

  Puan Nor Faeizah binti Abd JalilEksekutif Sumber ManusiaBachelor of Business Administration (Hons) (UM)

  Puan Norazian binti AbdullahEksekutif PembiayaanMBA (Hertfordshire, UK), Bachelor of Business Administration (RMIT, Aust)

  Engku Napi bin Raja MohamedTimbalan Pengurus Pentadbiran dan Pejabat CawanganBachelor of Business Administration (BBA)Diploma HRM (UM)

  Cik Rosni binti HassanPenolong Pengurus Sistem MaklumatDiploma Information Technology

  Puan Noor Hidayah binti NasirEksekutif AkaunBachelor of Accounting (Hons) UKM

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA14

  PEGAWAI CAWANGAN KOPERASI TENTERA

  Duduk Dari Kiri

  Puan Nor Azmah binti IshakCawangan Butterworth

  Cik Florence anak KinchangCawangan Kuching

  Cik Faridah binti AbdulHirCawangan Sibu

  Puan Radziah binti IsmailCawangan Ipoh

  Cik Jasimah binti Mohd NoorCawangan Melaka

  Puan Raja Norizah binti Raja Abd HamidCawangan Kluang

  Puan Nor Haslina binti Abu HassanCawangan Gemas

  Kapt Norazila binti Ramli (B)Cawangan Kota Bharu

  Puan Dg. Nooramas binti IsmailCawangan Kota Kinabalu

  JAWATANKUASA AUDIT DALAM (JAD)1. Lt Kol Kamaruddin bin Kassim2. Mej Romzi bin Mohd Khairan3. Lt Kdr Emmy Suriani bt Mokhtar4. Mej Mohd Sam bin Mohd Yusof TUDM5. Encik Shariffudin bin Mohd Salleh

  Berdiri Dari Kiri

  Encik Salaradzuan bin Abd MubinCawangan Kuantan

  Encik Iderus bin RejabCawangan Jitra

  Encik Adnan bin JamaluddinCawangan Sg. Petani

  Encik Abdul Rashid bin MohamedCawangan Port Dickson

  Encik Rahim bin Mat JusohCawangan Tebrau

  Encik Mohd Idris bin AbdullahCawangan Taiping

  Encik Rosli bin YeopCawangan Lumut

  Encik Syed Ahmad Azmi bin Syed Abdul WahabCawangan Mersing

 • LAPORAN LEMBAGAKOPERASI

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA16

  LAPORAN LEMBAGA KOPERASI

  Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua anggota Koperasi Tentera yang budiman. Bagi pihak Lembaga Koperasi, saya dengan sukacitanya membentangkan Laporan Tahunan dan Kewangan Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad, bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2011.

  UCAPAN PENGHARGAAN

  Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi ucapan terima kasih dan penghargaan kepada YB Dato Seri Dr Ahmad Zahid bin Hamidi selaku Menteri Pertahanan merangkap Penaung Koperasi Tentera (KT) di atas sokongan beliau kepada Koperasi. Penghargaan yang sama saya panjangkan kepada Yang Dipertua, Naib-Naib Yang Dipertua di atas dorongan dan sokongan mereka kepada KT untuk terus bergerak maju sehingga di tahap sekarang.

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA 17

  LAPORAN LEMBAGA KOPERASI

  PRESTASI KEWANGAN

  Keuntungan Sebelum Cukai

  Tahun 2011 memperlihatkan prestasi Koperasi Tentera (KT) berkembang dengan pesat di mana ianya berjaya mencatatkan keuntungan sebelum cukai sebanyak RM209.51 juta berbanding RM158.4 juta pada tahun 2010. Kadar peningkatan 2011 berbanding 2010 adalah sebanyak 32.4%.

  Pendapatan Dari Operasi

  Pada keseluruhannya, KT memperolehi pendapatan operasi bersih berjumlah RM241.6 juta iaitu peningkatan sebanyak 28.9% atau RM54.2 juta berbanding tahun 2010. Pendapatan bersih operasi diperolehi setelah mengambilkira kos pembiayaan sebanyak RM49.6 juta dan jumlah ini telah menurun sebanyak 21.5% berbanding dengan kos pembiayaan yang dibelanjakan pada tahun 2010 iaitu berjumlah RM63.2 juta.

  Perincian kepada penyumbang utama pendapatan adalah seperti berikut:

  a. Pembiayaan - Aktiviti pembiayaan merupakan penyumbang terbesar kepada pendapatan KT. Bagi tahun 2011, pendapatan daripada pembiayaan (setelah ditolak kos pembiayaan) adalah RM174.3 juta, berbanding RM171.1 juta pada tahun 2010, iaitu peningkatan sebanyak 2%.

  b. Insurans - Pulangan daripada aktiviti ini meningkat sehingga 19.5% iaitu dari RM4.1 juta pada tahun 2010 kepada RM4.9 juta pada tahun 2011. Walau bagaimanapun, usaha yang berterusan terus dilaksanakan bagi meningkatkan lagi hasil langganan produk-produk Insurans KT terutamanya produk Takaful Berkelompok yang mendapat galakan terus daripada pucuk pimpinan ATM.

  c. Pelaburan - Pelaburan juga telah menghasilkan pendapatan lebih tinggi iaitu sebanyak RM51.65 juta. Ini adalah kerana terdapat pendapatan luarjangka seperti dividen dari anak syarikat, penjualan syarikat bersekutu dan beberapa unit amanah.

  Perbelanjaan

  Selaras dengan perkembangan kegiatan perniagaan, perbelanjaan KT telah meningkat sebanyak 11% secara keseluruhannya iaitu daripada RM27 juta pada tahun 2010 kepada RM30 juta pada tahun 2011. Peningkatan ini merupakan kesan daripada pelarasan gaji kakitangan dan peningkatan pulangan atas simpanan anggota.

  Pecahan perbelanjaan adalah seperti berikut:

  BIL PERBELANJAAN 2011 (RM Juta) 2010 (RM Juta)1. Perbelanjaan kakitangan 14.03 12.402. Pentadbiran/Pejabat 5.02 4.923. Mesyuarat Agung Tahunan 1.31 1.504. Pulangan atas simpanan anggota 6.39 5.605. Perbelanjaan ALK 0.77 0.736. Susutnilai 2.31 2.27

  JUMLAH 29.83 27.42

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA18

  LAPORAN LEMBAGA KOPERASI

  Pembahagian Keuntungan

  Dividen - Berdasarkan keuntungan yang dicatatkan pada tahun ini, iaitu sebanyak RM209.5 juta dan selepas dibuat beberapa pengagihan kepada tabung-tabung tertentu menurut Akta Koperasi 1993, Lembaga mencadangkan bayaran dividen 13.5% sama seperti tahun sebelumnya. Cadangan ini dianggarkan melibatkan pembayaran sebanyak RM105 juta.

  Rebat Pada tahun ini, Lembaga telah meluluskan peruntukan rebet tunai sebanyak 1% iaitu bersamaan RM20 juta. Agihan ini diberikan kepada anggota KT yang telah menjelaskan pembiayaan mereka sepanjang tahun 2011 sebagai insentif dan untuk menghargai sokongan anggota yang melanggani produk pembiayaan KT.

  Pulangan Atas Simpanan Anggota Selain daripada dividen dan rebat tunai, KT juga telah memberi pulangan ke atas simpanan anggota. Tahun 2011 menyaksikan KT telah membayar sebanyak RM6.39 juta berbanding RM5.6 juta pada tahun 2010. Pulangan ini diberikan atas simpanan anggota dengan kadar sebanyak 5% setahun.

  Jumlah Pulangan Pada keseluruhannya, dalam tahun 2011, KT telah memberi pulangan berjumlah RM131.4 juta kepada anggota. Bagi tempoh 5 tahun pula, anggota telah menerima berjumlah RM528.51 juta. Perinciannya adalah seperti berikut:-

  JUMLAH PULANGAN

  2011( RM Juta )

  2010( RM Juta )

  2009( RM Juta )

  2008( RM Juta )

  2007( RM Juta ) JUMLAH

  Dividen 105 89.89 78.00 69.80 63.43 406.12Rebet 20.0 20.2 20.2 24.7 15.0 100.10Pulangan atas deposit

  6.39 5.59 4.55 3.34 2.42 22.29

  JUMLAH 528.51

  Prestasi Kewangan 5 tahun

  Sejak lima tahun kebelakangan ini, prestasi KT terus menunjukkan pencapaian yang memberangsangkan. Secara ringkasnya prestasi KT sejak tahun 2007 adalah seperti di bawah:

  PENYATA KEWANGAN

  2011( RM Juta )

  2010( RM Juta )

  2009( RM Juta )

  2008( RM Juta )

  2007( RM Juta )

  Pendapatan 241.66 * 187.35 162.30 175.8* 158.57*Perbelanjaan 29.83 27.42 25.90 22.18 19.09Keuntungan 211.84 159.93 136.30 153.68 139.48Cukai 14.22 10.37 7.64 14.94 15.91Keuntungan Selepas Cukai 197.62 149.56 128.66 138.68 123.57Kump Wang Anggota (KWA) 1,088.08 894.00 797.77 718.75 643.41Yuran & Syer 819.30 727.38 650.58 583.24 526.11Dividen (%) 13.5% 13.5% 13% 13% 13%Pulangan Atas KWA (ROE) 19.4%* 17.9% 17% 21.3%* 21.6%*Nisbah Perbelanjaan Atas Pendapatan (CIR)

  12.4% 14.6% 15.9% 12.6% 12.0%

  * Perkiraan termasuk pendapatan dividen khas daripada PacificMas Berhad.

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA 19

  LAPORAN LEMBAGA KOPERASI

  KEANGGOTAAN

  Pada 31 Disember 2011, KT mempunyai seramai 144,851 anggota dengan pegangan modal syer dan yuran sebanyak RM 819.30 juta. Pecahan secara terperinci adalah seperti berikut:

  BilanganAnggota

  Modal Yuran & Syer (RM Juta)

  Wang Simpanan(RM Juta)

  Angka Awal Tahun 144,264 727.38 150.58Tambah/Kemasukan 3,868 101.65 165.78

  Tolak/Berhenti 3,261 9.67 134.73Angka pada Akhir Tahun 144,851 819.70 181.63

  Purata Anggota RM 5,656 RM 1,253

  PECAHAN ANGGOTA MENGIKUT PERKHIDMATAN

  Usaha giat KT telah berjaya meningkatkan purata yuran dan syer setiap anggota dari RM5,042 kepada RM5,656 iaitu peningkatan sebanyak 12.24% dan purata peningkatan simpanan setiap anggota dari RM1,044 kepada RM1,253 iaitu peningkatan sebanyak 20.02%. Ini adalah pencapaian yang baik dan menepati dengan objektif KT untuk menggalakkan anggota menabung dan berjimat untuk faedah masa depan.

  PRODUK DAN PERKHIDMATAN

  Pembiayaan - Pada tahun 2011, KT telah mengeluarkan pembiayaan bersih sebanyak RM434.12 juta . Jumlah ini adalah 27.5% lebih rendah dari jumlah RM600.8 juta yang dikeluarkan dalam tahun 2010 di mana pembiayaan bulanan secara purata telah merosot dari RM50 juta kepada RM36.3 juta.

  Kemerosotan ini disebabkan oleh anggota tidak layak mendapat pinjaman baru di mana gaji bersih mereka tidak berada di sekitar 40% dan anggota telah mendapatkan pembiayaan dari institusi kewangan yang lain.

  Pembiayaan terkumpul KT berakhir tahun 2011 ialah sebanyak RM1.905 bilion berbanding RM1.979 bilion pada tahun sebelumnya iaitu penurunan sebanyak 3.7%.

  Skim Takaful Berkelompok ATM (STBATM) - Skim Takaful Berkelompok ATM (STBATM) merupakan satu skim yang berorientasikan kebajikan kepada anggota. Skim ini menawarkan perlindungan yang komprehensif dengan premium yang amat rendah. Pada September 2011, semua perlindungan STBATM ini telah diambil alih sepenuhnya oleh Great Eastern Takaful Sdn Bhd (GETSB), sebuah syarikat bersekutu KT. Pada akhir tahun 2011, seramai 134,481 orang telah menyertai skim ini. Dalam tahun 2011, jumlah bayaran pampasan yang dibayar adalah RM13.92 juta.

  88,72917,951

  14,987

  10,91312,271

  Darat Udara Laut Awam Bekas Tentera

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA20

  CARTA BAYARAN PAMPASAN STBATM

  Skim Takaful Perwira II - Skim ini dilancarkan dengan kerjasama Etiqa Takaful Bhd. Skim ini memberi satu pilihan dan peluang yang baik kepada anggota-anggota kerana ia boleh memberi perlindungan insurans dan pada masa yang sama memberi pulangan sebagai simpanan untuk masa hadapan. Bilangan keanggotaan pada akhir tahun 2011 telah mencapai seramai 9,006 orang.

  Skim Tentera Medic KT - Koperasi Tentera dengan kerjasama Syarikat Medijaring Sdn. Bhd. dan Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Bhd. telah memperkenalkan satu skim yang dikenali sebagai Skim Tentera Medic KT. Skim ini menawarkan faedah perlindungan 24 jam meliputi kemudahan perubatan dan pembedahan di hospital. Sehingga akhir tahun 2011, seramai 27,824 orang telah mendaftar dengan skim ini.

  AKTIVITI PELABURAN

  Jumlah terkumpul pelaburan KT berakhir tahun 2011 adalah sebanyak RM 101.10 juta. Pelaburan ini telah menghasilkan pulangan sebanyak RM61.28 juta berbanding RM11.05 juta pada tahun 2010. Namun demikian, pulangan 2011 adalah termasuk dividen khas dari Pacific Mas sebanyak RM47.17 juta. Maklumat pelaburan KT adalah seperti berikut:-

  PELABURAN 2011( RM Juta )2010

  ( RM Juta ) Bursa Malaysia 0.56 0.92 Anak Syarikat 3.49 3.49 Pelaburan Strategik (Pacmas Berhad) 17.55 18.02 Syarikat Bersekutu 37.20 30.06 Amanah Saham 10.34 20.75 Lain-lain Pelaburan 22.96 33.19 JUMLAH 101.10 106.43

  LAPORAN LEMBAGA KOPERASI

  0

  5

  10

  15

  20

  2007 2009

  TAHUN

  2008 2010 2011

  RM JUTA

  8.5

  13.414.3

  17.5

  13.92

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA 21

  LAPORAN LEMBAGA KOPERASI

  PULANGAN PELABURAN 2011( RM Juta )2010

  ( RM Juta ) Pulangan Pelaburan 51.65 8.81 Keuntungan Jualan Saham 9.63 2.24 JUMLAH 61.28 11.05

  AKTIVITI SOSIAL DAN KEBAJIKAN

  Sumbangan Bakti

  Sumbangan ini terbahagi kepada dua iaitu bantuan perubatan dan bantuan persekolahan. Jumlah sumbangan yang disalurkan bagi bagi kedua-dua kategori ini pada tahun 2011 adalah sebanyak RM344,688.

  Skim Dermasiswa dan Skim Insentif Kecemerlangan

  Skim Dermasiswa (DERMS) ialah sumbangan kepada anak-anak anggota yang menunjukan prestasi cemerlang dalam peperiksaan akhir tahun. Manakala Skim Insentif Kecemerlangan (SIK) pula merupakan insentif kewangan yang diberikan kepada anak-anak anggota yang mencapai keputusan cemerlang di dalam peperiksaan UPSR, PMR dan SPM. Jumlah sumbangan yang disalurkan bagi bagi skim ini pada tahun 2011 adalah sebanyak RM 721,200.

  0

  1,000

  2,000

  3,000

  4,000

  5,000

  6,000

  2007

  220

  1,691

  121

  1,231

  115

  2,671

  294

  5,144

  383

  1,473

  2009

  SUMBANGAN BAKTI BANTUAN PERUBATAN & BANTUAN PERSEKOLAHANJUMLAH PENERIMA BAGI TEMPOH 5 TAHUN

  2008 2010 2011

  SUMBANGAN BAKTI BANTUAN PERUBATAN (SBBU)

  SUMBANGAN BAKTI BANTUAN PERSEKOLAHAN (SBBS)

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA22

  Derma Am

  Derma Am disumbangkan melalui aktiviti-aktiviti sosial anggota yang dianjurkan secara berpasukan. Derma ini juga turut dihulurkan kepada anggota secara individu atas dasar kebajikan Jumlah derma yang disalurkan bagi tahun 2011 adalah sebanyak RM 301,788.

  LAPORAN LEMBAGA KOPERASI

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2006

  719

  221

  854

  1,119

  223

  1,188

  391

  1,534

  554

  1,899

  778

  271

  2008

  SKIM INSENTIF KECEMERLANGAN & SKIM DERMASISWAJUMLAH PENERIMA BAGI TEMPOH 5 TAHUN

  2007 2009 2010 2011

  SKIM INTENSIF KECEMERLANGAN (SIK)

  SKIM DERMASISWA (DERMS)

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  DERMA AMJUMLAH PENERIMA BAGI TEMPOH 5 TAHUN

  2007 2008 2009 2010 2011

  DERMA AM

  576

  502 494523

  623

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA 23

  PENTADBIRAN DAN OPERASI

  Pada tahun 2011, KT dikendalikan oleh seramai 233 kakitangan sepenuh masa dan mempunyai sebanyak 17 buah cawangan di seluruh negara. KT kini dalam usaha untuk menjalankan perniagaan Ar-Rahnu di 3 buah cawangan Koperasi iaitu di Sg. Besi (Kuala Lumpur), Sg Udang (Melaka) dan Kluang (Johor). Perniagaan ini dijangka akan beroperasi dalam penggal ke-3 2012.

  Dari segi pentadbiran, usaha berterusan sentiasa dijalankan untuk meningkatkan lagi kemahiran staf melalui latihan dalaman dan luaran secara bersepadu. Staf telah didedahkan dengan pelbagai jenis kursus bagi mempelajari teknik yang berkesan dalam meningkatkan mutu kerja yang berkualiti bersesuaian dengan pengiktirafan ISO 9001:2008 yang dicapai oleh KT.

  PENGURUSAN RISIKO

  KT menekankan pengurusan risiko bagi memastikan kewangan anggota ditadbir urus dengan cekap dan memenuhi piawaian yang telah ditetapkan.

  KT telah mengambil pendekatan secara menyeluruh untuk mengenalpasti, mengurangi serta mengurus risiko di dalam aktiviti dan pengurusan Koperasi. Antara langkah-langkah yang diambil adalah:-

  1) Mengelak Risiko - KT tidak akan melibatkan diri dalam perniagaan dan aktiviti yang mempunyai skala risiko yang tinggi.

  2) Mengawal Risiko - KT mengamalkan satu dasar pentadbiran yang berpegang teguh pada prinsip dan merit, pematuhan kepada peraturan dan undang-undang serta memberikan penekanan kepada pengurusan yang amanah, jujur dan berintegriti.

  3) Menghalang Risiko - KT sentiasa memastikan risiko dapat dihalang dari menjadi lebih besar dengan mengawal persekitaran melalui prosedur dan birokrasi yang ketat secara berterusan

  PENGHARGAAN

  Pihak Lembaga juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Anggota Lembaga yang akan tamat tempoh perkhidmatan masing-masing pada penggal ini iaitu Mej Jen Datuk Mazelan bin Kasap, Mej Jen Dato Mohammad Noh bin Mohd Said TUDM, Laksamana Pertama Dato Anuwar bin Mad Said, Puan Zaiton binti Johari, PW 1 Romzi bin Abd Wahab dan En Mustapha bin A Jalil di atas sumbangan yang telah mereka berikan bagi memajukan KT.

  Setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak Suruhanjaya Koperasi Malaysia yang sentiasa memberi sokongan, kerjasama dan bimbingan kepada KT. Penghargaan juga kepada semua anggota, kakitangan dan pengurusan KT yang telah memberi kerjasama, sumbangan dan sokongan kepada kejayaan KT sehingga ke hari ini. Akhir sekali, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu ke arah kejayaan KT.

  Sekian, Wassalam.

  BRIG JEN DATUK MOHD NIZAM BIN HJ JAFFARPengerusi

  LAPORAN LEMBAGA KOPERASI

 • Penyata KewanganKoperasi Tentera

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA 39

  PENYATA KEWANGAN KOPERASI TENTERABAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2011

  No. Koperasi 3522

  Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad(Didaftarkan di Malaysia)

  Kandungan Muka surat

  Laporan Berkanun Lembaga 40 - 44

  Akuan Berkanun 45

  Laporan Juruaudit Bebas 46 - 48

  Lembaran Imbangan 49 - 52

  Akaun Pembahagian Keuntungan 53 - 55

  Akaun Untung Rugi Induk - Koperasi 56 - 57

  Penyata Aliran Tunai Disatukan 58 - 59

  Penyata Aliran Tunai 60 - 61

  Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan 62 - 95

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA40

  Laporan Berkanun Lembaga Mengikut Akta Koperasi 1993 Seksyen 59 (3)

  Lembaga dengan sukacitanya membentangkan laporan dan penyata kewangan Kumpulan dan Koperasi yang telah diaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2011.

  Kegiatan Utama

  Kegiatan utama Koperasi ialah dalam bidang-bidang pembiayaan, pelaburan dan agen insuran. Kegiatan-kegiatan utama subsidiari dan syarikat-syarikat bersekutu dikemukakan dalam Nota 5 dan Nota 6 kepada penyata kewangan. Tiada perubahan yang ketara dalam kegiatan utama pada tahun kewangan ini.

  Hasil

  Kumpulan

  RM

  Koperasi

  RM

  Keuntungan Bersih 204,130,013 209,510,367

  Bahagian Keuntungan Syarikat-syarikat Bersekutu (4,554,250) - 199,575,763 209,510,367

  Tolak:Pembahagian Berkanun Mengikut Seksyen 57(1) Akta Koperasi 1993Kumpulan Wang Rizab Berkanun 22% (46,092,280) (46,092,280)Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi - 2% (4,190,207) (4,190,207)

  Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi - 1% (2,095,103) (2,095,103)

  Keuntungan Selepas Pembahagian Berkanun 147,198,173 157,132,777

  Tolak:

  Peruntukan Dividen- Tahun Semasa - 13.0% (105,000,000) (105,000,000)- Lebihan Peruntukan Tahun Lepas 233,704 233,704Peruntukan Honorarium kepada Lembaga (400,000) (400,000)Sumbangan kepada Skim Khairat Kematian (600,000) (600,000)Sumbangan kepada Tabung Dermasiswa (800,000) (800,000)Sumbangan Am (600,000) (600,000)Peruntukan Cukai (14,778,632) (14,216,120)Peruntukan Zakat (1,337,677) (1,337,678)Pindahan kepada Rizab Am (20,000,000) (20,000,000)

  (Kerugian)/ Keuntungan Selepas Cukai dan Zakat 3,915,568 14,412,684

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA 41

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

  Hasil (samb.)

  Kumpulan

  RM

  Koperasi

  RM

  (Kerugian)/ Keuntungan Selepas Cukai dan Zakat 3,915,568 14,412,684

  Tambah:Kepentingan Minoriti 248,835 -Keuntungan Tahun Diagihkan kepada Anggota 4,164,403 14,412,684Keuntungan Terkumpul Pada Awal Tahun, Dinyatakan Semula 29,775,464 7,927,310

  Keuntungan Terkumpul Pada Akhir Tahun 33,939,867 22,339,994

  Pada pendapat Lembaga, keputusan kendalian Kumpulan dan Syarikat sepanjang tahun kewangan tidak terjejas dengan ketara oleh sebarang perkara, urusniaga atau peristiwa yang penting dan luar biasa, selain daripada yang dinyatakan di atas.

  Dividen

  Pada tahun kewangan yang lepas, Koperasi telah membuat peruntukan dividen sebanyak 13.50% berjumlah RM89.90 juta daripada keuntungan tahunan. Dalam tahun kewangan ini, Koperasi telah membayar dividen sebanyak 13.50% berjumlah RM89.67 juta untuk tahun kewangan 2010. Kelebihan peruntukan berbanding dengan jumlah bayaran telah diambil kira dalam akaun untung rugi pada tahun kewangan ini.

  Lembaga mencadangkan bayaran dividen sebanyak 13.5% berjumlah RM105.00 juta atas modal yuran dan modal syer bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2010. Pada Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang, dividen bebas cukai bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2011 sebanyak 13.5% berjumlah RM105.00 juta atas modal yuran dan modal syer akan dicadangkan untuk mendapat kelulusan anggota-anggota Koperasi. Penyata kewangan bagi tahun kewangan semasa telah mengambilkira cadangan dividen ini, walaupun, ia akan dicadangkan untuk kelulusan para anggota Koperasi di dalam Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang.

  Lain-Lain Kumpulan Wang dan Akaun Rizab

  Selain daripada akaun rizab yang dikehendaki oleh Akta, jumlah yang dicadangkan untuk lain-lain kumpulan wang dan akaun rizab telah ditunjukkan di dalam akaun pembahagian keuntungan.

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA42

  Hutang-Hutang Lapuk dan Ragu

  Sebelum penyata kewangan Kumpulan dan Koperasi disediakan, Lembaga telah mengambil langkah yang sewajarnya untuk memastikan bahawa tindakan telah diambil untuk memansuhkan hutang lapuk dan membuat peruntukan bagi hutang ragu dan Lembaga berpuas hati bahawa hutang lapuk yang diketahui telah dimansuhkan dan peruntukan yang mencukupi telah dibuat bagi hutang ragu. Pada tarikh laporan ini, Lembaga yakin tidak ada sebarang keadaan yang mungkin mengakibatkan pemansuhan hutang lapuk, atau peruntukan yang telah dibuat bagi hutang ragu Kumpulan dan Koperasi tidak mencukupi secara keseluruhan.

  Aset Semasa

  Sebelum penyata kewangan Kumpulan dan Koperasi disediakan, Lembaga telah mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa sebarang aset semasa yang tidak berkemungkinan akan terlaksana nilainya dalam urusan perniagaan biasa seperti yang ditunjukkan dalam rekod-rekod perakaunan Koperasi dan subsidiarinya, telahpun diturunkan nilainya kepada yang diramalkan dapat terlaksana.

  Penilaian Aset dan Tanggungan

  Pada tarikh laporan ini, Lembaga berpuashati tiada sebarang keadaan yang timbul yang boleh mengakibatkan cara penilaian aset atau tanggungan Kumpulan dan Koperasi mengelirukan atau tidak sesuai.

  Perubahan Keadaan

  Pada tarikh laporan ini, Lembaga yakin tidak ada sebarang keadaan yang tidak diselenggarakan dalam laporan ini atau penyata kewangan Kumpulan dan Koperasi yang akan menyebabkan sebarang jumlah yang tercatat di dalam penyata kewangan Kumpulan dan Koperasi mengelirukan.

  Tanggungan Luarjangka dan Lain-Lain Tanggungan

  Dalam tahun kewangan berakhir 31 Disember 2011, Koperasi dan subsidiarinya tidak mempunyai sebarang tanggungan luarjangka yang telah disanggupi yang masih belum dijelaskan.

  Lembaga juga berpendapat bahawa tidak terdapat tanggungan luarjangka atau lain-lain tanggungan yang berkuatkuasa atau mungkin boleh dikuatkuasakan dalam tempoh dua belas bulan selepas akhir tahun kewangan yang mana akan menjejaskan atau mungkin menjejaskan keupayaan Koperasi untuk memenuhi tanggungan apabila sampai masanya.

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA 43

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

  Anggota Lembaga Koperasi

  Anggota Lembaga yang berkhidmat se]ak tarikh laporan yang lepas adalah:

  Brig Jen Datuk Mohd Nizam bin Hj Jaffar - Pengerusi (sejak 27 Jun 2011) Lt Kol Hamisan bin Mian - Naib Pengerusi (sejak 27 Jun 2011) Lt Kol Hamisan bin Mian - Pengerusi (sehingga 26 Jun 2011) Tuan Hj Wan Deris bin Wan Ahmad - Setiausaha Lt Kol Hamidi bin Achin - Bendahari (sejak 27 Jun 2011) Mej Jen Datuk Mazelan Bin Kasap Mej Jen Dato Mohamad Noh bin Md Said - TUDM Laksamana Pertama Dato Anuwar bin Mad Said Brig Jen Basrun bin Husain Pn Zaiton Bte Johari Brig Jen Nazri bin Abu Bakar - Naib Pengerusi (Sehingga 26 Jun 2011) Mej Rozi Bte Abbas PW1 Hafizi Bin Abdul Mutolif PW1 Romzi bin Abd Wahab En Mustapha bin A Jalil En Mohd Shapie bin Idris (Sehingga 26 Jun 2011) En Mohammad Fazilla bin Halim (sejak 27 Jun 2011) Sjn Noor Afzan Binti Mansor (sejak 27 Jun 2011) Manfaat Lembaga

  Sepanjang dan pada akhir tahun kewangan, Koperasi tidak menjadi pihak kepada sebarang persetujuan yang matlamatnya ialah untuk membolehkan para anggota Lembaga mendapat manfaat melalui perolehan syer atau debentur di dalam Koperasi atau sebarang badan korporat.

  Sejak akhir tahun kewangan yang lepas, tiada anggota Lembaga yang telah menerima atau berhak menerima manfaat (selain daripada manfaat yang termasuk dalam jumlah ganjaran diterima atau akan diterima oleh anggota Lembaga yang dinyatakan di dalam akaun), akibat daripada sebarang kontrak yang dibuat oleh Koperasi dengan anggota Lembaga atau dengan firma di mana dia adalah ahli, atau dengan syarikat di mana dia mempunyai kepentingan yang nyata.

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA44

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

  Manfaat Lembaga (sambungan)

  Kami bagi pihak Lembaga, mengakui bahawa selain daripada perkara-perkara yang tersebut diatas, tiada lain-lain perkara di dalam pengetahuan kami yang perlu dinyatakan mengikut kehendak Akta Koperasi 1993.

  Lt Kol Hamisan bin Mian Tuan Hj Wan Deris bin Wan Ahmad Naib Pengerusi Setiausaha

  Brig Jen Basrun bin Husain

  Kuala Lumpur, Malaysia21 April 2012

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA 45

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

  Akuan Berkanun

  Saya, LT KOL HAMIDI BIN ACHIN, selaku Bendahari KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD, dengan sesungguhnya dan seikhlasnya mengaku bahawa penyata kewangan yang dibentangkan dari mukasurat 49 hingga 96 adalah sebaik-baik pengetahuan dan kepercayaan saya betul, dan saya membuat pengakuan ini dengan sesungguhnya mempercayai bahawa ianya benar dan menurut peruntukan Akta Akuan Berkanun, 1960.

  Ditandatangani dan diakui sesungguhnya oleh ) LT KOL HAMIDI BIN ACHIN ) yang tersebut di atas di Kuala Lumpur dalam ) Wilayah Persekutuan pada 21 April 2012 ) LT KOL HAMIDI BIN ACHIN

  Di hadapan saya,

  Pesuruhjaya Sumpah

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA46

  Laporan Juruaudit Bebas Kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysiadan Anggota-Anggota Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad(Didaftarkan di Malaysia)

  Laporan Penyata Kewangan

  Kami melaporkan bahawa kami telah mengaudit penyata kewangan Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad (Koperasi) dan penyata kewangan disatukan Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad dan Subsidiarinya (Kumpulan) yang dibentangkan di muka surat 49 hingga 96. Penyata kewangan ini adalah tanggungjawab Lembaga Koperasi.

  Tanggungjawab Para Lembaga Ke Atas Penyata Kewangan

  Lembaga Koperasi bertanggungjawab ke atas penyediaan dan pembentangan penyata kewangan ini dengan adil dan sejajar dengan Piawaian Perakaunan untuk Entiti-entiti Persendirian serta Akta Koperasi, 1993 di Malaysia. Tanggungjawab ini termasuk: merangka, melaksana dan mengekalkan kawalan dalaman yang relevan dengan penyediaan dan pembentangan penyata kewangan yang adil dan bebas daripada salah nyata yang matan, tidak kira akibat penipuan ataupun kesilapan; memilih dan menggunakan dasar perakaunan yang sesuai; dan membuat anggaran perakaunan yang wajar dengan keadaan.

  Tanggungjawab Juruaudit

  Tanggungjawab kami adalah menyatakan pendapat tentang penyata kewangan ini berdasarkan pengauditan kami. Kami menjalankan pengauditan kami berdasarkan piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia. Piawaian tersebut mewajibkan kami mematuhi keperluan etika dan merancang serta menjalankan pengauditan untuk mendapat kepastian sewajarnya sama ada penyata kewangan itu bebas daripada salah nyata yang matan.

  Pengauditan melibatkan pelaksanaan prosedur untuk mendapatkan bukti pengauditan tentang jumlah dan pendedahan dalam penyata kewangan. Prosedur yang dipilih bergantung kepada pertimbangan kami, dan termasuk penilaian risiko tentang salah nyata yang matan dalam penyata kewangan, tidak kira akibat penipuan ataupun kesilapan. Semasa penilaian risiko itu, kami mempertimbangkan kawalan dalaman yang relevan dengan penyediaan Koperasi dan pembentangan penyata-penyata kewangan yang adil untuk merangka prosedur pengauditan yang sesuai dengan keadaan, dan bukan untuk tujuan menyatakan pendapat tentang keberkesanan kawalan dalaman Koperasi. Pengauditan juga termasuk menilai kesesuaian dasar perakaunan yang digunakan dan kewajaran jangkaan perakaunan yang dilakukan oleh para Lembaga dan menilai pembentangan penyata-penyata kewangan secara keseluruhannya.

  Kami percaya bahawa bukti pengauditan yang kami perolehi adalah mencukupi dan sesuai untuk memberi asas yang munasabah untuk pendapat kami.

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA 47

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

  Laporan Juruaudit Bebas Kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysiadan Anggota-Anggota Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad (samb.)

  Pendapat

  Pada pendapat kami, penyata kewangan telah disediakan mengikut Piawaian Perakaunan untuk Entiti-entiti Persendirian dan kehendak Akta Koperasi 1993 di Malaysia untuk memberikan pandangan yang benar dan adil tentang kedudukan kewangan Koperasi pada 31 Disember 2011 dan juga prestasi kewangan dan aliran tunai Koperasi bagi tahun berakhir tersebut.

  Laporan Tentang Keperluan Perundangan dan Pengawalan Lain

  Mengikut keperluan dalam Akta Koperasi, 1993 (Akta) di Malaysia, kami juga membuat laporan tentang perkara berikut:

  (a) rekod-rekod perakaunan dan rekod-rekod lain yang berkenaan telah disimpan dengan sempurna oleh Koperasi mengikut kehendak Seksyen 58 dalam Akta;

  (b) penerimaan, perbelanjaan dan pelaburan wang dan perolehan dan pelupusan aset-aset oleh Koperasi dalam tahun berakhir 31 Disember 2011 adalah mengikut Akta, Peraturan peraturan Koperasi 1995 di Malaysia dan Undang-undang Kecil Koperasi; dan

  (c) kedudukan aset-aset dan liabiliti-liabiliti adalah munasabah berdasarkan dasar-dasar perakaunan.

  Kami telah menimbang penyata-penyata kewangan dan laporan-laporan juruaudit kepada subsidiari yang tidak diaudit oleh kami, sepertimana dinyatakan dalam Nota 5 kepada penyata kewangan, sebagai penyata kewangan yang telah digabungkan dalam penyata kewangan disatukan Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad dan Subsidiarinya (Kumpulan).

  Kami berpuas hati bahawa penyata kewangan subsidiari yang disatukan dengan Koperasi adalah dalam bentuk dan kandungan yang sesuai dan wajar bagi tujuan penyediaan penyata kewangan disatukan dan kami telah menerima maklumat dan penjelasan yang memuaskan sebagaimana yang dikehendaki oleh kami bagi tujuan tersebut.

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA48

  Laporan Juruaudit Bebas Kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysiadan Anggota-Anggota Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad (samb.)

  Perkara-perkara Lain

  Laporan ini hanya disediakan untuk Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan anggota-anggota Koperasi, sebagai sebuah badan, menurut Seksyen 63 Akta Koperasi, 1993 di Malaysia dan bukannya untuk tujuan lain. Kami tidak bertanggungjawab kepada pihak lain tentang kandungan laporan ini.

  Ernst & Young Yap Seng ChongAF: 0039 SKM(B)0310Akauntan Bertauliah Akauntan Bertauliah

  Kuala Lumpur, Malaysia21 April 2012

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA 49

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

  Lembaran Imbangan Pada 31 Disember 2011 Kumpulan Koperasi Nota 2011 2010 2011 2010 RM RM RM RM Dinyatakan Dinyatakan semula semula

  ASET

  Aset Tetap 3 27,415,564 23,879,383 23,103,150 18,864,744 Aset Separa Tetap: Pelaburan Hartanah 4 9,650,140 9,910,358 7,760,094 7,966,050 Kepentingan Dalam Subsidiari - Pelaburan Dalam Subsidiari 5 - - 3,491,284 3,491,284- Hutang Subsidiari Kepentingan Dalam Syarikat Bersekutu - Pelaburan Dalam Syarikat Bersekutu 6 33,991,982 45,307,376 30,000,000 30,600,000Pelaburan Dalam Syer-syer Tidak Tersiar Harga 8 8,901,981 8,951,981 7,201,581 9,030,611Pembiayaan Kepada Anggota-anggota Matang Selepas 12 bulan 9 1,481,851,168 1,539,742,078 1,481,851,168 1,539,742,078 1,534,395,271 1,603,911,793 1,530,304,127 1,590,830,023

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA50

  Lembaran Imbangan Pada 31 Disember 2011 (samb.)

  Kumpulan Koperasi Nota 2011 2010 2011 2010 RM RM RM RM Dinyatakan Dinyatakan semula semula ASET

  Aset Semasa: Stok 1,230,639 1,434,422 - - Penghutang Perdagangan 10 17,461,599 14,539,926 - - Pembiayaan Kepada Anggota-anggota Matang Dalam 12 bulan 9 422,841,850 439,360,850 422,841,850 439,360,850 Pelbagai Penghutang 11 7,605,512 33,611,308 1,361,631 29,463,306 Cukai Boleh Pulih 12 3,027,514 565,829 2,887,330 - Sekuriti-sekuriti Pasaran 13 - 924,000 - 924,000 Deposit Tetap 14 1,632,000 4,031,584 - - 453,799,114 494,467,919 427,090,811 469,748,156

  Aset Kumpulan Wang Berkanun: Pelaburan Dalam Syer- syer Tersiar Harga 7 152,471,194 53,542,274 152,443,109 53,498,212Wang Di Bank 15 61,134,074 100,380,014 55,301,051 95,293,381 Wang Di Tangan 15 12,300 11,800 12,300 11,800 213,617,568 153,934,088 207,756,460 148,803,393 JUMLAH ASET 2,229,227,517 2,276,193,183 2,188,254,548 2,228,246,316

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA 51

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

  Lembaran Imbangan Pada 31 Disember 2011 (samb.) Kumpulan Koperasi Nota 2011 2010 2011 2010 RM RM RM RM Dinyatakan Dinyatakan semula semula EKUITI DAN LIABILITI Kumpulan Wang Anggota: Modal Syer Anggota 16 16,102,255 16,100,436 16,102,255 16,100,436 Modal Yuran Anggota 17 803,200,785 711,280,165 803,200,785 711,280,165 Modal Syer Ditebus 18 390,993 336,593 390,993 336,593 Rizab Modal 19 122,192,986 122,177,586 123,633,816 123,618,416 Rizab Am 20 44,000,000 24,000,000 44,000,000 24,000,000 Lain-lain Kumpulan Wang/Tabung Anggota - Skim Khairat Kematian 21 1,506,500 1,386,500 1,506,500 1,386,500 - Tabung Dermasiswa 22 914,120 933,870 914,120 933,870 - Tabung Kebajikan 23 2,952,613 2,978,155 2,952,613 2,978,155 - Peruntukan Sumbangan Am 24 2,134,799 1,886,157 2,134,799 1,886,157 Kumpulan Wang Menebus Syer 25 909,007 963,407 909,007 963,407 Akaun Untung Rugi Terkumpul 26 33,939,867 29,775,464 22,339,994 7,927,310 1,028,243,925 911,818,333 1,018,084,882 891,411,009

  Kumpulan Wang Bukan Anggota: Kumpulan Wang Rizab Berkanun 27 246,594,001 200,501,721 246,594,001 200,501,721 Kumpulan Wang Lain Bukan Anggota - Peruntukan Faedah Persaraan 28 1,738,131 1,847,890 1,738,131 1,847,890 Rizab Dari Penyatuan 3,731 3,731 - - Kepentingan Minoriti 5,490,902 5,739,737 - - 253,826,765 208,093,079 248,332,132 202,349,611 Jumlah Ekuiti 1,282,070,690 1,119,911,412 1,266,417,014 1,093,760,620

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA52

  Lembaran Imbangan Pada 31 Disember 2011 (samb.) Kumpulan Koperasi Nota 2011 2010 2011 2010 RM RM RM RM Dinyatakan Dinyatakan semula semula

  Liabiliti Bukan Semasa Pembiayaan Luar - Pembiayaan Daripada Institusi Kewangan Lain 29 329,375,000 464,049,410 329,375,000 464,049,410 - Pembiayaan lain 1,556,103 1,678,142 - - Pemiutang sewa beli 84,070 105,575 - - Tangguhan untuk tanah premium 967,600 1,012,948 - - Skim Perlindungan Pembiayaan 30 86,820,842 75,021,173 86,820,842 75,021,173 Skim Simpanan Bukan Anggota 36 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 Cukai Tertunda 11,314 7,711 - - 419,914,929 542,974,959 417,295,842 540,170,583

  Liabiliti Semasa Pemiutang Perdagangan 10,738,908 9,646,374 - - Simpanan Anggota 31 181,627,389 150,582,482 181,627,389 150,582,482 Pembiayaan Luar - Pembiayaan Daripada Institusi Kewangan Lain 29 195,787,945 336,298,662 195,680,313 335,622,552 Pemiutang sewa beli 34,000 41,462 - - Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi 32 4,190,207 3,169,089 4,190,207 3,169,089 Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi 33 2,095,103 1,584,544 2,095,103 1,584,544 Dividen 34 105,000,000 89,899,722 105,000,000 89,899,722 Pelbagai Pemiutang 35 25,098,298 18,137,908 14,562,681 10,492,931 Simpanan Daripada Subsidiari - - 1,386,000 1,386,000 Tangguhan untuk tanah premium 240,000 499,536 - - Peruntukan Cukai 12 80,417 1,607,387 - 1,577,793 Amaun Terhutang Kepada Pengarah 2,349,631 1,839,646 - - 527,241,898 613,306,812 504,541,692 594,315,113 Jumlah Liabiliti 947,156,827 1,156,281,772 921,837,534 1,134,485,696 JUMLAH EKUITI DAN LIABILITI 2,229,227,517 2,276,193,183 2,188,254,548 2,228,246,316

  Nota-nota merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA 53

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

  Akaun Pembahagian Keuntungan Untuk Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2011 Kumpulan Koperasi Nota 2011 2010 2011 2010 RM RM RM RM Dinyatakan Dinyatakan semula semula Pendapatan Kendalian 37 301,414,026 273,439,452 291,245,947 250,601,039 Keuntungan Bersih 204,130,013 157,226,217 209,510,367 158,454,487 Bahagian Keuntungan Syarikat-syarikat Bersekutu (4,554,250) 1,369,580 - - Keuntungan Bersih Sebelum Pembahagian dan Cukai 199,575,763 158,595,797 209,510,367 158,454,487 Tolak: Pembahagian Berkanun Kumpulan Wang Rizab Berkanun - 22% (2010 - 22%) 27 (46,092,280) (34,859,987) (46,092,280) (34,859,987)Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi - 2% (2010 - 2%) 32 (4,190,207) (3,169,089) (4,190,207) (3,169,089)Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi - 1% (2010 - 1%) 33 (2,095,103) (1,584,544) (2,095,103) (1,584,544) (52,377,590) (39,613,620) (52,377,590) (39,613,620)

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA54

  Akaun Pembahagian Keuntungan Untuk Tahun Kewangan berakhir 31 Disember 2011 (samb.) Kumpulan Koperasi Nota 2011 2010 2011 2010 RM RM RM RM Dinyatakan Dinyatakan semula semula Keuntungan Selepas Pembahagian Berkanun 147,198,173 118,982,177 157,132,777 118,840,867 Pindahan kepada Rizab Am 20 (20,000,000) (16,000,000) (20,000,000) (16,000,000) 127,198,173 102,982,177 137,132,777 102,840,867 Tolak: Pembahagian Lain Peruntukan Dividen 34 (105,000,000) (89,899,722) (105,000,000) (89,899,722)Bayaran Dividen Lebihan Peruntukan Dividen Tahun Lepas 34 233,704 914,391 233,704 914,391 Honorarium Lembaga - Peruntukan Tahun Semasa (400,000) (350,000) (400,000) (350,000)Kumpulan Wang/ Tabung Anggota - Skim Khairat Kematian 21 (600,000) (600,000) (600,000) (600,000)- Tabung Dermasiswa 22 (800,000) (800,000) (800,000) (800,000)Kumpulan Wang Bukan Anggota - Sumbangan Am 24 (600,000) (600,000) (600,000) (600,000)Cukai Pendapatan 38 (14,778,632) (11,892,960) (14,216,120) (10,372,046)Zakat Perniagaan (1,337,677) (1,096,586) (1,337,677) (1,096,586) (123,282,605) (104,324,877) (122,720,093) (102,803,963)

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA 55

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

  Akaun Pembahagian Keuntungan Untuk Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2011 (samb.)

  Kumpulan Koperasi 2011 2010 2011 2010 RM RM RM RM Dinyatakan Dinyatakan semula semula

  Keuntungan Bagi Tahun 3,915,568 (1,342,700) 14,412,684 36,904Kepentingan Minoriti 248,835 209,876 - - 4,164,403 (1,132,824) 14,412,684 36,904 Keuntungan Terkumpul Pada Awal Tahun 29,775,464 30,908,288 7,927,310 7,890,406 Keuntungan Terkumpul Pada Akhir Tahun 33,939,867 29,775,464 22,339,994 7,927,310

  Nota-nota merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA56

  Akaun Untung Rugi Induk - Koperasi Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2011 Nota 2011 2010 RM RM Pendapatan Daripada Aktiviti: Kredit 223,844,240 234,374,634 Pelaburan 51,651,597 8,812,145 Komisyen Dari Kegiatan Insuran 4,914,481 4,092,658 Komisyen Jualan 28,011 123,028 Sewa bangunan 646,241 465,582 Yuran masuk 40,730 39,330 Lain-lain pendapatan 39 10,120,647 2,693,662 291,245,947 250,601,039 Perbelanjaan Pembiayaan 40 (49,582,944) (63,248,898)Pendapatan selepas perbelanjaan pembiayaan 241,663,003 187,352,141 Perbelanjaan Am: Bayaran Audit 85,430 89,750 Perbelanjaan Guaman Dan Professional 520,921 813,857 Perbelanjaan Perubatan - Kakitangan 391,926 301,438 - Anggota Lembaga 29,717 26,920 Caj Dan Bayaran Bank 96,419 116,779 Cukai Pintu/Tanah 52,649 73,065 Elaun Dan Perbelanjaan Juruaudit Dalam 17,600 20,479 Gaji Dan Upahan 13,207,747 11,396,651 Iklan Dan Promosi 144,247 136,040 Insuran - Kakitangan 118,217 125,959 - Anggota Lembaga 21,850 22,841 Keraian 15,344 9,337 Latihan - Kakitangan 151,608 145,617 - Anggota Lembaga 39,898 16,747 Letrik/Air 548,905 540,604 Mesyuarat Agung Tahunan - Perbelanjaan pentadbiran 370,951 355,136 - Elaun mesyuarat 941,150 1,145,800 Minuman pejabat/Kebajikan staf 98,972 172,154 Pampasan/Kehilangan Cek 94,850 54,355 Baki Dihantar Ke Hadapan 16,948,401 15,563,529

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA 57

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

  Akaun Untung Rugi Induk - Koperasi Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2011 (samb.) 2011 2010 RM RM Baki Dibawa Ke Hadapan 16,948,401 15,563,529 Penyelenggaraan Komputer Dan Alat-alat Pejabat 289,397 276,602 Penyelenggaraan Kedai/Bangunan 157,076 155,188 Penyelenggaraan Pejabat 548,779 547,496 Perbelanjaan Pos 352,445 337,402 Perbelanjaan Sambutan KT Ke-50 149,038 37,418 Percetakan Dan Alat Tulis 677,914 844,723 Perbelanjaan Kereta 137,755 130,417 Perjalanan dan Pengangkutan - Kakitangan 259,473 205,316 - Anggota Lembaga 134,031 194,130 Perkhidmatan Keselamatan 10,891 9,629 Pulangan Di Atas Simpanan Anggota-anggota 6,392,060 5,590,890 Pulangan Di Atas Simpanan Bukan Anggota 86,000 86,000 Saraan Lembaga 520,850 438,250 Sewa Pejabat Cawangan 169,091 152,350 Susut Nilai Aset 2,311,456 2,272,341 Telefon dan Faks - Kakitangan 201,938 186,605 - Anggota Lembaga 27,150 27,000 Talian Komputer 456,421 368,568 Lain-lain Perbelanjaan - - Jumlah 29,830,166 27,423,854 Keuntungan Sebelum Peruntukan Rosot Nilai Pelaburan 211,832,837 159,928,287 Tolak: Peruntukan Rosot Nilai Pelaburan (2,322,470) (1,473,800)Keuntungan Bersih Sebelum Pembahagian 209,510,367 158,454,487

  Nota-nota merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA58

  Penyata Aliran Tunai Disatukan Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2011

  Kumpulan 2011 2010 RM RM Dinyatakan semula

  Aliran tunai dari operasi Keuntungan sebelum cukai dan kepentingan minoriti 199,575,763 158,595,797 Pelarasan untuk perkara-perkara yang tidak melibatkan pergerakan dana: Susutnilai harta, loji dan kelengkapan 3,751,941 3,764,197 Pendapatan dividen (48,491,208) (6,833,928) Peruntukan rosotnilai pelaburan 493,440 1,280,161 Keuntungan dari penjualan harta, loji dan kelengkapan (51,054) (51,670) Keuntungan jualan syer tersiar harga (3,106,352) (2,240,647) Kerugian jualan sekuriti-sekutiri pasaran 229,444 - Kerugian jualan syer tidak tersiar harga 8,008 - Bahagian (kerugian)/keuntungan dalam syarikat-syarikat bersekutu 4,554,250 (1,369,580) Keuntungan jualan syarikat bersekutu (846,620) -Keuntungan dari operasi sebelum perubahan modal kerja 156,117,612 153,144,330 Kurangan dalam penghutang 23,084,123 8,769 Kurangan/(tambahan) dalam pembiayaan kepada anggota 74,409,910 (128,153,225) Tambahan dalam simpanan anggota 31,044,907 23,554,354 Tambahan/(kurangan) dalam pemiutang 8,105,184 (499,178) Kurangan dalam stok 203,783 297,218 Tunai dihasilkan dari aktiviti operasi 292,965,519 48,352,268 Bayaran zakat (1,337,677) (1,096,586) Cukai dibayar (8,980,619) (9,624,514) Bayaran kepada Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi (KWAP) (3,169,089) (2,712,716) Bayaran kepada Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi (KWAPK) (1,584,544) (1,356,358) Bayaran honorarium Anggota Lembaga (350,000) (350,000) Bayaran daripada Skim Khairat Kematian (480,000) (406,000) Bayaran daripada Tabung Dermasiswa (819,750) (1,175,040) Bayaran daripada Peruntukan Sumbangan Am (351,358) (449,730) Sumbangan kepada Tabung Kebajikan (25,542) 206,997 Faedah persaraan (157,923) (67,742) Penerimaan caruman skim perlindungan pembiayaan 11,799,669 16,999,689 Tunai bersih dihasilkan dari aktiviti operasi 287,508,686 48,320,268

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA 59

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

  Penyata Aliran Tunai Disatukan Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2011 (samb.) 2011 2010 RM RM Aliran Tunai Dari Aktiviti Pelaburan Pembelian harta, loji dan kelengkapan (7,043,059) (2,799,738)Perolehan dari jualan harta, loji dan kelengkapan 81,609 137,000 Perolehan dari jualan pelaburan hartanah - 900,000 Perolehan dari jualan syarikat bersekutu 7,457,764 - Pembelian syer tersiar harga (100,000,000) (10,140,909)Perolehan dari jualan syer tersiar harga 3,683,992 16,952,950 Perolehan dari jualan sekuriti-sekuriti pasaran 694,556 - Perolehan dari jualan syer tidak tersiar harga 41,992 -Dividen diterima 38,858,143 5,214,495 Pembelian syarikat bersekutu - (30,000,000)Perbelanjaan pembangunan - - Tunai bersih digunakan dalam aktiviti pelaburan (56,225,003) (19,736,202) Aliran Tunai Dari Aktiviti Pembiayaan Modal yuran anggota 91,920,620 76,735,859 Modal syer anggota 1,819 57,755 Bayaran dividen (89,666,018) (77,575,608)Tunai bersih dihasilkan dari/(digunakan dalam) aktiviti pembiayaan 2,256,421 (781,994) Tambahan/(kurangan) tunai dan kesetaraan tunai bersih 233,540,104 27,802,072 Tunai dan kesetaraan tunai pada awal tahun (695,924,675) (723,726,747)Tunai dan kesetaraan tunai pada akhir tahun (462,384,571) (695,924,675) Tunai dan Kesetaraan Tunai Diwakili Oleh: Deposit tetap 1,632,000 4,031,584 Baki bank dan wang tunai (Nota 15) 61,146,374 100,391,814 Pembiayaan daripada institusi kewangan lain (Nota 29) (525,162,945) (800,348,073) (462,384,571) (695,924,675)

  Nota-nota merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA60

  Penyata Aliran Tunai Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2011 2011 2010 RM RM Dinyatakan semula

  Koperasi Aliran Tunai Dari Operasi Keuntungan sebelum cukai 209,510,367 158,454,487 Pelarasan untuk perkara-perkara yang tidak melibatkan pergerakan dana: Susutnilai harta, loji dan kelengkapan 2,311,456 2,272,341 Pendapatan dividen (48,641,208) (6,710,682) Peruntukan rosotnilai pelaburan 2,322,470 1,473,800 Keuntungan jualan syer tersiar harga (3,003,502) (2,240,647) Kerugian jualan sekuriti-sekuriti pasaran 229,444 - Keuntungan jualan syarikat bersekutu (6,857,764) - Keuntungan dari operasi sebelum perubahan modal kerja 155,871,263 153,249,299 Kurangan dalam simpanan daripada subsidiari - (1,914,000) Kurangan/(tambahan) dalam penghutang 28,101,675 (216,040) Kurangan/(tambahan) dalam pembiayaan kepada anggota 74,409,910 (128,153,225) Tambahan dalam simpanan anggota 31,044,907 23,554,354 Tambahan dalam pemiutang 4,067,913 1,016,736 Tunai dihasilkan dari aktiviti operasi 293,495,668 47,537,124 Bayaran zakat (1,337,677) (1,096,586) Cukai dibayar (8,793,913) (9,100,238) Bayaran kepada KWAP (3,169,089) (2,712,716) Bayaran kepada KWAPK (1,584,544) (1,356,358) Bayaran honorarium Anggota Lembaga (350,000) (350,000) Bayaran daripada Skim Khairat Kematian (480,000) (406,000) Bayaran daripada Tabung Dermasiswa (819,750) (1,175,040) Bayaran daripada Peruntukan Sumbangan Am (351,358) (449,730) (Bayaran daripada)/Sumbangan kepada Tabung Kebajikan (25,542) 206,997 Bayaran faedah persaraan (157,923) (67,742) Penerimaan caruman skim perlindungan pembiayaan 11,799,669 16,999,689 Tunai bersih dihasilkan dari aktiviti operasi 288,255,541 48,029,400

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA 61

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

  Penyata Aliran Tunai Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2011 (samb.) 2011 2010 RM RM

  Aliran Tunai Dari Aktiviti Pelaburan Pembelian harta, loji dan kelengkapan (6,343,906) (2,096,122)Perolehan dari jualan harta, loji dan kelengkapan 15,400 - Perolehan dari jualan pelaburan Hartanah - 900,000 Perolehan dari jualan syarikat bersekutu 7,457,764 - Pembelian syer tersiar harga (100,000,000) (10,140,909)Pembelian syarikat bersekutu - (30,000,000)Perolehan dari jualan syer tersiar harga 3,565,165 16,793,825 Perolehan dari jualan sekuriti-sekuriti pasaran 694,556 - Dividen diterima 38,753,878 5,188,474 Tunai bersih digunakan dalam aktiviti pelaburan (55,857,143) (19,354,732) Aliran Tunai Dari Aktiviti Pembiayaan Modal yuran anggota 91,920,620 76,735,859 Modal syer anggota 1,819 57,755 Bayaran dividen (89,666,018) (77,085,609)Tunai bersih digunakan dalam aktiviti pembiayaan 2,256,421 (291,995) Tambahan/(kurangan) tunai dan kesetaraan tunai bersih 234,624,819 28,382,673 Tunai dan kesetaraan tunai pada awal tahun (704,366,781) (732,749,454)Tunai dan kesetaraan tunai pada akhir tahun (469,741,962) (704,366,781) Tunai dan Kesetaraan Tunai Diwakili Oleh: Baki bank dan wang tunai 55,313,351 95,305,181 Pembiayaan daripada institusi kewangan lain (525,055,313) (799,671,962) (469,741,962) (704,366,781)

  Nota-nota merupakan sebahagian daripada penyata kewangan ini.

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA62

  Nota-Nota Kepada Penyata Kewangan - 31 Disember 2011 1. Maklumat Syarikat Koperasi didaftarkan dan beroperasi di Malaysia. Pejabat berdaftar Koperasi terletak di Wisma Koperasi Tentera, No 1, Jalan 2/65C, Off Jalan Pahang Barat, 53000 Kuala Lumpur.

  Kegiatan utama Koperasi ialah dalam bidang-bidang pembiayaan, pelaburan dan agen insuran. Kegiatan-kegiatan utama subsidiari dan syarikat-syarikat bersekutu dikemukakan dalam Nota 5 dan Nota 6 kepada penyata kewangan. Tiada perubahan yang ketara dalam kegiatan utama pada tahun kewangan ini.

  Penyata Kewangan ini telah diluluskan untuk diterbitkan melalui resolusi dalam mesyuarat Lembaga Koperasi pada 21 April 2012.

  2. Dasar-dasar Penting Perakaunan (a) Dasar Perakaunan (i) Penyata kewangan Kumpulan dan Koperasi telah disediakan mengikut kelaziman kos sejarah kecuali dinyatakan sebaliknya. Penyata kewangan subsidiari mematuhi peruntukan Akta Syarikat 1965 dan Piawaian Perakaunan untuk Entiti-entiti Persendirian di Malaysia.

  (ii) Penyata kewangan Koperasi disediakan untuk mematuhi peruntukan Akta Koperasi 1993 dan peraturan-peraturan di bawahnya.

  (b) Subsidiari dan Asas Penyatuan (i) Subsidiari Subsidiari-subsidiari adalah syarikat-syarikat di mana Koperasi mempunyai kuasa untuk melaksanakan kawalan terhadap polisi-polisi kewangan dan operasi untuk memperolehi manfaat daripada aktiviti-aktiviti syarikat-syarikat tersebut. Koperasi akan mengambil kira kewajipan dan kesan potensi hak mengundi yang boleh dilaksanakan atau boleh ditukar semasa menentukan kuasa ke atas syarikat lain.

  Di penyata kewangan Koperasi, pelaburan dalam subsidiari-subsidiari dinyatakan pada kos ditolak kerugian rosot nilai. Di atas pelupusan pelaburan, perbezaan di antara perolehan bersih daripada pelupusan dan jumlah yang dibawa diiktiraf dalam penyata kewangan.

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA 63

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

  2. Dasar-Dasar Penting Perakaunan (samb.) (b) Subsidiari dan Asas Penyatuan (samb.) (ii) Asas Penyatuan Penyata kewangan disatukan termasuk penyata kewangan Koperasi dan penyata kewangan subsidiarinya, seperti dinyatakan di Nota 5, berdasarkan kepada penyata kewangan yang beraudit.

  Pada tarikh pembelian, nilai-nilai wajar aset bersih subsidiari-subsidiari telah ditentukan dan nilai-nilai ini telah digabungkan dalam penyata kewangan Kumpulan. Sebarang perbezaan di antara kos pelaburan dengan aset bersih diperolehi telah dinyatakan di dalam lembaran imbangan yang disatukan sebagai muhibbah atau rizab yang wujud dari penyatuan penyata kewangan.

  Semua urusniaga penting antara Koperasi dan syarikat subsidiari telah dihapuskan dan penyata kewangan yang disatukan hanya menunjukkan urusniaga dengan pihak di luar Kumpulan.

  (c) Syarikat-Syarikat Bersekutu Syarikat-syarikat bersekutu adalah entiti-entiti di mana Kumpulan mempunyai pengaruh yang ketara selain daripada syarikat subsidiari atau kepentingan dalam usaha sama. Pengaruh yang ketara adalah kuasa untuk mengambil bahagian dalam pengubalan dasar kewangan dan operasi tetapi tidak mempunyai kawalan terhadap dasar berkenaan.

  Pelaburan dalam syarikat bersekutu diambil kira dalam penyata kewangan yang disatukan dengan menggunakan kaedah perakaunan ekuiti. Di bawah kaedah itu, pelaburan dalam syarikat bersekutu dimasukkan dalam lembaran imbangan yang disatukan pada kos diselaras mengikut perubahan selepas pemerolehan berdasarkan bahagian Kumpulan dalam aset bersih syarikat bersekutu. Bahagian Kumpulan di dalam keuntungan atau kerugian bersih syarikat bersekutu adalah diiktiraf dalam akaun pembahagian keuntungan. Sekiranya disedari terdapat perubahan dalam ekuiti syarikat bersekutu, Kumpulan akan menerima bahagian berkenaan.

  Dalam penggunaan kaedah ekuiti, keuntungan atau kerugian yang tidak terperoleh dalam transaksi antara Kumpulan dan syarikat bersekutu dihapuskan mengikut tahap kepentingan yang dimiliki Kumpulan. Selepas melaksanakan kaedah ekuiti, Kumpulan akan menentukan sejauh mana perlunya untuk mengiktiraf sebarang rosot nilai tambahan bagi pelaburan bersih Kumpulan dalam syarikat bersekutu. Ekuiti dalam syarikat-syarikat bersekutu diambil kira mulai tarikh Kumpulan mempunyai pengaruh yang ketara sehingga pengaruh itu ditamatkan.

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA64

  2. Dasar-Dasar Penting Perakaunan (samb.) (c) Syarikat-Syarikat Bersekutu (samb.)

  Muhibah yang berkait dengan syarikat bersekutu dimasukkan dalam jumlah bawaan pelaburan dan tidak dilunaskan. Sebarang lebihan faedah Kumpulan dalam nilai saksama bersih aset, liabiliti dan liabiliti luar jangkaan syarikat bersekutu yang dikenalpasti atas kos pelaburan adalah dikecualikan daripada jumlah bawaan pelaburan, sebaliknya dimasukkan sebagai pendapatan dalam menentukan bahagian Kumpulan ke atas keuntungan atau kerugian syarikat bersekutu bagi tempoh pelaburan itu diperoleh.

  Apabila bahagian kerugian yang ditanggung Kumpulan dalam syarikat bersekutu sama jumlah atau melebihi kepentingan yang dipegang termasuk kepentingan jangka panjang yang membentuk sebahagian daripada pelaburan bersih Kumpulan, Kumpulan tidak lagi mengiktiraf kerugian yang seterusnya kecuali ia mempunyai kewajipan atau membuat pembayaran bagi pihak syarikat bersekutu.

  Penyata kewangan diaudit syarikat bersekutu yang terbaru digunakan oleh Kumpulan dalam menerima pakai kaedah ekuiti. Sekiranya tarikh akhir penyata kewangan itu tidak sama dengan Kumpulan, keputusan hasil kewangan dikira daripada penyata kewangan terakhir diaudit dan penyata kewangan pengurusan pada akhir tempoh perakaunan.

  Dalam penyata kewangan Koperasi yang berasingan, pelaburan syarikat bersekutu adalah dinyatakan pada kos ditolak kerugian rosot nilai. Apabila pelupusan pelaburan syarikat bersekutu berlaku, keuntungan atau kerugian diambil kira di dalam akaun untung rugi. (d) Kemerosotan Nilai Bawaan Aset Pada setiap tarikh lembaran imbangan, Koperasi menyemak nilai bawaan aset bagi menentukan sama ada terdapatnya petunjuk bahawa nilai aset mungkin merosot.

  Bagi tujuan menguji rosot nilai aset-aset ini, jumlah belum diterima ditentukan pada asas aset individu kecuali aset yang tidak menjana aliran tunai di mana sebahagian besarnya bergantung kepada aset-aset lain. Sekiranya, ini berlaku jumlah belum terima ditentukan oleh unit penjana tunai (CGU) kepada aset-aset milik oleh muhibah yang dibeli dalam penyatuan perniagaan daripada tarikh pemerolehan, diperuntukkan kepada setiap CGU dalam Kumpulan atau sekumpulan CGU yang dijangka akan mendapat manfaat daripada sinergi yang timbul daripada penyatuan itu tanpa mengira sama ada aset-aset atau liabiliti lain diserah hak kepada unit ataupun kumpulan unit-unit itu.

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA 65

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

  2. Dasar-dasar Penting Perakaunan (samb.) (d) Kemerosotan Nilai Bawaan Aset (samb.)

  Jumlah sesuatu aset adalah lebih tinggi daripada nilai saksama aset atau CGU ditolak kos jualan dan nilai yang digunakan, jangkaan aliran tunai masa depan diberikan potongan mengikut nilai semasa menggunakan kadar diskaun sebelum cukai yang membayangkan penilaian pasaran semasa nilai wang dan risiko khusus aset itu. Sekiranya jumlah bawaan sesuatu aset melebihi jumlah yang belum terima, aset itu dikira sebagai rosot nilai dan dimasukkan semula kepada jumlah belum terima. Kerugian rosot nilai diiktiraf berdasarkan satu CGU atau sekumpulan CGU yang diperuntukkan lebih awal untuk mengurangkan jumlah bawaan sebarang muhibah yang disediakan untuk unit atau Kumpulan dan kemudiannya mengurangkan jumlah bawaan aset-aset lain dalam sesuatu unit atau Kumpulan pada asas pro rata.

  Kerugian kemerosotan diiktiraf sebagai perbelanjaan di dalam penyata pendapatan dengan serta-merta, kecuali apabila aset tersebut dinyatakan pada nilai penilaian. Sebarang kerugian rosotnilai dianggap sebagai kurangan penilaian hingga ke tahap lebihan penilaian yang diiktiraf terdahulu bagi aset tersebut.

  Peningkatan nilai berikutnya dalam jumlah boleh diperolehi semula aset dianggap sebagai pembalikan kerugian kemerosotan terdahulu dan diiktiraf sehingga tahap nilai bawaan aset yang akan ditentukan (bersih daripada perlunasan dan susutnilai) sekiranya tidak ada kerugian kemerosotan telah diiktiraf sebagai keuntungan atau kerugian.

  Pembalikan diiktiraf sebagai pendapatan dalam penyata pendapatan dengan serta merta kecuali aset tersebut dinyatakan pada nilai penilaian. Jika kerugian rosotnilai pada aset tersebut telah diiktiraf sebagai belanja dalam penyata pendapatan sebelum ini, pembalikan itu diiktiraf sebagai pendapatan dalam penyata pendapatan sehingga tahap yang diiktiraf sebagai belanja sebelum ini. (e) Aset Tetap Aset tetap dinyatakan pada kos setelah ditolak susutnilai terkumpul dan kerugian rosotnilai terkumpul.

  Susutnilai tidak diperuntukkan pada tanah milik bebas. Pada aset lain, susutnilai telah dikira supaya menghapuskira kos setiap aset kepada nilai sisa mengikut asas garisan lurus atas tempoh penggunaan aset berkenaan. Kadar susutnilai tahunan adalah: Tanah Pajakan Tempoh Sewa Bangunan 2% Rumah pengawal, depoh dan kabin simpanan 20% Kenderaan 20% Komputer 20% Perabot dan kelengkapan 20% Ubahsuai pejabat 10% - 20% Stesen minyak 10% Alat dan perkakas di stesen minyak 10% - 33%

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA66

  2. Dasar-dasar Penting Perakaunan (samb.) (f) Pelaburan Hartanah Pelaburan hartanah adalah hartanah yang dimiliki sama ada untuk tujuan menerima sewa atau peningkatan nilai harta atau untuk tujuan kedua-duanya. Hartanah berikut dinyatakan pada kos setelah ditolak susutnilai terkumpul dan kerugian rosotnilai terkumpul.

  Selain daripada tanah milik bebas yang tidak diperuntukkan susutnilai, susutnilai telah dikira supaya menghapuskira kos harta mengikut asas garisan lurus atas tempoh penggunaan harta berkenaan. Kadar susutnilai tahunan adalah 1% untuk tanah pajakan dan 2% untuk bangunan.

  (g) Pelaburan Pelaburan di dalam syer-syer ekuiti tersiarharga dan tidak tersiarharga yang diklasifikasikan sebagai aset separa tetap dinyatakan pada kos tolak peruntukan rosotnilai. Sebelum 1 Januari 2008, peruntukan rosotnilai untuk pelaburan di dalam syer-syer ekuiti tersiarharga dan tidak tersiarharga akan dimasukkan ke dalam rizab modal. Peruntukan rosotnilai untuk pelaburan di dalam syer-syer ekuiti tersiarharga dan tidak tersiarharga akan diiktirafkan dalam akaun untung rugi sejak 1 Januari 2008. Dividen dari pelaburan syer tersiarharga diiktiraf sebagai pendapatan mengikut asas penerimaan.

  Pelaburan jangka pendek yang diwakili oleh sekuriti-sekuriti pasaran dinyatakan atas kos dan nilai pasaran bersih yang mana lebih rendah. Kos merupakan kos pembelian dan nilai pasaran ditentukan berdasarkan nilai pasaran dicatat. Sebarang peruntukan rosotnilai di dalam pelaburan jangka pendek akan dimasukkan ke dalam akaun untung rugi. (h) Stok

  Stok dinyatakan atas kos dan nilai pasaran bersih yang mana lebih rendah. Pada amnya, kos ditentukan mengikut kaedah masuk dahulu, keluar dahulu. (i) Cukai

  Cukai di dalam penyata kewangan mengandungi jumlah agregat cukai semasa dan cukai tertunda. Cukai semasa ialah jangkaan jumlah cukai kena bayar daripada pendapatan bercukai tahun kewangan dan pelarasan-pelarasan yang diiktiraf bagi cukai tahun lepas.

  Cukai tertunda diperuntukan menggunakan kaedah liabiliti. Mengikut prinsip, liabiliti cukai tertunda diiktiraf untuk semua perbezaan sementara yang boleh dicukai dan aset cukai tertunda diiktiraf untuk semua perbezaan sementara yang boleh ditolak, kerugian cukai belum diguna dan kredit cukai belum diguna setakat mana keuntungan boleh dicukai untuk digunakan atas perbezaan sementara yang boleh ditolak, kerugian cukai belum diguna dan kredit cukai belum diguna.

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA 67

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

  2. Dasar-dasar Penting Perakaunan (samb.) (i) Cukai (samb.) Cukai tertunda dikira pada kadar cukai yang dijangka akan digunakan dalam tempoh di mana aset direalisasi atau liabiliti diselesaikan, berasaskan kadar cukai yang berkuatkuasa pada tarikh lembaran imbangan. Cukai tertunda diiktiraf sebagai pendapatan atau perbelanjaan dan termasuk dalam untung atau rugi bagi tempoh kecuali jika ia timbul dari urusniaga yang diiktiraf secara langsung di ekuiti, di mana cukai tertunda itu juga dikenakan atau dikreditkan secara langsung di ekuiti.

  (j) Pengiktirafan Pendapatan Kendalian

  Faedah dari pinjaman dan komisen insuran diakui sebagai pendapatan mengikut asas penerimaan. Komisen dan yuran untuk perkhidmatan kepada tuan punya kapal diambilkira sebagai pendapatan atas pelepasan kapal dari pelabuhan di mana subsidiari adalah agen. Untuk perkhidmatan-perkhidmatan lain, pendapatan akan diambilkira hanya apabila kerja-kerja disiap. Kumpulan tidak mengambilkira dalam penyata kewangan, pendapatan dari kerja-kerja yang belum siap.

  (k) Matawang Asing Urusniaga dalam matawang asing telah ditukarkan kepada Ringgit Malaysia mengikut kadar pertukaran yang berkuatkuasa pada tarikh urusniaga. Aset dan tanggungan dalam matawang asing pada tarikh lembaran imbangan telah ditukarkan kepada Ringgit Malaysia pada kadar pertukaran yang berkuatkuasa pada tarikh itu. Keuntungan atau kerugian dari pertukaran matawang asing untuk aset dan tanggungan telah dimasukkan dalam akaun untung rugi. (l) Peruntukan Untuk Faedah Persaraan Kumpulan dan Koperasi menyumbangkan kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja untuk kesemua pekerja-pekerja dan menjalankan skim faedah persaraan yang disumbangi oleh Koperasi untuk pekerja-pekerja Koperasi yang bertugas sejak Disember 1996 mengikut skim perkhidmatan. Skim faedah persaraan ini adalah tidak berdana.

  (m) Perbelanjaan Tertunda

  Perbelanjaan tertunda Kumpulan merujuk kepada premium tanah tertentu yang perlu dijelaskan dengan 126 bayaran ansuran bulanan sejak Julai 2003.

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA68

  2. Dasar-dasar Penting Perakaunan (samb.) (n) Pengurusan Risiko Kewangan

  Polisi pengurusan risiko kewangan bagi Kumpulan dan Koperasi adalah untuk memastikan Koperasi mempunyai sumber kewangan yang mencukupi bagi menjalankan urusan dan pada masa yang sama menguruskan kadar faedah, kecairan dan risiko kredit. Polisi Koperasi adalah untuk tidak terlibat di dalam transaksi yang terdedah kepada spekulasi. (i) Risiko Kredit

  Koperasi menguruskan risiko kreditnya dengan mempunyai polisi dan garis panduan bagi pembiayaan dan had pendedahan pihak lain bagi mengurangkan konsentrasi risiko tersebut. Semua pembiayaan adalah untuk manfaat anggota dan pihak-pihak berkenaan sepertimana yang diperuntukkan di bawah Undang-undang Kecil Koperasi. Penilaian kredit dari masa ke semasa dijalankan ke atas pihak-pihak berkenaan. Obligasi anggota dan pihak-pihak berkenaan dikawal sepenuhnya melalui potongan- potongan gaji yang diuruskan oleh badan-badan yang dibenarkan. (ii) Risiko Kecairan Koperasi sentiasa menguruskan profil kematangan hutang, aliran tunai operasi dan kemampuan untuk membiayai bagi memastikan Koperasi mampu untuk memenuhi semua pembiayaan semula dan pembayaran. Sebagai sebahagian daripada langkah keselamatan kepada keseluruhan pengurusan kecairan, Koperasi sentiasa mempunyai tunai atau pelaburan mudah cair yang mencukupi bagi memenuhi keperluan modal kerja. Sebagai tambahan, Koperasi sentiasa berusaha untuk mengekalkan kemudahan perbankan yang berpatutan untuk kedudukan hutang keseluruhan. iii) Risiko Kadar Keuntungan Koperasi menguruskan risiko kadar keuntungan secara aktif dengan mengekalkan portfolio instrumen kewangan berdasarkan garis panduan dan polisi pelaburan dan semakan yang kerap ke atas kadar keuntungan dan jangkaan pasaran.

  Risiko kadar keuntungan merupakan risiko instrumen kewangan Koperasi yang sensitif terhadap kadar keuntungan yang berubah-ubah disebabkan oleh perubahan dalam kadar keuntungan pasaran. (o) Nilai Saksama Nilai saksama untuk aset kewangan dan liabiliti kewangan dianggarkan pada amaun bawaan masing-masing pada tarikh lembaran imbangan Kumpulan dan Koperasi. Tiada instrumen kewangan yang tidak diiktiraf di dalam lembaran imbangan pada 31 Disember 2010 yang memerlukan pendedahan.

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA 69

  KOPERASI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA BERHAD

  (Didaftarkan Di Malaysia)

  No. Koperasi 3522

  3.

  Ase

  t Te

  tap

  Rum

  ah

  K

  ump

  ula

  n

  pe

  nga

  wa

  l,

  A

  lat &

  de

  po

  h d

  an

  pe

  rka

  kas

  Tana

  h d

  an

  k

  ab

  in

  Pe

  rab

  ot d

  an

  U

  ba

  hsua

  i St

  ese

  n

  di s

  tese

  n

  ba

  ngun

  an

  s

  imp

  ana

  n K

  end

  era

  an

  K

  om

  put

  er

  ke

  leng

  kap

  an

  p

  eja

  ba

  t m

  inya

  k

  min

  yak

  J

  umla

  h

  2011

  RM

  R

  M

  RM

  R

  M

  RM

  R

  M

  RM

  RM

  R

  M

  Ko

  s/N

  ilai

  Baki

  Pa

  da

  Aw

  al T

  ah

  un

  23

  ,045

  ,235

  1

  18,2

  27

  6,9

  57,7

  39

  7,5

  93,2

  60

  3,6

  71,9

  50

  7,5

  25,2

  08

  325

  ,180

  9

  ,820

  4

  9,24

  6,61

  9

  Tam

  ba

  ha

  n

  1,76

  8,73

  8

  -

  76,

  161

  5

  48,4

  92

  393

  ,141

  4

  ,256

  ,527

  -

  -

  7

  ,043

  ,059

  Jua

  lan

  -

  -

  (

  192,

  922)

  (

  204,

  910)

  (

  178,

  875)

  -

  -

  -

  (

  576,

  707)

  Ba

  ki P

  ad

  a A

  khir

  Tah

  un

  24

  ,813

  ,973

  1

  18,2

  27

  6,8

  40,9

  78

  7,9

  36,8

  42

  3,8

  86,2

  16 1

  1,78

  1,73

  5

  325

  ,180

  9

  ,820

  5

  5,71

  2,97

  1

  Su

  sut N

  ilai T

  erk

  ump

  ul

  Baki

  Pa

  da

  Aw

  al T

  ah

  un

  5,

  311,

  353

  1

  00,4

  77

  5,4

  71,9

  29

  6,8

  27,8

  65

  3,1

  32,9

  54

  4,1

  87,6

  58

  325,

  180

  9

  ,820

  2

  5,36

  7,23

  6

  Tam

  ba

  ha

  n

  528,

  850

  1

  7,71

  3

  913

  ,114

  5

  67,1

  24

  325

  ,740

  1

  ,139

  ,182

  -

  -

  3

  ,491

  ,723

  Jua

  lan

  -

  -

  (

  192,

  921)

  (

  191,

  639)

  (

  176,

  992)

  -

  -

  -

  (

  561,

  552)

  Ba

  ki P

  ad

  a A

  khir

  Tah

  un

  5,

  840,

  203

  1

  18,1

  90

  6,1

  92,1

  22

  7,2

  03,3

  50

  3,2

  81,7

  02

  5,3

  26,8

  40

  325

  ,180

  9

  ,820

  2

  8,29

  7,40

  7

  N

  ilai B

  uku

  Bers

  ih P

  ad

  a

  A

  khir

  Tahu

  n 18

  ,973

  ,770

  3

  7

  648

  ,856

  7

  33,4

  92

  604

  ,514

  6

  ,454

  ,895

  -

  -

  27

  ,415

  ,564

 • LAPORAN TAHUNAN 2011 KOPERASI TENTERA70

  3.

  Ase

  t Te

  tap

  (sa

  mb

  .)

  Ru

  ma

  h

  Kum

  pul

  an

  p

  eng

  aw

  al,

  Ala

  t &

  d

  ep

  oh

  da

  n

  p

  erk

  aka

  s

  T

  ana

  h d

  an

  k

  ab

  in

  Pe

  rab

  ot d

  an

  U

  ba

  hsua

  i St

  ese

  n

  di s

  tese

  n

  b

  ang

  una

  n

  sim

  pa

  nan

  Ke

  nde

  raa

  n

  Ko

  mp

  ute

  r k

  ele

  ngka

  pa

  n

  pe

  jab

  at

  min

  yak

  m

  inya

  k

  Jum

  lah

  20

  10

  RM

  RM

  R

  M

  RM

  R

  M

  RM

  RM

  R

  M

  RM

  K

  os/

  Nila

  i

  Ba

  ki P

  ad

  a A

  wa

  l Ta

  hu

  n

  22,1

  72,4

  48

  118

  ,227

  7

  ,273

  ,704

  8

  ,360

  ,212

  4

  ,263

  ,624

  6

  ,791

  ,162

  32

  5,18

  0

  9,8

  20

  49,

  314,

  377

  Ta

  mb

  ah

  an

  87

  2,78

  7

  -

  604

  ,410

  2

  15,1

  74

  226

  ,258

  8

  81,1

  09

  -

  -

  2,7

  99,7

  38

  Ju

  ala

  n

  -

  -

  (92

  0,37

  5)

  (98

  2,12

  6)

  (81

  7,93

  2)

  (14

  7,06

  3)

  -

  -

  (2,

  867,

  496)

  Ba

  ki P

  ad

  a A

  khir

  Tah

  un

  23

  ,045

  ,235

  1

  18,2

  27

  6,9

  57,7

  39

  7,5

  93,2

  60

  3,6

  71,9

  50

  7,5

  25,2

  08

  325

  ,180

  9

  ,820

  4

  9,24

  6,61

  9

  Susu

  t Nila

  i Te

  rkum

  pul

  Ba

  ki P

  ad

  a A

  wa

  l Ta

  hu

  n